Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про скаргу кандидата на пост Президента України Януковича В.Ф.

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            30.12.2004 N 1387
 
          Про скаргу кандидата на пост
        Президента України Януковича В.Ф.
 
 
   До Центральної виборчої комісії 28 грудня 2004 року надійшла
скарга кандидата на пост Президента України Януковича Віктора
Федоровича на дії та бездіяльність територіальних виборчих комісій
територіальних виборчих  округів  N  1-225  по  встановленню
результатів волевиявлення  громадян  України  при  повторному
голосуванні 26 грудня 2004 року на виборах Президента України, в
якій заявник скарги просить Центральну виборчу комісію: визнати
неправомірними  дії  територіальних  виборчих  комісій  щодо
встановлення результатів  повторного  голосування  26  грудня
2004 року та бездіяльність цих комісій щодо ненадання оцінки
масовим  порушенням  виборчого  законодавства  України  і
конституційних виборчих прав громадян України; встановити, що
наведені в скарзі факти порушення принципів і засад виборчого
процесу під час повторного голосування 26 грудня 2004 року
унеможливлюють достовірне встановлення результатів волевиявлення
виборців у територіальних виборчих округах N 1-225; визнати факт
неможливості достовірного  встановлення  підсумків  повторного
голосування  26  грудня  2004 року в межах кожного із 225
територіальних виборчих округів; поновити порушені виборчі права
громадян України та законні інтереси суб'єктів виборчого процесу
відповідно до вимог частини першої статті 98 Закону України "Про
вибори Президента України" ( 474-14 ).
 
   Обґрунтовуючи викладені в скарзі вимоги, кандидат на пост
Президента України Янукович В.Ф. вказує на наявність, на його
думку,  масових  порушень  законодавства  України про вибори
Президента України при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року,
які ставлять під сумнів результати волевиявлення виборців всієї
України,  на  незаконну  і  необґрунтовану  бездіяльність
територіальних виборчих комісій щодо ненадання оцінки цим масовим
порушенням та дій комісій по встановленню підсумків повторного
голосування, а також вважає відповідні протоколи територіальних
виборчих комісій  територіальних  виборчих  округів  N  1-225
нелегітимною підставою для встановлення результатів повторного
голосування в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.
 
   Розглянувши подану до Центральної виборчої комісії скаргу
кандидата на пост Президента України Януковича В.Ф., додані до неї
та наявні в Центральній виборчій комісії документи, Центральна
виборча комісія встановила таке.
 
   Скаржник, подаючи до Центральної виборчої комісії скаргу, при
зазначенні суті порушених ним питань не виклав конкретних обставин
порушень виборчого закону та не зазначив доказів, якими він
обґрунтовує свої вимоги, а також у скарзі відсутній перелік
документів і матеріалів, які додаються до скарги, що не відповідає
в повній мірі вимогам пунктів 5, 7 частини другої статті 95 Закону
України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ). Натомість, як
зазначено в скарзі, до неї додано 27 прошитих томів з матеріалами,
актами та скаргами на порушення виборчого законодавства.
 
   Отже, Центральна виборча комісія, визнаючи ознаки неналежного
оформлення поданої 28 грудня 2004 року скарги, вбачає підстави для
розгляду цієї скарги колегіально на засіданні Центральної виборчої
комісії.
 
   Крім того, до скарги додано копію заяви довіреної особи
кандидата на пост Президента України Ющенка В.А. в єдиному
загальнодержавному виборчому окрузі Катеринчука М.Д. до Верховного
Суду України про зміну вимог скаржника, а також копію рішення
Верховного Суду України від 3 грудня 2004 року ( n0090700-04 ),
ухваленого за результатами розгляду справи за скаргою довіреної
особи кандидата на пост Президента України Ющенка В.А. в єдиному
загальнодержавному виборчому  окрузі  Катеринчука  М.Д.  на
бездіяльність Центральної виборчої комісії, дії по встановленню
результатів повторного голосування з виборів Президента України
24 листопада 2004 року та на рішення про оголошення Президентом
України Януковича В.Ф.
 
   Відповідно до частини другої статті 97 Закону України "Про
вибори Президента України" ( 474-14 ) виборча комісія приймає до
розгляду лише ті докази, які мають значення для розгляду скарги.
 
   При розгляді скарги кандидата на пост Президента України
Януковича В.Ф. на дії та бездіяльність територіальних виборчих
комісій територіальних виборчих округів N 1-225 по встановленню
результатів волевиявлення  громадян  України  при  повторному
голосуванні 26 грудня 2004 року на виборах Президента України
Центральна виборча комісія згідно з частиною другою статті 19
Конституції України ( 254к/96-ВР ), частиною другою статті 3
Закону України "Про Центральну виборчу комісію" ( 1932-15 ) діє на
підставі,  в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України, в тому числі відповідними
положеннями законів  України  "Про вибори Президента України"
( 474-14 ), "Про особливості застосування Закону України "Про
вибори Президента України" при повторному голосуванні 26 грудня
2004 року" ( 2221-15 ), якими встановлено порядок оскарження
порушень під час виборів Президента України та порядок розгляду
скарг під час виборчого процесу.
 
   Твердження суб'єкта звернення зі скаргою про невиконання
Центральною виборчою комісією Рішення Конституційного Суду України
від 24 грудня 2004 року N 22-рп/2004 ( v022p710-04 ) у справі за
конституційним  поданням  46 народних депутатів України щодо
відповідності Конституції  України  (конституційності)  Закону
України "Про особливості застосування Закону України "Про вибори
Президента України"  при  повторному  голосуванні  26  грудня
2004 року" (справа про особливості застосування Закону України
"Про вибори Президента України") не відповідає дійсності, що
підтверджується рішенням Верховного Суду України від 26 грудня
2004 року ( n0119700-04 ), ухваленим за результатами розгляду
справи за  скаргою  кандидата  на  пост  Президента  України
Януковича В.Ф. на дії та постанови Центральної виборчої комісії
від 21 грудня 2004 року N 1349 ( v1349359-04 ) та від 25 грудня
2004 року N 1360 ( v1360359-04 ), в якому, зокрема, вказано на
належне виконання Центральною виборчою комісією вищезгаданого
Рішення Конституційного Суду України.
 
   Разом з тим, відповідно до частини другої статті 93 Закону
України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) скарги на
рішення, дії чи бездіяльність Центральної  виборчої  комісії
розглядаються виключно Верховним Судом України та не можуть
розглядатися самою Центральною виборчою комісією. З огляду на це,
скарга кандидата на пост Президента України Януковича В.Ф. у
частині щодо невиконання Рішення Конституційного Суду України від
24 грудня 2004 року ( v022p710-04 ) підлягає залишенню без
розгляду.
 
   Стосовно списків виборців, які використовувалися під час
повторного голосування 26 грудня 2004 року на виборах Президента
України, та ігнорування виборчими комісіями змін, внесених до
списків  виборців,  виготовлених  для  проведення  повторного
голосування 21 листопада 2004 року, слід зазначити, що відповідно
до частини першої статті 3 Закону України "Про особливості
застосування Закону України "Про вибори Президента України" при
повторному голосуванні 26 грудня 2004 року" ( 2221-15 ) списки
виборців  для  повторного  голосування  26 грудня 2004 року
виготовляються не пізніш як за шість днів до дня повторного
голосування  на  підставі  списків  виборців,  складених для
голосування 31 жовтня 2004 року з урахуванням уточнень, внесених
до них у визначеному Законом України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ) порядку, тобто до 20 години 31 жовтня
2004 року. Згідно з частиною дев'ятою статті 3 Закону України "Про
особливості застосування Закону України "Про вибори Президента
України" при  повторному  голосуванні  26  грудня 2004 року"
( 2221-15 ) список виборців на спеціальній виборчій дільниці
складається дільничною виборчою комісією не пізніш як за три дні
до дня повторного голосування на підставі відомостей, поданих
керівником відповідного закладу, та заяв виборців про виключення
зі списку виборців за місцем проживання і про намір голосувати на
цій дільниці.
 
   У частині  третій статті 94 Закону України "Про вибори
Президента України" ( 474-14 ) встановлено, що скарга  щодо
порушень, які мали місце до дня голосування, може бути подана не
пізніше часу закінчення дня, що передує початку голосування.
 
   Отже, в частині оскарження складення списків виборців подана
до Центральної виборчої комісії 28 грудня 2004 року скарга
розгляду не підлягає.
 
   Щодо уточнення списків виборців, то доданими до  скарги
доказами не підтверджується факт оскарження кандидатом на пост
Президента України Януковичем В.Ф. неправильностей у списках
виборців у встановленому законом порядку та строки, а також
спростовується масовий характер допущених при складанні списків
виборців для повторного голосування 26 грудня 2004 року недоліків.
 
   Разом з тим, у скарзі кандидата на пост Президента України
відсутні докази щодо неправомірного використання списків виборців
конкретними виборчими  комісіями  при  повторному  голосуванні
26 грудня 2004 року на виборах Президента України.
 
   При розгляді зазначеної скарги Центральна виборча комісія
бере до уваги той факт, що до протоколів територіальних виборчих
комісій про підсумки повторного голосування, які надійшли в
установленому законом порядку до Центральної виборчої комісії,
додані акти та постанови відповідних виборчих комісій, окремі
думки членів виборчих комісій, які розглядатимуться Центральною
виборчою комісією з наданням правової оцінки під час встановлення
результатів виборів Президента України.
 
   Зафіксовані в окремих доданих до скарги актах порушення
порядку видачі виборчих бюлетенів не доводять їх масовості та не
підтверджують наявності підстав для визнання голосування навіть на
окремо взятих виборчих дільницях недійсним. Зазначені порушення не
вплинули на результати повторного голосування 26 грудня 2004 року
на виборах Президента України. Крім того, значна частина з
досліджених Центральною виборчою комісією актів про такі порушення
не містить будь-яких відміток, що підтверджували б факт подання їх
до відповідних дільничних чи територіальних виборчих комісій для
прийняття відповідних рішень з конкретних порушень, а також ці
акти складено з порушенням вимог щодо їх оформлення, передбачених
у пункті 6 частини сьомої статті 69 Закону України "Про вибори
Президента України" ( 474-14 ), також ці акти повторюються між
собою двічі, тричі тощо.
 
   При оскарженні порушень передбаченого статтею 76  Закону
України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) порядку видачі
виборцям виборчих бюлетенів заявником скарги також не дотримано
встановленого цим Законом порядку оскарження.
 
   Відповідно до частини першої статті 76 Закону України "Про
вибори Президента України" ( 474-14 ) виборчі бюлетені  для
голосування на виборах Президента України видаються виборцям
членами дільничної виборчої комісії, рішення, дії чи бездіяльність
яких згідно з частиною другою статті 104 зазначеного Закону
оскаржуються до відповідної територіальної виборчої комісії або
місцевого суду за місцезнаходженням дільничної виборчої комісії. У
зв'язку з цим скарга кандидата на пост Президента  України
Януковича В.Ф. у цій частині не підлягає розгляду Центральною
виборчою комісією.
 
   Дії Центральної виборчої комісії щодо незабезпечення, на
думку скаржника, належної кількості виборчих бюлетенів на виборчих
дільницях також не можуть бути оскаржені до Центральної виборчої
комісії, оскільки, як зазначалося вище, відповідно до частини
другої статті 93 Закону України "Про вибори Президента України"
( 474-14 ) скарги на рішення, дії чи бездіяльність Центральної
виборчої комісії розглядаються Верховним Судом України. Тому в цій
частині скарга підлягає залишенню без розгляду.
 
   Разом з тим, Центральна виборча комісія вбачає за необхідне
зазначити, що відповідно до частини другої статті 9 Закону України
"Про  особливості  застосування  Закону  України "Про вибори
Президента України"  при  повторному  голосуванні  26  грудня
2004 року" ( 2221-15 ) виборчі бюлетені для повторного голосування
виготовляються у кількості, що на один  відсоток  перевищує
кількість виборців, які включені до списків виборців, виготовлених
відповідно до статті 3 цього Закону. При цьому кількість виборчих
бюлетенів, яку необхідно було виготовити для проведення повторного
голосування 26 грудня 2004 року на виборах Президента України,
визначена  в  межах кожного територіального виборчого округу
постановою Центральної виборчої комісії від 15 грудня 2004 року
N 1305 ( v1305359-04 ).
 
   Правомірність дій  Центральної  виборчої  комісії  щодо
виготовлення виборчих  бюлетенів  для  повторного  голосування
26 грудня 2004 року, а також законність прийняття зазначеної
постанови Центральної виборчої комісії (  v1305359-04  )  та
відповідність її змісту вимогам чинного законодавства України про
вибори Президента України підтверджено рішенням Верховного Суду
України від 22 грудня 2004 року, ухваленого за результатами
розгляду справи за скаргою кандидата на пост Президента України
Януковича В.Ф. на постанову Центральної виборчої комісії від
15 грудня 2004 року N 1305 "Про кількість виготовлення виборчих
бюлетенів для повторного голосування 26 грудня 2004 року на
виборах Президента України".
 
   Крім того, враховуючи допущені окремими дільничними виборчими
комісіями неточності у відомостях, зазначених у графі 2 протоколів
цих дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на
виборчих дільницях під час голосування в день виборів Президента
України 31 жовтня 2004 року щодо кількості виборців, внесених до
списку виборців на виборчій дільниці, на підставі яких Центральною
виборчою комісією забезпечувалося централізоване  виготовлення
виборчих бюлетенів для повторного голосування 26 грудня 2004 року
на виборах Президента України, Центральною виборчою комісією було
забезпечено  виготовлення  виборчих  бюлетенів для повторного
голосування 26 грудня 2004 року на виборчих дільницях N 72
територіального виборчого округу N 45 (Донецька область), N 222
територіального виборчого округу N 202 (Черкаська область) та
N 178 територіального виборчого округу N 67 (Житомирська область)
відповідно до прийнятих Центральною виборчою комісією 25 грудня
2004 року  постанов  N  1365  (  v1365359-04  ) та N 1371
( v1371359-04 ) щодо внесення змін до постанови Центральної
виборчої комісії від 15 грудня 2004 року N 1305 ( v1305359-04 )
"Про кількість виготовлення виборчих бюлетенів для повторного
голосування 26 грудня 2004 року на виборах Президента України".
 
   У частині оскарження проведення передвиборної агітації скарга
підлягає залишенню без  розгляду  у  зв'язку  з  порушенням
встановленого Законом України "Про вибори Президента України"
( 474-14 ) строку оскарження. Так, враховуючи, що відповідно до
частини третьої статті 57 Закону України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ) агітація  перед  повторним  голосуванням
закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем повторного
голосування, а також відсутність у скарзі викладу обставин щодо
проведення передвиборної агітації в день голосування, будь-які
порушення порядку проведення передвиборної агітації могли бути
оскаржені до 24 години дня, що передує дню початку голосування, на
підставі частини третьої статті 94 Закону України "Про вибори
Президента України".
 
   Крім того, при оскарженні порушень передбаченого Законом
України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) порядку
проведення передвиборної агітації з використанням засобів масової
інформації територіальні виборчі  комісії  не  є  суб'єктами
оскарження таких порушень відповідно до частини першої статті 102
Закону України "Про вибори Президента України".
 
   Разом з тим, проведення передвиборної агітації з порушенням
встановленого Законом України "Про вибори Президента України"
( 474-14  )  порядку  та  всупереч  принципу  рівності  не
підтверджується  доданими  до  скарги  матеріалами,  а також
спростовується розглянутими Центральною виборчою комісією скаргами
кандидата на пост Президента України Януковича В.Ф. та Партії
регіонів на порушення порядку ведення передвиборної агітації
кандидатом  на  пост  Президента  України Ющенком В.А. Так,
постановами від 20 грудня 2004 року N 1338 ( v1338359-04 ), 1339
( v1339359-04 ), 1341 ( v1341359-04 ), від 22 грудня 2004 року
N 1352 ( v1352359-04 ), 1353 ( v1353359-04 ), від 25 грудня
2004 року N 1377 ( v1377359-04 ), 1378 ( v1378359-04 ), 1379
( v1379359-04 ), 1364 ( v1364359-04 ) у задоволенні  скарг
заявникам відмовлено. Ті постанови Центральної виборчої комісії,
що були оскаржені в установленому законом порядку,  визнано
Верховним Судом України законними. Також Центральною виборчою
комісією 28 та 29 грудня 2004 року розглянуто ще три скарги
зазначених суб'єктів звернення з того ж предмета, у задоволенні
яких було відмовлено, про що прийнято відповідно  постанови
Центральної виборчої комісії від 28 грудня 2004 року N 1383
( v1383359-04 ) та N 1384 ( v1384359-04 ) і від 29 грудня 2004
року N 1385 ( v1385359-04 ). З огляду на це, зазначені вище
питання не підлягають повторному розгляду на підставі частини
другої  статті 8 Закону України  "Про  звернення  громадян"
( 393/96-ВР ).
 
   Відповідно до частини першої статті 100 Закону України "Про
вибори Президента України" (  474-14  )  рішення,  дії  чи
бездіяльність  органів  виконавчої  влади,  органів місцевого
самоврядування, підприємства, установи, закладу чи організації, їх
посадової чи службової особи оскаржуються виключно в судовому
порядку. У зв'язку з цим не підлягає розгляду скарга кандидата на
пост Президента України Януковича В.Ф. у частині, що стосується
втручання у виборчий процес органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.
 
   Центральна виборча  комісія  не  вирішує  також  питання
морально-етичного характеру, які знаходяться за межами правового
регулювання законодавства України про вибори Президента України.
 
   Крім того, виборча комісія при розгляді скарги встановлює
наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги
суб'єкта звернення і заперечення зацікавлених осіб, на підставі
доказів. Види доказів, порядок їх подання,  дослідження  та
врахування визначено у статті 97 Закону України "Про вибори
Президента України" ( 474-14 ). Згідно з частиною третьою цієї
статті Закону ( 474-14 ) обставини (факти), для доведення яких
законом встановлені певні засоби доказування, не можуть доводитися
іншими засобами доказування. Зокрема, у пункті 1 частини третьої
статті 56 Закону України  "Про  вибори  Президента  України"
( 474-14 ) передбачено судовий порядок встановлення факту підкупу
виборців.
 
   Отже, факт підкупу виборців Центральною виборчою комісією не
встановлюється,  а  рішень судових органів із цього питання
заявником скарги Центральній виборчій комісії не надано.
 
   Кандидатом на пост Президента  України  Януковичем  В.Ф.
оскаржується до Центральної виборчої комісії також і виготовлення,
облік, видача та використання відкріпних посвідчень у зв'язку з
відсутністю, на думку скаржника, належного контролю за цими
виборчими процедурами з боку Центральної виборчої комісії. Як
зазначалося вище, відповідно до частини другої статті 93 Закону
України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) до повноважень
Центральної виборчої комісії не належить розгляд на рішення, дії
чи бездіяльність Центральної виборчої комісії, які оскаржуються
виключно до Верховного Суду України. З огляду на це, скарга
кандидата на пост Президента України Януковича В.Ф. у цій частині
також підлягає залишенню без розгляду.
 
   Крім того, відповідно до частини третьої статті 4 Закону
України "Про особливості застосування Закону України "Про вибори
Президента України"  при  повторному  голосуванні  26  грудня
2004 року" ( 2221-15 ) видача виборцям відкріпних посвідчень
закінчується  о  20  годині  останньої  п'ятниці перед днем
голосування. Згідно з частиною третьою статті 94 Закону України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 ) скарга щодо порушень,
які мали місце до дня голосування, може бути подана не пізніше
часу закінчення дня, що передує дню початку голосування. Тому
подана до Центральної виборчої комісії скарга в частині видачі
відкріпних посвідчень підлягає залишенню без розгляду як така, що
подана з порушенням встановленого у Законі України "Про вибори
Президента України" ( 474-14 ) строку оскарження.
 
   Контроль за використанням відкріпних посвідчень здійснювався
в порядку, встановленому статтями 4, 12 Закону України "Про
особливості застосування Закону України "Про вибори Президента
України" при повторному голосуванні  26  грудня  2004  року"
( 2221-15 ). Так, на виконання вимог частини п'ятої статті 4
зазначеного Закону ( 2221-15 ) Центральною виборчою комісією
оприлюднено  на  своєму офіційному веб-сайті інформацію щодо
кількості відкріпних посвідчень,  виданих  усіма  дільничними
виборчими комісіями кожного територіального виборчого округу, та
щодо кількості виборців, які мали намір проголосувати за ними в
кожному  територіальному  виборчому  окрузі.  Відомості  щодо
відкріпних посвідчень, вказані в частинах першій, другій статті 12
зазначеного Закону ( 2221-15 ), були офіційно опубліковані в
газетах "Голос України" (N 248 (3498) від 29 грудня 2004 року) та
"Урядовий кур'єр" (N 249 (2911) від 29 грудня 2004 року).
 
   Таким чином, Центральною виборчою комісією здійснено контроль
за використанням відкріпних посвідчень у визначеному Законом
України "Про особливості застосування Закону України "Про вибори
Президента України"  при  повторному  голосуванні  26  грудня
2004 року" ( 2221-15 ) порядку.
 
   Подана до Центральної виборчої комісії скарга в частині, що
стосується порушень вимог законодавства України  про  вибори
Президента України щодо складу виборчих комісій, також не підлягає
розгляду у зв'язку з порушенням встановлених Законом України "Про
вибори Президента України" ( 474-14 ) строків оскарження, оскільки
йдеться про порушення, які мали місце до дня голосування та які
повинні були бути оскаржені, згідно з частиною третьою статті 94
Закону України "Про вибори Президента України",  не  пізніше
24 години дня, що передує дню голосування.
 
   Посилання в скарзі на недотримання територіальними виборчими
комісіями встановленого виборчим законодавством порядку утворення
дільничних виборчих комісій та неправильний розподіл керівних
посад у них спростовується відсутністю в Центральній виборчій
комісії за весь період організації підготовки до проведення
повторного голосування 26 грудня 2004 року скарг з боку кандидатів
на пост Президента України, їх довірених осіб щодо порушень при
формуванні складу дільничних виборчих комісій.
 
   На обґрунтування свого твердження про створення перешкод
офіційним  спостерігачам у здійсненні ними своїх повноважень
скаржником подано копії восьми актів, сім з яких не підтверджують
факту перешкоджання офіційним спостерігачам бути присутніми у
приміщеннях виборчих комісій. Одним актом зафіксовано інцидент між
офіційними  спостерігачами від кандидатів на пост Президента
України Ющенка В.А. та Януковича В.Ф., для розв'язання якого
викликалися співробітники органів внутрішніх справ.
 
   При розгляді оскаржених порушень щодо порядку голосування за
межами приміщення для голосування слід зазначити, що відповідно до
частини третьої статті 75 Закону України "Про вибори Президента
України" ( 474-14 ) організацію проведення голосування покладено
на дільничні виборчі комісії, рішення, дії чи бездіяльність яких,
як зазначалося вище, оскаржуються до відповідної територіальної
виборчої комісії або до місцевого суду за місцезнаходженням
дільничної виборчої комісії в порядку, визначеному у статті 104
Закону України "Про вибори Президента України".
 
   Крім того, заявник не надав Центральній виборчій комісії
доказів щодо підтвердження свого висновку про те, що "мільйони
виборців України мали проблеми з голосуванням чи взагалі не змогли
проголосувати". Заявник не вказав у скарзі та не надав доказів
стосовно того, що дільничні і територіальні виборчі комісії або
судові органи не приймали, не розглядали та не вирішували такі
питання.
 
   При оскарженні протоколів дільничних виборчих комісій про
підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, а також їх
транспортування  разом  з  іншими  виборчими  документами до
територіальних виборчих комісій заявником скарги не дотримано
порядку оскарження, встановленого статтями 82, 104 Закону України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 ). При цьому оскарження
названих протоколів дільничних виборчих комісій виходить за межі
предмета поданої до  Центральної  виборчої  комісії  скарги.
Центральна виборча комісія не вбачає за можливе встановлення
фактів конкретних порушень щодо протоколів дільничних виборчих
комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях та
порядку їх транспортування до відповідних територіальних виборчих
комісій на підставі тих документів, що були подані скаржником до
Центральної виборчої комісії, а також на підставі наявних в
Центральній виборчій комісії матеріалів.
 
   На порушення вимог пункту 5 частини другої статті 95 Закону
України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ) у скарзі
кандидата на пост Президента України Януковича В.Ф. не міститься
жодних конкретних обставин та доказів  стосовно  того,  які
територіальні виборчі комісії не розглянули подані до них заяви і
скарги про порушення дільничними виборчими комісіями порядку
підрахунку голосів виборців.
 
   Крім того,  заявником  скарги  зазначено  як  порушення
законодавства України про вибори Президента України встановлення
територіальними  виборчими  комісіями  підсумків  повторного
голосування в межах територіальних виборчих округів у той час,
коли "в судах не був закінчений розгляд своєчасно поданих скарг на
бездіяльність, дії та рішення дільничних  виборчих  комісій,
вчинених при підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях
виборчого округу і термін розгляду цих скарг не закінчився". Разом
з тим, закони України "Про вибори Президента України" ( 474-14 ),
"Про особливості застосування  Закону  України  "Про  вибори
Президента України"  при  повторному  голосуванні  26  грудня
2004 року" ( 2221-15 ) не містять положень, згідно з якими
територіальні виборчі комісії встановлюють підсумки голосування в
межах відповідних територіальних виборчих округів лише після
закінчення визначених законом строків оскарження та розгляду цих
скарг судовими органами. Натомість, відповідно до частини першої
статті  82  Закону  України "Про вибори Президента України"
( 474-14 ) територіальні виборчі комісії зобов'язані проводити
безперервні  засідання, які починаються з моменту закінчення
голосування та тривають до встановлення підсумків голосування в
територіальному  виборчому  окрузі.  Заборона  встановлювати
результати виборів Президента України до закінчення встановлених
законом строків оскарження та розгляду скарг поширюється лише на
Центральну виборчу комісію, до повноважень якої й віднесено
встановлення результатів виборів Президента України.
 
   Таким чином, Центральна виборча комісія встановила, що скарга
кандидата на пост Президента України Януковича В.Ф. у частині, що
стосується порушень, які мали місце до дня голосування, та
порушень, розгляд яких не належить до повноважень Центральної
виборчої комісії, підлягає залишенню без розгляду.
 
   Відповідно до частини п'ятої статті 94 Закону України "Про
вибори Президента України" ( 474-14 ) строк подання  скарги
продовженню або поновленню не підлягає.
 
   Беручи до уваги наведене, Центральна виборча комісія не
знаходить підстав для висновку про наявність масових порушень
виборчого законодавства  при повторному голосуванні 26 грудня
2004 року на виборах  Президента  України,  що  унеможливлює
достовірне встановлення  результатів  повторного  голосування
26 грудня 2004 року на виборах Президента України як в межах
територіальних виборчих округів, окремому закордонному виборчому
окрузі, так і в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.
 
   Разом з тим, Центральна виборча комісія відзначає також, що
підставами для оскарження дій та бездіяльності територіальних
виборчих комісій у переважній більшості зазначено ті обставини,
які мали місце до дня голосування, і в разі наявності будь-яких
порушень виборчого законодавства при  організації  підготовки
повторного голосування 26 грудня 2004 року на виборах Президента
України суб'єкт звернення зі скаргою мав можливість оскаржити їх у
встановленому Законом України "Про вибори Президента України"
( 474-14 ) порядку. Крім того, окремі обставини, про які йдеться в
скарзі, вже були предметом розгляду як Центральної виборчої
комісії, так і Верховного Суду України, відповідно до рішень якого
з питань, порушених у скарзі кандидата на пост Президента України,
визнано законність та правомірність рішень і дій Центральної
виборчої комісії під час організації підготовки та проведення
повторного голосування 26 грудня 2004 року на виборах Президента
України. Згідно з частиною п'ятою статті 124 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статті 11 Закону України "Про судоустрій України"
( 3018-14 ) судові рішення ухвалюються іменем України та є
обов'язковими до виконання усіма органами  державної  влади,
органами  місцевого  самоврядування,  їх  посадовими особами,
об'єднаннями громадян та іншими організаціями, громадянами та
юридичними особами на всій території України.
 
   Отже, твердження  кандидата  на  пост Президента України
Януковича В.Ф. про неможливість встановити на підставі протоколів
територіальних виборчих комісій територіальних виборчих округів
N 1-225  про  підсумки  голосування  в  межах  відповідних
територіальних виборчих округів результати повторного голосування
26 грудня 2004 року на виборах Президента України в порядку,
визначеному законами  України "Про вибори Президента України"
( 474-14 ), "Про особливості застосування Закону України "Про
вибори Президента України" при повторному голосуванні 26 грудня
2004 року" ( 2221-15 ) Центральна виборча комісія вважає такими,
що  не знайшли свого підтвердження під час розгляду скарги
Центральною виборчою комісією.
 
   Таким чином, Центральна виборча комісія встановила, що скарга
кандидата на пост Президента України Януковича В.Ф. у частині щодо
порушень порядку встановлення територіальними виборчими комісіями
підсумків голосування в межах територіальних виборчих округів
N 1-225 підлягає залишенню без задоволення у зв'язку з відсутністю
підтверджених належними доказами фактів про такі порушення або
невстановленням у визначеному законом порядку наявності фактів
таких порушень.
 
   Враховуючи викладене,  відповідно до статей 21, 22, 25,
частини першої статті 26, статей 28, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 85,
92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 104 Закону України "Про вибори
Президента України" ( 474-14 ), статей 2, 3, 4, 6, 12, 14, 15
Закону України "Про особливості застосування Закону України "Про
вибори Президента України" при повторному голосуванні 26 грудня
2004 року" ( 2221-15 ), частини другої статті 8 Закону України
"Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ), керуючись статтями 11, 12,
13, частиною четвертою статті 14, частинами першою, другою,
четвертою статті 15 Закону України "Про Центральну  виборчу
комісію"  ( 1932-15  ),   Центральна   виборча   комісія
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Скаргу кандидата на пост Президента України Януковича
Віктора Федоровича на дії та бездіяльність територіальних виборчих
комісій територіальних виборчих округів N 1-225 по встановленню
результатів  волевиявлення  громадян  України  при повторному
голосуванні 26 грудня 2004 року на виборах Президента України в
частині щодо встановлення фактів порушень, які мали місце до дня
голосування, та порушень, розгляд яких не належить до повноважень
Центральної виборчої комісії, залишити без розгляду.
 
   2. У задоволенні скарги кандидата на пост Президента України
Януковича В.Ф. в іншій частині відмовити.
 
   3. Копії цієї постанови  надіслати  кандидату  на  пост
Президента України Януковичу В.Ф. та територіальним виборчим
комісіям територіальних виборчих округів N 1-225  з  виборів
Президента України.
 
 Голова Центральної виборчої комісії          Я.ДАВИДОВИЧ

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка