Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців даних про банки, змін до їх статутів та відомостей про відокремлені підрозділи банків

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
            30.12.2004 N 9200
                  N 40-110/418-13768
 
                   Представництвам Державного
                   комітету України з питань
                   регуляторної політики
                   та підприємництва
                   Територіальним управлінням
                   Національного банку
                   України, банкам України
 
 
      Про включення до Єдиного державного реєстру
      юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
    даних про банки, змін до їх статутів та відомостей
        про відокремлені підрозділи банків
 
 
   Відповідно до статті 3  Закону  України  "Про  державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" ( 755-15 )
(далі - Закон про державну реєстрацію) державна реєстрація банків,
внесення змін до їх статутів та надання державному реєстратору
відомостей про відокремлені підрозділи здійснюється відповідно до
вимог Закону про державну реєстрацію та Закону України "Про банки
і банківську діяльність" ( 2121-14 ) з урахуванням зазначеного
нижче.
 
   1. Діючі банки для внесення відомостей про банки як юридичні
особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців  (далі  -  Єдиний державний реєстр) подають
державному реєстратору реєстраційну картку встановленого зразка
(форма N 6 ( z0802-04, zb802-04 ), копію свідоцтва про державну
реєстрацію банку, виданого Національним банком України (далі -
Національний банк) та пред'являють оригінал цього свідоцтва.
   На підставі відомостей, наведених в реєстраційній картці,
державний реєстратор вносить запис до Єдиного державного реєстру
та видає свідоцтво єдиного зразка про державну реєстрацію банку як
юридичної особи.
   Реєстраційний збір за включення даних до Єдиного державного
реєстру з діючих банків не стягується.
 
   2. Для  проведення  державної  реєстрації  банку,  як
новоствореної юридичної  особи,  засновник  (засновники)  або
уповноважена ними особа подає державному реєстратору документи
відповідно до вимог Закону про державну реєстрацію ( 755-15 ).
   Титульна сторінка обох примірників статуту банку з відміткою
про реєстрацію статуту Національним банком та датою реєстрації має
бути засвідчена підписом заступника Голови Національного банку
України і відбитком печатки Національного банку.  Примірники
статуту мають бути прошиті і засвідчені на звороті відбитком
печатки Управління діловодства Національного банку.
   За відсутності підстав для відмови в проведенні державної
реєстрації, або залишення документів, що подані для державної
реєстрації  без  розгляду,  державний  реєстратор вносить до
реєстраційної картки ідентифікаційний код заявника відповідно до
вимог  Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України і проводить державну реєстрацію банку як юридичної особи в
порядку, визначеному Законом про державну реєстрацію ( 755-15 ),
внаслідок чого банку видається свідоцтво про державну реєстрацію
юридичної особи єдиного зразка.
   Протягом п'яти робочих днів після державної реєстрації банку
як юридичної особи банк для внесення запису до Державного реєстру
банків подає до Національного банку такі документи:
   нотаріально засвідчену  копію  свідоцтва  про  державну
реєстрацію юридичної особи єдиного зразка;
   дві нотаріально   засвідчені   копії  статуту  банку,
зареєстрованого Національним банком, з відповідною  відміткою
державного  реєстратора  про  проведення державної реєстрації
юридичної особи.
   Датою внесення запису до Державного реєстру банків є дата
отримання Національним банком зазначених документів, про  що
уповноваженій особі банку повідомляється листом Національного
банку за підписом директора Генерального департаменту банківського
нагляду та видається свідоцтво про реєстрацію банку. Повідомлення
про реєстрацію банку також надсилається територіальному управлінню
Національного банку за місцезнаходженням банку разом з нотаріально
засвідченою копією статуту  банку  з  відповідною  відміткою
державного реєстратора про проведення державної реєстрації банку.
 
   3. Для проведення державної реєстрації змін до статуту банку
після їх реєстрації Національним банком або його територіальним
управлінням банк подає державному реєстратору документи відповідно
до вимог Закону про державну реєстрацію ( 755-15 ).
   Титульна сторінка обох примірників статуту у новій редакції з
відміткою про їх реєстрацію Національним  банком  та  датою
реєстрації  має  бути  засвідчена підписом заступника Голови
Національного банку і відбитком печатки Національного  банку
(підписом начальника та відбитком гербової печатки територіального
управління Національного банку). Примірники статуту у  новій
редакції мають бути прошиті та засвідчені на звороті відбитком
печатки Управління діловодства Національного банку (загального
відділу територіального управління Національного банку).
   За відсутності підстав для відмови у проведенні державної
реєстрації змін до статуту банку як юридичної особи, або залишення
документів, що подані для державної реєстрації без розгляду,
державний реєстратор проводить державну реєстрацію змін до статуту
юридичної особи на підставі відомостей реєстраційної картки та в
порядку, визначеному Законом про державну реєстрацію ( 755-15 ).
   Для внесення Національним банком відповідного запису  до
Державного реєстру банків банк після державної реєстрації змін до
статуту протягом п'яти робочих днів подає до Національного банку
дві нотаріально засвідчені копії статуту банку у новій редакції з
відповідною відміткою державного реєстратора. У разі проведення
державної реєстрації змін до статуту банку, що пов'язані із зміною
найменування або місцезнаходження юридичної особи, Національному
банку додатково подається нотаріально засвідчена копія нового
свідоцтва про державну реєстрацію банку як юридичної особи.
 Датою
внесення відповідного запису до Державного реєстру банків є дата
отримання Національним банком зазначених вище документів, про що
повідомляється  банку листом Національного банку за підписом
директора  Генерального  департаменту  банківського  нагляду.
Повідомлення  про  реєстрацію  змін  до статуту банку також
надсилається територіальному управлінню Національного банку за
місцезнаходженням банку разом з нотаріально засвідченою копією
статуту банку у новій редакції з відміткою державного реєстратора
про проведення державної реєстрації змін до статуту банку.
 
   4. Під час відкриття банком відокремленого підрозділу (філії,
представництва) для внесення відомостей про нього до Єдиного
державного реєстру банк, крім документів, передбачених Законом про
державну реєстрацію ( 755-15 ), подає державному реєстратору копію
листа Національного банку про внесення до Державного реєстру
банків запису про реєстрацію філії або представництва банку.
   Наведені вище  роз'яснення  застосовуються  до  внесення
відповідних змін до Положення про порядок створення і державної
реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
31.08.2001 N 375 ( z0906-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 24.10.2001 за N 906/6097, в частині реєстрації
банків, їх відокремлених підрозділів та внесення змін до статутів
банків.
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики і підприємництва             Ю.А.Авксентьєв
 
 Голова Національного банку
 України                       В.С.Стельмах

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка