Законы Украины

Новости Партнеров
 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66 "Залізничний тарнспорт і метрополітен". Частина 2 "Робітники"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 7

 
Розбирає, ремонтує, складає механічні вузли обладнання,  яке
обслуговується. Здійснює  слюсарне оброблення деталей по 7-10
квалітетах (2-3 класах точності). Виконує демонтаж, ремонт і
монтаж електродвигунів, пускової апаратури електропроводок та
інших механізмів.
 
   Повинен знати:  будову  обладнання  усіх  типів,  що
обслуговується; правила експлуатації, технічні умови ремонту,
випробовування, регулювання і приймання  прибиральних  машин,
кондиціонерів  повітря,  холодильників;  правила  застосування
контрольно-вимірювальних інструментів, приладів  та  ремонтних
пристроїв;  систему  допусків  та  посадок, квалітети (класи
точності); будову проводок усіх типів; елементарні розрахунки
перерізів проводів, запобіжників та допустимі навантаження джерел
живлення.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше
1 року.
 
                            5-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Обслуговує, ремонтує та утримує в
справному стані автомати для розміну монет, грошово-рахункові
машини, пристрої ідентифікації і підрахунку пластикових жетонів,
які  виконані  на  мікросхемах  із  застосуванням  сучасних
напівпровідникових  фотоприладів,  великих інтегральних схемах
(ВІС), які мають у своєму складі невелику мікро-ЕОМ, електронні
схеми  раціональних  маршрутів  проїзду  пасажирів по лініях
метрополітену, прибиральні акумуляторні машини  і  машини  з
пристроями захисту електродвигуна, електронагрівальні пристрої і
прилади, які  оснащені  автоматикою  і  пристроями  захисту,
автоматичні  підзарядні  пристрої,  пристрої  ідентифікації і
підрахунку пластикових жетонів, які виконані на мікросхемах із
застосуванням сучасних напівпровідників. Виконує профілактичний і
середній ремонт обладнання, яке обслуговується. Бере участь в
капітальному ремонті. Робить слюсарне оброблення деталей по 6 - 7
квалітетах (1 - 2 класах точності). Виконує монтаж і випробовує
обладнання.  Перевіряє, ремонтує електричні схеми обладнання,
захисні пристрої та автоматику. Виявляє несправності в процесі
роботи електричної і механічної частини обладнання та усуває їх.
 
   Повинен знати:  конструктивні  особливості,  електричні і
кінематичні схеми електронних систем автоматичного керування та
інших пристроїв, які виконані на мікросхемах; порядок перевірки на
приладах транзисторів з визначенням їх характеристик; підбір і
заміну  транзисторів  в  електронних  схемах  відповідно  до
встановлених електричними параметрами; будову, призначення та
правила експлуатації обладнання, що обслуговується; технічні умови
і  послідовність  ремонту  та  монтажу  обладнання,  правила
випробування; способи визначення причин пошкоджень і передчасного
спрацювання  деталей;  класифікацію  теплових  вимірювальних
електроприладів, порядок їх перевірки і користування ними; правила
користування  фрезерними,  свердлильними,  стругальними  і
заточувальними  верстатами,  вимірювальними  приладами  та
інструментами.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту
станційного та тунельного устаткування метрополітену 4 розряду не
менше 1 року.
 
                            6-й розряд
 
   Завдання та обов'язки.  Бере  участь  у  розробленні  і
випробуваннях  дослідних  зразків  електронної  техніки,  в
модернізації обладнання  з  програмним  керуванням  на  базі
мікропроцесорів, що призначені для контролю пропуску пасажирів.
Здійснює комплексне технічне обслуговування, налагодження, ремонт,
перевірку і здавання в експлуатацію електронних схем і блоків з
перевірки і видачі білетів з магнітним  носієм.  Діагностує
мікропроцесорне обладнання видачі білетів і жетонів, а також
контролю пасажирів. Обслуговує, ремонтує та утримує в справному
стані  автоматичні  контрольні  пункти з пропуску пасажирів.
Обслуговує, перевіряє і регулює акумуляторні самохідні прибиральні
машини з електронною системою керування. Здійснює демонтаж і
монтаж електричної і механічної частин автоматичних контрольних
пунктів  з  пропуску  пасажирів,  електричних  кип'ятильників
безперервної   дії,   автоматичних   регуляторів   струму,
зарядно-буферних пристроїв, побутових кондиціонерів. Перевіряє дії
високочастотних електросхем,  характеристик  напівпровідникових
приладів, які застосовуються в обладнанні, що обслуговується.
Виміряє опір ізоляції діючих електроустановок, котушок і ємність
конденсаторів. Випробовує імпульсні лічильники. Регулює роботу
реле і магнітних пускачів. Замінює контакти. Відновлює і замінює
деталі і вузли обладнання, що обслуговується. Регулює фотодатчики
і термодатчики, погоджує їх роботу з роботою усього пристрою.
Перевіряє і налагоджує всі види захисних пристроїв і автоматики.
 
   Повинен знати: методи і способи переналагодження електронного
обладнання систем контролю і керування апаратури передавання
даних;  конструктивні  особливості  систем  керування, методи
діагностування,  конструктивні  особливості,  кінематичні  та
електричні  схеми,  правила  експлуатації  і  технологічної
послідовності розбирання, ремонту і складання обладнання, яке
обслуговується;  характеристики  напівпровідникових  приладів;
принцип роботи високочастотних і імпульсних схем; основи знань про
геометричну оптику, інфрачервоні світлофільтри, радіотехнічні та
електротехнічні матеріали; правила розрахунків обмоток  реле,
трансформаторів, методи і правила виконання робіт на діючих
електроустановках; основи автоматики та автоматичного регулювання.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією слюсаря-електрика з обслуговування та ремонту
станційного та тунельного устаткування метрополітену 5 розряду не
менше 1 року.
 
     66. СЛЮСАР З ОГЛЯДУ ТА РЕМОНТУ ЛОКОМОТИВІВ НА
        ПУНКТАХ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
 
                            4-й розряд
 
   Завдання та  обов'язки.  Ремонтує,  оглядає  і перевіряє
технічний стан механічного, електричного і пневматичного простого
і середньої складності обладнання, деталей і вузлів на локомотивах
з метою забезпечення безпеки руху поїздів та надійної роботи їх
під час експлуатації. Кріпить буксові струнки та кришки, шапки
моторно-осьових підшипників, підвіски тягових двигунів, кожухи
зубчатих передач. Здійснює слюсарне оброблення, припасовує вузли і
деталі по 7-10 квалітетах (2-3 класах точності).
 
   Повинен знати: будову, технічні та експлуатаційні  дані,
технологічний процес розбирання, ремонту і складання механічного,
електричного і пневматичного обладнання машин, апаратів, приладів;
основні монтажні електричні схеми; прийоми і методи визначення і
усунення несправностей вузлів і деталей локомотивів; призначення і
застосування  контрольно-вимірювальних  інструментів, шаблонів,
приладів та пристроїв.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше
1 року.
 
   Приклади робіт:
   Ремонт, огляд і перевірка технічного стану:
   1. Гальм, пневматичного і гальмового обладнання.
   2. Жалюзі, вентиляторів тепловозів і дизель-поїздів.
   3. Кронштейнів щіткоутримувачів тягових двигунів.
   4. Обладнання дахового електровозів і вагонів електропоїздів.
   5. Передач гальмових важільних.
   6. Приладів ударно-зчепних.
   7. Редукторів   осьових,  валів  карданних,  корпусів
амортизаторів і реактивних тяг.
   8. Ресор листових, гвинтових.
   9. Скоб запобіжних.
   10. Трубопроводів паливної, масляної, водяної систем, секцій
холодильника тепловозів і дизель-поїздів.
   11. Щіток  -  регулювання  і  притирання  по колектору,
щіткотримачів електричних машин і кронштейнів тягових двигунів -
заміна.
 
                            5-й розряд
 
   Завдання та  обов'язки.  Ремонтує,  оглядає  і перевіряє
технічний стан складного механічного, електричного і пневматичного
обладнання,  агрегатів,  установок,  апаратів,  приладів  на
локомотивах з метою забезпечення безпеки руху поїздів і надійної
роботи  їх у процесі експлуатації. Визначає обсяги ремонту.
Здійснює слюсарне оброблення і припасовує вузли і деталі по
6-7 квалітетах (1-2 класах точності).
 
   Повинен знати: будову, конструктивні особливості і взаємодію
механічного, електричного і пневматичного обладнання; технічні і
експлуатаційні  дані  обладнання,  електричні монтажні схеми,
технологію ремонту вузлів деталей і агрегатів локомотивів і вимоги
до якості ремонту; прийоми і методи визначення та усунення
несправностей вузлів, деталей локомотивів;  способи  контролю
складання   і   регулювання   роботи   вузлів;   будову
контрольно-вимірювальних інструментів,  шаблонів,  приладів  і
пристроїв, які застосовуються.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією слюсаря з огляду та ремонту локомотивів на
пунктах технічного обслуговування 4 розряду не менше 1 року.
 
   Приклади робіт:
   Ремонт, огляд і перевірка технічного стану:
   1. Апаратури високовольтної, низьковольтної і грозозахисної,
приводів осьових редукторів електровозів і вагонів електропоїздів.
   2. Букс роликових з підшипниками ковзання, колісних пар,
моторно-осьових підшипників, тягових двигунів, допоміжних машин,
головних контролерів, реверсорів, швидкодіючих вимикачів.
   3. Генераторів тягових, паливних насосів, паливно-підкачуючих
насосів, газорозподільного механізму тепловозів і дизель-поїздів.
   4. Колекторів тягових двигунів, електричних машин.
   5. Повітророзподільників, електроповітророзподільників.
   6. Магістралей  гальмових,  гальмових  і  зрівнювальних
циліндрів.
   7. Механізмів  силових,  валів  відбору  і  передавання
потужності,  клиноремінних  приводів  вузлів  тепловозів  і
дизель-поїздів.
   8. Струмоприймачів електровозів і вагонів електропоїздів.
   9. Швидкостемірів, їх приводів, датчиків.
 
                            6-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Ремонтує, оглядає, перевіряє технічний
стан, випробовує і регулює особливо складне механічне, електричне,
пневматичне обладнання, агрегати, установки, апарати і прилади на
локомотивах з метою забезпечення безпеки руху поїздів і надійності
їх роботи під час експлуатації. Усуває несправності в електричних
ланцюгах. Випробовує і регулює електричні системи дистанційного
керування. Робить відмітку про виконання ремонту і готовності
локомотива до роботи.
 
   Повинен знати: конструкцію і способи перевірки і регулювання
механічного,  електричного,  пневматичного  обладнання, машин,
апаратів, приладів і електричних схем локомотивів; прийоми і
методи визначення і усунення несправностей обладнання, вузлів
електричних монтажних схем локомотивів; роботу, взаємодію  і
правила  ремонту  обладнання,  вузлів  і  агрегатів,  які
обслуговуються, визначення  правильності  складання  комплексу
вузлів,  складальних  груп  локомотивів,  які  оглядаються і
ремонтуються.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією слюсаря з огляду та ремонту локомотивів на
пунктах технічного обслуговування 5 розряду не менше 1 року.
 
   Приклади робіт:
   Ремонт, огляд, перевірка технічного стану, випробування і
регулювання:
   1. Апаратів панелі керування, електропневматичних клапанів.
Перемикачів групових кулачкових, контролерів машиністів.
   2. Апаратів електричних.
   3. Вимикачів головних, випрямних установок електровозів і
вагонів електропоїздів.
   4. Дизелів тепловозів і дизель-поїздів. Перевірка показань
контрольно-вимірювальних приладів, регулювання апаратів.
   5. Кранів машиніста, електропневматичних гальм.
   6. Механізмів керування подавання палива тепловозів.
   7. Приладів  пульта  керування, автоматичної локомотивної
сигналізації, автостопів і радіозв'язку.
   8. Схем електричного ланцюга керування електровозів і вагонів
електропоїздів.
 
                            7-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Ремонтує, оглядає, перевіряє технічний
стан,  випробовує  і  регулює  особливо  складне  унікальне
експериментальне, механічне, електричне, пневматичне обладнання,
агрегати, установки, апарати і прилади на локомотивах з метою
забезпечення безпеки руху поїздів і надійності їх під  час
експлуатації.
 
   Повинен знати:  конструктивні  особливості  механічного,
електричного, пневматичного, особливо  складного  унікального,
експериментального обладнання, агрегатів, установок, апаратів,
приладів та електричних схем локомотивів; правила ремонту та
обслуговування обладнання, технологічні процеси роботи унікального
та експериментального обладнання.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Вища або професійно-технічна освіта
(молодший  спеціаліст,  кваліфікований  робітник).  Підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією слюсаря з огляду та ремонту
локомотивів на пунктах технічного обслуговування 6 розряду не
менше 1 року.
 
   Приклади робіт:
   Огляд, перевірка  технічного стану, ремонт, випробування,
регулювання і заміна несправних вузлів і апаратів:
   1. Генератора головного тепловоза - відновлення збудження на
холостому ходу та під навантаженням, перевірка цілісності обмоток,
кидального струму.
   2. Двигуна тягового електровоза.
   3. Контактора кулачкового.
   4. Підвішування ресорних візків.
   5. Реле керування усіх типів, реле теплового.
   6. Регулятора кількості обертів.
   7. Струмоприймачів.
 
         67. СЛЮСАР ЗУМПФОВОГО АГРЕГАТУ
 
                            3-й розряд
 
   Завдання та  обов'язки.  Ремонтує  обладнання  зумпфових
агрегатів із слюсарним обробленням по 11-12 квалітетах (4-5 класах
точності). Переключає зумпфовий агрегат з транспортного положення
на робоче: прокладає і знімає тимчасові трубопроводи під вакуум
від  грязезбірників  до  агрегату  і тимчасової мережі його
електроживлення від електророзподільних щитів  перекачки  або
тунелю. Підготовляє схеми трубопроводів до роботи на агрегаті.
Регулює подавання грязьової пульпи у цистерну під час відкачування
її із збірників, розташованих у тунелі. Відключає та встановлює
транспортне положення агрегату з постановкою всіх пристроїв у
межах габариту рухомого складу.
 
   Повинен знати: будову та правила обслуговування обладнання
дренажних перекачок та зумпфового агрегату; режими роботи агрегату
та властивості грязьової пульпи; причини та ознаки несправностей
роботи приземного пристрою та способи їх усунення;  способи
прокладання труб; схеми трубопроводів та електроживлення дренажних
перекачок та зумпфового агрегату;  основи  електротехніки  і
технології металів; габарити рухомого складу; правила виконання
робіт у діючому тунелі метрополітену.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на
виробництві. Без вимог до стажу роботи.
 
                            4-й розряд
 
   Завдання та  обов'язки.  Ремонтує  обладнання  зумпфових
агрегатів із слюсарним обробленням деталей по 7-10 квалітетах
(2-3 класах точності).  Підготовляє  обладнання  водовідливної
установки до очищення грязезбірників. Підключає та відключає
електроживлення агрегату, автоматики і сигналізації  насосних
установок. Визначає за приладами наявність шкідливих газів у
грязезбірниках  та  вилучає  їх  за  допомогою  переносних
електровентиляторів. Бере участь у керуванні роботою зумпфового
агрегату.  Наглядає  за  показаннями  контрольно-вимірювальних
приладів:  мановакуумметра,  покажчика  рівня  наповнювання,
амперметра тощо. Регулює режим роботи агрегату. Визначає та усуває
неполадки у роботі агрегату.
 
   Повинен знати:  будову  вакуумнасосів,  електродвигунів,
контрольно-вимірювальних приладів, газоаналізаторів та автоматики
перекачки; способи регулювання режимів роботи зумпфового агрегату;
будову зливних  грязевідстійників  на  поверхні;  призначення
мастильних матеріалів; основи гідравліки.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією слюсаря зумпфового агрегату 3 розряду не менше
1 року.
 
           68. СТАНЦІЙНИЙ РОБІТНИК
 
                            2-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Прибирає станційні колії, пристанційну
територію, вантажні двори і склади, вокзали, перони, пасажирські і
вантажні  платформи,  станційні  службово-технічні  споруди.
Забезпечує опалення і освітлення станційних виробничих і побутових
приміщень. Утримує в чистоті і справному стані  закріплений
інвентар.
 
   Повинен знати:  розташування  станційних  колій,  які
обслуговуються, службових приміщень, платформ та інших робочих
місць, інструмент і пристрої, що застосовуються, правила особистої
безпеки під час знаходження на станційних коліях і під час
виконання робіт.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
 
                            3-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Виправляє комерційні несправності.
Частково перевантажує вантажі у разі їх зміщення, обривах пломби і
закруток, кріпить та усуває вихід вантажу за габарит рухомого
складу. Навантажує, вивантажує багаж і вантажі, що перевозяться
дрібними відправками, і транспортує вантажі і багаж на склади
станції. Утримує в справному стані інструмент, який застосовується
і засоби найпростішої механізації. Приймає і відправляє поїзні
документи пневматичною поштою на приймально-відправних пунктах.
Очищає і змащує рейки і стрілкові переводи (крім централізованих).
 
   Повинен знати:  загальні  вимоги  кріплення  вантажів на
відкритому рухомому складі; порядок виконання робіт у  разі
комерційних  несправностей  і  навантаження,  вивантаження та
переміщення вантажів та багажу на станціях, а також користування
інструментом,  який  застосовується  і  засобами найпростішої
механізації; порядок обслуговування пневматичної пошти.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта.  Одержання  професії  безпосередньо  на  виробництві.
Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією станційного
робітника 2 розряду не менше 1 року.
 
           69. ТУНЕЛЬНИЙ РОБІТНИК
 
                            2-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Бере участь у поточному утриманні,
ремонті і реконструкції тунельних споруд метрополітену. Протирає і
промиває водою облицьовані поверхні, металеві грати, прикраси та
інші елементи споруд. Усуває сольові потьоки з облицювання, пил з
архітектурних поверхонь за допомогою пилососів. Полірує мармур у
місцях усунення сольових підтікань. Промиває плиточні облицювання
розчином соляної кислоти. Очищує тюбінги і болтові з'єднання від
корозії і бруду металевими щітками і ганчір'ям. Підготовляє
матеріали для розчинів і наклеювальної ізоляції. Зрубує напливи
вручну, пробиває, замазує гнізда і борозди цементним розчином.
Очищає і промиває нагнітальні апарати.
 
   Повинен знати:  види  матеріалів  і способи приготування
розчинів для чищення облицювання; правила штукатурних робіт;
принципи  роботи  пилососів,  нагнітальних  апаратів; правила
огородження місця роботи сигналами.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
 
                            3-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Здійснює монтаж і демонтаж шланга з
ін'єктором під час нагнітальних робіт. Замазує свердловини після
нагнітання розчинів. Підготовляє поверхні під ізолюючі покриття.
Готує свинцеві, освинцьовані шнури та інші суміші для карбування.
Карбує шви вручну. Розігріває бітумні мастики, виконує цементні
стяжки під ізоляцію, наносить бітумну мастику на поверхні. Дозує і
складає різні суміші. Замінює бури  і  карбівки,  підключає
інструмент  до  повітропровідної  мережі.  Збирає і розбирає
інвентарні риштування.
 
   Повинен знати: будову розчиномішалок, обробку тунелей та їх
гідроізоляцію; склад розчинів і їх основні властивості; основні
вимоги до якості матеріалів і добавок, що нагнітаються.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і
стаж роботи за професією тунельного робітника 2 розряду не менше
1 року.
 
                            4-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Здійснює буріння шпурів бурильними
молотками в обробці тунелів і шахт. Розмічає місця для буріння
згідно з картою ліквідації течі. Карбує шви  розширювальним
цементом і свинцем. Замінює пробки і болтові з'єднання. Здійснює
ізоляцію стін склепінь підземних споруд і лотків  рулонними
матеріалами на мастиках. Відводить течу з улаштуванням підвісних
коробів, трубок із закладанням в конструкцію. Ліквідує вихід
розчинів на поверхню.
 
   Повинен знати: будову механізмів, які застосовуються, схеми
раціонального розташування шпурів; типи тунельних обробок; основні
конструкції гідроізоляційних покривів, правила нанесення мастик і
наклейки рулонних матеріалів; способи карбувальних робіт.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією тунельного робітника 3 розряду не менше
1 року.
 
                            5-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Проводить контрольні нагнітання і
нагнітання цементних розчинів з додаванням полімерних матеріалів
для  ліквідування течі у конструкціях. Розкриває і ремонтує
металоізоляцію притунельних споруд. Нагнітає на внутрішню поверхню
обробок гідроізоляційні суміші на основі епоксидних смол для
припинення фільтрації підземних вод. Здійснює карбування місць
сполучення металевих і бетонних обробок і нестандартних швів, а
також з використанням полімерних мастик. Наклеює ізоляцію для
ліквідації течі в обробках і в місцях із змінним перетином.
Улаштовує водозлив в тюбінговій обробці, заповнює чарунки тюбінгів
пісчано-цементним розчином з забезпеченням необхідного схилу для
стікання води. Профілює дренажний лоток під заданий схил для
стікання води. Зрубує бетонну основу відбійним молотком. Вирівнює
поверхню лотка під заданий схил пісчано-цементним  розчином.
Здійснює демонтаж і укладає нові труби для закритих дренажів на
бетонній основі з вивірянням під схил. Законопачує і карбує
розтруби.
 
   Повинен знати: технологію цементних робіт і рецептуру сумішей
для нагнітання; основні властивості гірських порід і хімічного
закріплення грунтів; правила ремонту швів і замазування щілин;
порядок і способи карбування нестандартних і складних швів;
порядок і правила безпечної роботи у тунелях із токсичними
полімерними матеріалами; схему організації водовідливу в тунелях і
на  станціях, порядок розбивання схилів під час улаштування
відкритих та закритих дренажів; схему будови відбійних молотків;
способи  виконання  гідроізоляційних  штукатурок, приготування
цементно-пісчаних розчинів з полімерними домішками.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією тунельного робітника 4 розряду не менше
1 року.
 
                            6-й розряд
 
   Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи під
час заміни картин водозахисного зонту у нахиленому ескалаторному
тунелі метрополітену. Закріплює картини зонта та ізоляції стику
полімерними матеріалами. Проводить ремонтно-відновлювальні роботи
з ін'єктуванням бетонних і залізобетонних обробок тунелей за
допомогою пристрою "Гідротон". Підбирає і готує спеціальні суміші
на основі безусадкових цементів і добавок (алюмінів, селіконів
тощо). Частково відкриває елементи тунельної обробки, відновлює
її, встановлює анкерні кріплення.
 
   Повинен знати: порядок і способи монтажу водозахисного зонта,
конструкцію вузлів кріплення зонта; заходи безпеки під час роботи
в нахиленому ескалаторному тунелі; схему улаштувань перфораторів,
бетоноломів, гідроклинів; технологію ін'єкційних робіт, рецептуру
спеціальних сумішей для ін'єктування, методи і способи контролю
якості робіт; правила охорони праці під час роботи в діючих
тунелях метрополітену.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією тунельного робітника 5 розряду не менше
1 року.
 
           70. ЧЕРГОВИЙ ПО ПЕРЕЇЗДУ
 
   Завдання та обов'язки. Забезпечує безпечний та безперебійний
рух поїздів та транспортних засобів на переїзді. Організує та
регулює відповідно до встановленого порядку рух через переїзд
великовантажних,  тихохідних,  особливо важких та довгомірних
транспортних одиниць, машин  і  механізмів,  прогін  худоби.
Забезпечує  контроль  за  справною  роботою  переїзної  або
загороджувальної сигналізації та  автоматизації,  автоматичних
шлагбаумів або електрошлагбаумів, пристроїв для закривання та
відкривання шлагбаумів, прожекторних установок, електроосвітлення,
радіо- та телефонного зв'язку. Виправляє несправності у роботі
обладнання переїзду, які можуть бути усунені силами чергового (або
чергових)  по  переїзду.  Організує безпечний рух поїздів і
транспортних засобів у разі несправного  стану  автоматичної
сигналізації, приладів керування автоматичними шлагбаумами під час
порушення енергопостачання при аварійному стані і проведенні робіт
з технічного обслуговування та регулювання пристроїв автоматики та
сигналізації. Огороджує переїзд і подає встановлені сигнали.
Наглядає за станом поїздів, що проходять, вживає заходів для
зупинки поїзда у випадках виявлення несправностей у рухомому
складі та порушень у навантаженні вантажів, що загрожують безпеці
руху. Забезпечує, утримує пристрої переїзду, залізничної колії і
всю площу переїзду та під'їздів до нього у межах шлагбауму в
справності та чистоті.
 
   Повинен знати:  будову  переїзду  та  правила  його
обслуговування;  принципи  дії  обладнання,  встановленого на
переїзді, виявлення несправностей в його роботі та їх усунення;
порядок  регулювання  руху транспортних засобів по переїзду;
інструкцію з забезпечення безпеки руху поїздів під час проведення
шляхових робіт; інструкцію з будови та обслуговування переїздів;
місцеву інструкцію з обслуговування переїзду; місцеву інструкцію
про порядок користування пристроями автоматики на переїзді; типову
інструкцію з охорони праці та виробничої санітарії для чергових по
переїзду, правила дорожнього руху по залізничному переїзду.
 
                            2-й розряд
 
   - у  разі  обслуговування  переїздів,  розташованих  на
схрещеннях:
   залізниць з інтенсивністю руху до 16 поїздів за добу, а також
станційних та під'їзних колій з  автомобільними  шляхами  з
інтенсивністю руху до 7000 автомобілів за добу;
   залізниць з інтенсивністю руху 17-100 поїздів за добу з
автомобільними шляхами з інтенсивністю руху до 3000 автомобілів за
добу;
   залізниць з інтенсивністю руху 101-200 поїздів за добу з
автомобільними шляхами з інтенсивністю руху до 1000 автомобілів за
добу;
   залізниць з інтенсивністю руху більше 100 поїздів за добу з
автомобільними шляхами з інтенсивністю руху до 200 автомобілів за
добу.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
 
                            3-й розряд
 
   - у  разі  обслуговування  переїздів,  розташованих  на
схрещеннях:
   залізниць з інтенсивністю руху до 16 поїздів за добу, а також
станційних  і  під'їзних  колій  з автомобільними шляхами з
інтенсивністю руху більше 7000 автомобілів за добу;
   залізниць з інтенсивністю руху 17-100 поїздів за добу з
автомобільними шляхами з інтенсивністю руху 3001-7000 автомобілів
за добу;
   залізниць з інтенсивністю руху понад 100 поїздів за добу з
автомобільними шляхами з інтенсивністю руху 1001-3000 автомобілів
за добу;
   залізниць з інтенсивністю руху понад 200 поїздів за добу з
автомобільними шляхами з інтенсивністю руху 201-1000 автомобілів
за добу.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
одержання  професії  безпосередньо на виробництві, підвищення
кваліфікації і стаж роботи за професією чергового по переїзду
2 розряду не менше 1 року.
 
                            4-й розряд
 
   - у  разі  обслуговування  переїздів,  розташованих  на
схрещеннях:
   залізниць з інтенсивністю руху понад 16 поїздів за добу з
автомобільними шляхами понад 7000 автомобілів за добу;
   залізниць з інтенсивністю руху понад 100 поїздів за добу з
автомобільними шляхами з інтенсивністю руху понад 3000 автомобілів
за добу.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією чергового по переїзду 3 розряду не менше
1 року.
 
         71. ЧЕРГОВИЙ СТРІЛОЧНОГО ПОСТА
 
   Завдання та обов'язки. Переводить та замикає нецентралізовані
стрілки  під  час  приготування  маршрутів  для  приймання,
відправлення, пропускання поїздів і виконання маневрової роботи.
Перевіряє вільність колії приймання поїзда, контролює прибування
та відправлення поїздів у повному складі. Гальмує та закріплює
поїзди та вагони гальмовими башмаками. Утримує в справності та
чистоті освітлювальні стрілочні покажчики, інвентар та сигнальне
приладдя.  Закріплює послаблені болти, інвентар та сигнальне
приладдя, контролює технічний стан. Чистить, змащує стрілочні
переводи.
 
   Повинен знати: посадову інструкцію старшого чергового та
чергового стрілочного поста; правила та норми з охорони праці та
технічні норми безпеки; технічно-розпорядчий акт і технологічний
процес роботи станції в частині, що стосується його роботи; будову
стрілочних  переводів,  правила  переведення  та  замикання
нецентралізованих стрілок під час приготування маршрутів; принцип
роботи та призначення маршрутно-контрольних пристроїв; правила
утримання стрілочних переводів у  належному  стані;  порядок
освітлення стрілочних покажчиків; правила огородження несправних
стрілочних переводів; будову гальмових башмаків  та  правила
користування ними.
 
                            2-й розряд
 
   - у разі обслуговування стрілочних постів у малодіяльних
маневрових районах станцій промислового залізничного транспорту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Базова або неповна базова загальна
середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві.
Без вимог до стажу роботи.
 
                            3-й розряд
 
   - у разі обслуговування стрілочних постів у малодіяльних
районах  на  станціях  та  тракційних  коліях  підприємств
магістрального залізничного транспорту; у напружених маневрових
районах станцій промислового залізничного транспорту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або
підготовка безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і
стаж роботи за професією чергового стрілочного поста 2 розряду не
менше 1 року.
 
                            4-й розряд
 
   - у  разі обслуговування стрілочних постів у напружених
маневрових районах магістрального залізничного транспорту.
 
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією чергового стрілочного поста 3 розряду не менше
1 року.
 
   Примітка. Старший черговий стрілочного поста тарифікується на
один розряд вище чергових стрілочних постів, якими він керує, або
самостійно  обслуговує  стрілочні пости на коліях приймання,
відправлення та пропускання поїздів, перелік яких установлюється
начальником відділку залізниці.
 
 
               ПЕРЕЛІК
       професій робітників, що передбачені цим
        випуском, із зазначенням їх назв за
         випуском 56 ЕТКС видання 1984 р.
            та іншими джерелами
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Професії, що   | Діапа |Професії за випуском |Діапазон|
|п/п| розміщені в цьому | зон | 56 ЕТКС та іншими |розрядів|
|  |    випуску    | розря-|   джерелами   |    |
|  |           | дів |           |    |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
| 1 |     2     |  3  |     4     |  5  |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|1. |Бригадир (звільнений)|  -  |Бригадир       |  -  |
|  |з поточного утримання|    |(освобожденный) по  |    |
|  |й ремонту колій та  |    |текущему содержанию и|    |
|  |штучних споруд    |    |ремонту пути и    |    |
|  |           |    |искусственных    |    |
|  |           |    |сооружений*     |    |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|2. |Бригадир (звільнений)|  -  |Бригадир       |  -  |
|  |підприємств     |    |(освобожденный)   |    |
|  |залізничного     |    |предприятий     |    |
|  |транспорту та    |    |железнодорожного   |    |
|  |метрополітенів    |    |транспорта и     |    |
|  |           |    |метрополитенов*   |    |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|3. |Викликач локомотивних|  2  |Вызывалыцик     |  -  |
|  |та поїзних бригад  |    |локомотивных и    |    |
|  |           |    |поездных бригад*   |    |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|4. |Водій дрезини    | 3 - 6 |Водитель дрезины   | 3 - 6 |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|5. |Водій        |  3  |Водитель уборочной  |  -  |
|  |транспортно-прибираль|    |машины*       |    |
|  |ної машини      |    |           |    |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|6. |Дренажник      |  2  |Дренажник      | 2 - 3 |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|7. |Екіпірувальник    |  2  |Экипировщик     |  2  |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|8. |Електромонтер з   | 2 - 8 |Электромонтер связи | 1 - 6 |
|  |обслуговування та  |    |           |    |
|  |ремонту апаратури і |    |           |    |
|  |пристроїв зв'язку  |    |           |    |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|9. |Електромонтер з   | 4 - 8 |Электромонтер    | 4 - 6 |
|  |обслуговування та  |    |устройств      |    |
|  |ремонту пристроїв  |    |сигнализации,    |    |
|  |сигналізації,    |    |централизации,    |    |
|  |централізації та   |    |блокировки      |    |
|  |блокування      |    |           |    |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|10.|Електромонтер    | 2 - 7 |Электромонтер    | 1 - 6 |
|  |контактної мережі  |    |контактной сети   |    |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|11.|Електромонтер-    | 2 - 6 |Электромонтер-    | 2 - 6 |
|  |релейник       |    |релейщик       |    |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|12.|Електромонтер тягової| 2 - 8 |Электромонтер тяговой| 2 - 6 |
|  |підстанції      |    |подстанции      |    |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|13.|Кондуктор вантажних | 2 - 4 |Кондуктор грузовых  | 2 - 4 |
|  |поїздів       |    |поездов       |    |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|14.|Контролер      | 2 - 3 |Контролер      | 2 - 3 |
|  |автоматичних     |    |автоматических    |    |
|  |пропускних пунктів  |    |пропускных пунктов  |    |
|  |метрополітену    |    |метрополитена    |    |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|15.|Кочегар паровозів у |  3  |Кочегар паровозов в |  -  |
|  |депо         |    |депо*        |    |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|16.|Машиніст автомотриси | 5 - 6 |Машинист автомотрисы | 5 - 6 |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|17.|Машиніст ескалатора | 5 - 6 |Машинист эскалатора | 5 - 6 |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|18.|Машиніст залізничного| 2 - 5 |Машинист       | 2 - 5 |
|  |водопостачання    |    |железнодорожного   |    |
|  |           |    |водоснабжения    |    |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|19.|Машиніст зумпфового | 4 - 5 |Машинист зумпфового | 4 - 5 |
|  |агрегату       |    |агрегата       |    |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|20.|Машиніст колійних  | 4 - 6 |Машинист поливального|  6  |
|  |машин        |    |поезда        |    |
|  |           |    |---------------------+--------|
|  |           |    |Машинист       |  5  |
|  |           |    |путеремонтной летучки|    |
|  |           |    |---------------------+--------|
|  |           |    |Машинист       |  6  |
|  |           |    |рельсошлифовального |    |
|  |           |    |поезда        |    |
|  |           |    |---------------------+--------|
|  |           |    |Машинист спецсостава |  4  |
|  |           |    |для транспортировки |    |
|  |           |    |рельсовых плетей   |    |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|21.|Машиніст мийної   | 2 - 4 |Машинист моечной   | 2 - 4 |
|  |установки      |    |установки      |    |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|22.|Машиніст мотовоза  | 4 - 6 |Машинист мотовоза  | 4 - 6 |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|23.|Машиніст       | 2 - 4 |Машинист       | 2 - 4 |
|  |піскодавальної    |    |пескоподающей    |    |
|  |установки      |    |установки      |    |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|24.|Машиніст поворотної і| 4 - 5 |Машинист поворотной и| 4 - 5 |
|  |підіймальної машин  |    |подъемной машин моста|    |
|  |моста        |    |           |    |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|25.|Машиніст прибиральних| 2 - 3 |Машинист уборочных  |  3  |
|  |машин        |    |машин        |    |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|26.|Машиніст самохідного |  6  |Машинист самоходного |  6  |
|  |вагоперевірочного  |    |весоповерочного   |    |
|  |вагона        |    |вагона        |    |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|27.|Машиніст установок з | 3 - 5 |Машинист промывочно- | 3 - 4 |
|  |обслуговування    |    |пропарочной станции |    |
|  |рухомого складу   |    |---------------------+--------|
|  |           |    |Машинист установки  | 3 - 4 |
|  |           |    |по экипировке    |    |
|  |           |    |рефрижераторного   |    |
|  |           |    |подвижного состава  |    |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|28.|Мийник-прибиральник | 1 - 3 |Мойщик-уборщик    | 1 - 3 |
|  |рухомого складу   |    |подвижного состава  |    |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|29.|Моторист поворотного | 2 - 3 |Моторист поворотного | 2 - 3 |
|  |круга        |    |круга        |    |
|---+---------------------+-------+---------------------+--------|
|30.|Моторист теплого   |  3  |Моторист теплой   |  3  |
|  |промивання котлів  |    |промывки котлов   |    |

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка