Законы Украины

Новости Партнеров
 

Порядок пересилання поштових відправлень

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 1


    УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
              "УКРПОШТА"
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Українського
                   державного підприємства
                   поштового зв'язку "Укрпошта"
                   31.10.2001 N 445
                   на заміну "Почтовых правил.
                   Технологическая часть"
                   (наказ Міністерства
                   зв'язку СРСР
                   від 13 березня 1984 р. N 93)
 
               ПОРЯДОК
         ПЕРЕСИЛАННЯ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ
 
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   1. Порядок пересилання поштових відправлень (далі - Порядок)
визначає порядок приймання, обробки, перевезення та доставки
(вручення) поштових відправлень.
   2. Дія цього Порядку поширюється на державне підприємство
поштового зв'язку "Укрпошта" (далі - ДППЗ).
   3. У ДППЗ послуги поштового зв'язку надають:
   а) об'єкти  поштового зв'язку: поштамти, вузли поштового
зв'язку (ВуПЗ), відділення поштового зв'язку (ВПЗ), у тому числі
пересувні відділення поштового зв'язку (ПВПЗ), пункти поштового
зв'язку (ППЗ);
   б) працівники поштового зв'язку, які визначаються керівниками
поштамтів (вузлів поштового зв'язку) для обслуговування населення
вдома, пасажирів на вокзалах, пристанях, в аеропортах, поїздах, на
морських і річкових суднах, а також для обслуговування осіб, які
проживають  у  готелях і перебувають у лікувально-оздоровчих
установах;
   в) листоноші під час доставки пошти;
   г) начальники відділень поштового зв'язку під час обходу
доставних дільниць при виконанні обов'язків листонош;
   ґ) роз'їзні працівники поштових кают морських та річкових
суден;
   д) позаштатні працівники поштового зв'язку.
   Послуги поштового зв'язку також можуть надавати  об'єкти
поштового зв'язку, що здійснюють обробку і перевезення поштових
відправлень, закритих поштових речей між об'єктами поштового
зв'язку місць приймання та призначення (далі - транзитні об'єкти
поштового зв'язку). До транзитних об'єктів поштового зв'язку
належать:  дирекція  оброблення та перевезення пошти (ДОПП),
зональні вузли (ЗВ), центри оброблення та перевезення пошти
(ЦОПП), центри перевезення пошти (ЦПП), центри оброблення пошти
(ЦОП).
   4. На залізничних станціях, автовокзалах, автостанціях, в
морських  і  річкових  портах, на пристанях, у торговельних
підприємствах, в установах банків, школах, сільських бібліотеках,
клубах,  санаторіях,  будинках  відпочинку,  готелях,  інших
організаціях і установах за згодою між зацікавленими сторонами
можуть відкриватися відділення (пункти) поштового зв'язку.
   5. Абонементні скриньки, розміщені в  операційних  залах
об'єктів поштового зв'язку, надаються в користування фізичним та
юридичним особам порядком, передбаченим у п. 6 Правил надання
послуг поштового зв'язку в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 04.10.2000 N 1515 ( 1515-2000-п ) (далі - Правила
надання послуг поштового зв'язку). Заяви на абонування скриньок
реєструються в книзі реєстрації, за якою здійснюється контроль
термінів користування скриньками.
   6. Виїмка письмової кореспонденції з поштових  скриньок,
розміщених у населених пунктах, а також біля входу до об'єктів
поштового зв'язку,  здійснюється  згідно  з  розкладами,  що
розробляються поштамтами (вузлами поштового зв'язку) з урахуванням
розкладу руху  транспортних  засобів  поштового  зв'язку  та
встановлених Уповноваженим центральним органом виконавчої влади у
галузі зв'язку нормативів і основних контрольних строків  у
поштовому зв'язку.
   7. Послуги поштового зв'язку фізичні особи оплачують готівкою
в національній валюті України або платіжними документами, а
юридичні особи - платіжними документами через установи банків,
готівкою в національній валюті України в межах встановлених
законодавством України граничних сум, що діють на момент оплати,
чи шляхом внесення авансу в розмірі середньомісячних витрат або в
розмірі плати за одноразове відправляння. Якщо після використання
внесеної суми аванс не буде поповнено,  приймання  поштових
відправлень у рахунок авансу припиняється.
   8. Подані в оплату послуг міжнародні купони для відповіді
(мал. 1) повинні бути перевірені працівником зв'язку на їх
справжність, а саме: перевіряється наявність водяних та інших
знаків захисту, характеристики яких повідомляються Міжнародним
бюро  ВПС.  На  прийнятих міжнародних купонах для відповіді
проставляється відбиток календарного штемпеля даного  об'єкта
поштового зв'язку.
     Мал. 1. Зразок міжнародного купона для відповіді
             ( va445253-01 )
   До поштамту, вузла поштового зв'язку міжнародні купони для
відповіді надсилаються з припискою до супровідного листа ф. 4.
Поштамти, вузли поштового зв'язку в міру накопичення міжнародних
купонів для відповіді, не рідше одного разу на квартал, надсилають
їх постпакетами з оголошеною цінністю з описом вкладення ф. 107 на
адресу Центру оброблення переказів та міжнародних рахунків (далі -
ЦОПМР).
   9. Порядок застосування маркувальних машин ДППЗ для оплати
письмової кореспонденції та надання фізичним і юридичним особам
дозволу на їх використання визначається окремою інструкцією.
   Порядок пересилання прямих контейнерів визначається окремою
інструкцією.
               РОЗДІЛ I
       ІМЕННІ РЕЧІ ОБ'ЄКТІВ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
               Глава 1
       ІМЕННІ РЕЧІ ОБ'ЄКТІВ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ
   10. Іменними речами об'єктів поштового зв'язку є: календарні
штемпелі, в тому числі спеціальні поштові штемпелі, страхові
печатки, пломбіри (різноманітні пристрої для нанесення відбитків
на пломбах), накатні пристрої, металеві пластини з гравіруванням
найменування  об'єкта  поштового  зв'язку,  контрольно-гербові
печатки, кліше маркувальних машин - календарного штемпеля та
державного знака оплати.
   11. Відбитки іменних речей наносяться виключно на поштові
відправлення та виробничу документацію об'єктів поштового зв'язку.
   12. На іменних речах ДППЗ повинні бути вигравірувані: назва
держави - Україна, назва області (Автономної Республіки Крим),
найменування об'єкта поштового зв'язку. На іменних речах об'єктів
поштового зв'язку столиці України, столиці Автономної Республіки
Крим і  обласних  центрів  назва  області  (республіки)  не
зазначається. За наявності в області (республіці) однойменних
об'єктів поштового зв'язку зазначається також назва району.
   На іменних речах відділень поштового зв'язку, де є номерні
позначення, крім назви населеного пункту, повинен зазначатися
номер відділення поштового зв'язку.
   13. На іменних речах вузлів поштового зв'язку, крім назви
країни, зазначається назва населеного  пункту  (в  називному
відмінку), позначка "ВуПЗ", назва області (в родовому відмінку),
наприклад: "Україна Біла Церква ВуПЗ Київської".
   14. Якщо в обласному (республіканському) центрі розміщено
вузол поштового зв'язку або в місті, де, крім поштамту, є вузол
поштового зв'язку, то на іменних речах після назви міста робиться
відмітка "ВуПЗ", наприклад: "Україна Хмельницький ВуПЗ".
   15. Для вузлів поштового зв'язку що обслуговують декілька
адміністративних районів у містах, крім назви країни, зазначається
назва міста і вузла поштового зв'язку без позначки "ВуПЗ",
наприклад: "Україна Київ-Північний".
   16. На іменних речах транзитних об'єктів поштового зв'язку,
крім назви країни, зазначається назва міста та найменування
об'єкта поштового зв'язку, наприклад: "Україна Львів ЗВ", "Україна
Київ ДОПП".
   17. На  іменних  речах  пересувних  відділень  зв'язку
зазначається номер пересувного відділення поштового зв'язку і
найменування  поштамту (вузла поштового зв'язку), якому воно
підпорядковане, та області (наприклад: "Україна ПВЗ 1 Каховського
ВуПЗ Херсонської", "Україна ПВЗ 2 Суми поштамт").
   18. На календарних штемпелях і страхових печатках поштових
вагонів (поштових кают річкових і морських суден) зазначаються
найменування початкового і кінцевого пунктів маршруту прямування
вагона (судна). На першому місці в позначенні шляхів маршруту
прямування вагона (судна) обов'язково зазначається найменування
пункту, де розміщений об'єкт поштового зв'язку, який обслуговує
даний  маршрут, наприклад: "Україна ПВ Київ - Сімферополь",
"Україна Теплохід Одеса - Ялта".
   19. На іменних речах об'єктів поштового зв'язку, поштових
вагонів (поштових кают річкових і морських суден) написи робляться
українською мовою, за винятком календарних штемпелів та пломбірів,
що застосовуються при прийманні, обробці та видачі міжнародних
поштових відправлень, написи на яких  робляться  латинськими
літерами.
      Порядок застосування іменних речей в ДППЗ
   20. Календарний штемпель (мал. 2) призначається для погашення
поштових марок на поштових відправленнях і для оформлення поштових
відправлень, квитанцій та іншої  поштової  документації.  На
календарному штемпелі зазначаються реквізити, передбачені для
зазначення на іменних речах об'єктів поштового зв'язку, а також
число, місяць, рік і час приймання (відправляння) пошти (поштових
відправлень). Якщо в об'єкті поштового зв'язку використовується
декілька календарних штемпелів, то на них зазначається мала
прописна літера українського алфавіту (а, б, в, г ... і далі).
    Мал. 2. Зразки відбитків календарних штемпелів ДППЗ
             ( va445253-01 )
   На календарних штемпелях місць і пунктів міжнародного обміну
латинськими  літерами зазначається: назва держави - Україна,
найменування місця або пункту міжнародного обміну без назви
області (республіки), району з позначкою латинськими літерами "PI"
і зазначенням номера цеху або дільниці (наприклад UKRAINA KYIV
PI-2).
   На календарних штемпелях поштових вагонів (поштових кают
річкових або морських суден) міжнародного сполучення латинськими
літерами зазначається назва держави, найменування початкового і
кінцевого пунктів прямування вагона (судна) наприклад: "UKRAINA
Amb. LVIV - PRZEMYSL".
   На календарних  штемпелях об'єктів поштового зв'язку, де
здійснюється приймання та видача всіх видів міжнародних поштових
відправлень, міжнародної прискореної пошти (EMS), всі реквізити,
аналогічні нанесеним на календарних штемпелях  цих  об'єктів
поштового зв'язку, що використовуються при прийманні та обробці
внутрішніх  поштових  відправлень,  зазначаються  латинськими
літерами.
   Календарні штемпелі  обліковуються  в  поштамтах,  вузлах
поштового зв'язку, зональних вузлах тощо в спеціальній книзі, в
якій проставляються відбитки штемпелів і  зазначаються  дати
введення їх в дію. Начальникам відділень поштового зв'язку, цехів,
дільниць (далі - виробничі підрозділи)  календарні  штемпелі
видаються під розписку.
   У виробничому підрозділі календарні штемпелі закріплюються за
робочими місцями розпорядженням керівника даного підрозділу і
щоденно видаються на робоче місце працівникам зв'язку під розписку
у книзі (із зазначенням літер), а в кінці робочого дня (зміни)
таким же порядком здаються. Облік календарних штемпелів ведеться
щоденно керівниками зазначених виробничих підрозділів.
   21. Спеціальний поштовий штемпель (штемпель спецпогашення)
(мал. 3) є одним з видів календарних поштових штемпелів. Штемпелі
спецпогашення поділяються на пам'ятні та штемпелі першого дня і
застосовуються для погашення поштових  марок  на  конвертах,
буклетах,  альбомах, іншій філателістичній продукції під час
проведення заходів, присвячених  важливим  державним  подіям,
історичним і пам'ятним місцям та датам, на виставках тощо. Ці
штемпелі можуть бути постійної дії.
   Штемпелі спецпогашення,  крім  штемпелів  спецпогашення
постійної дії, після закінчення терміну їхнього застосування
об'єктами поштового зв'язку, не пізніше третього дня надсилаються
забезпеченим порядком до місця їх обліку та зберігання.
    Мал. 3. Зразок відбитка штемпеля спецпогашення ДППЗ
             ( va445253-01 )
   22. Страхова печатка (мал. 4) призначається для опечатування
сургучем листів і бандеролей з оголошеною цінністю, посилок,
мішків, ящиків, брезентових сумок, контейнерів, а також комор та
інших сховищ для зберігання готівки та цінностей.
   На страховій печатці мають бути вигравірувані:
   назва держави - Україна, малий Герб України, найменування
об'єкта  поштового  зв'язку,  при  потребі  - назва області
(республіки), району, малі прописні літери українського алфавіту
(а, б, в, г ... і далі).
   23. Пломбір (мал. 5) призначається для нанесення відбитка на
пломби, якими опломбовуються поштові відправлення, закриті поштові
речі, кузови автомобілів на магістральних маршрутах, а також
комори та інші сховища для зберігання готівки та цінностей.
     Мал. 4. Зразки відбитків страхових печаток ДППЗ
             ( va445253-01 )
       Мал. 5. Зразки відбитків пломбірів ДППЗ
             ( va445253-01 )
   24. Накатний пристрій (мал. 6) призначений для нанесення
відбитків найменування і поштового індексу об'єкта поштового
зв'язку на  спеціальні  стрічки,  які  використовуються  для
запакування реєстрованих поштових відправлень.
    Мал. 6. Зразки відбитків накатного пристрою (1) та
        термозварювальної машини (2) ДППЗ
             ( va445253-01 )
   25. Металева пластина з гравіруванням найменування об'єкта
поштового зв'язку призначається для нанесення на торбинки з
поліетиленової плівки найменування і поштового індексу об'єкта
поштового зв'язку при  запакуванні  (перепакуванні)  поштових
відправлень на термозварювальній машині.
   26. Контрольно-гербова печатка (КГП) (мал. 7) призначена для
оформлення поштових переказів, квитанційних книжок ф. 5, реєстрів
ф.  10а  та інших документів згідно з вимогами нормативних
документів.
   Мал. 7. Зразок відбитка контрольно-гербової печатки ДППЗ
             ( va445253-01 )
   На контрольно-гербовій  печатці мають бути вигравірувані:
малий Герб України або логотип ДППЗ,  найменування  об'єкта
поштового зв'язку (за потреби - назва області (республіки),
району), номерне позначення, що складається з семи цифр.
   Номерне позначення об'єктам поштового зв'язку присвоює ЦОПМР.
   27. Контрольно-гербові печатки, замінені або вилучені із
застосування, направляються до поштамту (вузла поштового зв'язку)
порядком, що забезпечує їх схоронність.
   У разі втрати  (викрадення)  контрольно-гербової  печатки
начальник відділення поштового зв'язку (цеху, дільниці) терміново
повідомляє про це керівнику поштамту (вузла поштового зв'язку),
який в свою чергу повідомляє керівника філіалу за підпорядкуванням
і організовує відповідну перевірку. Довідка  про  результати
перевірки направляється керівнику філіалу за підпорядкуванням в
копії ЦОПМР.
   ЦОПМР визначає для об'єкта поштового зв'язку інше номерне
позначення, відповідно до якого філіал ДППЗ  замовляє  нову
контрольно-гербову печатку.
   28. Відбиток реєстратора розрахункових операцій (далі - РРО)
при оформленні бланка поштового переказу, супровідної адреси до
поштового відправлення, а також касового чека повинен мати:
найменування об'єкта поштового зв'язку (при потребі - назву
області (республіки), району), його адресу, номерне позначення
об'єкта поштового зв'язку, фіскальний номер РРО.
   29. При необхідності на іменних речах допускається скорочення
найменування об'єкта поштового зв'язку за умови, що скорочення не
вплине на можливість визначення його повного найменування та
місцезнаходження.
   30. Кольори відбитків іменних речей в усіх випадках повинні
бути такі:
   - календарного штемпеля на поштових відправленнях, квитанціях
і документах, що застосовується об'єктами поштового зв'язку для
обробки всіх видів внутрішньої і міжнародної пошти, за винятком
поштових вагонів (кают річкових і морських суден), - чорний, синій
або фіолетовий;
   - календарного штемпеля поштових вагонів (кают річкових і
морських суден) внутрішнього і міжнародного сполучення - червоний;
   - штемпеля спецпогашення - будь-який, крім червоного;
   - контрольно-гербової   печатки,  відбитка  реєстратора
розрахункових операцій, накатного пристрою - чорний, синій або
фіолетовий.
   Відбиток кліше маркувальної машини повинен бути:
   - на внутрішніх поштових відправленнях - чорного, фіолетового
або синього кольору;
   - на міжнародних поштових відправленнях - червоного кольору.
   31. Іменні речі треба зберігати забезпеченим порядком.
   32. Іменними речами (за винятком календарних штемпелів, які
закріплюються за робочими місцями) мають право користуватися
керівники виробничих підрозділів, їхні заступники та працівники,
визначені наказом керівника поштамту (вузла поштового зв'язку),
зонального  вузла  тощо.  Наказом  також визначаються особи,
відповідальні за схоронність іменних речей та правильне  їх
застосування при наданні послуг поштового зв'язку.
   Перед початком робочого дня  (зміни)  працівник  зв'язку
зобов'язаний  прийняти, а по закінченні - здати особі, яка
відповідальна за їх схоронність і правильне застосування: страхову
печатку,  календарний штемпель, накатний пристрій, ключі від
реєстраторів розрахункових операцій, термозварювальної машини.
Приймання (здавання), передача іменних речей проводиться під
розписку в спеціальній книзі із зазначенням числа, місяця, року,
часу приймання (здавання).
   Контрольно-гербова печатка протягом робочого дня  (зміни)
зберігається у начальника відділення поштового зв'язку (цеху,
дільниці) чи його заступника або в особи, визначеної наказом
керівника  поштамту  (вузла  поштового  зв'язку) забезпеченим
порядком.
   33. У разі зміни керівника об'єкта поштового зв'язку іменні
речі,   ключі   реєстраторів  розрахункових  операцій  і
термозварювальних машин передаються новопризначеній  посадовій
особі за загальним актом приймання-передачі об'єкта поштового
зв'язку, в якому іменні речі зазначаються поіменно.
         Порядок замовлення іменних речей
   34. Іменні речі виготовляються  тільки  за  замовленнями
філіалів ДППЗ.
   35. На виготовлення іменних речей дозвіл органів внутрішніх
справ не потрібний.
   36. Замовлення,  що направляються виготовлювачу філіалами
ДППЗ, складаються в трьох примірниках із  зазначенням  дати
складання і номера. Виготовлювачу направляються два примірники
замовлення, третій примірник залишається у філіалі ДППЗ (мал. 8).
        Мал. 8. Зразок заповнення замовлення
             ( va445253-01 )
   У замовленні повинні бути зазначені всі належні виготовленню
іменні речі, окремо за їх видами та кількістю.
   Замовлення підписуються керівником і головним бухгалтером та
засвідчуються печаткою філіалу поштового зв'язку.
   Виправлення у замовленнях не допускаються.
   37. До замовлень долучаються додатки, що складаються у двох
примірниках (мал. 9, 10). Додатки мають бути пронумеровані і
складені окремо на кожний вид іменних речей і на кожний розмір
календарних  штемпелів. В додатках необхідно чітко зазначати
текстові і цифрові дані для гравірування, а також  літерні
позначки.
        Мал. 9. Зразок заповнення додатка
             ( va445253-01 )
        Мал. 10. Зразок заповнення додатка
             ( va445253-01 )
   У кожному додатку зазначається не більш як 20 іменних речей.
Найменування об'єктів поштового зв'язку в додатку зазначаються в
алфавітному порядку.
   Якщо в області (республіці) є одноіменні об'єкти поштового
зв'язку, то в додатках до замовлення на іменні речі зазначається
найменування району.
   У разі наявності в обласному центрі вузла поштового зв'язку в
тексті додатка на виготовлення іменних речей після найменування
міста зазначається скорочена назва - ВуПЗ, а за наявності вузла,
що  обслуговує  адміністративний район міста, слід зазначати
найменування вузла поштового зв'язку без скороченої назви (ВуПЗ),
наприклад:  Північний  вузол  поштового  зв'язку міста Києва
зазначається - Північний.
   Замовлення на  виготовлення  контрольно-гербових  печаток
погоджується з ЦОПМР.
   Додатки до  замовлення  мають бути підписані заступником
директора або працівником філіалу  ДППЗ,  відповідальним  за
організацію виготовлення іменних речей.
   На іменні  речі  для  об'єктів  поштового  зв'язку,  що
відкриваються  чи  перейменовуються,  додатки  до  замовлень
складаються окремо. У верхній частині таких додатків робиться
відмітка "для об'єктів поштового зв'язку, що відкриваються" або
"для перейменованих об'єктів поштового зв'язку.
   У разі необхідності зміни тексту іменних речей, зазначених у
раніше  надісланому  додатку  до  замовлення,  виготовлювачу
надсилається  новий  додаток із супровідним листом, в якому
зазначаються необхідні зміни.
   38. При замовленні календарних штемпелів необхідно мати на
увазі,  що  кількість знаків в тексті гравірування обмежено
діаметром календарного  штемпеля.  На  календарному  штемпелі
діаметром 25 мм, з урахуванням висоти цифр та пробілів між
словами, можна розмістити до 25 знаків, на штемпелі діаметром
30 мм - до 35 знаків і на штемпелі діаметром 35 мм - до 54 знаків.
Тому в текстах з кількістю літер і пробілів між словами більше 25,
35, 54 знаків необхідно зробити допустимі скорочення.
   Текст на  контрольно-гербовій печатці гравірується трьома
рядками, при цьому кожний рядок повинен вміщувати не більше 14
знаків,  з урахуванням пробілів між словами. В додатках до
замовлень на контрольно-гербові печатки зазначається текст для
гравірування з допустимими скороченнями.
   39. На виготовлення голівок до штемпелювальних машин, а також
нумераторів, пломбірів, накатних пристроїв, металевих пластинок з
найменуванням об'єктів поштового зв'язку необхідно складати окремі
додатки  до  замовлення  з  обов'язковим  зазначенням тексту
гравірування.
   40. У додатках до замовлень на виготовлення печаток  з
гравіруванням "контроль" зазначаються тільки найменування об'єктів
поштового зв'язку  і  порядковий  номер  печаток  (нумерація
провадиться порайонно або в межах поштамту). Найменування району,
області для печаток "контроль" не зазначаються.
   41. Замовлення на виготовлення іменних речей приймаються до
виконання встановленим порядком.
   Виготовлені іменні речі виготовлювач відправляє замовнику
бандеролями з оголошеною цінністю або посилками.
   42. Філіали  ДППЗ,  одержавши  виготовлені  іменні речі,
направляють їх до відповідних підпорядкованих поштамтів (вузлів
поштового зв'язку), а останні - до підпорядкованих відділень
поштового зв'язку (цехів, дільниць).
   43. Відповідальність і контроль за збереженням іменних речей
і  правильністю  їх використання покладається на начальників
відділень поштового зв'язку (цехів, дільниць) або працівників,
визначених наказом поштамту (вузла поштового зв'язку).
   44. У разі зміни начальника відділення поштового зв'язку
(цеху, дільниці) іменні речі передаються призначеній посадовій
особі за загальним актом передачі.
   45. Вилучені  іменні речі знищуються поштамтами (вузлами
поштового зв'язку). Знищення провадиться комісією, призначеною
наказом керівника, і оформляється актом, який складається у двох
примірниках і підписується усіма членами  комісії.  У  акті
перераховуються всі іменні речі, причини їх вилучення та знищення.
Перший примірник акта  передається  до  бухгалтерії,  другий
залишається у працівника, відповідального за контроль, збереження
і використання іменних речей.
   46. У випадку втрати іменних речей начальник відділення
поштового зв'язку (цеху, дільниці) зобов'язаний повідомити, за
підпорядкованістю, керівника поштамту (вузла поштового зв'язку),
який повинен повідомити про це відповідний філіал ДППЗ.
   47. Іменні речі, що підлягають виготовленню взамін втрачених,
замовляються на загальних підставах. На цих  іменних  речах
зазначаються літерні позначки, наступні за алфавітом.
   Контрольно-гербові печатки,  виготовлені взамін втрачених,
повинні мати нові номерні позначення.
              РОЗДІЛ II
      ТАРА ДЛЯ ПЕРЕСИЛАННЯ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ
               Глава 2
      ТАРА ДЛЯ ПЕРЕСИЛАННЯ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ
   48. До тари для пересилання поштових відправлень (далі -
поштова  тара)  ДППЗ належать:
   контейнери, мішки,  ящики  для  пересилання  поштових
відправлень, планшети для пересилання знаків поштової оплати,
товарів та інших цінностей між об'єктами поштового зв'язку.
   49. Мішки (ящики) для  пересилання  внутрішніх  поштових
відправлень повинні мати логотип "Укрпошти".
   50. Мішки  для  пересилання  міжнародної  пошти наземним
транспортом повинні мати дві поздовжні червоні смуги по краях та
трафаретний  напис  із  зазначенням  назви місця або пункту
міжнародного поштового обміну (наприклад: "UKRAINE POSTE KYIV").
   51. Мішки для пересилання міжнародної пошти авіатранспортом
повинні мати дві поздовжні блакитні смуги по краях і трафаретний
напис (наприклад: "UKRAINE POSTE PAR AVION KYIV") або бути
блакитного кольору і мати вищевказаний трафаретний напис.
   52. Мішки для пересилання міжнародної пошти нумеруються з
N 0001 до N 9999. Перед порядковим номером кожного з наступних
10000 мішків проставляється літера латинського алфавіту.
   53. Мішки для пересилання міжнародної прискореної пошти (EMS)
повинні мати вертикальні, горизонтальні або діагональні смуги
блакитного та жовтогарячого кольорів 55 мм завширшки, а також
логотип міжнародної прискореної пошти "EMS", що складається з
таких елементів: зображення крила літака, абревіатури EMS і трьох
горизонтальних смуг.
   На мішку також має бути трафаретний напис "UKRAINE POSTE".
   54. Порядок використання міжнародної тари та її повернення до
іноземних поштових служб регламентується  актами  Всесвітньої
поштової конвенції ( 995_233 ).
          Використання поштової тари
   55. Не допускається пересилання поштових відправлень у тарі,
що  не  відповідає  технічним  вимогам  (брудна,  розірвана,
неокантована, без логотипу "Укрпошти").
   56. Мішки (ящики) з поштою, що пересилаються автотранспортом,
в поштових вагонах, каютах річкових і морських суден, підлягають
обміну "мішок на мішок".
   57. При пересиланні пошти багажем у поїздах, річковими,
морськими і повітряними суднами,  автотранспортом  загального
користування  розрахунок  мішкотарою ведеться пунктами обміну
поштового  зв'язку,  між  якими  безпосередньо  здійснюється
пересилання.
   58. Порядок  проведення  взаєморозрахунків  контейнерами
визначається окремою інструкцією.
   59. Обміну "мішок на мішок" не підлягають мішки, в яких
пересилаються міжнародні поштові відправлення.
   60. Облік  контейнерів,  планшетів,  мішків,  в  яких
пересилаються міжнародні поштові відправлення, здійснюється за
номерами  та  датами  складання  накладної  на  пошту,  що
відправляється, і відображається у відомості ф. 17 (мал. 11).
      Мал. 11. Зразок заповнення відомості ф. 17
          розрахунків поштової тари
             ( va445253-01 )
   61. Одержані мішки, в яких пересилаються міжнародні поштові
відправлення, контейнери, планшети, після їх обробки повертаються
до пункту обміну, з якого вони надійшли.
   Дата відправляння порожніх мішків, планшетів і контейнерів у
відповідні пункти обміну зазначається у відомості ф. 17.
   По закінченні облікового місяця у відомості підбиваються
підсумки кількості відправлених мішків, контейнерів, планшетів, а
через 15 днів після закінчення облікового місяця - кількість
повернених іншими пунктами мішків, контейнерів та планшетів.
Згідно з цими підсумками в кожному пункті обміну  повністю
закриваються  взаємні  розрахунки  тарою  шляхом відправляння
необхідної її кількості для остаточного розрахунку за всіма видами
тари.
   62. Порожні мішки, що підлягають поверненню, запаковуються в
один з них, куди вкладається накладна ф. 16, до якої номерні мішки
та планшети приписуються за номерами із зазначенням виду тари. В
накладній зазначається: "у рахунок боргу за _________ місяць".
   До мішків з порожньою тарою, що повертається, прикріплюються
адресні ярлики ф. 10 з відміткою "Тара", після чого мішки
опечатуються страховою печаткою або пломбуються і пересилаються з
припискою до накладної ф. 16. Якщо повертається тільки один мішок,
у нього також вкладається накладна ф. 16, до якої він приписується
в зазначеному вище порядку. До мішка прикріплюється адресний ярлик
ф. 10, який не опечатується (не опломбовується).
   63. Не допускається використання транзитними пунктами  і
поштовими  вагонами (каютами) порожніх мішків, планшетів, що
пересилаються як тара, для пересилання кореспонденції та з іншою
метою.
   64. Тара,  що  не відповідає технічним вимогам (брудна,
розірвана, неокантована, без логотипу "Укрпошти"),  не  може
використовуватися для обміну, а відправлена в рахунок боргу, не
зараховується як погашення боргу і підлягає поверненню відправнику
з відповідним актом.
              РОЗДІЛ III
   ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕСИЛАННЯ ВНУТРІШНІХ ПОШТОВИХ ВІДПРАВЛЕНЬ
               Глава 3
         ПРОСТІ ТА РЕКОМЕНДОВАНІ ЛИСТИ,
        БАНДЕРОЛІ, ПОШТОВІ КАРТКИ, СЕКОГРАМИ
      Приймання простих та рекомендованих листів,
       поштових карток, бандеролей, секограм
   65. Порядок упакування простих та рекомендованих листів,
бандеролей, секограм повинен відповідати вимогам пунктів 52-54
Правил надання послуг поштового зв'язку ( 1515-2000-п ).
   66. На  прийняте  рекомендоване  відправлення відправнику
видається чек РРО (далі - касовий чек)  або  квитанція  з
квитанційної книжки форми 1 (далі - квитанція ф. 1) (мал. 12), яка
виписується під копіювальний папір.
        Мал. 12. Зразок заповнення квитанції
    з книжки ф. 1 при прийманні рекомендованої бандеролі
             ( va445253-01 )
   У квитанції ф. 1 зазначається вид поштового відправлення
(лист, поштова картка, бандероль, секограма), його маса, місце
призначення та найменування адресата, сума плати за пересилання
крім секограм. Якщо рекомендоване відправлення  подається  з
повідомленням  про  вручення, з відміткою "Судова повістка",
"Вручити особисто" тощо, крім того, зазначається  відповідна
відмітка.  На  зворотному  боці квитанції ставиться відбиток
календарного штемпеля дня приймання.
   Касовий чек повинен містити таку саму інформацію.
   67. Поштові марки, наклеєні на прийняте рекомендоване поштове
відправлення,  гасяться  відбитком  календарного штемпеля. На
вільному місці адресного боку відправлення, вгорі, ліворуч (у разі
відсутності місця - під адресою відправника) працівник зв'язку
наклеює ярлик або ставить відбиток штампа для рекомендованих
відправлень (мал. 13), на якому вказується номер відправлення за
касовим чеком (квитанцією ф. 1) та найменування об'єкта поштового
зв'язку місця приймання.
   В такому самому порядку оформляється адресний ярлик  на
рекомендовану бандероль, що пересилається запакованою в торбинку з
поліетиленової плівки, краї якої зварюються спеціальним пристроєм.
         Мал. 13. Зразок ярлика (штампа)
         для рекомендованих відправлень
             ( va445253-01 )
       Обробка вихідної та транзитної письмової
             кореспонденції
   68. Прості листи та поштові картки (далі - проста письмова
кореспонденція), вийняті з поштових скриньок, встановлених на
вулицях та біля входу до об'єкта поштового зв'язку, підбираються
адресним боком, поділяються за видами і групами: місцеві та
іногородні (що пересилаються за межі населеного пункту, а в
сільській місцевості - за межі території, яка обслуговується одним
відділенням поштового зв'язку), міжнародні, військові, з відбитком
штемпеля спецпогашення, авіа.
   Таким самим порядком здійснюється обробка простої письмової
кореспонденції, вийнятої з поштових скриньок, встановлених в
операційних залах об'єктів поштового зв'язку, а також прийнятої на
робочих місцях і листоношами під час обходу доставних дільниць.
   69. В об'єктах поштового зв'язку, які здійснюють виїмку
письмової кореспонденції із поштових скриньок та її обробку із
застосуванням  технічних  засобів  для  сортування  письмової
кореспонденції, поділ на групи може бути поєднаний із загальним її
сортуванням.
   70. Неоплачені або неповністю оплачені листи і  поштові
картки, які відповідно до вимог п. 28 Правил надання послуг
поштового зв'язку ( 1515-2000-п ) не підлягають відправлянню за
призначенням, а також оплачені відбитками маркувальних машин
повертаються відправникам з довідкою ф. 20 (мал. 14), яка акуратно
прикріплюється  на  лицьовому  боці відправлення. На довідці
зазначається: "Повертається для оплати за тарифом", ставиться
відбиток календарного штемпеля та підпис працівника зв'язку, який
обробляв кореспонденцію.
       Мал. 14. Зразок оформлення довідки ф. 20
         у разі повернення неоплаченого
         чи неповністю оплаченого листа
             ( va445253-01 )
   71. Проста  письмова  кореспонденція, вийнята з поштових
скриньок з пошкодженими, забрудненими оболонками або з надписами,
наклейками  і  знаками,  що не передбачаються вимогами щодо
оформлення поштових відправлень,  з  першого  етапу  обробки
повертається  відправникам для перезапакування. На зворотному
(неадресному) боці цього відправлення проставляється відбиток
штампа: "Вийнято з поштової скриньки пошкодженим (пом'ятим або
забрудненим)", що підписується працівником зв'язку, який обробляв
кореспонденцію, і завіряється відбитком календарного штемпеля.
   72. На неоплачених або неповністю оплачених листах і поштових
картках, які відповідно до вимог п. 28 Правил надання послуг
поштового зв'язку ( 1515-2000-п ) підлягають пересиланню та
врученню адресатам після стягнення плати за тарифом, ставиться
відбиток штампа "Доплатити". Такі листи  і  поштові  картки
передаються  на  місце  обробки рекомендованих відправлень і
пересилаються разом з рекомендованими відправленнями.
   73. Недійсні до оплати марки не штемпелюються, а беруться в
дужки, що свідчить про те, що марки недійсні. Поруч на вільному
місці наноситься відбиток календарного штемпеля та відбиток штампа
"Доплатити", якщо це відправлення підлягає  відправлянню  за
призначенням.
   У разі повернення такої кореспонденції відправникам вона
оформляється у порядку, визначеному у п. 70 цього Порядку.
   74. Уся вихідна письмова кореспонденція після відповідного
оформлення  штемпелюється  (в  об'єктах  поштового зв'язку -
штемпельною фарбою чорного, синього або фіолетового кольору, в
поштових вагонах - червоного). Поштові марки гасяться таким чином,
щоб унеможливити їх повторне використання. При погашенні марок, де
є  зображення  портретів,  відбиток календарного штемпеля не
проставляється на зображенні обличчя на марці, а при штемпелюванні
художніх карток і конвертів - не наноситься на малюнок.
   На листах, поштових картках, що пересилаються безоплатно, при
ручній  обробці  відбиток календарного штемпеля ставиться на
вільному місці верхньої частини адресного боку відправлення.
   75. Відсортована вихідна письмова кореспонденція з відбитками
штемпелів  спецпогашення  додатково  штемпелюється календарним
штемпелем об'єкта поштового зв'язку, де проводиться спецпогашення,
тільки в тому випадку, коли вона подається відправником на другий
або в наступні дні після спецпогашення або штемпель спецпогашення
не має пересувної дати і його використання передбачене протягом
декількох днів. Відбиток календарного штемпеля проставляється на
вільному місці лицьового боку конверта, по можливості, поруч з
відбитком штемпеля спецпогашення. У разі подання зазначеного
поштового  відправлення  рекомендованим  порядком  відбиток
календарного штемпеля проставляється на поштові марки, додатково
наклеєні на конверт для повної оплати тарифу за пересилання.
Іншими  об'єктами  поштового  зв'язку  така  кореспонденція
штемпелюється  календарним  штемпелем  на загальних підставах
незалежно від того, відправляється вона в  день  проведення
спецпогашення чи в наступні дні. Відбиток календарного штемпеля не
повинен накладатися на відбиток штемпеля спецпогашення.
   76. Після штемпелювання  проста  письмова  кореспонденція
сортується порядком, визначеним окремою інструкцією.
   Місцева кореспонденція  сортується  в  поштамтах  (вузлах
поштового зв'язку) за підпорядкованими доставними відділеннями
поштового зв'язку та  доставними  дільницями,  іногородня  -
відповідно до планів направлення пошти.
   77. Розсортована проста письмова кореспонденція формується в
постпакети. Листи та бандеролі добирають в такому порядку, щоб
виключити можливість їх пошкодження при запакуванні постпакетів.
Поштові відправлення  великих  розмірів,  а  також  письмова
кореспонденція з відбитком штемпеля спецпогашення виділяються до
окремих постпакетів.
   78. Рекомендовані поштові відправлення в терміни, встановлені
розкладом, передаються на обробку та відправляння під розписку у
квитанційній книжці ф. 1 або за реєстром ф. 11, що видруковується
при роботі на АРМ ВЗ або складається вручну у двох примірниках, із
зазначенням їхньої кількості (з N по N ). Реєстр  ф.  11
підписується  працівником  зв'язку, який здійснював приймання
рекомендованих відправлень. Працівник, який здійснює відправляння
пошти, розписується за одержані рекомендовані відправлення на
копії останньої використаної квитанції ф. 1 або на реєстрі ф. 11
із  зазначенням  загальної  кількості  відправлень та години
приймання.
   79. На робочому місці сортування і відправляння вихідної
письмової кореспонденції поштові відправлення приписуються до
реєстру ф. 11 (мал. 15) у такій послідовності:
   поштові відправлення  з  відбитком штампа "Доплатити" із
зазначенням їх кількості цифрами;
   поштові перекази (номер і сума);
   рекомендовані бандеролі та рекомендовані повідомлення про
вручення реєстрованих поштових відправлень (із зазначенням номерів
та місць призначення);
   рекомендовані листи (із зазначенням їхніх номерів, а при
відправлянні групами - з N по N );
   рекомендовані секограми (із зазначенням номерів та місць
призначення);
   усі види  рекомендованих  відправлень,  що  досилаються
(повертаються) за їхніми видами і розрядами із  зазначенням
номерів, а також місця приймання, через дріб - місця призначення -
при досиланні (при поверненні).
       Мал. 15. Зразок заповнення реєстру ф. 11
             ( va445253-01 )
   Перед записом кожного виду відправлень зазначається: "Реком.
банд.", "Повід". Запис здійснюється стовпчиком. Після кожного виду
приписаних відправлень у реєстрі підбиваються підсумки їхньої
кількості цифрами. Загальна кількість рекомендованих відправлень,
приписаних  до  реєстру  ф. 11, не повинна перевищувати 40
відправлень.
   Рекомендовані відправлення з відміткою "Експрес", "Урядове",
"Авіа" записуються до окремих реєстрів ф. 11.
   80. Реєстри  ф.  11 складаються в двох примірниках під
копіювальний папір і нумеруються порядковими номерами протягом
місяця, але не більше 999, після чого нумерація починається
спочатку. Об'єкти поштового зв'язку, які відправляють щоденно
велику кількість постпакетів, можуть вести послідовну нумерацію за
п'ятиденку або за робочий день (зміну). Реєстр підписує працівник,
який  його  склав.  На  обох примірниках ставиться відбиток
календарного  штемпеля.  Перший  примірник  вкладається  до
рекомендованого  постпакета, другий долучається до документів
об'єкта поштового зв'язку.
   Рекомендовані постпакети можуть формуватися безпосередньо на
робочих місцях з приймання рекомендованих відправлень. У цьому
разі  працівником, який здійснював приймання, реєстри ф. 11
складаються у двох примірниках, де рекомендовані відправлення
зазначаються порядком, визначеним у пункті 79 цього Порядку.
Працівнику, який здійснює відправляння, постпакети передаються під
розписку на другому примірнику реєстру ф. 11 із зазначенням години
приймання.
   За наявності додаткового списку ф. 103 при відправлянні
рекомендованих поштових відправлень групами він використовується
як реєстр ф. 11.
   При прийманні рекомендованих відправлень на робочому місці,
обладнаному АРМ ВЗ, реєстри ф. 11, що видруковуються, повинні мати
аналогічну інформацію.
   81. Під перев'яз простого постпакета підкладається адресний
ярлик ф. 9 (мал. 16), а рекомендованого - ярлик ф. 11 (мал. 17).
На ярликах  указуються  пункти  призначення  та  запакування
постпакетів, прізвище сортувальника (особистий номер) і ставиться
відбиток календарного штемпеля із зазначенням дати пакування. Якщо
сортування автоматизоване, адресні ярлики із зазначенням дати
пакування постпакетів друкуються автоматично.
       Мал. 16. Зразок заповнення ярлика ф. 9
             ( va445253-01 )
       Мал. 17. Зразок заповнення ярлика ф. 11
             ( va445253-01 )
   На ярлику ф. 11 проставляється, крім того, номер постпакета,
який повинен відповідати номеру реєстру ф. 11, що вкладається до
постпакета.  На ярлику ф. 11, який наклеюється на закритий
постпакет, крім того, зазначається кількість  відправлень  в
постпакеті.
   82. При  пересиланні  рекомендованих  постпакетів  між
відділеннями поштового зв'язку в одному населеному пункті ярлики
ф. 11 не застосовуються, адресним ярликом вважається реєстр ф. 11.
   83. Між об'єктами поштового зв'язку прості та рекомендовані
постпакети пересилаються в мішках (ящиках). До кожного мішка
(ящика) з рекомендованими постпакетами вкладається зведений реєстр
ф. 11 (мал. 18). Якщо в мішку (ящику) пересилається  один
рекомендований постпакет, реєстр цього постпакета оформляється як
зведений.
    Мал. 18. Зразок заповнення зведеного реєстру ф. 11
             ( va445253-01 )
   Запис до  зведеного  реєстру  здійснюється  в  порядку,
визначеному в п. 79 цього Порядку. Крім того, рекомендовані
постпакети приписуються із зазначенням номерів, транзитні - із
зазначенням назви об'єкта поштового зв'язку, де  формувалися
постпакети. Зведений реєстр не нумерується. У ньому зазначається
номер мішка  (ящика),  до  якого  вкладаються  рекомендовані
відправлення. Зведений реєстр складається в 2-х примірниках і
підписується працівником, який складав його, із зазначенням посади
або особистого номера. На обох примірниках реєстру ставиться
відбиток календарного штемпеля. Перший примірник зведеного реєстру
підкладається під перев'яз одного з рекомендованих постпакетів
(зверху адресного ярлика), другий - долучається до документів
об'єкта поштового зв'язку місця відправляння.
   Якщо в мішку (ящику) пересилається  один  рекомендований
постпакет, реєстр цього постпакета оформляється як зведений.
   Якщо в  мішках  (ящиках)  відправляються  тільки  прості
постпакети, зведений реєстр ф. 11 не складається.
   84. При  формуванні  мішків  (ящиків)  прості постпакети
кладуться на низ мішка (ящика), а рекомендовані, пов'язані в один
пакет, - зверху. Щоб уникнути пошкодження прості та рекомендовані
бандеролі великих розмірів (з картами, схемами  тощо),  які
пересилаються наземним шляхом, пакуються в папір і пересилаються
без запакування їх у мішок (ящик), з припискою до накладної ф. 16
(прості - загальним рахунком, а рекомендовані - із зазначенням
номера, місця приймання, в необхідних випадках - з відміткою "З
повідомленням", "Вручити особисто" тощо).
   85. До кожного мішка (ящика) з кореспонденцією прикріплюється
адресний ярлик ф. 10 (мал. 19), на якому зазначається звідки і
куди направляється мішок (ящик), та присвоєний йому номер. Ярлики
нумеруються порядковими номерами протягом місяця (не більше 999) і
підписуються  працівником,  який  запакував мішок (ящик), із
зазначенням посади чи особистого номера. На кожному  ярлику
ставиться відбиток календарного штемпеля.
    Мал. 19. Зразок оформлення адресного ярлика ф. 10
          для мішків з кореспонденцією
             ( va445253-01 )
   86. Постпакети з рекомендованими відправленнями "Експрес",
"Урядове",  "Авіа"  упаковуються  в  окремі мішки (ящики) з
відповідною відміткою на адресному ярлику або пересилаються в
окремих постпакетах, без запакування в мішки (ящики).
   87. При  відправлянні  в  мішку  (ящику) тільки простих
постпакетів на ярлику зазначається "ПРОСТИЙ". Якщо до мішка
(ящика) вкладено прості і рекомендовані постпакети або тільки
рекомендовані, на ярлику зазначається "РЕКОМЕНДОВАНИЙ".
   88. Мішки з письмовою кореспонденцією, що направляються на
адресу вузлів фельд'єгерсько-поштового зв'язку, на всіх етапах
пересилання запаковуються в порядку, визначеному для запакування
страхових мішків.  У  цьому  разі  замість  ярлика  ф.  17
використовується ярлик ф. 10. Ящики з кореспонденцією опечатуються
(опломбовуються).
   89. У поштамтах, вузлах поштового зв'язку, де запакування
мішків (ящиків) та їх відправляння здійснюються на різних робочих
місцях, підготовлені мішки (ящики) передаються на відправляння за
накладною ф. 16, до якої вони записуються з номера по номер.
Накладна складається в двох примірниках. Працівник, який здійснює
приймання мішків (ящиків), розписується на копії накладної із
зазначенням години приймання.
   Обробка письмової кореспонденції в транзитних об'єктах

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка