Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення ДП "Укртранснафтопродукт"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

      МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             13.03.2006 N 76
 
 
       Про створення ДП "Укртранснафтопродукт"
 
 
   Відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ),
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), Закону України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15  ),  Декрету  Кабінету  Міністрів  України  від
15 грудня 1992 року N 8-92 ( 8-92 ) "Про управління майном, що є у
загальнодержавній власності" та з метою удосконалення управління
державним майном Н А К А З У Ю:
 
   1. Припинити діяльність державних підприємств: "Бориспільське
підприємство магістральних нафтопродуктопроводів", "Кременчуцьке
управління  магістральних  нафтопродуктопроводів",  "Лубенське
районне   управління  магістральних  нафтопродуктопроводів",
"Лисичанське    районне    управління    магістральних
нафтопродуктопроводів" шляхом реорганізації у формі злиття та
утворити на їх базі державне підприємство "Укртранснафтопродукт".
 
   2. Призначити виконуючим обов'язки генерального директора ДП
"Укртранснафтопродукт" Коптєва О.Б. за його згодою, звільнивши
його з посади директора ДП "Спеціалізований консалтинговий центр",
до укладання контракту з керівником підприємства в установленому
порядку.
 
   3. Виконання  обов'язків  директора  ДП  "Спеціалізований
консалтинговий центр" покласти на заступника директора цього
підприємства Свища О.А. за його згодою.
 
   4. В.о. генерального директора ДП  "Укртранснафтопродукт"
Коптєву О.Б.:
 
   4.1. Невідкладно   підготувати   проект   статуту  ДП
"Укртранснафтопродукт"  та  подати  його  Мінпаливенерго  на
затвердження.
 
   4.2. Не пізніше двох робочих днів від дати затвердження
Мінпаливенерго  статуту  ДП  "Укртранснафтопродукт"  подати
відповідному  державному  реєстратору  передбачені  чинним
законодавством документи для здійснення державної  реєстрації
юридичної особи.
 
   5. Департаменту     кадрової     політики     та
організаційно-документального  забезпечення  (Алексєєва  Т.К.)
підготувати матеріали для укладання контракту з керівниками ДП
"Укртранснафтопродукт" Коптєвим О.Б. та  ДП  "Спеціалізований
консалтинговий центр" Свищем О.А.
 
   6. Головами комісій з припинення діяльності підприємств,
зазначених у пункті 1 даного наказу, призначити: "Бориспільське
підприємство магістральних нафтопродуктопроводів" - Свища О.А.,
"Кременчуцьке управління магістральних нафтопродуктопроводів" -
Степанищенко Т.А., "Лубенське районне управління магістральних
нафтопродуктопроводів" - Василенка М.В., "Лисичанське районне
управління магістральних нафтопродуктопроводів" - Конюхова М.К.
 
   7. Головам комісій з припинення діяльності:
 
   7.1. Створити  на  підприємствах  комісії  з  припинення
діяльності з обов'язковим включенням до їх складу представників
трудових колективів та Мінпаливенерго, і в триденний термін
повідомити про їх персональний склад Міністерство палива та
енергетики України.
 
   7.2. У  встановленому  порядку  повідомити  державних
реєстраторів про рішення щодо припинення діяльності державних
підприємств та подати документи, необхідні для внесення до Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України відповідних
записів.
 
   7.3. У встановленому порядку забезпечити опублікування в
офіційному друкованому виданні органу державної влади чи органу
місцевого  самоврядування  за  місцезнаходженням  державних
підприємств відповідних повідомлень про припинення діяльності та
про порядок і строк заявлення вимог кредиторами.
 
   7.4. Не пізніше двох робочих днів від дати надходження до
державного реєстратора документів, які подаються для внесення до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
запису про рішення щодо припинення  діяльності  підприємств,
погодити з державним реєстратором призначення комісій з припинення
діяльності цих підприємств у встановленому чинним законодавством
порядку.
 
   7.5. Здійснити інвентаризацію майна державних підприємств,
які припиняють діяльність, станом на 28.02.2006 і передати, а в.о.
генерального директора ДП "Укртранснафтопродукт" Коптєву О.Б.
прийняти на баланс підприємства основні фонди та матеріальні
цінності, скласти передавальні баланси і до 1 квітня 2006 року
подати Мінпаливенерго на затвердження.
 
   7.6. У встановленому порядку попередити працівників державних
підприємств, зазначених у пункті 1 цього наказу, про припинення
діяльності цих  підприємств  та  забезпечити  дотримання  їх
соціально-правових гарантій у порядку та на умовах, визначених
чинним законодавством.
 
   7.7. Не пізніше двох робочих  днів  віддати  завершення
процедури припинення, яка передбачена законом, забезпечити подання
державному реєстратору документів, необхідних для  здійснення
державної  реєстрації  припинення  діяльності  юридичних осіб
унаслідок злиття.
 
   7.8. У триденний термін від дати внесення запису до Єдиного
державного  реєстру  підприємств  та організацій України про
припинення діяльності юридичних осіб надати Департаменту майнових
відносин та реформування власності відповідні підтверджувальні
документи, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.
 
   7.9. Вжити інших заходів, пов'язаних з припиненням діяльності
державних підприємств, відповідно до чинного законодавства.
 
   8. Виконуючому  обов'язки  генерального  директора  ДП
"Укртранснафтопродукт" Коптєву О.Б. з метою визначення розміру
статутного фонду новоствореного підприємства після приєднання до
нього юридичних осіб, діяльність яких припиняється:
 
   8.1. Забезпечити здійснення у встановленому законодавством
порядку незалежної оцінки майна підприємства.
 
   8.2. Подати Мінпаливенерго на погодження відповідні матеріали
за результатами оцінки майна підприємства (висновок експерта щодо
вартості майна підприємства, а також звіт про оцінку вартості
майна ДП "Укртранснафтопродукт" з рецензією до нього).
 
   8.3. З урахуванням результатів передавальних балансів, оцінки
майна скласти зведений баланс та подати його Мінпаливенерго на
затвердження.
 
   8.4. Розробити та подати  Мінпаливенерго  на  погодження
структуру підприємства, положення про відокремлені підрозділи,
штатний розпис та умови оплати праці на момент  реєстрації
державного підприємства.
 
   8.5. Подати Мінпаливенерго у місячний термін пропозиції щодо
приєднання до складу ДП "Укртранснафтопродукт" інших підприємств,
що належать до сфери управління Мінпаливенерго, господарська
діяльність яких необхідна для забезпечення сталої роботи цього
підприємства,   узгоджені  з  відповідними  профспілковими
організаціями.
 
   8.6. Вжити інших заходів, пов'язаних  з  утворенням  ДП
"Укртранснафтопродукт", відповідно до чинного законодавства.
 
   8.7. Інформувати  Департамент  майнових  відносин  та
реформування власності про стан виконання цього наказу.
 
   9. Заходи з припинення діяльності державних  підприємств
"Бориспільське підприємство магістральних нафтопродуктопроводів",
"Кременчуцьке управління магістральних  нафтопродуктопроводів",
"Лубенське     районне     управління    магістральних
нафтопродуктопроводів",  "Лисичанське   районне   управління
магістральних нафтопродуктопроводів" завершити до 31.12.2006.
 
   10. Установити,   що   ДП   "Укртранснафтопродукт"  є
правонаступником прав та  обов'язків  державних  підприємств:
"Бориспільське підприємство магістральних нафтопродуктопроводів",
"Кременчуцьке управління магістральних  нафтопродуктопроводів",
"Лубенське     районне     управління    магістральних
нафтопродуктопроводів",  "Лисичанське   районне   управління
магістральних нафтопродуктопроводів".
 
   11. Установити, що для державних підприємств, діяльність яких
припиняється відповідно до пункту 1 цього наказу, він набирає
чинності у разі, якщо стосовно цих підприємств не порушено
провадження у справі про банкрутство.
 
   11.1. Для  підприємств,  які  перебувають  у  процедурі
банкрутства, цей наказ набирає чинності з моменту припинення
провадження у справах про банкрутство відповідно до чинного
законодавства.
 
   11.2. Призупинити дію наказу Мінпаливенерго від 23.06.2005
N 279 ( v0279558-05 ) "Про внесення змін до наказу Мінпаливенерго
від 20 жовтня 2004 року N 657 "Про ліквідацію Бориспільського
підприємства магістральних нафтопродуктопроводів".
 
   12. Розмістити  ДП  "Укртранснафтопродукт"  за  адресою:
вул. Комінтерну, 27, м. Київ.
 
   13. Контроль  за  виконанням  цього  наказу покласти на
заступника Міністра Ясюка В.М.
 
 Міністр                         І.Плачков

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка