Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про запровадження ідентифікації і реєстрації коней

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2004 N 496
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 квітня 2005 р.
                   за N 362/10642
 
 
         Про запровадження ідентифікації
            і реєстрації коней
 
    { Про призупинення дії Наказу додатково див. Наказ
              Міністерства аграрної політики
     N 5 ( v0005555-05 ) від 11.01.2005 }
 
    { Про поновлення дії Наказу додатково див. Наказ
             Міністерства аграрної політики 
     N 49 ( v0049555-05 ) від 01.02.2005 - наказ
     скасовано на підставі Наказу  Міністерства
     аграрної  політики N 106 ( z0363-05 )  від 
     22.03.2005 }
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                     аграрної політики
    N 83 ( z0266-06 ) від 27.02.2006 }
 
   На виконання Законів України  "Про  племінну  справу  у
тваринництві" ( 3691-12 ), "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ),
розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року
N 111-р ( 111-2004-р ) "Про заходи щодо реалізації пріоритетних
положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в
2004 році" Н А К А З У Ю:
 
   1. Запровадити ідентифікацію та реєстрацію коней.
 
   2. Затвердити такі, що додаються:
   Положення про ідентифікацію та реєстрацію коней;
   Інструкцію з опису відмітин і прикмет коней.
 
   3. Організацію  та виконання робіт щодо запровадження і
забезпечення функціонування системи ідентифікації та реєстрації
коней покласти на державне підприємство "Агентство з ідентифікації
і реєстрації тварин" (Волков С.Ю.).
 
   4. Визначити, що, починаючи:
   з 1 липня 2006 року, продаж племінних коней на внутрішньому
ринку та їх експорт здійснюються за наявності паспортів коней;
   з 1 січня 2007 року, переміщення коней з господарства в
господарство, реалізація та забій тварин на м'ясо здійснюються за
умови, що тварина ідентифікована та зареєстрована в установленому
порядку, та за наявності паспорта коня.
{ Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 83 ( z0266-06 ) від 27.02.2006 }
 
   5. Державному підприємству "Агентство з ідентифікації і
реєстрації тварин" забезпечити виготовлення та постачання:
   бланків паспортів коней;
   бланків реєстраційних  карток,  формулярів про електронне
маркування коней та книг обліку ідентифікованих коней;
   засобів електронного маркування коней.
{ Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики
N 83 ( z0266-06 ) від 27.02.2006 }
 
   6. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною  інспекцією  (Микитюк  Д.М.),  Державному
департаменту ветеринарної медицини (Вербицький П.І.):
 
   6.1. Довести наказ до відома Міністерства агропромислового
комплексу Автономної Республіки  Крим,  Головного  управління
промисловості і сільського господарства Севастопольської міської
державної  адміністрації,  головних  управлінь  сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій,
управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та
областях.
 
   6.2. До  1  червня  2005 року забезпечити приведення у
відповідність нормативно-правових актів Міністерства  аграрної
політики та Державного департаменту ветеринарної медицини до вимог
ідентифікації та реєстрації коней.
 
   7. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною  племінною  інспекцією,  Державному  департаменту
ветеринарної медицини, Міністерству агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим, Головному управлінню промисловості і
сільського  господарства  Севастопольської  міської  державної
адміністрації, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних  державних  адміністрацій,  управлінням
ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та областях
спільно з державним підприємством "Агентство з ідентифікації і
реєстрації  тварин"  ужити заходів з інформування населення,
власників тварин  та  інших  суб'єктів  господарювання  щодо
запровадження системи ідентифікації та реєстрації коней.
 
   8. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією забезпечити в установленому порядку
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   9. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб Г.І.), починаючи з 2005 року, передбачати кошти на проведення
ідентифікації і реєстрації коней в межах загального  обсягу
видатків, визначених Міністерству.
 
   10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника Ю.Ф.
 
 В.о. Міністра                      Ю.Я.Лузан
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   31.12.2004 N 496
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 квітня 2005 р.
                   за N 362/10642
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про ідентифікацію та реєстрацію коней
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення визначає порядок проведення ідентифікації і
реєстрації коней.
 
   1.2. Положення є обов'язковим для виконання всіма юридичними
та фізичними особами, що є власниками коней, займаються їх
розведенням, вирощуванням, утриманням, випробуваннями, торгівлею,
транспортуванням,  проводять  забій,  утилізацію,  здійснюють
ветеринарно-санітарний контроль, ведуть централізований племінний
облік, надають сервісні послуги у сфері тваринництва та проводять
виставки за участю коней.
 
   1.3. Ідентифікації і реєстрації підлягають усі коні, які
перебувають, розводяться або утримуються на території України.
 
   1.4. Ідентифікація  і реєстрація коней запроваджується з
метою:
   підтвердження права власності на коней;
   охорони території України від епізоотичних захворювань;
   контролю за  санітарним  станом  виробництва,  якістю  і
походженням продукції конярства;
   оптимізації запровадження планів ветеринарної медицини щодо
ветеринарно-санітарного контролю, попередження  (профілактики),
лікування та ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних
хвороб;
   одержання оперативної і надійної інформації про поголів'я
коней щодо статі, віку, породи та місцезнаходження для поліпшення
системи управління і прогнозування розвитку галузі конярства;
   контролю за переміщенням коней у середині країни, при їх
експорті та імпорті;
   оптимізації розробки  і  виконання  селекційних  програм,
організації  технологічних  систем  у  конярстві,  підвищення
достовірності інформації при сертифікації племінних (генетичних)
ресурсів;
   забезпечення індивідуальної ідентифікації кожної тварини.
 
   1.5. Поняття, що вживаються у цьому Положенні, мають таке
значення:
   коні - домашні тварини роду коней (Еquus) - коні, віслюки та
тварини, одержані в результаті їх схрещування;
   племінна тварина - чистопородна або одержана за затвердженою
програмою породного вдосконалення тварина (кінь), яка має племінну
(генетичну) цінність;
   власник -  фізична  чи  юридична  особа,  яка  володіє,
користується та розпоряджається тваринами;
   утримувач - фізична чи юридична особа, яка постійно або
тимчасово несе відповідальність за тварин на основі повноважень,
наданих власником;
   господарство - територія, на якій  розташовані  будівлі,
споруди чи інші конструкції, де перебувають, розводяться або
утримуються коні; поняття "господарство" включає також місця
випробувань, змагань, торгівлі, забою, санутилізації, штучного
осіменіння, трансплантації ембріонів, виставки, місця літнього
утримання і випасання та інші місця зосередження тварин, які є
об'єктом ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;
   ідентифікація - процес (робота) з ототожнювання тварини, який
включає графічний та письмовий опис відмітин і прикмет, присвоєння
клички та ідентифікаційного номера, унесення інформації до книг
обліку коней господарства або відповідних форм племінного обліку
(для племінних господарств), видачу паспорта коня;
   ідентифікаційний номер  -  індивідуальний  номер,  який
присвоюється тварині, є унікальним і не змінюється протягом її
життя;
   електронне маркування  (чипування)  -  уведення  тварині
електромагнітного транспондера - мікрочипа;
   мікрочип, чип, транспондер - приймально-передавальна схема,
яка при активізації пристроєм, що зчитує, передає код з номером
електронного маркування тварини;
   номер електронного маркування - код чипа, що використовується
в разі електронного маркування. Номер електронного маркування коня
заноситься до Реєстру тварин;
   пристрій, що   зчитує   (сканер)   -   електронний
приймально-передавальний апарат, стаціонарний або переносний, який
дає змогу звірити номер електронного маркування, що міститься в
мікрочипі, і прочитати цей номер на відстані;
   капсула - матеріал у біологічно адаптованій оболонці, що
містить мікрочип, призначений для імплантації шляхом ін'єкції;
   ін'єктор -  троакарна  голка, призначена для імплантації
капсули за допомогою ін'єкції;
   формуляр про  електронне  маркування  коня  -  документ
установленої форми, який містить номер електронного маркування
коня, основні відомості щодо коня, його власника, утримувача,
особи, що проводила електронне маркування, місця введення капсули
та марки мікрочипа, засвідчений агентом та власником/утримувачем
коня;
   реєстрація -  унесення до Реєстру тварин інформації про
ідентифікованих коней, їх переміщення, власників, господарства та
їх ветеринарно-санітарний стан;
   паспорт коня - документ установленої форми, що  містить
ідентифікаційні  та  інші дані стосовно коня, відомості про
власника, реєстрацію в Реєстрі тварин,  ветеринарно-санітарні
заходи та є обов'язковим супровідним документом при будь-якому
переміщенні тварини;
   Реєстр тварин  -  автоматизована  інформаційно-аналітична
система збору, накопичення та обробки даних про ідентифікованих
коней,  їх купівлю і продаж, власників, господарства та їх
ветеринарно-санітарний стан тощо, яка  забезпечує  зберігання
інформації про коней, надання такої інформації та її захист від
несанкціонованого доступу;
   замовлення - документ установленої форми, складений власником
коня або уповноваженою ним особою, для проведення ідентифікації та
реєстрації коней, унесення змін у Реєстр тварин;
   відповідальна особа - працівник підприємства,  на  якого
керівником  покладено обов'язки здійснення комплексу робіт з
ідентифікації й обліку коней у господарстві;
   агент з ідентифікації та реєстрації тварин (далі - агент) -
працівник державного підприємства "Агентство з ідентифікації і
реєстрації тварин" (далі - Агентство) або інша фізична особа, у
тому числі працівник установи (організації), уповноваженої вести
централізований племінний облік, яка діє від його імені на
підставі агентської угоди;
   витяг -  документ, форма якого встановлюється держателем
Реєстру тварин. Витяг видається на запит фізичної або юридичної
особи адміністратором Реєстру тварин та містить певний об'єм
інформації з Реєстру тварин у залежності від категорії особи, яка
направила запит, та/або змісту запиту;
   інформаційна довідка - документ, який надається за офіційним
запитом органів державної влади із зазначенням підстав для такого
запиту;
   переміщення -  процес  (дія), результатом якого є зміна
господарства (місцезнаходження), у якому перебуває тварина;
   книга обліку ідентифікованих коней - документ установленої
форми, у який вноситься інформація про тварину, її походження,
переміщення, забій, утилізацію, падіж (загибель) тощо в порядку,
установленому цим Положенням.
 
   1.6. Ідентифікація та реєстрація коней включає:
   оформлення замовлення;
   графічний та письмовий опис відмітин і прикмет, присвоєння
ідентифікаційного номера і клички;
   генетичну експертизу походження (для племінних коней);
   електронне маркування коня мікрочипом (за бажанням власника);
   облік ідентифікованих коней у господарстві;
   реєстрацію ідентифікованих коней (для племінних тварин) у
державній книзі племінних коней (далі - ДКПК) відповідної породи;
   реєстрацію коней у Реєстрі тварин;
   оформлення і видачу паспортів коней;
   реєстрацію в Реєстрі тварин і паспорті коня інформації про
зміну власника, господарства, ідентифікаційних даних коня, падіж
(загибель), забій та утилізацію тварин.
 
   1.7. Агентство здійснює реєстрацію господарств у Реєстрі
тварин, присвоєння реєстраційних номерів господарствам, розподіл
та  присвоєння  ідентифікаційних номерів коням, замовлення у
виробника та видачу власникам бланків замовлень, книг обліку
коней, реєстраційних карток, мікрочипів, оформлення та видачу
паспортів коней, формування і ведення Реєстру тварин.
 
          2. Реєстрація господарства
 
   2.1. Власники чи утримувачі коней зобов'язані зареєструвати
свої господарства в Реєстрі тварин перед початком проведення
ідентифікації та реєстрації тварин.
 
   2.2. Для реєстрації господарства суб'єкт господарювання подає
Агентству через агента заповнену реєстраційну картку господарства
(додаток  1)  та   ветеринарну   довідку   щодо   його
ветеринарно-санітарного  стану,  видану територіальним органом
Державного департаменту ветеринарної медицини.
   Реєстрація господарства    несуб'єкта    господарювання
здійснюється на  підставі  даних  замовлення  на  проведення
ідентифікації та реєстрації коней (додаток 2).
 
   2.3. Суб'єкти господарювання, які займаються випробуванням
коней, проведенням кінноспортивних змагань, виставок за участю
коней,  торгівлею  тваринами та проводять забій, утилізацію,
зобов'язані здійснити дії щодо реєстрації місць випробувань,
змагань, виставок, торгівлі, забою, утилізації та інших місць
зосередження тварин у Реєстрі тварин з моменту надходження до них
першої ідентифікованої та зареєстрованої в установленому порядку
тварини. Указані місця підлягають реєстрації як господарства
відповідно до вимог цього Положення.
 
   2.4. У  разі,  якщо суб'єкт господарювання є власником/
утримувачем кількох господарств, дані подаються окремо про кожне
господарство.
 
   2.5. Агентство вносить дані реєстраційної картки господарства
до Реєстру тварин і надсилає власникам чи утримувачам тварин та
суб'єктам господарювання, зазначеним у пункті 2.3 цього Положення,
повідомлення про реєстрацію господарства в Реєстрі тварин та
присвоєння господарству реєстраційного номера в Реєстрі тварин.
 
   2.6. У разі зміни даних про господарство, занесених до
реєстраційної картки, власник чи утримувач у 3-денний термін подає
Агентству через агента заяву про внесення змін до Реєстру тварин
(додаток 3) та документи, що підтверджують ці зміни.
 
        3. Ідентифікація та реєстрація коней
 
   3.1. Для проведення ідентифікації та реєстрації коне  й
власник чи утримувач подає до Агентства письмове замовлення на
проведення ідентифікації та реєстрації коней. Бланк замовлення
видає агент.
 
   3.2. У замовленні зазначаються:
   реєстраційний номер господарства;
   відомості про власника або утримувача;
   місцезнаходження господарства  чи  місце  проживання  для
фізичних осіб;
   обсяг робіт з ідентифікації та  реєстрації  коней,  які
необхідно провести тощо.
 
   3.3. Відомості  про власника або вповноважену ним особу
повинні містити: для  юридичних  осіб  -  їх  найменування,
місцезнаходження,  ідентифікаційний  код у Єдиному державному
реєстрі підприємств та організацій України (далі - код ЄДРПОУ),
банк обслуговування, номер поточного рахунку в банку, МФО банку,
індивідуальний податковий номер, номер свідоцтва платника ПДВ; для
фізичних осіб, які є суб'єктами господарювання, - прізвище, ім'я,
по батькові, місце проживання, ідентифікаційний номер у Державному
реєстрі фізичних осіб (далі - номер за ДРФО), банк обслуговування,
номер поточного рахунку в банку, МФО банку,  індивідуальний
податковий номер, номер свідоцтва платника ПДВ або номер свідоцтва
платника єдиного податку; для фізичних осіб, які не є суб'єктами
господарювання, - прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний
номер.
 
   3.4. При поданні замовлення власник або вповноважена ним
особа пред'являє паспорт або інший документ, що посвідчує його
особу, а в разі, коли особа діє від їх імені, - відповідне
доручення.
 
   3.5. Замовлення  засвідчується  підписом та печаткою (за
наявності) власника чи утримувача та підписом і штампом агента, що
здійснює свою діяльність за місцезнаходженням господарства.
   Допускається пересилання замовлень та інформації за допомогою
інформаційних систем.
 
   3.6. Усі коні, що утримуються в господарстві, повинні бути
ідентифіковані за одним з таких варіантів:
   А. Присвоєння клички, графічний та письмовий опис відмітин і
прикмет, присвоєння ідентифікаційного номера, оформлення та видача
паспорта коня.
   Б. Присвоєння клички, графічний та письмовий опис відмітин і
прикмет, генетична експертиза походження, оформлення родоводу,
присвоєння ідентифікаційного номера, оформлення та видача паспорта
коня.
 
   3.7. Власник чи утримувач указує варіант ідентифікації коней
свого господарства при оформленні замовлення.
 
   3.8. Для племінних коней, що належать суб'єктам племінної
справи у тваринництві, яким присвоєний відповідний статус, та для
усіх жеребців-плідників, що використовуються для відтворення,
обов'язковою є ідентифікація за варіантом Б.
 
   3.9. На  бажання,  власник  чи  утримувач може замовити
додатковий елемент ідентифікації - установлення  електронного
мікрочипа.
 
   3.10. Агент  або  відповідальна  особа,  які  проводять
ідентифікацію коней, повинні пройти спеціальне навчання, а ті, що
проводять ідентифікацію племінних коней, - атестацію.
 
   3.11. Ідентифікацію  коней у господарстві розпочинають з
відтворного складу:  жеребців-плідників  та  конематок;  далі
ідентифікують коней, призначених для випробування на іподромах,
участі у змаганнях, продажу.
   Лошата ідентифікуються перед відлученням від матері, але не
пізніше одного року після народження.
   Відповідно до  цього  Положення  тварина  повинна  бути
ідентифікована та зареєстрована раніше, ніж вона буде продана або
залишить господарство.
 
   3.12. Кличка тварині присвоюється власником. Племінним коням
кличка присвоюється згідно з установленими правилами. Наступний
власник може змінити кличку коня, про що повідомляє Агентство.
Зміна клички реєструється в Реєстрі тварин і паспорті коня.
 
   3.13. Агент або відповідальна особа заповнюють реєстраційну
картку коня (додаток 4 ( za266-06 ), яка містить відомості про
коня, власника і господарство, графічний та письмовий  опис
відмітин і прикмет.
   Графічний опис відмітин і прикмет проводиться згідно  з
Інструкцією з опису відмітин і прикмет коней, затвердженою наказом
Міністерства аграрної політики України від 31 грудня 2004 року
N 496 ( z0362-05 ), зареєстрованою в Мін'юсті 6 квітня 2005 року
за N 362/10642.
   Усі записи в картці завіряються підписом та печаткою (за
наявності) власника чи утримувача. Картка засвідчується підписом і
штампом агента.
 
   3.14. Якщо кінь, що ідентифікується, підлягає реєстрації в
ДКПК, на нього заповнюється два примірники реєстраційної картки
коня: один надсилається до Агентства, а другий - організації
(установі), на яку покладено ведення централізованого племінного
обліку в конярстві.
 
   3.15. Для   племінних  коней  обов'язковим  елементом
ідентифікації є генетична експертиза походження.
   Генетична експертиза  походження  проводиться  згідно  з
Положенням про порядок проведення генетичної експертизи походження
та аномалій племінних тварин, затвердженим наказом Мінагрополітики
України від 1 червня 2004 року N 197 ( z0738-04 ), зареєстрованим
у Мін'юсті 16 червня 2004 року за N 738/9337.
   Генетична експертиза походження проводиться один раз за життя
коня: лошат - при відлученні, дорослих коней - якщо раніше не
проводилася.
   З цією метою беруться проби біоматеріалу (кров, шерсть тощо)
для тестування, про що робиться відповідна відмітка в обох
примірниках реєстраційної картки коня.
   Власник чи утримувач  повинен  забезпечити  відбір  проб
біоматеріалу. У разі, якщо генетична експертиза походження батька
чи матері тварини не проведена, проба береться і в них.
 
   3.16. Для коней з відомим підтвердженим походженням  до
реєстраційної картки коня, що надсилається до Агентства, додаються
родовід коня (додаток 5) і ксерокопія протоколу  генетичних
досліджень з висновком щодо достовірності його походження.
   Родовід коня заповнюється відповідальною особою господарства
і засвідчується її підписом та печаткою господарства.
   У родоводі зазначають ідентифікаційний номер коня, кличку,
чотири ряди предків. Щодо кожного предка наводять: номер за ДКПК,
кличку, породу і масть (скорочено) та рік народження.
   Якщо на коня видано племінне свідоцтво (сертифікат), родовід
коня і ксерокопію генетичних досліджень можна замінити ксерокопією
племінного свідоцтва (сертифіката).
 
   3.17. Щодо  імпортованого  коня, то власник зобов'язаний
ідентифікувати та зареєструвати його протягом 30 днів від дати
проведення ветеринарно-санітарного контролю на державному кордоні,
але раніше ніж кінь залишить господарство, у порядку, визначеному
в пункті 3.13 цього Положення.
   Якщо імпортований кінь супроводжується паспортом, що містить
ідентифікаційний номер, наданий у країні походження, та заповнене
графічне зображення відмітин і прикмет, його початковий опис та
паспорт зберігаються і є дійсними. Агентством видається вкладиш до
паспорта імпортованого коня (додаток 6), заповнений українською
мовою.
 
   3.18. Після надходження реєстраційної картки коня, родоводу
коня і ксерокопії протоколу генетичних досліджень (для племінних
коней) Агентство здійснює реєстрацію коня в Реєстрі тварин,
присвоює йому ідентифікаційний номер та видає паспорт коня.
 
   3.19. Ідентифікаційний номер складається з 11 символів і має
таку структуру:
   позиції 1, 2 - літерний код України відповідно до ISO 3166;
   позиції 3,  4  -  цифровий код області, де проводилась
ідентифікація тварини;
   позиції 5-11 - індивідуальний номер тварини.
 
   3.20. Датою  реєстрації  коня  вважається  дата внесення
інформації в Реєстр тварин та присвоєння ідентифікаційного номера.
 
         4. Паспорт коня, порядок його
          оформлення, видачі та обігу
 
   4.1. Паспорт коня видається на кожну тварину, ідентифіковану
і зареєстровану в установленому цим Положенням  порядку,  є
супровідним документом на коня при будь-якому його переміщенні і
зберігається за місцеперебуванням коня.
 
   4.2. Наявність паспорта є обов'язковою при участі коня у
виставках,  виводках,  іподромних  випробуваннях,  спортивних
змаганнях, ветеринарно-санітарних обробках та оглядах, продажу
коня та його забою.
 
   4.3. Бланк  паспорта  коня  (додаток  7  (  zb266-06 )
виготовляється згідно з його технічним описом (додаток 8 ) на
замовлення Агентства.
 
   4.4. Усі записи в паспорті здійснюються українською мовою, за
винятком коду країни,  де  тварину  ідентифіковано.  Цифрова
інформація вноситься до паспорта арабськими цифрами.
 
   4.5. На  внутрішньому  боці  титульної сторінки паспорта
надруковано витяг з цього Положення.
 
   4.6. Паспорт містить такі розділи:
   4.6.1. Відомості про коня та його власника. Відомості про
коня містять:  ідентифікаційний  номер,  код  мікрочипа  (за
наявності),  дату  народження, кличку, стать, масть, породну
належність, реєстрацію в ДКПК (за наявності), походження (номер за
ДКПК (для племінних коней), кличка, рік народження і порода
батька, матері і батька матері), місце народження; відомості про
власника, які містять назву господарства, прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи, поштову адресу.
   4.6.2. Реєстрація зміни власника.
   4.6.3. Родовід коня.
   4.6.4. Ідентифікаційний опис коня. Розділ містить кличку
коня, графічний і письмовий опис відмітин і прикмет  коня,
реєстрацію зміни клички коня, відмітку про кастрацію.
   4.6.5. Перевірка ідентифікаційних даних коня. Проводиться
шляхом  порівняння відмітин і прикмет коня з відмітинами і
прикметами, що описані в його паспорті. Перевірка ідентифікаційних
даних проводиться уповноваженою особою або ветеринарним лікарем у
разі прибуття коня на змагання, випробування тощо, і у всіх
випадках застосування щодо коня ветеринарних лікарських препаратів
або проведення ветеринарних досліджень.
   4.6.6. Відмітки про проведені вакцинації проти грипу коней.
   4.6.7. Відмітки про інші вакцинації (крім грипу).
   4.6.8. Лабораторні дослідження. До цього розділу заносяться
результати проведених лабораторних досліджень щодо наявності в
організмі коня збудників інфекційних захворювань або заборонених
речовин.
 
   4.7. Агентство здійснює оформлення паспорта коня та видає
його власнику тварини або уповноваженій ним особі через агента
протягом 21 дня після надходження реєстраційної картки коня (для
племінних коней - і родоводу та ксерокопії протоколу генетичних
досліджень).
 
   4.8. Паспорт на ідентифікованого коня видається один раз.
Термін дії паспорта є безстроковим.
 
   4.9. Якщо на коня раніше був виданий паспорт (паспорт коня
чистокровної верхової породи, паспорт федерації кінного спорту),
який містить графічний та письмовий описи відмітин і прикмет, але
не містить ідентифікаційного номера тварини, власник/утримувач
подає його до Агентства разом з реєстраційною карткою коня.
   Кінь реєструється в Реєстрі  тварин,  йому  присвоюється
ідентифікаційний номер, який заноситься до паспорта. Паспорт
повертається власнику/утримувачу.
 
   4.10. Обмін паспорта або видача нового здійснюється у разі,
якщо:
   власником були встановлені розбіжності в записах паспорта із
записами книги обліку ідентифікованих коней;
   паспорт став непридатним для користування;
   паспорт утрачено.
 
   4.11. У разі виявлення помилок у паспорті, його пошкодження
або втрати власник/утримувач повинен протягом 7 днів  після
виявлення розбіжностей, установлення факту пошкодження або втрати
звернутися до Агентства із заявою про внесення змін у Реєстр
тварин та/або видачу нового паспорта і додати до заяви паспорт,
який потрібно замінити.
   Агентство перевіряє відповідну інформацію в Реєстрі тварин і
в разі підтвердження помилок уносить зміни в Реєстр тварин
відповідно до цього Положення.
 
   4.12. Оформлення  та  видача  нового  паспорта  замість
зіпсованого, пошкодженого або втраченого проводиться Агентством у
14-денний термін з моменту отримання від власника заяви та
паспорта (у разі його пошкодження), який підлягає обміну.
 
   4.13. Паспорт коня, що видається замість утраченого або
пошкодженого, містить відмітку "Виданий повторно".
 
   4.14. Після повторної видачі паспорта знайдений утрачений
паспорт є недійсним і власник/утримувач зобов'язаний повернути
його Агентству для знищення.
 
   4.15. Власник/утримувач повинен подавати паспорт агенту для
внесення відповідних відміток у разі:
   купівлі коня;
   зміни клички коня або інших ідентифікаційних даних;
   кастрації коня.
   Після внесення необхідних відміток агент повертає паспорт
власнику/утримувачу.
 
   4.16. У разі появи в коня протягом життя додаткових набутих
прикмет (тавра, електронного мікрочипа тощо) власник/утримувач
подає до Агентства заяву про внесення змін до Реєстру тварин і
реєстраційну картку коня із зазначенням цих змін.
   Агентство додає  опис  набутих  прикмет  до  початкового
ідентифікаційного опису коня в Реєстрі тварин.
   Унесення додаткових набутих прикмет коня в паспорт робить
агент після відправлення в Агентство заяви про внесення змін до
Реєстру тварин і реєстраційної картки коня.
 
   4.17. Паспорт коня, що пав, повертається в Агентство для
знищення.
 
         5. Електронне маркування коней
 
   5.1. Електронне маркування коней включає:
   імплантацію капсули з номером електронного маркування;
   заповнення формуляра  про  електронне  маркування  коня
(додаток 9) - у двох примірниках - для власника коня і внесення
даних у Реєстр тварин;
   унесення номера електронного маркування в паспорт коня;
   реєстрацію даних, пов'язаних з електронним маркуванням, у
Реєстрі тварин.
 
   5.2. Засоби електронного маркування
   5.2.1. Засоби електронного маркування повинні відповідати
нормам,  розробленим  Міжнародною  Організацією Стандартизації
(International Organization for Standartisation):
   нормі 11 784, яка описує кодову структуру мікрочипа, що
базується на використанні 64-бітного коду з 15 знаками. Код
містить номер країни реєстрації та номер коня і не повинен
дублюватися в жодній країні протягом принаймні 100 років;
   нормі 11 785, яка визначає технологію взаємодії чипа і
пристрою, що зчитує. Передбачає можливість зчитування чипів,
виготовлених за старою технологією, щоб мати змогу ідентифікувати
тварин, маркованих раніше.
   5.2.2. Комплект "капсула-ін'єктор" є стерильним, упакованим в
індивідуальний пакет для одноразового використання.
   Упаковка комплекту  має  містити дату закінчення терміну
використання.
   5.2.3. Для  електронного  маркування коней застосовуються
транспондери (чипи) розміром 2 х 12 мм,  які  містяться  в
спеціальній капсулі з біосумісного матеріалу.
   Після імплантації капсули навкруг утворюється  волокниста
оболонка - захисна реакція організму, що перешкоджає мимовільному
переміщенню капсули.
   5.2.4. Чип не має власної енергії й активується тільки при
наближенні до нього пристрою, що зчитує (приблизно на відстань
15 см,  використовуючи при цьому випромінювану ним енергію),
відсилає йому, в свою чергу, одну радіохвилю. Чип відповідає
виключно на низькочастотні радіохвилі (134,2 KHz) і не є постійним
джерелом хвиль.
   5.2.5. Пристрій, що зчитує, переводить отриманий двійковий
сигнал у десяткову систему і виводить на екран (свій  або
будь-якого іншого комп'ютера) у вигляді 15-значного коду.
   Розпізнавання коду відбувається шляхом проведення сканером
вздовж шиї коня, внаслідок чого на дисплеї висвітлюється номер,
який потім порівнюється з номером  електронного  маркування,
внесеним у паспорт коня.
   5.2.6. Код чипа, який містить номер електронного маркування
коня, є унікальним і незмінним.
   Код чипа відображено на комплекті стрічок  з  магнітним
штрих-кодом, які  входять  до  комплекту "капсула-ін'єктор" і
вклеюються в усі необхідні документи тварини (паспорт коня,
формуляр про електронне маркування коня).
   5.2.7. Код мікрочипа складається з 15 знаків і має таку
структуру:
   1-3 - міжнародний код країни, де  проведено  електронне
маркування;
   4-6 - міжнародний код виробника чипа;
   7-15 - номер коня.
   Код мікрочипа може не співпадати з ідентифікаційним номером
коня.
   5.2.8. Агентство вносить до Реєстру тварин дані щодо всіх
коней - носіїв чипів.
 
   5.3. Порядок проведення електронного маркування
   5.3.1. Власник  зазначає  у  замовленні  на  проведення
ідентифікації та реєстрації коней кількість коней, яким необхідно
провести електронне маркування.
   5.3.2. Агент передає замовлення до Агентства протягом 2 днів.
   5.3.3. Електронне маркування має бути проведене протягом
14 днів після надходження замовлення до Агентства.
   5.3.4. Комплектами для електронного маркування і формулярами
про електронне маркування забезпечує Агентство.
   5.3.5. Агентство  замовляє  у  виробника  виготовлення
мікрочипів.
   5.3.6. Власник (за потребою) може замовити у виробника або
його представника пристрій, що зчитує.
   5.3.7. Агентство видає агенту необхідну кількість засобів
електронного маркування і формулярів про електронне маркування.
   5.3.8. Перед  відправленням  з  Агентства  комплектів
"капсула-ін'єктор"  на  формулярах  про електронне маркування
друкуються:
   номер електронного маркування;
   координати агента.
   5.3.9. Агент або відповідальна особа проводить електронне
маркування коня:
   звіряє або встановлює прикмети коня;
   пересвідчується в нормальному фізичному стані тварини;
   обирає найбільш зручне місце для імплантації мікрочипа. Місце
введення розраховується таким чином, щоб виключити можливість
випадкового  виведенння  і  щонайменше  травмувати  коня.
Рекомендується вводити чип у м'язову тканину середньої третини
лівого боку шиї під кутом 45 град. або у жирову тканину гребеня
шиї під кутом 90 град., відступивши 2-3 см від лінії росту гриви;
   пересвідчується, що  коню  раніше  не  було імплантовано
мікрочип. При будь-якому виявленні мікрочипа (крім  випадків
перемаркування  на  замовлення  власника)  маркування тварини
припиняється;
   попередньо зчитує номер електронного маркування, що міститься
в капсулі для імплантації, з метою його контролю. Будь-яка
дефектна капсула має бути повернена Агентству разом з відповідним
формуляром про електронне маркування;
   обробляє місце введення капсули антисептиком;
   імплантує капсулу з мікрочипом за  допомогою  ін'єктора,
уводячи його на повну довжину голки. Чип виштовхується з голки
повністю до клацання. Місце ін'єкції притискається і масажується,
щоб запобігти утворенню повітряного каналу. З цією ж самою метою
рекомендується надати коню спокій протягом доби після чипування;
   контролює після  ін'єкції  зчитування номера електронного
маркування тварини, що міститься в капсулі;
   заповнює у  двох  примірниках  формуляр  про  електронне
маркування коня, один з яких видає власнику коня, а другий -
надсилає Агентству для реєстрації в Реєстрі тварин;
   уклеює в паспорт коня стрічку  з  номером  електронного
маркування;
   уносить запис про електронну ідентифікацію коня до книги
обліку ідентифікованих коней господарства або відповідних форм
племінного обліку.
   5.3.10. Формуляр про електронне маркування коня містить такі
відомості:
   номер мікрочипа;
   дату чипування;
   ідентифікаційний номер коня;
   стать;
   породу;
   кличку коня;
   дату народження коня;
   ім'я, адресу і номер телефону власника/утримувача коня;
   відомості про агента (відповідальну особу), який проводив
електронне маркування;
   місцезнаходження імплантованого мікрочипа.
   Формуляр засвідчується підписами і  печатками  (штампами)
агента і власника/утримувача.
   5.3.11. Дані про електронне маркування коня вносяться до
Реєстру тварин.
 
   5.4. Електронне  маркування  коней,  раніше  маркованих
мікрочипами
   5.4.1. Власник коня, якому було імплантовано мікрочип до
вступу в дію цього Положення, повинен повідомити про проведене
маркування Агентство (у полі "Прикмети" реєстраційної картки коня)
і заявити про бажання його зберегти або змінити (у заяві про
внесення змін до Реєстру тварин).
   5.4.2. Після надходження до Агентства заявки власника про
наявність та збереження маркування проводиться перевірка цього
маркування агентом.
   5.4.3. Маркування вважається дійсним за умов:
   засвідчення агентом (уповноваженою особою), що імплантована
капсула зчитується пристроєм, який відповідає нормі ISO 11785;
   реєстрації електронного маркування в Реєстрі тварин;
   ідентифікації і реєстрації коня в установленому порядку.
   5.4.4. Перевстановлення  мікрочипа  передбачає  попередню
перевірку агентом/відповідальною особою:
   відповідності тварини її опису в ідентифікаційному документі;
   неможливості нормального зчитування.
   5.4.5. Агент маркує тварину  шляхом  імплантації  нового
мікрочипа.
   Новий мікрочип бажано встановлювати вище за попередній.
   5.4.6. Агент заповнює два примірники формуляра про електронне
маркування коня, один з яких передає власнику, а другий - надсилає
Агентству для внесення даних до Реєстру тварин.
 
   5.5. Наявність у коня мікрочипа не виключає необхідності
наявності паспорта коня.
 
     6. Облік ідентифікованих коней у господарстві
 
   6.1. Власник чи утримувач, у господарстві якого утримуються
коні, а також суб'єкти господарювання, зазначені в пункті 2.3
цього Положення, де коні можуть тимчасово перебувати, зобов'язані
вести своєчасний та вірогідний облік усіх тварин.
   Облік у неплемінних господарствах ведеться шляхом занесення
інформації до книги обліку ідентифікованих коней (додаток 10), у
племінних - до відповідних форм племінного обліку ( z0994-03 )
(N 10-к,  N  10-а,  N  14-к, N 15-к), затверджених наказом
Мінагрополітики України від 15.10.2003 N 364 ( z0992-03 ) "Про
затвердження нормативно-правових актів щодо бонітування племінних
коней і племінного обліку в конярстві", який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 30.10.2003 за N 992/8313.
 
   6.2. Облік ідентифікованих коней у господарствах юридичних
осіб ведеться відповідальною особою господарства, у господарствах
фізичних осіб - агентом, що здійснює свою діяльність на території,
де розташоване господарство.
   Агент веде  окрему книгу обліку ідентифікованих коней у
кожному населеному пункті.
 
   6.3. Книга обліку ідентифікованих коней ведеться на паперових
носіях і зберігається 3 роки від дня вибуття останнього коня з
господарства.
 
   6.4. Книга обліку ідентифікованих коней містить  зведену
картку характеристик господарства та 2 розділи:
   розділ 1 - дані про ідентифікованих коней та їх власників;
   розділ 2 - дані про переміщення коней.
 
   6.5. Записи до книги обліку ідентифікованих коней заносяться
протягом 3 днів після переміщення, народження, остаточного вибуття
коня з господарства українською мовою і розбірливим почерком.
Необхідні виправлення здійснюють чітким закресленням попередньої
інформації. Не допускаються замальовування та підтирання даних.
Будь-які зміни записів у книзі обліку ідентифікованих коней
виконуються в спосіб, придатний для читання.
 
   6.6. До  розділу  1  книги обліку ідентифікованих коней
заносять:
   для юридичних  осіб  -  номер  запису  за  порядком,
ідентифікаційний номер коня, його  кличка,  дата  та  місце
народження, стать, масть, порода, походження (клички батька і
матері), серія та номер паспорта, дані про остаточне вибуття коня
з господарства - дата й причина вибуття (продаж, загибель, падіж
тощо);
   для фізичних осіб - номер запису за порядком, дані про
власника (прізвище, ім'я та по батькові в називному відмінку,
назва вулиці, номер будинку, номер квартири, ідентифікаційний
номер), ідентифікаційний номер коня, його кличка, дата та місце
народження, стать, масть, порода, походження (клички батька й
матері), серія та номер паспорта, дані про остаточне вибуття коня
з господарства (продаж, загибель тощо).
   До розділу 2 книги обліку ідентифікованих коней вносять такі
дані про прибуття та вибуття коней: дата прибуття чи вибуття,
ідентифікаційний номер коня, кличка коня, дані про господарство, з
якого прибув чи вибув кінь, причина прибуття чи вибуття.
   У разі народження лошати в цьому самому господарстві в графі
"Прибуття" зазначають: дату його народження, стать, масть, кличку,
ідентифікаційні номери та клички батька й матері.
   Дані про народження заносяться в книгу обліку ідентифікованих
коней протягом 3 днів.
 
   6.7. Лікар ветеринарної медицини,  під  контролем  якого
перебуває  господарство,  веде амбулаторний журнал, до якого
заносить усі діагностичні дослідження, профілактичні  заходи,
виявлені захворювання, призначене і проведене лікування щодо
кожної тварини.
 
   6.8. Усі записи з книги обліку коней мають подаватися для
перевірки на вимогу працівників Агентства, Державного департаменту
ветеринарної медицини та його територіальних органів.
 
   6.9. Власник чи утримувач зобов'язаний здійснювати періодичну
інвентаризацію  поголів'я  коней  в  господарстві  у розрізі
статево-вікових і господарських груп та  подавати  Агентству
звіт-реєстр про наявність ідентифікованого та зареєстрованого
поголів'я коней  у  господарстві  за  встановленою  формою
(додаток 12).
   Звіт-реєстр подається при початковій реєстрації господарства
в Реєстрі тварин разом із реєстраційною карткою та щорічно за
станом на 1 січня за минулий рік до 20 січня поточного року.
   У разі  ліквідації,  створення  нового або реорганізації
господарства  звіт-реєстр  подається  за  даними  останньої
інвентаризації протягом 10 днів після її проведення.
   Разом зі звітом-реєстром  подається  ветеринарна  довідка
державної    установи    ветеринарної   медицини   про
ветеринарно-санітарний стан господарства.
 
           7. Переміщення тварин
 
   7.1. Власник/утримувач має право на переміщення коня лише в
тому разі, якщо він ідентифікований, на нього видані паспорт і
ветеринарний документ відповідно до чинного законодавства з питань
ветеринарної медицини.
 
   7.2. У разі продажу коня, передання його для користування
іншій фізичній або юридичній особі власник зобов'язаний:
   заповнити два  примірники  відомості  переміщення  тварин
(додаток 11);
   передати паспорт коня, другий примірник відомості переміщення
тварин та ветеринарний документ новому власнику або особі, яка
супроводжує коня;
   унести відповідні записи до книги обліку ідентифікованих
коней;
   не пізніше  3-денного  терміну  після  вибуття  коня  з
господарства  надіслати  Агентству перший примірник відомості
переміщення тварин.
   Бланки відомості переміщення тварин видає Агентство через
агента.
 
   7.3. Фізична чи юридична особа, яка придбала коня  або
отримала його в тимчасове користування, зобов'язана:
   отримати паспорт коня, другий примірник відомості переміщення
тварин та ветеринарний документ;
   звірити тотожність коня з описом у його паспорті;
   у встановленому  цим  Положенням  порядку  зареєструвати
господарство, якщо воно не зареєстроване;
   не пізніше  3-денного  терміну  після  прибуття  коня в
господарство надіслати Агентству заповнений другий  примірник
відомості переміщення тварин;
   подати паспорт коня агенту за новим місцезнаходженням коня
для реєстрації зміни власника (у разі купівлі коня);
   унести відповідні записи до книги обліку ідентифікованих
коней.
 
   7.4. Після  закінчення  терміну  користування  твариною
утримувач/власник зобов'язаний діяти згідно з пунктами 7.2 і 7.3
цього Положення.
 
   7.5. До відомості переміщення тварин вносяться такі дані:
   у разі вибуття тварини з господарства - ідентифікаційний
номер тварини, реєстраційний номер (або ідентифікаційний номер
власника/утримувача), назва та адреса господарства, з  якого
вибуває  тварина,  дата та причина вибуття, дата заповнення
відомості переміщення тварин та код агента, що здійснює свою
діяльність  на території, де розміщене господарство. У разі
експорту тварини - код та назва країни, у яку експортується
тварина, дата експорту, дата заповнення відомості переміщення
тварини та дані про агента, що здійснює свою діяльність на
території,  де  розміщене  господарство,  з  якого  тварина
експортується;
   у разі прибуття тварини до господарства - реєстраційний номер
господарства, назва та адреса господарства, до якого прибуває
тварина, дата та причина прибуття, дата заповнення та дані про
агента, що здійснює свою діяльність на території, де розміщене
господарство.
   Дані, унесені до відомості переміщення тварин, засвідчуються
підписами попереднього власника/утримувача при вибутті та нового
власника/утримувача при прибутті тварини з/до господарства та
печаткою у разі, якщо власником/утримувачем тварини є суб'єкт
підприємницької діяльності, та підписом агента.
 
       8. Забій, падіж (загибель) та утилізація
           ідентифікованих коней
 
   8.1. Якщо  кінь  направляється  на м'ясокомбінат, бійню,
ветсанзавод, власник зобов'язаний здійснити дії відповідно до
пункту 7.2 цього Положення.
   У разі забою, загибелі коня через хворобу  власник  чи
утримувач зазначає у відомості переміщення тварин причину забою,
загибелі.
 
   8.2. При прибутті коня на м'ясокомбінат, бійню чи ветсанзавод
відповідальна особа останнього зобов'язана:
   унести записи про прибуття тварини на м'ясокомбінат, її забій
або утилізацію та їх причину до книги обліку ідентифікованих
коней;
   у 3-денний термін від дати забою або утилізації тварини
надіслати Агентству заповнену відомість переміщення тварин та
паспорт коня для знищення.
 
   8.3. У разі забою тварини в господарстві власника останній
зобов'язаний внести до книги обліку ідентифікованих коней дату та
причину забою і в 3-денний термін після забою подати Агентству
паспорт коня для знищення та відомість переміщення тварин для
внесення до Реєстру тварин інформації про забій коня.
 
   8.4. Якщо  тварина,  що  загинула,  на  ветсанзавод  не
відправляється, власник зобов'язаний внести до книги  обліку
ідентифікованих коней дату та причину загибелі, дату, спосіб і
місце утилізації та в 3-денний термін подати Агентству відомість
переміщення тварин і паспорт коня для знищення.
 
          9. Ведення Реєстру тварин
 
   9.1. Формування  і  ведення  Реєстру тварин здійснюється
відповідно до Положення про Реєстр тварин, затвердженого наказом
Мінагрополітики України від 17.09.2003 N 342 ( z0912-03 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.10.2003  за
N 912/8233.
 
   9.2. Для отримання інформації з Реєстру тварин подається
запит, форма якого встановлюється держателем Реєстру тварин.
Інформація з Реєстру надається Агентством шляхом надання витягу з
Реєстру тварин або інформаційної довідки.
   Рівень доступу  до  даних  Реєстру тварин установлюється
держателем Реєстру тварин.
 
   9.3. Суд, органи внутрішніх справ, прокуратури, державної
податкової служби, Служби безпеки України та інші органи державної
влади отримують інформаційну довідку з Реєстру тварин на бланку
адміністратора Реєстру тварин, якщо запит зроблено у зв'язку із
здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством
України.
 
   9.4. Фізична  або  юридична  особа  може  користуватися
інформацією установленого рівня доступу з Реєстру тварин шляхом
підключення  до  нього через комп'ютерну мережу. Підключення
здійснюється адміністратором Реєстру тварин на основі договору, що
укладається між адміністратором Реєстру тварин та користувачем.
 
{ Положення в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 83
( z0266-06 ) від 27.02.2006 }
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва
 з Головною державною
 племінною інспекцією                 Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.2 Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
         РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ГОСПОДАРСТВА
 
 
   1. Дані про суб'єкт господарювання
 
        -----------------
 Код за ЄДРПОУ | | | | | | | | |    Дата державної реєстрації
 (для юридичних -----------------    суб'єкта господарювання
 осіб)                  ----- ----- -----
                     | | | | | | | | |
 Ідентифікаційний N -------------------------- ----- -----
 за ДРФО (для    | | | | | | | | | | |
 фізичних осіб)   ---------------------
 
 _________________________________________________________________
 (найменування: для юридичних осіб - повна та скорочена назва;
 
 _________________________________________________________________
    для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові)
      -------                -----
 Код КОПФГ | | | |            Код КФВ | | |
      -------                -----
 
 Кількість господарств (структурних підрозділів) _________________
 
 Присвоєний статус суб'єкта племінної справи
 
 1._______________________________________________________________
   (ПЗ, ПР, ПП, код і назва породи, дата присвоєння статусу)
 
 2._______________________________________________________________
 
   Місцезнаходження/місце проживання
 
      ---------------------           -----------
 Код КОАТУУ | | | | | | | | | | |   Поштовий індекс | | | | | |
      ---------------------           -----------
 
 Область________________________, район___________________________
 Нас.пункт___________________, вул.____________________, буд._____
 Тел./факс____________________________, e-mail____________________
 
 Банк обслуговування______________________________________________
                      -------------
 Поточний рахунок N______________   МФО | | | | | | |
                      -------------
 Індивідуальний податковий N_______________
 
 N свідоцтва платника ПДВ/ N свідоцтва платника єдиного податку___
 _________________________________________________________________
 
   2. Дані про керівника (для юридичних осіб)
 
 Прізвище________________________________________________________,
 ім'я_____________________, по батькові___________________________
 
   3. Дані про господарство
 
 Реєстраційний N господарства
 -------------------------
 | | | | | | | | | | | | |
 -------------------------
 
 Назва господарства/структурного підрозділу (за наявності)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Вид тварин_______________________________________________________
 
 Вид діяльності___________________________________________________
          (розведення, утримання, відгодівля, торгівля
 
 _________________________________________________________________
 (ринок), виставки, забій (бойня, м'ясокомбінат), утилізація тощо)
 
 
   Місцезнаходження
 
      ---------------------           -----------
 Код КОАТУУ | | | | | | | | | | |   Поштовий індекс | | | | | |
      ---------------------           -----------
 
 Область________________________, район___________________________
 Нас.пункт___________________, вул.____________________, буд._____
 Тел./факс____________________________, e-mail____________________
 
   Відповідальна особа
 
 Прізвище________________________________________________________,
 
 ім'я_________________, по батькові_______________________________
 
         ----- ----- -----
 Дата заповнення | | | | | | | | |   Підпис власника/утримувача
         ----- ----- -----   __________________________
                          М.П.
 
            -------------
 Агент з ідентифікації | | | | | | | _____________________________
            -------------     (підпис, штамп)
            (код агента)
 
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 83
( z0266-06 ) від 27.02.2006 }
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва
 з Головною державною
 племінною інспекцією                 Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 2.2 Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
       ЗАМОВЛЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
            ТА РЕЄСТРАЦІЇ КОНЕЙ
             N ______ _____
 
 
         ДАНІ ПРО СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 
 Реєстраційний N господарства      Ідентифікаційний N за ДРФО
 в Реєстрі тварин            або код за ЄДРПОУ
 -----------------------------     ---------------------
 | | | | | | | | | | | | | | |     | | | | | | | | | | |
 -----------------------------     ---------------------
 
 _________________________________________________________________
 (найменування: для юридичних осіб - назва; для фізичної особи -
 _________________________________________________________________
          прізвище, ім'я, по батькові)
 
 Банк обслуговування______________________________________________
 
                         -------------
 Поточний рахунок N_______________      МФО | | | | | | |
                         -------------
 
 Індивідуальний податковий N____________________
 
 N свідоцтва платника ПДВ/ N свідоцтва платника єдиного податку
 _________________________________________________________________
 
 Місцезнаходження/місце проживання
 
      ---------------------           -----------
 Код КОАТУУ | | | | | | | | | | |   Поштовий індекс | | | | | |
      ---------------------           -----------
 
 Область___________________________, район________________________
 Нас. пункт__________________, вул.__________________, буд._______
 Тел./факс________________________, e-mail________________________
 
------------------------------------------------------------------
|ЗМІСТ ЗАМОВЛЕННЯ     |Кіль- |Ціна за    |Сума (з ПДВ)  |
|             |кість |одиницю (з  |        |
|             |   |ПДВ)     |        |
|--------------------------+------+--------------+---------------|
|Послуги з ідентифікації та|   |___грн ___коп |___грн ___коп |
|реєстрації коней, голів: |   |       |        |
|за варіантом А      |   |       |        |
|--------------------------+------+--------------+---------------|
|за варіантом Б      |   |___грн ___коп |___грн ___коп |
|             |   |       |        |
|--------------------------+------+--------------+---------------|
|Реєстрація коней, на яких |   |___грн ___коп |___грн ___коп |
|видані паспорти, голів  |   |       |        |
|--------------------------+------+--------------+---------------|
|Видача паспорта повторно, |   |___грн ___коп |___грн ___коп |
|шт.            |   |       |        |
|--------------------------+------+--------------+---------------|
|Книга обліку тварин    |   |___грн ___коп |___грн ___коп |
|господарства, шт.     |   |       |        |
|--------------------------+------+--------------+---------------|
|Заповнення бланків    |   |___грн ___коп |___грн ___коп |
|реєстраційних документів |   |       |        |
|агентом, шт.       |   |       |        |
|--------------------------+------+--------------+---------------|
|Послуги з електронного  |   |___грн ___коп |___грн ___коп |
|маркування, голів     |   |       |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Загальна сума замовлення (з ПДВ)        |___грн ___коп |
|                        |        |
------------------------------------------------------------------
 
   ----- ----- -----
 Дата | | | | | | | | | Підпис власника/утримувача_______________
   ----- ----- -----                 М.П.
            -------------
 Агент з ідентифікації | | | | | | | _____________________________
            -------------    (підпис, штамп)
            (код агента)
 
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 83
( z0266-06 ) від 27.02.2006 }
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва
 з Головною державною
 племінною інспекцією                 Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 2.6 Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
                   ДП "Агентство з ідентифікації
                   і реєстрації тварин"
                   _____________________________
                    (реєстраційний номер
                   _____________________________
                     господарства в Реєстрі
                   _____________________________
                   тварин, П.І.Б. заявника або
                   _____________________________
                     назва юридичної особи)
 
 
               ЗАЯВА
        про внесення змін до Реєстру тварин
 
 
   Відповідно до Положення про ідентифікацію та  реєстрацію
 коней, у зв'язку з_______________________________________________
          (підстави для внесення змін та пояснення в разі
 _________________________________________________________________
             обміну паспорта)
 
 
 прошу внести зміни до Реєстру тварин:
 _________________________________________________________________
              (зміст змін)
 _________________________________________________________________
 
 До заяви додаються:______________________________________________
           (перелік документів, які додаються до заяви)
 
   "__" __________ 200 __ р.       Заявник ______________
                            (підпис)
            -------------
 Агент з ідентифікації | | | | | | | _____________________________
            -------------    (підпис, штамп)
            (код агента)
 
   "__" __________ 200 __ р.
 
{ Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 83
( z0266-06 ) від 27.02.2006 }
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва
 з Головною державною
 племінною інспекцією                 Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 3.13 Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
           РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА КОНЯ
              ( za266-06 )
 
 
{ Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 83
( z0266-06 ) від 27.02.2006 }
                   Додаток 5
                   до пункту 3.16 Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
   РОДОВІД КОНЯ_________________________________________________
                (N за ДКПК, кличка)
 
------------------------------------------------------------------
|Батько     |        |        |        |
|        |        |        |----------------|
|        |        |        |        |
|        |        |---------------+----------------|
|        |        |        |        |
|        |        |        |----------------|
|        |        |        |        |
|        |---------------+---------------+----------------|
|        |        |        |        |
|        |        |        |----------------|
|        |        |        |        |
|        |        |---------------+----------------|
|        |        |        |        |
|        |        |        |----------------|
|        |        |        |        |
|---------------+---------------+---------------+----------------|
|Мати      |        |        |        |
|        |        |        |----------------|
|        |        |        |        |
|        |        |---------------+----------------|
|        |        |        |        |
|        |        |        |----------------|
|        |        |        |        |
|        |---------------+---------------+----------------|
|        |        |        |        |
|        |        |        |----------------|
|        |        |        |        |
|        |        |---------------+----------------|
|        |        |        |        |
|        |        |        |----------------|
|        |        |        |        |
------------------------------------------------------------------
 
 Кінь зареєстрований у       Відповідальна особа __________
 державній книзі племінних                (підпис,
 коней ___________________     ______________________________
 __________________ породи      прізвище, ім'я, по батькові)
 
 Том _______, стор. ______     Печатка
                  господарства
 
{ Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 83
( z0266-06 ) від 27.02.2006 }
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва
 з Головною державною
 племінною інспекцією                 Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 6
                   до пункту 3.17 Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
               ВКЛАДИШ
         до паспорта імпортованого коня
 
 
 Ідентифікаційний номер коня_________________ Кличка______________
 
 Дата народження______________ Стать______________ Масть__________
 
 Порода__________________________ Посилання на ДКПК_______________
 
 Батько___________________________________________________________
 
 Мати_____________________________________________________________
 
 Батько матері____________________________________________________
 
 Країна народження________________________________________________
 
 Власник__________________________________________________________
 
 Адреса власника__________________________________________________
 
 Назва і графічний
 знак Агентства        Дата видачі ________________ Печатка
 
{ Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 83
( z0266-06 ) від 27.02.2006 }
                   Додаток 7
                   до пункту 4.3 Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
              ПАСПОРТ КОНЯ
             ( zb0266-06 )
 
 
{ Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 83
( z0266-06 ) від 27.02.2006 }
 
 
                   Додаток 8
                   до пункту 4.3 Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
             ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
           бланка "Паспорт коня"
 
 
   1. Бланк документа "Паспорт коня" складається з комплекту
восьми текстових паперових аркушів, укладених у обкладинку і
скріплених двома металевими блочками.
   Документ "Паспорт коня" скріплюється блочками після внесення
необхідної інформації до текстових паперових сторінок.
 
   2. Обкладинка паспорта розміром 150 х 214 мм складається з
двох видів полівінілхлоридної плівки:
   лицьовий бік - з прозорої плівки ПВХ товщиною 250 мк;
   зворотний бік - з непрозорої плівки ПВХ товщиною 300 мк.
   Зворотний бік обкладинки на 17 мм заходить на лицьовий.
   Розмір прозорої частини лицьового боку - 133 х 214 мм.
   Товщина корінця обкладинки - 1,5 мм.
   Допуски за лінійними розмірами та координатами розміщення
елементів обкладинки - (+ -) 0,5 мм.
 
   3. Блочки для скріплення бланка мають:
   зовнішній діаметр - 7 мм;
   внутрішній діаметр - 5,5 мм.
   Блочки запресовуються в зібраний документ на відстані 40 мм
від середини сторінки і мають координати: 10 мм від корінця
обкладинки та 67 мм і 147 мм від правого краю обкладинки.
   Відстань між вісями блочок - 80 мм.
 
   4. Комплект текстових аркушів бланка документа "Паспорт коня"
виготовляється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 19.04.93 N 283 ( 283-93-п ) "Про встановлення порядку
виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку".
   Кожний комплект  аркушів  має  єдиний  номер,  який  не
повторюється в серії.
   Формат аркушів - 148 х 210 мм, де 148 мм - вертикальний
розмір аркуша.
   Основні технічні  характеристики  паперу для виготовлення
комплекту паперових аркушів:
   маса 1 кв. м - не менше 80 г;
   власна флюоресценція - не більше 3%;
   наявність хімічного захисту;
   наявність двоступеневого (двотонового) водяного знаку;
   білість - не менше 80%;
   наявність захисних волокон.
   Двоступеневий (двотоновий) водяний знак, який є на папері,
являє собою аксонометричну проекцію прямокутного паралелепіпеда з
довжиною бокових ліній 18 мм та ліній основи - 10 мм. Сполучення
окремих водяних знаків по боковим та лініям основи складає єдиний
для аркуша паперу фоновий двоступеневий (двотоновий) водяний знак.
   Друковані елементи захисту паперових аркушів:
   лицьовий та  зворотний  боки  аркушів (крім сторінки 6)
задруковані двома гільошними антисканерними сітками перемінної
геометрії з товщиною ліній не більше 50 мкм;
   у дизайну лицьового та  зворотного  боків  аркушів  при
друкуванні використані видимі та невидимі при денному світлі
фарби, що візуалізуються при  дії  випромінювання  в  зонах
спеціальних частот та мікрошрифт.
   Кількість фарб офсетного друку - 4 + 4 (крім сторінки 6, де
кількість фарб - 2).
   Кожний паперовий аркуш комплекту має номер з шести цифр і
серію з двох літер, які нанесені на лицьовий бік.
   Кожна сторінка має колонцифру в нижньому правому куті.
   Кольори сторінок  1-5,  7-9  -  світло-зелено-охристий,
10-16 - рожево-охристий.
   Комплект текстових  паперових  аркушів  обандеролюється
паперовою стрічкою.
   Допуски за всіма розмірами і координатами розміщення (крім
товщини ліній дизайну та мікрошрифту) + - 0,5 мм.
 
{ Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 83
( z0266-06 ) від 27.02.2006 }
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва
 з Головною державною
 племінною інспекцією                 Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 9
                   до пункту 5.1 Положення
                   про ідентифікацію та
                   реєстрацію коней
 
 
               ФОРМУЛЯР
         про електронне маркування коня
 
 
           -------------------------------
 Номер електронного | | | | | | | | | | | | | | | |
 маркування     -------------------------------
 
           ----- ----- ---------
 Дата чипування   | | | | | | | | | | |
           ----- ----- ---------
           число місяць  рік
 
            -----------------------
 Ідентифікаційний номер | | | | | | | | | | | |
            -----------------------
 
   1. Дані про коня
 
          ---     ---    ---    ---
 Стать  жеребець | |  кобила | | мерин | |    |V| - так
          ---     ---    ---    ---
 
 Кличка __________________________________________
 Дата народження _________________________________
 Порода __________________________________________
 Масть ___________________________________________
 
   2. Дані про власника/утримувача коня
 
------------------------------------------------------------------
|Реєстраційний номер    -------------------------      |
|господарства в Реєстрі   | | | | | | | | | | | | |      |
|тварин           -------------------------      |
|----------------------------------------------------------------|
|Назва господарства (для юридичних осіб) ________________________|
|________________________________________________________________|
|Прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичних осіб) ________________|
|________________________________________________________________|
|Адреса _________________________________________________________|
|(індекс, область, район, місто, село, вулиця, будинок, квартира)|
|________________________________________________________________|
|Телефон ____________________________________________      |
|----------------------------------------------------------------|
|3. Електронне маркування                    |
|----------------------------------------------------------------|
|        Електронне маркування проведено:        |
|----------------------------------------------------------------|
|       ---------    |    Уповноважена особа    |
|  Код агента | | | | |    |                |
|       ---------    |                |
|Прізвище ______________________|Прізвище _______________________|
|Адреса ________________________|Адреса _________________________|
|_______________________________|________________________________|
|Тел. __________________________|Тел. __________________________ |
|----------------------------------------------------------------|
|Імплантовано ___________________________________________________|
|              (назва мікрочипа)          |
|Місце імплантації ______________________________________________|
|----------------------------------------------------------------|
|Підпис і штам агента      |Підпис уповноваженої особи   |
|                |Печатка господарства      |
------------------------------------------------------------------
 
{ Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 83
( z0266-06 ) від 27.02.2006 }
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва
 з Головною державною
 племінною інспекцією                 Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 10
                   до пункту 6.1 Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
   Область......................................................
   Район........................................................
   Сільська (селищна) рада......................................
   Населений пункт..............................................
   Код КОАТУУ...................................................
   Господарство.................................................
   Реєстраційний N господарства.................................
 
 
      КНИГА ОБЛІКУ ІДЕНТИФІКОВАНИХ КОНЕЙ N_____
         (для неплемінних господарств)
 
 
 Вид діяльності___________________________________________________
        (розведення, утримання, виставки, торгівля, забій
 
 _________________________________________________________________
       (бійня, м'ясокомбінат), утилізація тощо)
 
                   Початок.....................
                   Закінчення..................
 
 Населений пункт_________________   Розділ 1
 
------------------------------------------------------------------
|N |Власник коня        |Дані про тварину        |
|з/п|(ідентифікаційний номер,  |--------------------------------|
|  |прізвище, ім'я та по    |ідентифіка-|кличка|дата |місце |
|  |батькові, адреса)     |ційний N  |   |наро- |наро- |
|  |              |      |   |дження|дження|
|---+---------------------------+-----------+------+------+------|
|1 |2             |3     |4   |5   |6   |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|Дані про тварину   |Походження тварини       |Остаточ-|
|----------------------+--------------------------------|не   |
|стать|масть|по- |серія|мати      |батько     |вибуття |
|   |   |рода|та N |        |        |з госпо-|
|   |   |  |пас- |        |        |дарства |
|   |   |  |порта|---------------+----------------+--------|
|   |   |  |   |іден-|клич-|по-|іден-|клич-|по- |да-|при-|
|   |   |  |   |тифі-|ка  |ро-|тифі-|ка  |ро- |та |чина|
|   |   |  |   |ка- |   |да |ка- |   |да |  |  |
|   |   |  |   |цій- |   |  |цій- |   |  |  |  |
|   |   |  |   |ний N|   |  |ний N|   |  |  |  |
|-----+-----+----+-----+-----+-----+---+-----+-----+----+---+----|
|7  |8  |9  |10  |11  |12  |13 |14  |15  |16 |17 |18 |
------------------------------------------------------------------
 
                   Розділ 2
 
------------------------------------------------------------------
|Прибуття            |Вибуття             |
|-------------------------------+--------------------------------|
|дата|ідентифікаційний N, кличка|дата |ідентифікаційний N, кличка|
|  |коня, дані про      |   |коня, дані про      |
|  |господарство, з якого   |   |господарство, до якого  |
|  |прибув кінь, причини   |   |вибув кінь, причини    |
|  |прибуття         |   |вибуття          |
|----+--------------------------+-----+--------------------------|
|1  |2             |3  |4             |
------------------------------------------------------------------
 
{ Додаток 10 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 83
( z0266-06 ) від 27.02.2006 }
 
 
 
                   Додаток 11
                   до пункту 7.2 Положення
                   про ідентифікацію та
                   реєстрацію коней
 
 
          ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН        (1)
 
 
 Вид тварин:
 ---    ---    ---     ---     ---    ---
 |X| - так | | - ВРХ | | - свині | | - вівці | | - кози | | - коні
 ---    ---    ---     ---     ---    ---
 
 1. Дані про господарство, з якого вибувають тварини
 
    Реєстраційний номер господарства у Реєстрі тварин
         -------------------------------
         | | | | | | | | | | | | | | | |
         -------------------------------
Ідентифікаційний номер за ДРФО       Код за ЄДРПОУ
---------------------           -----------------
| | | | | | | | | | |           | | | | | | | | |
---------------------           -----------------
 
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання або П.І.Б. негосподарюючого
    суб'єкта - власника/утримувача та назва господарства
             /за наявності/)
 
      ---------------------
 Код КОАТУУ | | | | | | | | | | |
      ---------------------
         -----------
 Поштовий індекс | | | | | |
         -----------
 
 Місцезнаходження господарства/
 місце проживання ________________________________________________
            (область, район, населений пункт)
 вулиця _________________________________ буд. _______ кв. _______
 
 
 2. Дані про тварин
       ----- ----- ---------             -----
 Дата вибуття | | | | | | | | | | |     Причина вибуття | | |
       ----- ----- ---------             -----
 
-----------------------------------------------------------------------------------
|N |Ідентифікаційний номер      | |N |Ідентифікаційний номер      | |
|з/п|                 | |з/п|                 | |
|---+---------------------------------+--+---+---------------------------------+--|
|1 |---------------------------------| |8 |---------------------------------| |
|  || | | | | | | | | | | | | | | | || |  || | | | | | | | | | | | | | | | || |
|  |---------------------------------| |  |---------------------------------| |
|---+---------------------------------+--+---+---------------------------------+--|
|2 |---------------------------------| |9 |---------------------------------| |
|  || | | | | | | | | | | | | | | | || |  || | | | | | | | | | | | | | | | || |
|  |---------------------------------| |  |---------------------------------| |
|---+---------------------------------+--+---+---------------------------------+--|
|3 |---------------------------------| |10 |---------------------------------| |
|  || | | | | | | | | | | | | | | | || |  || | | | | | | | | | | | | | | | || |
|  |---------------------------------| |  |---------------------------------| |
|---+---------------------------------+--+---+---------------------------------+--|
|4 |---------------------------------| |11 |---------------------------------| |
|  || | | | | | | | | | | | | | | | || |  || | | | | | | | | | | | | | | | || |
|  |---------------------------------| |  |---------------------------------| |
|---+---------------------------------+--+---+---------------------------------+--|
|5 |---------------------------------| |12 |---------------------------------| |
|  || | | | | | | | | | | | | | | | || |  || | | | | | | | | | | | | | | | || |
|  |---------------------------------| |  |---------------------------------| |
|---+---------------------------------+--+---+---------------------------------+--|
|6 |---------------------------------| |13 |---------------------------------| |
|  || | | | | | | | | | | | | | | | || |  || | | | | | | | | | | | | | | | || |
|  |---------------------------------| |  |---------------------------------| |
|---+---------------------------------+--+---+---------------------------------+--|
|7 |---------------------------------| |14 |---------------------------------| |
|  || | | | | | | | | | | | | | | | || |  || | | | | | | | | | | | | | | | || |
|  |---------------------------------| |  |---------------------------------| |
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 3. Дані про перевізника _________________________________________
              (найменування, прізвище та ініціали,
__________________________________________________________________
   вид, марка та реєстраційний номер транспортного засобу)
 
 4. Дані про господарство, у яке вибувають тварини
 
    Реєстраційний номер господарства у Реєстрі тварин
         -------------------------------
         | | | | | | | | | | | | | | | |
         -------------------------------
Ідентифікаційний номер за ДРФО       Код за ЄДРПОУ
---------------------           -----------------
| | | | | | | | | | |           | | | | | | | | |
---------------------           -----------------
 
__________________________________________________________________
     (найменування суб'єкта господарювання або П.І.Б.
   негосподарюючого суб'єкта - власника/утримувача та назва
          господарства (за наявності)
 
 Місцезнаходження господарства/
      ---------------------
 Код КОАТУУ | | | | | | | | | | |
      ---------------------
         -----------
 Поштовий індекс | | | | | |
         -----------
 
 місце проживання ________________________________________________
            (область, район, населений пункт)
 вулиця _________________________________ буд. _______ кв. _______
 
 
 Власник/утримувач господарства, з якого вибули тварини
-------------------------------------------------
|           ----- ----- ---------   |
|   Дата заповнення | | | | | | | | | | |   |
|           ----- ----- ---------   |
|                        |
|   ------------------------------------------|
|         (П.І.Б. власника)       |
|М.П.          -----------------------|
|   Агент з        (підпис власника)  |
|   ідентифікації               |
|   -----------                |
|   | | | | | |                |
|   -----------                |
|   (код агента)    -----------------------|
|              (підпис агента)   |
-------------------------------------------------
 
 
          ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН        (2)
 
 Вид тварин:
 ---    ---    ---     ---     ---    ---
 |X| - так | | - ВРХ | | - свині | | - вівці | | - кози | | - коні
 ---    ---    ---     ---     ---    ---
 
 1. Дані про господарство, з якого вибули тварини
 
    Реєстраційний номер господарства у Реєстрі тварин
         -------------------------------
         | | | | | | | | | | | | | | | |
         -------------------------------
Ідентифікаційний номер за ДРФО       Код за ЄДРПОУ
---------------------           -----------------
| | | | | | | | | | |           | | | | | | | | |
---------------------           -----------------
 
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання або П.І.Б. негосподарюючого
    суб'єкта - власника/утримувача та назва господарства
             /за наявності/)
 
 Місцезнаходження господарства/
      ---------------------
 Код КОАТУУ | | | | | | | | | | |
      ---------------------
         -----------
 Поштовий індекс | | | | | |
         -----------
 
 місце проживання ________________________________________________
            (область, район, населений пункт)
 вулиця _________________________________ буд. _______ кв. _______
 
 2. Дані про тварин
       ----- ----- ---------             ------
 Дата вибуття | | | | | | | | | | |     Причина вибуття | || |
       ----- ----- ---------             ------
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Ідентифікаційний номер      |прибут-|N |Ідентифікаційний номер      |прибут-|
|з/п|                 |тя не |з/п|                 |тя не |
|  |                 |відбул.|  |                 |відбул.|
|---+---------------------------------+-------+---+---------------------------------+-------|
|1 |---------------------------------|---  |8 |---------------------------------|---  |
|  || | | | | | | | | | | | | | | | ||| |  |  || | | | | | | | | | | | | | | | ||| |  |
|  |---------------------------------|---  |  |---------------------------------|---  |
|---+---------------------------------+-------+---+---------------------------------+-------|
|2 |---------------------------------|---  |9 |---------------------------------|---  |
|  || | | | | | | | | | | | | | | | ||| |  |  || | | | | | | | | | | | | | | | ||| |  |
|  |---------------------------------|---  |  |---------------------------------|---  |
|---+---------------------------------+-------+---+---------------------------------+-------|
|3 |---------------------------------|---  |10 |---------------------------------|---  |
|  || | | | | | | | | | | | | | | | ||| |  |  || | | | | | | | | | | | | | | | ||| |  |
|  |---------------------------------|---  |  |---------------------------------|---  |
|---+---------------------------------+-------+---+---------------------------------+-------|
|4 |---------------------------------|---  |11 |---------------------------------|---  |
|  || | | | | | | | | | | | | | | | ||| |  |  || | | | | | | | | | | | | | | | ||| |  |
|  |---------------------------------|---  |  |---------------------------------|---  |
|---+---------------------------------+-------+---+---------------------------------+-------|
|5 |---------------------------------|---  |12 |---------------------------------|---  |
|  || | | | | | | | | | | | | | | | ||| |  |  || | | | | | | | | | | | | | | | ||| |  |
|  |---------------------------------|---  |  |---------------------------------|---  |
|---+---------------------------------+-------+---+---------------------------------+-------|
|6 |---------------------------------|---  |13 |---------------------------------|---  |
|  || | | | | | | | | | | | | | | | ||| |  |  || | | | | | | | | | | | | | | | ||| |  |
|  |---------------------------------|---  |  |---------------------------------|---  |
|---+---------------------------------+-------+---+---------------------------------+-------|
|7 |---------------------------------|---  |14 |---------------------------------|---  |
|  || | | | | | | | | | | | | | | | ||| |  |  || | | | | | | | | | | | | | | | ||| |  |
|  |---------------------------------|---  |  |---------------------------------|---  |
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 3. Дані про перевізника _________________________________________
              (найменування, прізвище та ініціали,
__________________________________________________________________
   вид, марка та реєстраційний номер транспортного засобу)
 
 4. Дані про господарство, у яке прибули тварини
 
    Реєстраційний номер господарства у Реєстрі тварин
         -------------------------------
         | | | | | | | | | | | | | | | |
         -------------------------------
Ідентифікаційний номер за ДРФО       Код за ЄДРПОУ
---------------------           -----------------
| | | | | | | | | | |           | | | | | | | | |
---------------------           -----------------
 
__________________________________________________________________
     (найменування суб'єкта господарювання або П.І.Б.
   негосподарюючого суб'єкта - власника/утримувача та назва
          господарства (за наявності)
 
 Місцезнаходження господарства/
      ---------------------
 Код КОАТУУ | | | | | | | | | | |
      ---------------------
         -----------
 Поштовий індекс | | | | | |
         -----------
 
 місце проживання ________________________________________________
            (область, район, населений пункт)
 вулиця _________________________________ буд. _______ кв. _______
 
   Власник/утримувач господарства,           Власник/утримувач господарства,
     з якого вибули тварини               до якого прибули тварини
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|           ----- ----- ---------   |        ----- ----- ---------      |
|   Дата заповнення | | | | | | | | | | |   |Дата заповнення | | | | | | | | | | |      |
|           ----- ----- ---------   |        ----- ----- ---------      |
|   ------------------------------------------+------------------------------------------    |
|   ------------------------------------------+------------------------------------------    |
|         (П.І.Б. власника)       |      (П.І.Б. власника)          |
|            -----------------------+-----------------------             |
|М.П.            (підпис власника)  |  (підпис власника)            М.П. |
|   Агент з                  |Агент з                     |
|   ідентифікації               |ідентифікації                  |
|   -----------                |-----------                   |
|   | | | | | |                || | | | | |                   |
|   -----------                |-----------                   |
|   (код агента)               |(код агента)    -----------------------    |
|              (підпис агента)   |           (підпис агента)      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
{ Додаток 11 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 83
( z0266-06 ) від 27.02.2006 }
 
 
                   Додаток 12
                   до пункту 6.9 Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію коней
 
 
              ЗВІТ-РЕЄСТР
         про наявність ідентифікованого
    та зареєстрованого поголів'я коней у господарстві
           за станом на 01.01.20___
 
 
 Реєстраційний N            Ідентифікаційний N за ДРФО
 господарства в Реєстрі        або код за ЄДРПОУ
 тварин
 -----------------------------     ---------------------
 | | | | | | | | | | | | | | |     | | | | | | | | | | |
 -----------------------------     ---------------------
 
 _________________________________________________________________
  (назва суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові
 
 _________________________________________________________________
  фізичної особи - власника (утримувача), назва господарства)
          --------------------- -----------
          | | | | | | | | | | |, | | | | | |
 Місцезнаходження/ --------------------- -----------_____________
 місце проживання  (код КОАТУУ, поштовий індекс, область, район,
 
 _________________________________________________________________
       населений пункт, вул., буд., тел. /факс)
 
------------------------------------------------------------------------
|Статево- |Наяв-|З них|Прибуття   |Вибуття     |Спа-|Наяв-|З них|
|вікові та|ність|іден-|-------------+-----------------|ро- |ність|іден-|
|госпо-  |на  |тифі-|прип- |на-  |пе- |про-|за-|за-|вано|на  |тифі-|
|дарські |поча-|кова-|лід, |дійш- |ре- |дано|би-|ги-|ко- |кі- |кова-|
|групи  |ток |но  |на-  |ло з |ве- |  |то |ну-|бил |нець |но  |
|коней  |року |   |дійшло|інших |де- |  |  |ло |  |року |   |
|     |   |   |з мо- |госпо-|но в|  |  |  |  |   |   |
|     |   |   |лодня-|дарств|інші|  |  |  |  |   |   |
|     |   |   |ку  |   |гру-|  |  |  |  |   |   |
|     |   |   |   |   |пи |  |  |  |  |   |   |
|---------+-----+-----+------+------+----+----+---+---+----+-----+-----|
|Жеребці- |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|плідники |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|---------+-----+-----+------+------+----+----+---+---+----+-----+-----|
|Конематки|   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|---------+-----+-----+------+------+----+----+---+---+----+-----+-----|
|Жеребці |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|4 років |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|і старше |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|---------+-----+-----+------+------+----+----+---+---+----+-----+-----|
|Кобили  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|4 років |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|і старше |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|---------+-----+-----+------+------+----+----+---+---+----+-----+-----|
|Жеребці |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|3 років |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|---------+-----+-----+------+------+----+----+---+---+----+-----+-----|
|Кобили  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|3 років |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|---------+-----+-----+------+------+----+----+---+---+----+-----+-----|
|Жеребці |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|2 років |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|---------+-----+-----+------+------+----+----+---+---+----+-----+-----|
|Кобили  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|2 років |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|---------+-----+-----+------+------+----+----+---+---+----+-----+-----|
|Жеребці |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|1 року  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|---------+-----+-----+------+------+----+----+---+---+----+-----+-----|
|Кобили  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|1 року  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|---------+-----+-----+------+------+----+----+---+---+----+-----+-----|
|Жеребці |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|до    |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|1 року  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|---------+-----+-----+------+------+----+----+---+---+----+-----+-----|
|Кобили до|   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|1 року  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
|---------+-----+-----+------+------+----+----+---+---+----+-----+-----|
|Усього  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |
------------------------------------------------------------------------
 
                         ----- ----- -----
 Власник (утримувач)_________________    Дата | | | | | | | | |
          (підпис, печатка)      ----- ----- -----
 
{ Додаток 12 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 83
( z0266-06 ) від 27.02.2006 }
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   31.12.2004 N 496
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 квітня 2005 р.
                   за N 362/10642
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
         З ОПИСУ ВІДМІТИН І ПРИКМЕТ КОНЕЙ
 
 
           1. Загальні положення
 
   Ця Інструкція  призначена  для  проведення графічного та
письмового опису коня при заповненні реєстраційної картки коня.
Опис коня ґрунтується на його огляді та нанесенні на контур коня
природних плям і прикмет. Графічне  зображення  доповнюється
письмовим описом.
   Масті, відмітини та прикмети є об'єктивними ознаками при
індивідуальному обліку коней. Вони дають змогу ідентифікувати
окремих коней, установити їх відповідність виданим  на  них
документам.
 
           2. Характеристика мастей
 
   Ворона масть - рівномірне чорне забарвлення голови, тулуба,
кінцівок, гриви і хвоста. Зустрічаються: ворона в сивині, коли
серед чорного волосся рівномірно розподілені білі волосини, але ця
сивина з віком не змінюється і не переходить у сіру масть, і
ворона в загарі, коли кінці чорних волосинок на тілі коня мають
рудувате забарвлення.
   Каракова масть - чорне забарвлення голови, тулуба, кінцівок,
гриви і хвоста, але з коричневими підпалинами на кінці морди, за
ліктями і в паху.
   Гніда масть - колір тулуба, шиї, голови коричневий різних
відтінків, кінцівки по зап'ястні і скакальні суглоби, грива і
хвіст чорні. Розрізняють світло-гніду, гніду та темно-гніду масті.
   Булана масть - подібна до гнідої, але тулуб, шия, голова
пісочного кольору різних відтінків, на хребті часто темна смуга -
ремінь.
   Мишаста масть - подібна до буланої, але колір тулуба не
пісочний, а попелястий.
   Руда масть - однакове забарвлення голови, тулуба, кінцівок,
гриви  і  хвоста. Можливі варіанти від світло-золотавого до
темно-каштанового (бурого).
   Солова масть - золотаво-жовтий (від світлого до темного)
колір голови, тулуба, кінцівок та білий колір гриви і хвоста.
   Ігренева масть - голова, тулуб, кінцівки шоколадного кольору,
грива і хвіст білі або димчасті.
   Ізабеллова масть - дуже світлий, майже рожевий колір голови,
тулуба, кінцівок (максимально світлий варіант солової масті),
грива та хвіст - білі, шкіра рожева, райдужна оболонка світла
(блакитні очі).
   Сіра масть - утворюється волоссям білого кольору та основної
масті, яка була при народженні. Коні сивіють з віком, причому
посивіння починається з голови. У старих коней по корпусу часто
проступає "гречка" - невеличкі плями чорного, коричневого або
жовтого кольору (залежно від того, яка масть була при народженні).
Деякі варіанти сірої масті - сірий тулуб, чорні грива, хвіст і
кінцівки;  сірий  "у  яблуках" корпус, білі хвіст і грива;
червоно-сіра (коли кінь при народженні був гнідої масті).
   Чала масть - характеризується рівномірною домішкою білого
волосся до основної масті (вороної, гнідої, рудої, причому голова
і кінцівки зберігають основну масть. З віком забарвлення чалих
коней не змінюється.
   Савраса масть - буває двох видів: гнідо-савраса - забарвлення
тулуба блякле, темна смуга по хребту та часто смугастість на
передпліччі  (зеброїдність),  ноги по зап'ястні та скакальні
суглоби, грива і хвіст чорні із значною домішкою жовтуватого
волосся; рудо-савраса - забарвлення тулуба блякле, грива і хвіст з
рудого і бурого волосся.
   Ряба масть - по всій основній масті коня, у гриві і хвості -
великі білі плями. Розрізняють вороно-, гнідо-, рудо-, булано-,
солово-рябу масті. З віком конфігурація плям не змінюється.
   Чубара масть - по білому корпусу коня густо  розкидані
невеликі плями. У залежності від кольору плям розрізняють вороно-,
гнідо-, рудочубару масті.
 
              3. Відмітини
 
   Це природні плями різного розміру і форми на голові, тулубі і
кінцівках  коня.  Білі  відмітини виникають унаслідок повної
депігментації ділянки шкіри, а змішаного кольору - при неповній.
Навкруги і всередині природних отворів - рота, ніздрів, очей,
ануса тощо часто зустрічаються рожеві майже безволосі ділянки
шкіри - тільні плями.
   Відмітини описують у такій послідовності: на голові, тулубі,
кінцівках: лівій передній, лівій задній, правій передній, правій
задній.
 
              4. Прикмети
 
   Під прикметами розуміють індивідуальні ознаки тварини: розмір
та розташування завитків - ділянок волосся, розташованого в
іншому, ніж інше, напрямі, розмір і форму каштанів на кінцівках,
депігментацію райдужної оболонки - "сороче око", неправильне
змикання зубних аркад, закоротку нижню щелепу, наявність іклів у
кобил, наявність, місцеположення і спосіб накладання (холодний чи
гарячий) тавра тощо.
   Якщо кінь не має відмітин та особливих прикмет, описують не
менше п'яти завитків.
 
    5. Умовні позначення відмітин та прикмет на схемі
 
   Білі відмітини обводяться  червоним  контуром  і  злегка
заштриховуються.
   Білі відмітини на конях сірої масті позначаються, якщо шкіра
під ними рожевого кольору, відмінного від інших ділянок. Білі
відмітини на ногах позначаються в трьох відображеннях (ліворуч,
праворуч і ззаду). Якщо вони не помітні з усіх трьох боків, про це
зазначають у письмовому описі.
   Сивина позначається короткими червоними штрихами.
   Тільні плями замальовуються суцільним червоним кольором.
   Мастні плями на білих відмітинах позначаються синім або
чорним кольором.
   Завитки, рубці,  що  не проходять, тавро або татуювання
позначаються синім або чорним кольором.
   Завитки волосся  позначають хрестиком "х". Завитки краще
помітні на вологій шерсті. Якщо на коні довга зимова шерсть, слід
розділити волосся, щоб краще бачити його основу.
   Оглядають голову (лоб, ніс), звертають увагу на губи та під
чубком. Оглядають гребінь шиї ліворуч і праворуч. Оглядають під
щелепами, горло, груди, передпліччя. Перевіряють інші частини тіла
і ніг на наявність завитків.
   Якщо завиток має подовжену форму (лінія зміни напряму росту
волосся), він позначається прямою і хрестиком "х".
   Рубці позначаються стрілкою "<",  яка  вказує  на  його
місцезнаходження.
   Маленькі заглиблення ("мітки великого пальця Пророка"), що
зустрічаються звичайно на шиї, позначаються трикутником.
   Тавро і татуювання позначаються схематичним малюнком.
 
             6. Статі коня
              ( zc362-05 )
 
      7. Прийнятий опис типових відмітин і прикмет
 
------------------------------------------------------------------
|              КІНЦІВКИ              |
|----------------------------------------------------------------|
|Білий вінчик     |Біла до скакального   |Мастні плями на |
|           |суглоба         |вінчику     |
|---------------------+------------------------+-----------------|
|Біла бабка      |Біла пляма на вінчику  |Несиметричні   |
|---------------------+------------------------+-----------------|
|Біла до третини   |- спереду        |Зубчасті     |
|п'ястка, плесна   |            |         |
|---------------------+------------------------+-----------------|
|Біла в півп'ястки,  |- зовні         |Облямівка    |
|плесна        |            |         |
|---------------------+------------------------+-----------------|
|Біла до зап'ястя   |- зсередини       |Сиве волосся   |
|---------------------+------------------------+-----------------|
|           |- на п'ятці       |         |
|----------------------------------------------------------------|
|               ГОЛОВА               |
|----------------------------------------------------------------|
|Завиток  |Подовжена зірка |Вузька проточина   |Облямівка  |
|-----------+-----------------+---------------------+------------|
|Сивина   |Несиметрична   |Широка проточина   |Біла смужка |
|      |зірка      |           |      |
|-----------+-----------------+---------------------+------------|
|Зірочка  |Серпоподібна   |Проточина зі змішаним|Тільна пляма|
|      |зірка      |волоссям       |      |
|-----------+-----------------+---------------------+------------|
|Мала зірка |- правовідкрита |Несиметрична     |Більмо   |
|      |         |проточина      |      |
|-----------+-----------------+---------------------+------------|
|Зірка   |- лівовідкрита  |Проточина, що    |      |
|      |         |розширюється     |      |
|-----------+-----------------+---------------------+------------|
|Велика   |Зірка зі змішаним|Переривиста проточина|      |
|зірка   |волоссям     |           |      |
------------------------------------------------------------------
 
        8. Приклади графічного та письмового
           опису відмітин і прикмет
              ( zd362-05 )
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва
 з Головною державною
 племінною інспекцією                 Д.М.Микитюк

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка