Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 29.10.2001 N 1087

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            30.12.2004 N 1270
 
 
        Про внесення змін до постанови НКРЕ
           від 29.10.2001 N 1087
 
 
   Згідно з  Законами  України  "Про  електроенергетику"
( 575/97-ВР ) та  "Про державну статистику", Положенням  про
Національну  комісію  регулювання  електроенергетики  України,
затвердженим Указом Президента України від 21.04.1998 N 335/98
( 335/98 ), Національна  комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. До постанови НКРЕ від 29.10.2001 N 1087 ( v1087227-01 )
"Про відомчу статистичну звітність НКРЕ" внести такі зміни:
   у підпункті 1.1 назву форми відомчої статистичної звітності
N 13-НКРЕ викласти у новій редакції: "Звіт про надходження коштів
на поточний рахунок ліцензіатів";
   у пунктах 2 та 3 слова "фінансово-аналітичного управління" та
"фінансово-аналітичному управлінню" замінити відповідно в усіх
відмінках  словами  "управління  ліцензійного  контролю  та
територіальних представництв".
 
   2. До Інструкції щодо заповнення  відомчої  статистичної
звітності форми N 13-НКРЕ "Звіт про окремі види надходжень на
поточні рахунки ліцензіатів з передачі  електричної  енергії
місцевими (локальними) мережами та з постачання електроенергії за
регульованим тарифом", затвердженої постановою НКРЕ від 29.10.2001
N 1087 ( v1087227-01 ), внести такі зміни:
   назву Інструкції ( v1087227-01 ) викласти у новій редакції:
"Інструкція щодо заповнення форми відомчої статистичної звітності
N 13-НКРЕ "Звіт про надходження коштів на поточний рахунок
ліцензіатів";
   у тексті слова "фінансово-аналітичного управління" замінити
словами  "управління  ліцензійного контролю та територіальних
представництв";
   розділ 4 викласти у новій редакції:
   "4. Пояснення щодо заповнення форми відомчої статистичної
звітності N 13-НКРЕ
 
   4.1. У графах 3-4 "Залишок коштів" зазначаються залишки
коштів на початок року та початок звітного періоду, за який
наводяться дані.
 
   4.2. У графах 5-14 "Звітний період" зазначається період часу,
за який наводяться дані.
 
   4.3. У графі 15 "Залишок на кінець  звітного  періоду"
зазначається залишок нарахованих, але несплачених коштів на кінець
звітного періоду.
 
   4.4. У рядку 01 "Надходження коштів, всього" зазначається
загальна сума коштів, нарахованих і сплачених на поточний рахунок
ліцензіатів протягом відповідного періоду з урахуванням податку на
додану вартість (ПДВ).
 
   4.5. У рядку 02 "За постачання, передачу (транспортування)
електричної енергії" наводиться сума коштів,  нарахованих  і
сплачених  споживачами за передачу та постачання електричної
енергії згідно з затвердженим алгоритмом перерахування коштів та
коштів, отриманих за транспортування електричної енергії, яка
належить іншим ліцензіатам, і надійшли на поточний  рахунок
компанії протягом відповідного звітного періоду.
 
   4.6. У рядку 03 "Компенсація втрат електричної енергії інших
ліцензіатів" наводиться сума коштів, які отримує ліцензіат як
компенсацію за втрати при користуванні його мережами іншими
ліцензіатами протягом відповідного звітного періоду.
 
   4.7. У рядку 04 "Інші надходження коштів від ліцензованої
діяльності" зазначається загальна сума коштів, нарахованих і
сплачених протягом відповідного періоду.
 
   4.8. У  рядку  041  "Плата  за  перетоки  реактивної
електроенергії" наводиться сума коштів, нарахованих і сплачених
споживачами за перетоки реактивної електроенергії, які надійшли на
поточний рахунок компанії протягом відповідного звітного періоду.
 
   4.9. У рядку 042 "За завдані енергопостачальнику збитки"
наводиться сума коштів, отриманих енергопостачальником у рахунок
відшкодування завданих йому збитків.
 
   4.10. У  рядку  043  "Штрафи, пені, за понад договірне
споживання" зазначається сума пені, штрафів, за понад договірне
споживання електричної енергії, які нараховані і сплачені протягом
відповідного періоду.
 
   4.11. У рядку 044 "За виконання додаткових робіт, пов'язаних
з ліцензованою діяльністю" наводиться сума коштів, отриманих
енергопостачальником за виконання додаткових робіт, пов'язаних з
ліцензованою діяльністю (за видачу технічних умов на підключення
споживачів до електричних мереж, надання інформаційних послуг
незалежним постачальникам, повторне підключення до мереж компанії
тощо).
 
   4.12. У рядку 05 "Надходження від інших видів діяльності"
наводиться сума коштів, отриманих від інших, окрім ліцензованих,
видів діяльності з розбивкою по видах надходжень".
 
   3. Форму відомчої статистичної звітності (форма N 13-НКРЕ)
викласти у новій редакції, що додається.
 
 Голова Комісії                     С.Тітенко
 
 
         ВІДОМЧА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
 
                коди
 
------------------------------------------------------------------------------------------
|код   |організації|території|Галузі |виду    |форми  |організаційно-|вищої   |
|ліцензі-|складача - |за КОАТУУ|за ЗКГНГ|економічної|власності|правової   |організації|
|ата   |ідентифіка-|     |    |діяльності |за КФВ  |форми     |ідентифіка-|
|    |ційний код |     |    |за КВЕД  |     |господарювання|ційний код |
|    |за ЄДРПОУ |     |    |      |     |за КОПФГ   |за ЄДРПОУ |
|--------+-----------+---------+--------+-----------+---------+--------------+-----------|
|  1  |   2   |  3  |  4  |   5   |  6  |   7    |   8   |
|--------+-----------+---------+--------+-----------+---------+--------------+-----------|
|    |      |     |    |      |     |       |      |
------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Кому подається Національна      Форма N 13-НКРЕ
        комісія        (подається щоквартально
        регулювання      в електронному вигляді
        електроенергетики   та поштою)
        України
                   Затверджена постановою НКРЕ
 Адреса     03680, м. Київ,    29.10.2001 N 1087
        вул. Смоленська, 19  ( v1087227-01 )
                   (в редакції постанови НКРЕ
 Організація-складач ______________  від 30.12.2004 N 1270
                   Погоджена Держкомстатом
 Код ліцензіата ___________________
                   Подається до НКРЕ та ТП НКРЕ
 Адреса (організація складач) _____  ліцензіатом, який здіснює
                   підприємницьку діяльність з
 Форма власності __________________  передачі та постачання
                   електричної енергії за
 Вид діяльності ___________________  регульованим тарифом
                   до 25 числа місяця,
 Організаційно-правова ____________  наступного за звітним
                   кварталом, на паперовому
 форма господарювання _____________  носії та електронною поштою
                   (form13@nerc.qov.ua).
 
 
                ЗВІТ
   про надходження коштів на поточний рахунок ліцензіатів
          за ____ квартал 200__ року
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники       |код  |залишок   |звітний період                       |зали- |
|           |рядка |коштів   |-----------------------------------------------------------|шок на|
|           |    |      |1 місяць  |2 місяць  |3 місяць  |за звітний |з початку |кінець|
|           |    |      |      |      |      |квартал  |року    |звіт- |
|           |    |------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|ного |
|           |    |на  |на  |нара-|спла-|нара-|спла-|нара-|спла-|нара-|спла-|нара-|спла-|пері- |
|           |    |поча-|поча- |хова-|чено |хова-|чено |хова-|чено |хова-|чено |хова-|чено |оду  |
|           |    |ток |ток  |но  |   |но  |   |но  |   |но  |   |но  |   |   |
|           |    |року |звітн.|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|           |    |   |пері- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|           |    |   |оду  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|           |    |-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|           |    |тис. |тис. |тис. |тис. |тис. |тис. |тис. |тис. |тис. |тис. |тис. |тис. |тис. |
|           |    |грн. |грн. |грн. |грн. |грн. |грн. |грн. |грн. |грн. |грн. |грн. |грн. |грн. |
|----------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|      1     |  2  | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  |
|----------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|Надходження коштів  |01   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|всього з них:     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|За постачання,    |02   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|передачу       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|електричної енергії  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|Компенсація втрат   |03   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|електричної енергії  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|інших ліцензіатів   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|Інші надходження   |04   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|коштів від      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|ліцензованої     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|діяльності      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|Плата за перетоки   |041  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|реактивної      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|електроенергії    |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|За завдані      |042  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|енергопостачальнику  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|збитки        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|Штрафи, пені, за понад|043  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|договірне споживання |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|За виконання     |044  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|додаткових робіт,   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|пов'язаних з     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|ліцензованою     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|діяльністю      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|Надходження від інших |05   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|видів діяльності,   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|всього        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|у тому числі:     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|- Електромонтажні   |051  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|роботи для споживачів |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|- Реконструкція    |052  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|ел. мереж на     |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|замовлення споживачів |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|- Пусконалагоджувальні|053  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|та лабораторні роботи |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|- Оренда основних   |054  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|засобів        |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|- Благодійні внески  |055  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|споживачів та платежі |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|споживачів на розвиток|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|електричних мереж   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|- Реалізація інших  |056  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|оборотних активів   |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|(прибуток/збиток):  |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|- купівля           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|- продаж       |    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|- ...         |n   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------+-------+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------|
|- ...         |... n+1|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 "__" _________ р. Керівник організації ______ __________________
                    підпис прізвище, ініціали
 
 Виконавець    Головний бухгалтер  ______ __________________
                    підпис прізвище, ініціали
 тел.
       М.П.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка