Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про інформацію щодо захисту прав споживачів електричної енергії та газу

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
          30.12.2004 N 02-39-13/5643
 
                   Державний комітет України
                   з питань технічного
                   регулювання та споживчої
                   політики
 
 
   На виконання  Указів  Президента  України від 12.01.2002
N 16/2002 ( 16/2002 )  "Про заходи щодо посилення державного
захисту прав  споживачів"  та  від  11.12.2002  N  1148/2002
( 1148/2002 ) "Про  програму  захисту  прав  споживачів  на
2003-2005 роки" Національна комісія регулювання електроенергетики
України (далі - НКРЕ) надає інформацію щодо  захисту  прав
споживачів електричної енергії та газу.
 
   Дані щодо звернень громадян, які надійшли до Національної
комісії регулювання електроенергетики України у 2004 році:
 
--------------------------------------------------------------------------
|N |Звідки  |Кіль-|з них *                    |Кіль-|
| |надійшли |кість|----------------------------------------------|кість|
| |звернення |звер-|1 | 2 |3 |4 |5 | 6 | 7 |8 | 9 |10|11|12|13|14|звер-|
| |     |нень | |  | | | |  |  | |  | | | | | |нень |
| |     |   | |  | | | |  |  | |  | | | | | |гро- |
| |     |   | |  | | | |  |  | |  | | | | | |мадян|
| |     |   | |  | | | |  |  | |  | | | | | |до  |
| |     |   | |  | | | |  |  | |  | | | | | |орга-|
| |     |   | |  | | | |  |  | |  | | | | | |ну  |
| |     |   | |  | | | |  |  | |  | | | | | |влади|
|--+----------+-----+--+----+--+--+--+---+---+--+---+--+--+--+--+--+-----|
|1.|Від    |153 |9 |12**|3 |7 |3 |99 |36 |13|100|3 |- |50|- |36|436 |
| |громадян |   | |  | | | |  |  | |  | | | | | |   |
| |поштою  |   | |  | | | |  |  | |  | | | | | |   |
|--+----------+-----+--+----+--+--+--+---+---+--+---+--+--+--+--+--+-----|
|2.|Від    |50  |3 |1  |1 |3 |- |21 |28 |1 |30 |- |- |17|- |14|65  |
| |громадян |   | |  | | | |  |  | |  | | | | | |   |
| |на    |   | |  | | | |  |  | |  | | | | | |   |
| |особистому|   | |  | | | |  |  | |  | | | | | |   |
| |прийомі  |   | |  | | | |  |  | |  | | | | | |   |
|--+----------+-----+--+----+--+--+--+---+---+--+---+--+--+--+--+--+-----|
|3.|Від    |40  |1 |2  |- |2 |- |24 |16 |- |30 |- |- |11|- |9 |28  |
| |Кабінету |   | |  | | | |  |  | |  | | | | | |   |
| |Міністрів |   | |  | | | |  |  | |  | | | | | |   |
| |України  |   | |  | | | |  |  | |  | | | | | |   |
|--+----------+-----+--+----+--+--+--+---+---+--+---+--+--+--+--+--+-----|
|4.|Від інших |58  |1 |7  |- |3 |1 |30 |25 |1 |44 |- |- |12|- |5 |39  |
| |органів  |   | |  | | | |  |  | |  | | | | | |   |
|-------------+-----+--+----+--+--+--+---+---+--+---+--+--+--+--+--+-----|
|Разом    |301 |15|22 |6 |15|4 |174|105|15|207|3 |- |79|- |64|378 |
--------------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * 1 - колективних; 2 - повторних; 3 - від Героїв, інвалідів
ВВВ; 4 - від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших
громадян, які потребують соціального захисту та підтримки; 5 -
пропозиції; 6 - заяви, клопотання; 7 - скарги; 8 - інформаційні
запити; 9 - надано роз'яснення, необхідну інформацію; 10 -
надіслано на розгляд за належністю іншому органу влади, установі
чи організації; 11 - відмовлено у задоволенні (клопотання, запиту,
скарги); 12 - у стадії розгляду (вирішення); 13 - розглянуто,
надано відповідь з порушеннями термінів; 14 - вирішено позитивно.
   ** З них 3 повторних звернення не є обґрунтованими, бо по
суті стосуються додаткових обставин або надіслані повторно до
закінчення терміну надання відповіді.
 
   Основними причинами повторних звернень є:
   відсутність у споживачів знання законодавчих норм, вимог
нормативно-технічних документів;
   надання повторного  звернення  у  термін,  визначений
законодавством для розгляду першого звернення;
   некоректно поставлені запитання першого звернення і,  як
наслідок,  відповіді,  які  потребували з'ясування додаткових
обставин;
   повторні звернення з інших запитань, не викладених у першому
зверненні.
 
   До НКРЕ звертаються представники  різних  соціальних  та
професійних груп населення, але більша частина скарг надходить від
соціально незахищених верств, а саме пенсіонерів, інвалідів,
малозабезпечених осіб, а також від категорій громадян, що мають
пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Також надходять
звернення з приводу неправомірного застосування штрафних санкцій з
боку енергопостачальних компаній, відключень, щодо правовідносин
між членами садових товариств та постачальниками електричної
енергії.
 
   У 2004 році до НКРЕ надійшло 15 звернень від споживачів, які
потребують соціального захисту та підтримки.
 
   Основними питаннями цих звернень є:
   1) неправомірне (з точки зору споживачів) відключення оселі
від енерго (газо)постачання;
   2) неправомірне (з точки зору  споживачів)  застосування
штрафних санкцій;
   3) про  надання  роз'яснень  щодо  Правил  користування
електричною енергією;
   4) про порядок укладання договору на користування електричною
енергією із споживачем.
 
   Викладені факти ретельно перевіряються з виїздом за місцем
проживання споживача, з'ясовуються всі обставини справи. У разі
підтвердження фактів, виявлення порушень вживаються заходи щодо їх
усунення. Споживачу надається змістовна відповідь за результатами
перевірки з наведенням інформації та рекомендаціями щодо можливих
шляхів  вирішення  питання  або  вжитих  заходах.  Звернення
розглядаються відповідно до вимог Закону України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ) в  терміни,  що  визначені  чинним
законодавством.
 
   Основні питання, що порушують громадяни у своїх зверненнях:
   щодо надання допомоги у розв'язанні конфліктних ситуацій, що
виникали між споживачами та енерго(газо)постачальними компаніями
при визначенні порушень,  відключень,  застосуванні  штрафних
санкцій;
   щодо порядку надання пільг та нарахування субсидій  для
населення;
   щодо порядку укладання договорів на постачання електричної
енергії, газу;
   щодо порядку оплати електричної енергії, спожиту на загально
будинкові потреби та технічні цілі;
   щодо перерахунку норм споживання природного газу у разі
встановлення  електроводонагрівачів  та  відсутності  гарячого
водопостачання;
   щодо порядку  розрахунків за електричну енергію, газ та
врегулювання правовідносин із енергопостачальниками для садових
товариств,  гаражних  кооперативів,  об'єднань  співвласників
багатоповерхових будинків;
   щодо надання роз'яснень нормативно-правових актів, зокрема,
Правил  користування  електричною  енергією  для  населення,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.1999
N 1357 ( 1357-99-п );
   щодо тарифів на електроенергію, цін на газ для населення.
 
   У кожному  випадку  НКРЕ  надає  детальні  обґрунтовані
роз'яснення із посиланням на відповідні акти законодавства і
допомагає   споживачам   впорядкувати   правовідносини  із
енергопостачальниками та газопостачальними  компаніями.  Також
здійснюються конкретні заходи на місцях із залученням органів
місцевої влади, обленерго в напрямку винайдення компромісів щодо
громадян  з  тяжким  матеріальним  станом  -  найчастіше це
реструктуризація заборгованості, застосування терміну позовної
давності при визначенні величини боргу споживача, клопотання про
надання органами місцевої влади разової цільової допомоги тощо.
 
   Майже половину  звернень  громадян,  що  розглядалися
управліннями НКРЕ у 2004 році, складають листи із проханням надати
роз'яснення щодо застосування нормативно-правових актів у сфері
постачання електроенергії і газу населенню.
 
   Значна частина звернень, що стосувалися порушень, допущених
посадовими особами по відношенню до громадянина, при визначенні
порушень з боку останнього (здійснення відключень, нарахування
штрафних санкцій) потребувала невідкладного вжиття заходів в межах
компетенції НКРЕ для припинення неправомірних дій, скасування
незаконних рішень та поновлення порушених прав споживача. З метою
реалізації цих завдань Комісія направляла листи до обленерго з
вимогою  привести  свої  дії  у  відповідність  до  чинного
законодавства, надавала клопотання до держадміністрації тощо.
 
   Для розв'язання  питань,  що  піднімалися  у  зверненнях
споживачів, Комісія застосовувала такі заходи:
   зверталася до  енергопостачальних  компаній  щодо надання
додаткових матеріалів або пояснень з питань, що піднімалися у
конкретних  випадках,  а також щодо усунення порушень вимог
нормативно-технічних документів;
   давала завдання територіальним представництвам щодо детальної
перевірки скарг та вжиття необхідних заходів за місцем звернення;
   у випадку  незгоди  енергопостачальної  компанії  усунути
порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання електричної  енергії  за  регульованим  тарифом
( z0433-96 ) Комісія ставить питання про винесення питання про
порушення ліцензійних умов на відкрите засідання Комісії.
 
 Член Комісії                     Л.Гончарова

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка