Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення акредитаційної комісії з видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31.12.2004 р. N 1008

Про створення акредитаційної комісії з видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу

Відповідно до статей 5, 11 Закону України "Про туризм" та наказу Державної туристичної адміністрації України від 24.09.2004 N 83 "Про затвердження Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу" з метою розвитку діяльності, пов'язаної з наданням послуг туристичного супроводу:

1. Створити акредитаційну комісію з видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу, затвердити склад та Положення про неї (додаються).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Стоянова М. П.

 

Голова обласної держадміністрації 

О. С. Єфремов 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 31 грудня 2004 р. N 1008 

Склад
акредитаційної комісії з видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу

Кириченко
Сергій Олександрович 

начальник управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, голова комісії 

Фарапонова
Інна Миколаївна 

головний спеціаліст відділу міжнародних зв'язків і туризму управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації, секретар комісії 

Члени комісії: 

Дмитриченко
Ірина Вадимівна 

методист Луганського обласного бюро подорожей і екскурсій ЛОДП "Луганськоблтурист" (за згодою) 

Звьоздкіна
Зінаїда Василівна 

начальник відділу ДП "Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (за згодою) 

Макарова
Алла Вікторівна 

завідувачка науково-дослідницьким відділом історії краю Луганського обласного краєзнавчого музею (за згодою) 

Мішин
Дмитро Валерійович 

начальник відділу реєстрації та ліцензування представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Луганській області (за згодою) 

Панкратьєв
Олександр Анатолійович 

заступник завідувача кафедри туризму природничо-географічного факультету Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, магістр географії (за згодою). 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 31 грудня 2004 р. N 1008 

Положення
про акредитаційну комісію з видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу

1. Акредитаційна комісія з видачі дозволу на право здійснення туристичного супроводу (далі - Комісія) є колегіальним органом, створеним облдержадміністрацією для проведення скоординованої роботи, пов'язаної із забезпеченням надання туристичного супроводу та екскурсійного обслуговування груп туристів і туристів, що здійснюють індивідуальні подорожі, створення бази даних про кадри туристичного супроводу, ступеня фахової підготовки гідів-перекладачів, екскурсоводів, спортивних інструкторів, провідників та інших фахівців туристичного супроводу.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України та Президента України, нормативно-правовими актами, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, Положенням про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу, затвердженим наказом Державної туристичної адміністрації України від 24.09.2004 N 83, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

- координація діяльності суб'єктів господарської діяльності, пов'язаної з реалізацією державної політики в галузі туризму;

- розгляд пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, суб'єктів господарювання щодо напрямів і перспектив розвитку діяльності, пов'язаної з наданням послуг туристичного супроводу;

- видача дозволів фахівцям туристичного супроводу на право здійснення туристичного супроводу (далі - Дозвіл).

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

- у 15-денний строк розглядає відповідні документи та приймає рішення про видачу або відмову у видачі (поновлення дії) Дозволу;

- перевіряє відповідність кваліфікаційним вимогам фахівців туристичного супроводу;

- приймає рішення про скасування Дозволу у разі порушення фахівцями туристичного супроводу чинного законодавства України з туризму;

- створює, веде, вносить зміни та доповнення до реєстру фахівців туристичного супроводу;

- щомісяця надає інформацію про фахівців туристичного супроводу до Державної туристичної адміністрації України у вигляді списків та тематичних екскурсій, які вони проводять;

- здійснює контроль за діяльністю фахівців туристичного супроводу;

- розглядає звернення та заяви туристів і екскурсантів;

- готує та надає голові облдержадміністрації та голові Державної туристичної адміністрації України пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази в галузі туризму;

- співпрацює з відповідними Комісіями суміжних областей України (Донецькою, Харківською) щодо діяльності фахівців туристичного супроводу.

5. Комісія має право:

- одержувати від територіальних органів міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів туристичної діяльності незалежно від форм власності інформацію, документи та матеріали, необхідні для її діяльності;

- заслуховувати інформацію керівників територіальних органів міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Комісії;

- залучати, у разі потреби, представників територіальних органів міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які не входять до складу Комісії, до участі в її засіданнях.

6. Персональний склад Комісії затверджується головою обласної державної адміністрації.

6.1. Організаційною формою діяльності Комісії є засідання, які проводяться не рідше одного разу на місяць. У разі необхідності за рішенням голови Комісії проводяться позачергові засідання.

6.2. Організацію діяльності Комісії здійснює її голова, який скликає засідання й головує на них.

6.3. Голова Комісії ознайомлює її членів із завданнями, правами й порядком роботи Комісії.

6.4. Члени Комісії беруть участь у її засіданнях, виконують доручення голови у межах компетенції Комісії.

6.5. Роботу щодо підготовки матеріалів на засідання Комісії, їх протоколювання та оформлення підсумків діяльності проводить секретар Комісії.

Про проведення чергового або позачергового засідання члени Комісії та запрошені особи мають бути повідомлені не пізніше як за три дні.

6.6. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів. Рішення Комісії приймаються більшістю голосів присутніх її членів. За умови рівної кількості голосів голос голови Комісії є вирішальним.

7. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії здійснює управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації.

8. Витрати, пов'язані з роботою Комісії, здійснюються за рахунок асигнувань, виділених управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації.

____________

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка