Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Методики визначення звичайної ціни страхового тарифу

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
          ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            30.12.2004 N 3259
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 січня 2005 р.
                   за N 53/10333
 
 
        Про затвердження Методики визначення
         звичайної ціни страхового тарифу
 
 
   Відповідно до Законів України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ), "Про страхування" ( 85/96-ВР ),
"Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів" ( 1961-15 ) та Положення
про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг
України, затвердженого  Указом  Президента   України   від
4 квітня 2003 року N 292 ( 292/2003 ), Державна комісія з
регулювання ринків    фінансових    послуг     України
(далі - Держфінпослуг) П О С Т А Н О В И Л А:
 
   1. Затвердити Методику визначення звичайної ціни страхового
тарифу (додається).
 
   2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків
фінансових  послуг  (Угрин І.Б.)  та  Юридичному  управлінню
(Ткаченко Д.В.) подати це розпорядження до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
 
   3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника  (Шевченко Т.М.)  забезпечити  опублікування  цього
розпорядження у засобах масової інформації після його державної
реєстрації.
 
   4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови Держфінпослуг Мосійчук Т.К.
 
 Голова Комісії                      В.Суслов
 
                   Протокол засідання Комісії
                   від 30 грудня 2004 р. N 110
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Розпорядження Державної
                   комісії з регулювання ринків
                   фінансових послуг України
                   30.12.2004 N 3259
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 січня 2005 р.
                   за N 53/10333
 
 
               МЕТОДИКА
      визначення звичайної ціни страхового тарифу
 
 
   Методика визначення  звичайної  ціни  страхового  тарифу
(далі - Методика) розроблена відповідно до  Законів  України
"Про оподаткування  прибутку  підприємств"  (  334/94-ВР  ),
"Про страхування" ( 85/96-ВР ), "Про обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів" ( 1961-15 ), "Про фінансові послуги  та  державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) та Положення
про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг
України, затвердженого   Указом   Президента  України  від
4 квітня 2003 року N 292 ( 292/2003 ).
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Методика встановлює порядок визначення звичайної ціни
страхового тарифу.
 
   1.2. Дія  Методики  поширюється  на юридичних осіб, які
відповідно до законодавства є страховиками-резидентами.
 
   1.3. Терміни, що застосовуються в Методиці, вживаються в
значенні Законів  України  "Про  страхування"  ( 85/96-ВР ),
"Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних  транспортних  засобів"  (  1961-15  )  і
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).
 
   2. Порядок визначення звичайної ціни страхового тарифу
 
   2.1. При  укладанні  договорів  з  обов'язкових  видів
страхування,  крім обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності  власників  наземних  транспортних  засобів,
страховики-резиденти  застосовують  страхові  тарифи  в межах
максимальних розмірів страхових тарифів або відповідно до методики
актуарних розрахунків, встановлених Кабінетом Міністрів України
для відповідного виду обов'язкового страхування.
 
   2.2. При укладанні  договорів  обов'язкового  страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів застосовується розмір  базового  страхового  платежу,
затверджений Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України (далі - Держфінпослуг) за поданням Моторного
(транспортного) страхового бюро України. Зазначений базовий платіж
застосовується з урахуванням коригуючих коефіцієнтів, визначених
відповідно до законодавства.
 
   2.3. Якщо розмір базового страхового платежу з обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів та коригуючих коефіцієнтів не затверджений в
установленому порядку, то діють їх попередні розміри.
 
   2.4. Страхові тарифи за добровільними видами страхування
обчислюються  страховиком  актуарно (математично) на підставі
відповідної статистики настання страхових випадків. Конкретний
розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за
згодою сторін.
 
   2.5. Розмір страхових тарифів  за  добровільними  видами
страхування, обчислений страховиком актуарно (математично), є
складовою  частиною  правил  страхування,  які  розробляються
страховиком для кожного виду страхування окремо та реєструються в
Держфінпослуг.
 
   2.6. Страхові тарифи, які є складовою  частиною  правил
страхування,  посвідчуються  (відповідно  до Ліцензійних умов
провадження страхової діяльності, затверджених  розпорядженням
Держфінпослуг  28  серпня  2003  року  N 40 ( z0805-03 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2003 року
за N 805/8126) підписом особи (актуарієм), яка має підтверджену
відповідним  свідоцтвом  кваліфікацію  згідно  з  вимогами,
встановленими Держфінпослуг.
 
            3. Відповідальність
 
   3.1. За  порушення  вимог  Методики  до  страховиків
застосовуються заходи впливу  відповідно  до  Закону  України
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ) та Положення про застосування Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів
впливу, затвердженого     розпорядженням     Держфінпослуг
13 листопада 2003 року N 125 ( z1115-03 ), зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 3 грудня 2003 року за N 1115/8436.
 
 Заступник Голови                    Т.Мосійчук

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка