Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо деяких питань застосування податкового законодавства в частині оподаткування податком на додану вартість операцій з поставки житла у 2004 році

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ФІНАНСІВ І БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
               Л И С Т
 
          31.12.2004 N 06-10/10-1384
 
 
      Щодо деяких питань застосування податкового
     законодавства в частині оподаткування податком
      на додану вартість операцій з поставки житла
              у 2004 році
 
 
   У Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів  і
банківської  діяльності  розглянуто лист Державної податкової
адміністрації N 557/2/15-2310 від 17.12.2004 р. про надання
роз'яснення  щодо  деяких  питань  застосування  податкового
законодавства в частині оподаткування податком на додану вартість
операцій з поставки житла у 2004 році.
   Комітет, підтримуючи раніше висловлені стосовно зазначеного
питання позиції у листі-відповіді на запит окремої юридичної особи
N 06-10/10-1124 ( v1124450-04 ) від 08.10.2004 р., про які серед
інших центральних органів виконавчої влади була проінформована і
Державна податкова адміністрація України листом N 06-10/10-1316
від 08.12.2004 року, в межах своєї компетенції, визначеної Законом
України "Про комітети Верховної Ради України" ( 116/95-ВР ) та
Регламентом Верховної Ради України, повідомляє таке.
   Відповідно до підпункту 5.1.20 пункту 5.1 статті 5 Закону
України від 03.04.97 р. N 168/97-ВР ( 168/97-ВР ) Чинна 3
22.09.2004 р. "Про податок на додану вартість", із урахуванням
змін, внесених Законом  України  від 15.06.2004 р. N 1782-IV
( 1782-15 ) (далі - Закон N 1782), звільняються від оподаткування
податком на додану вартість операції з поставки житла (об'єктів
житлового фонду), крім їх першої поставки.
   Відповідно  до п. 2 Прикінцевих положень Закону України
N 1782-IV ( 1782-15 ) поставка житла оподатковується податком на
додану вартість за правилами, що діяли до 1 січня 2004 року
(операції, здійснювані на первинному ринку житла до 01.01.2004 р.,
було звільнено від обкладання ПДВ), якщо до такої дати такий
об'єкт був переданий у власність покупця або були розпочаті роботи
з будівництва такого житла (включаючи землю, що знаходиться під
таким об'єктом) під зобов'язання покупця або інвестора, та при
цьому покупець або інвестор сплатив внесок, не менший ніж тридцять
відсотків від вартості загальної площі такого житла, визначеної за
цінами, що діяли на дату такої сплати.
   В інших випадках, якщо платник податку,  який  здійснив
витрати, пов'язані з будівництвом житла до 1 січня 2004 року,
поставляє таке житло після 1 січня 2004 року, то суми податку на
додану вартість, сплачені таким платником податку у витратах з
будівництва такого житла та попередньо включені до складу його
валових витрат, можуть бути за його добровільним рішенням включені
до складу його податкового кредиту за умови одночасного включення
такої суми до складу його валового доходу у той самий податковий
період. Таке рішення має бути відображене у декларації з цього
податку.
   Таким чином, пільговий режим оподаткування податком на додану
вартість операцій з поставки житла діє у випадку дотримання
правил, визначених Законом України N 1782-IV ( 1782-15 ), і
підприємство може здійснювати коригування (зменшення) податкових
зобов'язань з ПДВ, включених до декларацій за період з січня до
червня 2004 року, відповідно до пункту 4.5 статті 4 Закону України
від 03.04.97 р. N 168/97-ВР ( 168/97-ВР ) "Про податок на додану
вартість" та у порядку, визначеному Наказом ДПА України від
30.05.97 р. N 166 ( z0250-97 ) "Про затвердження форми податкової
декларації та Порядку її заповнення і подання".
   Якщо підприємство нарахувало податкові зобов'язання і кредит
з ПДВ за минулий період 2004 року за операціями з поставки житла,
для яких діє пільговий режим оподаткування відповідно до Закону
України N 1782-IV ( 1782-15 ), воно повинно сторнувати (зменшити)
їх. Робити це необхідно у порядку, визначеному Наказом ДПА України
від 30.05.97 р. N 166 ( z0250-97 ) "Про затвердження форми
податкової декларації та Порядку її заповнення і подання", не як
виправлення помилки, а як коригування в рядках 8.3 та 16.2
поточної декларації з ПДВ. При цьому ніяких штрафних санкцій
підприємству сплачувати не потрібно. У разі якщо інвестори не
вимагатимуть повернення коштів, отримані суми  ПДВ  потрібно
включити до валового доходу підприємства.
   Підприємство на вимогу інвестора повинно повернути суму ПДВ,
нараховану та сплачену інвестором підприємству за період  з
01.01.2004 р. до 01.07.2004 р. за операціями з поставки житла, для
яких діє пільговий режим оподаткування, або за бажанням інвестора
зменшити  суму його інвестиційних зобов'язань за відповідним
інвестиційним договором на вищевказану суму ПДВ, яка підлягає
сплаті у майбутніх періодах дії такого договору. Сума, що підлягає
поверненню інвестору або зменшенню його інвестиційних зобов'язань,
визначається виходячи з проінвестованої інвестором за період з
01.01.2004 р. до 01.07.2004 р. загальної площі житла, вартості 1
кв. м з ПДВ. за якою інвестор сплачував загальну площу житла, і
вартості 1 кв. м без ПИВ.
   Згідно зі статтею 652 Цивільного кодексу України ( 435-15 )
договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін у разі
істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні
договору, якщо інше не встановлено договором або не випливає із
суті зобов'язання, при цьому зміна обставин є істотною, якщо вони
змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони
не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.
   У разі дотримання умов, визначених Законом України N 1782-IV
( 1782-15 ), інвестор має право вимагати повернення сплачених
коштів ПДВ у зв'язку з істотною зміною обставин договору або
врахування таких коштів у рахунок платежів у майбутніх періодах
дії відповідного інвестиційного договору. При цьому інвестору
достатньо подати лише заяву на ім'я особи, що зобов'язалася
передати житло інвестору у власність, зазначивши в ній, що у
зв'язку з істотною зміною обставин - опублікуванням Закону України
N 1782-IV - на підставі статті 652 Цивільного кодексу  України
( 435-15 ) громадянин (П.І.Б.) пропонує зменшити ціну договору з
01 січня 2004 року на суму ПДВ, оскільки вартість 1 кв. м
загальної площі житла не повинна була включати ПДВ.
   При наданні цього  роз'яснення  була  врахована  позиція
Державної податкової адміністрації України, висловлена у листі
N 7396/65-2415 від 27.08.2004 року на звернення окремої юридичної
особи. Викладене вище не  суперечить  роз'ясненню  Державної
податкової  адміністрації  України,  узгодженому  з Комітетом
Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності
та викладеному в листі N 1423/17/11-1217 від 29.01.2004 року,
оскільки це роз'яснення було надане до набрання чинності Законом
N 1782-IV ( 1782-15 ) та Законом України від 17.06.2004 року
N 1801-IV ( 1801-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2004 рік", на основі чинного на той
час законодавства щодо цих питань.
   Що стосується  позиції  Міністерства  юстиції  України,
викладеної у листі N 20-35-288 від 18.11.2004 р. на запит
Державної податкової адміністрації України щодо цих питань, то, на
нашу  думку,  при  наданні  узагальнюючого висновку стосовно
застосування податкових норм, визначених Законом України "Про
Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ), не в повному
обсязі враховані норми Закону України N 1782-IV ( 1782-15 ).
   Крім того, слід мати на увазі, що підпунктом 4.4.2 пункту 4.2
статті 4 Закону України від 21.12.2001 р. N 2181-III ( 2181-14 )
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків  перед
бюджетами та державними цільовими фондами" чітко визначено, які
органи та в якому порядку надають податкові роз'яснення. Перелік
контролюючих органів, яким надано таке право, встановлений пунктом
2.1 статті 2 Закону N 2181.
 
 Голова Комітету                      С.Буряк

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка