Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2004 N 497
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 січня 2005 р.
                   за N 103/10383
 
 
         Про запровадження ідентифікації
            та реєстрації свиней
 
 
  На виконання Законів  України  "Про  племінну  справу  у
тваринництві" ( 3691-12 ), "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ),
розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року
N 111-р ( 111-2004-р ) "Про заходи щодо реалізації пріоритетних
положень Програми інтеграції України до  Європейського  Союзу
в 2004 році" Н А К А З У Ю:
 
   1. Запровадити ідентифікацію та реєстрацію свиней.
 
   2. Затвердити  Положення про ідентифікацію та реєстрацію
свиней, що додається.
 
   3. Організацію та виконання робіт щодо запровадження  і
забезпечення функціонування системи ідентифікації та реєстрації
свиней  покласти  на  державне  підприємство  "Агентство  з
ідентифікації і реєстрації тварин" (Волков С.Ю.).
 
   4. Державному  підприємству "Агентство з ідентифікації і
реєстрації тварин"  спільно  з  Інститутом  свинарства  УААН
(Рибалко В.П., за згодою), Українською корпорацією по виробництву
м'яса на промисловій основі "Тваринпром" (Гнатюк С.А., за згодою)
до 1 липня 2005 року підготувати пілотний проект та провести
дослідне впровадження системи ідентифікації та реєстрації свиней.
 
   5. Визначити, що:
   суб'єкти господарювання, яким присвоєний відповідний статус
суб'єкта  племінної  справи  у  тваринництві  із свинарства,
зобов'язані провести ідентифікацію та реєстрацію належного їм
поголів'я свиней до 1 липня 2006 року;
   з 1 липня 2006 року продаж племінних свиней, народжених після
1  жовтня  2005 року, на внутрішньому ринку та їх експорт
здійснюються за умови, що тварина ідентифікована та зареєстрована
в установленому порядку, та за наявності відомості переміщення
тварин та реєстраційного свідоцтва свиней (для свиноматок і
кнурів);
   з 1 січня 2007 року переміщення свиней з господарства в
господарство, реалізація та забій тварин на м'ясо здійснюються за
умови, що тварини ідентифіковані та зареєстровані в установленому
порядку,  та  за  наявності  відомості переміщення тварин і
реєстраційного свідоцтва свиней - для свиноматок і кнурів.
 
   6. Установити, що:
   контроль за  додержанням  вимог системи ідентифікації та
реєстрації свиней при реалізації племінних свиней здійснюється
Головною державною племінною інспекцією та державними племінними
інспекціями областей і районів;
   контроль за додержанням вимог системи  ідентифікації  та
реєстрації свиней при будь-яких переміщеннях з господарства в
господарство, реалізацією та забоєм тварин на м'ясо, утилізацією
тварин здійснюється Державним департаментом ветеринарної медицини,
його територіальними органами і регіональними службами державного
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні
та транспорті.
 
   7. Державному підприємству "Агентство з ідентифікації  і
реєстрації тварин" забезпечити організацію:
   виготовлення (придбання) та постачання вушних бирок  для
ідентифікації свиней та засобів для їх кріплення;
   виготовлення (придбання) та постачання бланків реєстраційних
свідоцтв свиней;
   виготовлення (придбання) та постачання бланків реєстраційних
карток та книг обліку тварин господарства.
 
   8. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною  інспекцією  (Микитюк  Д.М.),  Державному
департаменту ветеринарної медицини (Вербицький П.І.):
   довести наказ  до  відома  Міністерства  агропромислового
комплексу  Автономної  Республіки  Крим, Головного управління
промисловості і сільського господарства Севастопольської міської
державної  адміністрації,  головних  управлінь  сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій,
управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та
областях;
   до 1 жовтня 2005 року забезпечити приведення у відповідність
нормативно-правових актів Міністерства аграрної політики України
та  Державного  департаменту  ветеринарної медицини до вимог
ідентифікації та реєстрації свиней.
 
   9. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною  племінною  інспекцією,  Державному  департаменту
ветеринарної медицини, Міністерству агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим, Головному управлінню промисловості і
сільського  господарства  Севастопольської  міської  державної
адміністрації, головним управлінням сільського господарства і
продовольства обласних  державних  адміністрацій,  управлінням
ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим та областях
спільно з державним підприємством "Агентство з ідентифікації і
реєстрації  тварин" ужити заходів до інформування населення,
власників тварин  та  інших  суб'єктів  господарювання  щодо
запровадження системи ідентифікації та реєстрації свиней.
 
   10. Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб Г.І.), починаючи з 2005 року, передбачати кошти на проведення
ідентифікації та реєстрації свиней в межах загального обсягу
видатків, визначених Міністерству.
 
   11. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією забезпечити подання в установленому
порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   12. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника Ю.Ф.
 
 В.о. Міністра                      Ю.Я.Лузан
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   31.12.2004 N 497
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 січня 2005 р.
                   за N 103/10383
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про ідентифікацію та реєстрацію свиней
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Положення визначає порядок проведення ідентифікації та
реєстрації свиней.
 
   1.2. Положення є обов'язковим для виконання всіма юридичними
та фізичними особами, що є власниками свиней, займаються їх
розведенням, утриманням, торгівлею, транспортуванням, проводять
забій, утилізацію тварин, здійснюють  ветеринарний  контроль,
надають  сервісні послуги у сфері тваринництва та проводять
виставки з їх участю.
 
   1.3. Ідентифікації та реєстрації підлягають усі свині, що
розводяться або утримуються на території України.
 
   1.4. Ідентифікація та реєстрація свиней запроваджується з
метою:
   одержання оперативної та надійної інформації про поголів'я
свиней  щодо  статі,  віку,  породної  належності  та  його
місцезнаходження з метою поліпшення управління і прогнозування
ринків продукції свинарства;
   охорони території України від заразних захворювань;
   контролю за  санітарним  станом  виробництва,  якістю  і
походженням продукції свинарства;
   оптимізації запровадження планів ветеринарної медицини щодо
ветеринарного контролю, попередження (профілактики), лікування та
ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб;
   контролю за переміщеннями тварин усередині країни та при їх
експорті-імпорті;
   забезпечення дотримання  вимог  законодавства з племінної
справи у тваринництві;
   оптимізації розробки  і  виконання  селекційних  програм,
організації технологічних  систем  у  свинарстві,  підвищення
достовірності інформації при сертифікації племінних (генетичних)
ресурсів;
   забезпечення візуальної ідентифікації кожної тварини в стаді.
 
   1.5. Поняття, що вживаються у цьому Положенні, мають таке
значення:
   тварина - будь-яка тварина виду свиней (Suidae);
   власник - будь-яка юридична чи фізична особа, яка володіє,
користується та розпоряджається тваринами;
   утримувач - будь-яка юридична чи фізична особа, яка постійно
або тимчасово володіє, користується та несе відповідальність за
тварин на підставі повноважень, наданих власником;
   суб'єкт господарювання - юридична особа або фізична особа -
суб'єкт підприємницької діяльності (власник/утримувач),  а також
ті, хто здійснює виставкову, торговельну діяльність тощо;
   фізична особа - власник/утримувач - несуб'єкт підприємницької
діяльності;
   господарство - будівлі, споруди, ферми на відкритому повітрі,
будь-яке місце на території країни, де перебувають, розводяться
або утримуються тварини, місця торгівлі, забою,  утилізації,
штучного осіменіння, виставкові місця, місця літнього утримання та
інші  місця  зосередження  тварин,  які   є   об'єктом
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;
   стадо - група тварин одного виду, яка складається з різних
статевих, вікових і виробничих груп або з однорідної групи тварин,
що сформована в господарстві для одержання певної продукції;
   ідентифікаційний номер  -  індивідуальний  номер,  що
присвоюється тварині, не змінюється протягом її життя та є
унікальним у межах одного виду тварин;
   бирка - вушний знак установленого  зразка  з  нанесеним
ідентифікаційним  номером, який використовується виключно для
ідентифікації визначеного виду тварин;
   ідентифікація -  процес (робота) з ототожнювання тварини
(її нумерація та присвоєння клички тощо), що включає присвоєння
ідентифікаційного номера шляхом прикріплення бирок на кожне вухо
тварини, унесення інформації до книги обліку тварин господарства,
видачу  реєстру  ідентифікованих  і  зареєстрованих  тварин
господарства та реєстраційного свідоцтва свині - на тварин, які
використовуються для відтворення;
   реєстрація - унесення до Реєстру тварин інформації  про
ідентифікованих тварин, їх переміщення, власників/утримувачів,
господарства та  їх  ветеринарно-санітарний  стан  тощо,  що
здійснюється адміністратором Реєстру тварин;
   реєстраційне свідоцтво  свиней  (далі  -  реєстраційне
свідоцтво) - документ установленої форми, виданий адміністратором
Реєстру тварин для тварин, які призначені для відтворення стада
(основні  кнури  і  свиноматки,  кнури  і  свиноматки,  що
перевіряються), та містить дані стосовно тварини, її переміщення,
власників/утримувачів,  місцезнаходження, реєстрації у Реєстрі
тварин, стану здоров'я і є супровідним документом при будь-якому
переміщенні цих тварин;
   Реєстр тварин  -  автоматизована  інформаційно-аналітична
система збору, накопичення та обробки даних про ідентифікованих
тварин, їх переміщення, власників/утримувачів, господарства та їх
ветеринарно-санітарний стан  тощо,  яка  забезпечує зберігання
інформації про тварин, надання такої інформації та її захист від
несанкціонованого доступу;
   замовлення - документ, складений власником або вповноваженою
ним особою для проведення ідентифікації та реєстрації свиней,
унесення змін до Реєстру тварин;
   відповідальна особа  - працівник підприємства - суб'єкта
господарювання, на якого керівником покладено обов'язки здійснення
комплексу робіт з ідентифікації і обліку свиней в господарстві;
   витяг - документ, форма якого встановлюється  держателем
Реєстру тварин. Витяг видається на запит будь-якої фізичної або
юридичної особи адміністратором Реєстру тварин і містить певний
об'єм інформації у залежності від категорії особи, яка направила
запит, та/або змісту запиту;
   інформаційна довідка - документ, який надається лише за
офіційним запитом органів державної влади із зазначенням підстав
для такого запиту;
   переміщення - процес (дія), результатом якого  є  зміна
господарства, де перебуває тварина;
   книга обліку тварин - документ установленої форми, у який
вноситься інформація про тварину, її походження, переміщення,
забій, утилізацію, падіж (загибель) тощо в порядку, установленому
цим Положенням;
   агент з ідентифікації та реєстрації тварин (далі - агент з
ідентифікації) - працівник державного підприємства "Агентство з
ідентифікації і реєстрації тварин" або фізична чи юридична особа,
яка діє  від  імені  державного  підприємства  "Агентство  з
ідентифікації і реєстрації тварин" на підставі агентської угоди.
   Адміністратором Реєстру  тварин  є  державне підприємство
"Агентство з ідентифікації і  реєстрації  тварин"  (далі  -
Агентство), що здійснює ідентифікацію тварин, їх реєстрацію,
ведення Реєстру тварин, відповідає за збереження даних у Реєстрі
тварин, приймає запити, надає витяги з Реєстру тварин тощо, а
також виконує інші функції, передбачені цим Положенням.
   Держателем Реєстру тварин є Міністерство аграрної політики
України, яке забезпечує функціонування Реєстру тварин, визначає
порядок та умови користування даними Реєстру тварин та виконує
інші функції, передбачені цим Положенням.
 
   1.6. Ідентифікація та реєстрація свиней включає такі процеси:
   реєстрацію господарства;
   оформлення замовлення на ідентифікацію;
   нумерацію тварин шляхом прикріплення бирок з ідентифікаційним
номером;
   облік ідентифікованих тварин у книзі обліку тварин;
   реєстрацію ідентифікованих тварин у Реєстрі тварин;
   оформлення і видачу реєстраційного свідоцтва (для тварин, які
призначені для відтворення стада);
   реєстрацію в Реєстрі тварин інформації про переміщення, падіж
(загибель), забій, утилізацію тварин тощо (змін у Реєстрі тварин).
 
   1.7. Агентство здійснює реєстрацію господарств у Реєстрі
тварин, розподіл ідентифікаційних номерів, замовлення у виробника
бирок, засобів для їх  прикріплення,  бланків  реєстраційних
свідоцтв, книг обліку тварин, реєстраційних карток та забезпечує
їх видачу  власникам/утримувачам,  облік  та  контроль  за
використанням.
 
          2. Реєстрація господарств
 
   2.1. Суб'єкти господарювання та фізичні особи зобов'язані
зареєструвати свої господарства в Реєстрі тварин перед початком
проведення ідентифікації та реєстрації тварин.
   Для реєстрації господарства суб'єкт господарювання  подає
Агентству через агента з ідентифікації заповнену реєстраційну
картку господарства (додаток 1).
   Реєстрація господарства  фізичної  особи  здійснюється на
підставі даних реєстраційної відомості свиней (додаток 2).
 
   2.2. Суб'єкти господарювання,  які  займаються  торгівлею
тваринами, проводять забій, утилізацію та виставки з участю
тварин, зобов'язані здійснити дії з реєстрації місць торгівлі,
виставок, забою, утилізації та інших місць зосередження тварин у
Реєстрі тварин з моменту надходження до них першої ідентифікованої
та зареєстрованої в установленому порядку тварини. Указані місця
підлягають реєстрації як господарства відповідно до вимог цього
Положення. Указані місця підлягають реєстрації як господарства
відповідно до вимог цього Положення.
   Для проведення реєстрації суб'єкти господарювання подають
(надсилають) Агентству реєстраційну картку господарства через
агента з ідентифікації.
 
   2.3. У разі, якщо суб'єкт господарювання або фізична особа є
власником/утримувачем кількох господарств, дані подаються окремо
щодо кожного господарства, де перебувають тварини, і реєструються
окремо за місцезнаходженням тварин.
 
   2.4. Агентство  вносить  дані  реєстраційної   картки
господарства, реєстраційної відомості свиней до Реєстру тварин і
надсилає суб'єктам господарювання та фізичним особам повідомлення
про  реєстрацію господарства в Реєстрі тварин та присвоєння
господарству реєстраційного номера в Реєстрі тварин.
   У разі зміни даних про господарство суб'єкти господарювання
та фізичні особи повинні в 3-денний термін подати Агентству через
агента з ідентифікації заяву про внесення змін до Реєстру тварин
(додаток 3).
 
           3. Ідентифікація тварин
 
   3.1. Для проведення ідентифікації та  реєстрації  тварин
власник чи утримувач подає письмове замовлення на проведення
ідентифікації та реєстрації (додаток 4) тварин установленої форми.
   Замовлення за підписом власника або вповноваженої ним особи
подається Агентству через агента з ідентифікації.
 
   3.2. Для фізичних осіб формою замовлення для проведення
ідентифікації  та реєстрації тварин є заповнена реєстраційна
відомість свиней.
 
   3.3. Усі тварини, що утримуються в господарстві, повинні бути
ідентифіковані за допомогою двох бирок згідно із зразком бирки
вушної для ідентифікації свиней (додаток 5 ( za103-05 ), які
прикріплюються на кожне вухо тварини і не знімаються протягом
усього її життя. На обох бирках тварини вказується один і той
самий  ідентифікаційний  номер, який дає змогу індивідуально
ідентифікувати  кожну  тварину.  Спосіб  прикріплення  бирок
визначається Агентством.
   Ідентифікаційний номер, нанесений на бирці, складається з
13 символів і має таку структуру:
   - позиції 1, 2 -  літерний  код  країни,  де  тварину
ідентифіковано, відповідно до ISO 3166;
   - позиції 3, 4 - цифровий код області, де проводилась
ідентифікація тварини;
   - позиції 5-13 - останні дев'ять цифр ідентифікаційного
номера тварини, з яких п'ять останніх цифр - робочий номер
тварини.
   Офіційний колір бирки для ідентифікації свиней - жовтий.
 
   3.4. Розподіл  ідентифікаційних  номерів для господарств,
видача бирок і засобів для їх прикріплення проводяться Агентством
на підставі замовлення власника чи утримувача.
   Замовлення бирок для ідентифікації тварин,  що  належать
фізичним особам, здійснюється агентом з ідентифікації за їх
зверненням.
   Суб'єкт господарювання - власник або утримувач - повинен
вести в  установленому  порядку  облік  отриманих  бирок  і
використовувати їх виключно для ідентифікації тварин, що йому
належать чи утримуються в його господарстві.
   Облік отриманих і використаних бирок у господарствах фізичних
осіб веде агент з ідентифікації.
 
   3.5. Ідентифікацію тварин  у  господарстві  починають  з
нумерації  наявного батьківського поголів'я, призначеного для
відтворення стада і від якого може бути отримане потомство
(основні та перевірювані кнури і свиноматки), ремонтного молодняку
та племінних тварин, призначених для реалізації.
   У разі,  якщо  при  ідентифікації  наявного поголів'я в
господарстві до запровадження системи ідентифікації та реєстрації
відповідно до цього Положення існувала інша система нумерації
тварин, раніше присвоєний тварині індивідуальний номер повинен
бути збережений в записах у документах з ведення племінного обліку
та поєднаний з ідентифікаційним номером, присвоєним у порядку,
установленому цим Положенням.
 
   3.6. Ідентифікація  поросят  повинна  бути  проведена  в
господарстві народження протягом 48 годин  від  моменту  їх
народження  в  господарствах  суб'єктів  господарювання, яким
присвоєний статус суб'єктів племінної справи у тваринництві, та не
пізніше 7 днів - у господарствах інших суб'єктів господарювання.
   Власник/утримувач може  ідентифікувати  поросят  шляхом
прикріплення двох бирок на обидва вуха тварини при відлученні, але
не пізніше двох місяців після народження, та в разі, якщо при
народженні  поросяти  йому  був  присвоєний  гніздовий номер
татуюванням або вищипами.
   Ідентифікація поросят  у  господарствах  фізичних  осіб
проводиться при відлученні, але не пізніше двох місяців після
народження.
 
   3.7. У будь-якому випадку тварина повинна бути ідентифікована
та зареєстрована відповідно до цього Положення раніше, ніж вона
залишить господарство.
 
   3.8. Власник чи утримувач може проводити ідентифікацію тварин
самостійно (за винятком тварин, імпортованих з інших країн) або
запрошувати для цього агента з ідентифікації.
 
   3.9. Ідентифікація імпортованих тварин проводиться виключно
агентом з ідентифікації.
 
   3.10. Якщо тварину імпортовано і вона ідентифікована двома
вушними бирками з нанесеними індивідуальними ідентифікаційними
номерами згідно з існуючою в країні походження офіційною системою
ідентифікації та реєстрації даного виду тварин, заміна бирок не
проводиться і тварина зберігає свої початкові вушні бирки з
ідентифікаційним номером, присвоєним в країні походження.
   Власник/утримувач зобов'язаний у встановленому цим Положенням
порядку здійснити дії щодо реєстрації тварини в Реєстрі тварин.
 
   3.11. Якщо тварину імпортовано з країни, де відсутня офіційна
система  ідентифікації  та  реєстрації,  вона  повинна  бути
ідентифікована та зареєстрована в установленому цим Положенням
порядку в термін, що не перевищує 30 днів з моменту прибуття
тварини в господарство призначення.
 
   3.12. Якщо   господарством  призначення  тварини,  що
імпортується, є бойня чи м'ясокомбінат та тварина буде забита
протягом 30 днів з моменту її імпорту, ідентифікація тварини не
проводиться. Власник/утримувач зобов'язаний внести дату та причину
прибуття та забою до книги обліку тварин.
 
   3.13. Після ідентифікації тварини шляхом прикріплення бирок
на обидва вуха власник/утримувач зобов'язаний внести інформацію
про тварину до книги обліку тварин, у встановленому порядку
зареєструвати тварину в Реєстрі тварин.
 
   3.14. Якщо одну з бирок, прикріплених на вухо тварини, було
втрачено чи пошкоджено таким чином, що ідентифікаційний номер,
нанесений на ній, не читається, власник чи утримувач зобов'язаний
терміново  замовити в Агентстві дублікат бирки з тим самим
ідентифікаційним номером і після її отримання прикріпити на вухо
тварини.  Пошкоджена бирка при цьому знімається власником і
передається Агентству через агента.
 
   3.15. Якщо обидві бирки, прикріплені на вуха тварини, були
втрачені чи пошкоджені таким чином, що ідентифікаційний номер на
обох бирках не читається, власник чи утримувач зобов'язаний
терміново  ізолювати  цю тварину та звернутися до агента з
ідентифікації, який проводить звірку ідентифікаційних номерів на
бирках інших тварин господарства з книгою обліку тварин для
встановлення ідентифікаційного номера тварини, бирки якої були
пошкоджені чи втрачені. Після встановлення тотожності тварини
власник чи утримувач повинен замовити в Агентстві через агента з
ідентифікації дублікати бирок з тими самими ідентифікаційними
номерами і після їх отримання прикріпити на обидва вуха тварини.
Пошкоджені бирки при цьому знімаються і передаються через агента з
ідентифікації в Агентство.
   При неможливості встановлення тотожності тварини в разі, якщо
обидві бирки були втрачені чи загублені у декількох тварин
відразу, агентом з ідентифікації проводиться переідентифікація цих
тварин після відповідного рішення спеціаліста державної установи
ветеринарної медицини про призначення тварини.
   Для отримання дублікатів бирок власник/утримувач заповнює
замовлення на дублікати бирок та ідентифікаційних документів
(додаток 6) та відшкодовує їх вартість.
   Якщо втрата чи пошкодження однієї чи обох бирок відбулися на
м'ясокомбінаті,  бойні  чи  ветсанзаводі,  заміна  бирок  не
відбувається і тварина відправляється на забій чи утилізацію після
відповідного рішення спеціаліста державної установи ветеринарної
медицини про призначення тварини.
 
   3.16. У разі втрати власником/утримувачем бирок, які не були
прикріплені на вуха тварини, власник/утримувач після встановлення
факту втрати та проведення звірки залишку бирок із використаними
бирками зобов'язаний повідомити про втрату Агентство та вказати
номери втрачених бирок.
 
   3.17. У  разі  втрати або пошкодження бирки, якою було
ідентифіковано тварину, завезену з іншої країни, Агентство за
замовленням власника чи утримувача видає дублікат бирки, на який
нанесено ідентифікаційний номер тварини, наданий тією країною, де
тварина була ідентифікована.
 
         4. Облік тварин у господарстві
 
   4.1. Суб'єкти господарювання зобов'язані вести своєчасний та
вірогідний облік усіх тварин.
 
   4.2. Облік тварин у господарствах суб'єктів господарювання
ведеться власником або відповідальною особою господарства, у
господарствах фізичних осіб - агентом з ідентифікації, що здійснює
свою діяльність на території, де розташоване господарство.
   Агент з ідентифікації веде облік тварин, що належать фізичним
особам,  у кожному населеному пункті окремо. Власник тварин
зобов'язаний повідомляти агента з ідентифікації про всі факти
народження, купівлі, оренди, продажу та смерті тварини.
 
   4.3. Облік ведеться на паперових носіях шляхом ведення книги
обліку тварин (для суб'єктів господарювання) - додаток 7 і книги
обліку тварин (для фізичних осіб) - додаток 8 або в електронному
форматі, наданому Агентством.  Інформація  з  обліку  тварин
зберігається щонайменше 3 роки від дня останнього вибуття тварини
з господарства.
 
   4.4. До книги обліку тварин уносяться такі дані:
   про господарство - місцезнаходження господарства, його назва,
реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин, вид тварин, що
в ньому утримуються, та вид (напрямок) діяльності;
   про тварин - ідентифікаційний номер, стать, код і назва
породи, дані про народження, походження (ідентифікаційні номери,
коди і назви порід матері і батька);
   про переміщення тварин:
   у разі прибуття тварин у господарство - ідентифікаційний
номер тварини, реєстраційний номер, назва та адреса господарства,
з якого прибула тварина, дата та причина прибуття; у  разі
імпорту - назва країни імпорту тварини;
   у разі вибуття тварини - реєстраційний номер, назва та адреса
господарства, у яке вибуває тварина, дата та причина вибуття; дата
та причина забою, загибелі (падежу), утилізації  тварини  в
господарстві; у разі експорту - назва країни експорту тварини.
 
   4.5. Записи в книзі обліку тварин проводяться відразу ж після
прикріплення бирок новонародженим чи наявним в  господарстві
тваринам та тих, які прибувають до господарства, українською
мовою, чітким почерком. Необхідні виправлення здійснюють тільки
чітким закресленням попередньої інформації.
 
   4.6. Лікар ветеринарної медицини, що проводить обстеження і
лікування тварин чи під контролем якого перебуває господарство,
повинен під час відвідування господарства розписуватися в книзі
обліку тварин, указуючи своє прізвище, дату відвідування, перелік
і результати досліджень, обробок і лікувальних заходів.
 
   4.7. Власник чи утримувач зобов'язаний здійснювати періодичну
інвентаризацію поголів'я свиней  в  господарстві  в  розрізі
статево-вікових і виробничих груп та подавати щорічно Агентству
звіт-реєстр про наявність ідентифікованого та  зареєстрованого
поголів'я свиней в господарстві (додаток 9) за встановленою
формою.
   Звіт-реєстр подається при початковій реєстрації господарства
в Реєстрі тварин разом із реєстраційною карткою та щорічно за
станом на 1 січня за минулий рік до 20 січня поточного року.
   У разі ліквідації, створення  нового  або  реорганізації
господарства  звіт-реєстр  подається  за  даними  останньої
інвентаризації протягом 10 днів після її проведення.
   Разом зі звітом-реєстром подається довідка державної установи
ветеринарної  медицини  про  ветеринарно-санітарний   стан
господарства,  терміни та результати проведення діагностичних
досліджень, профілактичних щеплень та ветеринарних обробок тварин
господарства,  яка  засвідчується  підписом  відповідального
спеціаліста і штампом чи печаткою державної установи ветеринарної
медицини.
 
       5. Реєстрація свиней в Реєстрі тварин
 
   5.1. Після ідентифікації тварини в господарстві власник чи
утримувач зобов'язаний зареєструвати її в Реєстрі тварин. Для
цього він самостійно або з допомогою агента з ідентифікації
заповнює реєстраційну відомість свиней і протягом семи днів після
народження тварини або проведення ідентифікації надсилає її до
Агентства через агента з ідентифікації.
 
   5.2. Реєстраційна відомість містить дані:
   про господарство, де тварина ідентифікована;
   про тварину;
   про генетичне походження тварини;
   про стан здоров'я тварини.
 
   5.3. Заповнення реєстраційної відомості
   Кличку тварини вказують лише при її наявності.
   У коді породи тварини вказують відповідно цифрові коди порід
матері і батька даної тварини. У разі, якщо мати чи батько вже є
помісними, то до коду породи ідентифікованої тварини вносять
цифрові коди по материнській лінії того чи іншого предка. При
виведенні нових порід (типів) свиней код породи ідентифікованої
тварини вказують згідно з присвоєним даній породі (типу) за
офіційно затвердженою програмою.
   Дані про породу вказують відповідно до класифікатора порід і
типів свиней, що розводяться в Україні (додаток 10).
   Заповнюючи реєстраційну  відомість свиней щодо походження
тварин, агент з ідентифікації  чи  власник  тварин  повинен
застосовувати  дані  форм  племінного обліку, що ведуться в
господарстві.
 
   5.4. Спеціаліст державної установи ветеринарної медицини, за
яким закріплене дане господарство та до якого звертається агент з
ідентифікації чи власник або утримувач тварини, уносить  до
реєстраційної відомості дані щодо епізоотичного стану господарства
на момент заповнення відомості і здоров'я тварини та засвідчує їх
своїм  підписом  і  штампом  чи печаткою державної установи
ветеринарної медицини.
 
   5.5. Реєстраційна відомість через агента з ідентифікації
передається Агентству, яке є адміністратором Реєстру тварин.
Агентство вносить інформацію про тварину до Реєстру тварин. Датою
реєстрації тварини в Реєстрі тварин уважається дата внесення
інформації про тварину до Реєстру.
   Після реєстрації тварини в Реєстрі тварин Агентство надсилає
власнику чи утримувачу реєстр ідентифікованих і зареєстрованих
тварин господарства (додаток 11).
 
      6. Оформлення, видача та обіг реєстраційного
              свідоцтва
 
   6.1. На тварин, призначених для відтворення стада (основних
кнурів і свиноматок та кнурів і свиноматок, що перевіряються),
власник/утримувач повинен отримати реєстраційне свідоцтво свиней
(додаток 12).
 
   6.2. Для отримання реєстраційного свідоцтва свиней власник чи
утримувач робить відмітку у відповідній графі  реєстраційної
відомості свиней при початковій ідентифікації наявного поголів'я в
господарстві  або  заповнює  та  надсилає  до  Агентства
замовлення-реєстр на  видачу  реєстраційних  свідоцтв  свиней
(додаток 13) на тварин, які вже ідентифіковані та зареєстровані в
Реєстрі тварин. Замовлення-реєстр оформлюється і надсилається
протягом трьох днів після першого опоросу у свиноматок або першого
використання кнура для парування.
 
   6.3. Агентство  після  одержання  документів, вказаних у
пункті 6.2 цього Положення, уносить інформацію до Реєстру тварин,
здійснює оформлення реєстраційного свідоцтва свиней та видає його
власнику чи утримувачу.
 
   6.4. Реєстраційне свідоцтво видається на  кожну  тварину
(свиноматку, кнура), яка була ідентифікована в установленому
порядку, у тому числі імпортовану для розведення.
 
   6.5. Термін дії реєстраційного свідоцтва є безстроковим.
 
   6.6. Усі записи в реєстраційному свідоцтві та відомості про
тварину, що вносяться до нього, виконуються українською мовою, за
винятком коду країни,  де  тварину  ідентифіковано.  Цифрова
інформація  вноситься  до реєстраційного свідоцтва арабськими
цифрами.
   Лицьова сторінка  реєстраційного  свідоцтва  заповнюється
Агентством після реєстрації тварини в Реєстрі тварин.
 
   6.7. Лицьова сторінка реєстраційного свідоцтва містить поля з
такими реквізитами:
   назва документа, його серія та номер;
   дані про  тварину  -  робочий  (п'ять  останніх  цифр
ідентифікаційного номера) та ідентифікаційний  номери,  кличка
(за наявності), дата народження, код статі, код та назва породи;
   дані про генетичне походження тварин  -  ідентифікаційні
(індивідуальні) номери, клички (за наявності), коди та назви порід
матері і батька;
   дані про власника тварини:
   - реєстраційний  номер   господарства,   де   тварину
   ідентифіковано, в Реєстрі тварин, ідентифікаційний код (для
   юридичних осіб - код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб - суб'єктів
   підприємницької діяльності - код за ДРФО, для фізичних осіб -
   ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та
   інших  обов'язкових  платежів),  найменування  суб'єкта
   господарювання (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по
   батькові),  місцезнаходження господарства/місце проживання
   власника/утримувача;
 
   - реєстраційний номер господарства, де тварина народилася, в
   Реєстрі тварин, ідентифікаційний код (для юридичних осіб -
   код за ЄДРПОУ, для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
   діяльності  -  код  за  ДРФО,  для  фізичних  осіб  -
   ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та
   інших  обов'язкових  платежів),  найменування  суб'єкта
   господарювання (для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по
   батькові),  місцезнаходження господарства/місце проживання
   власника/утримувача;
   якщо тварина  імпортована,  то  вказується  назва країни
   походження тварини;
   дані про  заповнення  реєстраційного  свідоцтва  -  дата
   заповнення та назва Агентства.
   Ідентифікаційні (індивідуальні) номери, коди і назви порід
матері і батька вказуються у тому разі, якщо інформація в
реєстраційній відомості надана відповідно до пункту 5.3 цього
Положення.
   На лицьовій сторінці реєстраційного свідоцтва відводиться
місце для нанесення штрих-коду, який містить інформацію про
ідентифікаційний номер, код породи, код статі, дату народження
тварини.
   Записи лицьової сторінки засвідчуються підписом керівника
Агентства та його печаткою.
   Лицьова сторінка  реєстраційного  свідоцтва  заповнюється
виключно Агентством після реєстрації тварини в Реєстрі тварин.
   У разі, якщо спеціалістом державної установи ветеринарної
медицини, під контролем якого перебуває  господарство,  було
прийнято рішення про утилізацію (знищення) тварини, то в поле
"Особливі відмітки" спеціалістом уносяться записи про причину
утилізації  (знищення) тварини та дата внесення запису, які
засвідчуються підписом спеціаліста та печаткою державної установи
ветеринарної медицини.
 
   6.8. На другій та третій сторінках записи щодо переліку
щеплень, ветеринарного контролю  та  лабораторних  досліджень
проводяться спеціалістом державної установи ветеринарної медицини.
 
   6.9. На  четвертій  сторінці  вносяться  дані  про  всі
переміщення, забій, загибель (падіж) та утилізацію тварини.
   Ці записи вносяться для суб'єктів господарювання власником
або відповідальною особою господарства, для фізичних осіб -
агентом  з  ідентифікації.  Записи здійснюються як від руки
(друкованими літерами), так і з використанням  персонального
комп'ютера  чи друкарської машинки та засвідчуються підписом
власника/утримувача та печаткою.
 
   6.10. Видача реєстраційного свідоцтва здійснюється особисто
власнику чи утримувачу або його вповноваженому представникові
Агентством через агента з ідентифікації в 14-денний термін після
отримання реєстраційної відомості свиней або замовлення-реєстру на
видачу реєстраційних свідоцтв свиней.
 
   6.11. Обмін реєстраційного свідоцтва  та  видача  нового
проводиться у разі, якщо:
   власником/утримувачем були встановлені розбіжності в записах
реєстраційного свідоцтва із записами книги обліку тварин;
   реєстраційне свідоцтво стало не придатним для користування.
 
   6.12. У разі втрати реєстраційного свідоцтва здійснюються
оформлення та видача нового реєстраційного свідоцтва з римською
цифрою II - видане повторно. Утраченими вважаються реєстраційні
свідоцтва, які загублені, викрадені тощо.
 
   6.13. У разі виявлення помилок у реєстраційному свідоцтві,
його пошкодження або втрати власник/утримувач або вповноважена
особа  повинні  протягом  7  днів після його одержання або
встановлення факту пошкодження чи втрати звернутися через агента з
ідентифікації із заявою про внесення змін у Реєстрі тварин та/або
видачу нового реєстраційного свідоцтва. Заява встановленої форми
подається відповідно до цього Положення.
   Агентство після отримання  заяви  про  виявлені  помилки
перевіряє  відповідну інформацію в Реєстрі тварин і в разі
підтвердження помилок уносить зміни в Реєстр тварин відповідно до
цього Положення.
 
   6.14. Оформлення та видача нового реєстраційного свідоцтва,
замість зіпсованого, пошкодженого або втраченого, проводиться
Агентством  у  14-денний  термін  з  моменту  отримання від
власника/утримувача заяви та реєстраційного свідоцтва (у разі його
пошкодження), яке підлягає обміну.
   Четверта сторінка нового  реєстраційного  свідоцтва,  яке
видається в обмін чи замість втраченого, містить дані про всі
здійснені раніше переміщення тварини. Записи про переміщення
вносяться  Агентством  і засвідчуються підписом керівника та
печаткою.
   Після видачі  нового  реєстраційного  свідоцтва  знайдене
втрачене реєстраційне свідоцтво є недійсним і власник/утримувач чи
будь-яка особа зобов'язані повернути його Агентству через агента з
ідентифікації для знищення.
 
   6.15. Якщо втрата чи пошкодження реєстраційного свідоцтва
відбулися на м'ясокомбінаті, бойні чи ветсанзаводі, його заміна не
проводиться. Відповідальна особа останнього повинна здійснити дії
щодо  встановлення  тотожності  тварини,  а  офіційний лікар
ветеринарної медицини, за яким закріплене дане підприємство, -
прийняти рішення стосовно подальших дій з даною твариною.
   Власник чи  відповідальна  особа  підприємства  повинні
повідомити про факт утрати Агентство.
 
           7. Переміщення тварин
 
   7.1. Власник/утримувач має право на переміщення тварини лише
в разі, якщо тварина ідентифікована відповідно до розділу 3 цього
Положення і зареєстрована в Реєстрі тварин та на неї видане
реєстраційне свідоцтво (якщо тварина призначена для відтворення).
 
   7.2. У разі вибуття тварини з господарства власник/утримувач
зобов'язаний:
   унести дані  про  вибуття  до  книги  обліку  тварин,
реєстраційного свідоцтва та заповнити два примірники відомості
переміщення тварин (додаток 14) - для кнурів і свиноматок;
   унести відповідні записи про вибуття до книги обліку тварин
та заповнити два примірники відомості переміщення - для інших груп
тварин;
   разом з реєстраційним свідоцтвом (для кнурів і свиноматок) та
заповненими  примірниками відомості переміщення звернутися до
державної установи ветеринарної  медицини  для  отримання  в
установленому порядку ветеринарних документів;
   у момент вибуття тварини з господарства перевірити наявність
прикріплених на тварині бирок, відповідність ідентифікаційних
номерів на бирках даним реєстраційного свідоцтва та відомості
переміщення і передати фізичній чи юридичній особі, у господарство
якої вибуває тварина, або перевізнику реєстраційне  свідоцтво
(за наявності) та другий примірник відомості переміщення.
   Перший примірник відомості переміщення не пізніше 3 днів
після вибуття тварини з господарства надсилається до Агентства
через агента з ідентифікації.
 
   7.3. Суб'єкт господарювання або фізична особа, у господарство
якого прибула тварина, зобов'язана:
   у момент прибуття тварини в господарство перевірити наявність
прикріплених на тварині бирок та відповідність ідентифікаційних
номерів на бирках даним реєстраційного свідоцтва (для кнурів і
свиноматок) та реєстраційної відомості переміщення;
   у встановленому цим Положенням порядку здійснити дії  з
реєстрації господарства в Реєстрі тварин, якщо господарство не
зареєстроване;
   унести відповідні записи про прибуття до книги обліку тварин
та реєстраційного свідоцтва (за наявності);
   унести дані про прибуття тварини у відомість переміщення,
одержану від попереднього власника, і не пізніше 3-денного терміну
після прибуття тварини в господарство надіслати її Агентству через
агента з ідентифікації.
 
   7.4. Унесення записів про вибуття/прибуття до  відомості
переміщення, реєстраційного свідоцтва (для кнурів і свиноматок) та
книги обліку тварин для тварин, що утримуються в господарствах
суб'єктів  господарювання,  здійснює  власник/утримувач  або
відповідальна особа господарства.
   Унесення записів  про  вибуття/прибуття  до реєстраційної
відомості переміщення, реєстраційного свідоцтва (для кнурів і
свиноматок) та книги обліку тварин для тварин, що утримуються в
господарствах фізичних осіб, здійснює агент з ідентифікації за її
зверненням.
 
   7.5. До відомості переміщення для тварин уносяться такі дані:
   у разі вибуття тварини з господарства - реєстраційний номер,
назва  та  адреса  господарства,  з  якого вибуває тварина,
ідентифікаційний номер тварини, серія та номер реєстраційного
свідоцтва (за наявності), дата та причина вибуття, реєстраційний
номер, назва та адреса господарства призначення, дата заповнення
та дані про агента з ідентифікації, на території діяльності якого
розташоване господарство;
   у разі прибуття тварини в господарство - реєстраційний номер,
назва та адреса господарства, у яке прибуває тварина, дата та
причина прибуття, дата заповнення реєстраційної відомості та дані
про агента з ідентифікації, на території  діяльності  якого
розташоване господарство.
   Дані, унесені  до  відомості  переміщення,  засвідчуються
підписами попереднього при вибутті та нового власника при прибутті
тварини з/до господарства, печаткою у разі, якщо власником тварини
є  суб'єкт підприємницької діяльності, та підписом агента з
ідентифікації.
   Бланки відомостей  переміщення суб'єкти господарювання та
фізичні особи отримують в агента з ідентифікації.
 
   7.6. Агентство вносить дані відомості переміщення тварини в
Реєстр тварин.
 
   7.7. У разі імпорту тварини (за винятком імпорту тварини з
метою її забою протягом 30 днів) власник зобов'язаний:
   замовити та  прикріпити тварині бирки з ідентифікаційним
номером (за винятком, якщо тварина була імпортована з країни, де
функціонує  система  ідентифікації,  що  відповідає  вимогам
Європейського  Співтовариства,  і  в  установленому  порядку
ідентифікована);
   занести дані про прибуття тварини до книги обліку тварин;
   у встановленому цим Положенням порядку зареєструвати тварину
в Реєстрі тварин та отримати  (для  кнурів  і  свиноматок)
реєстраційне свідоцтво на неї.
 
   7.8. У разі експорту тварини власник зобов'язаний здійснити
дії відповідно до пункту 7.2 цього Положення.
   Реєстраційне свідоцтво (для кнурів і свиноматок) разом з
другим примірником відомості переміщення заповнюються останнім
власником тварини та протягом трьох днів надсилаються Агентству
через агента з ідентифікації.
 
   7.9. При прибутті тварини на  м'ясокомбінат,  бойню  чи
ветсанзавод відповідальна особа цих господарств зобов'язана:
   у момент прибуття тварини перевірити наявність прикріплених
на тварині бирок та відповідність ідентифікаційних номерів на
бирках даним відомості переміщення та реєстраційного свідоцтва
(для кнурів і свиноматок);
   у встановленому цим Положенням порядку здійснити дії  з
реєстрації господарства в Реєстрі тварин, якщо господарство не
зареєстроване;
   унести відповідні записи про прибуття до книги обліку тварин
та реєстраційного свідоцтва (за наявності);
   унести дані про прибуття тварини у відомість переміщення,
одержану від попереднього власника, і не пізніше 3-денного терміну
після прибуття тварини надіслати її та реєстраційне свідоцтво
Агентству через агента з ідентифікації.
 
   7.10. Якщо тварина відправляється на ринок, виставку або інше
місце зосередження тварин, власник чи утримувач зобов'язаний
перевірити  наявність  прикріплених  на  тварині  бирок  та
відповідність ідентифікаційних номерів на бирках даним відомості
переміщення та реєстраційного свідоцтва, забезпечити супроводження
тварини реєстраційним свідоцтвом (для кнурів і свиноматок) та
внести відповідні записи до книги обліку тварин.
   Відповідальна особа  ринку,  виставки  або  іншого місця
зосередження тварин при прибутті тварини зобов'язана перевірити
наявність  прикріплених  на  тварині  бирок та відповідність
ідентифікаційних номерів на бирках даним реєстраційного свідоцтва
та відомості переміщення, унести до книги обліку тварин інформацію
про перебування тварини в господарстві і надіслати Агентству
інформацію про перебування тварини.
 
   7.11. Якщо у власника чи утримувача - юридичної особи є
декілька стад тварин одного виду і вони утримуються в різних
місцях  (господарствах),  що поєднані територіально та мають
однаковий епізоотичний стан, то інформація про переміщення до
Реєстру  тварин  не  надсилається,  а  власник чи утримувач
зобов'язаний вносити дані про вибуття/прибуття до книги обліку
тварин кожного його господарства.
 
   7.12. При  виявленні  гострих  інфекційних захворювань у
господарстві, а також якщо господарство втратило свій статус щодо
ветеринарно-санітарного благополуччя, обмеження переміщення тварин
проводиться у відповідності  до  ветеринарного  законодавства
України.
 
       8. Забій, падіж (загибель), утилізація
           ідентифікованих тварин
 
   8.1. У разі забою тварини відповідальна особа (м'ясокомбінату
чи  бойні)  або  власник/утримувач  (господарства  утримання)
зобов'язаний внести до книги обліку тварин та реєстраційного
свідоцтва (за наявності) дату та причину забою, зняти з тварини
бирки і в 3-денний термін від дати її забою надіслати разом з
відомістю переміщення бирки та реєстраційне свідоцтво Агентству
для їх знищення в установленому порядку та внесення в Реєстр
тварин інформації про забій тварини.
   Для фізичних осіб записи в книзі обліку тварин здійснює агент
з ідентифікації. Фізична особа повинна повідомити про подію агента
з ідентифікації.
 
   8.2. Якщо тварина загинула і відправляється власником на
м'ясокомбінат,  власник/утримувач  зобов'язаний  здійснити дії
відповідно до пункту 7.2 цього Положення.
 
   8.3. Якщо в разі загибелі тварина на м'ясокомбінат  не
відправляється, власник/утримувач зобов'язаний внести до книги
обліку тварин та реєстраційного свідоцтва дату встановлення факту
та причину загибелі тварини, зняти з тварини бирки і в 3-денний
термін після встановлення факту загибелі тварини надіслати разом з
відомістю переміщення бирки та реєстраційне свідоцтво Агентству
через агента з ідентифікації для їх знищення в установленому
порядку та внесення в Реєстр тварин інформації про загибель
тварини.
 
   8.4. У разі падежу тварини власник чи утримувач зобов'язаний
запросити спеціаліста державної установи ветеринарної медицини,
який приймає рішення про утилізацію тварини в  господарстві
власника або на ветсанзаводі.
 
   8.5. Якщо було прийняте рішення про утилізацію тварини в
господарстві власника чи утримувача, останній зобов'язаний:
   унести до книги обліку тварин та реєстраційного свідоцтва
дату встановлення факту падежу, причину та дату утилізації;
   зняти з тварини бирки і не пізніше 3-денного терміну передати
їх (крім випадків, коли ветеринарним законодавством установлюються
інші правила їх знищення) разом з відомістю переміщення та
реєстраційним свідоцтвом (за наявності) Агентству через агента з
ідентифікації для їх знищення в установленому порядку та внесення
в Реєстр тварин інформації про падіж та утилізацію тварини.
   Якщо було  прийнято рішення про відправлення тварини на
ветсанзавод,  власник/утримувач  зобов'язаний  здійснити  дії
відповідно до пункту 7.2 цього Положення.
   При утилізації тварини на ветсанзаводі відповідальна особа
останнього зобов'язана здійснити дії відповідно до пункту 8.1
цього Положення (крім випадків, коли ветеринарним законодавством
установлюються інші правила їх знищення).
 
   8.6. Бирки  та  реєстраційне свідоцтво, які надійшли до
Агентства в разі падежу (загибелі), забою чи утилізації тварини,
підлягають знищенню в установленому порядку.
 
          9. Ведення Реєстру тварин
 
   9.1. Формування  і  ведення  Реєстру тварин здійснюється
відповідно до Положення про Реєстр тварин  (  z0912-03  ),
затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від
17.09.2003 N 342 ( z0909-03 ) "Про запровадження ідентифікації і
реєстрації великої рогатої худоби", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції 9 жовтня 2003 року за N 912/8233.
 
   9.2. Для отримання інформації з Реєстру тварин подається
запит, форма якого встановлюється держателем Реєстру тварин.
Інформація з Реєстру тварин надається Агентством шляхом надання
витягу з Реєстру тварин або інформаційної довідки.
   Рівень доступу до даних  Реєстру  тварин  встановлюється
держателем Реєстру тварин.
 
   9.3. Суд, органи внутрішніх справ, прокуратури, державної
податкової служби, Служби безпеки України та інші органи державної
влади, отримують інформаційну довідку з Реєстру тварин на бланку
адміністратора Реєстру тварин, якщо запит зроблено у зв'язку із
здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством
України.
 
   9.4. Будь-яка фізична чи юридична особа може користуватися
інформацією з Реєстру тварин шляхом підключення до нього через
комп'ютерну мережу. Підключення  здійснюється  адміністратором
Реєстру тварин на підставі договору про користування Реєстром
тварин, що укладається між адміністратором Реєстру тварин і
користувачем, та встановленого рівня доступу.
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією            Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.1 Положення
                   про ідентифікацію та
                   реєстрацію свиней
 
 
         РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ГОСПОДАРСТВА
 
 
   1. Дані про суб'єкт господарювання
        ------------------------
 Код за ЄДРПОУ | || || || || || || || | Дата державної реєстрації
        ------------------------ суб'єкта господарювання
 (для юридичних осіб)          ------ ------ ------
                     | || | | || | | || |
                     ------ ------ ------
 Ідентифікаційний N за ДРФО
 ------------------------------
 | || || || || || || || || || |
 ------------------------------
 (для фізичних осіб)
 
 Найменування
 _________________________________________________________________
     (для юридичних осіб - повна та скорочена назва;
    для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
      ---------            ------
 Код КОПФГ | || || |        Код КФВ | || |
      ---------            ------
 Кількість господарств (структурних підрозділів, ферм) ___________
 
 Присвоєний статус суб'єкта племінної справи (за наявності):
 
 1. ______________________________________________________________
   (ПЗ, ПР, ПП, код і назва породи, дата присвоєння статусу)
 
 2. ______________________________________________________________
 
 Місцезнаходження/місце проживання
      ------------------------------         ---------------
 Код КОАТУУ | || || || || || || || || || | Поштовий індекс | || || || || |
      ------------------------------         ---------------
 Область ______________________, район ___________________________
 Нас.пункт ____________________, вул. _________________, буд. ____
 Тел./факс ____________________, e-mail __________________________
 Банк обслуговування _____________________________________________
                          ---------------
 Поточний рахунок N __________________________ МФО | || || || || |
                          ---------------
 Індивідуальний податковий N _____________________________________
 N свідоцтва платника ПДВ/N свідоцтва платника єдиного податку
 _________________________________________________________________
 
   2. Дані про керівника (для юридичних осіб)
 Прізвище _______________________________________________________,
 ім'я ____________________, по батькові __________________________
 
   3. Дані про господарство
 
 Реєстраційний N господарства
 ------------------------------------
 | || || || || || || || || || || || |
 ------------------------------------
 Назва господарства/структурного підрозділу (за наявності)
 _________________________________________________________________
 Вид тварин ______________________________________________________
 Вид діяльності __________________________________________________
          (розведення, утримання, відгодівля, забій
       (бойня, м'ясокомбінат), утилізація, торгівля (ринок),
                 виставки тощо)
 Тип господарства ________________________________________________
              (напрямок продуктивності)
 
 Місцезнаходження
      ------------------------------         ---------------
 Код КОАТУУ | || || || || || || || || || | Поштовий індекс | || || || || |
      ------------------------------         ---------------
 Область _______________________, район __________________________
 Нас.пункт ____________, вул. _________________________, буд. ____
 Тел./факс ____________________, e-mail __________________________
 
 Відповідальна особа
 Прізвище _______________________________________________________,
 ім'я _______________________, по батькові _______________________
         ------ ------ ------
 Дата заповнення | || | | || | | || | Підпис
         ------ ------ ------ власника/утримувача ________
                              М.П.
            ---------------
 Агент з ідентифікації | || || || || |
            --------------- ___________________________
             (код агента)     (П.І.Б., підпис)
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією            Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 2.1 Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію свиней
 
 
         РЕЄСТРАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ СВИНЕЙ
 
 
 Реєстраційний N господарства         Ідентифікаційний N за ДРФО
 в Реєстрі тварин               або код за ЄДРПОУ
 ------------------------------------------  ------------------------------
 | || || || || || || || || || || || || || |  | || || || || || || || || || |
 ------------------------------------------  ------------------------------
 _________________________________________________________________
 (назва суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові
  фізичної особи - власника/утримувача, назва господарства)
 
          ------------------------------ ---------------
 Місцезнаходження/ | || || || || || || || || || |, | || || || || |
          ------------------------------ ---------------
 місце проживання ________________________________________________
          (код КОАТУУ, поштовий індекс, область, район,
           населений пункт, вул., буд., тел./факс)
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Ідентифіка-|Кличка|Дата |Стать *| Код породи |      Мати       |    Батько    |Видати |Дані про|
|з/п| ційний N |   |наро- |    |       |-----------------------------+----------------------|реєстра-|резуль- |
|  | тварини  |   |дження|    |       |N опо-|ідентиф.| код породи |ідентиф.| код породи |ційне  |тати  |
|  |      |   |   |    |       |росу |(індив.)|       |(індив.)|       |свідоц- |ветери |
|  |      |   |   |    |       |   |  N  |       |  N  |       |тво   |нарних |
|  |      |   |   |    |       |   |    |       |    |       |(так/ні)|дослі- |
|  |      |   |   |    |       |   |    |       |    |       |    |джень** |
|---+-----------+------+------+-------+-------------+------+--------+-------------+--------+-------------+--------+--------|
|  |      |   |   |    |------ ------|   |    |------ ------|    |------ ------|    |    |
|  |      |   |   |    || || | | || ||   |    || || | | || ||    || || | | || ||    |    |
|  |      |   |   |    |------.------|   |    |------.------|    |------.------|    |    |
|---+-----------+------+------+-------+-------------+------+--------+-------------+--------+-------------+--------+--------|
|  |      |   |   |    |------ ------|   |    |------ ------|    |------ ------|    |    |
|  |      |   |   |    || || | | || ||   |    || || | | || ||    || || | | || ||    |    |
|  |      |   |   |    |------.------|   |    |------.------|    |------.------|    |    |
|---+-----------+------+------+-------+-------------+------+--------+-------------+--------+-------------+--------+--------|
|  |      |   |   |    |------ ------|   |    |------ ------|    |------ ------|    |    |
|  |      |   |   |    || || | | || ||   |    || || | | || ||    || || | | || ||    |    |
|  |      |   |   |    |------.------|   |    |------.------|    |------.------|    |    |
|---+-----------+------+------+-------+-------------+------+--------+-------------+--------+-------------+--------+--------|
|  |      |   |   |    |------ ------|   |    |------ ------|    |------ ------|    |    |
|  |      |   |   |    || || | | || ||   |    || || | | || ||    || || | | || ||    |    |
|  |      |   |   |    |------.------|   |    |------.------|    |------.------|    |    |
|---+-----------+------+------+-------+-------------+------+--------+-------------+--------+-------------+--------+--------|
|  |      |   |   |    |------ ------|   |    |------ ------|    |------ ------|    |    |
|  |      |   |   |    || || | | || ||   |    || || | | || ||    || || | | || ||    |    |
|  |      |   |   |    |------.------|   |    |------.------|    |------.------|    |    |
|---+-----------+------+------+-------+-------------+------+--------+-------------+--------+-------------+--------+--------|
|  |      |   |   |    |------ ------|   |    |------ ------|    |------ ------|    |    |
|  |      |   |   |    || || | | || ||   |    || || | | || ||    || || | | || ||    |    |
|  |      |   |   |    |------.------|   |    |------.------|    |------.------|    |    |
|---+-----------+------+------+-------+-------------+------+--------+-------------+--------+-------------+--------+--------|
|  |      |   |   |    |------ ------|   |    |------ ------|    |------ ------|    |    |
|  |      |   |   |    || || | | || ||   |    || || | | || ||    || || | | || ||    |    |
|  |      |   |   |    |------.------|   |    |------.------|    |------.------|    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                     ------------------
 Бирки отримані та прикріплені, дані про тварину засвідчую _____________________________ Дата заповнення | || || || || || |
                                 (П.І.Б., підпис             ------------------
                                власника/утримувача
                               або відповідальної особи)
 
 Епізоотичний стан господарства ____________________________________________________________________________________________
                         (благополучне; не благополучне щодо - указати захворювання)
                                                     ------------------
 Назва державної установи ветеринарної медицини ______________________________________________ М.П. Дата | || || || || || |
                                                     ------------------
 Посадова особа державної установи ветеринарної медицини _____________________________________
                                  (підпис, П.І.Б.)
 
            ------------------
 Агент з ідентифікації | || || || || || | ____________________________________
            ------------------    (П.І.Б., підпис агента)
             (код агента)
 
_______________
   * Стать С - свиноматка, свинка, К - кнур, кнурець
   ** Ставиться - зд., якщо  тварина  не  проявляє  ознак
захворювання, або вказується захворювання, на яке реакція була
позитивною.
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією            Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 2.4 Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію свиней
 
 
            ДП "Агентство з ідентифікації і реєстрації
                     тварин"
            __________________________________________
              (П.І.Б. заявника або назва юридичної
            особи, реєстраційний номер господарства
                  в Реєстрі тварин)
            __________________________________________
            __________________________________________
               (документ, що засвідчує особу)
 
 
               ЗАЯВА
        про внесення змін до Реєстру тварин
 
 
   Відповідно до Положення про ідентифікацію та реєстрацію
 ________________________________________________________________,
              (вид тварин)
 у зв'язку з _____________________________________________________
             (підстави внесення змін)
 _________________________________________________________________
 
 прошу внести зміни до Реєстру тварин:
 _________________________________________________________________
              (зміст змін)
 _________________________________________________________________
 
 
 "___"______________ 200_ р.   Заявник _________________________
                        (підпис)   М.П.
 
            ------------------
 Агент з ідентифікації | || || || || || | _______________________
            ------------------ (П.І.Б., підпис агента)
             (код агента)
 
 "___"______________ 200_ р.
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією            Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 3.1 Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію свиней
 
 
              ЗАМОВЛЕННЯ
      НА ПРОВЕДЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ
             ------------------
            N | || || || || || |
             ------------------
 
 
 Вид тварин _________________________________
 
 1. ДАНІ ПРО СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ
         ---------------------------------------------
 РЕЄСТРАЦІЙНИЙ N | || || || || || || || || || || || || || || |
 ГОСПОДАРСТВА  ---------------------------------------------
 
 Код за ЄДРПОУ           Ідентифікаційний N за ДРФО
 ------------------------      ------------------------------
 | || || || || || || || |      | || || || || || || || || || |
 ------------------------      ------------------------------
  (для юридичних осіб)          (для фізичних осіб)
 
 Найменування
 _________________________________________________________________
     (для юридичних осіб - повна та скорочена назва;
    для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові)
 _________________________________________________________________
 
 Банк обслуговування _____________________________________________
                        ------------------
 Поточний рахунок N _______________________ МФО | || || || || || |
                        ------------------
 Індивідуальний податковий N ______________
 
 N свідоцтва платника ПДВ/N свідоцтва платника єдиного податку
 _________________________________________________________________
 
 Місцезнаходження/місце проживання
    ------------------------------       ---------------
 Код  | || || || || || || || || || |  Поштовий | || || || || |
 КОАТУУ ------------------------------  індекс  ---------------
 
 Область __________________________, район _______________________
 
 Нас.пункт ____________________, вул. __________________, буд. ___
 
 Тел./факс _____________________, e-mail _________________________
 
 2. ЗМІСТ ЗАМОВЛЕННЯ
------------------------------------------------------------------
|               |Кількість| Ціна за |Сума (з ПДВ)|
|               |     | одиницю |      |
|               |     | (з ПДВ) |      |
|-----------------------------+---------+-----------+------------|
|Послуги з ідентифікації   |     | ____ грн. | ____ грн. |
|та реєстрації тварин, голів |     | ____ коп. | ____ коп. |
|-----------------------------+---------+-----------+------------|
|Аплікатори (засоби      |     | ____ грн. | ____ грн. |
|прикріплення), шт.      |     | ____ коп. | ____ коп. |
|-----------------------------+---------+-----------+------------|
|Книга обліку тварин     |     | ____ грн. | ____ грн. |
|господарства, шт.      |     | ____ коп. | ____ коп. |
|-----------------------------+---------+-----------+------------|
|Прикріплення бирки на    |     | ____ грн. | ____ грн. |
|вухо тварини агентом     |     | ____ коп. | ____ коп. |
|з виїздом у господарство,  |     |      |      |
|голів            |     |      |      |
|-----------------------------+---------+-----------+------------|
|Заповнення бланків      |     | ____ грн. | ____ грн. |
|реєстраційних        |     | ____ коп. | ____ коп. |
|документів агентом, шт.   |     |      |      |
|----------------------------------------------------------------|
|Загальна сума замовлення (з ПДВ)       ____ грн. ____ коп.|
------------------------------------------------------------------
   ------ ------ ------
 Дата | || | | || | | || | Підпис керівника/власника ____________
   ------ ------ ------
                              М.П.
            ------------------
 Агент з ідентифікації | || || || || || | _______________________
            ------------------   (П.І.Б., підпис)
             (код агента)
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією            Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 5
                   до пункту 3.1 Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію свиней
 
 
               ЗРАЗОК
       бирки вушної для ідентифікації свиней
              ( za103-05 )
 
 
                   Додаток 6
                   до пункту 3.15 Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію свиней
 
 
              ЗАМОВЛЕННЯ
    НА ДУБЛІКАТИ БИРОК ТА ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ
 
 Вид тварин ______________________________________________________
 
 1. ДАНІ ПРО СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 
         ---------------------------------------------
 РЕЄСТРАЦІЙНИЙ N | || || || || || || || || || || || || || || |
 ГОСПОДАРСТВА  ---------------------------------------------
 
 Код за ЄДРПОУ           Ідентифікаційний N за ДРФО
 ------------------------      ------------------------------
 | || || || || || || || |      | || || || || || || || || || |
 ------------------------      ------------------------------
  (для юридичних осіб)          (для фізичних осіб)
 
 Найменування
 _________________________________________________________________
     (для юридичних осіб - повна та скорочена назва;
    для фізичної особи - прізвище, ім'я, по батькові)
 _________________________________________________________________
 
 Банк обслуговування _____________________________________________
                        ------------------
 Поточний рахунок N _______________________ МФО | || || || || || |
                        ------------------
 Індивідуальний податковий N ______________
 
 N свідоцтва платника ПДВ/N свідоцтва платника єдиного податку
 _________________________________________________________________
 
 Місцезнаходження/місце проживання
    ------------------------------       ---------------
 Код  | || || || || || || || || || |  Поштовий | || || || || |
 КОАТУУ ------------------------------  індекс  ---------------
 
 Область __________________________, район _______________________
 
 Нас.пункт ____________________, вул. __________________, буд. ___
 
 Тел./факс _____________________, e-mail _________________________
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
|Зміст | Бирки |Іденти- |     Ідентифікаційний номер     |     ЦІНА     |
|замов-|--------|фікацій-|                     |            |
|лення |одна|дві|ний   |                     |            |
|   |  |  |доку-  |                     |            |
|   |  |  |мент  |                     |            |
|   |----+---+--------+------------------------------------------+-----------------------|
|   | ---|---| ---  |------------------------------------------|------   ------   |
|   | | ||| || | |  || || || || || || || || || || || || || || ||| || | грн. | || | коп.|
|   | ---|---| ---  |------------------------------------------|------   ------   |
|   |----+---+--------+------------------------------------------+-----------------------|
|   | ---|---| ---  |------------------------------------------|------   ------   |
|   | | ||| || | |  || || || || || || || || || || || || || || ||| || | грн. | || | коп.|
|   | ---|---| ---  |------------------------------------------|------   ------   |
|   |----+---+--------+------------------------------------------+-----------------------|
|   | ---|---| ---  |------------------------------------------|------   ------   |
|   | | ||| || | |  || || || || || || || || || || || || || || ||| || | грн. | || | коп.|
|   | ---|---| ---  |------------------------------------------|------   ------   |
|   |----+---+--------+------------------------------------------+-----------------------|
|   | ---|---| ---  |------------------------------------------|------   ------   |
|   | | ||| || | |  || || || || || || || || || || || || || || ||| || | грн. | || | коп.|
|   | ---|---| ---  |------------------------------------------|------   ------   |
|   |----+---+--------+------------------------------------------+-----------------------|
|   | ---|---| ---  |------------------------------------------|------   ------   |
|   | | ||| || | |  || || || || || || || || || || || || || || ||| || | грн. | || | коп.|
|   | ---|---| ---  |------------------------------------------|------   ------   |
|   |----+---+--------+------------------------------------------+-----------------------|
|   | ---|---| ---  |------------------------------------------|------   ------   |
|   | | ||| || | |  || || || || || || || || || || || || || || ||| || | грн. | || | коп.|
|   | ---|---| ---  |------------------------------------------|------   ------   |
-------------------------+------------------------------------------------------------------|
    -----      |             ------------   ------         |
    | v | - так   |Загальна сума замовлення | || || || | грн. | || | коп.      |
    -----      |             ------------   ------         |
             --------------------------------------------------------------------
                          ------ ------ ------
 Підпис власника/утримувача ________________ Дата | || | | || | | || |
                 М.П.       ------ ------ ------
 
            ------------------
 Агент з ідентифікації | || || || || || | _______________________
            ------------------   (П.І.Б., підпис)
             (код агента)
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією            Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 7
                   до пункту 4.3
                   Положення про ідентифікацію
                   та реєстрацію свиней
 
                Область __________________________
                Район ____________________________
                Населений пункт __________________
                Код КОАТУУ _______________________
                Господарство _____________________
                __________________________________
                Реєстраційний N господарства
                __________________________________
 
 
          КНИГА ОБЛІКУ ТВАРИН N ______
         (для суб'єктів господарювання)
 
   Вид діяльності ____________________________________________
           (розведення, утримання, відгодівля, забій
          (бойня, м'ясокомбінат), утилізація, торгівля
               (ринок), виставки тощо)
 
   Вид тварин ________________________________________________
 
 
                      Початок _______________
 
                      Закінчення ____________
 
 
 Розділ 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дата |      Дані про тварину        |       Дані про походження         |Серія  |
|з/п|іденти-|------------------------------------------+--------------------------------------------------|та N  |
|  |фікації|іденти- |кличка|дата |стать|  код   |      мати      |    батько    |реєстра-|
|  |    |фікацій-|   |наро- |   |  породи  |---------------------------+----------------------|ційного |
|  |    |ний N  |   |дження|   |       | N |іденти |  код   |іденти |  код   |свідоц- |
|  |    |    |   |   |   |       |опо-|фікацій-|  породи  |фікацій-|  породи  |тва   |
|  |    |    |   |   |   |       |росу|ний/  |       |ний/  |       |    |
|  |    |    |   |   |   |       |  |індив. N|       |індив. N|       |    |
|---+-------+--------+------+------+-----+-------------+----+--------+-------------+--------+-------------+--------|
| 1 |  2  |  3  | 4  | 5  | 6 |   7   | 8 |  9  |   10   |  11  |   12   |  13  |
|---+-------+--------+------+------+-----+-------------+----+--------+-------------+--------+-------------+--------|
|  |    |    |   |   |   |------ ------|  |    |------ ------|    |------ ------|    |
|  |    |    |   |   |   || || | | || ||  |    || || | | || ||    || || | | || ||    |
|  |    |    |   |   |   |------.------|  |    |------.------|    |------.------|    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|       Прибуття       |       Вибуття       |Дані про загибель (падіж), забій (утилізацію)|
|----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------------------|
| дата/причина |дані про      | дата/причина |дані про    |     дата     |    причина    |
|       |господарство,   |        |господарство,  |           |           |
|       |з якого прибула  |        |у яке вибула  |           |           |
|       |тварина      |        |тварина     |           |           |
|--------------+-------------------+----------------+----------------+----------------------+----------------------|
|   14   |    15     |    16    |    17    |     18      |      19     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Розділ 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата | Ідентифікаційний | Дані про діагностичні дослідження, профілактичні|Прізвище, печатка і підпис спеціаліста|
|   | N тварини    | щеплення, призначене та проведене лікування   |ветеринарної медицини         |
|------+------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------------|
| 1  |     2    |            3             |          4         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією            Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 8
                   до пункту 4.3
                   Положення про ідентифікацію
                   та реєстрацію свиней
 
                Область __________________________
                Район ____________________________
                Сільська(селищна)/міська рада
                __________________________________
                Населений пункт __________________
 
 
          КНИГА ОБЛІКУ ТВАРИН N ____
            (для фізичних осіб)
 
 
   Вид діяльності ____________________________________________
           (розведення, утримання, відгодівля, забій
          (бойня, м'ясокомбінат), утилізація, торгівля
               (ринок), виставки тощо)
 
   Вид тварин ________________________________________________
 
 
                      Початок _______________
 
                      Закінчення ____________
 
 
 Розділ 1
------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Дата  |   Дані про   |       Дані про тварину       |серія  |
|з/п| іденти- |   власника   |------------------------------------------|та N   |
|  | фікації |   (П.І.Б.,   |іденти- |кличка|дата |стать|  код   |реєстра- |
|  |      | ідентифікаційний |фікацій-|   |наро- |   |  породи  |ційного |
|  |      |  код, адреса  |ний N  |   |дження|   |       |свідоцтва|
|  |      |          |тварини |   |   |   |       |     |
|  |      |          |    |   |   |   |       |     |
|  |      |          |    |   |   |   |       |     |
|---+-----------+-------------------+--------+------+------+-----+-------------+---------|
| 1 |   2   |     3     |  4  | 5  | 6  | 7 |   8   |  9  |
|---+-----------+-------------------+--------+------+------+-----+-------------+---------|
|  |      |          |    |   |   |   |------ ------|     |
|  |      |          |    |   |   |   || || | | || ||     |
|  |      |          |    |   |   |   |------.------|     |
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
| N |        Дані про походження        |  Прибуття  |  Вибуття   |
|з/п|--------------------------------------------------+----------------+----------------|
|  |      мати      |    батько    |дата/ |дані про|дата/ |дані про|
|  |---------------------------+----------------------|причина|госпо- |причина|госпо- |
|  | N |іденти |  код   |іденти |  код   |    |дарство,|    |дарство,|
|  |опо-|фікацій-|  породи  |фікацій-|  породи  |    |з якого |    |у яке  |
|  |росу|ний/  |       |ний/  |       |    |прибула |    |вибула |
|  |  |індив. N|       |індив. N|       |    |тварина |    |тварина |
|---+----+--------+-------------+--------+-------------+-------+--------+-------+--------|
| 10| 11 |  12  |   13   |  14  |   15   |  16 |  17  |  18 |  19  |
|---+----+--------+-------------+--------+-------------+-------+--------+-------+--------|
|  |  |    |------ ------|    |------ ------|    |    |    |    |
|  |  |    || || | | || ||    || || | | || ||    |    |    |    |
|  |  |    |------.------|    |------.------|    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
|Дані про загибель (падіж), забій (утилізацію)|
|---------------------------------------------|
|     дата     |   причина    |
|-----------------------+---------------------|
|     20      |     21     |
-----------------------------------------------
 
 Розділ 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Дата | Ідентифікаційний | Дані про діагностичні дослідження, профілактичні|Прізвище, печатка і підпис спеціаліста|
|   | N тварини    | щеплення, призначене та проведене лікування   |ветеринарної медицини         |
|------+------------------+-------------------------------------------------+--------------------------------------|
| 1  |     2    |            3             |          4         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією            Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 9
                   до пункту 4.7
                   Положення про ідентифікацію
                   та реєстрацію свиней
 
 
              ЗВІТ-РЕЄСТР
    про наявність ідентифікованого та зареєстрованого
         поголів'я свиней в господарстві
           станом на ______________
 
 
 Реєстраційний N господарства            Ідентифікаційний N за ДРФО
 в Реєстрі тварин                  або код за ЄДРПОУ
 ------------------------------------------------  ------------------------------
 | || || || || || || || || || || || || || || || |  | || || || || || || || || || |
 ------------------------------------------------  ------------------------------
 _________________________________________________________________________________
 (назва суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
           власника/утримувача, назва господарства)
 
          ------------------------------ ---------------
 Місцезнаходження/ | || || || || || || || || || |, | || || || || |
 місце проживання ------------------------------ ---------------
             (код КОАТУУ,       поштовий індекс,
 _________________________________________________________________________________
        область, район, населений пункт, вул., буд., тел./факс)
 
-------------------------------------------------------------------------------------
|Статево- |На 1 |З них |   Прибуття    |   Вибуття   |Наявність|З них  |
|вікові та|січня|іденти-|---------------------+-----------------|поголів'я|іденти- |
|виробничі|мину-|фіко- |опоро- |пере- |з   |про-|забито|заги-|на дату |фіковано,|
|групи  |лого,|вано, |силося |ведено|інших |дано|   |нуло |інвента- |гол.   |
|свиней  |року,|гол.  |свино- |з   |госпо-|  |   |   |ризації, |     |
|     |гол. |    |маток |інших |дарств|  |   |   |гол.   |     |
|     |   |    |-------|груп |   |  |   |   |     |     |
|     |   |    |приплід|   |   |  |   |   |     |     |
|---------+-----+-------+-------+------+------+----+------+-----+---------+---------|
|Кнури-  |   |    |  х  |   |   |  |   |   |     |     |
|плідники |   |    |    |   |   |  |   |   |     |     |
|---------+-----+-------+-------+------+------+----+------+-----+---------+---------|
|Основні |   |    |    |   |   |  |   |   |     |     |
|свино-  |   |    |    |   |   |  |   |   |     |     |
|матки  |   |    |    |   |   |  |   |   |     |     |
|---------+-----+-------+-------+------+------+----+------+-----+---------+---------|
|Пере-  |   |    |    |   |   |  |   |   |     |     |
|вірювані |   |    |    |   |   |  |   |   |     |     |
|свино-  |   |    |    |   |   |  |   |   |     |     |
|матки  |   |    |    |   |   |  |   |   |     |     |
|---------+-----+-------+-------+------+------+----+------+-----+---------+---------|
|Поросята-|   |    |    |   |   |  |   |   |     |     |
|сисуни  |   |    |    |   |   |  |   |   |     |     |
|---------+-----+-------+-------+------+------+----+------+-----+---------+---------|
|Відлучені|   |    |  х  |   |   |  |   |   |     |     |
|поросята |   |    |    |   |   |  |   |   |     |     |
|---------+-----+-------+-------+------+------+----+------+-----+---------+---------|
|Ремонтний|   |    |  х  |   |   |  |   |   |     |     |
|молодняк |   |    |    |   |   |  |   |   |     |     |
|---------+-----+-------+-------+------+------+----+------+-----+---------+---------|
|Свині на |   |    |  х  |   |   |  |   |   |     |     |
|від-   |   |    |    |   |   |  |   |   |     |     |
|годівлі |   |    |    |   |   |  |   |   |     |     |
|---------+-----+-------+-------+------+------+----+------+-----+---------+---------|
|Усього  |   |    |    |   |   |  |   |   |     |     |
|---------+-----+-------+-------+------+------+----+------+-----+---------+---------|
|З них  |   |    |    |   |   |  |   |   |     |     |
|іденти- |   |    |    |   |   |  |   |   |     |     |
|фіковано,|   |    |    |   |   |  |   |   |     |     |
|гол.   |   |    |    |   |   |  |   |   |     |     |
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 Власник/утримувач _______________________________________________________________
                (П.І.Б. підпис, печатка)          М.П.
 
                               ------ ------ ------
                       Дата підписання | || | | || | | || |
                               ------ ------ ------
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією            Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 10
                   до пункту 5.3
                   Положення про ідентифікацію
                   та реєстрацію свиней
 
 
              КЛАСИФІКАТОР
     порід і типів свиней, що розводяться в Україні
 
------------------------------------------------------------------
|                       |    Код    |
|      Породи, типи свиней        |-----------------|
|                       |літерний|цифровий|
|----------------------------------------------+--------+--------|
|    Універсальні породи:          |    |    |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Велика біла                  |  ВБ  |  11  |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Українська степова біла            |  СБ  |  12  |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Йоркшир                    |  ЙШ  |  13  |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|    М'ясні породи:             |    |    |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Полтавська м'ясна               |  ПМ  |  21  |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Українська м'ясна               |  УМ  |  22  |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Ландрас                    |  ЛА  |  23  |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Естонська беконна               |  ЕБ  |  24  |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Польська висловуха              |  ПВ  |  25  |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Уельська                   |  УЕ  |  26  |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Дюрок                     |  ДР  |  27  |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Гемпширська                  |  ГШ  |  28  |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|П'єтрен                    |  ПР  |  29  |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Червонопоясна спеціалізована лінія м'ясних  |  ЧП  |  30  |
|свиней                    |    |    |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|    Сальні породи:             |    |    |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Миргородська                 |  МГ  |  41  |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Українська степова ряба            |  СР  |  42  |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Північнокавказька               |  ПК  |  43  |
|----------------------------------------------+--------+--------|
|Велика чорна                 |  ВЧ  |  44  |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією            Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 11
                   до пункту 5.5
                   Положення про ідентифікацію
                   та реєстрацію свиней
 
 
               РЕЄСТР
         ІДЕНТИФІКОВАНИХ І ЗАРЕЄСТРОВАНИХ
            ТВАРИН ГОСПОДАРСТВА
 
 
 Реєстраційний N господарства            Ідентифікаційний N за ДРФО
 в Реєстрі тварин                  або код за ЄДРПОУ
 ------------------------------------------------  ------------------------------
 | || || || || || || || || || || || || || || || |  | || || || || || || || || || |
 ------------------------------------------------  ------------------------------
 _________________________________________________________________________________
 (назва суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
           власника/утримувача, назва господарства)
 
          ------------------------------ ---------------
 Місцезнаходження/ | || || || || || || || || || |, | || || || || |
 місце проживання ------------------------------ ---------------
             (код КОАТУУ,       поштовий індекс,
 _________________________________________________________________________________
        область, район, населений пункт, вул., буд., тел./факс)
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
| Іденти- |Кличка|Дата |Код  |Стать|     мати     |    батько    |Серія  |
|фікаційний|   |наро- |породи|   |----------------------+----------------------|та N  |
|N тварини |   |дження|   |   |іден-  |кличка|код  |іден-  |кличка|код  |іденти- |
|     |   |   |   |   |тиф. N/ |   |породи|тиф. N/ |   |породи|фікацій-|
|     |   |   |   |   |індив. N|   |   |індив. N|   |   |ного  |
|     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |докумен-|
|     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |та   |
|     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |    |
|----------+------+------+------+-----+--------+------+------+--------+------+------+--------|
|  1   | 2  | 3  |  4 | 5 |  6  |  7 | 8  |  9  | 10 | 11 |  12  |
|----------+------+------+------+-----+--------+------+------+--------+------+------+--------|
|     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |    |
|----------+------+------+------+-----+--------+------+------+--------+------+------+--------|
|     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |    |
|----------+------+------+------+-----+--------+------+------+--------+------+------+--------|
|     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |    |
|----------+------+------+------+-----+--------+------+------+--------+------+------+--------|
|     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |    |
|----------+------+------+------+-----+--------+------+------+--------+------+------+--------|
|     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |    |
|----------+------+------+------+-----+--------+------+------+--------+------+------+--------|
|     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |    |
|----------+------+------+------+-----+--------+------+------+--------+------+------+--------|
|     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |    |
|----------+------+------+------+-----+--------+------+------+--------+------+------+--------|
|     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |    |
|----------+------+------+------+-----+--------+------+------+--------+------+------+--------|
|     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |    |
|----------+------+------+------+-----+--------+------+------+--------+------+------+--------|
|     |   |   |   |   |    |   |   |    |   |   |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Посада, П.І.Б., підпис відповідальної особи Агентства ______________________________________
                                          М.П.
       ------ ------ ------
 Дата видачі | || | | || | | || |
       ------ ------ ------
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією            Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 12
                   до пункту 6.1
                   Положення про ідентифікацію
                   та реєстрацію свиней
 
 
------------------------------------------------------------------
| РЕЄСТРАЦІЙНЕ СВІДОЦТВО СВИНЕЙ                 |
|                   серія    N свідоцтва  |
|                  ---------------------------- |
|                  |  1*       2   | |
|                  ---------------------------- |
|                                |
| Робочий N  Ідентифікаційний N       Кличка       |
|----------- -------------------- ------------------------------ |
||  3  | |     4    | |       5       | |
|----------- -------------------- ------------------------------ |
|                                |
| Дата народження  Стать  Код породи  Порода         |
|----------------- ------- ------------ ------------------------ |
||    6    | | 7 | |  8   | |     9      | |
|----------------- ------- ------------ ------------------------ |
|                                |
| Помісі порід   Народжена в числі              |
|----------------- --------------------             |
||    10   | |    11    |             |
|----------------- --------------------             |
|                                |
| Батько                             |
|       Ідентифікаційний N    Кличка          |
|      ---------------------  -------------------------- |
|      |     12    |  |      13      | |
|      ---------------------  -------------------------- |
|                                |
|        Код породи       Порода          |
|       ---------------    --------------------    |
|       |   14   |    |    15    |    |
|       ---------------    --------------------    |
|                                |
| Мати                              |
|                                |
|       Ідентифікаційний N    Кличка          |
|      ---------------------  -------------------------- |
|      |     16    |  |      17      | |
|      ---------------------  -------------------------- |
|                                |
|        Код породи       Порода          |
|       ---------------    --------------------    |
|       |   18   |    |    19    |    |
|       ---------------    --------------------    |
|                                |
| Власник тварин                         |
|--------------------------  --------------------------------- |
||            |  |                | |
||      20      |  |        21       | |
||            |  |                | |
|--------------------------  --------------------------------- |
|                                |
| Ким виданий            Дата видачі         |
|--------------------------------- ----------------------------- |
||                | |      23       | |
||                | ----------------------------- |
||       22        | Підпис            |
||                | ----------------------------- |
||                | |      24       | |
|--------------------------------- ----------------------------- |
|                                |
| Особливі відмітки                       |
|------------------------------------------           |
||                    |     М.П.     |
||          25          |           |
||                    |           |
|------------------------------------------           |
------------------------------------------------------------------
 
 Формат бланка - А5
 
   * Нумерація полів (зон) свідоцтва (цифри 1-27 на бланку не
друкуються):
   1, 2 - серія і номер свідоцтва;
   3, 4 - робочий і ідентифікаційний номери тварини;
    5 - кличка тварини;
    6 - дата народження тварини;
    7 - код статі;
 8, 9, 10 - код і назва породи або помісі порід;
    11 - народжена в числі;
    12 - ідентифікаційний N батька тварини;
    13 - кличка батька тварини;
  14, 15 - код і назва породи батька тварини;
    16 - ідентифікаційний N матері тварини;
    17 - кличка матері тварини;
  18, 19 - код і назва породи матері тварини;
    20 - реєстраційний N господарства в Реєстрі тварин;
    21 - місце для штрих-коду;
    22 - найменування підприємства, яке здійснювало оформлення
      свідоцтва;
    23 - дата заповнення свідоцтва;
    24 - місце  для  підпису керівника  підприємства,  яке
      здійснювало
      оформлення свідоцтва;
    25 - місце для внесення записів про необхідність утилізації
      тварини.
 
 
        Ветеринарні дослідження та обробки
 
------------------------------------------------------------------
| N | Дата | Назва дослідження, | Результат   | Посада, підпис|
|з/п|   |вакцинації чи обробки| (дата та N  | спеціаліста  |
|  |   |           | експертного  | державної   |
|  |   |           | висновку ДЛВМ)| установи   |
|  |   |           |        | ветмедицини  |
|---+------+---------------------+---------------+---------------|
|  |   |           |        |        |
|---+------+---------------------+---------------+---------------|
|  |   |           |        |        |
|---+------+---------------------+---------------+---------------|
|  |   |           |        |        |
|---+------+---------------------+---------------+---------------|
|  |   |           |        |        |
|---+------+---------------------+---------------+---------------|
|  |   |           |        |        |
|---+------+---------------------+---------------+---------------|
|  |   |           |        |        |
|---+------+---------------------+---------------+---------------|
|  |   |           |        |        |
|---+------+---------------------+---------------+---------------|
|  |   |           |        |        |
|---+------+---------------------+---------------+---------------|
|  |   |           |        |        |
|---+------+---------------------+---------------+---------------|
|  |   |           |        |        |
------------------------------------------------------------------
 
        Ветеринарні дослідження та обробки
 
------------------------------------------------------------------
| N | Дата | Назва дослідження, | Результат   | Посада, підпис|
|з/п|   |вакцинації чи обробки| (дата та N  | спеціаліста  |
|  |   |           | експертного  | державної   |
|  |   |           | висновку ДЛВМ)| установи   |
|  |   |           |        | ветмедицини  |
|---+------+---------------------+---------------+---------------|
|  |   |           |        |        |
|---+------+---------------------+---------------+---------------|
|  |   |           |        |        |
|---+------+---------------------+---------------+---------------|
|  |   |           |        |        |
|---+------+---------------------+---------------+---------------|
|  |   |           |        |        |
|---+------+---------------------+---------------+---------------|
|  |   |           |        |        |
|---+------+---------------------+---------------+---------------|
|  |   |           |        |        |
|---+------+---------------------+---------------+---------------|
|  |   |           |        |        |
|---+------+---------------------+---------------+---------------|
|  |   |           |        |        |
|---+------+---------------------+---------------+---------------|
|  |   |           |        |        |
|---+------+---------------------+---------------+---------------|
|  |   |           |        |        |
------------------------------------------------------------------
 
              ПЕРЕМІЩЕННЯ
 
------------------------------------------------------------------
|N господарства          Ідентифікаційний код      |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата прибуття  Код    Дата вибуття Код     Підпис  |
|----------------------------------------------------------------|
| /    /          /    /             |
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
|    (дані про власника, утримувача та господарство)     |
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
|N господарства          Ідентифікаційний код      |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата прибуття  Код    Дата вибуття Код     Підпис  |
|----------------------------------------------------------------|
| /    /          /    /             |
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
|    (дані про власника, утримувача та господарство)     |
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
|N господарства          Ідентифікаційний код      |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата прибуття  Код    Дата вибуття Код     Підпис  |
|----------------------------------------------------------------|
| /    /          /    /             |
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
|    (дані про власника, утримувача та господарство)     |
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
|N господарства          Ідентифікаційний код      |
|----------------------------------------------------------------|
|Дата прибуття  Код    Дата вибуття Код     Підпис  |
|----------------------------------------------------------------|
| /    /          /    /             |
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
|    (дані про власника, утримувача та господарство)     |
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
|Причина прибуття:                        |
|10 - купівля;                          |
|11 - одержано в обмін;                     |
|12 - дарування, спадщина;                    |
|13 - оренда (пансіон);                     |
|14 - випас;                           |
|15 - на м'ясокомбінат, бойню, забійний пункт;          |
|16 - на ветсанзавод;                      |
|17 - імпорт;                          |
|18 - інші                            |
|                                |
|Причина вибуття:                        |
|20 - продаж;                          |
|21 - племпродаж;                        |
|22 - передано в обмін;                     |
|23 - дарування, спадщина;                    |
|24 - передано в оренду (пансіон);                |
|25 - на випас;                         |
|26 - забій;                           |
|27 - загибель (падіж);                     |
|28 - утилізація;                        |
|29 - експорт;                          |
|30 - інші                            |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 13
                   до пункту 6.2
                   Положення про ідентифікацію
                   та реєстрацію свиней
 
 
            ЗАМОВЛЕННЯ-РЕЄСТР
       на видачу реєстраційних свідоцтв свиней
 
 
 Реєстраційний N господарства            Ідентифікаційний N за ДРФО
 в Реєстрі тварин                  або код за ЄДРПОУ
 ------------------------------------------------  ------------------------------
 | || || || || || || || || || || || || || || || |  | || || || || || || || || || |
 ------------------------------------------------  ------------------------------
 _________________________________________________________________________________
 (назва суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
           власника/утримувача, назва господарства)
 
          ------------------------------ ---------------
 Місцезнаходження/ | || || || || || || || || || |, | || || || || |
 місце проживання ------------------------------ ---------------
             (код КОАТУУ,       поштовий індекс,
 _________________________________________________________________________________
        область, район, населений пункт, вул., буд., тел./факс)
 
 Дані про тварин
------------------------------------------------------------------
| N | Іденти- | Стать |Дата |Дані про |   Код   |Стан  |
|з/п|фікаційний|     |наро- |госпо-  |  породи  |здоров'я|
|  |N тварини |     |дження|дарство, |       |    |
|  |     |     |   |де була |       |    |
|  |     |     |   |народжена|       |    |
|  |     |     |   |тварина |       |    |
|---+----------+---------+------+---------+-------------+--------|
|  |     |     |   |     |------ ------|    |
|  |     |     |   |     || || | | || ||    |
|  |     |     |   |     |------.------|    |
|---+----------+---------+------+---------+-------------+--------|
|  |     |     |   |     |------ ------|    |
|  |     |     |   |     || || | | || ||    |
|  |     |     |   |     |------.------|    |
|---+----------+---------+------+---------+-------------+--------|
|  |     |     |   |     |------ ------|    |
|  |     |     |   |     || || | | || ||    |
|  |     |     |   |     |------.------|    |
|---+----------+---------+------+---------+-------------+--------|
|  |     |     |   |     |------ ------|    |
|  |     |     |   |     || || | | || ||    |
|  |     |     |   |     |------.------|    |
|---+----------+---------+------+---------+-------------+--------|
|  |     |     |   |     |------ ------|    |
|  |     |     |   |     || || | | || ||    |
|  |     |     |   |     |------.------|    |
|---+----------+---------+------+---------+-------------+--------|
|  |     |     |   |     |------ ------|    |
|  |     |     |   |     || || | | || ||    |
|  |     |     |   |     |------.------|    |
|---+----------+---------+------+---------+-------------+--------|
|  |     |     |   |     |------ ------|    |
|  |     |     |   |     || || | | || ||    |
|  |     |     |   |     |------.------|    |
|---+----------+---------+------+---------+-------------+--------|
|  |     |     |   |     |------ ------|    |
|  |     |     |   |     || || | | || ||    |
|  |     |     |   |     |------.------|    |
|---+----------+---------+------+---------+-------------+--------|
|  |     |     |   |     |------ ------|    |
|  |     |     |   |     || || | | || ||    |
|  |     |     |   |     |------.------|    |
|---+----------+---------+------+---------+-------------+--------|
|  |     |     |   |     |------ ------|    |
|  |     |     |   |     || || | | || ||    |
|  |     |     |   |     |------.------|    |
------------------------------------------------------------------
         ------ ------ ------
 Дата заповнення | || | | || | | || | Підпис власника/ __________
         ------ ------ ------ утримувача
                               М.П.
            ------------------
 Агент з ідентифікації | || || || || || | ________________________
            ------------------   (П.І.Б., підпис)
             (код агента)
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією            Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 14
                   до пункту 7.2
                   Положення про ідентифікацію
                   та реєстрацію свиней
 
 
          ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН        (1)
 
 
 Вид тварин ____________________________
 
 1. Дані про господарство, з якого вибувають тварини
 
 Реєстраційний N господарства            Ідентифікаційний N за ДРФО
 в Реєстрі тварин                  або код за ЄДРПОУ
 ------------------------------------------------  ------------------------------
 | || || || || || || || || || || || || || || || |  | || || || || || || || || || |
 ------------------------------------------------  ------------------------------
 _________________________________________________________________________________
 (назва суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
                  власника/утримувача)
 _________________________________________________________________________________
            (назва господарства /за наявності/)
 
 Місцезнаходження/місце проживання:
 _________________________________________________________________________________
      (область, район, населений пункт, вул., буд., тел./факс, e-mail)
 
 2. Дані про тварин
-------------------------------------------------------------------
| N | Іденти- | Стать | Вибуття | N | Іденти- | Стать | Вибуття |
|з/п|фікаційний|    |---------|з/п|фікаційний|    |---------|
|  | номер  |    |дата|при-|  | номер  |    |дата|при-|
|  |     |    |  |чина|  |     |    |  |чина|
|---+----------+-------+----+----+---+----------+-------+----+----|
|  |     |    |  |  |  |     |    |  |  |
|---+----------+-------+----+----+---+----------+-------+----+----|
|  |     |    |  |  |  |     |    |  |  |
|---+----------+-------+----+----+---+----------+-------+----+----|
|  |     |    |  |  |  |     |    |  |  |
|---+----------+-------+----+----+---+----------+-------+----+----|
|  |     |    |  |  |  |     |    |  |  |
|---+----------+-------+----+----+---+----------+-------+----+----|
|  |     |    |  |  |  |     |    |  |  |
|---+----------+-------+----+----+---+----------+-------+----+----|
|  |     |    |  |  |  |     |    |  |  |
|---+----------+-------+----+----+---+----------+-------+----+----|
|  |     |    |  |  |  |     |    |  |  |
|---+----------+-------+----+----+---+----------+-------+----+----|
|  |     |    |  |  |  |     |    |  |  |
|---+----------+-------+----+----+---+----------+-------+----+----|
|  |     |    |  |  |  |     |    |  |  |
|---+----------+-------+----+----+---+----------+-------+----+----|
|  |     |    |  |  |  |     |    |  |  |
-------------------------------------------------------------------
 
 3. Дані про перевізника _________________________________________
             (найменування, прізвище та ініціали,
 _________________________________________________________________
   вид, марка та реєстраційний номер транспортного засобу)
 
 4. Дані про господарство, у яке вибувають тварини
 
 Реєстраційний N господарства            Ідентифікаційний N за ДРФО
 в Реєстрі тварин                  або код за ЄДРПОУ
 ------------------------------------------------  ------------------------------
 | || || || || || || || || || || || || || || || |  | || || || || || || || || || |
 ------------------------------------------------  ------------------------------
 _________________________________________________________________________________
 (назва суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
                  власника/утримувача)
 _________________________________________________________________________________
            (назва господарства /за наявності/)
 
 Місцезнаходження/місце проживання:
 _________________________________________________________________________________
     (область, район, населений пункт, вул., буд., тел./факс, e-mail)
 
         ------ ------ ------
 Дата заповнення | || | | || | | || |  Власник/ ________________________________
         ------ ------ ------  утримувач (П.І.Б., підпис, печатка) М.П.
 
            ------------------
 Агент з ідентифікації | || || || || || | ________________________________________
            ------------------    (прізвище, ім'я, по батькові
             (код агента)        та підпис агента)
 
 
 
          ВІДОМІСТЬ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТВАРИН        (2)
 
 
 Вид тварин ____________________________
 
 1. Дані про господарство, з якого вибувають тварини
 
 Реєстраційний N господарства            Ідентифікаційний N за ДРФО
 в Реєстрі тварин                  або код за ЄДРПОУ
 ------------------------------------------------  ------------------------------
 | || || || || || || || || || || || || || || || |  | || || || || || || || || || |
 ------------------------------------------------  ------------------------------
 _________________________________________________________________________________
 (назва суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
                  власника/утримувача)
 _________________________________________________________________________________
            (назва господарства /за наявності/)
 
 Місцезнаходження/місце проживання:
 _________________________________________________________________________________
      (область, район, населений пункт, вул., буд., тел./факс, e-mail)
       ------ ------ ------
 Дата вибуття | || | | || | | || |
       ------ ------ ------
 
 2. Дані про тварин
-------------------------------------------------------------------
| N | Іденти- | Стать |Прибуття | N | Іденти- | Стать |Прибуття |
|з/п|фікаційний|    |---------|з/п|фікаційний|    |---------|
|  | номер  |    |дата|при-|  | номер  |    |дата|при-|
|  |     |    |  |чина|  |     |    |  |чина|
|---+----------+-------+----+----+---+----------+-------+----+----|
|  |     |    |  |  |  |     |    |  |  |
|---+----------+-------+----+----+---+----------+-------+----+----|
|  |     |    |  |  |  |     |    |  |  |
|---+----------+-------+----+----+---+----------+-------+----+----|
|  |     |    |  |  |  |     |    |  |  |
|---+----------+-------+----+----+---+----------+-------+----+----|
|  |     |    |  |  |  |     |    |  |  |
|---+----------+-------+----+----+---+----------+-------+----+----|
|  |     |    |  |  |  |     |    |  |  |
|---+----------+-------+----+----+---+----------+-------+----+----|
|  |     |    |  |  |  |     |    |  |  |
|---+----------+-------+----+----+---+----------+-------+----+----|
|  |     |    |  |  |  |     |    |  |  |
|---+----------+-------+----+----+---+----------+-------+----+----|
|  |     |    |  |  |  |     |    |  |  |
|---+----------+-------+----+----+---+----------+-------+----+----|
|  |     |    |  |  |  |     |    |  |  |
|---+----------+-------+----+----+---+----------+-------+----+----|
|  |     |    |  |  |  |     |    |  |  |
-------------------------------------------------------------------
 
 3. Дані про перевізника _________________________________________
             (найменування, прізвище та ініціали,
 _________________________________________________________________
   вид, марка та реєстраційний номер транспортного засобу)
 
 4. Дані про господарство, у яке прибувають тварини
 
 Реєстраційний N господарства            Ідентифікаційний N за ДРФО
 в Реєстрі тварин                  або код за ЄДРПОУ
 ------------------------------------------------  ------------------------------
 | || || || || || || || || || || || || || || || |  | || || || || || || || || || |
 ------------------------------------------------  ------------------------------
 _________________________________________________________________________________
 (назва суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
                  власника/утримувача)
 _________________________________________________________________________________
            (назва господарства /за наявності/)
 
 Місцезнаходження/місце проживання:
 _________________________________________________________________________________
     (область, район, населений пункт, вул., буд., тел./факс, e-mail)
 
         ------ ------ ------
 Дата заповнення | || | | || | | || |
         ------ ------ ------
------------------------------------------------------------------
| ____________________________ ________________________________ |
| ____________________________ ________________________________ |
|  (П.І.Б., підпис, печатка    (П.І.Б., підпис, печатка   |
|   власника/утримувача       власника/утримувача    |
|   господарства, з якого      господарства, з якого   |
|    вибули тварини)        прибули тварини)     |
|             М.П.               М.П. |
------------------------------------------------------------------
            ------------------
 Агент з ідентифікації | || || || || || | ________________________
            ------------------   (прізвище, ім'я,
             (код агента)   по батькові та підпис
                          агента)
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією            Д.М.Микитюк

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка