Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до обсягів державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2004 році

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 31 грудня 2004 р. N 1798
                Київ
 
          Про внесення змін до обсягів
        державного замовлення на закупівлю
       товарів, виконання робіт, надання послуг
         для державних потреб у 2004 році
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до обсягів державного замовлення на закупівлю товарів,
виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2004 році,
затверджених постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
5 липня 2004 р. N 870 ( 870-2004-п ) "Про державне замовлення на
закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних
потреб у 2004 році" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 27,
ст. 1789), зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 18
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 31 грудня 2004 р. N 1798
 
               ЗМІНИ,
        що вносяться до обсягів державного
         замовлення на закупівлю товарів,
         виконання робіт, надання послуг
         для державних потреб у 2004 році
             ( 870-2004-п )
 
 
   1. У розділі "Зведена сума коштів, передбачених у Державному
бюджеті на фінансування державного замовлення в 2004 році (у
розрізі замовників)":
 
   у позиції  "Усього"  цифри  "5227715,52",  "3431251,75",
"97779,35", "218168,8", "179338,9", "256032,7", "425772,72" і
"172568,3" замінити відповідно цифрами "5800898,84", "3781997,28",
"169103,32", "220168,8", "238431,5", "306032,7", "463820,82" і
"174541,42";
 
   у позиції "Мінекономіки" цифри "5269,1", "1680,4" і "1201,4"
замінити відповідно цифрами "5607,1", "1946,7" і "1273,1";
 
   у позиції "МЗС" цифри "1645", "1057,1" і "587,9" замінити
відповідно цифрами "1689,9", "1085,93" і "603,97";
 
   у позиції "Мінкультури" цифри "89432,7" і "32533" замінити
відповідно цифрами "89932,7" і "33033";
 
   у позиції  "Міноборони"  цифри  "244845,3", "235228,7" і
"9616,6" замінити відповідно цифрами "270906", "195751,4"  і
"75154,6";
 
   у позиції "МОН" цифри "2527482,8", "2391957,1", "1477,9" і
"128569,6" замінити відповідно цифрами "2951309,1", "2756621,5",
"1547,2" і "187662,2";
 
   у позиції  "МОЗ" цифри "399970,52", "100966", "47908,8",
"250722,72" і "373" замінити відповідно цифрами "454348,02",
"112846,8", "51900,7", "288770,82" і "829,7";
 
   у позиції  "Мінприроди" цифри "212,6", "25,4" і "187,2"
замінити відповідно цифрами "223,4", "27,3" і "196,1";
 
   у позиції "Мінфін" цифри "25685,8" і "14135,8" замінити
відповідно цифрами "38716,5" і "27166,5";
 
   у позиції "Держводгосп" цифри "531,6" і "481,6" замінити
відповідно цифрами "554,5" і "504,5";
 
   у позиції "Держбуд" цифри "9337" і "9150" замінити відповідно
цифрами "10837" і "10650";
 
   у позиції  "Держкомприродресурсів"  цифри  "256032,7"  і
"256032,7" замінити відповідно цифрами "306032,7" і "306032,7";
 
   у позиції "Головдержслужба" цифри "2500" і "2500" замінити
відповідно цифрами "2609,1" і "2609,1";
 
   у позиції "Національна академія наук" цифри "75371,8" і
"60903,5" замінити відповідно цифрами "76882,72" і "62414,42";
 
   у позиції "Академія педагогічних наук"  цифри  "5951,5",
"3226,5" і "2725" замінити відповідно цифрами "7797,5", "3467,3" і
"4330,2";
 
   у позиції "Академія правових наук" цифри "264,2" і "219,9"
замінити відповідно цифрами "269,7" і "225,4".
 
   2. У розділі "Державне замовлення на підготовку фахівців,
науково-педагогічних та робітничих кадрів":
 
   у позиції "Усього" цифри "3431251,75"  замінити  цифрами
"3781997,28";
 
   у підрозділі "Підготовка фахівців та науково-педагогічних
кадрів" цифри "2610201,55" замінити цифрами "2835887,98":
 
   у підрозділі "МОН" цифри  "1577032,9"  замінити  цифрами
"1816701,8";
 
   у підрозділі "Київський національний університет імені Тараса
Шевченка" цифри "81799,6" замінити цифрами "91477,7";
 
   у підрозділі "Академія педагогічних наук" цифри "1510,7"
замінити цифрами "1687,9";
 
   у підрозділі  "Мінприроди" цифри "25,4" замінити цифрами
"27,3";
 
   у підрозділі  "МОЗ"  цифри  "100966"  замінити  цифрами
"112846,8";
 
   у підрозділі  "Мінфін"  цифри "14135,8" замінити цифрами
"27166,5";
 
   у підрозділі "Мінекономіки" цифри "1680,4" замінити цифрами
"1946,7";
 
   у підрозділі "МЗС" цифри "1057,1" замінити цифрами "1085,93";
 
   у підрозділі "Головдержслужба" цифри "2500" замінити цифрами
"2609,1";
 
   у підрозділі "Міноборони" цифри "235228,7" замінити цифрами
"195751,4";
 
   у підрозділі "Професійна підготовка робітничих кадрів" цифри
"821050,2" замінити цифрами "946109,3":
 
   у підрозділі "МОН"  цифри  "814924,2"  замінити  цифрами
"939919,7";
 
   у підрозділі "Академія педагогічних наук" цифри "1715,8"
замінити цифрами "1779,4".
 
   3. У розділі "Державне замовлення на підвищення кваліфікації
та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта)":
 
   у позиції  "Усього"  цифри  "97779,35"  замінити цифрами
"169103,32";
 
   у позиції "Підвищення кваліфікації" цифри "78646,65" замінити
цифрами "85171,52";
 
   у позиції "Перепідготовка" цифри "4545" замінити цифрами
"69344,1";
 
   у підрозділі "Мінекономіки":
 
   цифри "1201,4" замінити цифрами "1273,1";
 
   у позиції "Підвищення кваліфікації" цифри "310,5" замінити
цифрами "342,1";
 
   у позиції "Перепідготовка" цифри "34,5" замінити цифрами
"40,5";
 
   у позиції  "Перепідготовка  управлінських  кадрів  для
підприємництва" цифри "856,4" замінити цифрами "890,5";
 
   у підрозділі "МЗС" цифри "587,9" замінити цифрами "603,97";
 
   у підрозділі "МОН" цифри "1477,9" замінити цифрами "1547,2";
 
   у підрозділі "МОЗ":
 
   цифри "47908,8" замінити цифрами "51900,7";
 
   у позиції "Підвищення кваліфікації" цифри "33321,1" замінити
цифрами "37313";
 
   у підрозділі "Мінприроди":
 
   цифри "187,2" замінити цифрами "196,1";
 
   у позиції "Підвищення кваліфікації" цифри "110,7" замінити
цифрами "119,6";
 
   у підрозділі "Держводгосп" цифри "481,6" замінити цифрами
"504,5";
 
   у підрозділі "Міноборони":
 
   цифри "9616,6" замінити цифрами "75154,6";
 
   у позиції "Підвищення кваліфікації" цифри "7789,6" замінити
цифрами "8568,6";
 
   у позиції "Перепідготовка" цифри "1827" замінити цифрами
"66586";
 
   у підрозділі "Академія педагогічних наук"  цифри  "2725"
замінити цифрами "4330,2".
 
   4. У розділі "Державне замовлення у сфері культури":
 
   у позиції  "Усього"  цифри  "218168,8"  замінити цифрами
"220168,8";
 
   у підрозділі "Проведення робіт  з  реставрації  об'єктів
культурної спадщини":
 
   у підрозділі "Мінкультури" цифри "11133" замінити цифрами
"11633";
 
   у підрозділі  "Шевченківський  національний  заповідник,
м. Канів Черкаської області":
 
   цифри "1000" замінити цифрами "1800";
 
   у позиції "Проведення робіт з реконструкції та ремонту Музею
Т.Г. Шевченка" цифри "900" замінити цифрами "1700";
 
   у підрозділі     "Національний     Києво-Печерський
історико-культурний заповідник" цифри "4000" замінити цифрами
"3700";
 
   у підрозділі "Держбуд":
 
   цифри "9150" замінити цифрами "10650";
 
   позицію "Кафедральний костел Св. Софії, м. Житомир  50"
виключити;
 
   у позиції "Монастир-скит, с. Манява Богородчанського району
Івано-Франківської області" цифри "250" замінити цифрами "400";
 
   позицію "Церква-усипальниця  Раєвських,  с.   Розумівка
Олександрівського району Кіровоградської області 100" виключити;
 
   у позиції "Фортеця Св. Єлисавети, м. Кіровоград" цифри "200"
замінити цифрами "400";
 
   у позиції "Успенський собор, м. Канів Черкаської області"
цифри "100" замінити цифрами "600";
 
   у позиції "Георгіївська церква, смт Седнів Чернігівської
області" цифри "200" замінити цифрами "50";
 
   у позиції "Благовіщенський собор, м. Ніжин Чернігівської
області" цифри "470" замінити цифрами "770";
 
   позицію "Катерининська церква, м. Чернігів 150" виключити;
 
   доповнити підрозділ позиціями такого змісту:
 
"Садиба Терещенка,                50
м. Андрушівка
Житомирської області
 
Грецька церква                 400
(Пресвятої
Володимирівської
Богородиці),
м. Кіровоград
 
Панорама оборони                350".
Севастополя
(1854-1855 роки),
м. Севастополь
Автономна Республіка
Крим
 
   5. У розділі "Державне замовлення на випуск  друкованої
продукції":
 
   у позиції  "Усього"  цифри  "179338,9"  замінити цифрами
"238431,5";
 
   у підрозділі "МОН":
 
   цифри "94869,6" замінити цифрами "154869,6";
 
   у позиції "Видання,  придбання,  зберігання  і  доставка
підручників  для  студентів вищих навчальних закладів, учнів
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних  закладів"
цифри "13330", "7,1" і "94869,6" замінити відповідно цифрами
"19120,3", "8,1" і "154869,6";
 
   у позиції "Підручники для спеціалізованих загальноосвітніх
навчальних закладів для дітей з вадами у фізичному чи розумовому
розвитку" цифри "30,4", "34,76" і "1056,7" замінити відповідно
цифрами "129,3", "23,01" і "3018,7";
 
   у позиції "Підручники для початкової школи (1-4 класи), у
тому числі підручники і посібники, видані мовами національних
меншин" цифри "7313", "6,05" і "44256,4" замінити відповідно
цифрами "8946", "6,3" і "57084,3";
 
   позицію "Підручники для учнів 5 класу дванадцятирічної школи
369 10,99 4056" виключити;
 
   у позиції "Підручники для учнів середньої школи (7-11 класи),
у тому числі підручники і посібники, видані мовами національних
меншин;  підручники для учнів професійно-технічних навчальних
закладів" цифри "5287", "6,13" і "32396,1" замінити відповідно
цифрами "9490", "6,73" і "66662,2";
 
   у позиції  "Підручники  для  студентів  вищих навчальних
закладів" цифри "330" і "6600" замінити відповідно цифрами "555" і
"11100";
 
   позицію "Доставка навчальної літератури" доповнити словами
"та зберігання резервного фонду МОН", а цифри "6254,4" замінити
цифрами "10754,4";
 
   доповнити підрозділ позиціями такого змісту:
 
"Перехідні угоди (з                    6000
року в рік)
на 2005 рік
 
У тому числі                       4056";
підручники і
посібники для
учнів 5 класу
 
 
   у підрозділі "Виготовлення документів про освіту":
 
   у підрозділі "МОН":
 
   цифри "33700" замінити цифрами "32792,6";
 
   у позиції  "Виготовлення  документів  про  освіту" цифри
"3267,2", "1031" і "33700" замінити відповідно цифрами "3213,84",
"10,20" і "32792,6";
 
   у позиції "Виготовлення документів про освіту на основі
фотокомп'ютерних технологій" цифри "1943,22" і "33034,7" замінити
відповідно цифрами "1889,84" і "32127,3".
 
   6. У розділі "Державне замовлення на одержання приросту
запасів корисних копалин та топографо-геодезичні роботи":
 
   у позиції "Усього"  цифри  "256032,7"  замінити  цифрами
"306032,7";
 
   у підрозділі "Державна геологічна служба" цифри "252980,9"
замінити цифрами "302980,9";
 
   у підрозділі "Розвиток мінерально-сировинної бази"  цифри
"248200" замінити цифрами "298200":
 
   у позиції "Буріння артезіанських свердловин" цифри "10000"
замінити цифрами "30000";
 
   у позиції "Капітальні трансферти (придбання обладнання для
технічного  переоснащення підприємств) цифри "20000" замінити
цифрами "28600";
 
   у позиції "Інші роботи і дослідження" цифри "218200" замінити
цифрами "239600";
 
   у підрозділі "Еколого-геологічні дослідження та заходи":
 
   у позиції "Підготовка перспективних нафтогазових об'єктів"
цифри "7", "14" і "65" замінити відповідно цифрами "9", "30" і
"80";
 
   у позиції "Рідкісноземельні метали" цифри "0,5" замінити
цифрами "0,8117";
 
   у позиції "Топаз" цифри "50" замінити цифрами "1019,413".
 
   7. У розділі "Державне замовлення на поставку продукції
медичного та соціального призначення":
 
   у позиції  "Усього"  цифри  "425772,72" замінити цифрами
"463820,82";
 
   у підрозділі "МОЗ":
 
   цифри "250722,72" замінити цифрами "288770,82";
 
   у підрозділі  "Централізована  закупівля  високовартісного
обладнання для закладів охорони здоров'я":
 
   цифри "29725" замінити цифрами "17148,4";
 
   у позиції "Апарат штучної вентиляції легенів для дітей" цифри
"30" і "1470" замінити відповідно цифрами "20" і "906,8";
 
   у позиції "Апарат штучної вентиляції легенів для дорослих"
цифри "30" і "1590" замінити відповідно цифрами "54" і "2295";
 
   у позиції "Апарат ультразвукової діагностики стаціонарний"
цифри "40" і "2320" замінити відповідно цифрами "30" і "2805";
 
   у позиції "Автоматизований  діагностичний  комплекс  типу
"Кардіо+" цифри "15" і "570" замінити відповідно цифрами "4" і
"152";
 
   у позиції "Апарат електрохірургічний" цифри "10" і "100"
замінити відповідно цифрами "30" і "285";
 
   позицію "Апарат для вимірювання артеріального тиску одиниць
3000 135" виключити;
 
   позицію "Енцефалограф -"- 5 210" виключити;
 
   у позиції "Електрокардіограф багатоканальний" цифри "40" і
"440" замінити відповідно цифрами "89" і "786";
 
   позицію "Електрокардіограф  одноканальний  -"-  40  200"
виключити;
 
   у позиції "Пульсоксиметр" цифри "40" і  "240"  замінити
відповідно цифрами "30" і "147";
 
   у позиції "Реанімаційно-хірургічний монітор" цифри "30" і
"840" замінити відповідно цифрами "26" і "838,5";
 
   позицію "Холтерівська   система   (система   тривалого
кардіомоніторування) -"- 10 260" виключити;
 
   у позиції  "Кабінет  лабораторно-діагностичний пересувний"
цифри "8" і "7200" замінити відповідно цифрами "7" і "5880";
 
   позицію "Апарат для визначення функції зовнішнього дихання
типу "Пульмовент" -"- 15 270" виключити;
 
   позицію "Апарат для вимірювання вмісту цукру в крові -"-
100 90" виключити;
 
   позицію "Аналізатор гематологічний -"- 20 360" виключити;
 
   позицію "Спектрофотометр -"- 30 840" виключити;
 
   позицію "Холодильник  низькотемпературний  -"-  30  300"
виключити;
 
   позицію "Центрифуга лабораторна -"- 20 220" виключити;
 
   у позиції "Інкубатор клінічний" цифри "30" і "960" замінити
відповідно цифрами "20" і "574";
 
   позиції "Кольпоскоп -"- 20 320"; "Крісло гінекологічне -"-
20 100"; "Столик для новонароджених з підігрівом -"- 50 70";
"Стерилізатори парові -"- 15 225" виключити;
 
   у позиції "Стерилізатори сухоповітряні" цифри "120" замінити
цифрами "74,9";
 
   у позиції "Кабінет стоматологічний" цифри "760" замінити
цифрами "393";
 
   позицію "Пересувна стоматологічна установка "Сатва-Компакт"
-"- 25 400" виключити;
 
   у позиції  "Апарат  локальної  мікрохвильової гіпертермії
простати" цифри "3" і "1320" замінити відповідно цифрами "2" і
"860";
 
   позицію "Лазерний офтальмологічний мікрохірургічний апарат
СМ-2001 одиниць 8 960" виключити;
 
   позицію "Стіл операційний -"- 20 360" виключити;
 
   у позиції "Ліжко функціональне" цифри "450" замінити цифрами
"735";
 
   у позиції "Відсмоктувач хірургічний" цифри "50" і "100"
замінити відповідно цифрами "78" і "105,3";
 
   позиції "Апарат ШВЛ -"- 50 1850", "Дефібрилятор імпульсний
-"- 80 960", "Відсмоктувач хірургічний з електроприводом -"-
200 360", "Пульсоксиметр -"- 50 300", "Монітор приліжковий -"-
50 1150", "Електрокардіограф портативний -"- 150 1050" виключити;
 
   у позиції "Дошка транспортувальна довга" цифри "150" і "135"
замінити відповідно цифрами "117" і "246,2";
 
   у позиції "Дошка транспортувальна коротка" цифри "150" і "90"
замінити відповідно цифрами "78" і "64,7";
 
   позицію "Опромінювач ртутно-кварцевий -"- 100 30" виключити;
 
   у підрозділі  "Централізоване придбання діагностичного та
лікувального обладнання для  боротьби  з  онкозахворюваннями,
туберкульозом  та іншими хворобами (насамперед для сільських
лікарень):
 
   цифри "49850" замінити цифрами "100474,7":
 
   у позиції "Рентгенівський діагностичний апарат на 3 робочих
місця з цифровим приймачем рентгенівського зображення" цифри "25"
і "17250" замінити відповідно цифрами "8" і "4756";
 
   у позиції "Флюорограф стаціонарний з  цифровою  обробкою
зображення" цифри "25" і "8750" замінити відповідно цифрами "7" і
"2162";
 
   позицію "Флюорограф пересувний з цифровою обробкою зображення
-"- 20 7600" виключити;
 
   у позиції "Апарат для дослідження молочної залози" цифри "25"
і "6250" замінити відповідно цифрами "20" і "5420,2";
 
   у позиції "Апарат ультразвукової діагностики стаціонарний з
двома датчиками" цифри "25" і "6250" замінити відповідно цифрами
"65" і "16883,7";
 
   у позиції "Кріохірургічний апарат" цифри "15" і  "3750"
замінити відповідно цифрами "5" і "1150";
 
   доповнити підрозділ позиціями такого змісту:
 
"Кабінет для      одиниць   23   17250
рентгенофлюографічних
та мамографічних
досліджень пересувний
 
Кабінет лабораторно-   -"-    10    8400
діагностичний
пересувний
 
Гамма-камера       -"-     5    5000
 
Аппарат локальної     -"-     8    3520
мікрохвильової
гіпертермії
простати
 
Кріохірургічна      -"-    30    1170
установка
 
Реанімаційно-       -"-    100    3195
хірургічний монітор
 
Електрокардіограф     -"-    150    1416
багатоканальний
 
Аппарат ШВЛ для      -"-    50    2500
дорослих
 
Пульсоксиметр       -"-   1500    7200
 
Лазерний         -"-    20    2800
офтальмологічний
мікрохірургічний
апарат
 
Пересувна         -"-    60    840
стоматологічна
установка
 
Фотометр         -"-    500    7450
 
Гемокоагулометр      -"-    200    2990
 
Стіл хірургічний     -"-    30    1152,6
 
Центрифуга лабораторна  -"-    200    1560
 
Електрокардіограф     -"-    120    700
одноканальний
 
Кольпоскоп        -"-    160    2064
 
Відсмоктувач       -"-    150    230
хірургічний
 
Стерилізатори       -"-    180    550
сухоповітряні
 
Дозатор          -"-    24    115,2".
автоматизований
шприцевий
 
   8. У розділі "Державне замовлення на найважливіші новітні
технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки та
технічне забезпечення наукової бази (зведені показники)":
 
   у позиції  "Усього"  цифри  "172568,3"  замінити цифрами
"174541,42";
 
   у підрозділі "Проблеми демографічної  політики,  розвитку
людського потенціалу та формування громадянського суспільства":
 
   цифри "3846,3" замінити цифрами "3857,22";
 
   у позиції "Національна академія наук" цифри "300" замінити
цифрами "310,92";
 
   у підрозділі "Новітні біотехнології, діагностика і методи
лікування найпоширеніших захворювань":
 
   цифри "1046" замінити цифрами "1502,7";
 
   у позиції "МОЗ" цифри "373" замінити цифрами "829,7";
 
   у підрозділі  "Нові  комп'ютерні  засоби  та  технології
інформатизації суспільства":
 
   цифри "3402,9" замінити цифрами "3408,4";
 
   у позиції "Академія правових наук" цифри "219,9" замінити
цифрами "225,4";
 
   у підрозділі "Технічне забезпечення наукової бази":
 
   цифри "68087,2" замінити цифрами "69587,2";
 
   у позиції  "Національна  академія  наук" цифри "60603,5"
замінити цифрами "62103,5";
 
   у таблиці "Найважливіші новітні технології за пріоритетними
напрямами розвитку науки і техніки":
 
   у позиції  "Усього"  цифри  "15781,1"  замінити  цифрами
"16254,22";
 
   у підрозділі "Проблеми демографічної  політики,  розвитку
людського потенціалу та формування громадського суспільства":
 
   у позиції 2.04.34 цифри "80" і "80" замінити відповідно
цифрами "83,344" і "83,344";
 
   у позиції 2.04.35 цифри "80" і "80" замінити відповідно
цифрами "83,253" і "83,253";
 
   у позиції 2.04.36 цифри "90" і "50" замінити відповідно
цифрами "91,888" і "51,888";
 
   у позиції 2.04.37 цифри "90" і "30" замінити відповідно
цифрами "92,435" і "32,435";
 
   у підрозділі "Новітні біотехнології, діагностика і методи
лікування найпоширеніших захворювань":
 
   доповнити підрозділ позиціями такого змісту:
 
"4.2.01.9. Розроблення,      МОЗ     2004   150   150       Інститут отоларингології
виробництво та впровадження                            імені професора
нових форм препаратів                               О.С. Коломійченка
алергенів для неінвазивного                            Академії медицинських наук
лікування алергійних
захворювань дихальних шляхів
 
4.04.4. Розроблення та       МОЗ     2004   300   300       Національний медичний
впровадження в медичну                              університет
практику сучасних методів                             імені О.О. Богомольця";
діагностики та лікування
кислото-залежних
захворювань шлунку
 
   у позиції 4.02.1 цифри "205" і "62" замінити відповідно
цифрами "206,2" і "63,2";
 
   у позиції 4.02.2 цифри "180" і "56" замінити відповідно
цифрами "180,82" і "56,82";
 
   у позиції 4.02.3 цифри "184" і "48" замінити відповідно
цифрами "184,84" і "48,84";
 
   у позиціях 4.02.4 і 4.02.5 цифри "267,3" і "48" замінити
відповідно цифрами "268,13" і "48,83";
 
   у позиції 4.02.6 цифри "105" і "33" замінити відповідно
цифрами "105,68" і "33,68";
 
   у позиції 4.02.7 цифри "90" і "28" замінити відповідно
цифрами "90,55" і "28,55";
 
   у позиції 4.03.1 цифри "150" і "50" замінити відповідно
цифрами "150,95" і "50,95";
 
   у підрозділі  "Нові  комп'ютерні  засоби  та  технології
інформатизації суспільства":
 
   у позиції 5.7.01.5 цифри "2001-2006", "350"  і  "119,9"
замінити відповідно цифрами "2001-2005", "355,5" і "125,4";
 
   у таблиці "Технічне забезпечення наукової бази":
 
   у позиції  "Усього"  цифри  "68087,2"  замінити  цифрами
"69587,2";
 
   у підрозділі "Нафтова і газова промисловість (бітум, паливо
пічне побутове)":
 
   цифри "330" замінити цифрами "348,5";
 
   у позиції "Національна академія наук" цифри "330" замінити
цифрами "348,5";
 
   у підрозділі "Вугільна промисловість":
 
   цифри "300" замінити цифрами "262,4";
 
   у позиції "Національна академія наук" цифри "300" замінити
цифрами "262,4";
 
   у підрозділі "Чорна металургія (прокат і металеві вироби)":
 
   цифри "1700" замінити цифрами "288,7";
 
   у позиції "Національна академія наук" цифри "1700" замінити
цифрами "288,7";
 
   у підрозділі "Лісова, деревообробна промисловість":
 
   цифри "1850" замінити цифрами "2115,4";
 
   у позиції "Національна академія наук" цифри "1850" замінити
цифрами "2115,4";
 
   у підрозділі "Целюлозно-паперова промисловість":
 
   цифри "1397" замінити цифрами "1456,4";
 
   у позиції "Національна академія наук" цифри "1397" замінити
цифрами "1456,4";
 
   у підрозділі "Промисловість будівельних матеріалів":
 
   цифри "1774" замінити цифрами "2106,4";
 
   у позиції "Національна академія наук" цифри "1774" замінити
цифрами "2106,4";
 
   у підрозділі "Хімічна та нафтохімічна промисловість":
 
   цифри "2805" замінити цифрами "2775,6";
 
   у позиції "Національна академія наук" цифри "2805" замінити
цифрами "2775,6";
 
   у підрозділі "Легка промисловість":
 
   цифри "1660" замінити цифрами "1813,2";
 
   у позиції "Національна академія наук" цифри "1660" замінити
цифрами "1813,2";
 
   у підрозділі "Експедиційне спорядження":
 
   цифри "700" замінити цифрами "725,2";
 
   у позиції "Національна академія наук" цифри "700" замінити
цифрами "725,2";
 
   у підрозділі   "Важке,   енергетичне,    транспортне
машинобудування":
 
   цифри "370" замінити цифрами "257,7";
 
   у позиції "Національна академія наук" цифри "370" замінити
цифрами "257,7";
 
   у підрозділі   "Хімічне,   нафтове   і   поліграфічне
машинобудування":
 
   цифри "40" замінити цифрами "69,8";
 
   у позиції "Національна академія наук" цифри "40" замінити
цифрами "69,8";
 
   у підрозділі "Будівне і дорожнє машинобудування":
 
   цифри "400" замінити цифрами "357,1";
 
   у позиції "Національна академія наук" цифри "400" замінити
цифрами "357,1";
 
   у підрозділі "Електротехнічна промисловість":
 
   цифри "1075" замінити цифрами "992,8";
 
   у позиції "Національна академія наук" цифри "1075" замінити
цифрами "992,8";
 
   у підрозділі "Автомобільна промисловість":
 
   цифри "900" замінити цифрами "919,7";
 
   у позиції "Національна академія наук" цифри "900" замінити
цифрами "919,7";
 
   у підрозділі   "Сільськогосподарське   і   тракторне
машинобудування":
 
   цифри "120" замінити цифрами "107,6";
 
   у позиції "Національна академія наук" цифри "120" замінити
цифрами "107,6";
 
   у підрозділі "Приладобудування":
 
   цифри "12026,2" замінити цифрами "14477,3";
 
   у позиції "Національна академія наук" цифри "4932,5" замінити
цифрами "7383,6";
 
   у підрозділі "Пусконалагоджувальні роботи та надання послуг":
 
   цифри "640" замінити цифрами "513,4";
 
   у позиції "Національна академія наук" цифри "250" замінити
цифрами "123,4".

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка