Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо суб'єктів господарювання, які мають право проводити оцінку збитків або визначати розмір відшкодування

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
            ІНСТРУКТИВНИЙ ЛИСТ
 
           28.04.2006 N 10-36-6537
 
                   Органи державної влади,
                   органи місцевого
                   самоврядування,
                   центральний апарат,
                   регіональні відділення
                   та представництва Фонду
                   державного майна України,
                   Фонд майна Автономної
                   Республіки Крим,
                   саморегулівні організації
                   оцінювачів,
                   суб'єкти оціночної
                   діяльності - суб'єкти
                   господарювання,
                   оцінювачі,
                   навчальні заклади,
                   які здійснюють професійну
                   підготовку оцінювачів
 
 
   Відповідно до повноважень, наданих Фонду державного майна
України статтею 23 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ) (далі -
Закон про оцінку майна), у зв'язку з численними запитами щодо
суб'єктів господарювання, які мають право проводити оцінку збитків
або визначати розмір відшкодування, Фонд державного майна України
надає такі роз'яснення.
 
   Законом України  "Про  судову  експертизу"  ( 4038-12 )
визначено, що судова експертиза - це дослідження експертом на
основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів,
які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у
провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства. При
цьому відповідно до статті 10 зазначеного  закону  судовими
експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для
надання висновку  з  досліджуваних  питань.  Судово-експертну
діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також
судові експерти, які не є працівниками зазначених  установ.
Виключно  державними  спеціалізованими установами здійснюється
судово-експертна  діяльність,  пов'язана   з   проведенням
криміналістичних,   судово-медичних  і  судово-психіатричних
експертиз. Для проведення деяких видів  експертиз,  які  не
здійснюються виключно державними спеціалізованими установами, за
рішенням особи або органу, що призначили судову експертизу, можуть
залучатися крім судових експертів також інші фахівці з відповідних
галузей знань.
 
   Відповідно до Інструкції про призначення  та  проведення
судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом
Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р.  N  53/5
( z0705-98 ) (у редакції наказу Міністерства юстиції України від
30 грудня 2004 р. N 144/5 ( z0061-05 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 р. за N 705/3145, до
основних видів експертиз, зокрема, належить оціночна (у тому числі
оцінка цілісних майнових комплексів; паїв; цінних паперів; оцінка
будівельних об'єктів та споруд;  оцінка  машин,  обладнання,
транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів), у
межах якої можуть, у тому числі, досліджуватися питання, пов'язані
з визначенням матеріальних збитків (шкоди), заподіяної власнику
відповідного виду майна. Відповідно орієнтовний перелік питань,
які можуть бути поставлені під час проведення судової експертизи
експерту, що наведений у Науково-методичних рекомендаціях з питань
підготовки  матеріалів  та  призначення  судових  експертиз,
затверджених наказом  Міністерства  юстиції  України   від
8 жовтня 1998 р. N 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції
України від 30 грудня 2004 р. N 144/5), містить питання, пов'язані
з оцінкою майна та оцінкою збитків. Наприклад, визначення ринкової
вартості нерухомого майна (різного роду будівель та споруд),
визначення  розміру  (матеріального збитку) шкоди, заподіяної
власнику майна внаслідок пошкодження цього майна (в разі пожежі,
залитті тощо), та ін.
 
   Таким чином,  відповідно  до  законодавства  про  судову
експертизу повноваження з проведення оцінки (визначення вартості)
майна, матеріальних збитків (шкоди) у процесі дослідження обставин
справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та
судового слідства, надані судовим експертам, діяльність яких
здійснюється на умовах і в порядку, передбачених Законом України
"Про судову експертизу" ( 4038-12 ), з урахуванням особливостей,
визначених Законом про оцінку майна ( 2658-14 ) щодо методичного
регулювання оцінки цього майна. При цьому у зв'язку з тим що інші
положення Закону про оцінку майна не поширюються на судових
експертів,  судовий  експерт,  який здійснює судово-експертну
діяльність, пов'язану з оцінкою майна, визначенням матеріальних
збитків,  відповідно до експертної спеціальності на підставі
свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового  експерта  не
обов'язково повинен бути суб'єктом оціночної діяльності.
 
   В інших випадках визначення матеріальних збитків, завданих
власнику майна, проводиться відповідно до абзацу третього статті 7
Закону про оцінку майна ( 2658-14 ) виключно шляхом проведення
незалежної оцінки, яку відповідно до статті 3 зазначеного закону
здійснюють суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання
відповідно до спеціалізації та напряму оцінки, зазначених у їх
сертифікаті, у процесі практичної діяльності з оцінки майна. При
цьому статтею 3 Закону про оцінку майна передбачено оформлення
незалежної оцінки звітом про оцінку майна, вимоги до якого
встановлені статтею 12 зазначеного закону  та  національними
стандартами оцінки.
 
 Голова Фонду                      В.Семенюк

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка