Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення державного підприємства "Проектно-конструкторське технологічне бюро з автоматизації систем управління на залізничному транспорті України"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

      МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             15.01.2007 N 19
 
 
       Про створення державного підприємства
      "Проектно-конструкторське технологічне бюро
        з автоматизації систем управління
        на залізничному транспорті України"
 
 
   З метою організації та забезпечення ефективного управління
перевізним процесом та наданням послуг на залізничному транспорті,
а також підвищенням рівня інформатизації залізничної  галузі
Н А К А З У Ю:
 
   1. Створити державне підприємство "Проектно-конструкторське
технологічне  бюро  з  автоматизації  систем  управління  на
залізничному  транспорті  України"  як  самостійний  суб'єкт
господарювання з статусом юридичної особи.
 
   2. Віднести державне підприємство "Проектно-конструкторське
технологічне  бюро  з  автоматизації  систем  управління  на
залізничному транспорті України" до сфери управління Міністерства
транспорту та зв'язку України, підпорядкувавши його Державній
адміністрації залізничного транспорту України.
 
   3. Державній адміністрації залізничного транспорту України
(генеральному директору Козаку В.В.):
 
   3.1. В місячний термін розробити та надати на затвердження
Статут  державного  підприємства   "Проектно-конструкторське
технологічне  бюро  з  автоматизації  систем  управління  на
залізничному транспорті України".
 
   3.2. Призначити  керівника  новоствореного   державного
підприємства та укласти з ним контракт в установленому законом
порядку.
 
   3.3. Забезпечити передачу до статутного фонду державного
підприємства  "Проектно-конструкторське  технологічне  бюро  з
автоматизації систем управління  на  залізничному  транспорті
України" основних та оборотних засобів у сумі 13415,0 тис. грн. на
правах господарського відання згідно з переліком, приведеним у
додатку (додається до цього наказу).
 
   3.4. Здійснити   заходи   щодо  державної  реєстрації
вищезазначеного підприємства згідно з чинним законодавством та
надати до Управління державної власності Мінтрансзв'язку копію
відповідної довідки.
 
   4. Управлінню державної власності після отримання довідки,
зазначеної у п. 3.4 цього наказу, внести відповідні зміни до
організаційної структури залізничного транспорту України.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра транспорту та зв'язку України Корнієнка В.В.
 
 Міністр                      М.Рудьковський
 
 
                   Додаток
                   до наказу
                   Мінтрансзв'язку України
                   від 15.01.2007 N 19
 
 
               ПЕРЕЛIК
        основних фондів та оборотних коштів
     на загальну суму 13415 тис. грн., в тому числі:
 
 
   Облаштування робочих  місць (меблі, засоби обчислювальної
техніки з ліцензійним програмним забезпеченням та телефонний
зв'язок, оренда) - 2905,0 тис. грн.
 
   Придбання програмно-апаратного  комплексу для забезпечення
процесу розробки програмного продукту й подальшого його тестування
та тиражування на всі залізниці - 6500,0 тис. грн.
 
   Придбання поштових  серверів  для  забезпечення  обміну
інформацією - 210,0 тис. грн.
 
   Придбання мережевого обладнання  (активне,  пасивне)  для
побудови локально-обчислювальних мереж та забезпечення доступу до
мережі передачі даних - 370,0 тис. грн.
 
   Придбання серверів для створення електронного  архіву  з
забезпеченням зберігання даних та подальшого ефективного керування
ними - 230,0 тис. грн.
 
   Легковий автомобіль (1 од.) - 200,0 тис. грн.
 
   Придбання нематеріальних активів - 3000,0 тис. грн.
 
         ТЕХНIКО-ЕКОНОМIЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
     доцільності створення державного підприємства
     "Проектно-конструкторського технологічного бюро
        з автоматизації систем управління
        на залізничному транспорті України"
             (ДП ПКТБ АСУЗТ)
 
   Залізничний транспорт України є найбільш потужним серед країн
Європи (крім Росії). До складу господарств залізничного транспорту
входять понад 250 окремих  юридичних  осіб  (в  тому  числі
6 залізниць), понад 1100 вантажних станцій, понад 1200 структурних
підрозділів.
 
   Функціонування залізничної галузі неможливо без застосування
потужних автоматизованих систем керування у всіх технологічних
процесах та в управлінській діяльності. На сьогодні в галузі
 
   1. Автоматизовано понад 22000 робочих місць.
 
   2. Експлуатується  34  центральних  та  22  регіональних
обчислювальних комплексів, понад 500 функціональних серверів.
 
   3. Експлуатується мережа передачі даних, яка включає до себе
понад 10000 одиниць обладнання.
 
   4. Працює понад 2000 одиниць комплектів квитково-касової
апаратури, понад 4000 реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
 
   5. Супроводжується понад 1000 автоматизованих систем та задач
(50 - загальногалузевого значення), які щомісячно обробляють понад
30 Гбайт технологічної та фінансової інформації.
 
   В той же час слід зазначити, що в умовах реформування
залізничної галузі значно зростають вимоги до інформатизації
залізничного транспорту.
 
   Слід зауважити,  що  більшість  автоматизованих  систем
розроблялися власними фахівцями (біля 300 осіб), які розгалужені
по залізницях та підприємствах. При цьому мало місце дублювання
розробок різними залізницями, створення автоматизованих систем,
які технологічно не ув'язані між собою, використовують різну
нормативну базу та інші проблеми.
 
   Це безпосередньо впливає на зменшення ефективності управління
виробничими процесами на залізницях України.
 
   З урахуванням перспективи подальшого розвитку інформатизації
залізничного  транспорту  України в умовах його реформування
нагальним стає питання створення Єдиного центру керування процесом
інтеграції існуючих автоматизованих систем в єдиний технологічний
процес, розробки та впровадження нових сучасних інформаційних
систем керування на транспорті.
 
   Ядром інформатизації перевізного процесу є автоматизована
система оперативного управління перевезеннями (АСК ВП УЗ), що
забезпечує інформаційний супровід усього процесу перевезень: від
формування натурного  листа  до  планування  навантажувальних
ресурсів. Розробником АСК ВП УЗ є IСЦ Придніпровської залізниці,
що у даний час здійснює супровід АСК ВП УЗ по всій мережі
залізниць.  Під  його  керівництвом створена ефективна схема
супроводу,  що  включає  відділи  АСК  ВП  УЗ  дорожніх
інформаційно-обчислювальних центрів (IОЦ).
 
   При цьому  співробітники IСЦ Придніпровської залізниці є
єдиним центром компетенції в області автоматизації перевізного
процесу,  продовжують роботи з удосконалювання АСК ВП УЗ і
створенню дорожньо-сітьової моделі перевізного процесу.  Саме
розвиток АСК ВП УЗ є критично важливим моментом для рішення
задачі, що постає перед Укрзалізницею, оптимізації перевезень.
 
   Крім того, на залізницях  України  експлуатується  єдина
автоматизована система  керування  пасажирськими  перевезеннями
(АСК ПП УЗ). Система забезпечує виконання операцій від оформлення
проїзду до  формування  фінансово-статистичної  звітності  за
пасажирські перевезення,  взаємодіє  з  аналогічною  системою
країн СНД  "Експрес-3".  АСК  ПП  УЗ  потребує  подальшого
функціонального  розвитку, інтеграції з іншими інформаційними
системами залізничної галузі України, європейськими електронними
системами  обслуговування  пасажирів,  системами  електронних
платежів.
 
   Базові складові інформатизації перевізного процесу в частині
управління  поїзною  роботою  розробляються  спеціалізованими
структурними підрозділами за напрямками розробок та впровадження
програмного забезпечення:
 
   - Iнформаційно-статистичний  центр  Південної залізниці -
структурний підрозділ з автоматизації систем управління роботою
вантажних, сортувальних та прикордонних станцій, автоматизації
системи статистичної звітності;
 
   - Iнформаційно-обчислювальний центр Донецької залізниці -
структурний  підрозділ з автоматизації диспетчерських центрів
управління перевезеннями;
 
   - Iнформаційно-статистичний центр Львівської залізниці  -
структурний підрозділ з автоматизації локомотивних депо, технічних
центрів з  обробки  перевізних  документів,  автоматизації
бух. обліку;
 
   - Iнформаційно-обчислювальний центр Придніпровської залізниці
- структурний підрозділ з автоматизації обліку, ремонту  та
експлуатації пасажирських вагонів;
 
   - Iнформаційно-обчислювальний  центр Одеської залізниці -
структурний підрозділ  з  автоматизації  видачі  та  відміни
попереджень на поїзди, оперативний контроль дислокації локомотивів
та локомотивних бригад;
 
   - Iнформаційно-обчислювальний   центр   Південно-Західної
залізниці - структурний підрозділ з розробки та впровадження
програмно технологічного забезпечення автоматизованої  системи
управління пасажирськими перевезеннями
 
   З метою організації та забезпечення ефективного управління
перевізним процесом та наданням послуг на залізничному транспорті,
а також підвищенням рівня інформатизації залізничної галузі в
умовах реформування та створення єдиної сітьової інформаційної
моделі  залізничного  транспорту  України  доцільна  подальша
координація    всіх    розробок,    що    виконуються
інформаційно-обчислювальними центрами України. У зв'язку з цим
доцільно фахівців з інформатизації, стратегічно важливої для
Укрзалізниці в області експлуатаційної роботи, сконцентрувати у
внутрішній структурі - ПКТБ АСУЗТ.
 
   ПКТБ АСУЗТ пропонується створити на базі майна (основних та
оборотних  засобів), яке передає Укрзалізниця, зі штатом по
підприємству 104  штатні  одиниці  (з  фондом  оплати  праці
на I півріччя 2184,0 тис. грн., з яких відрахування на соцзаходи
складатимуть - 817 тис. грн.). В подальшому необхідна чисельність
повинна досягти 242 штатні одиниці, виходячи з покладених на
підприємство основних задач:
 
   1) підтримка і модернізація існуючої АСУ експлуатаційною
роботою, супровід функціонуючих комплексів експлуатаційної роботи
і повнофункціональних прикладних комплексів на базі  єдиного
інформаційного простору, включаючи керуючі технології;
 
   2) участь  у  створенні  та узгодженні концептуальних і
методичних документів, що визначають стратегію  створення  і
розвиток АСУ експлуатаційною роботою;
 
   3) автоматизоване ведення фонду алгоритмів і програм.
 
   Класифікація автоматизованих систем управління, підсистем,
задач, автоматизованих робочих місць. Збереження  оригіналів,
архівування і тиражування конструкторської, технологічної та іншої
технічної документації, а також програмного забезпечення  на
об'єкти  інтелектуальної  власності  ПКТБ  АСУЗТ  в  області
інформатизації;
 
   4) участь  у  формуванні  вихідних  пропозицій на вибір
субпідрядних організацій по розробці, впровадженню і супроводу АСУ
експлуатаційною роботою, її підсистем і окремих задач;
 
   5) виконання  функцій  генерального  підрядчика і видача
субпідрядникам завдань, чи вимог технічних умов на всі розробки в
рамках підтримки і модернізації існуючої автоматизованої системи
управління експлуатаційною роботою, відповідно до проектних рішень
і стандартів. Контроль за виконанням робіт субпідрядниками;
 
   6) розробка і ведення класифікаторів техніко-економічної і
нормативно-довідкової інформації.
 
   Розміщення новоствореного    державного    підприємства
пропонується розташувати на виробничій площі орієнтовно 450 кв. м
по вул. Жилянській, 97 на підставі договору оренди (вартість
оренди 1 кв. м складає 25 грн.).
 
   Створення в структурі Укрзалізниці ДП ПКТБ АСУЗТ та його
розвиток (отримання доходів за рік - 10056 тис. грн.) дозволить
досягти наступних соціально-економічних наслідків:
 
   1) створити єдиний інформаційний простір для оптимізації
експлуатаційної діяльності залізниць України з  використанням
автоматизованих систем управління;
 
   2) координувати роботи з розробки і супроводу автоматизованих
систем управління в області експлуатаційної роботи залізниць
України з метою інтеграції функціонуючих систем у єдину АСУ
експлуатаційною роботою;
 
   3) знизити ризики  Укрзалізниці  за  рахунок  збереження
інтелектуальної власності на автоматизовані системи управління в
області експлуатаційної роботи залізниць України;
 
   4) мінімізувати  сукупну   вартість   володіння   АСУ
експлуатаційною  роботою за рахунок застосування комплексного
архітектурного підходу, стандартів, уніфікованих і типових рішень;
 
   5) підвищити рівень проектування конструкторських робіт до
стандартів світового та європейського рівня.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка