Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 12-лг "Звіт про порушення лісового законодавства та проведення лісозахисних робіт "

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   комітету статистики
                   України
                   30.12.2004 N 673
                   ( z0082-05 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 січня 2005 р.
                   за N 84/10364
 
  ( Інструкція втратила чинність на підставі Наказу Державного
                      комітету статистики
   N 290 ( z1198-05 ) від 28.09.2005 )
 
              ІНСТРУКЦІЯ
     щодо заповнення форми державного статистичного
    спостереження N 12-лг "Звіт про порушення лісового
     законодавства та проведення лісозахисних робіт "
 
 
 
            ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Інструкція встановлює   порядок   складання  державного
статистичного спостереження за формою N 12-лг "Звіт про порушення
лісового законодавства та проведення лісозахисних робіт" (далі -
форма N 12-лг).
   Форму N 12-лг подають 10 січня наступного за звітним року
підприємства та організації, інші юридичні особи, яким надані в
користування або власність землі лісового фонду для ведення
лісового господарства (далі - лісокористувачі).
   Усі дані,  включені  до  форми, повинні ґрунтуватися на
матеріалах первинного обліку:
   розділ 1 - на основі даних, занесених до книги обліку
лісопорушень, або безпосередньо за фактами порушень лісового
законодавства, що оформлені протоколами про правопорушення;
   розділи 2-4 - на актах  лісопатологічних  і  санітарних
обстежень насаджень, актах-нарядах виконаних робіт, відомостях
інвентаризації осередків шкідників і хвороб лісу, книгах обліку
осередків шкідників, хвороб лісу і лісозахисних заходів, а також
матеріалах  детального  та  рекогносцирувального  нагляду,
лісовпорядкування і спеціальних обстежень.
 
       1. ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
 
   1.1. Дані рядка 1 "Усього" дорівнюють сумі даних за рядками
1-9.
 
   1.2. У рядку 2 "Незаконна рубка" наводяться  дані  про
порушення Правил відпуску деревини на пні, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 29.07.99 N 1378 ( 1378-99-п ),
тобто такі, що були скоєні лісокористувачами.
 
   1.3. У рядку 3 "Самовільна рубка" відображаються дані про
порушення, скоєні підприємствами, установами, організаціями і
громадянами, які не займаються веденням лісового господарства і не
є тимчасовими лісокористувачами (не заготовляють деревину та не
здійснюють інші лісові користування).
 
   1.4. У рядку 4 "Знищення або пошкодження лісу внаслідок його
забруднення хімічними, радіоактивними речовинами та іншими видами
шкідливого  впливу"  наводяться  дані про порушення лісового
законодавства, пов'язані зі знищенням або пошкодженням  лісу
внаслідок його забруднення хімічними та радіоактивними речовинами,
виробничими і побутовими відходами, стічними водами,  іншими
шкідливими викидами, а також підтопленням, осушенням та іншими
видами шкідливого впливу.
 
   1.5. У рядку 5 "Знищення або пошкодження лісових культур та
молодняків  природного  походження"  відображаються дані щодо
знищення підросту, сіянців та саджанців у лісових розсадниках та
на плантаціях, молодняків природного походження, самосіву на
землях, передбачених для відновлення лісу, у тому числі під час
заготівлі деревини, живиці та інших продуктів лісу.
 
   1.6. У рядку 6 "Незаконне використання земель лісового фонду"
наводяться дані про самовільне корчування і розорювання земельних
ділянок лісового фонду, використання їх для будівництва житлових
та інших приміщень, розташування промислових та інших об'єктів,
влаштування несанкціонованих звалищ відходів та інше.
 
   1.7. У  рядку  7 "Незаконне здійснення побічних лісових
користувань,  заготівлі  живиці  та  другорядних  матеріалів"
наводяться дані про лісопорушення, пов'язані із:
   а) самовільною заготівлею живиці (неповне охоплення придатних
для  підсочування дерев, підсочування дерев та насаджень із
застосуванням заборонених методів, підсочування без лісорубного
квитка, з порушенням визначених термінів, не відведених для цього
дерев і насаджень тощо);
   б) заготівлею другорядних лісових матеріалів (хвойної лапки,
берести тощо);
   в) здійсненням побічних лісових користувань (заготівля сіна,
деревних соків, збирання та заготівля дикорослих плодів, горіхів,
грибів, лікарських рослин, технічної сировини, лісової підстилки,
очерету, випасання худоби, розміщення пасік  тощо),  де  це
заборонено або допускається тільки за спеціальним дозволом.
 
   1.8. У рядку 8 "Порушення вимог пожежної безпеки" наводяться
дані про кількість випадків порушень вимог пожежної безпеки в
лісах, за якими посадові особи і громадяни притягалися згідно із
законодавством до відповідальності, у т.ч. тих, хто призвів до
виникнення лісових пожеж.
 
   1.9. У рядку 9 "Інші лісопорушення" наводяться дані про всі
інші лісопорушення, що не були включені до рядків 2-8 цього
розділу (пошкодження дерев і чагарників до ступеня неприпинення
росту,  пошкодження  або  знищення  мурашників,  граничних,
квартальних,  ділянкових  та  інших лісогосподарських знаків,
захаращення та руйнування доріг, меліоративних систем тощо).
   У графах 1, 3, 5 відображаються відповідно дані про кількість
лісопорушень, масу деревини, завдану шкоду (а в графах 2, 4, 6 - у
т.ч. невиявленими лісопорушниками), що оформлені документально і
матеріали щодо них передані до органів внутрішніх справ та
прокуратури.
 
   1.10. У рядках 11-24 надається додаткова інформація про:
   - загальну кількість справ та суму завданих збитків (за всіма
випадками порушень лісового законодавства), переданих для розгляду
і прийняття відповідних рішень до судів, органів прокуратури та
внутрішніх справ (рядки 11-16);
   - загальну  кількість  справ  та суму завданих збитків,
переданих до судів від органів прокуратури та внутрішніх справ
після проведення слідчих дій (рядки 17-20);
   - загальну кількість справ, що розглянуті судами, та суму
присуджених для відшкодування збитків (рядки 21, 22);
   - загальну кількість деревини,  вилученої  у  порушників
лісового законодавства, та її вартість (рядки 23, 24).
 
        2. ВИКОНАННЯ ЛІСОЗАХИСНИХ ЗАХОДІВ
 
   2.1. У рядку 01 "Захист лісів від шкідників і хвороб лісу
біологічним методом  -  усього"  зазначається  обсяг  робіт,
спрямованих на боротьбу із шкідниками і хворобами лісу, які
здійснюються шляхом використання хижих та паразитуючих комах
(ентомофагів), застосування грибних, бактеріальних і вірусних
препаратів наземним  та  авіаційним  методом,  створення  та
розвішування штучних гнізд птахів, розселення і огороджування
мурашників, створення реміз.
 
   2.2. У рядку 02 "авіаборотьба біопрепаратами" відображається
площа земель лісового фонду, на яких проведена обробка лісових
насаджень мікробіологічними препаратами (дендробацилін, лепідоцид,
Вірін-ЕНШ, Вірін-Діпріон тощо) із застосуванням авіації.
 
   2.3. У рядку 03 "Захист лісів від шкідників і хвороб хімічним
методом - усього" наводиться площа земель  лісового  фонду,
оброблених хімічними препаратами. До хімічної обробки належать:
обробка лісових насаджень наземною апаратурою та апаратурою із
застосуванням авіації, профілактичні обприскування в розсадниках,
боротьба з шкідниками лісу, що заселяють ґрунт, та інші види
робіт.
 
   2.4. У рядку 04 "авіаборотьба хімпрепаратами" відображається
площа земель лісового  фонду,  на  якій  хімічні  препарати
застосовувались за допомогою авіації.
 
         3. ЗАГИНУЛО ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ
 
   3.1. У  рядку 05 "Загинуло лісових насаджень - всього"
зазначається загальна площа загиблих за звітний рік насаджень,
уключаючи лісові культури. До загиблих належать насадження, які
підлягають за своїм станом суцільній санітарній рубці.
 
   3.2. У рядку 09 наводяться дані про площу насаджень, які
загинули від впливу антропогенних факторів, з них (рядок 10)
виділяється площа насаджень, які загинули від впливу промислових
викидів.
 
   3.3. У рядку 11 наводиться площа насаджень, які загинули від
впливу несприятливих погодних умов (засуха, морози, зміна рівня
ґрунтових вод, бурелом, вітровал, сніголом тощо).
 
   3.4. При наявності декількох причин загибелі насаджень площа
наводиться за тією, унаслідок якої загинула найбільша кількість
насаджень.
 
     4. НАЯВНІСТЬ ОСЕРЕДКІВ ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ ЛІСУ
 
   4.1. Дані рядка 14 "Хвоєгризучі шкідники - усього" можуть
перевищувати суму даних рядків 15-20 за рахунок площі насаджень,
уражених іншими видами хвоєгризучих шкідників, які не входять до
переліку, передбаченого бланком звіту.
 
   4.2. Дані рядка 21 "Листогризучі шкідники - усього" можуть
перевищувати суму даних рядків 22-26 за рахунок площі насаджень,
уражених іншими видами листогризучих шкідників, які не входять до
переліку, передбаченого бланком звіту.
 
   4.3. У  рядку  32  наводиться площа насаджень, уражених
хворобами лісу (коренева губка, опеньок, рак - сірянка, борошниста
роса, голландська хвороба, сосновий вертун, судинні мікози та
ін.).
 
   4.4. У графі 1 відображається загальна площа насаджень,
лісових культур і розсадників, уражених шкідниками і хворобами на
початок року.
 
   4.5. У графі 2 наводиться площа насаджень, які були вражені
шкідниками і хворобами протягом звітного року.
 
   4.6. У графі 3 відображається площа насаджень, на якій у
звітному році ліквідовані осередки шкідників і хвороб лісу в
результаті проведених заходів боротьби.
 
   4.7. У графі 4 відображається площа осередків шкідників і
хвороб лісу на кінець звітного року.
 
   4.8. У графі 5 відображається площа осередків шкідників і
хвороб лісу, які потребують негайних заходів боротьби (площа
повинна бути меншою або дорівнювати площі, що зазначена в графі
4).
 
   4.9. Баланс графи 4 = графа 1 + графа 2 - графа 3 може не
додержуватися за рахунок площі осередків шкідників і хвороб лісу,
що затухли під впливом природних факторів.
 
   4.10. У тих випадках, коли одні й ті самі насадження заселені
декількома видами шкідників чи вражені декількома видами хвороб,
їх площа наводиться тільки один раз - за переважним видом шкідника
(хвороби).
   Показники всіх розділів форми наводяться в цілих числах.
   Форму підписує керівник підприємства (організації).
 
 Директор департаменту
 статистики сільського
 господарства та навколишнього
 середовища Держкомстату
 України                      О.М.Прокопенко

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка