Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про подання банками фінансового річного звіту за 2004 рік

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         31.12.2004 N 12-111/1925-13803
 
 
                   Територіальним управлінням
                   Національного банку України
                   Центральній розрахунковій
                   палаті
                   Банкам України та їх філіям
 
                   До відома:
                   Асоціації українських банків
                   Асоціації "Київський
                   банківський союз"
 
 
       Про подання банками фінансового річного
            звіту за 2004 рік
 
 
   Відповідно до статті 69 Закону України  "Про  банки  і
банківську діяльність" ( 2121-14 )  банки подають Національному
банку України річний фінансовий звіт.
 
   1. Річний фінансовий звіт за 2004 рік банками подається у
складі та у порядку, визначеному Інструкцією про порядок складання
та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженою
постановою Правління Національного банку України 07.12.2004 N 598
(далі - Інструкція).
   Річний фінансовий звіт на паперових носіях, сформований в
такому порядку: загальна інформація про діяльність банку, звіт
"Баланс", Звіт про фінансові результати, Звіт про власний капітал,
Звіт про рух грошових коштів та примітки до звітів подається
особисто головним бухгалтером банку або його заступником разом з
аудиторським висновком.
 
   2. Відповідно до статті 10 Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) та п. 3.1.2
Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в
банківських установах України, затвердженого постановою Правління
Національного банку України 30.12.98 N 566 ( z0056-99 ) (із
змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.99
за  N  56/3349 (далі - Положення), перед складанням річної
фінансової звітності банки зобов'язані провести інвентаризацію
активів,  зобов'язань,  резервів,  включаючи і обліковані на
позабалансових  рахунках,  під  час  якої  перевіряються  і
документально підтверджуються їх наявність, стан та оцінка.
 
   3. Після формування і надання 4 січня 2005 року звіту форма
N 1Д "Баланс банку" ( z0353-03 )  за 31 грудня 2004 року  у
розгорнутому вигляді, банки відкривають повторно операційний день
за 31 грудня 2004 року з окремою ознакою і здійснюють операції по
закриттю залишків за рахунками класів 6, 7 згідно п. 1.3 глави 1
розділу III Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків
України, затверджених постановою Правління Національного банку
України 18.06.2003 N 255 ( z0583-03 ) (із змінами), зареєстрованих
в Міністерстві юстиції України 11.07.2003 за N 583/7904.
   Після цих операцій банки формують файл 01, який передають
електронною поштою 5 січня 2005 року згідно листа "Про регламент
роботи в період завершення  звітного  року"  від  23.12.2004
N 12-111/1870-13453 ( v3453500-04 ).
 
   4. У січні 2005 року, до дати надання файлів 02, С4 банки
здійснюють, у разі необхідності, коригуючі  проводки  згідно
Положення про формування коригуючих проводок, що здійснюються
банками України, затвердженого постановою Правління Національного
банку  України  09.10.2001  N 427 ( z0909-01 ) (із змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.10.2001  за
N 909/6100.
   Рахунки доходів та витрат (6, 7 клас) до 24 січня 2005 року
за коригуючими проводками можуть мати активно-пасивні залишки.
   Коригуючі проводки здійснюються на базі щоденного балансу за
31 грудня  2004  року  (файл  01  із залишками на рахунках
класів 6, 7).
 
   5. Форма звіту N 1 (місячна) "Балансові дані" ( z0353-03 ) за
грудень 2004 року (файл C4) подається банками аналогічно файлу 02
із залишками за рахунками класів 6, 7 21 січня 2005 року.
   Різниця між  залишками за рахунками в файлах 02, C4 в
порівнянні з даними 25 файла може виникати за рахунками класів 6,
7, груп 380, 504, розділу 39.
   Розбіжності між залишками за цими рахунками можуть бути в
результаті  закриття  та  перерахування  залишків. За іншими
розбіжностями, які виникали між даними файлів 02, C4, з 25 мають
бути надані пояснення у супроводжувальному листі до річного
фінансового звіту.
 
   6. Файли 23, 24, 82, B9, C1 банки формують та надають
електронною  поштою  Центральній  розрахунковій  палаті через
територіальні управління Національного банку України 21 лютого
2005 року до 16,00 години.
   Річний фінансовий звіт, який надається у вигляді файлів 82,
B9, C1 зберігається банками в загальному порядку.
 
   7. Прибуток (збиток), отриманий за 2004 рік (на розсуд
банку), може зазначатися у формах статистичних звітів (файли 01,
25, 81) на рівні філії або на балансі банку (головної установи).
Тобто у зведеному статистичному звіті банк може зазначати залишок
одночасно за балансовими рахунками 5040 "Прибуток звітного року,
що очікує затвердження" і 5041 "Збиток звітного року, що очікує
затвердження".
   При поданні фінансової звітності за 4 квартал 2004 року та за
рік банк зазначає у звітах лише прибуток або збиток.
 
   8. Відповідно до статті 14 Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) та статті 70
Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 )
банки  публікують  річну  фінансову  звітність,  підтверджену
аудиторською  фірмою,  з  урахуванням  рекомендацій,  наданих
Національним банком України від 19.05.2003 N 12-111/664-3528
( v3528500-03 ).
 
   9. Відповідальність за своєчасне та якісне складання річного
фінансового звіту покладається на керівників, головних бухгалтерів
банків та керівників відповідних служб банку.
 
   10. В територіальних управліннях Національного банку Україна
річний фінансовий звіт банків на паперових носіях після перевірки
та  аналізу  працівниками служби бухгалтерського обліку може
надаватися до відділів банківського нагляду  для  подальшого
використання в роботі.
 
   11. Банки, за якими прийняті рішення про ліквідацію та
відкликання ліцензії на право  здійснення  всіх  банківських
операцій, надають звіт за окремою схемою Генеральному департаменту
банківському нагляду.
 
 Заступник Голови                    П.М.Сенищ

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка