Законы Украины

Новости Партнеров
 

Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 31 грудня 2004 р. N 1782
                Київ
 
     Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1306 ( 1306-2005-п ) від 29.12.2005
      N 1705 ( 1705-2006-п ) від 12.12.2006
      N  33 (  33-2007-п ) від 16.01.2007 }
 
 
 
   Відповідно до Закону України "Про міжбюджетні відносини між
районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ,
міст та їх об'єднань" ( 1953-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Формулу  розподілу  обсягу  міжбюджетних
трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до
відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом або міським
бюджетом  м.  Севастополя, міста республіканського Автономної
Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно
підпорядковані  інші  міста,  села,  селища,  та  бюджетами
територіальних громад сіл,  селищ,  міст  та  їх  об'єднань
(додається).
 
   2. Державній податковій адміністрації забезпечити надання
місцевим фінансовим органам інформації, що міститься в довідках
про суми виплачених доходів і утриманих з них податків фізичних
осіб (форма N 8ДР) ( z0026-98 ) та формах податкового розрахунку
сум  доходу,  нарахованого (сплаченого) на користь платників
податку, і сум утриманого з  них  податку  (форма  N  1ДФ)
( z0960-03 ), необхідної для здійснення розрахунків прогнозних
обсягів доходів бюджетів місцевого самоврядування.
 
   3. Міністерству  фінансів  надавати  роз'яснення  щодо
застосування Формули, затвердженої цією постановою.
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України             М.АЗАРОВ
 
   Інд. 34
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 31 грудня 2004 р. N 1782
 
               ФОРМУЛА
      розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
     (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються
     до відповідного місцевого бюджету) між районним
    бюджетом або міським бюджетом м. Севастополя, міста
     республіканського Автономної Республіки Крим чи
      обласного значення, якому адміністративно
      підпорядковані інші міста, села, селища, та
      бюджетами територіальних громад сіл, селищ,
            міст та їх об'єднань
 
  { У тексті Формули слова та цифри "на 2006 рік" замінено
   словами та цифрами "на 2007 рік" згідно з Постановою КМ
   N 1705 ( 1705-2006-п ) від 12.12.2006 }
 
 
            Загальні положення
 
   1. Відповідно до цієї Формули здійснюється розподіл обсягу
міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом  або  міським
бюджетом  м.  Севастополя, міста республіканського Автономної
Республіки Крим чи обласного значення, якому адміністративно
підпорядковані інші міста, села, селища (далі - міський бюджет),
та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та  їх
об'єднань.
 
   2. У цій Формулі застосовуються такі умовні позначення:
 
   i - бюджет міста районного значення, села, селища чи селища
міського типу (далі - бюджет місцевого самоврядування);
 
   r - зведений бюджет району;
 
   m - зведений бюджет м. Севастополя, міста республіканського
Автономної  Республіки  Крим  чи  обласного  значення, якому
адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища (далі -
зведений бюджет міста).
 
   3. Обсяг  дотації  вирівнювання (T(i)), яка надається з
районного бюджету або міського бюджету бюджетам міст районного
значення, сіл, селищ, чи коштів, що передаються з цих бюджетів до
районного (міського) бюджету, визначається за загальним фондом
бюджету місцевого самоврядування як різниця між розрахунковим
показником обсягу видатків (V(i)) та обсягом доходів, закріплених
за відповідним  бюджетом  місцевого самоврядування (D(i)), із
застосуванням коефіцієнта  вирівнювання  (альфа(i))  за  такою
формулою:
 
          T = альфа x (V - D ),
           i    i   i  i
 
   де альфа(i) - коефіцієнт вирівнювання, який застосовується
тільки для бюджетів, з яких передбачається передача коштів до
районного (міського) бюджету, що має індивідуальне значення для
відповідного бюджету місцевого самоврядування в межах від 0,6 до
1. Право на визначення величини та застосування такого коефіцієнта
надається  відповідній  райдержадміністрації  або  виконавчому
комітету міськради м.  Севастополя,  міста  республіканського
Автономної  Республіки  Крим  чи  обласного  значення, якому
адміністративно підпорядковані інші міста, села, селища (далі -
виконавчий  комітет  міськради) в розрізі бюджетів місцевого
самоврядування виходячи з обсягів нарощування ними фактичних
надходжень доходів за останні бюджетні періоди.
 
     Розрахунок прогнозного показника обсягу доходів
    (кошика доходів) загального фонду бюджету місцевого
    самоврядування, що враховуються під час визначення
         обсягу міжбюджетних трансфертів
 
   4. Прогнозний показник обсягу доходів  (кошика  доходів)
загального фонду відповідного бюджету місцевого самоврядування, що
враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів (D(i)),
формується з надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів),
закріплених за цим бюджетом відповідно до статей 64-66 Бюджетного
кодексу України ( 2542-14 ).
 
   5. Розрахунок прогнозного обсягу доходів (кошика доходів)
районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування,
закріплених за цими бюджетами (RDizak), проводиться у межах
прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету району (зведеного
бюджету  міста),  врахованого  під  час  визначення  обсягу
міжбюджетного трансферту між державним бюджетом та  зведеним
бюджетом району (зведеним бюджетом міста), на планований бюджетний
період,  а  також  із  застосуванням  індексу  відносної
податкоспроможності  адміністративно-територіальної  одиниці за
такою формулою:
 
   RD   = K x (N  x 0,299 + N  x 0,332 + N  x 0,369) x
    izak  i   i1      i2      i3
 
x D  / (N  x 0,299 + N  x 0,332 + N  x 0,369),
  u4   u1      u2      u3
 
   де (Ki) - індекс відносної податкоспроможності районного
(міського)   бюджету,  бюджетів  місцевого  самоврядування
(визначається з чотирма знаками після коми), який розраховується з
використанням методу "ковзної середньої" за такою формулою:
 
   K = [((D  + L ) / (D  + L ) x N  x 0,299) + ((D  +
   i    i1  i1   u1  u1   u1        i2
 
+ L ) / (D  + L ) x N  x 0,332) + ((D  + L ) / (D  + L ) x
  i2   u2  u2   u2        i3  i3   u3  u3
 
x N  x 0,369)] / (N  x 0,299 + N  x 0,332 + N  x 0,369),
  u3        i1      i2      i3
 
   де D(u1), D(u2), D(u3), D(i1), D(i2) і D(i3) - обсяг доходів
(кошика  доходів),  закріплених  за зведеним бюджетом району
(зведеним бюджетом міста) та  районним  (міським)  бюджетом,
бюджетами місцевого самоврядування за звітними даними про їх
фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;
 
   L(u1), L(u2), L(u3), L(i1), L(i2) і L(i3) - сума пільг,
наданих органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що
включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за
зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) та районним
(міським) бюджетом,  бюджетами  місцевого  самоврядування  за
відповідні роки базового періоду;
 
   N(u1), N(u2), N(u3), N(i1), N(i2) і N(i3) - чисельність
наявного    населення    району     (міста)     та
адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового
періоду (на 1 січня року, що настає за базовим);
 
   0,299; 0,332; 0,369 - вагові коефіцієнти;
 
   D(u4) - прогнозний обсяг доходів (кошика доходів) зведеного
бюджету району (зведеного бюджету міста), врахований під час
визначення обсягу міжбюджетного трансферту між державним бюджетом
та  зведеним  бюджетом району (зведеним бюджетом міста), на
планований бюджетний період без урахування обсягу податку з
доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення,
грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями
та особами рядового і начальницького складу.
 
   Обсяг доходів  (кошика доходів), закріплених за районним
(міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування (D(izak),
на прогнозний період визначається за такою формулою:
 
   D   = (K  x N ) x (D  / N ) + D ,
   izak   i4  i3   u4  u3   w
 
   де K(i4)   -   розрахунковий   індекс   відносної
податкоспроможності, який визначається за формулою:
 
   K  = (D  / N ) / (сума D  / N ),
   i4   ri  i3      rі  u3
 
   де D(ri) - розрахунковий прогнозний обсяг доходів (кошика
доходів), закріплених за районним (міським) бюджетом, бюджетами
місцевого самоврядування, який визначається за такою формулою:
 
   D  = RD   x n ,
   ri   izak  i
 
   де n(i)  -  коефіцієнт  актуалізації  індексів відносної
податкоспроможності для районного (міського) бюджету, бюджетів
місцевого самоврядування, який застосовується до розрахункового
прогнозного обсягу доходів (кошика доходів), закріплених  за
районним (міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування,
визначений шляхом порівняння індексу відносної податкоспроможності
районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування за
звітний період поточного року (Ki6)  та  індексу  відносної
податкоспроможності  районного  (міського)  бюджету,  бюджетів
місцевого самоврядування за відповідний звітний період останнього
базового періоду (Ki5), за формулою:
 
   n = K  / K ,
   i  i6  i5
 
   де K  = (D  / N ) / (D  / N ),
     i6   i6  i3   u6  u3
 
   K = (D  / N ) / (D  / N ),
   i5  i5  i3   u5  u3
 
   де D(u6) і D(i6) -  обсяг  доходів  (кошика  доходів),
закріплених за зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста)
та бюджетом районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого
самоврядування за звітними даними про їх фактичні надходження за
звітний період поточного року без урахування обсягу податку з
доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення,
грошових  винагород   та   інших   виплат,   одержуваних
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу;
 
   D(u5) і D(i5) - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених
за зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) та бюджетом
районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування за
звітними даними про їх фактичні надходження за відповідний звітний
період останнього базового періоду;
 
   DW - обсяг податку з доходів фізичних осіб, що утримується з
грошового забезпечення, грошових винагород та інших  виплат,
одержуваних  військовослужбовцями  та  особами  рядового  і
начальницького складу, для кожного районного (міського) бюджету,
бюджетів місцевого самоврядування.
{ Пункт 5 в редакції Постанов КМ N 1306 ( 1306-2005-п ) від
29.12.2005, N 1705 ( 1705-2006-п ) від 12.12.2006 }
 
   6. У разі зміни порядку надходження доходів, що враховуються
під  час  визначення  міжбюджетних  трансфертів,  відповідне
коригування фактичних надходжень податків і зборів (обов'язкових
платежів) здійснюється у відповідному бюджетному періоді.
 
     Розрахунок показника обсягу видатків загального
      фонду бюджету місцевого самоврядування, що
         враховуються під час визначення
           міжбюджетних трансфертів
 
   7. Розрахункові показники обсягу видатків загального фонду
бюджету місцевого самоврядування, що  враховуються  під  час
визначення  міжбюджетних трансфертів, визначаються окремо для
кожної галузі виходячи з розрахункового обсягу видатків  на
відповідну  галузь, які враховані під час визначення обсягу
міжбюджетних трансфертів для зведеного бюджету району (зведеного
бюджету міста) на планований рік відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 ( 1195-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729).
 
   8. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого
самоврядування визначається на основі  фінансових  нормативів
бюджетної забезпеченості та коригувальних коефіцієнтів до них з
розрахунку на душу населення (державне  управління,  охорона
здоров'я, культура і мистецтво), на дитину або учня (освіта).
 
   9. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого
самоврядування, що враховуються під  час  визначення  обсягу
міжбюджетних трансфертів, обчислюється згідно з розмежуванням
видатків бюджету відповідно до статей 88 і 89 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ).
 
   10. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого
самоврядування (V(i)), що враховуються під час визначення обсягу
міжбюджетних трансфертів, становить суму розрахункових показників
за основними видами видатків цього бюджету:
 
           V = V  + V  + V  + V  + V ,
           i  yi  zi  oi  ki  hi
 
{  Абзац  перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1306 ( 1306-2005-п ) від 29.12.2005, N 1705
( 1705-2006-п ) від 12.12.2006 }
 
   де V(yi)  -  розрахунковий  показник обсягу видатків на
утримання органів місцевого самоврядування (у тому числі V(ymi) -
розрахунковий  показник обсягу видатків на утримання органів
місцевого самоврядування для бюджетів міст районного значення,
селищ міського  типу, V(ysi) - розрахунковий показник обсягу
видатків на утримання органів місцевого  самоврядування  для
бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу);
 
   V(zi) - розрахунковий показник обсягу видатків на охорону
здоров'я;
 
   V(oi) - розрахунковий показник обсягу видатків на освіту (в
тому числі V(omi) - розрахунковий показник обсягу видатків на
освіту для бюджетів міст районного значення, селищ міського типу,
V(osi) - розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для
бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу);
 
   V(ki) - розрахунковий показник обсягу видатків на культуру;
 
   V(hi) -  розрахунковий  показник  обсягу  нерозподілених
видатків.
 
 
   { Абзац пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ N 1705
( 1705-2006-п ) від 12.12.2006 }
 
 
    Розрахунок показника обсягу видатків на утримання
         органів місцевого самоврядування
 
   11. Розрахунковий показник обсягу видатків на  утримання
органів  місцевого  самоврядування  з  бюджетів  місцевого
самоврядування в цілому по району, місту (V(yms)) визначається за
такою формулою:
 
           V  = H  х N   х K  + V ,
           yms  yms   r(m)  y3  yg
 
 
   де H(yms) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
видатків на утримання органів місцевого самоврядування в цілому по
бюджетах місцевого самоврядування, що визначається за  такою
формулою:
 
            H  = H   x K ,
            yms  yr(m)  yd
 
   де H(yr(m)) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
видатків  на  утримання органів місцевого самоврядування для
зведеного бюджету району або зведеного бюджету міста, визначений
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня
2001 р. N 1195 ( 1195-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 38, ст. 1729);
 
   K  (y3)  - коригуючий коефіцієнт для бюджетів районів,
визначений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
5 вересня 2001 р. N 1195 ( 1195-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 p., N 38, ст. 1729);
 
   K(yd) - коефіцієнт частки нормативу видатків на утримання
органів  місцевого  самоврядування  для  бюджетів  місцевого
самоврядування у нормативі видатків для зведеного бюджету району
або зведеного бюджету міста, що становить не менше ніж 0,76;
 
   N(r(m)) -  чисельність  наявного   населення   району
(м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки
Крим чи обласного значення, якому адміністративно підпорядковані
інші міста, села, селища) за даними на 1 січня року, що передує
планованому;
 
   V(yg) - додатковий обсяг видатків на утримання  органів
місцевого самоврядування згідно із Законом України "Про статус
гірських населених пунктів в  Україні"  (  56/95-ВР  ),  що
визначається за окремим розрахунком.
{ Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 33
( 33-2007-п ) від 16.01.2007 }
 
   12. Розрахунковий  показник обсягу видатків на утримання
органів місцевого самоврядування для бюджету міста районного
значення, селища міського типу (V(ymi)) визначається за такою
формулою:
 
           V  = H  x N + V  ,
           ymi  yms  i  ygi
 
   де N(i) - чисельність наявного населення i-го міста районного
значення, села, селища, селища міського типу за даними на 1 січня
року, що передує планованому;
 
   V(ygi) - додатковий обсяг видатків на утримання органів
місцевого самоврядування i-го міста районного значення, селища
міського типу згідно із Законом України "Про статус гірських
населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), що визначається за
окремим розрахунком.
 
   У разі коли кількість органів місцевого самоврядування міст
районного значення та селищ міського типу в районі перевищує 50
відсотків загальної кількості органів місцевого самоврядування, що
входять до складу району (за винятком районної ради), розрахунок
обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування цих
міст і селищ за рішенням райдержадміністрації може здійснюватися
відповідно до пункту 13 цієї Формули. { Пункт 12 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1705 ( 1705-2006-п ) від 12.12.2006 }
 
   13. Розрахунковий  показник обсягу видатків на утримання
органів місцевого самоврядування для i-го села, селища, крім селищ
міського типу (V(ysi)), визначається за такою формулою:
 
     V  = (V  - V ) x (K  x N / N   + K  x
     ysi   yms  ym   yn  i  r(m)s  ys
 
       x S / S   + K  x L  / L   ) + V  ,
        i  r(m)  yl  yi  yr(m)   ygi
 
   де V(ym)  -  розрахунковий  показник обсягу видатків на
утримання органів місцевого самоврядування бюджетів міст районного
значення, селищ міського типу V(ym) = сумаV(ymi);
 
   K(yn) -  коефіцієнт  впливу  чисельності  населення,  що
встановлюється райдержадміністрацією чи  виконавчим  комітетом
міськради у межах від 0,5 до 1;
 
   N(r(m)s) - загальна чисельність наявного населення сіл, селищ
за даними на 1 січня року, що передує планованому;
 
   K(ys) - коефіцієнт впливу кількості населених пунктів, які
входять до i-тої сільської, селищної ради, що встановлюється
райдержадміністрацією (виконавчим комітетом міськради) у межах від
0 до 0,5;
 
   S(i) - кількість населених пунктів, які входять до i-тої
сільської, селищної ради;
 
   S(r(m)) - загальна кількість населених пунктів у селах,
селищах;
 
   K(yl) - коефіцієнт впливу нормативної чисельності працівників
виконавчого органу  відповідної  сільської,  селищної  ради
K(yl) = 1 - K(yn) - K(ys) >(=) 0;
 
   L(yi) - нормативна чисельність працівників виконавчого органу
сільської, селищної ради відповідно  до  постанови  Кабінету
Міністрів України від 3 грудня 1997 р. N 1349 ( 1349-97-п ) "Про
фінансове  забезпечення   діяльності   органів   місцевого
самоврядування".
 
   L(yr(m)) - рекомендована загальна чисельність працівників
виконавчих органів сільських, селищних рад;
 
   V(ygi) - додатковий обсяг видатків на утримання органів
місцевого самоврядування в i-му селі, селищі згідно із Законом
України "Про статус гірських населених  пунктів  в  Україні"
( 56/95-ВР ), що визначається за окремим розрахунком.
 
   14. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання i-тої
районної ради (V(yrri)) визначається за такою формулою:
 
           V   = V   - V  ,
            yrri  yr(m)  yms
 
   де V(yr(m))  -  розрахунковий  показник  обсягу видатків
зведеного бюджету району (зведеного бюджету міста) на утримання
органів місцевого самоврядування.
 
        Розрахунок показника обсягу видатків
            на охорону здоров'я
 
   15. Розрахунковий показник обсягу  видатків  на  охорону
здоров'я для бюджету місцевого самоврядування (V(zi)) визначається
за такою формулою:
 
    V  = H  x N   x (K  x N  / N  + K  x L  /
    zi  zp  or(m)   zn  oi  or  zl  zi
 
           / L   ) + V  + V  ,
            zr(m)   zdi  zgi
 
   де H(zp) - фінансовий норматив бюджетної  забезпеченості
видатків  на первинну медико-санітарну допомогу, що надається
самостійними   дільничими   амбулаторіями,   амбулаторіями,
фельдшерсько-акушерськими  та  фельдшерськими  пунктами,  що
визначається за такою формулою:
 
  H  = H   x K    x (1 - лямбда + лямбда x K  ) x K ,
   zp  zm(r)  zm(r)3              zi2   zs
 
   де H(zm(r)) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості
видатків на охорону здоров'я для зведеного  бюджету  району
(зведеного бюджету міста);
 
   K(zm(r)3) - коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного
жителя (міста республіканського Автономної Республіки Крим чи
обласного значення - 1,065; району - 0,934), визначений за
середнім  співвідношенням  рівня  видатків  бюджетів  міст
республіканського  Автономної  Республіки  Крим  чи обласного
значення, бюджетів районів за даними зводу місцевих бюджетів з
урахуванням розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з
главою 14 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ). Для бюджету
м. Севастополя K(zm(r)3) дорівнює 1;
 
   лямбда -  коефіцієнт  рівня  застосування впливу вікової
структури населення. На 2005 рік лямбда дорівнює 0,5;
 
   K(zi2) - коефіцієнт відносної вартості витрат на надання
медичних  послуг  залежно від статевої та вікової структури
населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за
офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі еквівалентних одиниць
надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі,
визначений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
5 вересня 2001 р. N 1195 ( 1195-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 38, ст. 1729);
 
   K(zs) - коефіцієнт частки фінансового нормативу бюджетної
забезпеченості видатків на первинну медико-санітарну амбулаторну
допомогу, що надається самостійними дільничними амбулаторіями,
амбулаторіями,  фельдшерсько-акушерськими  та  фельдшерськими
пунктами,  у  фінансовому  нормативі бюджетної забезпеченості
видатків на охорону здоров'я для бюджету району, м. Севастополя,
міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села,
селища. На 2005 рік K(zs) становить не менше ніж 0,23;
 
   N(oi) -  чисельність  наявного  населення міст районного
значення, сіл, селищ району, міста (м.  Севастополя,  міста
республіканського  Автономної  Республіки  Крим  чи обласного
значення, якому первинна медична допомога надається самостійними
дільничними       амбулаторіями,       амбулаторіями,
фельдшерсько-акушерськими та фельдшерськими пунктами i-го міста
районного значення, села, селища (прикріплене населення), що
визначається за такою формулою:
 
          N  = N - N  + N - N ,
           oi  i  di  j  y
 
   де N(di)  -  чисельність  наявного населення i-го міста
районного значення, села, селища, первинна медична допомога якому
надається  районними,  міськими  (м.  Севастополя,  міста
республіканського Автономної  Республіки  Крим  чи  обласного
значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села,
селища) або дільничними лікарнями;
 
   N(j) - чисельність  населення  сусідніх  міст  районного
значення, сіл, селищ, які не мають закладів первинної медичної
допомоги і обслуговуються закладами первинної медичної допомоги
цього i-го міста районного значення, села, селища;
 
   N(y) - чисельність населення цього i-го міста районного
значення, села, селища, яке обслуговується закладами первинної
медичної допомоги сусідніх міст районного значення, сіл, селищ;
 
   N(or(m)) -  загальна чисельність наявного населення міст
районного значення, сіл, селищ району, міста (м. Севастополя,
міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села,
селища), яким первинна медична допомога надається самостійними
дільничними       амбулаторіями,       амбулаторіями,
фельдшерсько-акушерськими та фельдшерськими пунктами;
 
   K(zl) - коефіцієнт застосування фактора впливу показника
чисельності  штатних  працівників  охорони  здоров'я,  що
встановлюється  райдержадміністрацією  (виконавчим  комітетом
міськради) у межах від 0 до 0,5;
 
   K(zn) - коефіцієнт застосування фактора впливу кількості
населення міста   районного   значення   села,   селища.
K(zn) = 1 - K(zl);
 
   L(zi) -  нормативна  чисельність  штатних  працівників
самостійних    дільничних    амбулаторій,    амбулаторій,
фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів в i-му місті
районного значення, селі, селищі;
 
   L(zr(m)) -  загальна  нормативна  чисельність  штатних
працівників самостійних дільничних  амбулаторій,  амбулаторій,
фельдшерсько-акушерських  та  фельдшерських  пунктів у містах
районного значення, селах, селищах району, міста (м. Севастополя,
міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення, якому адміністративно підпорядковані інші міста, села,
селища);
 
   V(zdi) - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання
дільничних лікарень i-го міста районного значення, села, селища,
що визначається за окремим розрахунком;
 
   V(zgi) - розрахунковий показник обсягу видатків на охорону
здоров'я i-го міста районного значення, села, селища згідно із
Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні"
( 56/95-ВР ), що визначається за окремим розрахунком.
 
     Розрахунок показника обсягу видатків на освіту
 
   16. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для
бюджетів міст районного значення та селищ міського типу (V(omi))
визначається за такою формулою:
 
       V  = H  x (K  x D  + K  x D  )
       omi  od   dm  im  dmg  img
 
( Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1306 ( 1306-2005-п ) від 29.12.2005 )
 
   де H(od) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
одну дитину дошкільного віку, обчислений у розрахунках відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р.
N 1195 ( 1195-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38,
ст. 1729);
 
   K(dm)  -  фактичний  коефіцієнт охоплення дітей у віці
0-6 років у районах дошкільними закладами, розташованими у містах
районного значення, селищах міського типу, яким не надано статус
гірських. На 2007 рік K(dm) має окреме значення для кожної
адміністративно-територіальної одиниці; ( Абзац третій пункту
16 в редакції Постанови КМ N 1306 ( 1306-2005-п ) від 29.12.2005 )
 
   D(im) - кількість дітей у віці 0-6 років у містах районного
значення, селищах міського типу, яким не надано статус гірських.
( Абзац четвертий пункту 16 в редакції Постанови КМ N 1306
( 1306-2005-п ) від 29.12.2005 )
 
   K(dmg)  -  фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці
0-6 років у районах дошкільними закладами, розташованими у містах
районного значення, селищах міського типу, яким надано статус
гірських. На 2007 рік K(dmg) має окреме значення для кожної
адміністративно-територіальної  одиниці; ( Пункт 16 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1306 ( 1306-2005-п ) від
29.12.2005 )
 
   D(img) - кількість дітей у віці 0-6 років у містах районного
значення, селищах міського типу, яким надано статус гірських.
( Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1306
( 1306-2005-п ) від 29.12.2005 ) 
 
   17. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для
бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу, на територіях яких
є дитячі садки (V(osi)), визначається за такою формулою:
 
      V  = (V - V ) x (K  x D / D + K  x
       osi   o  om   od  i  r  og
 
          x G / G + K  x T / T ),
           i  r  ot  i  r
 
   де V(o) - загальний розрахунковий показник обсягу видатків на
дошкільну  освіту,  обчислений  в  розрахунках  міжбюджетних
трансфертів з державного бюджету в цілому для зведеного бюджету
району (зведеного бюджету міста) відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 ( 1195-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1729);
 
   V(om) - розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну
освіту, визначається для бюджетів міст районного значення, селищ
міського типу V(om) = сумаV(omi);
 
   K(od) - коефіцієнт застосування впливу фактора кількості
дітей у віці 0-6 років, що встановлюється райдержадміністрацією у
межах від 0,5 до 1;
 
   D(i) - кількість дітей у віці 0-6 років, прикріплених до
дитячого дошкільного закладу  (кількість  прикріплених  дітей
визначається  відповідно  до  статті  7 Закону України "Про
міжбюджетні відносини між  районним  бюджетом  та  бюджетами
територіальних громад  сіл,  селищ,  міст  та  їх об'єднань"
( 1953-15 );
 
   D(r) - загальна кількість дітей у селах, селищах району, крім
селищ міського типу;
 
   K(og) - коефіцієнт застосування впливу фактора кількості груп
у дитячих садках, що встановлюється райдержадміністрацією у межах
від 0 до 0,5;
 
   G(i) - кількість груп у дитячих садках в i-му селі, селищі,
крім селища міського типу;
 
   G(r) - кількість груп у дитячих садках у цілому в селах,
селищах, крім селищ міського типу, відповідного району;
 
   K(ot) - коефіцієнт впливу кількості дітей, що відвідують
дошкільний заклад K(ot) = 1 - K(od) - K(og) >(=) 0;
 
   T(i) - кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад в
i-му селі, селищі, крім селища міського типу;
 
   T(r) - кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад у
цілому в селах, селищах, крім селищ міського типу, відповідного
району.
 
   18. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту бюджетів
сіл,  селищ,  крім  селищ  міського  типу,  адміністративно
підпорядкованих м. Севастополю, місту республіканського Автономної
Республіки Крим чи обласного значення, визначається за такою
формулою:
 
       V  = (V - V  - V  ) x (K  x D /
       osi   o  om  oobm   od  i
 
       / D + K  x G / G + K  x T / T ),
         m  og  i  m  ot  i  m
 
   Де V(oobm) - розрахунковий показник обсягу видатків зведеного
бюджету міста без адміністративно підпорядкованих йому інших міст,
сіл, селищ, що визначається за такою формулою:
 
          V   = H  x (K   x D ),
          oobm  od   dobm  mm
 
   де H(od) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
одну дитину дошкільного віку, обчислений у розрахунках відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р.
N 1195 ( 1195-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38,
ст. 1729) для м. Севастополя, міста республіканського Автономної
Республіки Крим чи обласного значення;
 
   K(dobm) - коригуючий коефіцієнт видатків на дошкільну освіту
для м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки
Крим чи обласного значення без урахування підпорядкованих сіл,
селищ, крім селищ міського типу. На 2007 рік K(dobm) має окреме
значення  для  кожної  адміністративно-територіальної одиниці;
( Абзац четвертий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1306 ( 1306-2005-п ) від 29.12.2005 )
 
   D(mm) - кількість дітей у віці 0-6 років у м. Севастополі,
містах республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного
значення без урахування підпорядкованих сіл, селищ, крім селищ
міського типу;
 
   D(m), G(m), T(m) - відповідно загальна кількість дітей у віці
0-6  років, груп у дитячих садках та дітей, що відвідують
дошкільний заклад, у цілому в селах, селищах, крім селищ міського
типу;
 
   D(i), G(i), T(i) - відповідно кількість дітей у віці 0-6
років, груп у дитячих садках та дітей, що відвідують дошкільний
заклад,  в  i-тому  селі, селищі, крім селищ міського типу
відповідного міста.
 
   Величина коефіцієнтів K(od), K(og) і K(ot)  визначається
виконавчим комітетом міськради міста, якому підпорядковані села,
селища, крім селищ  міського  типу,  в  межах,  встановлених
пунктом 17.
 
   19. У разі створення у містах районного значення, селах,
селищах  шкіл - дитячих садків  видатки  на  середню  освіту
розраховуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2001 р. N 1195 ( 1195-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 38, ст. 1729) із застосуванням фінансового
нормативу бюджетної забезпеченості на одного учня з відповідними
коригуючими коефіцієнтами, які враховують статус місцевості та
наповнюваність класів.
 
     Розрахунок показника обсягу видатків на культуру
 
   20. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру для
бюджету місцевого самоврядування (V(ki)) визначається за такою
формулою:
 
       V  = H  x (N - N   + N  - N ) +
        ki  kk   i  rkki  jk  ik
 
       H  x (N - N   + N  - N ) + V  ,
        kb   i  rkbi  jb  ib   kgi
 
   де H(kk) - фінансовий норматив бюджетної  забезпеченості
видатків на культурно-освітні послуги, що надаються клубними
закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, в
розрахунку на одного жителя;
 
   H(kb) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків
на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які
фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, в розрахунку на
одного жителя.
 
   Розрахунок зазначених нормативів здійснюється  за  такими
формулами:
 
             H  = H x K ,
             kk  k  kk
 
             H  = H x K ,
             kb  k  kb
 
   де H(k) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на
культуру для зведеного бюджету району (зведеного бюджету міста),
визначений  у  розрахунках  обсягу  міжбюджетних  трансфертів
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня
2001 р. N 1195 ( 1195-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 38, ст. 1729);
 
   K(kk) - коефіцієнт частки  видатків  бюджетів  місцевого
самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються клубними
закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у
фінансовому  нормативі  бюджетної  забезпеченості видатків на
культуру в зведеному бюджеті району (зведеному бюджеті міста);
 
   K(kb) - коефіцієнт частки  видатків  бюджетів  місцевого
самоврядування  на  культурно-освітні  послуги,  що надаються
бібліотеками,  які  фінансуються  з  бюджетів  місцевого
самоврядування, у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості
видатків на культуру в зведеному бюджеті району (зведеному бюджеті
міста).
 
   Величина коефіцієнтів  K(kk)  і  K(kb)  установлюється
райдержадміністрацією (виконавчим комітетом міськради). При цьому
величина K(kk) повинна бути не менше ніж 0,34, а величина K(kb) -
не менше ніж 0,16;
 
   N(rkki) - чисельність наявного  населення  i-того  міста
районного  значення села, селища, що обслуговується клубними
закладами, які фінансуються з районного бюджету;
 
   N(rkbi) - чисельність наявного  населення  i-того  міста
районного значення села, селища, що обслуговується бібліотеками,
які фінансуються з районного бюджету;
 
   N(jk) - чисельність  наявного  населення  сусідніх  міст
районного значення, сіл, селищ, що не мають клубних закладів і
обслуговуються клубними закладами, які фінансуються з бюджету
i-того міста районного значення, села, селища;
 
   N(jb) -  чисельність  наявного  населення  сусідніх міст
районного значення, сіл, селищ, що не  мають  бібліотек  і
обслуговуються бібліотеками, які фінансуються з бюджету i-того
міста районного значення, села, селища;
 
   N(ik) - чисельність наявного населення i-того міста районного
значення, села, селища, що обслуговуються клубними закладами, які
фінансуються з бюджету сусідніх міст районного значення, сіл,
селищ;
 
   N(ib) - чисельність наявного населення i-того міста районного
значення села, селища, що обслуговуються  бібліотеками,  які
фінансуються з бюджету сусідніх міст районного значення, сіл,
селищ;
 
   V(kgi) - розрахунковий показник обсягу видатків на культуру
згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в
Україні" ( 56/95-ВР ), що визначається за окремим розрахунком.
 
   Чисельність населення  (N(jk),  N(jb),  N(ik),  N(ib))
визначається   райдержадміністрацією  (виконавчим  комітетом
міськради) за інформацією, поданою виконавчими комітетами міських
рад та головами сільських, селищних рад.
 
   21. У складі видатків бюджетів місцевого самоврядування, що
враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів
(дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного
бюджету), передбачаються нерозподілені видатки в розмірі не менш
як 1 відсоток обсягу зазначених видатків зведеного бюджету району
для перерозподілу зазначених коштів між бюджетами  місцевого
самоврядування.  Розподіл  таких  нерозподілених видатків між
бюджетами міст районного значення, сіл, селищ проводиться за
окремим розрахунком. ( Пункт 21 в редакції Постанови КМ N 1306
( 1306-2005-п ) від 29.12.2005 )
 
   22. Райдержадміністрації (виконавчі комітети міських рад)
можуть збільшувати фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та
обсяг нерозподілених видатків для перерозподілу їх між бюджетами
місцевого самоврядування.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка