Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок присвоєння класної кваліфікації військовослужбовцям Збройних Сил України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
           Міністра оборони України
 
            01.06.2006 N 303
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 червня 2006 р.
                   за N 715/12589
 
 
       Про затвердження Інструкції про порядок
    присвоєння класної кваліфікації військовослужбовцям
            Збройних Сил України
 
 
   Відповідно до Положення про Міністерство оборони України,
затвердженого Указом Президента України від 21 серпня 1997 року
N 888 ( 888/97 ) (у редакції Указу Президента України від 4 липня
2002 року N 618 ( 618/2002 ) (зі змінами та доповненнями)), та з
метою приведення до сучасних вимог порядку присвоєння класної
кваліфікації  військовослужбовцям   Збройних   Сил  України
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію про порядок присвоєння  класної
кваліфікації  військовослужбовцям  Збройних  Сил  України, що
додається.
 
   2. Начальнику  Генерального  штабу  -  Головнокомандувачу
Збройних Сил України в місячний термін після набуття чинності
Інструкцією  про  порядок  присвоєння  класної  кваліфікації
військовослужбовцям Збройних Сил України в установленому порядку
подати на підпис Міністру оборони України зміни до наказу Міністра
оборони України від 5 липня 2005 року N 376 "Про затвердження
нагрудних знаків військової доблесті військовослужбовців Збройних
Сил України".
 
   3. Наказ Міністра оборони СРСР від 20 квітня 1990 року N 080
вважати таким, що не застосовується у Збройних Силах України.
 
   4. Наказ розіслати до окремої військової частини.
 
 Міністр оборони України               А.С.Гриценко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністра оборони
                   України
                   01.06.2006 N 303
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 червня 2006 р.
                   за N 715/12589
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
      про порядок присвоєння класної кваліфікації
       військовослужбовцям Збройних Сил України
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Ця   Інструкція   визначає  порядок  присвоєння,
підтвердження, пониження та позбавлення класної  кваліфікації
особам  офіцерського  складу,  прапорщикам,  мічманам, особам
сержантського, старшинського та рядового складу військової служби
за контрактом (далі - військовослужбовці військової служби за
контрактом) і особам сержантського, старшинського та рядового
складу строкової військової служби (далі - військовослужбовці
строкової військової служби).
 
   1.2. Військовослужбовцям Збройних Сил України залежно від
досягнутої  майстерності,  професійної підготовленості, а для
командирів  (начальників)  також  від  рівня  підготовки
підпорядкованих їм військових частин, підрозділів та особового
складу присвоюються такі класні кваліфікації:
   особам офіцерського   складу,   прапорщикам,  мічманам,
військовослужбовцям військової служби за контрактом відповідно до
Переліку спеціальностей та посад офіцерського складу, за якими
може бути присвоєна класна кваліфікація (додаток 1), Переліку
штатних посад і військово-облікових спеціальностей прапорщиків,
мічманів, сержантів, старшин та рядового складу, у тому числі
військовослужбовців військової служби за контрактом, за якими може
бути присвоєна класна кваліфікація (додаток 2), та Переліку
штатних  посад  і  військово-облікових  спеціальностей  осіб
офіцерського складу, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин та
рядового складу, у тому числі військовослужбовців військової
служби за контрактом та обслуговувального персоналу закладів
охорони здоров'я Міністерства оборони України, за якими може бути
присвоєна  класна кваліфікація (додаток 3) - 3 клас, 2 клас,
1 клас, майстер;
   військовослужбовцям строкової військової служби відповідно до
Переліку  штатних  посад і військово-облікових спеціальностей
прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин та рядового складу, у
тому числі військовослужбовців військової служби за контрактом, за
якими може бути присвоєна  класна  кваліфікація (додаток 2) -
3 клас, 2 клас, 1 клас.
   Класна кваліфікація   військовослужбовцям   присвоюється
послідовно: 3 клас, 2 клас, 1 клас, майстер.
   Військовослужбовці військової служби за  контрактом,  які
займають  посади,  що  входять  до складу екіпажів, обслуг,
розрахунків, груп мають право здавати (підтверджувати) класну
кваліфікацію додатково за однією зі спеціальностей, що входять до
складу цих екіпажів, обслуг, розрахунків та груп.
 
   1.3. Льотному складу авіації Збройних Сил України (льотчикам
і  штурманам) класна кваліфікація присвоюється відповідно до
Інструкції про  порядок  проведення  класифікації  військових
льотчиків і штурманів, затвердженої наказом Міністра оборони
України від 4 січня 2005 року N 2 ( z0073-05 ), зареєстрованої у
Міністерстві юстиції України 24 січня 2005 року за N 73/10353.
   Льотно-випробувальному складу Збройних Сил України класна
кваліфікація присвоюється відповідно до Інструкції про порядок
присвоєння класної кваліфікації льотно-випробувальному  складу
Збройних  Сил України, затвердженої наказом Міністра оборони
України від 16 вересня  2003 року  N  296  ( z0835-03 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2003 року
за N 835/8156.
 
   1.4. Водіям та іншим фахівцям автомобільної служби Збройних
Сил  України  класна кваліфікація присвоюється відповідно до
Положення по підготовці водіїв та інших фахівців автомобільної
служби у Збройних Силах України та допуску їх до керування
транспортними засобами, затвердженого наказом Міністра оборони
України від 10 січня 1997 року N 5 ( z0147-97 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 18 квітня 1997 року за N 147/1951, зі
змінами і доповненнями, унесеними наказом Міністра оборони України
від 20 квітня 2000 року N 107 ( z0258-00 ), зареєстрованим  у
Міністерстві юстиції України 5 травня 2000 року за N 258/4479.
 
   1.5. Персоналу  медичних  і фармацевтичних спеціальностей
класна кваліфікація присвоюється відповідно до Інструкції про
порядок присвоєння кваліфікаційних категорій військовослужбовцям
медичних і фармацевтичних спеціальностей, затвердженої наказом
Міністра  оборони  України від 25 квітня 1998 року N 176
( z0493-98 ), зареєстрованої в Міністерстві  юстиції  України
5 серпня 1998 року за N 493/2933, зі змінами і доповненнями,
унесеними наказом Міністра  оборони  України  від 18 вересня
2001 року N 337 ( z0858-01 ).
 
   1.6. Кваліфікація 3 класу є первинною та присвоюється наказом
командира навчальної військової частини (навчального центру) та
начальника вищого військового навчального закладу:
   військовослужбовцям військової служби  за  контрактом  та
строкової  військової  служби - після завершення навчання в
навчальних військових частинах (навчальних центрах) за  умов
успішного складання ними іспитів в обсязі навчальних програм,
відсутності дисциплінарних стягнень  і  здатності  самостійно
експлуатувати й обслуговувати озброєння та військову техніку;
   курсантам вищих військових навчальних закладів  -  після
складання іспитів на присвоєння класної кваліфікації відповідно до
вимог, що визначаються для військовослужбовців військової служби
за   контрактом   за   відповідними   військово-обліковими
спеціальностями;
   особам офіцерського складу, які закінчили навчання у вищих
військових  навчальних  закладах  та  військових  навчальних
підрозділах вищих навчальних закладів України, за умови успішного
складання ними державних іспитів.
 
   1.7. Чергова класна кваліфікація присвоюється:
   особам офіцерського  складу,  прапорщикам,  мічманам  та
військовослужбовцям військової служби за контрактом - не раніше
ніж через рік з дня присвоєння попередньої класної кваліфікації;
   військовослужбовцям строкової військової служби - не раніше
ніж через чотири місяці з дня присвоєння попередньої класної
кваліфікації;
   військовослужбовцям строкової служби, які проходять військову
службу протягом 18 місяців, - не раніше ніж через шість місяців з
дня присвоєння попередньої класної кваліфікації.
 
   1.8. Право присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації
надається:
   1.8.1. Кваліфікація майстра:
   керівникам структурних  підрозділів  Міністерства  оборони
України,  командувачу  сил  підтримки  Збройних Сил України,
командувачам видів Збройних Сил України, керівникам структурних
підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України.
   1.8.2. Кваліфікації 3 класу, 2 класу та 1 класу:
   командирам армійських корпусів, повітряних командувань та
командиру 4 ескадри різнорідних сил  Військово-Морських  Сил
Збройних  Сил  України  (крім  командування  з'єднань,  яким
присвоюється класна кваліфікація  вищим  органом  військового
управління).
   Службові особи, не зазначені в Інструкції,  користуються
правами  присвоєння  (підтвердження)  класної  кваліфікації
військовослужбовцям підлеглих військових частин відповідно до
Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ( 551-14 ).
   Службові особи, яким надано право за  цією  Інструкцією
присвоювати  відповідну  класну  кваліфікацію,  мають  право
присвоювати й нижчі класні кваліфікації.
 
   1.9. Для визначення ступеня  професійної  підготовленості
військовослужбовців, які подаються на присвоєння (підтвердження)
класної кваліфікації  на  кожний  навчальний  рік,  наказами
відповідних  службових  осіб, яким відповідно до пункту 1.7
Інструкції надається  право  присвоєння  відповідної  класної
кваліфікації, призначаються кваліфікаційні комісії, що включають
підкомісії родів військ (спеціальних військ).
   Головою комісії призначається один із заступників командувача
(командира, начальника), головою підкомісії - начальники родів
військ (спеціальних військ).
   У військових частинах, де штатом не передбачена  посада
заступника командира (начальника), головою комісії призначається
начальник штабу - перший заступник командувача (командира).
   Склад комісії (підкомісії) під час проведення іспитів повинен
бути не менше трьох осіб.
 
   1.10. В обов'язки кваліфікаційних комісій входять контроль за
правомірністю допуску військовослужбовців до іспитів та перевірка
фактично досягнутого рівня їх підготовки за фахом, оформлення
необхідної документації на присвоєння (підтвердження, пониження)
класної кваліфікації.
 
   1.11. Проведення іспитів військовослужбовців для присвоєння
(підтвердження) класної кваліфікації передбачати планами бойової
підготовки з виділенням необхідної кількості справного озброєння
та військової техніки, матеріально-технічних та пально-мастильних
матеріалів.
 
   1.12. Програми проведення іспитів, у  яких  визначаються
предмети навчання з урахуванням категорії військовослужбовців та
їх штатних посад, розробляються кваліфікаційними комісіями та
затверджуються відповідними службовими особами, яким надано право
присвоєння класної кваліфікації.
 
   2. Порядок проведення кваліфікаційних іспитів та присвоєння
(підтвердження) класної кваліфікації.
 
   2.1. Терміни  і  порядок  роботи кваліфікаційних комісій
визначаються наказами  відповідних  командувачів  (командирів,
начальників), але не пізніше ніж за два тижні до початку іспитів.
   Терміни роботи кваліфікаційних комісій можуть збігатися з
терміном проведення підсумкової перевірки.
 
   2.2. До  кваліфікаційної  комісії  надсилаються  Список
військовослужбовців військової частини, які подаються до складання
іспитів  для  присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації
(додаток 4), та їх службові картки.
   Командир (начальник), який надає списки військовослужбовців
до кваліфікаційної комісії, несе відповідальність за правомірність
допуску їх до складання іспитів.
   Особи офіцерського  складу,  прапорщики,  мічмани,  які
залучаються до іспитів для присвоєння (підтвердження) класної
кваліфікації 2 класу, 1 класу та майстра, повинні:
   мати загальну  оцінку  не нижче "добре" з командирської
підготовки за навчальний рік;
   постійно підвищувати  рівень  індивідуальної  професійної
майстерності за фахом і забезпечувати виконання програм та планів
бойової підготовки підпорядкованих підрозділів;
   знати основи законодавства України, сутність  і  способи
ведення правової роботи, форми та методи правового навчання і
виховної роботи особового складу, профілактики правопорушень;
   уміти організовувати та проводити на високому методичному
рівні навчання та виховання особового складу;
   зберігати й  утримувати  в належному стані озброєння та
військову техніку, забезпечувати їх безаварійну експлуатацію та
безвідмовну роботу;
   мати посвідчення на право водіння й експлуатації озброєння та
військової техніки.
   Додатково для осіб офіцерського складу,  прапорщиків  та
мічманів, які залучаються до складання іспитів на присвоєння
(підтвердження) кваліфікації майстра та 1 класу, відповідно до
STANAG 6001 обов'язково мати рівень знання іноземної мови не нижче
СМР - 2, 2 класу - не нижче СМР - 1, якщо це передбачено
виконанням службових обов'язків за посадою.
   Військовослужбовці військової служби за  контрактом,  які
залучаються до складання іспитів на присвоєння (підтвердження)
кваліфікації 2 класу, 1 класу та майстра, повинні:
   мати загальну оцінку з бойової підготовки протягом року не
нижче ніж "добре";
   бути зразковим у дотриманні військової дисципліни;
   зберігати й утримувати в належному стані  озброєння  та
військову  техніку  і  безпосередньо вміло експлуатувати, не
допускати їх виходу з ладу з особистої провини;
   мати посвідчення на право водіння й експлуатації озброєння та
військової техніки відповідно до займаної посади.
   Додатково військовослужбовцям   військової   служби  за
контрактом, які залучаються до складання іспитів для присвоєння
(підтвердження) кваліфікації:
   майстра та 1 класу - відповідно до STANAG 6001 обов'язково
мати рівень знань іноземної мови не нижче СМР - 1, якщо це
передбачено виконанням службових обов'язків за посадою;
   майстра - обов'язково мати класну кваліфікацію за однією із
спеціальностей,  що  входять  до  складу  екіпажів,  обслуг,
розрахунків, груп, у складі яких вони проходять військову службу.
   Військовослужбовці строкової  військової  служби,   які
залучаються до складання іспитів для присвоєння (підтвердження)
класної кваліфікації 2 класу та 1 класу, повинні:
   мати загальну оцінку з бойової підготовки не нижче ніж
"добре";
   не мати дисциплінарних стягнень;
   зберігати й утримувати в належному стані  озброєння  та
військову  техніку  і  безпосередньо вміло експлуатувати, не
допускати їх виходу з ладу з особистої провини;
   мати посвідчення на право водіння й експлуатації озброєння та
військової техніки відповідно до займаної посади.
 
   2.3. Результати  з   предметів   навчання,   отримані
військовослужбовцями в ході підсумкових перевірок (інспекційних
заходів), що проведені комісіями вищого  органу  військового
управління та виносяться на кваліфікаційні іспити, зараховуються
кваліфікаційними комісіями при підвищенні (підтвердженні) класної
кваліфікації, а з інших предметів навчання складають іспити
кваліфікаційним комісіям.
 
   2.4. Іспити  на  присвоєння  (підтвердження)  класної
кваліфікації проводяться за програмою, яка складається з усіх
основних предметів навчання, двох-чотирьох додаткових предметів та
передбачає теоретичну і практичну частини.
   2.4.1. Для офіцерського складу
   У теоретичну частину включаються:
   3-5 питань з основних предметів навчання, що передбачені для
штатної категорії тих, хто залучається до здачі іспитів;
   до 3 питань зі сфери законодавства  України,  виховання
особового складу;
   перевірка рівня мовної підготовки за однією з робочих мов
НАТО, якщо це передбачено виконанням службових обов'язків за
посадою.
   У практичну частину включаються:
   перевірка практичних навичок у виконанні вправ  стрільб,
водіння, індивідуальних нормативів та навчальних завдань при
озброєнні і військовій техніці;
   перевірка методичної підготовки;
   вирішення завдань з управління підрозділами в сучасних видах
бою.
   2.4.2. Для інших категорій військовослужбовців
   У теоретичну частину включаються:
   3-5 питань з основних предметів бойової підготовки;
   перевірка шляхом  тестування  або  усного  (письмового)
опитування з теоретичних основ, будови, фізичних процесів роботи
окремих  блоків,  вузлів,  систем,  механізмів  і агрегатів,
конструкцій, правил експлуатації  і  обслуговування,  заходів
безпеки, ремонту та збереження озброєння і військової техніки, що
обслуговуються спеціалістами, які складають іспити;
   перевірка рівня мовної підготовки за однією з робочих мов
НАТО, якщо це передбачено виконанням службових обов'язків за
посадою.
   У практичну частину включаються:
   перевірка практичних  навичок у виконанні вправ стрільб,
водіння, індивідуальних нормативів та навчальних завдань при
озброєнні і військовій техніці;
   перевірка практичних навичок щодо підготовки озброєння і
військової  техніки  до  застосування, уміння управляти нею,
здійснювати обслуговування, усувати несправності, що виникають у
процесі експлуатації, проводити поточний ремонт та практично
виконувати встановлені нормативи робіт.
 
   2.5. Для  присвоєння  (підтвердження)  подальшої  класної
кваліфікації необхідно мати:
   майстра - оцінку "відмінно" з усіх предметів навчання, при
цьому мати знання іноземної мови на рівні, визначеному в пункті
2.2 Інструкції (для військовослужбовців військової служби за
контрактом  додатково  мати класну кваліфікацію з однієї зі
спеціальностей, що входять до складу екіпажів,  розрахунків,
обслуг, груп;
   1 класу - 50% перевірених предметів навчання, у тому числі
основних - "відмінно", а решта - "добре", при цьому мати знання
іноземної мови на рівні, визначеному в пункті 2.2 Інструкції;
   2 класу - з усіх предметів навчання не нижче ніж "добре", при
цьому мати знання іноземної мови на рівні, визначеному в пункті
2.2 Інструкції.
   Додаткові вимоги   до    військовослужбовців    усіх
військово-облікових спеціальностей під час проведення іспитів для
підвищення (підтвердження) ними класної кваліфікації розробляються
командувачами  видів  Збройних Сил України, командувачем сил
підтримки  Збройних  Сил  України,  керівниками  структурних
підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу
Збройних Сил України.
   Кожному кваліфікаційному рівню мають відповідати різні за
складністю запитання та практичні завдання.
 
   2.6. Військовослужбовці, які під час  складання  іспитів
отримали з одного предмета навчання незадовільну оцінку, до
подальшого складання іспитів не допускаються.
   Подальше підвищення  (підтвердження)  класної кваліфікації
здійснюється не раніше ніж через рік.
 
   2.7. Результати іспитів на присвоєння (підтвердження) класної
кваліфікації кожного  військовослужбовця  вказуються  в  акті
(додаток 5) і подаються на затвердження відповідним службовим
особам, яким надано право присвоєння класної кваліфікації.
   На підставі акта відповідними командирами  (начальниками)
видаються наказ про присвоєння (підтвердження) військовослужбовцям
класної кваліфікації (додаток 6). Витяг з  наказу  старшого
командира   (начальника)  про  присвоєння  (підтвердження)
військовослужбовцям класної кваліфікації направляється у військові
частини, де вони проходять військову службу.
   Датою присвоєння (підтвердження) військовослужбовцю класної
кваліфікації вважається день підписання наказу про присвоєння
(підтвердження) класної кваліфікації.
   Військовослужбовцям, яким  присвоєна  класна кваліфікація,
видаються посвідчення класного спеціаліста  (додаток  7)  та
нагрудний знак встановленого зразка відповідно до наказу Міністра
оборони України від 5 липня 2005 року N 376 "Про затвердження
нагрудних знаків військової доблесті військовослужбовців Збройних
Сил України" (зі змінами).
   Забезпечення військ (сил) бланками посвідчень і нагрудними
знаками класних спеціалістів здійснюється  Командуванням  сил
підтримки Збройних Сил України.
 
   2.8. Оголошення наказу про присвоєння (підтвердження) класної
кваліфікації, а також вручення нагрудного знака й посвідчення
класного спеціаліста проводяться в урочистій обстановці.
 
   2.9. Військовослужбовці, яким присвоєна класна кваліфікація
(крім тих, хто проходить строкову військову службу), зобов'язані
підтверджувати її один раз на рік.
 
   2.10. Військовослужбовцям, які не підтвердили присвоєну їм
класну кваліфікацію або які не допущені до  складання  іспитів
(не відповідають  вимогам  пункту  2.2  Інструкції),  наказом
відповідного командира (начальника) класна кваліфікація знижується
до класної кваліфікації залежно від фактичного рівня підготовки за
спеціальністю із заміною їм посвідчення та нагрудного знака
класного спеціаліста.
 
   2.11. Військовослужбовці, які не склали у визначені терміни
іспити на підтвердження класної кваліфікації з поважних причин
(хвороба, відпустка, відрядження тощо), мають право на додаткове
складання іспитів, організація яких здійснюється відповідними
командирами (начальниками).
   Військовослужбовці, які вступили до вищих навчальних закладів
і виключені зі списків військових частин у зв'язку з перебуванням
на навчанні, класна кваліфікація зберігається протягом всього
періоду навчання. Після закінчення вищих навчальних закладів
зазначені військовослужбовці з прибуттям до місця служби повинні
протягом  року скласти іспити для підтвердження (присвоєння)
класної кваліфікації.
   Військовослужбовці, призначені на посади за непрямими або
спорідненими військово-обліковими спеціальностями (за якими може
присвоюватися класна кваліфікація), зобов'язані протягом року з
дня призначення скласти іспити на підтвердження раніше присвоєної
або на присвоєння чергової класної кваліфікації зі спеціальності
та за посадою, на яку вони призначені.
 
   2.12. Іспити  на  присвоєння  (підтвердження)  класної
кваліфікації не проводяться:
   у структурних підрозділах Міністерства оборони України та
Генерального штабу Збройних Сил України, командуваннях видів
Збройних Сил України,  управліннях  оперативних  командувань,
територіальних управліннях, управліннях армійських корпусів та їм
рівних, крім льотного складу Збройних Сил України (льотчиків і
штурманів);
   у науково-дослідних, випробувальних установах - для осіб
керівного  та наукового складу, які займають штатні посади,
перелічені в спеціальних переліках, що передбачають  виплату
грошової надбавки за науковий ступінь (звання);
   в організаціях  Збройних  Сил   України,   військових
представництвах підприємств, що належать до сфери управління
Міністерства оборони України, крім спеціалістів інженерного та
технічного профілів, льотно-випробувальних станцій, які займаються
прийняттям, обслуговуванням  та  експлуатацією  озброєння  та
військової техніки;
   у вищих  військових  навчальних  закладах,  (навчальних
підрозділах   вищих   навчальних   закладів)   -   для
професорсько-викладацького складу та викладачів (крім офіцерського
складу  інженерного  та  технічних  профілів  і  підрозділів
забезпечення).
 
   2.13. Військовослужбовцям класна кваліфікація  може  бути
понижена більше ніж на один ступінь (відразу до 3 класу) у разі,
якщо з вини класного спеціаліста:
   порушені правила  експлуатації, ремонту, обслуговування і
зберігання озброєння та військової техніки, обладнання та інших
засобів, що призвело до аварії або катастрофи;
   порушені правила бойового чергування, прихованого управління
військами, безпеки зв'язку, мала місце втрата документів або
розголошення відомостей, що становлять державну таємницю;
   допущені втрата, переплата чи нецільове використання обігових
коштів та матеріальних цінностей;
   здійснено дисциплінарні правопорушення та отримано під час
проведення  інспекційних  заходів  і  підсумкових  перевірок
незадовільні оцінки з предметів навчання, а для спеціалістів, які
мають класну кваліфікацію майстра, - задовільні оцінки.
 
   2.14. Військовослужбовці, яким класна кваліфікація знижена,
можуть  бути  допущені  до складання іспитів на відновлення
попередньої класної кваліфікації на загальних підставах, але не
раніше ніж:
   особи офіцерського   складу,   прапорщики,   мічмани,
військовослужбовці військової служби за контрактом - через рік з
дня пониження їх класної кваліфікації;
   військовослужбовці строкової військової служби - через чотири
місяці з дня пониження їх класної кваліфікації.
 
   2.15. Наявність у військовослужбовців протягом двох років
класної кваліфікації майстра або 1 класу враховується під час
висування на вищі посади та вступу у вищі військові навчальні
заклади.
 
   2.16. Особам  офіцерського складу, прапорщикам, мічманам,
військовослужбовцям військової  служби  за  контрактом  після
отримання  кваліфікації  2  класу,  1  класу,  майстра
(військовослужбовцям строкової  військової служби - 2 класу,
1 класу) виплачується грошова надбавка за класну кваліфікацію від
посадового окладу в розмірах, визначених наказом Міністра оборони
України   від  5  березня  2001 року  N 75 ( z0251-01 )
"Про затвердження Положення  про  порядок  виплати  грошового
забезпечення  військовослужбовцям  Збройних  Сил  України",
зареєстрованого  у  Міністерстві  юстиції України 20 березня
2001 року за N 251/5442.
   Грошова надбавка військовослужбовцям Збройних Сил України
виплачується  тільки  за  класну  кваліфікацію  за  основною
спеціальністю.
 
 Начальник Головного
 оперативного управління -
 заступник начальника
 Генерального штабу
 Збройних Сил України
 генерал-лейтенант                   В.О.Юдаков
 
 
                   Додаток 1
                   до Інструкції про порядок
                   присвоєння класної
                   кваліфікації
                   військовослужбовцям
                   Збройних Сил України
 
 
               ПЕРЕЛІК
      спеціальностей та посад офіцерського складу,
     за якими може бути присвоєна класна кваліфікація
 
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування спеціальностей | Номер груп військово-облікових  |
|              |    спеціальностей (ВОС)    |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Спеціальності командного  |Групи ВОС: 01, 02, 03, 04, 05, 06, |
|профілю           |07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18,|
|              |19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26*,  |
|              |28, 29, 30, 34           |
|----------------------------------------------------------------|
|  * Крім ВОС: 260100, 260101, 260102, 260103, 260200.     |
|У групі 34 класна кваліфікація присвоюється (підтверджується) за|
|додатковими вимогами ВОС офіцерського складу тих підрозділів, у |
|яких спеціалісти з гуманітарних питань та виховної роботи беруть|
|участь у підготовці та проведенні занять з бойової та      |
|морально-психологічної підготовки.               |
|----------------------------------------------------------------|
|Спеціальності інженерного і |Групи ВОС: 42, 43, 44, 45, 46, 47, |
|технічного профілю     |48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,|
|              |57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67,|
|              |68, 79 Крім ВОС: 461001, 461201,  |
|              |491201               |
|----------------------------+-----------------------------------|
|Спеціальності юридичного  |Групи ВОС: 85           |
|профілю           |                  |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * Групи  ВОС  -  перші  дві  цифри  військово-облікової
спеціальності.
 
 Начальник Головного
 управління особового кладу -
 заступник начальника
 Генерального штабу
 Збройних Сил України
 генерал-майор                    А.С.Пушняков
 
 
                   Додаток 2
                   до Інструкції про порядок
                   присвоєння класної
                   кваліфікації
                   військовослужбовцям
                   Збройних Сил України
 
 
               ПЕРЕЛІК
    штатних посад і військово-облікових спеціальностей
      прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин
    та рядового складу, у тому числі військовослужбовців
    військової служби за контрактом, за якими може бути
         присвоєна класна кваліфікація
 
 
------------------------------------------------------------------
|      Штатні посади       | Номери ВОС, за якими може|
|-------------------------------------|  присвоюватися класна  |
| Код |     Найменування     |    кваліфікація    |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 1 |        2        |      3       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 01 |Авіаційний механік       |220-228          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 002 |Авіаційний механік       |220-228          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 003 |Автопілотник          |057, 065         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 005 |Акумуляторник         |264, 366, 663       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 007 |Апаратник           |860, 862, 981       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 018 |Бортовий механік-випробувач  |220-224          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 019 |Бортовий механік (літака,   |220-224          |
|   |вертольота)          |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 021 |Бортовий технік        |220-224          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 022 |Боцман             |302, 303         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 024 |Машиніст бурової установки   |408            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 036 |Візирник            |626, 641         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 037 |Водій             |124, 837, 838, 839    |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 039 |Водолаз            |172, 379-386       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 041 |Повітряний радист       |220-224          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 042 |Повітряний стрілець      |220-224          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 043 |Повітряний стрілець-радист   |220-224          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 044 |Вулканізаторник        |973            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 045 |Обчислювач           |048, 188, 629, 673, 674, |
|   |                |929            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 051 |Газівник            |981            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 054 |Гідроакустик          |340, 341, 343-346, 542  |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 055 |Гідрометеоспостерігач     |631, 632         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 056 |Гіроскопіст          |057, 058, 334       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 057 |Головний боцман (корабля    |303            |
|   |1 рангу, морського судна, де за|             |
|   |посадою командира цього судна |             |
|   |встановлено військове звання  |             |
|   |"капітан 1 рангу")       |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 061 |Гранатометник         |103, 320         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 065 |Головний боцман (крім головного|303            |
|   |боцмана корабля 1 рангу    |             |
|   |морського судна, де за посадою |             |
|   |командира цього судна     |             |
|   |встановлено штатне військове  |             |
|   |звання "капітан 1 рангу")   |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 067 |Далекомірник          |626            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 069 |Черговий зі зв'язку      |403, 404, 415-419, 421,  |
|   |(радіозв'язку)         |422, 424-430, 465-468   |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 072 |Дегазатор           |189            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 077 |Дешифрувальник         |273-275, 638-640, 676, 677|
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 078 |Дешифрувальник         |544, 677         |
|   |(аерофотографічної служби)   |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 079 |Дизеліст            |369, 659         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 084 |Дозиметрист          |187-193, 195-197, 818   |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 097 |Заступник командира взводу   |Усі ВОС          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 099 |Заступник командира      |107            |
|   |розвідувальної групи      |             |
|   |(спеціального призначення)   |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 100 |Заступник командира бойової  |121, 122         |
|   |машини - навідник-оператор   |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 103 |Заступник начальника обслуги  |016, 048, 070, 072, 081, |
|   |                |628, 630, 638-640, 644  |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 104 |Машиніст заправної машини   |081, 084-086, 859, 860,  |
|   |                |862            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 106 |Звукометрист          |627            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 110 |Інструктор команди       |380            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 119 |Інструктор (крім        |усі ВОС          |
|   |інструктора-водія, санітарного |             |
|   |інструктора, санітарного    |             |
|   |інструктора-дезінфектора,   |             |
|   |санітарного          |             |
|   |інструктора-дозиметриста,   |             |
|   |інструктора команди на кораблі |             |
|   |або судні)           |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 120 |Інструктор команди (на кораблі |379, 429, 619, 651, 869, |
|   |або судні)           |983            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 122 |Інструктор з водіння      |127, 175-177, 180,    |
|   |                |837-840, 842-844     |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 126 |Інструктор з водіння (танків і |113, 116-118, 121-126,  |
|   |бойових машин)         |132, 134, 136, 140, 144, |
|   |                |157, 168, 178, 179    |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 128 |Кабельник           |400-402          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 129 |Кабельник-спаювальник     |401-402          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 137 |Кодувальник          |904, 909         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 138 |Кок-інструктор         |869            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 139 |Кок              |869            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 140 |Командир морської баржі    |300            |
|   |(ракетної,           |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
|   |артилерійської, мінної,    |             |
|   |торпедної)           |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 141 |Командир морської баржі (крім |302            |
|   |ракетної, артилерійської,   |             |
|   |мінної, торпедної)       |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 142 |Командир рейдової баржі    |302            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 144 |Командир бойової машини    |121, 122         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 145 |Командир морського буксира   |300            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 146 |Командир буксира (рейдового та |302            |
|   |річкового)           |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 147 |Командир взводу        |Усі ВОС          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 148 |Командир гранатомета      |145            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 150 |Командир зенітної самохідної  |157            |
|   |установки           |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 151 |Командир артилерійського катера|300            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 152 |Командир великого       |300            |
|   |гідрографічного катера     |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 153 |Командир буксирного катера   |302            |
|   |(потужністю 150 к.с. і більше) |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 154 |Командир буксирного катера   |302            |
|   |(потужністю до 150 к.с.)    |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 155 |Командир катера-водія мішені  |300            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 156 |Командир десантного катера   |300            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 157 |Командир рейдового       |302            |
|   |катера-заправника       |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 158 |Командир малого гідрографічного|302            |
|   |катера             |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 159 |Командир катера мішені     |300            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 160 |Командир морського катера   |300            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 161 |Командир дослідного катера   |300            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 162 |Командир пошуково-рятувального |302            |
|   |катера (водотоннажністю 15 т і |             |
|   |більше)            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 163 |Командир пошуково-рятувального |302            |
|   |катера (водотоннажністю до   |             |
|   |15 т)             |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 164 |Командир протичовнового катера |300            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 165 |Командир протипожежного катера |300            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 166 |Командир катера радіаційної,  |300            |
|   |хімічної, біологічної розвідки |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 167 |Командир рейдового водолазного |302            |
|   |катера             |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 168 |Командир навчального катера  |300            |
|   |(водотоннажністю 140 т і    |             |
|   |більше)            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 169 |Командир рейдового робочого  |302            |
|   |катера             |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 170 |Командир рейдового роз'їзного |302            |
|   |катера (водотоннажністю 15 т і |             |
|   |більше)            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 171 |Командир рейдового роз'їзного |302            |
|   |катера (водотоннажністю до   |             |
|   |15 т)             |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 172 |Командир рейдового санітарного |300            |
|   |катера             |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 173 |Командир катера зв'язку    |300            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 174 |Командир торпедного катера   |300            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 175 |Командир катера-торпедолова  |300            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 176 |Командир навчального катера  |300            |
|   |(водотоннажністю до 140 т)   |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 177 |Командир машини        |056, 139, 140, 168, 175, |
|   |                |177-180          |
|   |                |189-192          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 178 |Командир міномета       |143-144          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 179 |Командир нейтралізуючої машини |862            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 180 |Командир вогневих установок  |220-224          |
|   |корабля            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 181 |Командир гармати        |132-137, 145, 153, 155,  |
|   |                |156            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 182 |Командир відділення      |Усі ВОС          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 183 |Командир плавучої казарми   |302            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 185 |Командир підводного розвідника |168            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 186 |Командир тральщика (базового, |302            |
|   |рейдового та річкового)    |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 187 |Командир самохідної      |118            |
|   |артилерійської установки    |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 188 |Командир морського водолазного |300            |
|   |судна             |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 189 |Командир судна (мішені,    |300            |
|   |дослідного, плавучого стенда) |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 191 |Командир рейдового судна    |302            |
|   |(розмагнічування, зарядного,  |             |
|   |електростанції)        |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 192 |Командир            |300            |
|   |навчально-тренувального судна |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 194 |Командир танка         |113, 116         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 195 |Командир установки       |033-037, 179       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 199 |Комендор            |133, 135, 140, 148, 153, |
|   |                |155, 156, 324       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 200 |Комплектувальник        |929            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 201 |Машиніст компресора      |982            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 206 |Копрівник           |941            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 210 |Кранівник           |040            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 215 |Командир танка (з       |117            |
|   |ракетно-гарматним озброєнням) |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 225 |Лаборант (військових навчальних|671            |
|   |закладів)           |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 232 |Лаборант            |081, 084-086, 187, 189,  |
|   |                |191-193, 196, 197, 261,  |
|   |                |630, 644, 675, 677,    |
|   |                |813-816, 859, 860, 862,  |
|   |                |878, 960, 983       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 233 |Лінійний наглядач       |400-405          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 234 |Лінотипіст           |922            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 244 |Майстер            |212, 214, 407, 586, 663, |
|   |                |702-704, 706-709, 714-719,|
|   |                |741-743, 752-754, 756-764,|
|   |                |768-774, 777-786, 800-809,|
|   |                |813-819, 824-826, 831,  |
|   |                |832, 849, 850, 853, 855, |
|   |                |905, 909, 923, 929, 943  |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 245 |Машиніст            |360-364, 938, 941, 942  |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 246 |Машиніст паровоза       |949            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 247 |Машиніст тепловоза       |949            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 248 |Машиніст електровоза      |949            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 253 |Метеоспостерігач        |631            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 256 |Механік            |Усі ВОС          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 257 |Механік (літака, вертольота)  |220-225          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 258 |Механік-водій (машини на    |028, 029, 113, 116-118,  |
|   |бронетанковій базі)      |132, 134, 175, 177-179  |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 259 |Механік-водій         |028, 029, 038, 121-123,  |
|   |                |125, 126, 136, 140, 157, |
|   |                |168, 175,         |
|   |                |176, 179, 180, 280,    |
|   |                |837-840, 842, 843, 967  |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 260 |Мінер             |320-324, 326, 381, 741,  |
|   |                |742            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 262 |Молодший геодезист       |673            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 266 |Молодший топограф       |672            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 267 |Монтажник           |040, 404, 940       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 269 |Моторист            |059, 167, 361, 368, 371, |
|   |                |373, 659, 859-861     |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 271 |Музикант            |917            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 280 |Складальник          |922            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 281 |Навідник            |029, 113, 116-118,    |
|   |                |132-137, 140, 143-145,  |
|   |                |153, 155, 156, 193, 628  |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 282 |Навідник-оператор       |121, 122         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 285 |Наладчик            |759, 801         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 290 |Начальник апаратної      |403-405, 407, 429,    |
|   |(засекреченого телефонного та |450-455, 473-780     |
|   |телеграфного зв'язку, кросів, |             |
|   |телебачення, контролю безпеки |             |
|   |зв'язку, утворення ущільнених |             |
|   |ВЧ-каналів, 12 каналів і    |             |
|   |більше, радіорозвідки та    |             |
|   |пеленгування)         |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 291 |Начальник апаратної      |403-406, 432, 436, 611,  |
|   |                |612, 621, 659       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 306 |Начальник містечка (інженер  |212            |
|   |парашутного, військ      |             |
|   |радіаційного, хімічного та   |             |
|   |біологічного захисту)     |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 308 |Начальник групи        |260, 263, 269, 429, 430, |
|   |                |525, 677         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 313 |Начальник кабінету       |003, 007, 008, 015, 016, |
|   |                |020, 021, 028, 029,    |
|   |                |032-040, 047, 048,    |
|   |                |052-055, 057, 058, 065,  |
|   |                |069-072, 074, 075, 133,  |
|   |                |147-149, 153, 155, 156,  |
|   |                |187, 196, 300, 302-309,  |
|   |                |320-326, 330-337, 340-342,|
|   |                |344-346, 350, 351,    |
|   |                |360-364, 366-371, 373,  |
|   |                |379, 381, 384, 385, 405, |
|   |                |407, 417, 429, 430,    |
|   |                |436-438, 445, 446,    |
|   |                |473-478, 503, 504, 506,  |
|   |                |517-519, 543, 569, 570,  |
|   |                |582, 602, 603, 626, 879, |
|   |                |880, 903, 905, 909    |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 315 |Начальник кабельної      |408            |
|   |експлуатаційної машини     |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 320 |Начальник кодувальної групи  |904, 909         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 323 |Начальник команди (плавзасобів)|302            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 325 |Начальник крана        |942            |
|   |(вантажопідйомністю 25 т і   |             |
|   |більше та залізничного)    |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 326 |Начальник крана (плавучого)  |302, 942         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 327 |Начальник кроса (вузла зв'язку |407            |
|   |Генерального штабу, виду    |             |
|   |Збройних Сил України,     |             |
|   |оперативного командування)   |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 328 |Начальник кроса (вузла зв'язку |407            |
|   |корпусу та нижче)       |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 329 |Начальник лабораторії     |081, 084-086, 168, 630,  |
|   |                |644, 675, 859, 860, 862, |
|   |                |903, 905, 909       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 331 |Начальник майстерні (з ремонту |379, 700-704, 706-709,  |
|   |озброєння та техніки)     |714-719, 737, 742, 743,  |
|   |                |752-754, 756-764, 768-773,|
|   |                |779-786, 800-806, 808,  |
|   |                |809, 814, 815, 824, 825, |
|   |                |831, 832, 850, 853, 905  |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 332 |Начальник майстерні (з ремонту |774            |
|   |озброєння та техніки)     |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 334 |Начальник пожежної обслуги   |967            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 339 |Начальник наземного запитувача |500-504, 507       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 342 |Начальник відділення      |402, 404, 405, 419,    |
|   |                |424-426, 428, 431, 460,  |
|   |                |474-476, 659, 806, 807,  |
|   |                |903, 905         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 345 |Начальник парашутної сушарні  |212, 213         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 355 |Начальник водолазного поста  |379            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 357 |Начальник звукометричного поста|146, 627         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 358 |Начальник інформаційного поста |505, 543, 553, 554    |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 361 |Начальник поста кодувального  |904, 909         |
|   |зв'язку            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 362 |Начальник метеорологічного   |631, 632         |
|   |поста             |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 363 |Начальник поста спостереження |301            |
|   |та зв'язку           |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 364 |Начальник поста спостереження |146            |
|   |та зв'язку           |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 365 |Начальник поста наведення   |654            |
|   |(крилатих ракет)        |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 368 |Начальник пеленгаторного поста |549-552, 554       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 369 |Начальник радіолокаційного   |475            |
|   |поста             |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 371 |Начальник радіометричного поста|683            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 374 |Начальник поста збору та    |543, 549-554       |
|   |обробки інформації       |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 375 |Начальник сигнального поста  |302            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 376 |Начальник поста спеціального  |903            |
|   |зв'язку            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 378 |Начальник передавального    |415, 416, 419, 424, 426, |
|   |радіоцентру          |429, 430, 467       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 379 |Начальник передавальної частини|415, 416, 418, 424, 426, |
|   |радіостанції (великої     |429, 430         |
|   |потужності)          |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 380 |Начальник пожежного нагляду  |966            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 381 |Начальник приймальної машини  |621            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 382 |Начальник           |516            |
|   |приймально-пеленгувальної   |             |
|   |установки           |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 383 |Начальник приймального     |425, 466         |
|   |радіоцентру          |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 384 |Начальник приймальної частини |415, 416, 418, 425, 426, |
|   |радіостанції (великої     |429, 430         |
|   |потужності)          |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 385 |Начальник привідної      |528            |
|   |радіостанції          |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 388 |Начальник пункту        |404            |
|   |високочастотного зв'язку    |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 396 |Начальник обмінного пункту   |485            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 398 |Начальник передавального    |429, 430         |
|   |радіопункту          |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 399 |Начальник приймального     |420, 425         |
|   |радіопункту          |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 402 |Начальник радіомаркерного   |528            |
|   |пункту             |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 403 |Начальник радіопеленгувального |529, 530         |
|   |пункту             |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 404 |Начальник радіотелеграфного  |405, 430         |
|   |пункту             |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 405 |Начальник пункту        |450, 451, 453-455     |
|   |радіотехнічного контролю    |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 406 |Начальник розвідувального   |146            |
|   |пункту             |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 411 |Начальник підсилювального   |404            |
|   |пункту             |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 412 |Начальник радіостанції (великої|415, 416, 418, 421, 426, |
|   |потужності)          |428-430, 440, 441     |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 413 |Начальник радіостанції     |419, 422, 427, 429, 430, |
|   |(середньої потужності)     |440, 441         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 414 |Начальник радіостанції (малої |420, 423, 442-444     |
|   |потужності)          |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 415 |Начальник радіобюро      |425, 429, 430       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 416 |Начальник радіовисотоміра   |507            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 417 |Начальник радіодалекоміра   |525            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 419 |Начальник радіомаяка      |306, 308, 531       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 420 |Начальник радіопеленгатора   |436-438, 529, 530, 554  |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 421 |Начальник радіопеленгатора   |436, 530, 554, 569    |
|   |(УКХ)             |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 422 |Начальник обслуги       |003, 040, 059, 070, 081, |
|   |                |180, 402, 616, 628, 630, |
|   |                |644, 768, 861, 929, 966, |
|   |                |981, 982         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 429 |Начальник зміни        |400, 403-405, 407, 415,  |
|   |                |416, 418, 419, 424-426,  |
|   |                |428-430, 436-441, 450,  |
|   |                |451, 453-455, 463,    |
|   |                |465-467, 474-480, 485,  |
|   |                |505, 525-527, 529, 531,  |
|   |                |549, 552, 569, 570, 602, |
|   |                |612, 615-617, 620, 621,  |
|   |                |630, 642, 644, 903    |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 434 |Начальник аварійно-рятувальної |386            |
|   |станції            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 435 |Начальник автоматичної     |403, 404         |
|   |телефонної станції       |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 437 |Начальник балістичної станції |633            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 438 |Начальник водолазної станції  |379            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 439 |Начальник газозарядної станції |981            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 440 |Начальник газовидобувної    |981            |
|   |станції            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 441 |Начальник гелієво-кисневої   |981            |
|   |станції            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 442 |Начальник гідроакустичної   |341, 344, 345       |
|   |станції            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 450 |Начальник звукомовної станції |430            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 451 |Начальник звукозаписуючої   |425, 432         |
|   |станції            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 453 |Начальник киснево-видобувної  |981            |
|   |станції            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 454 |Начальник киснево-зарядної   |981            |
|   |станції            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 455 |Начальник компресорної станції |982            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 457 |Начальник           |332, 334         |
|   |контрольно-регулювальної    |             |
|   |станції            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 458 |Начальник контрольно-технічної |474-480          |
|   |станції (з контролю телефонного|             |
|   |та телеграфного ЗАЗ)      |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 459 |Начальник метеорологічної   |631            |
|   |станції            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 462 |Начальник станції перешкод   |538, 539, 549-553     |
|   |(великої потужності)      |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 463 |Начальник станції перешкод   |538, 540         |
|   |(малої потужності)       |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 464 |Начальник станції посадки   |525            |
|   |літаків            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 465 |Начальник           |505            |
|   |приймально-пеленгаторної    |             |
|   |станції            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 468 |Начальник радіолокаційної   |500-504, 507, 508, 513,  |
|   |станції            |517-520          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 469 |Начальник радіометричної    |306, 308, 517, 570    |
|   |станції            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 470 |Начальник станції перешкод   |538-540, 549-553     |
|   |(автоматизованої)       |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 471 |Начальник станції перешкод   |539, 549-551       |
|   |(середньої потужності)     |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 472 |Начальник радіорелейної станції|460            |
|   |(багатоканальної)       |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 473 |Начальник радіорелейної станції|461            |
|   |(малоканальної)        |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 474 |Начальник станції радіорозвідки|436-439, 445       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 475 |Начальник радіотехнічної    |506, 527, 569       |
|   |станції            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 476 |Начальник радіотехнічної    |569            |
|   |станції (переносної)      |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 480 |Начальник телеграфної станції |405            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 481 |Начальник телеметричної станції|638            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 482 |Начальник телефонної станції  |403            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 484 |Начальник тропосферної     |462, 463         |
|   |радіорелейної станції     |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 486 |Начальник фільтрувальної    |174            |
|   |станції            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 489 |Начальник щитової станції   |303            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 490 |Начальник електростанції    |659            |
|   |(200 Квт і більше)       |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 491 |Начальник електростанції (менше|659            |
|   |200 Квт)            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 492 |Начальник опріснювальної    |174            |
|   |станції            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 493 |Начальник станції технічного  |544            |
|   |контролю            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 495 |Начальник міжміської телефонної|403            |
|   |станції            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 496 |Начальник маніпуляторного   |420, 527         |
|   |пункту (крім світлотехнічного |             |
|   |та гідроакустичного)      |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 497 |Начальник маніпуляторного   |344            |
|   |пункту (світлотехнічного та  |             |
|   |гідроакустичного)       |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 498 |Начальник обслуги - старший  |038            |
|   |механік-водій самохідної    |             |
|   |пускової установки       |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 503 |Начальник друкарні       |922            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 506 |Начальник трансформаторної   |660            |
|   |підстанції           |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 507 |Начальник тренажера      |056, 113, 116-118,    |
|   |                |121-123, 125, 126, 139,  |
|   |                |212, 336, 345, 549-551,  |
|   |                |718, 719         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 508 |Начальник вузла зв'язку    |404, 405, 474, 475    |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 509 |Начальник вузла        |436-439          |
|   |радіоперехоплення       |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 510 |Начальник радіовузла      |419, 425, 429, 430, 440, |
|   |                |441            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 511 |Начальник приймального     |425, 440, 441       |
|   |радіовузла           |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 512 |Начальник передавального    |430            |
|   |радіовузла           |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 513 |Начальник пересувного вузла  |420, 422         |
|   |зв'язку            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 514 |Начальник вузла виявлення та  |554            |
|   |цілевказання          |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 518 |Начальник навчального     |169, 176, 180, 183    |
|   |тактичного поля        |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 524 |Начальник холодильної установки|959            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 529 |Начальник експедиції (ЗАЗ)   |901            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 532 |Начальник електросилових    |059, 659         |
|   |пристроїв           |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 533 |Номер обслуги         |003, 016, 033-037, 081,  |
|   |                |324, 345, 630, 644    |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 540 |Вогнеметник          |193            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 543 |Оператор            |033-037, 039, 047, 048,  |
|   |                |052-058, 065, 069-072,  |
|   |                |074, 075, 139, 157, 159, |
|   |                |178, 179, 183, 188, 190, |
|   |                |193, 248, 306, 308, 324, |
|   |                |344, 345, 350-352, 361,  |
|   |                |362, 436-439, 441,    |
|   |                |444-446, 450-455, 465-458,|
|   |                |474-476, 479, 480,    |
|   |                |500-508, 513-520, 525-527,|
|   |                |529, 530 532, 533,    |
|   |                |538-544, 549-554, 563,  |
|   |                |564, 569, 570, 575, 577, |
|   |                |582, 583, 586, 600, 602, |
|   |                |603, 606, 611, 612,    |
|   |                |615-618, 620, 621,    |
|   |                |627-633, 638-644, 651-654,|
|   |                |674, 761, 809, 878, 922, |
|   |                |929, 938, 980       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 550 |Пожежник-респіраторник     |967            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 556 |Сержант-інструктор       |Усі ВОС          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 561 |Друкар             |922            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 567 |Планшетист           |437, 516, 569, 615-618,  |
|   |                |621            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 569 |Кухар             |866, 869         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 570 |Пожежник            |967            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 575 |Помічник командира       |300            |
|   |артилерійського катера     |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 576 |Помічник командира десантного |300            |
|   |катера             |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 577 |Помічник командира       |300            |
|   |протичовнового катера     |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 578 |Помічник командира ракетного  |300            |
|   |катера             |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 579 |Помічник командира торпедного |300            |
|   |катера             |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 580 |Помічник командира тральщика  |302            |
|   |(базового, рейдового,     |             |
|   |річкового)           |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 585 |Помічник машиніста паровоза  |949            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 586 |Помічник машиніста тепловоза  |949            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 587 |Помічник машиніста електровоза |949            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 596 |Помічник начальника      |415, 416, 418, 426, 429, |
|   |радіостанції (великої     |430, 440, 441       |
|   |потужності)          |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 598 |Помічник начальника служби   |966            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 610 |Помічник начальника станції  |525            |
|   |посадки літаків        |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 611 |Помічник начальника      |460, 462         |
|   |радіорелейної станції     |             |
|   |(тропосферної та        |             |
|   |багатоканальної)        |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 612 |Помічник начальника      |500-504, 508, 513, 520  |
|   |радіолокаційної станції    |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 613 |Помічник начальника станції  |538, 539, 549-553     |
|   |перешкод (великої потужності, |             |
|   |автоматизованої)        |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 621 |Приладник           |162            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 627 |Кулеметник           |101, 124         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 638 |Радіозондист          |520, 533         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 639 |Радіомінер           |183            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 640 |Радіотелеграфіст        |383, 415, 416, 418-427,  |
|   |                |429, 430, 436-442,    |
|   |                |444-446, 450-453, 455,  |
|   |                |465-467, 477, 481, 529  |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 641 |Радіотелефоніст        |419, 420, 423, 427, 473  |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 642 |Радист             |443            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 643 |Радист-кодувальник       |520, 533, 631, 632    |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 644 |Радіометрист          |306, 308, 476, 502-506,  |
|   |                |508, 517, 518, 538, 569, |
|   |                |653            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 646 |Розвідник           |106, 107, 146, 161, 168, |
|   |                |382            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 652 |Рульовий            |300            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 653 |Рульовий-сигнальник      |302            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 654 |Розвідник (військових частин, |107            |
|   |підрозділів спеціального    |             |
|   |призначення)          |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 667 |Сигнальник           |301, 302         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 672 |Снайпер            |100            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 679 |Старший боцман (підводного   |302, 303         |
|   |човна, надводного корабля   |             |
|   |2 рангу, а також        |             |
|   |морського судна забезпечення, |             |
|   |де на посаді командира цього  |             |
|   |судна встановлено штатне    |             |
|   |військове звання "капітан   |             |
|   |2 рангу")           |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 680 |Старший авіаційний механік   |220-228          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 681 |Старший автопілотник      |057, 065         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 683 |Старший акумуляторник     |663            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 684 |Старший апаратник       |860, 862, 981       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 691 |Старший бортовий        |220-224          |
|   |механік-випробувач       |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 692 |Старший бортовий механік    |220-224          |
|   |(літака, вертольота)      |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 694 |Старший бортовий технік    |223, 224         |
|   |(вертольота)          |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 695 |Старший боцман (корабля 3 рангу|303            |
|   |та морського судна       |             |
|   |забезпечення, де на посаді   |             |
|   |командира цього судна     |             |
|   |встановлено штатне військове  |             |
|   |звання "капітан 3 рангу")   |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 696 |Старший боцман (крім старшого |303            |
|   |боцмана корабля 1, 2 і 3 рангів|             |
|   |та морського судна       |             |
|   |забезпечення)         |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 701 |Старший візирник        |626, 641         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 702 |Старший водій         |124, 702, 837, 838, 967  |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 703 |Старший водій         |837            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 704 |Старший водій         |837            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 705 |Старший водолаз        |172, 379-386       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 706 |Старший вожатий службових собак|200, 886         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 707 |Старший повітряний радист (крім|220, 224         |
|   |старшого повітряного радиста  |             |
|   |важкого літака)        |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 708 |Старший повітряний радист   |220, 221         |
|   |(важкого літака)        |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 709 |Старший повітряний стрілець  |220-224          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 710 |Старший повітряний       |220-224          |
|   |стрілець-радист (літака,    |             |
|   |вертольота, крім старшого   |             |
|   |повітряного стрільця-радиста  |             |
|   |важкого літака)        |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 712 |Старший повітряний       |220, 221, 223       |
|   |стрілець-радист (важкого    |             |
|   |літака, вертольота)      |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 714 |Старший обчислювач       |048, 188, 629, 673, 674, |
|   |                |929            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 716 |Старший газівник        |981            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 718 |Старший гідроакустик      |340, 341, 343-346, 542  |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 720 |Старший гідрометеоспостерігач |631, 632         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 721 |Старший гіроскопіст      |057, 058, 334       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 724 |Старший гранатометник     |320            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 727 |Старший далекомірник      |626            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 729 |Старший дегазатор       |189            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 732 |Старший дешифрувальник     |273-275, 638-640, 676, 677|
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 733 |Старший дизеліст        |369, 659         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 736 |Старший диспетчер (з перельотів|211            |
|   |і посадок)           |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 737 |Старший дозиметрист      |187, 818         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 741 |Старший дресирувальник     |886            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 743 |Старший машиніст заправної   |081, 084-086, 859, 860,  |
|   |машини             |862            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 744 |Старший звукометрист      |627            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 746 |Старший інструктор (крім    |Усі ВОС          |
|   |старшого санітарного      |             |
|   |інструктора)          |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 748 |Старший кабельник       |400-402          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 749 |Старший кабельник-спаювальник |401-402          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 754 |Старший кодувальник      |904, 909         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 755 |Старший кок          |869            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 756 |Старший комендор        |133, 135, 140, 148, 153, |
|   |                |155, 156, 324       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 758 |Старший комплектувальник    |929            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 759 |Старший машиніст компресора  |982            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 762 |Старший копрівник       |941            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 765 |Старший кранівник       |040            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 767 |Старший лаборант        |081, 084-086, 174, 187,  |
|   |                |189, 191-193, 196, 197,  |
|   |                |261, 630, 644, 671, 675, |
|   |                |677, 813-816, 859, 860,  |
|   |                |862, 960, 983       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 768 |Старший лінійний наглядач   |400-404          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 769 |Старший лінотипіст       |922            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 774 |Старший майстер        |212, 214, 586, 702-704,  |
|   |                |706-709, 714-719, 741-743,|
|   |                |752-754, 756-764, 768-774,|
|   |                |777, 779-786, 800-809,  |
|   |                |813-819, 824-826, 831,  |
|   |                |832, 850-853, 855, 905,  |
|   |                |923, 929, 943       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 776 |Старший машиніст (крім старшого|360-364, 938, 941, 942  |
|   |машиніста паровоза, тепловоза, |             |
|   |електровоза)          |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 778 |Старший машиніст паровоза   |949            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 779 |Старший машиніст тепловоза   |949            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 780 |Старший машиніст електровоза  |949            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 784 |Старший метеоспостерігач    |631            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 786 |Старший механік (крім старшого |Усі ВОС          |
|   |механіка літака, вертольота, а |             |
|   |також з обладнання та систем  |             |
|   |озброєння літальних апаратів) |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 788 |Старший механік (літака,    |220-225, 228       |
|   |вертольота)          |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 789 |Старший механік (з обладнання |007, 020, 038, 057, 074, |
|   |та систем озброєння літальних |233-239, 244-256, 260-263,|
|   |апаратів і керованих засобів  |265-269, 342, 353, 758  |
|   |ураження)           |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 790 |Старший механік-водій (машини |028, 029, 113, 116-118,  |
|   |на бронетанковій базі)     |132, 134, 175, 177-179  |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 791 |Старший механік-водій     |028, 029, 038, 121-123,  |
|   |                |125, 126, 136, 140, 157, |
|   |                |168, 175, 176, 179, 180, |
|   |                |280, 837-840, 842, 843,  |
|   |                |967            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 793 |Старший мінер         |320, 381, 741, 742    |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 795 |Старший монтажник       |040, 404, 940       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 797 |Старший моторист        |059, 361, 368-371, 373,  |
|   |                |659, 859-861       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 802 |Старший складальник      |922            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 803 |Старший навідник        |029, 113, 116-118,    |
|   |                |132-137, 140, 143-145,  |
|   |                |153, 155, 156, 193, 628  |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 805 |Старший наладчик        |759, 801         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 806 |Старший номер обслуги     |003, 016, 033, 037, 081, |
|   |                |324, 345, 630, 644    |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 808 |Старший вогнеметник      |193            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 810 |Старший оператор        |033-037, 039, 047, 048,  |
|   |                |052-058, 065, 069-072,  |
|   |                |074,075, 139, 157, 178,  |
|   |                |179, 183, 188, 190, 193, |
|   |                |306, 308, 324, 344, 345, |
|   |                |350-352, 361, 362,    |
|   |                |436-439, 441, 44-446,   |
|   |                |450-455, 465-468, 474-476,|
|   |                |479, 780, 500-508,    |
|   |                |513-520, 525-527, 529,  |
|   |                |530, 532, 533, 538-544,  |
|   |                |549-554, 563, 564, 569,  |
|   |                |570, 575, 577, 582, 583, |
|   |                |586, 600, 602, 603, 606, |
|   |                |610-612, 615-618, 620,  |
|   |                |621, 627-633, 638-644,  |
|   |                |651-654, 674, 761, 809,  |
|   |                |922, 929, 938, 980    |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 812 |Старший оператор (зі знанням  |248            |
|   |іноземної мови)        |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 813 |Старший оператор (приладів   |525-527, 529, 530, 532,  |
|   |наведення авіації,       |533, 602         |
|   |радіотехнічних станцій ближньої|             |
|   |навігації та систем посадки  |             |
|   |літаків)            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 821 |Старший друкар         |922            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 825 |Старший планшетист       |437, 516, 569, 615-618,  |
|   |                |621            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 827 |Старший кухар         |869            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 828 |Старший пожежник        |967            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 829 |Старший помічник оперативного |615            |
|   |чергового (по командному    |             |
|   |пункту)            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 838 |Старший радіозондист      |520, 533         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 839 |Старший радіомінер       |183            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 840 |Старший радіотелеграфіст    |383, 415, 416, 418-427,  |
|   |                |429, 430, 436-442,    |
|   |                |444-446, 450-453, 455,  |
|   |                |465-467, 473, 477, 481,  |
|   |                |529            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 842 |Старший радіотелефоніст    |423            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 843 |Старший радист         |443            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 844 |Старший радист-кодувальник   |520, 533, 631, 632    |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 845 |Старший радіометрист      |306, 308, 476, 502-506,  |
|   |                |508, 517, 518, 538, 569, |
|   |                |653            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 847 |Старший розвідник       |106, 107, 146, 161, 168, |
|   |                |382            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 850 |Старший рульовий        |300            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 851 |Старший рульовий-сигнальник  |302            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 857 |Старший механік-водій     |028, 029, 038       |
|   |(самохідної пускової установки)|             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 859 |Старший сигнальник       |301, 302         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 864 |Старший спеціаліст СПЗ     |903            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 868 |Старший стрілець        |100            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 869 |Старший стрілець-зенітник   |104            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 872 |Старший такелажник       |040            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 873 |Старший телеграфіст      |405            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 874 |Старший телемеханік-автоматник |367, 619, 651       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 876 |Старший телефоніст       |403            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 877 |Старший теодолітник      |641            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 878 |Старший технік (роти, батареї |Усі ВОС          |
|   |та інших підрозділів у разі  |             |
|   |заміни офіцерських посад    |             |
|   |інженерного та технічного   |             |
|   |складу)            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 879 |Старший токар         |373            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 880 |Старший топогеодезист     |672, 674         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 881 |Старший торпедист       |234, 237, 330-333, 336,  |
|   |                |337, 743         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 884 |Старший трубопровідник     |861            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 885 |Старший укладач парашутів   |212            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 888 |Старший фотограмметрист    |676            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 889 |Старший фотограф        |544, 675         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 890 |Старший фоторадіотелеграфіст  |438            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 891 |Старший фототелеграфіст    |454            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 893 |Старший хімік         |187, 189, 191, 192,    |
|   |                |193-197          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 899 |Старший електрик        |033-036, 038, 039, 047,  |
|   |                |048, 052, 055, 057-059,  |
|   |                |147, 149, 162, 262, 304, |
|   |                |307-309, 322, 323, 325,  |
|   |                |335, 336, 364, 366, 367, |
|   |                |369, 506, 619, 629,    |
|   |                |659-662, 664, 666, 929  |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 902 |Старший електромонтер     |586, 659, 664       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 907 |Старшина команди (на кораблі та|133, 135, 155, 156, 300, |
|   |судні зі штатною чисельністю  |302, 304, 337, 340,    |
|   |військовослужбовців строкової |360-362, 364, 366, 368,  |
|   |військової служби понад    |369, 429, 430, 438, 446, |
|   |20 осіб)            |477, 503, 651       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 908 |Старшина (батальйону,     |Усі ВОС          |
|   |дивізіону, ескадрильї, роти,  |             |
|   |батареї та рівних їм      |             |
|   |підрозділів)          |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 909 |Старшина (підрозділу,     |Усі ВОС          |
|   |відповідного батальйону,    |             |
|   |дивізіону, ескадрильї, роти,  |             |
|   |батареї зі штатною чисельністю |             |
|   |військовослужбовців      |             |
|   |строкової служби понад 20 осіб)|             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 910 |Старшина (крім старшини    |Усі ВОС          |
|   |батальйону, дивізіону,     |             |
|   |ескадрильї, роти, батареї та  |             |
|   |рівних їм підрозділів)     |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 911 |Старшина команди (на кораблі, |003, 007, 008, 015, 020, |
|   |судні та у військових частинах |021, 028, 033 039, 047,  |
|   |Військово-Морських Сил Збройних|052-058, 065, 069-072,  |
|   |Сил України)          |074, 075, 085, 086, 133, |
|   |                |135, 140, 147-149,    |
|   |                |153-156, 162, 187, 195,  |
|   |                |196, 300-302, 304-308,  |
|   |                |320-326, 330-334, 336,  |
|   |                |337, 340-346, 350, 351,  |
|   |                |360-364, 366-371, 373,  |
|   |                |379-386, 402, 404, 405,  |
|   |                |407, 415-417, 420, 424,  |
|   |                |425, 429, 430, 436-446,  |
|   |                |451, 452, 465, 473-478,  |
|   |                |503-506, 508, 517-519,  |
|   |                |538, 541-543, 549-552,  |
|   |                |569, 570, 600, 603, 606, |
|   |                |618-621, 626, 629, 631,  |
|   |                |632, 643, 651, 659    |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 915 |Стрілець            |100            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 916 |Стрілець-зенітник       |104            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 925 |Старшина-інструктор      |Усі ВОС          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 933 |Старший пожежник-респіраторник |967            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 936 |Такелажник           |040, 998         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 940 |Телеграфіст          |403, 405         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 941 |Телемеханік-автоматник     |367, 619, 651       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 942 |Телефоніст           |403            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 943 |Теодолітник          |641            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 945 |Технік             |Усі ВОС          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 946 |Технік (з ракетної, зенітної  |003, 007, 008, 015, 016, |
|   |ракетної зброї)        |020, 021, 028, 029,    |
|   |                |033-036, 038-040, 047,  |
|   |                |048, 052-055, 057-059,  |
|   |                |065, 069-072, 074, 075,  |
|   |                |081, 084-086, 225-227,  |
|   |                |234, 236, 267, 600, 602, |
|   |                |654, 702-704, 706-709,  |
|   |                |726, 727, 982       |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 947 |Токар             |969            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 948 |Топогеодезист         |672, 674         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 949 |Торпедист           |234, 237, 330-333, 336,  |
|   |                |337, 743         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 950 |Тракторист           |844            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 951 |Трубопровідник         |861            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 952 |Технік             |220            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 956 |Укладач парашутів       |212            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 967 |Фотограмметрист        |676            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 968 |Фотограф            |544, 675         |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 970 |Фоторадіотелеграфіст      |438            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 971 |Фототелеграфіст        |454            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 974 |Головний сержант (роти,    |Усі ВОС          |
|   |батареї)            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 975 |Головний сержант (взводу,   |Усі ВОС          |
|   |обслуги)            |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 976 |Хімік             |187, 189, 191, 192,    |
|   |                |195-197          |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 978 |Старший спеціаліст СПЗ     |903            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 981 |Головний старшина (бригади,  |Усі ВОС          |
|   |полку, навчального центру,   |             |
|   |центру комплектування Збройних |             |
|   |Сил України, центральних    |             |
|   |офіцерських курсів,      |             |
|   |територіального центру     |             |
|   |комплектування)        |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 982 |Головний старшина (батальйону, |Усі ВОС          |
|   |дивізіону)           |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 983 |Головний старшина корабля   |Усі ВОС          |
|   |(підводного човна, надводного |             |
|   |корабля 1 рангу, морського   |             |
|   |судна, де за посадою командира |             |
|   |цього судна встановлено    |             |
|   |військове звання "капітан   |             |
|   |1 рангу")           |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 985 |Головний старшина корабля   |Усі ВОС          |
|   |(підводного човна, надводного |             |
|   |корабля 2 рангу, морського   |             |
|   |судна, де за посадою командира |             |
|   |цього судна встановлено    |             |
|   |військове звання "капітан   |             |
|   |2 рангу")           |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 995 |Електрик            |033-036, 038, 039, 047,  |
|   |                |048, 052-055, 057-059,  |
|   |                |147, 149, 162, 262, 304, |
|   |                |307-309, 322, 323, 325,  |
|   |                |335, 336, 364, 366, 367, |
|   |                |369, 506, 619, 629,    |
|   |                |659-662, 664, 666, 855,  |
|   |                |929            |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 997 |Електромонтер         |403-405, 586, 659, 664  |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 998 |Головний старшина корабля   |Усі ВОС          |
|   |(надводного корабля 3 рангу,  |             |
|   |морського судна, де за посадою |             |
|   |командира цього судна     |             |
|   |встановлено військове звання  |             |
|   |"капітан 3 рангу")       |             |
|-----+-------------------------------+--------------------------|
| 999 |Головний старшина корабля (крім|Усі ВОС          |
|   |головного старшини підводного |             |
|   |човна, надводного корабля 1, 2 |             |
|   |і 3 рангів та морського судна, |             |
|   |де за посадою командира корабля|             |
|   |встановлено військове звання  |             |
|   |"капітан 1, 2 і 3 рангів")   |             |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   1. Фахівцям електротехнічних спеціальностей (ВОС 659-664,
666) класна кваліфікація може надаватися, якщо займані ними штатні
посади входять до складу бойових розрахунків (змін) ракетних,
зенітних ракетних, радіотехнічних військ, а також РЛС виявлення,
наведення і навігації військових частин Повітряних Сил Збройних
Сил України, військових частин  і  підрозділів  експлуатації
спеціальних фортифікаційних споруд (СФС).
   2. Спеціалістам   теплогазопостачання,   вентиляції   і
кондиціонування (ВОС 958), холодильного обладнання і установок
(ВОС 959) класна кваліфікація може надаватися, якщо займані ними
штатні посади входять до складу бойових розрахунків  (змін)
ракетних,  зенітних  ракетних  військ,  частин і підрозділів
експлуатації спеціальних фортифікаційних споруд (СФС).
   3. Механікам-водіям і старшим механікам-водіям (коди посад
258, 259, 790, 791) танків, БМП (БМД), шасі на їх  базі,
багатовісних спеціальних колісних шасі і багатовісних важких
колісних тягачів, гусеничних тягачів і транспортерів, базових
колісних і гусеничних шасі, які використовуються для установки
(монтажу) на них озброєння, засобів управління і спеціальної
техніки, класна кваліфікація надається тільки тим, хто закінчив
навчальні підрозділи, має практику водіння та експлуатації бойової
(спеціальної) техніки в обсязі програми для курсантів навчальних
частин за спеціальностями водія, механіка-водія і які витримали
випробування з загальною оцінкою не нижче "задовільно".
 
 Начальник Головного управління
 оборонного планування -
 заступник начальника Генерального
 штабу Збройних Сил України
 генерал-лейтенант                   Є.Ф.Шелест
 
 
                   Додаток 3
                   до Інструкції про порядок
                   присвоєння класної
                   кваліфікації
                   військовослужбовцям
                   Збройних Сил України
 
 
               ПЕРЕЛІК
    штатних посад і військово-облікових спеціальностей
      офіцерського складу, прапорщиків, мічманів,
       сержантів, старшин та рядового складу,
      у тому числі військовослужбовців військової
      служби за контрактом та обслуговувального
        персоналу закладів охорони здоров'я
       Міністерства оборони України, за якими
       може бути присвоєна класна кваліфікація
 
 
------------------------------------------------------------------
|      Штатні посади       |Номери ВОС, за якими може |
|-------------------------------------| присвоюватися класна  |
| Код |     Найменування     |   кваліфікація    |
|------+------------------------------+--------------------------|
| 1  |       2        |      3       |
|------+------------------------------+--------------------------|
| 073 |Дезінфектор          |878            |
|------+------------------------------+--------------------------|
| 109 |Технік зубний         |879            |
|------+------------------------------+--------------------------|
| 113 |Інструктор          |869            |
|------+------------------------------+--------------------------|
| 265 |Молодша медична сестра    |878            |
|------+------------------------------+--------------------------|
| 302 |Начальник віварію       |885            |
|------+------------------------------+--------------------------|
| 331 |Начальник майстерні      |651, 880, 849, 974    |
|------+------------------------------+--------------------------|
| 333 |Начальник майстерні      |873            |
|------+------------------------------+--------------------------|
| 342 |Начальник відділення     |403, 837, 849, 866, 867, |
|   |               |868, 879, 888, 901    |
|------+------------------------------+--------------------------|
| 350 |Начальник військової команди |966            |
|   |протипожежного захисту    |             |
|------+------------------------------+--------------------------|
| 410 |Начальник пункту технічного  |824            |
|   |обслуговування        |             |
|------+------------------------------+--------------------------|
| 432 |Начальник служби (крім    |859, 868, 866       |
|   |фінансової)          |             |
|------+------------------------------+--------------------------|
| 649 |Рентгенолаборант       |879            |
|------+------------------------------+--------------------------|
| 650 |Рентгенотехнік        |879            |
|------+------------------------------+--------------------------|
| 658 |Санітар            |878            |
|------+------------------------------+--------------------------|
| 660 |Санітарний          |878            |
|   |інструктор-дезінфектор    |             |
|------+------------------------------+--------------------------|
| 661 |Санітарний          |878            |
|   |інструктор-дозиметрист    |             |
|------+------------------------------+--------------------------|
| 854 |Старший санітарний інструктор |878            |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Департаменту
 охорони здоров'я
 Міністерства оборони України             В.Д.Юрченко
 
 
                   Додаток 4
                   до Інструкції про порядок
                   присвоєння класної
                   кваліфікації
                   військовослужбовцям
                   Збройних Сил України
 
                   ЗРАЗОК
 
 
               СПИСОК
     військовослужбовців військової частини А0000,
    які подаються до проведення іспитів для присвоєння
        (підтвердження) класної кваліфікації
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |Військо-|Займана| Раніше | Стаж | Загальна  | Висновок |
|з/п | ве  |посада |присвоєна |роботи| оцінка з  | комісії |
|  | звання,|    | класна | на |  бойової  |про допуск|
|  | пріз- |    |кваліфіка-|посаді|(командирсь- |до іспитів|
|  | вище, |    |ція, номер|   |  кої,   |     |
|  | ім'я |    | та дата |   |професійної) |     |
|  | та по |    |наказу про|   | підготовки |     |
|  |батькові|    |  її  |   |       |     |
|  |    |    |присвоєння|   |       |     |
|----+--------+-------+----------+------+-------------+----------|
|  |    |    |     |   |       |     |
|----+--------+-------+----------+------+-------------+----------|
|  |    |    |     |   |       |     |
------------------------------------------------------------------
 
   Додаток. Службові картки військовослужбовців.
 
 Командир військової
 частини А0000
 полковник                      О.В.Здоренко
 
 М.П.
 
 "____" ____________ 20___ року
 
 
                   Додаток 5
                   до Інструкції про порядок
                   присвоєння класної
                   кваліфікації
                   військовослужбовцям
                   Збройних Сил України
 
                   ЗРАЗОК
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Начальник штабу -
                   перший заступник командувача
                   Сухопутних військ Збройних
                   Сил України
                   генерал-лейтенант
                   В.М.Можаровський
                   "___" ___________ 20___ року
 
 
                АКТ
 
 
 Комісія у складі:
 
 голова комісії: _________________________________________________
         (посада, військове звання, прізвище та ініціали)
 
 члени комісії: __________________________________________________
        __________________________________________________
        __________________________________________________
         (посада, військове звання, прізвище та ініціали)
 
   На підставі наказу командувача Сухопутних військ Збройних Сил
України від _______ 20_ року N__ "Про створення кваліфікаційної
комісії  для  присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації
військовослужбовцям військової частини А0000", керуючись вимогами
"Інструкції   про   порядок   присвоєння   кваліфікації
військовослужбовцям Збройних Сил України", затвердженої наказом
Міністра оборони України від ______ 20__ року N__, зареєстрованої
у Міністерстві юстиції України від ______ 20__ року за N__, у
період з ___ до ___ жовтня 20__ року перевірила стаж практичної
роботи,  розглянула  службові  картки  та  провела  іспити
військовослужбовців  на  присвоєння  (підтвердження)  класної
кваліфікації.
   За підсумками  іспитів  та  з  урахуванням  результатів
підсумкової перевірки у 20 навчальному році, комісія визначає:
 
---------------------------------------------------------------------------------
| N |Військове|Прізвище | Займана |Військово-| Раніше | Оцінка | Висновок |
|з/п| звання |  та  | посада | облікова |присвоєна | знань |  комісії |
|  |     |ініціали |     |спеціаль- | класна |---------|      |
|  |     |     |     | ність  |кваліфіка-|тео-|пра-|      |
|  |     |     |     |     |  ція  |ре- |кти-|      |
|  |     |     |     |     |     |тич-|чних|      |
|  |     |     |     |     |     |них |  |      |
|---+---------+---------+----------+----------+----------+----+----+------------|
|1 |  2  |  3  |  4   |  5   |  6   | 7 | 8 |   9   |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Присвоїти (підтвердити) класну кваліфікацію спеціаліста майстра        |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |полковник|Ніколенко| командир | 0000000 | майстер | 5 | 5 | присвоїти |
|  |     |Ігор   | полку  |     |     |  |  |      |
|  |     |Миколайо-|     |     |     |  |  |      |
|  |     |вич   |     |     |     |  |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Присвоїти (підтвердити) класну кваліфікацію спеціаліста 1 класу        |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|1 |  2  |  3  |  4   |  5   |  6   | 7 | 8 |   9   |
|---+---------+---------+----------+----------+----------+----+----+------------|
|2 |підпол- |Кузьменко|заступник | 0000000 | 1 клас | 5 | 5 |підтвердити |
|  |ковник  |Олег   |командира |     |     |  |  |      |
|  |     |Вікторо- | полку  |     |     |  |  |      |
|  |     |вич   |     |     |     |  |  |      |
|---+---------+---------+----------+----------+----------+----+----+------------|
|3 |     |     |     |     |     |  |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|    Присвоїти (підтвердити) класну кваліфікацію спеціаліста 2 класу     |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | майор |Рудько  |начальник | 0000000 | 2 клас | 4 | 4 |підтвердити |
|  |     |Сергій  | розвідки |     |     |  |  |      |
|  |     |Михайло- |     |     |     |  |  |      |
|  |     |вич   |     |     |     |  |  |      |
|---+---------+---------+----------+----------+----------+----+----+------------|
| 5 |     |     |     |     |     |  |  |      |
---------------------------------------------------------------------------------
 
 Голова комісії полковник              А.В.Городенко
 
 Члени комісії: полковник               І.О.Іващенко
        підполковник             О.Є.Петренко
        підполковник             О.О.Іваненко
 
 
                   Додаток 6
                   до Інструкції про порядок
                   присвоєння класної
                   кваліфікації
                   військовослужбовцям
                   Збройних Сил України
 
                   ЗРАЗОК
 
           Державний Герб України
 
          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
         КОМАНДУВАЧА СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК
            ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
 
 ______________       м. Київ            N _____
 
 
      Про присвоєння (підтвердження, пониження)
       класної кваліфікації військовослужбовцям
           військової частини А0000
 
 
   На підставі наказів  командувача  Збройних  Сил  України
від _______ 20__ року N___, начальника Генерального штабу -
Головнокомандувача Збройних Сил України від _____ 20__ року N__
комісія командування Збройних Сил України у період з до жовтня
20__ року провела іспити військовослужбовців військ військової
частини А0000  та врахувала результати підсумкової перевірки,
проведеної комісією Сухопутних  військ  Збройних Сил  України
у 20___ році, для присвоєння (підтвердження) класної кваліфікації.
   Згідно з актом кваліфікаційної комісії  за  результатами
проведення іспитів від _____ 20___ року N 0000 Н А К А З У Ю:
 
   1. Підтвердити   нижчепойменованим   військовослужбовцям
військової частини А0000 класну кваліфікацію:
   1 клас:
   командиру інженерного батальйону підполковнику Бабенку Івану
Миколайовичу, ВОС 0000000;
   2 клас:
   начальнику служби ракетно-артилерійського озброєння майору
Петренку Олексію Петровичу, ВОС 0000000.
 
   2. Присвоїти нижчепойменованим військовослужбовцям військової
частини А0000 класну кваліфікацію:
   майстер:
   командиру військової  частини  полковнику  Бутенку  Петру
Опанасовичу, ВОС 0000000;
   1 клас:
   командиру інженерно-маскувального батальйону  підполковнику
Клименку Василю Олександровичу, ВОС 0000000;
   2 клас:
   начальнику автомобільної служби майору Мелащенку Анатолію
Вікторовичу, ВОС 0000000.
 
   3. Понизити нижчепойменованим військовослужбовцям військової
частини А0000 класну кваліфікацію:
   з майстра до 1 класу:
   командиру військової  частини  полковнику  Хоменку  Івану
Семеновичу, ВОС 0000000;
   з 1 класу до 2 класу:
   начальнику бронетанкової служби підполковнику Тищенку Сергію
Олександровичу, ВОС 0000000.
 
   5. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  начальника
штабу - першого заступника командувача Сухопутних військ Збройних
Сил України.
 
   6. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
 
 Командувач Сухопутних військ
 Збройних Сил України
 генерал-полковник                   М.М.Петрук
 
 
                   Додаток 7
                   до Інструкції про порядок
                   присвоєння класної
                   кваліфікації
                   військовослужбовцям
                   Збройних Сил України
 
                   ЗРАЗОК
 
 
               ФОРМА
   посвідчення класного спеціаліста Збройних Сил України
 
 
                   Перша сторінка обкладинки
                   посвідчення
 
   1. Обкладинка  посвідчення  з  ледерину для спеціалістів
майстра, 1 класу, 2 класу та 3 класу - синього кольору.
   2. Розмір посвідчення 95х70 мм.
   3. На обкладинці:
   зверху - Державний Герб України;
   під Державним Гербом  України  -  "Міністерство  оборони
України";
   посередині - "Посвідчення".
 
                   Друга сторінка обкладинки
                   посвідчення
 
              ПОСВІДЧЕННЯ
      класного спеціаліста Збройних Сил України
 
   Серія _________________ N ________________
 
   Військове звання _________________________
 
   Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________
   _____________________________________________________________
 
   Місце для            Командир військової
   фотокартки            частини А0000
   30х40 мм             ____________________________
                   (військове звання, прізвище)
 
 М.П.
 
 "___" __________ 20___ року
 
                   Третя сторінка посвідчення
 
   Присвоєна класна кваліфікація
   при врученні посвідчення* ___________________________________
   Присвоєна наказом ___________________________________________
   від ________________________ N ______________________________
   Стаж практичної роботи на посаді ____________________________
 
                   Командир військової
                   частини А0000
                   ____________________________
                   (військове звання, прізвище)
 
 М.П.
 
 "___" __________ 20___ року
 
_______________
   * При заповненні посвідчення записується "спеціаліст 3 класу,
2 класу, 1 класу або майстер".
 
                   Четверта, п'ята та шоста
                   сторінки посвідчення
 
   Присвоєння наступних класів кваліфікації
 
   Класна кваліфікація* ________________________________________
 
   Присвоєна наказом ___________________________________________
 
   від ________________________ N ______________________________
 
   Стаж практичної роботи на посаді ____________________________
 
                   Командир військової
                   частини А0000
                   ____________________________
                   (військове звання, прізвище)
 
 М.П.
 
 "___" _________ 20___ року
 
_______________
   * При заповненні посвідчення записується "спеціаліст 3 класу,
2 класу, 1 класу або майстер".
 
                   Сьома, восьма, дев'ята та
                   десята сторінки посвідчення
                   та третя сторінка обкладинки
                   посвідчення
 
   Підтвердження присвоєної класної кваліфікації
 
   Класна кваліфікація* ________________________________________
 
   Підтверджена "____" ____________ 20___ року
 
   Наказ _______________________________________________________
   від ________________________ N ______________________________
 
   Стаж практичної роботи на посаді ____________________________
 
                   Командир військової
                   частини А0000
                   ____________________________
                   (військове звання, прізвище)
 
 М.П.
 
 "___" ____________ 20___ року
 
_______________
   * При заповненні посвідчення записується "спеціаліст 3 класу,
2 класу, 1 класу або майстер".

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка