Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про схвалення Концепції Державної програми розвитку міжнародного аеропорту "Бориспіль" на період до 2020 року

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
          від 11 січня 2007 р. N 5-р
                Київ
 
        Про схвалення Концепції Державної
       програми розвитку міжнародного аеропорту
        "Бориспіль" на період до 2020 року
 
 
   1. Схвалити  Концепцію  Державної  програми  розвитку
міжнародного аеропорту "Бориспіль" на період до 2020 року, що
додається.
 
   Державним замовником Програми визначити Мінтрансзв'язку.
 
   2. Мінтрансзв'язку разом із заінтересованими центральними
органами виконавчої влади розробити і подати у двомісячний строк
Кабінетові Міністрів України проект Державної програми розвитку
міжнародного аеропорту "Бориспіль" на період до 2020 року.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 21
 
 
                     СХВАЛЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                 від 11 січня 2007 р. N 5-р
 
              КОНЦЕПЦІЯ
       Державної програми розвитку міжнародного
      аеропорту "Бориспіль" на період до 2020 року
 
 
            1. Загальна частина
 
   Протягом останніх років повітряний транспорт та пов'язана з
ним наземна інфраструктура справляють значний вплив на розвиток
ринку пасажирських перевезень, торгівлю та економіку.
 
   Згідно із стратегією України щодо інтеграції до ЄС ( 615/98 )
в міжнародному аеропорту "Бориспіль" (далі - аеропорт) протягом
останнього десятиліття вживаються заходи до підвищення якості
послуг та виробничих потужностей  з  урахуванням  зростаючої
важливості аеропорту як головних повітряних воріт України та
базового аеропорту для провідних українських авіакомпаній.
 
   Недостатня пропускна спроможність термінальних  комплексів
аеропорту не дає змоги задовольнити попит на послуги авіаційного
транспорту та гальмує процес його перетворення у міжнародний
транзитний вузловий аеропорт трансконтинентального значення.
 
   Невідповідність термінальних комплексів і аеродромних споруд
сучасним вимогам унеможливлює застосовування новітніх технологій
на  рівні  міжнародних  стандартів  забезпечення  якісного
обслуговування пасажирів та авіаперевізників.
 
   2. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування
          необхідності її розв'язання
 
   Авіаційний транспорт  -  одна  з  найважливіших  галузей
національної економіки, ефективне функціонування якої є необхідною
умовою  для  стабілізації,  структурних перетворень, розвитку
економіки  та  провадження  зовнішньоторговельної  діяльності,
задоволення  потреб  населення  і  суспільного виробництва в
перевезеннях, забезпечення захисту економічних інтересів України.
 
   Приведення авіатранспортної інфраструктури у відповідність з
міжнародними вимогами є важливою складовою частиною стратегії
держави, спрямованої  на  забезпечення  конкурентоспроможності
української економіки на світовому ринку.
 
   Згідно з прогнозами Міжнародної організації цивільної авіації
у період з 1997 по 2020 рік загальний попит на повітряні
перевезення в середньому щорічно зростатиме на 4,5, а кількість
операцій повітряних суден на 3,5 відсотка. З урахуванням такого
попиту світовий  парк  повітряних  суден майже подвоїться (з
10000 одиниць у 1998 році до 20000 одиниць у 2020 році). Це
означає, що до 2020 року аеропорти мають обслуговувати пасажирські
перевезення, обсяг яких збільшиться майже в 2,7 раза (обсяг
вантажних перевезень зросте ще більше).
 
   Економіко-географічне положення України сприяє розвитку її
авіаційного потенціалу та інтеграції у європейську та світову
транспортні системи.
 
   Відсутність в  аеропорту  термінальних  комплексів,  які
відповідають сучасним вимогам, призвела до зниження динаміки
зростання пасажиропотоку,  який у 2002-2004 роках становив у
середньому більше ніж  25  відсотків  на  рік  порівняно  з
10-15 відсотками в Європі. На найближчі 15 років прогнозуються
значні темпи зростання транспортних потоків.
 
   За попередніми розрахунками через аеропорт у 2010 році буде
перевезено 8,1 млн. пасажирів, у 2015 році - 13,1 млн., у
2020 році - близько 18,4 млн. пасажирів.
 
   Для розв'язання проблем, що виникли в галузі авіаційного
транспорту,  необхідно  розробити  Державну програму розвитку
міжнародного аеропорту "Бориспіль" на період до 2020 року (далі -
Програма).
 
        3. Мета та основні завдання Програми
 
   Метою Програми є:
 
   перетворення аеропорту  у міжнародний транзитний вузловий
аеропорт трансконтинентального значення;
 
   підвищення рівня безпеки польотів та авіаційної безпеки;
 
   підвищення рівня обслуговування пасажирів;
 
   створення сприятливого стабільного інвестиційного клімату для
розвитку інфраструктури аеропорту, в тому числі для мінімізації
використання державних коштів;
 
   удосконалення процедури митного та прикордонного контролю під
час перетинання державного кордону для скорочення часу його
проходження, створення умов для здійснення прикордонного  та
митного контролю відповідно до пропускної спроможності аеропорту.
 
   Основні завдання Програми:
 
   забезпечення державної підтримки та координація діяльності
центральних і місцевих органів виконавчої влади під час виконання
Програми;
 
   створення умов для будівництва та подальшої експлуатації
об'єктів аеропорту суб'єктами різних форм власності відповідно до
законодавства  з  дотриманням  вимог  директивних  документів
Міжнародної організації цивільної авіації, Міжнародної асоціації
авіаційних перевізників, ЄС та інших міжнародних норм і правил;
 
   розроблення генерального плану розвитку аеропорту, в якому
передбачається проектування, будівництво та подальша експлуатація
термінальних  комплексів  з  приміщеннями  для  здійснення
прикордонного   та   митного   контролю,   медичних   та
санітарно-карантинних пунктів, будівлями для пожежно-рятувальних
служб, для утримання службових собак, а також тварин, яких не
пропустила  митна  служба, створення інтегрованої міжвідомчої
автоматизованої системи для перевірки осіб, транспортних засобів і
вантажів, що перетинають державний кордон України.
 
       4. Визначення шляхів, методів та етапів
            розв'язання проблеми
 
   Пасажирські термінальні комплекси
 
   На 2010 і 2015 роки питома площа у термінальному комплексі на
одного пасажира на годину визначена у розмірі до 34 кв. метрів, на
період до 2020 року передбачається збільшення до - 49,5 кв. метра,
в тому числі площа посадкових галерей з аеромостами становить -
20 кв. метрів, а для організації неавіаційної діяльності  -
7,5 кв. метра.
 
   Виходячи з  цих  розрахунків,  до 2010 року заплановано
будівництво за рахунок кредиту, наданого Урядом Японії в рамках
програми офіційної допомоги розвитку термінального комплексу "Д"
пропускною спроможністю 1500 пасажирів на годину з подальшим
розширенням  до  2000  пасажирів  на  годину. До 2015 року
передбачається будівництво термінального комплексу "Е" пропускною
спроможністю 2000 пасажирів на годину. Пропускна спроможність
пасажирських термінальних комплексів становитиме 5500 пасажирів на
годину з урахуванням реконструкції термінального комплексу "В". До
2020 року планується збудувати термінальний комплекс з пропускною
спроможністю  2000  пасажирів  на годину. Загальна пропускна
спроможність пасажирських термінальних  комплексів  становитиме
7500 пасажирів  на  годину, що дасть змогу обслуговувати до
20,5 млн. пасажирів на рік.
 
   Вантажні термінальні комплекси
 
   До 2010 року буде збудований вантажний термінальний комплекс
площею 6000 кв. метрів, добова пропускна спроможність якого
становитиме 200 тонн.
 
   До 2015 року планується спорудити вантажний термінальний
комплекс площею 10850 кв. метрів, добова пропускна спроможність
якого становитиме 300 тонн.
 
   До 2020 року буде збудований вантажний термінальний комплекс
площею 12500 кв. метрів, добова пропускна спроможність якого
становитиме 400 тонн.
 
   Після виконання Програми загальна площа всіх термінальних
комплексів становитиме 29350 кв. метрів з добовою пропускною
спроможністю 900 тонн.
 
   Аеродром
 
   Геометрія аеродромних покриттів льотної  зони  N  1  не
відповідає вимогам великогабаритних перспективних повітряних суден
типу А380. Ця проблема буде розв'язана під час реконструкції
льотної  зони  N  2 шляхом спорудження до 2015 року нової
злітно-посадкової смуги, яка відповідатиме вимогам експлуатації
зазначених повітряних суден.
 
   Об'єкти засобів посадки та радіонавігації
 
   Заміна обладнання  і  модернізація  засобів  посадки  та
радіонавігації передбачається в міру відпрацювання їх ресурсу.
Планується  реконструкція  злітно-посадкової  смуги  N  2 та
будівництво аеродромного диспетчерського пункту з вежею  для
організації робочих місць диспетчерів посадки, старту та руління,
необхідних у зв'язку з розширенням зони відповідальності.
 
   Генеральний план, землевідведення і транспорт
 
   Передбачається поділ території аеропорту та прилеглих до неї
земельних ділянок на:
 
   зону розвитку  пасажирських  термінальних  комплексів  та
перонів;
 
   зону розвитку авіації загального призначення  та  бізнес
авіації;
 
   сектор державного авіаційного підприємства "Україна";
 
   сектор державного підприємства "Зал офіційних делегацій";
 
   сектор державного  підприємства  Міноборони  "Українська
авіаційна транспортна компанія Міністерства оборони України";
 
   сектор Міноборони;
 
   зону розвитку паливопостачального комплексу;
 
   зону розвитку вантажних перевезень з під'їзною колією;
 
   зону розвитку сервісного обслуговування повітряних суден;
 
   зону автосервісу;
 
   зону готелів, бізнес-центрів та офісів;
 
   виробничо-технічну зону;
 
   зону підземного  колійного  транспорту  до  пасажирських
терміналів;
 
   резервні земельні  ділянки  для  розвитку  інфраструктури
аеропорту.
 
   Загальна площа  земель,  на  яких розташований аеропорт,
становитиме 947,3 гектара. До 2020 року передбачається додаткове
відведення земельних ділянок обсягом 267,4 гектара під будівництво
комплексів вантажних перевезень, паливопостачання, автостоянок,
секторів  державного  підприємства "Зал офіційних делегацій",
державного авіаційного підприємства "Україна", бізнес-авіації,
авіації загального призначення.
 
   Зараз транспортний зв'язок з аеропортом здійснюється через
автомагістраль Київ - Харків із заїздом на під'їзну дорогу, яка
примикає до привокзальної площі аеропорту.
 
   Передбачається реконструкція існуючої та будівництво нової
під'їзної автодороги на відстані 80  метрів  для  розподілу
транспортних  потоків на в'їзді та виїзді. Для забезпечення
сучасної  технології  обслуговування  пасажирів  передбачено
будівництво під'їзної естакади до термінальних комплексів для
відокремлення пасажирів, які прибули, від тих, що відлітають.
 
   У зв'язку із збільшенням обсягів пасажирських перевезень
виникає потреба в будівництві спеціального колійного транспорту,
що має підземний зв'язок з термінальними комплексами аеропорту та
експрес зв'язок із транспортними вузлами м. Києва.
 
   Для доставки  вантажів  планується  будівництво  окремої
залізничної гілки від м. Борисполя на схід від аеропорту до
виробничо-технічної зони.
 
           5. Очікувані результати
 
   Виконання Програми сприятиме:
 
   підвищенню статусу  України  як  авіаційної  держави  та
повноцінній реалізації її транзитного потенціалу;
 
   інтеграції України в економічне та суспільно-політичне життя
світового співтовариства;
 
   розвитку міжнародного туризму в Україні;
 
   використанню науково-технічного   та   інтелектуального
потенціалу країни;
 
   підвищенню рівня безпеки польотів та авіаційної безпеки;
 
   створенню додаткових робочих місць;
 
   більш повному задоволенню  потреб  населення  України  у
високоякісних авіаперевезеннях.
 
      6. Фінансове забезпечення виконання Програми
 
   Виконання Програми  здійснюватиметься  за рахунок власних
коштів аеропорту, кредиту  наданого  Урядом  Японії,  коштів
державного бюджету та інших джерел фінансування.
 
   Сума запланованих інвестицій у виконання Програми становить
2266,93 млн. доларів США.
 
   За рахунок коштів державного бюджету та власних  коштів
державного  підприємства "Зал офіційних делегацій" планується
будівництво  термінального  комплексу  державного  авіаційного
підприємства "Україна" та державного підприємства "Зал офіційних
делегацій".

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка