Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про схвалення Концепції Державної комплексної програми "Житло - інвалідам"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 31 грудня 2004 р. N 994-р
                Київ
 
        Про схвалення Концепції Державної
       комплексної програми "Житло - інвалідам"
 
 
   1. Схвалити Концепцію Державної комплексної програми "Житло -
інвалідам", що додається.
 
   2. Держбуду, Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки і Мін'юсту за
участю громадських організацій інвалідів розробити та подати на
розгляд Кабінетові Міністрів України у першому півріччі 2005 р.
проект Державної комплексної програми "Житло - інвалідам".
 
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 26
 
 
                     СХВАЛЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 31 грудня 2004 р. N 994-р
 
              КОНЦЕПЦІЯ
    Державної комплексної програми "Житло - інвалідам"
 
 
           1. Загальні положення
 
   Згідно із статтею 47 Конституції України ( 254к/96-ВР ) кожен
громадянин має право на житло. Громадянам,  які  потребують
соціального  захисту, житло повинне надаватися відповідно до
законодавства державою та органами  місцевого  самоврядування
безоплатно або за доступну для них плату.
 
   Розроблення Державної  комплексної  програми  "Житло  -
інвалідам" (далі - Програма) зумовлено необхідністю прискорення
розв'язання такої важливої соціальної проблеми, як забезпечення
людей з обмеженими фізичними  можливостями,  які  потребують
соціального захисту, житлом, пристосованим до їх потреб.
 
   З урахуванням  значущості  соціальних  результатів,  яких
передбачається досягти, розроблення та виконання Програми є одним
з пріоритетних напрямів діяльності держави.
 
        2. Поліпшення житлових умов людей з
        обмеженими фізичними можливостями
 
   Інваліди є однією з найменш соціально захищених категорій
населення і, як правило, не мають можливостей забезпечити себе
необхідними умовами проживання. Частка таких громадян перевищує
5 відсотків населення України.
 
   Проблема забезпечення інвалідів житлом потребує комплексного
розв'язання, оскільки необхідно розробити механізм  вирішення
правових, економічних, технічних питань, який забезпечить належний
соціальний захист зазначеної категорії громадян.
 
   Напрями розв'язання цієї проблеми передбачається визначити у
проекті Програми, розробленої за участю Національної асамблеї
інвалідів України та інших громадських організацій інвалідів.
 
   На 1 січня 2004 р. забезпечення соціальним житлом потребували
близько 31 тис. сімей інвалідів, які перебували на квартирному
обліку, що становить майже 3,5 відсотка загальної кількості
інвалідів. З них близько 32 відсотків - сім'ї інвалідів війни, які
згідно із Законом України від 29 червня 2004 р. N 1925 ( 1925-15 )
"Про  внесення  змін до "Житлового кодексу Української РСР"
забезпечуються житлом позачергово протягом двох років.
 
   Орієнтовна потреба в загальній площі для забезпечення житлом
інвалідів  усіх  категорій  визначена з розрахунку кількості
інвалідів, які перебувають на квартирному обліку, та усередненої
загальної площі квартири на сім'ю з двох осіб 43 кв. метри.
 
   Для забезпечення житлом інвалідів усіх категорій необхідно
близько 1320 тис. кв. метрів загальної площі житла, з них для
забезпечення житлом інвалідів війни - майже 430 тис. кв. метрів.
 
         3. Шляхи розв'язання проблеми
 
   У Програмі  слід  передбачити  здійснення  ряду заходів,
спрямованих на підвищення соціального  захисту  інвалідів  і
створення належних умов для їх життєдіяльності та інтеграції у
суспільне життя з урахуванням індивідуальних потреб, здібностей та
інтересів.
 
   Фінансове забезпечення  Програми  може бути здійснено за
рахунок коштів державного бюджету із залученням коштів місцевих
бюджетів та інших джерел. Серед них важливе місце повинні займати
різні види державного кредитування та іпотечне кредитування.
 
   На реалізацію Програми необхідні кошти у сумі близько 2 млрд.
гривень,  або  у  середньому 0,4 млрд. гривень щороку, для
забезпечення житлом інвалідів, які перебували на квартирному
обліку станом на 1 січня 2004 р.
 
   Обсяг асигнувань на будівництво або придбання соціального
житла для інвалідів за рахунок коштів місцевих бюджетів формується
на  підставі  регіональних  програм забезпечення житлом цієї
категорії населення, що затверджуються Радою міністрів Автономної
Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.
 
   Під час розроблення Програми необхідно із залученням місцевих
органів виконавчої влади чітко визначити  показники  потреби
інвалідів  у житлі, у тому числі спеціалізованому, а також
конкретні  обсяги  фінансування,  можливості  позабюджетного
фінансування, зокрема за рахунок благодійних внесків тощо.
 
   Місцеві органи виконавчої влади при наданні житла інвалідам
повинні враховувати у кожному конкретному випадку їх житлові умови
та висновки медико-соціальної експертної комісії.
 
   З метою  підвищення  ефективності  Програми  під час її
розроблення необхідно врахувати, що близько 15 відсотків самотніх
інвалідів, які перебувають на квартирному обліку, потребують
переселення в  спеціальні  будинки-інтернати  для  інвалідів.
Переселення  таких інвалідів до спеціалізованого житла дасть
можливість вивільнити  певну  частину  житлового  фонду,  що
обов'язково передається для забезпечення житлом інших інвалідів,
які перебувають на квартирному обліку.
 
   У Програмі слід передбачити  заходи  щодо  удосконалення
відповідної нормативно-правової і нормативно-технічної бази у
сфері будівництва, проектування та реконструкції  житла  для
інвалідів з урахуванням їх потреб.
 
            4. Строк виконання
 
   Програма виконуватиметься у період з 2006 по 2010 рік.
 
           5. Очікувані результати
 
   Виконання Програми  дасть  змогу  на  кінець  2010 року
забезпечити житлом близько 75 відсотків інвалідів усіх категорій,
які перебували на квартирному обліку станом на 1 січня 2004 р., а
також підвищити рівень соціальної захищеності людей з обмеженими
фізичними можливостями шляхом створення для них комфортних умов
проживання, що сприятиме посиленню соціальної активності інвалідів
у суспільному житті.
 
   У результаті виконання Програми передбачається забезпечити
житлом або поліпшити житлові умови близько 31 тис. сімей інвалідів
за рахунок надання їм житла в обсязі 1320 тис. кв. метрів
загальної площі.  Протягом  2006-2007  років  передбачається
забезпечити житлом 10 тис. сімей інвалідів війни, які потребують
поліпшення житлових умов позачергово згідно із законодавством.
 
      6. Оцінка фінансових ресурсів, необхідних
           для виконання Програми
 
   Орієнтовний обсяг фінансування Програми визначено у додатку
відповідно до потреби в загальній площі для забезпечення житлом
інвалідів усіх категорій, які перебували на квартирному обліку
станом на 1 січня 2004 року. Обсяг фінансування розраховано
виходячи з опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами
станом на 1 січня 2004 року.
 
 
                            Додаток
                           до Концепції
 
              РОЗРАХУНОК
     потреби загальної площі та розмірів капітальних
      вкладень для забезпечення житлом інвалідів
         усіх категорій на 2006-2010 роки
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
         |Кількість інвалідів,|Загальна |  У тому числі |2006 рік|2007 рік|2008 рік|2009 рік|2010 рік|Залишок| Середня |   Потреба
         | які перебували на | потреба |-----------------|    |    |    |    |    |    |вартість | капіталовкладень
         | квартирному обліку | в житлі,| для  |  для  |    |    |    |    |    |    | 1 кв.  | для забезпечення
         | станом на 1 січня | тис. кв.| інва- | інших |    |    |    |    |    |    | метра  |житлом інвалідів,
         | 2004 р., чоловік  | метрів | лідів |категорій|    |    |    |    |    |    |станом на|  млн. гривень
         |--------------------|загальної| війни |інвалідів|    |    |    |    |    |    | 1 січня |------------------
         |  усього | у тому | площі |    |     |    |    |    |    |    |    | 2004 р.,|на 2006- |з них на
         |     | числі  |     |    |     |    |    |    |    |    |    | гривень |2010 роки|2006 рік
         |     | інва-  |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |
         |     | лідів  |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |
         |     | війни  |     |    |     |    |    |    |    |    |    |     |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усього       30714   9957   1320,71  428,15  892,56  247,69  235,22  157,51  165,41  179,56 335,32 1587    2010,56  378,68
 
Автономна
Республіка Крим    972    949    41,8   40,81   0,99  23,61  18,19                    1,501   62,74  35,44
 
 Область:
 
Вінницька       891    343    38,31  14,75  23,56   8,53   8,53   6,74   7,08   7,43       1,454   55,7   12,4
 
Волинська       934    140    40,16   6,02  34,14   3,48   3,48   3,65   3,83   4,02  21,7   1,476   59,28   5,14
 
Дніпропетровська   2850    429   122,55  18,45  104,1   10,67  10,67  11,2   11,76  12,35  65,9   1,594  195,34  17,01
 
Донецька       2411    698   103,67  30,01  73,66  17,36  17,36  18,23  19,14  20,1  11,48   1,591  164,94  27,62
 
Житомирська     2883    506   123,97  21,76  102,21  12,59  12,59  13,22  13,88  14,57  57,12   1,43   177,28  18
 
Закарпатська     162    27    6,97   1,16   5,81   0,67   0,67   0,7   0,74   0,78  3,41   1,586   11,05   1,06
 
Запорізька      1151    507    49,49  21,8   27,69  12,61  12,61   7,7   8,09   8,48       1,6    79,18  20,18
 
Івано-Франківська   836    139    35,95   5,98  29,97   3,46   3,46   3,63   3,81   4   17,59   1,456   52,34   5,04
 
Київська       308*   308    13,24*  13,24       7,66   5,58                    1,492   23,44  11,43
 
Кіровоградська    757    347    32,55   14,92  17,63   8,63   8,63   4,85   5,09   5,35       1,409   45,86  12,16
 
Луганська       975    234    41,93   10,06  31,87   5,82   5,82   6,11   6,42   6,74  11,02   1,482   62,14   8,63
 
Львівська      1071    386    46,05   16,6  29,45   9,6   9,6   8,51   8,94   9,4       1,485   68,38  14,26
 
Миколаївська     184*   184    7,91   7,91       4,58   3,33                    1,473   13,82   6,75
 
Одеська        750    443    32,25   19,05  13,2   11,02  11,02   3,24   3,4   3,57       1,506   48,57  16,6
 
Полтавська      759    220    32,64   9,46  23,18   5,47   5,47   5,74   6,03   6,33  3,6   1,38   45,04   7,55
 
Рівненська      1378    125    59,25   5,38  53,87   3,11   3,11   3,27   3,43   3,6  42,73   1,468   86,98   4,57
 
Сумська        712    391    30,62   16,81  13,81   9,73   9,73   3,54   3,72   3,9       1,418   43,42  13,8
 
Тернопільська     627    104    26,96   4,47  22,49   2,59   2,59   2,72   2,86   3   13,2   1,375   37,07   3,56
 
Харківська      552*   552    23,74*  23,74      13,73  10,01                    1,536   43,24  21,09
 
Херсонська      772    166    33,2    7,14  26,06   4,13   4,13   4,34   4,56   4,79  11,25   1,407   46,71   5,81
 
Хмельницька      724    268    31,13   11,52  19,61   6,67   6,67   5,64   5,92   6,23       1,376   42,83   9,18
 
Черкаська      1421    258    61,1   11,09  50,01   6,42   6,42   6,74   7,08   7,43  27,01   1,475   90,12   9,47
 
Чернівецька      239    87    10,28   3,74  6,54   2,16   2,16   1,89   1,98   2,09       1,394   14,33   3,01
 
Чернігівська     2530    450   108,79   19,35  89,44  11,2   11,2   11,76  12,35  12,97  49,31   1,397  151,98  15,65
 
м. Київ       3650   1622   156,95   69,75  87,2   40,35  40,35  22,32  23,44  30,49       1,738  272,78  70,13
 
м. Севастополь    215    74    9,25   3,18  6,07   1,84   1,84   1,77   1,86   1,94       1,727   15,97   3,18
 
_______________
   * Дані щодо загальної кількості інвалідів, які перебувають на
квартирному обліку, відсутні. Зазначена кількість інвалідів війни.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка