Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження проектно-кошторисної документації робочого проекту "Створення швейно-трикотажного підприємства, розташованого у реконструйованому будинку центрального універмагу м. Краснодона Луганської області"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31.12.2004 р. N 683

Про заходи щодо виконання основних завдань, визначених Загальнодержавною програмою розвитку малих міст до 2010 року

Керуючись статтею 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст" та враховуючи доручення Кабінету Міністрів України від 03.04.2004 N 15129/1/1-04 щодо виконання зазначеної програми:

1. Затвердити заходи щодо виконання основних завдань, визначених Загальнодержавною програмою розвитку малих міст до 2010 року (далі - заходи) (додаються).

2. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в області, райдержадміністраціям, запропонувати виконкомам міських рад міст обласного значення, іншим виконавцям забезпечити реалізацію заходів та щорічно до 10 січня інформувати Головне управління економіки облдержадміністрації, якому узагальнену інформацію подавати облдержадміністрації до 15 січня.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою та покладаю на Головне управління економіки облдержадміністрації.

 

Перший заступник
голови державної адміністрації 

 
С. Ю. Монке 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації
від 31 грудня 2004 р. N 683 

Заходи
щодо виконання основних завдань, визначених Загальнодержавною програмою розвитку малих міст до 2010 року

1. Розробити та затвердити в установленому порядку програми соціально-економічного розвитку малих міст на 2004 - 2010 роки: районних центрів Городище, Жашків, Звенигородка, Кам'янка, Корсунь-Шевченківський, Монастирище, Тальне, Христинівка, Чигирин, Шпола, обласного значення Ватутіне, Золотоноша, Канів.

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення (далі - міськвиконкоми) 

До 15.01.2005 

2. Сприяти промисловому розвитку малих міст, зокрема щодо одного з найважливіших його напрямів - прискореного розвитку соціально орієнтованих галузей промисловості, передбачених Загальнодержавною програмою розвитку малих міст, збільшенню обсягів промислового виробництва.

Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 - 2010 роки 

3. Сприяти виконанню комплексу заходів щодо реструктуризації підприємств вугільної промисловості м. Ватутіного та створення нових робочих місць для працівників ліквідованого шахтоуправління "Ватутінське".

Головні управління праці та соціального захисту населення, економіки облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, Ватутінський міськвиконком 

2005 рік та щорічно 

4. Для економічного заохочення суб'єктів малого та середнього підприємництва щодо створення нових робочих місць та умов для самозайнятості населення:

4.1. Сприяти розвитку малого підприємництва шляхом створення мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, консультаційних центрів.

Управління розвитку підприємництва облдержадміністрації, регіональний фонд підтримки підприємництва по області, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 - 2010 роки 

4.2. Посилити контроль за виконанням інвестиційних зобов'язань покупцями державного майна та пакетів акцій відкритих акціонерних товариств.

Регіональне відділення Фонду державного майна України по області 

2005 - 2010 роки 

4.3. Постійно оновлювати банки даних про вільні приміщення, виробничі площі, обладнання, устаткування, земельні ділянки з метою передачі їх в оренду чи продажу, про що інформувати суб'єктів підприємницької діяльності.

Забезпечити в установленому порядку передачу недіючих об'єктів або об'єктів незавершеного будівництва, що перебувають у комунальній власності, особам, які мають бажання займатись підприємницькою діяльністю.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, регіональне відділення Фонду державного майна України по області 

2005 - 2010 роки 

4.4. Забезпечувати першочергове надання передбаченої чинним законодавством фінансової допомоги суб'єктам підприємницької діяльності, які працюють у пріоритетних сферах розвитку міста.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, регіональний фонд підтримки підприємництва по області 

Постійно 

5. Довести рівень забезпеченості населення малих міст основними елементами соціальної інфраструктури: загальна площа житла (кв. метрів на одного жителя); обладнання житлового фонду централізованим водопостачанням, теплопостачанням, газопостачанням, каналізацією; кількість лікарняних ліжок (на 10 тис. чоловік), місткість амбулаторно-поліклінічних закладів (відвідувань за зміну на 10 тис. чоловік); ліквідація навчання у другу зміну - до завдань, визначених Загальнодержавною програмою розвитку малих міст.

Управління житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 - 2010 роки 

6. Забезпечити населення та промислове виробництво у малих містах водою не нижче затверджених норм споживання з урахуванням розвитку міст, охорону водних об'єктів і ресурсів, запобігання шкідливій дії вод у їх межах та іншим небезпечним екзогенним геологічним процесам.

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Державне управління екології та природних ресурсів в області, ДП "Центрукргеологія" (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 - 2010 роки 

7. Згідно з Законом України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки" розробити та затвердити місцеві програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, при формуванні проектів місцевих бюджетів передбачити необхідні кошти для їх фінансування.

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

До 01.03.2005 

8. Здійснити розроблення проектів будівництва соціального житла відповідно до державних будівельних норм із застосуванням при його будівництві місцевих матеріалів.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 рік 

9. Для підвищення правової свідомості та культури населення із забезпечення розвитку і надійності функціонування житлово-комунального господарства систематично проводити серед населення роз'яснювальну роботу з правових і соціальних проблем щодо невідкладного їх розв'язання.

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

Постійно 

10. Розробити обласну програму індивідуального благоустрою малих міст на 2005 - 2010 роки.

Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури облдержадміністрації, обласне головне управління земельних ресурсів, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

До 01.07.2005 

11. Для вдосконалення містобудівного розвитку, планування та забудови малих міст організувати: розроблення та коригування генеральних планів, іншої містобудівної документації. Зокрема, здійснити коригування генерального плану м. Чигирина та забудови центра з урахуванням державних планів розвитку Національного заповідника "Чигирин", створення міста-центру туризму;

розроблення і затвердження місцевих правил забудови малих міст з урахуванням пам'яток історії та культури.

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 рік та щороку 

12. Сприяти проведенню земельної реформи, для чого:

12.1. Продовжити практику розмежування земель державної та комунальної власності.

Обласне головне управління земельних ресурсів, ДП "Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 - 2006 роки 

12.2. Передбачати кошти та провести роботи щодо грошової оцінки земель малих міст.

Обласне головне управління земельних ресурсів, ДП "Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою", райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 та наступні роки 

12.3. Провести інвентаризацію невикористовуваних земельних ділянок несільськогосподарського призначення для продажу їх на конкурсних засадах із визначенням ділянок, які підлягають першочерговому продажу.

Обласне головне управління земельних ресурсів, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

До 01.06.2005 та щороку 

13. З метою розвитку соціальної сфери малих міст забезпечити:

13.1. Розвиток мережі зв'язку, спрямований на збільшення обсягів та розширення спектра сучасних послуг, впроваджених з використанням новітніх технологій.

Черкаська філія ВАТ "Укртелеком" (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 - 2010 роки 

13.2 Прискорення передачі у комунальну власність об'єктів соціальної сфери, що знаходяться на балансах відкритих акціонерних товариств, але не увійшли до їх статутних фондів.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми, регіональне відділення Фонду державного майна України по області 

2005 рік 

13.3. Розроблення місцевих комплексних програм оздоровлення та відпочинку дітей, зайнятості підлітків.

Управління у справах сім'ї та молоді, Головне управління освіти і науки, служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

До 01.05. 2005 та щороку 

13.4. Створення заміських постійно діючих оздоровчих таборів та належних умов для проведення літнього оздоровлення дітей.

Головне управління освіти і науки, управління з питань сім'ї та молоді облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 - 2010 роки 

13.5. Дооснащення лікувально-профілактичних закладів медичним обладнанням, побутовими приладами та м'яким інвентарем.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 - 2010 роки 

13.6. Укомплектування вакантних посад лікарів, середніх медпрацівників районних та міських лікарень, забезпечення їх житлом в установленому порядку.

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 - 2010 роки 

13.7. Будівництво та здачу в експлуатацію хірургічного корпусу на 150 ліжок центральної районної лікарні у м. Городищі, інфекційного корпусу на 40 ліжок у м. Монастирищі, акушерського корпусу на 40 ліжок у м. Шполі.

Управління капітального будівництва, охорони здоров'я, Головне управління економіки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 - 2009 роки 

13.8. Облаштування системи газифікованого опалення закладів культури.

Управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 - 2010 роки 

13.9. Сучасним комп'ютерним обладнанням загальноосвітні навчальні заклади малих міст у достатній кількості з одночасним підключенням до мережі Інтернет.

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 - 2010 роки 

13.10. Збереження і приведення в установленому порядку мережі закладів освіти у відповідність до потреб населення та його національного складу. Сприяти задоволенню потреб національно-культурних товариств стосовно вивчення та збереження мов, історії, традицій, звичаїв, історичної Батьківщини національних меншин.

Головне управління освіти і науки, управління культури, відділ у справах національностей, міграції та релігій облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 - 2010 роки 

13.11. Збереження та повноцінне фінансове забезпечення існуючої мережі закладів культури і мистецтва, аматорських творчих колективів.

Управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 - 2010 роки 

13.12. У межах наданих повноважень проведення ремонту та реконструкції приміщень закладів культури і мистецтва, оснащення їх сучасними технологіями, поповнення фондів бібліотек і музеїв новими книгами, періодичними виданнями, експонатами.

Управління культури облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 - 2010 роки 

13.13. Функціонування і розширення в установленому порядку мережі та філій дитячо-юнацьких спортивних шкіл, залучення до систематичних занять у спортивних школах не менше 10 відсотків дітей у віці 16 - 17 років.

Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 - 2010 роки 

14. З метою посилення профілактики правопорушень і злочинів:

14.1. Розробити обласну програму забезпечення правопорядку.

Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної та мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації, Управління Міністерства внутрішніх справ України в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

До 01.12.2005 та щороку 

14.2. Забезпечити виконання заходів щодо недопущення дитячої бездоглядності та зосередити основні зусилля на активізації профілактичної роботи серед дітей, особливу увагу приділити боротьбі з пияцтвом та наркоманією серед цієї категорії громадян.

Служба у справах неповнолітніх облдержадміністрації, Управління Міністерства внутрішніх справ України в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 - 2010 роки 

14.3. Створити належні умови для організації дозвілля неповнолітніх за місцем проживання через розширення мережі позашкільних навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, клубів школяра, дитячих майданчиків.

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 - 2010 роки 

15. З метою запобігання вчиненню злочинів на побутовому грунті, забезпечення законних прав членів сім'ї здійснювати заходи щодо виконання Закону України "Про попередження насильства в сім'ї".

Управління з питань сім'ї та молоді облдержадміністрації, Управління Міністерства внутрішніх справ України в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

Постійно 

16. З метою соціального захисту населення малих міст:

16.1. Забезпечити в установленому порядку професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб, зареєстрованих у службі зайнятості як таких, що шукають роботу, безробітних.

Сприяти підприємствам в організації професійного навчання кадрів безпосередньо на виробництві.

Обласний центр зайнятості, головні управління праці та соціального захисту населення, освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

Постійно 

16.2. Привести профільність професійно-технічних навчальних закладів у відповідність із потребами економіки конкретного міста у кваліфікованих та конкурентоспроможних на ринку праці працівниках.

Головне управління освіти і науки облдержадміністрації 

2005 - 2010 роки 

16.3. Створити інформаційний банк даних професійно-технічних та вищих навчальних закладів різних форм власності, що здійснюють підготовку фахівців для сфери підприємницької діяльності малих міст.

Головні управління освіти і науки, праці та соціального захисту населення облдержадміністрації 

2005 рік 

17. Для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування на них:

17.1. Провести інвентаризацію об'єктів підвищеної небезпеки, місць (територій) знаходження небезпечних вибухових, пожежонебезпечних, токсичних і радіоактивних речовин та створити банк даних з визначенням характеру їх небезпеки.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, Головне управління МНС України в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 рік 

17.2. Забезпечити відпрацювання планів реагування на надзвичайні ситуації з урахуванням специфіки міста.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, Головне управління МНС України в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 рік та наступні роки 

17.3. Здійснити практичну реалізацію заходів, визначених планами реагування на надзвичайні ситуації.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 - 2010 роки 

18. Забезпечити населення малих міст засобами радіаційного та хімічного захисту відповідно до Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 рік та наступні роки 

19. Для виконання заходів, визначених місцевими програмами розвитку малих міст, додатково передбачити:

19.1. Залучення фінансових ресурсів інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми 

Щороку 

19.2. Забезпечення максимального скорочення розміру заборгованості з податкових платежів до місцевих бюджетів.

Державна податкова адміністрація в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми 

2005 - 2010 роки 

19.3. Встановлення економічно обгрунтованих ставок податків, які затверджуються місцевими радами з урахуванням інтересів територіальних громад.

Райдержадміністрації, міськвиконкоми 

Щороку. 

 

Заступник голови, керівник
апарату державної адміністрації 

 
М. Г. Бондар 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка