Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 5

 
винахідницьку і раціоналізаторську роботу в роті;
 
   підтримувати військову дисципліну і внутрішній порядок у
роті, за вказівкою командира роти готувати особовий склад добового
наряду і перевіряти несення ним служби;
 
   стежити за  утриманням  у  чистоті  ділянки  території,
закріпленої за ротою, та за виконанням особовим складом роти
правил пожежної безпеки;
 
   періодично бути присутнім на ранковому підйомі та вечірній
перевірці в роті;
 
   організовувати та особисто стежити за підготовкою у роті
кваліфікованих спеціалістів;
 
   брати участь у підготовці озброєння й техніки до занять і
навчань, вживати заходів, спрямованих на запобігання катастрофам,
аваріям і поломкам;
 
   вимагати від особового складу роти додержання правил носіння
військової форми одягу;
 
   організовувати правильне   використання  та  збереження
навчальних посібників, приладів, обладнання та об'єктів навчальної
матеріально-технічної бази, наявних у роті або закріплених за нею.
 
      Заступник командира роти з виховної роботи
 
   115. Заступник командира роти з виховної роботи в мирний і
воєнний час відповідає за організацію і проведення виховної
роботи, за військову дисципліну, морально-психологічний стан, за
морально-психологічне забезпечення бойової готовності, бойової
підготовки, бойових завдань, повсякденної діяльності особового
складу  роти,  за  гуманітарну  підготовку,  інформаційну  і
культурно-виховну роботу, дозвілля військовослужбовців, за їх
соціальний захист.
 
   Заступник командира роти з виховної роботи підпорядковується
командирові роти і є прямим начальником усього особового складу
роти. У виховній роботі з особовим складом головні зусилля він
зосереджує на індивідуальній роботі з кожним військовослужбовцем.
 
   116. Заступник командира роти з виховної роботи зобов'язаний:
 
   брати участь у розробленні розкладу занять роти, планувати
виховну роботу, здійснювати заходи щодо соціально-психологічного
забезпечення повсякденної діяльності особового складу;
 
   забезпечувати виконання рішень командира роти, вивчати та
аналізувати    морально-психологічні    якості    кожного
військовослужбовця,   соціально-психологічний   клімат   у
підпорядкованих підрозділах, подавати допомогу командирам взводів
у його поліпшенні;
 
   проводити роботу з виховання у військовослужбовців відданості
Українському народові, формування в особового складу високих
морально-психологічних якостей громадянина - патріота України,
свідомого виконання положень Конституції України  і  законів
України, вимог Військової присяги, військових статутів Збройних
Сил України, інших нормативно-правових актів і наказів командирів
(начальників);
 
   виховувати особовий склад роти в дусі свідомого ставлення до
виконання військового обов'язку, вірності Військовій присязі,
Бойовому Прапорові, традиціям дружби і військового товариства,
любові до своєї частини,  постійної  пильності  та  бойової
готовності;
 
   проводити виховну роботу, спрямовану на якісне виконання
завдань бойової  підготовки,  підвищення  боєздатності  роти,
зміцнення єдиноначальності, поліпшення морального стану особового
складу;
 
   здійснювати конкретні заходи  щодо  зміцнення  військової
дисципліни  та правопорядку, профілактики правопорушень серед
особового складу, згуртування військових колективів;
 
   забезпечувати     соціально-психологічну    адаптацію
військовослужбовців до умов служби з урахуванням їх спеціальності
та індивідуально-психологічних особливостей;
 
   знати кожного  військовослужбовця  роти,  його  ділові,
професійні якості, морально-психологічний стан, запити, настрої,
сімейний стан і відповідно до цього вести виховну роботу;
 
   проводити заняття з сержантами з  основ  педагогіки  та
психології, навчати їх методів і форм індивідуальної роботи з
підлеглими;
 
   навчати особовий склад роти безконфліктному нерепресивному
спілкуванню і ненасильницькому розв'язанню проблем, які виникають
під час служби, постійно підвищувати свій теоретичний і практичний
рівень з цих питань;
 
   здійснювати     морально-психологічну     підтримку
військовослужбовців та їх підготовку до екстремальних умов під час
бойових дій, формувати у них стійкість до психологічного і
морального впливу противника;
 
   проводити виховну роботу з особовим складом роти, призначеним
до варти (бойового чергування);
 
   брати участь у роботі з організації якісного опанування
військовослужбовцями і зразкового збереження ними  озброєння,
бойової та іншої техніки, додержання заходів безпеки та охорони
довкілля;
 
   організовувати гуманітарну підготовку і постійно інформувати
військовослужбовців  про  суспільно-політичне  життя, особисто
керувати однією з груп гуманітарної підготовки особового складу
роти, подавати керівникам груп та їх помічникам допомогу в
підготовці та проведенні занять;
 
   дбати про створення соціальних і психологічних передумов
гармонійного розвитку особистості кожного військовослужбовця;
 
   піклуватися про  поліпшення  матеріально-побутових  умов
підлеглих, їх соціальний і правовий захист, знати потреби і запити
військовослужбовців, вживати заходів для вирішення скарг і заяв,
підтримувати зв'язок із сім'ями особового складу роти;
 
   вивчати і впроваджувати передовий досвід виховної роботи,
вдосконалювати форми і методи морально-психологічного забезпечення
бойової підготовки;
 
   розробляти план проведення вихідних, святкових та неробочих
днів,  разом  з командиром роти організовувати та проводити
культурно-масову та спортивну роботу з особовим складом, керувати
художньою самодіяльністю роти;
 
   правильно використовувати технічні засоби під час проведення
виховної роботи, забезпечувати своєчасність доставки особовому
складові газет та журналів;
 
   вести облік злочинів, правопорушень, надзвичайних подій та
дисциплінарних провинностей;
 
   своєчасно доповідати  командирові  роти  та  інформувати
заступника  командира батальйону з виховної роботи про стан
військової дисципліни та морально-психологічний стан особового
складу, про заплановані та здійснені заходи.
 
        Заступник командира роти з озброєння
        (технічної частини, старший технік)*
 
---------------------
   * Далі - заступник командира роти з озброєння.
 
   117. Заступник командира роти з озброєння в мирний і воєнний
час відповідає за технічну справність озброєння, бойової та іншої
техніки, їх експлуатацію і ремонт, технічну підготовку всього
особового складу роти.
 
   Заступник командира роти  з  озброєння  підпорядковується
командирові роти і є прямим начальником усього особового складу
роти. Старший технік роти є прямим начальником для рядового,
сержантського і старшинського складу.
 
   118. Заступник командира роти з озброєння зобов'язаний:
 
   брати участь у розробленні розкладу занять на тиждень;
 
   організовувати технічно  правильну експлуатацію озброєння,
бойової та іншої техніки роти, вживати заходів для утримання їх у
справному стані;
 
   знати ділові  якості  та  морально-психологічний  стан
механіків-водіїв (водіїв) бойових та інших машин роти, проводити
роботу, спрямовану на підвищення їх фахового рівня;
 
   проводити заняття  з  особовим складом роти з технічної
підготовки, основ і правил водіння машин та забезпечувати належну
підготовку технічних спеціалістів;
 
   знати будову, порядок і правила експлуатації та ремонту
озброєння, бойової та іншої техніки роти, їх наявність і технічний
стан,  особисто  керувати  роботами, пов'язаними з технічним
обслуговуванням озброєння, бойової та іншої техніки, їх ремонтом
силами екіпажів (водіїв);
 
   перевіряти стан машин, які виходять із парку, допускати до
експлуатації лише технічно справні машини з відміткою про це в
дорожньому листі;
 
   не менше ніж один раз на місяць перевіряти технічний стан
озброєння, бойової та іншої техніки роти й проводити перевірку
стрілецької зброї за номерами;
 
   організовувати технічне обслуговування озброєння, бойової та
іншої техніки роти перед навчаннями, заняттями, під час їх
проведення та після повернення до парку;
 
   вживати заходів  для  запобігання катастрофам, аваріям і
поломкам озброєння, техніки, негайно доповідати про їх причини та
вжиті заходи командирові роти; під час організації роботи і занять
з використанням озброєння і техніки доводити до особового складу
зміст заходів безпеки і добиватися їх виконання;
 
   стежити за  ощадливим  витрачанням  пального,  мастильних
матеріалів і спеціальних рідин, запасних частин  та  іншого
технічного майна;
 
   своєчасно подавати  заявки  на необхідне технічне майно,
організовувати правильну його експлуатацію;
 
   здійснювати заходи пожежної безпеки на ділянці території, яка
відведена  роті, у паркових приміщеннях і на машинах роти,
забезпечувати належний порядок;
 
   вести облік і звітність.
 
         Командир взводу (групи, башти)
 
   119. Командир взводу (групи, башти) в мирний і воєнний час
відповідає за бойову готовність взводу (групи, башти) та успішне
виконання ним бойових завдань, за бойову підготовку, виховання,
військову  дисципліну,  морально-психологічний  стан особового
складу, за збереження і стан озброєння, боєприпасів, техніки та
майна взводу (групи, башти), за підтримання внутрішнього порядку у
взводі (групі, башті).
 
   Командир взводу (групи, башти) підпорядковується командирові
роти (бойової частини) і є прямим начальником усього особового
складу взводу (групи, башти).
 
   120. Командир взводу (групи, башти) зобов'язаний:
 
   підтримувати особовий склад взводу (групи, башти), озброєння
і техніку в постійній бойовій готовності;
 
   проводити з особовим складом взводу (групи, башти) заняття з
бойової підготовки і керувати навчанням рядового складу, що
проводять командири відділень (старшини команд), вести облік
бойової підготовки взводу (групи, башти);
 
   знати тактику дій взводу в різних видах бою, управляти
взводом (групою, баштою) під час виконання бойових завдань;
 
   досконало знати й володіти всіма видами озброєння і техніки
взводу (групи, башти),  правильно  зберігати,  експлуатувати,
обслуговувати та особисто перевіряти їх бойову готовність;
 
   постійно вдосконалювати свої фахові й методичні навички,
подавати підлеглим приклад зразкового  виконання  військового
обов'язку;
 
   з повагою  ставитися  до підлеглих, дбати про виховання
рядових, сержантів (старшин) і згуртування військового колективу;
 
   знати військове звання, прізвище, ім'я та по батькові кожного
підлеглого, число, місяць і рік народження, віросповідання, ділові
якості та морально-психологічний стан, захоплення, рід занять
перед військовою службою, родинний стан, адресу батьків (рідних),
успіхи й недоліки на службі, постійно вести індивідуальну роботу з
виховання, складати іменний список особового складу взводу (групи,
башти);
 
   виховувати особовий склад взводу (групи, башти) в дусі поваги
до військової служби, набутого фаху, бережливого ставлення до
озброєння, бойової техніки й майна взводу (групи, башти);
 
   неухильно стежити  за  додержанням  військовослужбовцями
військової дисципліни у взводі (групі, башті), їх зовнішнім
виглядом, виконанням правил носіння військової форми  одягу,
правильним припасуванням спорядження, обмундирування, взуття та
за додержанням правил особистої гігієни;
 
   піклуватися про підлеглих, знати їх потреби, порушувати перед
старшими начальниками питання про задоволення їх прохань, дбати
про їх здоров'я, вживати заходів для його зміцнення; постійно
вдосконалювати фізичну тренованість особового складу;
 
   своєчасно доповідати командирові роти (бойової частини) про
потреби підлеглих, а також про застосовані заохочення і накладені
стягнення на рядових, сержантів (старшин) взводу (групи, башти);
 
   періодично бути присутнім на ранковому підйомі та вечірній
перевірці у взводі (групі, башті), за розпорядженням командира
роти проводити ранкову фізичну зарядку з ротою;
 
   стежити за   наявністю  і  правильною  експлуатацією,
обслуговуванням і збереженням озброєння, техніки, спорядження,
речового та іншого майна у взводі (групі, башті) і не менше ніж
раз на два тижні особисто проводити їх огляд і  перевірку
наявності;
 
   готувати особовий склад взводу, озброєння й техніку до виходу
на кожне навчання чи заняття, а також перевіряти їх наявність і
стан після повернення із занять і навчань;
 
   стежити за  додержанням  заходів  безпеки  на  заняттях,
стрільбах, навчаннях і під час роботи з технікою та озброєнням;
перевіряти, щоб після занять, стрільб, навчань у підлеглих не
залишалося боєприпасів, гранат, запалів, вибухових речовин.
 
             Старшина роти
 
   121. Старшина роти у мирний і воєнний час відповідає за
правильне несення служби рядовим і сержантським складом, військову
дисципліну та підтримання внутрішнього порядку в  роті,  за
зберігання, належне використання озброєння, боєприпасів та іншого
майна роти, зберігання особистих речей військовослужбовців у
кімнаті для зберігання майна, за стан пожежної безпеки приміщень
роти і закріпленої території.
 
   Старшина роти підпорядковується командирові роти і є прямим
начальником сержантського і рядового складу роти, а якщо старшина
роти має військове звання "прапорщик", то й для прапорщиків роти.
 
   У разі відсутності в роті офіцерів старшина виконує обов'язки
командира роти.
 
   122. Старшина роти зобов'язаний:
 
   знати рядовий і сержантський склад роти (військове звання і
прізвище, строк служби, посаду або спеціальність, особисті якості,
родинний стан) і піклуватися про підлеглих;
 
   забезпечувати всім необхідним заняття з бойової підготовки
роти, а також особисто проводити заняття за вказівкою командира
роти;
 
   своєчасно одержувати й оглядати зброю та інші матеріальні
засоби, що надходять до роти, суворо стежити за їх наявністю,
правильним зберіганням та експлуатацією і своєчасно передавати в
ремонт; дбати про наявність матеріалів для ремонту речового майна
особовим складом роти;
 
   розподіляти між взводами наряди на службу, особисто визначати
черговість нарядів сержантів, перевіряти правильність ведення
нарядів у взводах; здійснювати підготовку добового наряду роти,
оглядати його перед розводом, інструктувати і своєчасно відсилати
на розвід;
 
   з дозволу командира роти видавати боєприпаси для варт, а
також особисто приймати їх і оглядати після повернення;
 
   здійснювати контроль за неухильним виконанням  обов'язків
черговим і днювальними роти;
 
   стежити за зовнішнім виглядом рядового і сержантського складу
та проводити для них індивідуальне припасування обмундирування і
взуття;
 
   оглядати й відправляти кожну команду, призначену від роти;
команди, що вирушають  з  розташування  військової  частини,
представляти черговому частини;
 
   особисто водити роту до лазні та на медичний огляд;
 
   забезпечувати особовий склад роти їжею під час навчань і
занять у полі;
 
   керувати проведенням ранкового огляду і за розпорядженням
командира роти проводити вечірню перевірку роти, а також бойовий
розподіл на випадок тривоги та пожежі;
 
   водити особисто або направляти роту до їдальні під командою
одного із заступників командирів взводів;
 
   подавати черговому частини через чергового роти відомості про
відсутніх на вечірній перевірці, а за наявності  самовільно
відсутніх - повідомляти їх прізвища, імена та по батькові;
 
   під час звільнення з розташування частини видавати записки
про звільнення рядового та сержантського складу строкової служби й
перевіряти форму одягу та знання правил поведінки у громадських
місцях;
 
   подавати через чергового роти черговому їдальні заявки про
запас їжі для осіб, які перебувають у наряді чи відсутні через
службові обставини;
 
   організовувати утримання в чистоті й порядку приміщень роти
та ділянки території, закріпленої за ротою, керувати їх загальним
прибиранням;
 
   стежити за додержанням правил опалення печей, справністю
засобів пожежогасіння й додержанням рядовим і сержантським складом
роти правил пожежної безпеки;
 
   доповідати командирові роти про надзвичайні події в роті;
 
   вимагати від рядового і сержантського складу роти додержання
військової  дисципліни,  розпорядку  дня,  негайно доповідати
командирові роти про порушення військової дисципліни, застосовані
заохочення і накладені на рядових і сержантів роти стягнення;
 
   організовувати    зберігання    особистих    речей
військовослужбовців;
 
   організовувати зберігання та  облік  одержаних  статутів,
порадників і навчальних посібників, а також їх видачу у тимчасове
користування та контролювати їх зберігання у взводах;
 
   приймати за описом та зберігати гроші й цінні речі від
заарештованих рядових і сержантів роти перед відправленням на
гауптвахту;
 
   щомісяця проводити звірку книги обліку військового майна роти
з книгами обліку служб військової частини та вести встановлений
облік і звітність;
 
   під час вибуття з розташування роти залишати замість себе
одного із заступників командирів взводів.
 
          Заступник командира взводу
 
   123. Заступник командира взводу в мирний і воєнний час
відповідає за навчання, виховання й військову дисципліну особового
складу взводу, внутрішній порядок у взводі, правильне несення
служби та зовнішній вигляд рядових і сержантів взводу.
 
   Заступник командира взводу  підпорядковується  командирові
взводу, а з питань підтримання внутрішнього порядку - старшині
роти і є прямим начальником рядового і сержантського складу
взводу.
 
   124. Заступник командира взводу зобов'язаний:
 
   навчати й  виховувати особовий склад взводу та особисто
проводити заняття за вказівкою командира взводу;
 
   знати військове звання, прізвище, ім'я та по батькові кожного
підлеглого, рік народження, особисті якості, рід занять перед
військовою службою, родинний стан, успіхи й недоліки в бойовій
підготовці;
 
   знати тактику дій взводу в різних видах бою, досконало і
вміло володіти всіма видами зброї й техніки взводу;
 
   стежити за додержанням військової дисципліни і правильним
несенням служби командирами відділень та особовим складом взводу;
 
   утримувати в належному стані озброєння, техніку, спорядження
та інше майно взводу, суворо стежити за їх наявністю;
 
   дбати про чистоту приміщень, встановлювати черговість їх
прибирання; вимагати від підлеглих охайного утримання постелі,
обмундирування і взуття; стежити за своєчасністю дрібного ремонту
речового майна особовим складом взводу;
 
   проводити ранковий огляд особового складу взводу;
 
   дбати про підлеглих і знати їх потреби;
 
   доповідати командирові взводу про всі прохання підлеглих,
заохочення, провини й накладені стягнення;
 
   призначати рядовий склад у наряди на службу, вести лист
нарядів  взводу, облік особового складу, озброєння та інших
матеріальних засобів взводу;
 
   постійно знати наявність особового  складу,  місце  його
перебування та чим він займається;
 
   залишаючись за командира взводу чи старшину роти, виконувати
їх обов'язки.
 
            Командир відділення
 
   125. Командир відділення у мирний і воєнний час відповідає за
успішне  виконання  відділенням  бойових  завдань,  навчання,
виховання, військову дисципліну, морально-психологічний  стан,
стройову  підготовку  й фізичну витривалість, охайний вигляд
підлеглих, правильну експлуатацію, зберігання озброєння, техніки,
спорядження та за утримання їх у належному стані.
 
   Командир відділення підпорядковується командирові взводу та
його заступникові і є безпосереднім начальником особового складу
відділення.
 
   126. Командир відділення зобов'язаний:
 
   підтримувати особовий склад, озброєння, техніку в постійній
готовності до бойового застосування;
 
   навчати й виховувати особовий склад відділення, проводити
тренування,  спрямовані  на поліпшення стройової виправки та
посилення фізичної витривалості;
 
   знати тактику дій відділення в різних видах бою, вміло
командувати під час виконання бойових завдань;
 
   досконало знати  й  вміло  володіти  зброєю  і технікою
відділення, забезпечувати їх правильне зберігання й експлуатацію;
 
   постійно вдосконалювати знання за фахом і методичні навички,
своєю  поведінкою  та старанністю подавати підлеглим приклад
зразкового виконання військового обов'язку;
 
   дбати про підлеглих, ставитися до них з повагою, знати їх
потреби, вимагати від них додержання військової дисципліни;
 
   знати військове звання, прізвище, ім'я та по батькові кожного
підлеглого, день народження, віросповідання, особисті якості й
захоплення, рід занять перед військовою службою, родинний стан,
успіхи й недоліки у службі;
 
   виховувати особовий склад відділення в дусі поваги до служби
і свого фаху, бережливого ставлення до озброєння, техніки та
майна;
 
   проводити ранковий огляд особового складу відділення;
 
   стежити за виконанням розпорядку дня, чистотою і внутрішнім
порядком у відділенні, охайністю, справністю обмундирування і
взуття підлеглих, їх своєчасним  ремонтом  і  просушуванням,
правильним  припасуванням  спорядження, додержанням підлеглими
правил особистої гігієни і носіння військової форми одягу, правил
безпеки під час користування зброєю і технікою, її обслуговування
і бойового застосування;
 
   перевіряти, щоб після занять, стрільб, навчань у підлеглих не
залишалося боєприпасів, гранат, запалів, вибухових речовин;
 
   щоденно  оглядати  та постійно утримувати в порядку та
справності озброєння, техніку і майно відділення, стежити за їх
наявністю;
 
   своєчасно доповідати  заступникові  командира  взводу про
захворювання, скарги й прохання підлеглих, заохочення та провини,
а також про накладені стягнення та випадки втрати чи несправності
озброєння, техніки та інших матеріальних засобів;
 
   постійно знати, де перебувають і що роблять підлеглі.
 
          Обов'язки рядового (матроса)
 
   127. Рядовий (матрос) у мирний і воєнний час відповідає за
точне та вчасне виконання покладених на нього обов'язків і
поставлених йому завдань, а також за утримання своєї зброї та
дорученої техніки у справному стані, за збереження виданого йому
майна.
 
   Рядовий (матрос) підпорядковується командирові відділення.
 
   За зразкове виконання обов'язків військової служби, успіхи у
бойовій підготовці та зразкову дисципліну рядовому може бути
надане військове звання старший солдат, а матросу - старший
матрос.
 
   Старший солдат  (старший  матрос) зобов'язаний допомагати
командирові відділення в навчанні та вихованні рядових (матросів).
 
   128. Рядовий (матрос) зобов'язаний:
 
   сумлінно вивчати військову справу, зразково виконувати свої
службові  обов'язки, засвоювати все, чого навчають командири
(начальники), та бути готовим до виконання завдань, пов'язаних із
захистом  Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності
України;
 
   знати посади, військові звання і прізвища своїх  прямих
начальників до командира з'єднання включно;
 
   виявляти повагу до командирів (начальників) і старших за
військовим званням військовослужбовців, шанувати честь і гідність
товаришів по службі, додержувати правил військової ввічливості,
поведінки та військового вітання;
 
   зберігати державну таємницю, точно, ініціативно, сумлінно
виконувати накази командирів (начальників); ( Абзац п'ятий статті
128 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1420-IV ( 1420-15 )
від 03.02.2004 )
 
   повсякденно загартовувати себе, вдосконалювати свою фізичну
підготовку;
 
   постійно бути за формою та охайно одягненим, додержувати
правил особистої та громадської гігієни;
 
   досконало володіти зброєю і технікою, тримати їх завжди
справними, чистими, готовими до бою;
 
   охайно носити одяг і взуття, своєчасно й  акуратно  їх
лагодити, щоденно чистити і зберігати у визначених місцях;
 
   неухильно виконувати правила безпеки під час використання
зброї, в роботі з технікою та в інших випадках, а  також
додержувати правил пожежної безпеки;
 
   бути хоробрим  і  дисциплінованим, не допускати негідних
вчинків і стримувати від них інших військовослужбовців;
 
   у разі потреби відлучитися в межах розташування військової
частини (підрозділу) запитати дозволу в командира відділення, а
після повернення доповісти йому про прибуття;
 
   під час перебування поза розташуванням військової частини
поводитися з гідністю і честю, не допускати порушень громадського
порядку та негідних вчинків.
 
              ЧАСТИНА 2
 
            ВНУТРІШНІЙ ПОРЯДОК
 
            Загальні положення
 
   129. Внутрішній порядок - це суворе додержання визначених
військовими статутами правил розміщення, повсякденної діяльності,
побуту військовослужбовців у військовій частині (підрозділі) й
несення служби добовим нарядом.
 
   130. Внутрішній порядок досягається:
 
   глибоким розумінням,  свідомим  і  неухильним  виконанням
військовослужбовцями обов'язків, визначених законами України та
військовими статутами Збройних Сил України;
 
   чіткою організацією бойової підготовки;
 
   зразковим бойовим чергуванням та несенням служби добовим
нарядом;
 
   неухильним виконанням розпорядку дня;
 
   додержанням правил експлуатації озброєння, бойової та іншої
техніки, матеріальних засобів, створенням у місцях розташування
військовослужбовців умов для їх повсякденної діяльності, життя й
побуту, що відповідають вимогам військових статутів Збройних Сил
України;
 
   цілеспрямованою виховною  роботою,  поєднанням  високої
вимогливості командирів (начальників) з постійною турботою про
підлеглих у додержанні їх прав, задоволенні потреб і зміцненні
здоров'я;
 
   додержанням вимог  пожежної безпеки, а також проведенням
заходів щодо охорони довкілля в районі діяльності військової
частини.
 
       Розділ 4. Розміщення військовослужбовців
 
            Загальні положення
 
   131. Військовослужбовці, які проходять строкову військову
службу, курсанти військових навчальних закладів, крім матросів і
старшин, які перебувають на кораблях, розміщуються в казармах, а
ті, що проходять військову службу за контрактом, - у службових
жилих приміщеннях. ( Частина перша статті 131 в редакції Закону
N 1865-IV ( 1865-15 ) від 24.06.2004 )
 
   У  разі  відсутності  службового  жилого  приміщення
військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу,
які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у
шлюбі, можуть розміщуватись у спеціально пристосованих казармах у
розташуванні  військової  частини,  а  сімейні - у сімейних
гуртожитках.  Військовослужбовці-жінки  розміщуються в окремих
службових жилих приміщеннях. ( Частина друга статті 131 в редакції
Закону N 1865-IV ( 1865-15 ) від 24.06.2004 )
 
   Прапорщики і мічмани, які обіймають посаду старшини роти,
розміщуються поблизу розташування військової частини.
 
   Сержанти строкової служби, які обіймають посаду старшини роти
чи іншу посаду, яку комплектують з офіцерів і прапорщиків, можуть
розташовуватися в окремому приміщенні (кімнаті) казарми.
 
   132. Усі жилі та нежилі приміщення і територія військової
частини розподіляються між підрозділами командиром військової
частини.
 
   Якщо у військовому містечку розташовано кілька військових
частин, приміщення і територія між ними розподіляються начальником
гарнізону (старшим військового містечка).
 
   133. Для розміщення кожної роти необхідно передбачати такі
приміщення:
 
   спальне приміщення для особового складу;
 
   народознавчу світлицю;
 
   кімнату для командира роти;
 
   кімнату для підготовки офіцерів до занять;
 
   кімнату для підготовки сержантів до занять;
 
   кімнату для зберігання зброї;
 
   кімнату (місце) для чищення зброї;
 
   кімнату побутового обслуговування;
 
   кімнату для зберігання майна роти  та  особистих  речей
військовослужбовців;
 
   кімнату (місце) для занять фізичними вправами та спортом;
 
   кімнату для вмивання;
 
   сушарню для просушування обмундирування і взуття;
 
   кімнату (місце) для чищення взуття та куріння;
 
   місце для зберігання господарського інвентарю;
 
   душову;
 
   туалет.
 
   134. У кожному батальйоні відводяться кімнати для командира
батальйону, його заступників, штабу батальйону, для підготовки до
занять і проведення нарад.
 
   Для проведення  занять у військовій частині обладнуються
відповідні класи.
 
   135. Для розміщення особового складу в спальних приміщеннях
відводиться  площа  з  розрахунку  2,5-4  кв. м на кожного
військовослужбовця. При цьому об'єм повітря має бути 9-12 куб. м
на одну особу.
 
   136. Ліжка у спальних приміщеннях розставляються так, щоб
біля кожного з них чи біля двох зсунутих разом лишалося місце для
тумбочок, а між рядами ліжок було вільне місце, необхідне для
шикування особового складу. Ліжка  повинні  бути  однаковими
(стандартними) і розставляються не ближче 50 см від зовнішніх стін
із додержанням суворого рівняння. Ліжка у спальних приміщеннях
можуть бути розміщені в один або два яруси.
 
   137. Тумбочка біля ліжка призначена для зберігання предметів
туалету, комірців, носових хустинок та інших дрібних предметів
особистого користування. У тумбочці також можна зберігати книги й
зошити.
 
   138. Постіль військовослужбовців, розміщених у казармі, має
складатися з ковдри, двох простирадл, подушки з наволочкою,
матраца й підстилки. Біля кожного ліжка мають бути тапочки,
килимки чи доріжки. Забороняється сідати й лягати на постіль в
обмундируванні, за винятком чергового роти під час відпочинку
(сну).
 
   139. Рушники для обличчя складаються вдвоє за довжиною і
вішаються на спинках ліжок у головах, а рушники для ніг - на
нижніх поперечинах ліжок у ногах і підгортаються під матраци.
 
   140. Польові  утеплені  куртки,  брюки та головні убори
зберігаються в шафах, установлених  у  приміщеннях  казарми.
Парадно-вихідне обмундирування та спортивний одяг зберігаються на
вішалках у шафах кімнати для зберігання  майна.  Спеціальне
обмундирування, призначене для роботи, зберігається поза спальним
приміщенням роти у спеціальних шафах, на окремих стелажах і
вішалках.
 
   141. Місця  для  зберігання  всіх  видів  обмундирування
закріплюються за військовослужбовцями й позначаються ярликами із
зазначенням  військового  звання,  прізвища  та  ініціалів
військовослужбовця.
 
   Повсякденне обмундирування і ремінь поясний перед сном охайно
і в певному порядку складаються на табуретку, взуття ставиться в
ногах біля ліжка.
 
   142. Одяг, білизна і взуття за потреби просушуються  у
сушарнях.  Укомплектовані  речові  мішки,  сталеві шоломи та
індивідуальні засоби захисту зберігаються в спальному чи іншому
приміщенні в шафах чи на стелажах.
 
   143. Порядок  зберігання  й  користування  фотоапаратами,
магнітофонами, радіоприймачами та іншою побутовою радіоелектронною
технікою для військовослужбовців строкової служби встановлюється
командиром частини.
 
   144. У підрозділах (на кораблях) стрілецька зброя, в тому
числі навчальна, та боєприпаси до неї зберігаються у кімнаті для
зберігання зброї з металевими гратами на вікнах, з чарунками не
більше ніж 150 х 150 мм і з діаметром грат не менше ніж 10
міліметрів.
 
   Кімната має бути обладнана електрозвуковою  і  світловою
сигналізацією, яка має працювати і у разі відключення промислової
електромережі, з прихованим виводом сигнальних пристроїв  до
чергового частини.
 
   145. У  кімнаті  для  зберігання зброї вивішується опис
матеріальних засобів, де зазначається кількість ставниць, шаф,
ящиків, стендів та іншого майна, що зберігається у цій кімнаті, а
також інвентарні номери шаф і номер печатки, якою їх запечатують.
 
   На кожну ставницю (шафу, ящик) прикріплюється ярлик із
зазначенням підрозділу, військового звання, прізвища та ініціалів
відповідальної особи, номера ставниці (шафи, ящика) та номера
печатки, якою їх запечатують.
 
   146. У разі зберігання в одній кімнаті зброї та боєприпасів з
кількох підрозділів наказом по військовій частині призначається
відповідальний за порядок розміщення, збереження й цілісність
зброї та боєприпасів, який підписує опис майна в кімнаті.
 
   147. Кімната для зберігання зброї має цілодобово перебувати
під охороною осіб добового наряду.
 
   У ставниці (шафі, ящику) вивішується опис із зазначенням виду
та кількості зброї, яка тут зберігається. Біля кожного гнізда
ставниці (шафи) повинен бути ярлик із зазначенням виду, номера
зброї, військового звання, прізвища та ініціалів особи, за якою
вона закріплена.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка