Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Тимчасового положення про організацію служби спеціальних моторизованих військових частин міліції, військових частин спеціального призначення та підрозділів оперативного призначення внутрішніх військ МВС України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Страница 3

 
надзвичайних ситуацій, введення надзвичайного стану військові
частини  можуть  споряджати  тимчасові  варти.  Ці  варти
підпорядковуються коменданту території, начальникові військової
оперативної групи, командирові військової частини (підрозділу),
від якої вони призначені, і несуть службу відповідно до Статуту
гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого
Законом України від 24 березня 1999 року N 550-XIV ( 550-14 ).
   3.1.6. Залежно  від  обстановки  за  рішенням  старшого
оперативного начальника до складу  військових  нарядів,  які
зазначені у пункті 3.1.1 і розділі 5 Положення, можуть залучатися
і працівники органу внутрішніх справ. Військовий наряд, до складу
якого входить працівник органу внутрішніх справ, називається
спільним.
   3.1.7. Для виконання завдань, що раптово виникають, або
посилення військових підрозділів (військових нарядів) рішенням
начальника  управління територіального командування, командира
військової частини створюється резерв у складі відділення, взводу,
роти чи батальйону.
   Резерв (як правило) розташовується  в  пункті  постійної
дислокації військової частини і підпорядковується начальникові
управління територіального командування, командирові військової
частини, його заступникам та черговому.
   3.1.8. Військові наряди при несенні служби з ОГП зобов'язані:
   забезпечувати безпеку  громадян  і  громадський  порядок,
запобігати та рішуче припиняти порушення громадського порядку і
злочини на встановлених маршрутах (місцях несення служби) та
поблизу них;
   припиняти адміністративні правопорушення;
   знати закони України та нормативні акти органів державної
виконавчої влади з питань забезпечення громадської безпеки та ОГП,
вимагати від громадян їх виконання;
   забезпечувати виконання загальнообов'язкових рішень органів
місцевого самоврядування, прийнятих ними в межах своєї компетенції
з питань ОГП;
   у межах маршруту (поста) забезпечувати спостереження  за
місцями найбільш імовірного вчинення злочину, можливої появи та
переховування злочинців;
   своєчасно застерігати громадян від вчинення протиправних дій,
роз'яснювати їм відповідальність  за  порушення  громадського
порядку, звертати увагу на осіб, які, зважаючи на їх поведінку,
можуть вчинити злочин;
   додержуватись законності, ретельно та уважно розбиратися на
місці з порушниками громадського порядку; доставляти в орган
внутрішніх справ громадян, які вчинили злочини або грубо порушили
громадський порядок, особам при затриманні повідомляти підстави та
мотиви такого затримання;
   при одержанні повідомлення про злочин, що готується або який
уже вчинено, терміново доповісти черговому військових нарядів та в
чергову частину органу внутрішніх справ, негайно вжити заходів
щодо припинення протиправних дій і затримання осіб, які їх скоїли.
При неможливості справитися власними  силами  звернутися  за
допомогою (по радіостанції, по телефону, встановленими сигналами
свистком) до сусідніх нарядів або залучити до цього  інших
громадян;
   при виявленні в межах маршруту (поста) слідів або предметів,
які можуть бути доказом вчинення злочину, вжити заходів для їх
зберігання і доповісти про це черговому військових нарядів та в
чергову частину органу внутрішніх справ;
   припиняти злочини та порушення громадського порядку, які
вчиняються (у тому числі і неповнолітніми): дрібне хуліганство,
розпивання спиртних напоїв, поява  в  нетверезому  стані  в
громадських місцях, що ображає людську гідність і суперечить
нормам суспільної моралі, стрільба з вогнепальної, холодної,
метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в не
відведених для цього місцях або з порушеннями установленого
порядку, складати протоколи про адміністративні правопорушення;
   повідомляти у відповідні державні  органи  і  громадські
об'єднання про аварії, пожежі, катастрофи, стихійні лиха та інші
надзвичайні події, вживати невідкладних заходів щодо ліквідації їх
наслідків, рятування людей і надання їм допомоги, охорони майна,
що залишилось без нагляду;
   подавати в межах наявних можливостей невідкладну, у тому
числі медичну допомогу особам, які потерпіли від правопорушень і
нещасних випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному для
життя і здоров'я стані, а також неповнолітнім, які опинилися в
скрутному становищі;
   взаємодіяти з нарядами міліції та громадськими формуваннями,
посадовими особами з метою використання їх допомоги у виконанні
завдань з ОГП.
   3.1.9. Військовослужбовець внутрішніх військ незалежно від
посади, яку він займає, місцезнаходження і часу в разі звернення
до нього громадян або службових осіб із заявою чи повідомленням
про події, які загрожують особистій чи громадській безпеці, або в
разі безпосереднього виявлення таких подій зобов'язаний ужити
заходів щодо попередження і припинення правопорушень, рятування
людей, надання допомоги особам, які її потребують, установлення і
затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події
та повідомити про це в найближчий орган внутрішніх справ.
   3.1.10. При виконанні завдань з ОГП військовий наряд має
право:
   вимагати  від громадян і службових осіб, які порушують
громадський  порядок,  припинення  правопорушень  та дій, що
перешкоджають здійсненню повноважень військовослужбовця, виносити
на місці усне попередження особам, які допустили малозначні
адміністративні порушення, а в разі невиконання зазначених вимог -
застосовувати передбачені Законом України "Про міліцію" ( 565-12 )
заходи примусу;
   перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень
документи, що засвідчують їх особу;
   затримувати і передавати в установленому законом порядку до
органів внутрішніх справ:
   осіб, при підозрі у вчиненні злочину;
   осіб, які вчинили адміністративні правопорушення;
   осіб, які   виявили   непокору   законній   вимозі
військовослужбовця;
   осіб, які перебували у громадських місцях у стані сп'яніння,
якщо їх вигляд ображав людську гідність і громадську мораль або
вони втратили здатність самостійно пересуватися, могли завдати
шкоди оточуючим чи собі;
   військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під
ознаки злочину або адміністративного правопорушення (до передання
їх Військовій службі правопорядку в Збройних Силах України,
представникам військової комендатури, військової частини);
   неповнолітніх віком до 16 років для передання їх законним
представникам або направлення в приймальник-розподільник  для
неповнолітніх;
   проводити огляд осіб, верхнього одягу, речей, що знаходяться
при них, транспортних засобів і вилучати документи та предмети, що
можуть бути речовими доказами або використані на шкоду  їх
здоров'я, в разі необхідності фіксувати дії на фото (відео)
плівці;
   входити безперешкодно в будь-який час доби на територію й до
приміщення підприємств, установ і організацій незалежно від форм
власності,  у тому числі митниць, та оглядати їх із метою
припинення злочинів, переслідування осіб, які підозрюються у
вчиненні злочину, під час стихійного лиха та за інших надзвичайних
ситуацій;
   на земельні ділянки, у житлові та інші приміщення громадян у
разі переслідування злочинця або припинення злочину, що загрожує
життю мешканців, а також під час стихійного лиха та за інших
надзвичайних ситуацій;
   перебувати на  земельних  ділянках, у житлових та інших
приміщеннях громадян за їх згодою, а також на території та в
приміщеннях підприємств, установ і організацій незалежно від форм
власності з повідомленням про це в адміністрацію для забезпечення
безпеки  громадян,  громадської безпеки, запобігання злочину,
виявлення і затримання осіб, які його вчинили;
   відповідно до своєї компетенції тимчасово обмежувати або
забороняти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи об'єкти
з метою забезпечення громадського порядку, громадської безпеки,
охорони життя і здоров'я людей;
   обмежувати або забороняти у випадках затримання злочинців при
аваріях, інших надзвичайних ситуаціях, що загрожують життю і
здоров'ю людей, рух транспорту і пішоходів на окремих ділянках
вулиць і автомобільних доріг;
   вилучати у громадян і службових осіб предмети та речі,
заборонені або обмежені в обігу, а також документи з ознаками
підробки.  Ці  предмети,  речі  та  документи передавати за
призначенням до органів внутрішніх справ;
   користуватися безоплатно   всіма   видами  громадського
транспорту, міського, приміського та місцевого сполучення (крім
таксі), а також попутним транспортом;
   використовувати безперешкодно транспортні засоби, що належать
підприємствам,  установам  і організаціям незалежно від форм
власності, а також  громадянам  (крім  транспортних  засобів
дипломатичних,  консульських та інших представництв іноземних
держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального
призначення)  для  проїзду до місця події, стихійного лиха,
доставлення до лікувальних  закладів  осіб,  які  потребують
невідкладної медичної допомоги, для переслідування правопорушників
та їх доставлення до міліції;
   користуватися в  невідкладних  випадках  безперешкодно  і
безплатно засобами зв'язку, що належать підприємствам, установам і
організаціям незалежно від форм власності, а засобами зв'язку , що
належать громадянам, - за їх згодою;
   зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю.
   3.1.11. Військовому наряду забороняється:
   залишати маршрут (місце) несення служби;
   передавати і показувати будь-кому свою зброю, за винятком
осіб, котрим він підлеглий;
   спати, відволікатися від виконання своїх службових обов'язків
і послаблювати пильність;
   вступати в розмови з питань, які не мають відношення до
служби;
   порушувати правила радіообміну, вести неслужбові розмови по
телефону;
   заходити без службової необхідності в жилі будинки, кафе,
розважальні заклади, магазини та інші приміщення.
 
   3.2. Обов'язки осіб військових нарядів.
   3.2.1. Особи військових нарядів зобов'язані твердо знати:
   законодавство України,  нормативно-правові  акти  МВС  та
державної виконавчої влади, рішень сільських, селищних, міських
рад з питань ОГП;
   поставлені завдання з ОГП, загальні та особливі обов'язки;
   особливості району    (маршруту)   несення   служби,
місцезнаходження органів державної влади, органів  внутрішніх
справ, державної безпеки і режим роботи промислових підприємств,
транспорту, торговельних організацій і видовищних закладів;
   місця масового скупчення людей у районі несення служби:
парки, сквери, сади, стадіони, їдальні, кафе, ресторани, театри,
готелі, ринки, вокзали, пристані та інше;
   місця можливої появи  (переховування)  злочинців  (двори,
підвали,  горища,  провулки  тощо),  осіб без певного місця
проживання, які ведуть антисуспільний спосіб життя;
   трамвайні, автобусні та тролейбусні маршрути і найближчі
зупинки, станції метро і зупинки таксі;
   номери телефонів пожежної частини, швидкої та невідкладної
допомоги,   адреси   найближчих    лікарень,    аптек,
приймальників-розподільників, розташування телефонів-автоматів і
повідомлювачів пожежної сигналізації на маршрутах патрулювання;
   місця несення  служби  нарядами  міліції та добровільних
громадських формувань, способи підтримання з ними взаємодії та
зв'язку;
   засоби зв'язку з черговими військових нарядів, черговими
військової частини і органу внутрішніх справ.
   3.2.2. Черговий військових нарядів.
   Черговий військових нарядів призначається з числа офіцерів
управління військової частини або офіцерів підрозділів.  Він
підпорядковується  командирові  військової  частини,  його
заступникам,  начальникові  органу  внутрішніх  справ,  його
заступникам і черговому органу внутрішніх справ. Він відповідає за
точне і правильне виконання поставлених завдань з ОГП, якісне
несення служби і дотримання законності військовими нарядами, за
збереження  та  справність  зброї,  боєприпасів,  транспорту,
спецзасобів, засобів зв'язку, якими користуються військові наряди.
   Як правило,  черговим  військових  нарядів  призначається
командир підрозділу, у разі входження до складу військових нарядів
військовослужбовців з різних підрозділів їх очолює  черговий
військових нарядів з числа офіцерів управління частини.
   3.2.2.1. Черговий військових нарядів зобов'язаний:
   своєчасно прибути з військовими нарядами до органу внутрішніх
справ, уточнити їх завдання, направити військові наряди  на
маршрути (пости) і доповісти про це черговому органу внутрішніх
справ та черговому військової частини;
   знати оперативну обстановку в районі несення служби, завдання
патрулів військових нарядів і порядок їх виконання;
   вимагати від особового складу патрулів військових нарядів
високої пильності і дисципліни, суворого дотримання законності,
твердого знання і точного виконання своїх обов'язків;
   уміло і безперервно  здійснювати  управління  військовими
нарядами, при зміні обстановки і за відсутності вказівок старшого
начальника виявляти ініціативу, приймати доцільні рішення  і
наполегливо впроваджувати їх у життя;
   організовувати виявлення,  запобігання,  припинення  та
розкриття злочинів по гарячих слідах, вживати з цією метою
профілактичні  та  розшукові  заходи,  передбачені  чинним
законодавством;
   припиняти адміністративні правопорушення, виявляти причини й
умови, що сприяють вчиненню правопорушень, уживати в межах своєї
компетенції заходів щодо їх усунення;
   забезпечувати збереження знайдених, вилучених у затриманих
осіб документів, речей, цінностей та іншого майна, вживати заходів
щодо повернення їх законному власнику;
   забезпечувати громадський порядок під час проведення масових
заходів;
   додержуватись установленого Законом України "Про міліцію"
( 565-12  )  порядку  при  застосуванні  вогнепальної зброї,
спецзасобів та заходів фізичного впливу;
   при застосуванні  заходів  адміністративного  примусу  до
правопорушників та при затриманні повідомляти підстави та мотиви
такого затримання;
   перевіряти несення служби патрулями (постами охорони порядку)
і здійснювати контроль за правильним використанням транспорту,
засобів зв'язку, утриманням зброї, боєприпасів і спеціальних
засобів;
   про результати несення служби (кількість затриманих, стан
оперативної обстановки в районі несення служби, завдання патрулів
і порядок їх виконання) повідомляти черговому військової частини
через кожні дві години;
   підтримувати зв'язок  із  взаємодіючими  нарядами  інших
військових  частин,  органів внутрішніх справ і добровільних
громадських формувань, за необхідності надавати їм допомогу;
   ретельно вивчати   обставини  застосування  патрульними
(постовими) зброї та спеціальних засобів, негайно доповідати про
це черговому по органу внутрішніх справ і сповіщати чергового
військової частини;
   негайно доповідати черговому органу внутрішніх справ про всі
події та заяви і повідомлення громадян про злочини, що вчинені або
готуються;
   у разі грубого порушення правил несення служби  особами
військових  нарядів  вживати  необхідних  заходів, доповідати
черговому по органу внутрішніх справ і черговому військової
частини;
   своєчасно вести документацію чергового військових нарядів
(журнал автопатруля, патрульно-постову відомість, бланки рапортів
про попередження чи розкриття злочинів по  гарячих  слідах,
адмінправопорушення, застосування зброї, спецзасобів чи засобів
фізичного впливу, позивні,схеми:  розстановлення  нарядів  на
маршрутах,  патрульних  дільниць,  організації  зв'язку  із
взаємодіючими органами);
   при прибутті посадової особи, яка має право перевіряти службу
військових  нарядів,  доповідати  їй,  наприклад:  "Товаришу
полковнику. Під час несення служби подій і порушень громадського
порядку не трапилося (або що трапилось). Черговий військових
нарядів лейтенант Даценко";
   після виконання поставлених завдань підбивати підсумки служби
і оцінювати дії кожного військового наряду, отримати відгук про
якість виконаних завдань з ОГП в органі внутрішніх справ (запис
робиться відповідальним (черговим) по органу внутрішніх справ у
патрульно-постовій відомості та закріплюється печаткою).
   3.2.2.2. Черговий військових нарядів користується правами,
які надані військовим нарядам. У невідкладних випадках він має
право відсторонювати від несення служби осіб військових нарядів,
про що повинен негайно доповідати черговому органу внутрішніх
справ і черговому військової частини.
   3.2.2.3. Черговому військових нарядів забороняється:
   відлучатися з  району  несення  служби  підпорядкованих
військових нарядів;
   передавати і показувати будь-кому свою зброю, за винятком
осіб, котрим він підлеглий;
   спати, відволікатися від виконання своїх службових обов'язків
і послаблювати пильність;
   використовувати службовий транспорт не за призначенням;
   заходити без службової необхідності у житлові будинки, кафе,
розважальні заклади, магазини та інші приміщення;
   допускати до управління патрульними автомобілями осіб, не
зазначених у шляховому листі;
   вести особисті розмови по телефону і радіостанції;
   змінювати склад військових нарядів без дозволу командира
(начальника), який віддавав наказ на службу.
   3.2.2.4. Після повернення до військової частини черговий
військових нарядів про виконання завдання доповідає командирові
військової частини (підрозділу), наприклад: "Товаришу майоре. Рота
(взвод) прибула у повному складі. Під час несення служби подій не
трапилось  (або  що  трапилося). Черговий військових нарядів
лейтенант Молотов". Після цього він здає службову документацію і
організовує  здавання  особовим  складом  зброї, боєприпасів,
спецзасобів та майна.
   3.2.3. Начальник патрульної служби.
   3.2.3.1. Начальник патрульної групи призначається з числа
офіцерів,  прапорщиків,  військовослужбовців  за  контрактом
підрозділу (військової частини). Він підпорядковується черговому
по військових нарядах та особам, яким підпорядкований черговий
військових нарядів. Він відповідає за своєчасне розстановлення
патрулів (постів охорони порядку) на маршрути (місця несення
служби), за уміле виконання ними своїх обов'язків, дотримання
військової дисципліни і законності, а також за збереження зброї,
спецзасобів, справність техніки, засобів зв'язку та майна, що
знаходяться в користуванні військових нарядів. Як правило, за
начальником  патрульної  групи  закріплюється  2-3  маршрути
патрулювання (поста) на визначеній патрульній дільниці.
   3.2.3.2. Начальник патрульної групи зобов'язаний:
   розставляти військові  наряди  на  маршрутах патрулювання
(місцях несення служби);
   знати оперативну  обстановку  в районі несення служби і
своєчасно інформувати військові наряди про її зміни;
   вимагати від особового складу патрулів військових нарядів
високої пильності і дисципліни, чіткого виконання ним своїх
обов'язків і суворого дотримання законності;
   перевіряти несення служби патрулями (постами охорони порядку)
і за необхідності ставити їм додаткові завдання;
   підтримувати безперервний зв'язок із сусідніми військовими
нарядами,  нарядами  органу внутрішніх справ та добровільних
громадських формувань, а також із черговим військових нарядів;
   у встановленому Законом України "Про міліцію" ( 565-12 )
порядку застосовувати вогнепальну зброю, спецзасоби та заходи
фізичного впливу;
   слідкувати за   додержанням   патрульними   (постовими)
встановленої форми одягу, правил ввічливості до громадян;
   припиняти адміністративні правопорушення, вживати в межах
своєї компетенції заходів щодо їх усунення; при застосуванні
заходів адміністративного примусу до правопорушників та  при
затриманні повідомляти підстави та мотиви такого затримання;
   уживати заходів щодо попередження переохолодження (взимку),
перегрівання (влітку) особового складу;
   забезпечувати суворе  дотримання  патрульними  (постовими)
особистої безпеки під час несення служби;
   негайно доповідати черговому військових нарядів про  всі
події, вчинені злочини в районі несення служби і про заяви
громадян;
   після прибуття чергового військових нарядів та інших осіб,
які мають право перевіряти службу, віддавати їм рапорт, наприклад:
"Товаришу  лейтенанте. Під час несення служби на патрульній
дільниці порушень громадського порядку не було (або що трапилось).
Військові  наряди  виконують  поставлені  завдання. Начальник
патрульної групи сержант Капенко";
   після закінчення служби збирати військові наряди, доставляти
їх в орган внутрішніх справ і доповідати черговому військових
нарядів про виконання завдання.
   3.2.4. Начальник патруля (поста охорони порядку).
   3.2.4.1. Начальник  патруля  (поста  охорони  порядку)
призначається з числа офіцерів, прапорщиків, військовослужбовців
за  контрактом  військової  частини,  він  підпорядковується
начальникові патрульної групи, черговому військових нарядів та
особам, яким підпорядкований черговий військових нарядів. Він
відповідає за правильне і пильне несення служби підпорядкованими
йому патрульними (постовими) і за підтримку громадського порядку в
районі несення служби.
   3.2.4.2. Начальник  патруля  (поста  охорони  порядку)
зобов'язаний:
   уміло організовувати службу патруля (поста охорони порядку)
на маршруті, постійно керувати діями патрульних (постових) і бути
для них прикладом зразкового виконання поставлених завдань;
   виконувати обов'язки патрульного (постового), забезпечувати
правильне застосування спеціальних засобів та використання засобів
зв'язку і транспорту підлеглими;
   додержуватись законності   при   застосуванні   заходів
адміністративного впливу до правопорушників та при затриманні
повідомляти підстави та мотиви такого затримання;
   застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і
вогнепальну  зброю  відповідно до вимог Закону України "Про
міліцію" ( 565-12 );
   припиняти адміністративні правопорушення, вживати в межах
своєї компетенції заходів щодо їх усунення;
   при зверненні  громадян із заявами і повідомленнями про
підготовку до вчинення або про вчинені злочини встановити і
записати прізвище, ім'я та по батькові заявників, їх адресу, час
надходження повідомлення, конкретне місце вчинення злочину, ким і
проти кого він вчинений або готується та інші дані, що мають
значення для розкриття злочину;
   при одержанні  повідомлень  про  підготовлення  злочину
доповідати черговому військових нарядів і вживати заходів щодо
його запобігання;
   при одержанні повідомлень про злочин, що готується або про
вчинений злочин, терміново доповісти про це черговому військових
нарядів, прибути до місця події, вжити заходів щодо виявлення і
затримання осіб, які вчинили злочин, надати допомогу потерпілим,
установити свідків (очевидців) і до прибуття слідчо-оперативної
групи  забезпечити  охорону  місця  пригоди,  недоторканність
обстановки, слідів, знарядь злочинів та інших речових доказів;
   при виявленні в районі маршруту (поста) слідів або предметів,
які можуть бути доказом учинення злочину, вжити заходів для їх
зберігання і доповісти про це черговому військових нарядів;
   при одержанні інформації про злочинців, які перебувають в
розшуку, і тих, що пропали безвісти, та прикмети осіб, які
розшукуються, виявляти їх шляхом особистого пошуку в районі
маршруту патрулювання (поста), при цьому звертати особливу увагу
на місця масового скупчення громадян;
   з прибуттям на місце події слідчо-оперативної групи діяти
відповідно до вказівок її керівника, про що доповісти черговому
військових нарядів;
   про обстановку і результати  несення  служби  доповідати
начальникові патрульної групи (черговому військових нарядів) кожну
годину, а при подіях - негайно;
   уживати заходів щодо попередження переохолодження (взимку) та
перегрівання (влітку) особового складу;
   постійно підтримувати  зв'язок  і взаємодію із сусідніми
патрулями (постами  охорони  порядку),  нарядами  міліції  і
добровільними громадськими формуваннями;
   слідкувати за   додержанням   патрульними   (постовими)
встановленої форми одягу, правил ввічливості у поводженні з
громадянами;
   особам, які мають право перевіряти службу військових нарядів,
віддавати рапорт, наприклад: "Товаришу капітане. Під час несення
служби на маршруті патрулювання порушень громадського порядку не
було (або що трапилось). Начальник патруля сержант Поршенкін".
   У разі несення служби на автомобілі начальник патруля є
старшим машини.
   Після закінчення служби начальник патруля (поста охорони
порядку) подає начальникові патрульної групи контрольний лист,
картку маршруту патруля і доповідає про виконання завдання.
   3.2.5. Патрульний (постовий).
   3.2.5.1. Патрульний  (постовий)  призначається  з  числа
військовослужбовців військової  частини  та  підпорядковується
начальникові  патруля  (поста  охорони порядку), начальникові
патрульної групи, черговому військових нарядів та особам, яким
підпорядкований черговий військових нарядів. Він відповідає за
стан громадського порядку на маршруті (ділянці) несення служби.
   3.2.5.2. Патрульний (постовий) зобов'язаний:
   пильно нести службу і бути в постійній  готовності  до
своєчасного припинення злочинів і порушень громадського порядку;
   точно і швидко виконувати накази  (вказівки)  начальника
патруля;
   при одержанні повідомлень про злочин, що готується або про
вчинений злочин, а також при зверненні громадян із заявами і
повідомленнями про підготовлення до вчинення або про вчинені
злочини, терміново доповісти про це начальнику патруля і діяти за
його вказівками;
   припиняти адміністративні правопорушення, вживати в межах
своєї компетенції заходів щодо їх усунення;
   під час несення служби із зброєю тримати її завжди готовою до
дій; дотримуватися правил особистої безпеки;
   зброю і спецзасоби застосовувати у встановленому Законом
України "Про міліцію" ( 565-12 ) порядку, при застосуванні заходів
адміністративного  примусу до правопорушників роз'яснювати їм
згідно з яким нормативним актом і за яке  порушення  вони
притягаються до відповідальності;
   уміло користуватися засобами зв'язку (сигналізації),  які
знаходяться в районі несення служби;
   не залишати місця несення служби до зміни або закінчення
строку виконання завдання, крім випадків і в порядку, що викладені
в пункті 3.2.5.4 Положення.
   3.2.5.3. Водій  патрульного  автомобіля - радіотелефоніст
відповідає за експлуатаційну готовність і правильність водіння
автомобіля, а також за підтримання стійкого радіозв'язку.
   Він зобов'язаний:
   перед від'їздом на лінію перевіряти технічний стан автомобіля
і справність засобів зв'язку;
   знати і  точно  дотримуватись  засобів безпеки і правил
дорожнього руху;
   уважно слідкувати  за  командами  і сигналами начальника
патруля, швидко і чітко їх виконувати;
   уміло користуватися картою (схемою маршруту) і орієнтуватися
на місцевості;
   досконало знати маршрут руху і його особливості;
   правильно і своєчасно оформляти шляхові документи;
   при виїзді на службу мати при собі посвідчення на право
водіння автомобілем, військовий квиток, талон паспорта машини,
шляховий лист, таблицю позивних і радіосигналів;
   нікому не передавати управління автомобілем;
   слідкувати за технічним станом автомобіля під час служби,
забезпечити нагляд за затриманими, які перебувають в машині;
   знати і  точно  дотримуватись  правил і порядку ведення
переговорів засобами радіозв'язку; уважно слідкувати за сигналами,
що надходять, і розпорядженнями, вести їх облік і своєчасно
доповідати начальникові патруля.
   Водій патрульного  автомобіля  -  радіотелефоніст  веде
переговори через засоби радіозв'язку тільки на зупинках. Під час
руху переговори засобами радіозв'язку та їх запис здійснює старший
машини (начальник патруля).
   3.2.5.4. Патрульний (постовий) має право тимчасово залишити
маршрут (місце несення служби) в таких випадках:
   за вказівкою осіб, яким він підпорядкований;
   за необхідності відновлення порядку або припинення злочину
поза межами маршруту (поста);
   при переслідуванні злочинця, який намагається втекти;
   для доставлення в орган внутрішніх справ затриманого злочинця
чи порушника громадського порядку;
   для надання  допомоги  сусіднім  нарядам,  оперативним
працівникам чи представникам добровільних громадських формувань
під час затримання злочинців;
   для доставлення до найближчої медичної установи особи, яка
постраждала в результаті події, злочину, стихійного лиха чи
нещасного випадку, а також того, хто опинився на вулиці або в
іншому громадському місці в безпорадному стані;
   для вжиття заходів щодо ліквідації пожежі чи  наслідків
стихійного лиха;
   для охорони місця злочину або автодорожньої пригоди;
   для доставлення до приймальника-розподільника безпритульного
неповнолітнього або дитини, що заблукала.
   Про залишення маршруту (місця несення служби) патрульний
(постовий) телефонує або доповідає іншим способом начальникові
патрульної групи або черговому військових нарядів.
   3.2.5.5. Патрульному (постовому) забороняється:
   відволікатися від служби і послаблювати пильність;
   вступати із громадянами в позаслужбові розмови;
   приймати від затриманих або передавати їм будь-які предмети
без дозволу начальника військового наряду;
   показувати чи передавати будь-кому свою зброю, за винятком
осіб, яким він підпорядковується;
   заходити без  службової  необхідності в житлові будинки,
магазини, клуби, ресторани та інші приміщення.
   Водію патрульного автомобіля - радіотелефоністу, крім того,
забороняється:
   приймати вантажі та возити в автомобілі сторонніх осіб;
   залишати автомобіль та затриманих без нагляду;
   перевищувати встановлені швидкості руху;
   самостійно виключати радіостанцію під час несення служби,
вести особисті переговори.
 
   3.3. Розвід військових нарядів.
   3.3.1. Розвід військових нарядів полягає в перевірці їх
готовності до несення служби і постановки їм завдань на службу.
   Місце і час розводу встановлює командир військової частини.
   3.3.2. На розвід виводиться весь особовий склад військових
нарядів і оркестр, який прибуває на місце розводу за 10 хвилин до
початку.
   У військових частинах, де немає оркестру, а також  при
температурі -10 град.С і нижче виводять одного-двох барабанщиків.
   3.3.3. Розвід військових нарядів  проводиться  командиром
військової частини або його заступником. Час розводу не повинен
перевищувати 30 хвилин.
   3.3.4. Після  прибуття  на місце розводу кожен командир
патрульного підрозділу доповідає черговому військової частини.
Наприклад: "Товаришу лейтенанте! Перший патрульний взвод на розвід
прибув у повному складі. Командир взводу лейтенант Марченко".
   3.3.5. Черговий військової частини шикує військові наряди у
двошеренговий стрій або в лінію ротних (взводних) колон (на
розводі в полку). При цьому на правому фланзі кожного патрульного
підрозділу стає його командир. Начальники патрульних груп і
начальники патрулів  стають  у  першій  шерензі, а патрульні
(постові) - один за одним. Поза тилом строю військових нарядів
шикується патрульний автотранспорт.
   Оркестр (барабанщики) шикується на правому фланзі на відстані
трьох кроків правіше від чергового військової частини, рівняючи
свою першу шеренгу за другою шеренгою військових нарядів.
   Для зустрічі командира військової частини (його заступника)
черговий частини командує: "Військові наряди, СТРУНКО, рівняння
ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, ДО СЕРЕДИНИ)". За цією командою командири
патрульних підрозділів підносять руку до головного убору, всі
повертають  голову  в  бік  командира  військової частини і
супроводжують його поглядом, повертаючи вслід за ним голову.
   3.3.6. Оркестр  грає  "Зустрічний  марш" (барабанщик б'є
"Похідний марш").
   Черговий військової частини підносить руку до головного убору
і підходить стройовим кроком до командира військової частини,
зупиняється за два-три кроки від нього і доповідає, наприклад:
"Товаришу полковнику. Військові наряди для розводу вишикувані.
Черговий військової частини лейтенант Барвін". Закінчивши доповідь
черговий військової частини не відриваючи руки від головного убору
ступає лівою (правою) ногою крок у бік із одночасним поворотом
управо (вліво) і пропустивши командира військової частини поперед
себе іде за ним на відстані одного-двох кроків із зовнішнього боку
строю.
   Коли черговий військової частини зупиняється для віддання
рапорту, оркестр (барабанщик) припиняє гру.
   3.3.7. Прийнявши рапорт командир військової частини стає
обличчям до строю та вітається з особовим складом військових
нарядів: "Здрастуйте, товариші!" Після відповіді на привітання
командує "ВІЛЬНО" і опускає руку від головного убору. Командири
патрульних підрозділів також опускають руку від головного убору.
   3.3.8. У разі, якщо черговим військової частини призначається
прапорщик, його обов'язки на розводі виконує командир патрульного
підрозділу старший за військовим званням. Він подає команду
"ВІЛЬНО" і стає на своє місце.
   3.3.9. Для перевірки військових нарядів командир військової
частини за необхідністю розводить шеренги на один крок одна від
одної та разом із черговим військової частини перевіряє склад,
готовність військових нарядів до несення служби, зовнішній вигляд
і екіпіровку особового складу, знання ними своїх обов'язків і дає
вказівки щодо усунення виявлених недоліків.
   Коли командир військової частини підходить до патрульного
підрозділу, черговий військових нарядів, ступивши із строю на один
крок,  подає  команду:  "Військові  наряди  -  СТРУНКО",
відрекомендовується та під час перевірки особового складу його
підрозділу супроводжує командира військової частини, а після
одержання дозволу займає своє місце у строю.
   Якщо військовий наряд виявиться непідготовленим до несення
служби, командир військової частини повертає його в підрозділ для
додаткової підготовки або заміни.
   3.3.10. Після  закінчення  перевірки  командир військової
частини виходить на середину і стає попереду військових нарядів
обличчям до строю; черговий по частині стає на один крок позаду та
зліва від командира військової частини. Командир  військової
частини командує: "Військові наряди - РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, ОРКЕСТР,
ГРАЙ ЗБІР (Барабанщик, бий збір)". За командою "Струнко" командир
військової  частини, черговий частини і командири патрульних
підрозділів підносять руку до головного убору.
   3.3.11. Після  закінчення гри "Збір" командир військової
частини, черговий військової частини і командири  патрульних
підрозділів  опускають  руку від головного убору. Для збору
командирів патрульних підрозділів командир військової частини
командує: "Командири патрульних підрозділів, до мене". Командири
патрульних підрозділів підходять до командира військової частини,
стають на відстані двох-трьох кроків від нього в одну шеренгу (з
інтервалом в один крок) у порядку  номерів  підрозділів  і
доповідають,  наприклад: "Командир першого патрульного взводу
лейтенант Коваленко". Командир військової частини уточнює кожному
командиру  підрозділу завдання, нагадує про особливості його
служби, а також визначає маршрути, порядок руху до місця і назад.
   3.3.12. Командир військової частини переконавшись у тому, що
командири підрозділів завдання зрозуміли правильно, командує:
"Командири патрульних підрозділів, стати до строю". За цією
командою командири патрульних підрозділів стають на своє місце у
строю; оркестр (барабанщик) виходить уперед на 10-15 кроків,
заходить правим плечем і стає фронтом до військових нарядів. Потім
командир військової частини командує: "Військові наряди - СТРУНКО"
і віддає наказ на службу, наприклад: "Наказую заступити на службу
з  ОГП  в місті (назва) із завданням забезпечити своєчасне
попередження та припинення злочинів і порушень  громадського
порядку. Під час несення служби суворо дотримуватися законності,
виявляти високу пильність, культуру, справедливість і ввічливість
при звертанні до громадян, не допускати порушень правил несення
служби і військової дисципліни.  Службу  нести  з  17-ї  до
23-ї години".
   Віддавши наказ  командир  військової  частини  командує:
"Оркестр, грай розвід". Після закінчення гри оркестру командир
військової частини командує:  "Військові  наряди,  право-руч!
Кроком-руш!". За командою "РУШ" військові наряди стройовим кроком
проходять повз командира частини і прямують до своїх машин;
командири патрульних підрозділів ідуть за два кроки попереду своїх
підрозділів, начальники патрульних груп - за один крок попереду
своїх військових нарядів.
   Оркестр (барабанщики) за командою "Руш" залишається на місці
та виконує "Марш". Гра оркестру (бій барабанщиків) припиняється за
наказом (сигналом) командира військової частини.
   3.3.13. За командою командира військової частини "НА МІСЦЯ"
особовий склад військових нарядів і водії патрульного транспорту
займають свої місця в машинах. За командою "ЗАВОДЬ" водії заводять
і прогрівають двигуни автомашин. За командою "РУШ" усі машини
починають рух у тому порядку, в якому вони перебували на місці,
або перешиковуються за командою (сигналом) командира військової
частини,  набираючи  під  час руху встановлені дистанції та
інтервали.
   3.3.14. Рух автомобілів з особовим складом із військової
частини до місця служби і назад проводиться тільки в колоні. На
вантажних  автомобілях,  автобусах  і  бронетранспортерах при
перевезенні на них особового складу старшими,  як  правило,
призначаються офіцери.
   3.3.15. Обов'язки  начальника  колони  виконує  офіцер,
призначений командиром військової частини. Він розміщується в
головній машині. Напрямною і тією, що замикає, призначаються
машини, якими управляють найдосвідченіші та дисципліновані водії,
як правило, із складу  прапорщиків,  військовослужбовців  за
контрактом (сержантів).
   3.3.16. Під час руху автомобілів у колоні швидкість не
повинна  перевищувати  40  км/год,  дистанція  між  машинами
встановлюється начальником колони залежно від швидкості та умов
руху. Вночі швидкість руху в колоні знижується, дистанція між
машинами збільшується.
   3.3.17. Начальник колони, старші автомобілів, у тому числі й
прямі начальники, не мають права віддавати водіям розпорядження,
які суперечать правилам руху.
   3.3.18. Відповідно до напрямку руху військових нарядів до
місць несення служби з дозволу начальника колони окремі автомашини
можуть виходити із колони і прямувати своїм маршрутом.
   3.3.19. Після прибуття до органу внутрішніх справ черговий
військових нарядів доповідає начальникові органу внутрішніх справ
або  його  заступнику,  наприклад:  "Товаришу  підполковнику.
Патрульний взвод у складі 25 чоловік і трьох патрульних машин для
несення служби з ОГП прибув. Черговий військових нарядів лейтенант
Гречко". Після цього він подає патрульно-постову  відомість.
Начальник органу внутрішніх справ або його заступник приймає
доповідь, уточнює завдання патрульного підрозділу, при цьому
зазначає нові дані обстановки; на яких маршрутах (ділянках)
військові наряди будуть нести службу і на що потрібно звернути
увагу; де і які будуть діяти наряди міліції та наряди добровільних
громадських формувань; порядок зв'язку і взаємодії з ними. За
необхідності військові наряди несуть патрульно-постову службу
спільно з працівниками міліції.
 
        Розділ 4. Служба військових нарядів
 
   4.1. Несення патрульної служби.
   4.1.1. Після уточнення завдання начальником органу внутрішніх
справ або його заступником черговий військових нарядів направляє в
райони несення служби патрульні групи, при цьому кожній із них
визначає маршрут патрулювання (місце несення служби) і до якого
часу виставити патрулі (пости охорони порядку); з ким і як
підтримувати зв'язок; кому і коли доповідати про хід виконання
завдання; куди і коли прибути після закінчення служби.
   4.1.2. Черговий військових нарядів перебуває у приміщенні
чергового органу внутрішніх справ та безперервно керує патрульними
групами (військовими нарядами), використовуючи засоби зв'язку,
організовує взаємодію між патрульними нарядами. Про хід виконання
завдань доповідає через кожні дві години (про події - негайно)
начальнику органу внутрішніх справ або його заступнику (черговому)
та інформує чергового військової частини (командира військової
частини). За погодженням чергового по територіальному органу
внутрішніх справ, використовуючи транспортний засіб (або в пішому
порядку), здійснює самостійно або спільно з працівниками органів
внутрішніх справ перевірку військових (спільних) нарядів.
   4.1.3. Начальники патрульних груп одержують завдання від
чергового військових нарядів і після цього виїжджають з особовим
складом на автомобілях у зазначені райони та розвозять військові
наряди на маршрути  (місця  несення  служби).  Після  цього
пересуваючись від одного маршруту (місця несення служби) до
іншого, перевіряють службу патрулів (постів охорони порядку),
підтримують з ними зв'язок, інформують про обстановку, уточнюють
завдання, організовують взаємодію,  за  необхідності  надають
допомогу і доповідають черговому військових нарядів про хід
виконання завдань через кожні 2 години, а про події - негайно.
   4.1.4. Начальник  патрульної групи, здійснюючи управління
підпорядкованими військовими нарядами разом з водієм автомобіля
(іншим військовослужбовцем), виконує обов'язки патруля.
   4.1.5. Начальник патруля, прибувши до місця несення служби,
залежно від конкретних умов маршруту патрулювання (поста) і
відповідно до одержаних на  інструктажі  вказівок  доповідає
начальнику патрульної групи, черговому військових нарядів про своє
прибуття і обстановку в районі несення служби або робить це після
обходу маршруту (території поста).
   4.1.6. Патруль військового наряду прибуває на свій маршрут
(місце несення служби), обходить його, перевіряє стан громадського
порядку і доповідає начальникові патрульної групи.
   4.1.7. Військовослужбовець, який заступає на маршрут (пост),
повинен знати:
   оперативну обстановку,  особливості  маршруту  (поста) та
поставлене завдання для ОГП;
   розміщення найближчих патрулів військових нарядів та нарядів
міліції;
   порядок підтримання зв'язку з черговим військових нарядів,
іншими нарядами;
   прикмети розшукуваних  злочинців,  викрадених  речей  та
транспортних засобів;
   місця можливого  вчинення правопорушень, появи злочинців,
інших правопорушників;
   місцезнаходження в  районі  маршруту  (поста)  відділення
зв'язку, банківських установ та інших сховищ цінностей;
   розміщені в районі маршруту (поста) парки, сквери, стадіони,
їдальні, кафе, пивні бари, ресторани, дискотеки, кінотеатри,
готелі, ринки, вокзали, пристані, дитячі заклади та інші місця
масового відпочинку громадян;
   місця компактного  проживання  або  перебування іноземних
громадян та осіб без громадянства;
   час початку та закінчення роботи розміщених у районі великих
промислових підприємств та установ, транспорту, а також режим
роботи торговельних та видовищних закладів і час їх інкасації;
   місцезнаходження органів державної  влади  і  управління,
правоохоронних органів, пожежної охорони, установ, підприємств,
штабів народних дружин, найближчих лікарень, поліклінік, аптек,
місць  збереження  наркотичних речовин, а також розташування
приладів охоронно-пожежної сигналізації;
   трамвайні, автобусні та тролейбусні маршрути та їх найближчі
зупинки, станції метро, стоянки автомобілів і таксі в зоні
маршруту (поста);
   прилеглі до маршруту (поста)  вулиці,  провулки,  площі,
прохідні  двори та інші шляхи найкоротшого руху на випадок
переслідування злочинців.
   4.1.8. У взаємовідносинах з громадянами військовослужбовці
повинні виявляти повагу і чемність. Патрульний (постовий) повинен
звертатися до громадян на "Ви", свої вимоги і зауваження викладати
ввічливо, але у переконливій формі. При зверненні до громадянина
він повинен привітатися з ним, після цього приклавши руку до
головного убору назвати йому своє прізвище, звання та пред'явити
на його вимогу службове посвідчення і повідомити мету звернення.
Якщо до патрульного (постового) звертаються громадяни, він також
зобов'язаний прикласти руку до головного убору, уважно вислухати і
вжити заходів відповідно до їхніх заяв, а за  необхідності
пояснити, куди слід звертатись для вирішення того чи іншого
питання. На вимогу громадян патрульний (постовий) зобов'язаний
назвати  своє  прізвище, місце роботи і пред'явити службове
посвідчення.
   4.1.9. У розмові з громадянами військовослужбовці повинні
виявляти спокій, витримку і розсудливість. Вони не  повинні
відповідати грубістю на грубість і у своїх діях керуватися
особистими неприязними почуттями. Коли порушник на зроблені йому
зауваження реагує збуджено, необхідно дати йому час заспокоїтись і
попросити пояснення з приводу його невірних  дій,  пояснити
неправомірність його поведінки з посиланням на відповідні закони,
постанови та інші нормативні акти. Тільки після цього може бути

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.33572
EUR29.33536
RUB0.40836
PLN6.81204
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка