Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про формування обсягів державного замовлення на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            16.05.2006 N 373
 
 
        Про формування обсягів державного
      замовлення на підготовку робітничих кадрів
        у професійно-технічних навчальних
          закладах Міністерства освіти
             і науки України
 
 
   З метою удосконалення механізму формування та  виконання
обсягів державного замовлення на професійну підготовку робітничих
кадрів у професійно-технічних навчальних закладах Міністерства
освіти і науки України відповідно до потреб сучасного ринку праці,
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  формування  обсягів  державного
замовлення на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних
навчальних закладах  Міністерства  освіти  і  науки  України
(додається).
 
   2. Директору  департаменту  професійно-технічної  освіти
Десятову Т.М.:
 
   2.1 Довести до відома начальників управлінь освіти і науки
обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських державних
адміністрацій Порядок формування обсягів державного замовлення на
підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних
закладах Міністерства освіти і науки України.
 
   2.2 Спільно  з  регіональними   органами   управління
професійно-технічною  освітою  забезпечити  формування обсягів
державного замовлення  на  підготовку  робітничих  кадрів  у
професійно-технічних навчальних закладах за напрямами економічної
діяльності та відповідно укладених договорів із  замовниками
робітничих кадрів.
 
   3. Начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:
 
   3.1 Розгляд  механізму  формування  обсягів  державного
замовлення підготовку робітничих кадрів на засіданнях регіональних
міжгалузевих рад для його подальшого врахування в діяльності
професійно-технічних навчальних закладів та об'єднань організацій
роботодавців.
 
   3.2 Постійне формування та виконання обсягів  державного
замовлення на підготовку робітничих кадрів професійно-технічними
навчальними закладами регіонів відповідно до укладених договорів
із замовниками робітничих кадрів згідно з потребами регіональних
ринків праці.
 
   3.3 Щорічне погодження обсягів державного замовлення  на
підготовку робітничих кадрів професійно-технічними навчальними
закладами  регіону  із  обласними  (міськими)  державними
адміністраціями.
 
   4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора
департаменту професійно-технічної освіти Десятова Т.М.
 
 Міністр                      С.М.Ніколаєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   16.05.2006 N 373
 
 
               ПОРЯДОК
         формування обсягів державного
      замовлення на підготовку робітничих кадрів
        у професійно-технічних навчальних
          закладах Міністерства освіти
             і науки України
 
 
   Цей Порядок визначає механізм формування обсягів державного
замовлення на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних
навчальних закладах Міністерства освіти і науки України.
 
   Державне замовлення  на  підготовку  робітничих кадрів у
професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і
науки України формується відповідно до Порядку формування та
розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних
потреб і контролю за їх виконанням, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року  N  266
( 266-96-п ) із змінами та доповненнями. Зазначеною постановою
Уряду регулюється механізм формування та розміщення державного
замовлення за всіма бюджетними програмами, в тому числі і за
напрямом "Професійна підготовка робітничих кадрів".
 
   Потенційним державним замовником за напрямом  "Професійна
підготовка робітничих кадрів" є Міністерство освіти і науки
України, яке разом з Міністерством економіки формує державне
замовлення.
 
   Критерії, за якими формується державне замовлення, визначені
Міністерством економіки за участю Міністерства освіти і науки
України. Для напряму "Професійна підготовка робітничих кадрів"
пропозиції по формуванню державного замовлення подаються за формою
N  4-ПТО  "Показники  економічного розвитку України. Освіта.
Професійно-технічна освіта". У зазначеній формі відображаються
дані за три роки (2005 рік - звіт; 2006 рік - очікувані дані;
2007 рік - проект) по середньорічному контингенту,  прийому,
випуску за 35 напрямами економічної діяльності, середній вартості
навчання по кожному напряму та загальних обсягах фінансування.
 
   Міністерство освіти і науки  щороку  подає  Мінекономіки
пропозиції за формою N 4-ПТО у натуральному та вартісному виразі
відповідно до напрямів та критеріїв.
 
   Підготовка робітничих кадрів здійснюється за двома бюджетними
програмами, а саме:
   - підготовка  робітничих  кадрів  у  професійно-технічних
навчальних закладах (код фінансування 221130);
   - підготовка  робітничих  кадрів  у  професійно-технічних
училищах  соціальної  реабілітації та навчальних центрах при
установах виконання покарань (код фінансування 221140).
 
   Формування державного замовлення передбачає:
   1. вивчення  професійно-технічними  навчальними  закладами
потреб регіональних ринків праці (здійснення моніторингу);
   2. формування обсягів державного замовлення за конкретними
угодами із замовниками робітничих кадрів, якими є підприємства,
установи, організації;
   3. професійно-технічні навчальні заклади формують заявки на
підготовку робітничих кадрів за державним замовленням за напрямами
економічної  діяльності  та  необхідним  на  зазначені  цілі
фінансуванням із Державного бюджету України;
   4. навчальні заклади, що є виконавцями державного замовлення,
заповнюють форму N 4-ПТО і подають її у регіональні органи
управління професійно-технічною освітою;
   5. зазначена форма та заявка на державне замовлення зводиться
регіональним  управлінням,  розглядається  на  регіональній
міжгалузевій раді з питань профтехосвіти та за погодженням із
обласною (міською) державними адміністраціями щорічно до кінця
квітня подається Міністерству освіти і науки України;
   6. МОН України узагальнює заявки і подає пропозиції на
погодження Міністерству економіки;
   7. відповідно до виділених Міністерством фінансів коштів
Державного бюджету України на виконання державного замовлення
Міністерство освіти і науки після аналізу пропозицій доводить
регіональним управлінням освіти і науки контрольні показники
державного замовлення на підготовку робітничих кадрів по прийому і
випуску  за  напрямами  економічної  діяльності  для  всіх
професійно-технічних  навчальних  закладів,  що є виконавцями
державного замовлення і підпорядковані зазначеним управлінням
професійно-технічною   освітою.  Вищим  навчальним  закладам
I-IV рівнів  акредитації, що здійснюють підготовку робітничих
кадрів за державним замовленням, контрольні обсяги  підготовки
доводиться безпосередньо кожному з них.
   8. відповідно  до  статті  22  Закону  України  "Про
професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) питання формування
планів прийому  учнів,  слухачів  з  урахуванням  державного
замовлення,  потреб  ринку  праці  та  потреб  громадян  у
професійно-технічній освіті, замовлень  підприємств,  установ,
організацій  відноситься до основних повноважень та напрямів
діяльності професійно-технічного навчального закладу.
 
   Мінекономіки опрацьовує  подані  потенційним  державним
замовником (МОН) пропозиції і:
   - визначає обсяги підготовки робітничих кадрів, необхідні для
державних потреб у наступному році та загальну суму коштів для їх
підготовки;
   - включає зведені показники обсягів  проекту  державного
замовлення  до  проекту  Державної  програми  економічного і
соціального розвитку України;
   - формує проект державного замовлення виходячи із схвалених
КМУ проектів Державного бюджету України та Державної програми
економічного і соціального розвитку України;
   - після затвердження ВРУ Державного бюджету України вносить
разом з МОН до проекту державного замовлення необхідні зміни і
уточнення та подає їх на розгляд Мінфіну;
   - погоджує проект державного замовлення з Мінфіном і у
двомісячний термін з дня набрання чинності Закону України про
Державний бюджет України подає його разом з пропозиціями щодо
визначення державних замовників Кабінету Міністрів України на
затвердження.
 
   Після здійснення прийому учнів на навчання, аналізу державної
статистичної звітності станом на 1 вересня поточного року та,
враховуючи пропозиції регіональних органів управління освітою, МОН
здійснює корегування обсягів підготовки та доводить управлінням
освіти і науки затверджені МОН остаточні обсяги  державного
замовлення на підготовку робітничих кадрів на поточний рік.
 
   Контроль виконання державного  замовлення  на  підготовку
робітничих  кадрів  МОН  здійснює шляхом аналізу відповідних
показників форм державної статистичної звітності, а саме:
   Форма N 2 (профтех) ( z0534-00 ) - звіт про прийом учнів та
слухачів до професійно-технічних навчальних закладів станом на
1 вересня поточного року;
   Форма N 3 (профтех) ( z0900-00 ) - про контингент учнів та
слухачів професійно-технічних навчальних закладів за поточний
календарний рік.
 
   МОН подає Держкомстату в установленому ним порядку звіт про
виконання державного замовлення.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка