Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Стройовий статут Збройних Сил України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 4

 
розпорядженням командира батальйону або за командою (сигналом) "В
колону - РУШ".
 
   180. Перешикування батальйону з розгорнутого строю в колону
проводиться за командою (сигналом) "В колону - РУШ".
 
   За цією командою машина командира батальйону починає рухатися
прямо, потім виходить на визначений напрямок; за машиною командира
батальйону  висуваються  на  визначені  дистанції  підрозділи
батальйону, як зображено на малюнку 52, або у порядку, визначеному
командиром батальйону.
 
   181. Перешикування батальйону з колони в розгорнутий стрій
проводиться за командою (сигналом) "В лінію взводних (ротних)
колон - РУШ". За цією командою підрозділи шикуються, як зображено
на малюнках 49 і 50.
 
             5. Строї полку
 
   182. Розгорнутий  стрій полку складається з батальйонів,
вишикуваних в лінію взводних або ротних колон.
 
   Ліворуч від батальйонів шикуються артилерійські підрозділи,
підрозділи протиповітряної оборони й забезпечення. Інтервали між
батальйонами - 10 метрів, між іншими підрозділами полку - 5 метрів
або такі, які визначив командир залежно від умов шикування.
 
   183. Похідний стрій полку - колона. Полк у похідну колону
шикується у порядку, визначеному статтею 155 цього Статуту.
 
   Перешикування полку з розгорнутого строю в колону проводиться
за розпорядженням командира полку. У розпорядженні вказуються
напрямок і порядок руху, час готовності до руху та дистанції між
батальйонами.
 
   Рух у похідному строю розпочинається за командою (сигналом)
"В колону - РУШ".
 
   Командири батальйонів послідовно подають команди (сигнали)
для руху батальйонів (статті 179 і 180 цього Статуту).
 
         6. Виконання військового вітання
 
   184. Для виконання військового вітання (на машині на місці,
під час руху) за командою "СТРУНКО" особовий  склад,  який
знаходиться на машині відкрито, повинен сидіти, не згинаючись у
попереку, голову тримати прямо, дивитися перед собою; без зброї -
напівзігнуті кисті рук вільно покласти трохи вище колін; із зброєю
- тримати її між колінами і підтримувати обома руками (малюнок
41).
 
   За командою  "Рівняння  праворуч  (ліворуч)"  командири
підрозділів від взводу й вище та старші машин повертають голову в
бік начальника й прикладають руку до головного убору, решта
військовослужбовців залишається в положенні "струнко" і голову в
бік начальника не повертає.
 
   Якщо військовослужбовці розмістилися на машині обличчям у
напрямку руху, то за командою "Рівняння праворуч (ліворуч)"
одночасно повертають голову в бік начальника.
 
   Коли машина  мине  начальника, за командою "ВІЛЬНО" усі
військовослужбовці голову тримають прямо  й  сидять  вільно.
Командири підрозділів та старші машин, крім того, опускають руку
від головного убору.
 
   185. Поодинокі  військовослужбовці,  які  перебувають  на
машинах, військове вітання виконують сидячи, повертаючи голову в
бік начальника, не згинаючись у попереку.
 
   Якщо військовослужбовці без зброї, то одночасно із поворотом
голови вони прикладають руку до головного убору, а якщо із зброєю,
то тримають її, як визначено у статті 184 цього Статуту.
 
   Механіки-водії та водії під час керування машиною військове
вітання не виконують.
 
              РОЗДІЛ VI
 
      СТРОЙОВИЙ ОГЛЯД РОТИ, БАТАЛЬЙОНУ ТА ПОЛКУ
 
           1. Загальні положення
 
   186. Стройовий огляд проводиться з метою визначення ступеня
стройових  навичок  кожного  військовослужбовця та стройового
злагодження підрозділів.
 
   На стройовому огляді також перевіряється зовнішній вигляд
військовослужбовців, наявність і стан спорядження, озброєння і
техніки. Під час інспектування, крім того, проводиться опитування
військовослужбовців у порядку, визначеному Статутом внутрішньої
служби. Опитування військовослужбовців може також проводитися під
час перевірок.
 
   Кожний стройовий огляд закінчується проходженням підрозділу
(частини) урочистим маршем  і  виконанням  стройових  пісень
підрозділами.
 
   Стройовий огляд проводиться прямими начальниками або особами,
призначеними для інспектування (перевірки).
 
   Особам, які проводять стройовий огляд, дозволяється залежно
від мети та завдань огляду, а також залежно від виконання програми
бойової підготовки визначити порядок проведення стройового огляду.
 
   Напередодні огляду  начальник,  який  проводить  огляд,
повідомляє командира підрозділу (частини) про час, місце, порядок
шикування та проведення огляду, про форму одягу, а також про те,
яку зброю і техніку вивести на огляд.
 
   187. Стройовий огляд роти, батальйону та полку проводиться у
пішому порядку або на машинах.
 
   На огляд у пішому порядку виводиться весь особовий склад
підрозділу (частини) з особистою зброєю, а на огляд на машинах,
крім того, все озброєння і техніка.
 
        2. Стройовий огляд у пішому порядку
 
              Огляд роти
 
   188. Для стройового огляду рота шикується в розгорнутий
двошеренговий стрій; командир роти - перед серединою роти, за сім
кроків від неї; сигналіст-барабанщик - за два кроки праворуч від
групи управління; заступники командира роти - за два кроки
праворуч від сигналіста-барабанщика; старшина роти стає на лівому
фланзі роти (малюнок 25).
 
   189. Коли начальник, який проводить огляд, наблизиться на
40-50 кроків до строю роти, командир роти командує "Рота, СТРУНКО,
рівняння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИНУ)".
 
   За цією командою виконуються дії, викладені у статті 141
цього Статуту.
 
   Подавши команду, командир роти прикладає руку до головного
убору, підходить стройовим кроком до начальника, який проводить
огляд, зупиняється перед ним за два-три кроки й  рапортує.
Наприклад:   "Товаришу  підполковнику.  Перша  рота  для
стройового огляду вишикувана. Командир роти капітан Марчук".
Закінчивши рапорт, командир роти робить крок убік (ліворуч,
праворуч) з одночасним поворотом праворуч (ліворуч) і, пропустивши
начальника вперед, іде за ним на один-два кроки позаду, із
зовнішнього боку строю, не опускаючи руки від головного убору.
 
   Сигналіст-барабанщик за командою командира роти "Рівняння -
праворуч (ліворуч, на середину)" починає відбивати "Похідний марш"
(додаток 6 до цього Статуту); коли командир роти зупиниться перед
начальником, який проводить огляд, сигналіст-барабанщик припиняє
барабанний бій, а після рапорту командира роти продовжує бити в
барабан.
 
   190. Після обходу фронту строю роти від правого флангу до
лівого начальник, який проводить стройовий огляд, виходить на
середину строю, вітається з особовим складом роти, дозволяє подати
команду "Вільно" і дає необхідні вказівки командирові роти про
продовження огляду. Як тільки начальник зупиниться перед серединою
строю роти, сигналіст-барабанщик припиняє барабанний бій.
 
   Командир роти подає команду "ВІЛЬНО", опускає руку  від
головного убору, вручає начальникові, що проводить огляд, стройову
записку (додаток 3 до цього Статуту), а після отримання від нього
вказівок приступає до їх виконання.
 
   191. Огляд роти починається з перевірки наявності особового
складу, зовнішнього вигляду військовослужбовців, стану спорядження
та озброєння; потім перевіряється рівень одиночних стройових
навичок та стройової злагодженості відділень, взводів і роти,
уміння співати стройових пісень у складі роти.
 
   192. Рота проходить урочистим маршем перед начальником, який
проводить огляд, повзводно на дистанції одного лінійного (двох
лінійних), взводи - в колону по три (по чотири), тримаючи зброю в
положенні "на ремінь" або в іншому положенні за  вказівкою
начальника, який здійснює огляд. Автомати в положенні "на груди"
підтримуються лівою рукою за ложе та ствольну накладку.
 
   193. Перед початком проходження урочистим  маршем  прямі
начальники командира роти, присутні на огляді, стають на один-два
кроки позаду і праворуч від начальника, який проводить огляд.
 
   Командир роти, перешикувавши (вишикувавши) роту в  лінію
взводних колон, маючи лінійних для позначення лінії проходження
роти на правому її фланзі в колоні по одному, стає за сім кроків
попереду головного взводу (групи управління) обличчям до строю і
командує: "Рота, СТРУНКО. До урочистого маршу, повзводно, на
одного лінійного (двох лінійних) дистанції, перший взвод (група
управління) прямо, решта право-РУЧ"; "На ре-МІНЬ" ("Автомати на -
ГРУДИ");  "Рівняння  праворуч  кроком  - РУШ", потім швидко
повертається кругом на носку правої ноги в бік лівої руки й
розпочинає рух із лівої ноги одночасно з ротою.
 
   За командою "До урочистого маршу" виходять із строю та
стають: заступники командира роти - на два кроки за командиром
роти, командири взводів - за два кроки попереду своїх взводів,
сигналіст-барабанщик - за два кроки за заступниками командира
роти, старший технік - за два кроки попереду групи управління;
лінійні вибігають або виходять прискореним стройовим кроком на
лінію проходження роти, зупиняються на відстані 10-15 метрів
один від одного, самостійно повертаються ліворуч, а за командою
"Кроком - РУШ" одночасно приводять автомати в положення "на
груди", а карабіни - в положення "зброєю - честь".
 
   За виконавчою командою рух починає вся рота; причому перший
взвод (група управління) рухається стройовим кроком прямо, а
кожний наступний взвод, наблизившись до місця, де стояв перший
взвод (група управління), повертається ліворуч, позначає крок на
місці і вирівнюється. Коли взвод, що прямує попереду, відійде на
вказану в команді дистанцію, командир наступного взводу командує
"ПРЯМО". За цією командою взвод починає рух стройовим кроком.
 
   Правофлангові у взводах ідуть уздовж  лінії,  позначеної
лінійними, на один крок від них.
 
   Під час проходження роти з карабінами в положенні "на руку"
багнети тримаються напроти правого плеча, на висоті шиї так, щоб
багнети другої та наступних шеренг були з правого боку тих, що
йдуть попереду. Карабіни в положення "на руку" беруться за
командою (сигналом) командира роти (взводу) за три-чотири лінійних
до начальника, який проводить огляд.
 
   194. Командир роти, його заступники, командири взводів і
старший технік роти, не доходячи до начальника на дистанцію одного
лінійного, прикладають руку до головного убору й  одночасно
повертають голову в бік начальника, який проводить огляд.
 
   Зробивши чотири  кроки  повз  начальника,  командир роти
відходить убік, стає праворуч від своїх прямих начальників (стаття
193 цього Статуту) і залишається там, доки не пройде вся рота.
 
   Коли командир взводу прикладе руку до головного убору, всі
військовослужбовці цього взводу одночасно повертають голову в бік
начальника.  Після проходження взводом повз начальника, який
проводить огляд, на дистанцію одного лінійного командир взводу
опускає руку від головного убору, а всі інші військовослужбовці
тримають голову прямо.
 
   Якщо рота проходила з карабінами в положенні "на руку", то за
командою (сигналом) командирів взводів вони беруться у положення
"на плече".
 
   195. Коли рота мине начальника, який проводить огляд, лінійні
за сигналом старшого беруть зброю в положення "на ремінь",
повертаються праворуч, бігом у колоні по одному наздоганяють роту
та стають у стрій свого підрозділу.
 
   Рота проходить із піснею перед начальником, який проводить
огляд, у похідній колоні в порядку, визначеному в статті 138 цього
Статуту.
 
             Огляд батальйону
 
   196. Для стройового огляду батальйон шикується в розгорнутий
стрій у лінію взводних колон або двошеренговий стрій (малюнки 29 і
31); командир батальйону - перед серединою батальйону за десять
кроків; сигналісти-барабанщики всього батальйону - на правому
фланзі в одній шерензі, за два кроки праворуч від командира
головної роти; начальник штабу та заступники командира батальйону
- за два кроки праворуч від сигналістів-барабанщиків. Якщо при
батальйоні буде оркестр, то сигналісти-барабанщики на фланг не
викликаються, а оркестр стає за два кроки праворуч від командира
правофлангової роти.
 
   197. Зустріч начальника проводиться у порядку, визначеному
для роти. Після відповіді на вітання начальника за командою
командира батальйону "Вільно" командири рот виходять із строю на
п'ять кроків і стають перед серединою своїх рот.
 
   198. Батальйон проходить перед начальником, який проводить
огляд, поротно на дистанції одного лінійного (двох лінійних); роти
- у колону по три (по чотири).
 
   199. Перед початком проходження урочистим маршем командир
батальйону, перешикувавши (вишикувавши)  батальйон,  як  було
вказано, маючи лінійних на правому фланзі батальйону в колоні по
одному, стає за 15 кроків перед головною ротою (управлінням
батальйону) і подає команди: "Батальйон - СТРУНКО. До урочистого
маршу, поротно, на одного лінійного (двох лінійних) дистанції,
перша рота (управління батальйону) прямо, решта право-РУЧ"; "На
ре-МІНЬ" ("Автомати на - ГРУДИ"); "Рівняння праворуч кроком -
РУШ".
 
   За командою "До урочистого маршу" найкоротшим шляхом виходять
із строю та стають: начальник штабу та заступники командира
батальйону - за два кроки в одній шерензі, через два кроки позаду
командира батальйону, командири рот - за сім кроків попереду своїх
рот, через два кроки за ними - їх заступники; командири взводів
стають  за  два  кроки  попереду  своїх  взводів.  Ротні
сигналісти-барабанщики за командою старшого виходять уперед і
стають фронтом  до  лінії  проходження  батальйону  навпроти
начальника, який проводить огляд, трохи ближче до вихідного
положення батальйону. Якщо при батальйоні буде оркестр, то він за
цією командою стає на місце, визначене для барабанщиків.
 
   200. Коли останній підрозділ батальйону мине начальника, який
проводить огляд, сигналісти-барабанщики (оркестр), не перестаючи
бити в барабан (не перестаючи грати), за командою (сигналом)
старшого сигналіста-барабанщика (військового диригента) починають
рух прямо, а з виходом на лінію проходження урочистим маршем
слідом за старшим сигналістом-барабанщиком (військовим диригентом)
повертаються ліворуч (заходять правим плечем) і стройовим кроком
проходять повз начальника; після проходження повз начальника на
одного-двох лінійних бій барабанів (гра оркестру) припиняється.
 
   201. Перевірка  батальйону,  вихід  лінійних,  а  також
проходження урочистим маршем проводяться, як визначено для роти.
 
              Огляд полку
 
   202. Для стройового огляду полк із Бойовим Прапором шикується
в лінію ротних або взводних колон, як зображено на малюнку 33;
командир полку - перед серединою строю за 20-30 кроків. За
відсутності оркестру ротні сигналісти-барабанщики за командою
старшого шикуються на місці, визначеному для оркестру.
 
   Коли стройовий огляд полку проводиться у складі дивізії,
командир полку стає на правому фланзі полку.
 
   Зустріч начальника  та  виконання  військового  вітання
проводиться так, як визначено для роти та батальйону; при цьому в
рапорті називається повне найменування полку з переліком наданих
йому почесних найменувань і орденів. Після виконання військового
вітання за командою командира полку "Вільно" командири батальйонів
виходять із строю та стають за десять кроків перед серединою своїх
батальйонів, а командири окремих рот (батарей) - за п'ять кроків.
 
   203. Полк проходить урочистим маршем перед начальником, який
проводить огляд, побатальйонно або поротно.
 
   Порядок проходження полку: попереду йде командир полку; через
два кроки за ним в одній або двох шеренгах - начальник штабу та
заступники командира полку; за  ними  через  два  кроки  -
прапороносець із асистентами; далі за два кроки за ними - решта
складу управління полку в колоні по три (по чотири); потім -
підрозділи полку на встановлених дистанціях.
 
   204. Для проходження урочистим маршем командир полку подає
команди:  "Полк,  СТРУНКО.  До  урочистого  маршу,  поротно
(побатальйонно), на стільки-то лінійних дистанцій, перша рота
(батальйон,  управління  полку) прямо, решта право-РУЧ"; "На
ре-МІНЬ" ("Автомати на - ГРУДИ"); "Рівняння праворуч, кроком -
РУШ".
 
   За командою  "До  урочистого  маршу" начальник штабу та
заступники командира полку виходять із строю і стають за два кроки
попереду Бойового Прапора, а командири батальйонів, рот, взводів
та оркестр (сигналісти-барабанщики) виходять із строю та стають,
як викладено у статтях 193 і 199 цього Статуту.
 
   За командою   "РУШ"   оркестр  починає  грати  марш
(сигналісти-барабанщики б'ють "Похідний марш"), а головна рота
(батальйон, управління полку) починає рух стройовим кроком прямо.
Інші підрозділи, повернувшись праворуч, доходять до місця, де
стояла головна рота, повертаються ліворуч (заходять плечем), за
командою своїх командирів "НА МІСЦІ" вирівнюються,  тримаючи
визначені  дистанції,  і  за  командою  "ПРЯМО" прямують за
підрозділом, що йде попереду. Прапороносець та його асистенти під
час проходження урочистим маршем голову в бік начальника не
повертають.
 
   205. Коли останній підрозділ полку мине начальника, який
проводить огляд, оркестр (сигналісти-барабанщики) за командою
(сигналом)     військового     диригента     (старшого
сигналіста-барабанщика), не припиняючи грати (бити в барабан),
починає рух прямо, а з виходом на лінію проходження урочистим
маршем   слідом   за   військовим   диригентом  (старшим
сигналістом-барабанщиком) повертається ліворуч (заходить плечем) і
стройовим кроком проходить повз начальника; минувши начальника на
одного-двох лінійних, гра оркестру (биття в барабан) припиняється.
 
   206. Перевірка полку, вихід лінійних і проходження урочистим
маршем здійснюються, як визначено для батальйону.
 
          Стройовий огляд на машинах
 
   207. Для стройового огляду шикуються в розгорнутий стрій з
особовим складом попереду машин:
 
   рота - машини в лінію, особовий склад - у двошеренговому
строю;
 
   батальйон - машини та особовий склад - у лінію взводних або
ротних колон;
 
   полк - машини та особовий склад - у лінію взводних або ротних
колон.
 
   208. Стройовий огляд особового складу проводиться так само,
як і огляд у пішому порядку.
 
   Перевірка наявності та стану озброєння, техніки, а також
готовності особового складу до дій на машинах проводиться в
порядку, визначеному начальником, який проводить огляд. Він також
визначає порядок проходження урочистим маршем на машинах.
 
   209. Проходження урочистим маршем на машинах здійснюється в
ротних або батальйонних похідних колонах. Полк може проходити
двома і більше колонами.
 
   Люки (шибки кабін) машин мають бути зачинені, крім люків
(шибок кабін) на машинах командирів рот, батальйонів і полків,
огляд яких проводиться, та на машинах командирів підрозділів, яким
дозволяється перебувати в них під час руху урочистим маршем.
 
   З дозволу начальника, який проводить огляд, люки (шибки
кабін) можуть бути відчинені й на інших машинах.
 
   Під час руху урочистим маршем у командирському люці машини (у
правому передньому куті десантного відділення) стоять: на огляді
роти - командир роти, командири взводів і командири машин; на
огляді батальйону - командир батальйону, командири рот і взводів;
на огляді полку - командир полку, командири батальйонів і рот.
 
   Під час руху на автомобілі командири підрозділів і частини
можуть знаходитися поруч з водієм машини.
 
   210. Рух урочистим маршем починається за командою (сигналом)
"В колону - РУШ" (додаток 1 до цього Статуту) усіма машинами
одночасно в тому строю, в якому вони були на місці, або з
перешиковування за командою (сигналом) командира, додержуючись під
час руху визначених дистанцій та інтервалів. Якщо дистанції між
машинами були не більше 10 метрів, то вони починають рух по черзі,
набираючи встановлених дистанцій, а під час проходження двома та
більше колонами - й інтервалів.
 
   За два-три лінійних до начальника, який проводить огляд,
командири, які знаходяться у командирському люці (у правому
передньому куті десантного відділення, кузові, у кабіні) машин,
прикладають руку до головного убору та повертають голову в бік
начальника. Інші військовослужбовці діють, як викладено в статті
184 цього Статуту. У цьому випадку автомати в положенні "на груди"
підтримують лівою рукою за ложе та ствольну накладку. Після
проходження перед начальником, який проводить огляд, на дистанцію
одного лінійного командири підрозділів і частин опускають руку й
повертають голову прямо, а інші військовослужбовці приймають
положення "вільно".
 
   211. Бойовий Прапор частини перед проходженням урочистим
маршем встановлюється в розгорнутому вигляді у верхньому люці (у
десантному  відділенні,  кузові)  машини  командира  частини.
Прапороносець та асистенти під час проходження урочистим маршем
голови  в бік начальника не повертають. Асистенти, озброєні
автоматами, повинні тримати їх у положенні  "на  груди"  і
підтримувати лівою рукою за ложе та ствольну накладку.
 
              РОЗДІЛ VII
 
     ПОЛОЖЕННЯ БОЙОВОГО ПРАПОРА ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ
       У СТРОЮ, ЙОГО ВИНЕСЕННЯ ТА ВІДНЕСЕННЯ
 
            Загальні положення
 
   212. Наказом по частині до Бойового Прапора призначаються
прапороносець і два асистенти із сержантів, прапорщиків або
офіцерів, переважно з числа нагороджених орденами і медалями та
відмінників бойової підготовки.
 
   Крім того, для супроводу Бойового Прапора при винесенні його
до полку й віднесенні до місця зберігання наказом по частині
призначається прапороносний взвод. Під час руху прапороносного
взводу до місця зберігання Бойового Прапора при ньому повинні бути
прапороносець, асистенти і сигналіст-барабанщик.
 
   Під час  винесення  та  віднесення  Бойового  Прапора
прапороносець та асистенти повинні мати черезплічники (додаток 4
до цього Статуту).
 
   До частини Бойовий Прапор завжди виноситься розгорнутим. Під
час  руху  на  значну  відстань Бойовий Прапор переноситься
(перевозиться) у чохлі.
 
        Положення Бойового Прапора в строю
 
   213. У строю на місці прапороносець тримає Бойовий Прапор
біля ноги вільно опущеною правою рукою. Нижній кінець древка має
бути біля середини стопи правої ноги (малюнок 53). Під час
виконання  прийомів із зброєю положення Бойового Прапора не
змінюється.
 
   214. Для руху за підготовчою командою "Кроком" прапороносець
переносить Бойовий Прапор на ліве плече і тримає його лівою рукою,
витягнутою вздовж древка, а праву руку опускає. У цьому положенні
Бойового Прапора нижній кінець древка має бути на висоті 50-60
сантиметрів від землі (малюнок 54).
 
   Під час проходження урочистим маршем на парадах Бойовий
Прапор несуть, як зображено на малюнку 55.
 
   215. Під  час  руху  з  Бойовим  Прапором  асистенти і
прапороносний взвод, озброєні автоматами, повинні мати їх у
положенні "на груди", а озброєні карабінами - у положенні "на
плече". При цьому автомати у положенні "на груди" підтримуються
лівою рукою за ложе та ствольну накладку.
 
   216. У розгорнутому строю частини прапороносець із Бойовим
Прапором і два асистенти стають, як зображено на малюнку 33.
 
     Порядок винесення та віднесення Бойового Прапора
 
   217. Прапороносний взвод рухається до  місця  зберігання
Бойового Прапора в колоні по три (по чотири). Попереду за шість
кроків іде командир взводу, а через два кроки за  ним  -
прапороносець із асистентами, через два кроки за прапороносцем -
сигналіст-барабанщик.
 
   218. Прибувши  до  місця  зберігання  Бойового  Прапора,
прапороносний взвод шикується в розгорнутий двошеренговий стрій
так, щоб середина строю була напроти виходу з приміщення (місця
зберігання).
 
   Командир взводу стає на правому фланзі взводу праворуч від
сигналіста-барабанщика, а за два кроки праворуч від командира
взводу стають в одну шеренгу прапороносець та асистенти. Для
прийняття Бойового Прапора помічник (заступник) начальника штабу
викликає прапороносця: "Прапороносець, за мною кроком - РУШ".
 
   За цією  командою  прапороносець  та асистенти йдуть за
помічником (заступником) начальника штабу.
 
   219. Помічник (заступник) начальника штабу, прийнявши Бойовий
Прапор від начальника варти, вручає його прапороносцеві й за
відсутності начальника варти оглядає Бойовий Прапор у порядку,
визначеному в Статуті внутрішньої служби. Після цього помічник
(заступник) начальника штабу прикладає руку до головного убору,
подає команду "Прапороносець, за мною кроком - РУШ" і йде до
прапороносного взводу. Коли Бойовий Прапор з'явиться біля виходу,
командир  прапороносного  взводу командує "Взвод, на Прапор,
СТРУНКО", а якщо взвод озброєний карабінами, то командує "Взвод,
на Прапор, СТРУНКО, зброєю - ЧЕСТЬ". За першою командою взвод
приймає стройове положення, командир взводу прикладає руку до
головного убору, а за другою командою взвод, крім того, бере
карабіни в положення "зброєю - ЧЕСТЬ" (стаття 73 цього Статуту);
сигналіст-барабанщик починає бити в барабан "На Прапор".
 
   Прапороносець з асистентами стають за два кроки праворуч від
командира взводу в одній шерензі фронтом у бік руху. Помічник
(заступник)  начальника  штабу  стає  за два кроки попереду
прапороносця  і  опускає  руку  від  головного  убору;
сигналіст-барабанщик перестає бити в барабан.
 
   Як тільки прапороносець з асистентами стають на своє місце,
командир взводу, опустивши руку від головного убору, командує
"Взвод, право-РУЧ", а якщо взвод тримає карабіни в положенні
"зброєю - ЧЕСТЬ", то попередньо подає команду "Взвод, до но-ГИ", а
тоді "На пле-ЧЕ".
 
   220. Рух  із  Бойовим  Прапором починається за командою
помічника (заступника) начальника штабу "Прапороносець, за мною
кроком - РУШ". За цією командою помічник (заступник) начальника
штабу, прапороносець та асистенти починають  рух  півкроком.
Прапороносний взвод за командою командира взводу "Взвод, в колону
по три (по чотири) кроком - РУШ" під час руху перешиковується, як
викладено в статті 124 цього Статуту. Після перешикування взводу
за командою помічника (заступника) начальника штабу "ПРЯМО" всі
починають рухатися повним кроком.
 
   Рух із Бойовим Прапором здійснюється стройовим кроком у
такому порядку: помічник (заступник) начальника штабу, через два
кроки за ним - прапороносець з асистентами, через три кроки за
прапороносцем - командир взводу, а через чотири кроки за ним -
прапороносний взвод; сигналіст-барабанщик іде за командиром взводу
через два кроки.
 
   Сигналіст-барабанщик під час руху прапороносного взводу б'є в
барабан "Похідний марш" і припиняє бити з початком гри оркестру
(сигналістів-барабанщиків).
 
   221. Коли прапороносний взвод із Бойовим Прапором наблизиться
на 40-50 кроків до полку, командир полку командує "Полк, на
Прапор, СТРУНКО, рівняння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИНУ)", а
якщо полк озброєний карабінами, то командує "Полк, на Прапор -
СТРУНКО. Для зустрічі праворуч (ліворуч, з фронту), зброєю -
ЧЕСТЬ".
 
   За першою командою командири підрозділів від взводу і вище
прикладають руку до головного убору; всі повертають голову в бік
Бойового Прапора і проводжають його поглядом, повертаючи вслід за
ним голову; оркестр грає "Зустрічний марш". За другою командою,
крім того, карабіни беруться у положення "зброєю - ЧЕСТЬ" (стаття
73  цього  Статуту).  Якщо  в  полку  немає  оркестру,  то
сигналісти-барабанщики, попередньо вишикувані на місці оркестру,
б'ють у барабани "На Прапор". Прапороносний взвод зупиняється біля
лівого флангу полку і, якщо взвод озброєний карабінами, за
командою командира взводу бере карабіни у положення "зброєю -
ЧЕСТЬ".  Прапороносець  з асистентами під командою помічника
(заступника) начальника штабу продовжує рух далі до правого флангу
вздовж фронту полку. Вийшовши на правий фланг полку, помічник
(заступник) начальника штабу ставить прапороносця з асистентами на
місце, визначене для них у строю (малюнок 33), після чого сам стає
на своє місце.
 
   Коли прапороносець стане на місце, командир полку дає знак
оркестру  (сигналістам-барабанщикам)  припинити грати (бити в
барабан) і командує "ВІЛЬНО", а якщо полк мав карабіни в положенні
"зброєю - ЧЕСТЬ", то попередньо командує "Полк, до но-ГИ".
 
   Після команди   командира   полку  "ВІЛЬНО"  командир
прапороносного взводу відводить взвод на своє місце в строю роти.
 
   222. Для віднесення Бойового Прапора командир полку командує
"Прапороносний взвод - ВПЕРЕД".
 
   За цією    командою    прапороносний   взвод   із
сигналістом-барабанщиком виводиться у колону по три (по чотири) і,
зайшовши  правим  плечем уперед, зупиняється перед серединою
лівофлангового підрозділу за 20-25 кроків обличчям до фронту.
 
   Коли прапороносний взвод зупиниться, командир полку командує
"Полк, на Прапор, СТРУНКО, рівняння - ПРАВОРУЧ", а якщо полк
озброєний карабінами, то командує "Полк, на Прапор, СТРУНКО. Для
зустрічі справа, зброєю - ЧЕСТЬ".
 
   За цією командою полк діє так, як викладено в статті 221
цього Статуту: прапороносний взвод рівняється ліворуч; оркестр
грає "Зустрічний марш" (сигналісти-барабанщики б'ють у барабани
"На Прапор"); помічник (заступник) начальника штабу командує
прапороносцеві "Прапороносець, за мною кроком - РУШ" і веде його з
асистентами вздовж фронту полку до прапороносного взводу.
 
   Коли прапороносець із Бойовим  Прапором  порівняється  з
прапороносним взводом, командир взводу командує "Взвод, кроком -
РУШ", а якщо взвод озброєний карабінами, то попередньо подає
команду "Взвод, до но-ГИ", а тоді "На пле-ЧЕ". Взвод рухається з
Бойовим Прапором до місця його зберігання.
 
   Коли прапороносний взвод відійде на 40-50 кроків, командир
полку подає оркестрові (сигналістам-барабанщикам) знак припинити
грати (бити в барабан) і командує "ВІЛЬНО", а якщо полк має
карабіни в положенні "зброєю - ЧЕСТЬ", то попередньо командує
"Полк, до но-ГИ".
 
   223. Підійшовши до місця  зберігання  Бойового  Прапора,
командир прапороносного взводу шикує взвод у порядку, визначеному
в статті 218 цього Статуту і командує "Взвод, на Прапор -
СТРУНКО", а якщо взвод озброєний карабінами, то командує "Взвод,
на Прапор - СТРУНКО, зброєю - ЧЕСТЬ". За цими командами взвод діє
так, як визначено в статті 219 цього Статуту. Сигналіст-барабанщик
б'є в барабан "На Прапор". Помічник (заступник) начальника штабу,
приклавши  руку  до головного убору, командує прапороносцеві
"Прапороносець, за мною, кроком - РУШ" і веде його з асистентами
за собою. Коли Бойовий Прапор внесуть до приміщення, командир
прапороносного взводу опускає руку від головного убору, барабанщик
припиняє бити в барабан; якщо взвод має карабіни в положенні
"зброєю - ЧЕСТЬ", командир взводу командує "Взвод, до но-ГИ", а
тоді "На ре-МІНЬ" і веде взвод туди, куди наказано.
 
              РОЗДІЛ VIII
 
    ДІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ПІДРОЗДІЛІВ І ВІЙСЬКОВИХ
   ЧАСТИН, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПАРАДАХ І ПОЧЕСНИХ ВАРТАХ
 
             1. Паради військ
 
            Загальні положення
 
   224. Паради  військ  гарнізону  проводяться за особливим
розпорядженням на відзначення важливих подій  державного  та
військового значення.
 
   225. Склад військ, які беруть участь у параді, час і місце
його проведення, форма одягу, маршрути руху військових частин,
порядок  їх шикування та проходження визначаються в кожному
окремому випадку наказом начальника гарнізону.
 
   226. Під час підходу до місця шикування для параду оркестри,
які рухаються з військовими частинами, припиняють гру. З'єднання
(військові частини) займають місця згідно із схемою шикування.
Командири з'єднань (військових частин) та їх заступники стають на
правому фланзі своїх з'єднань (військових частин) в одну шеренгу;
за два кроки ліворуч від заступників стають прапороносець та
асистенти з Бойовим Прапором з'єднання (військової частини).
 
   Оркестри військових частин під командою військового диригента
гарнізону шикуються у зведений оркестр напроти особи, яка приймає
парад, і трохи ближче до вихідного положення військ; фанфаристи -
попереду зведеного оркестру. Призначені барабанщики стають в одну
або кілька шеренг за головним підрозділом.
 
   227. Бойові  прапори  з'єднань  (військових  частин),
нагороджених  орденами, мають бути з орденами й орденськими
стрічками.
 
   228. Військові частини (підрозділи), озброєні карабінами,
шикуються для параду, тримаючи їх у положенні "до ноги", а
озброєні автоматами - у положенні "на груди".
 
   Командири військових частин про прибуття й шикування своїх
частин доповідають старшому з командирів з'єднань (військових
частин), які беруть участь у параді.
 
   229. Для позначення місць шикування військових частин, їх
флангів, а також для позначення лінії проходження військ урочистим
маршем  у  розпорядження  військового  коменданта  гарнізону
призначаються лінійні. Лінійні від кожної військової частини
прибувають під командою офіцера за особливою вказівкою заступника
начальника гарнізону. ( Частина перша статті 229 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 ) від 03.02.2004 )
 
   Шикування лінійних має бути закінчено до прибуття військ.
Після заняття військовими частинами місць для шикування лінійні
стають у стрій своїх підрозділів.
 
   230. Війська на місці шикування для параду до прибуття особи,
яка приймає парад, вітають тільки військові частини під час їх
проходження перед фронтом вишикуваних частин і командувача параду.
 
   Військовослужбовці, що перебувають поза строєм, приймають
стройове положення і прикладають руку до головного убору під час
доповіді командувачу параду і особі, яка приймає парад, а також
вітають Бойові прапори під час проходження військ урочистим
маршем.
 
     Зустріч військами командувача параду і особи,
            яка приймає парад
 
   231. Для зустрічі командувача параду старший із командирів
з'єднань (військових частин), що беруть участь у параді, подає
команди: "РІВНЯЙСЬ", "СТРУНКО", "Рівняння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА
СЕРЕДИНУ)" і доповідає про шикування військ. Вислухавши доповідь,
командувач параду подає команду "ВІЛЬНО". Під час  зустрічі
командувача параду зведений оркестр не грає.
 
   232. Для зустрічі особи, яка приймає парад, командувач параду
подає команди: "РІВНЯЙСЬ", "СТРУНКО", "Рівняння  -  ПРАВОРУЧ
(ЛІВОРУЧ,  НА СЕРЕДИНУ)", а якщо військові частини озброєні
карабінами,- "РІВНЯЙСЬ", "СТРУНКО",  "Для  зустрічі  праворуч
(ліворуч, з фронту), зброєю - ЧЕСТЬ".
 
   Усі командири,  починаючи  від командира взводу і вище,
прикладають руку до головного убору. Зведений оркестр  грає
"Зустрічний марш".
 
   233. Командувач параду прикладає руку до головного убору,
під'їжджає до особи, яка приймає парад, і доповідає, наприклад:
"Товаришу  генерал-полковнику.  Війська  (такого-то) гарнізону
для параду на відзначення (такого-то) свята вишикувані. Командувач
параду генерал-лейтенант Хоменко".
 
   Коли командувач параду зупиниться для доповіді, зведений
оркестр припиняє грати. Після закінчення доповіді командувач
параду, не опускаючи руки від головного убору, супроводжує особу,
яка приймає парад, рухаючись перед фронтом строю трохи позаду.
 
   234. Особа, яка приймає парад, вислухавши доповідь, об'їжджає
війська, вітається з ними та поздоровляє їх. Зведений оркестр
виконує "Зустрічний марш", припиняючи грати під час зупинок особи,
яка приймає парад, для вітання та поздоровлення.
 
   На вітання та поздоровлення війська відповідають так, як
викладено у статтях 84, 85 цього Статуту, при цьому слово "слава"
вимовляється протяжно, з перекатом.
 
   235. Під час повернення особи, яка приймає парад, після
об'їзду військ до місця приймання параду, війська повторюють слово
"слава" (протяжно, з перекатом). Зведений оркестр виконує урочисту
мелодію.
 
   236. За вказівкою особи, яка приймає парад, командувач параду
подає команду "ВІЛЬНО". Командири військових частин повторюють цю
команду або командують "До но-ГИ", а згодом - "ВІЛЬНО".
 
   Фанфаристи (корнетисти  і  сурмачі)  зведеного  оркестру
виконують сигнал "Слухайте всі".
 
   237. Після  виконання сигналу "Слухайте всі" особа, яка
приймає парад, виголошує промову (читає наказ). Після закінчення
промови (зачитання наказу) війська гучно вимовляють тричі "слава",
зведений оркестр виконує Державний Гімн України, одночасно лунає
артилерійський салют (якщо це передбачено); усі командири, від
командира взводу й вище, прикладають руку до головного убору, а
війська без команди приймають стройове положення.
 
   Після виконання  Державного  Гімну  України  фанфаристи
(корнетисти й сурмачі) грають "Відбій", усі командири опускають
руку від головного убору, а війська стають у положення "вільно".
 
        Проходження військ урочистим маршем
 
   238. Війська  проходять урочистим маршем у строях та в
послідовності, визначеній у наказі по гарнізону.
 
   Для проходження урочистим маршем командувач параду подає
команди: "СТРУНКО", "До урочистого маршу, поротно (побатальйонно,
подивізіонно), на одного лінійного (двох лінійних) дистанції,
перша рота (батальйон) прямо, решта право-РУЧ", "На пле-ЧЕ",
"Рівняння праворуч, кроком - РУШ".
 
   239. За командою "До урочистого маршу" командири підрозділів
виходять із строю та стають перед фронтом своїх підрозділів, а
командири військових частин (з'єднань) та їх заступники - попереду
командирів головних підрозділів (військових частин) на визначених
дистанціях.
 
   Прапороносці та асистенти також виходять вперед і стають на
встановлених дистанціях.
 
   Призначені сигналісти-барабанщики виходять наперед і стають
за 15-20 кроків попереду командира головного з'єднання (військової
частини).
 
   Лінійні, призначені для позначення лінії проходження військ

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка