Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо змін до алгоритму розрахунку економічних нормативів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
      Генеральний департамент банківського нагляду
 
               Л И С Т
 
         30.12.2004 N 40-108/424-13783
 
                   Департаментам НБУ
                   Головним управлінням
                   Національного банку України
                   в Автономній Республіці Крим
                   та по місту Києву та
                   Київській області,
                   територіальним управлінням
                   Національного банку України,
                   банкам України
                   Асоціації українських банків
 
 
        Щодо змін до алгоритму розрахунку
           економічних нормативів
 
 
   Відповідно до постанови Правління Національного банку України
від 17.06.2004 N 280 ( z0918-04 ) "Про затвердження Плану рахунків
бухгалтерського  обліку  банків  України  та  Інструкції про
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України"
(далі - Постанова N 280), починаючи зі звітності за станом на
06.01.2005, вносяться зміни в програмний комплекс щодо розрахунків
економічних  нормативів,  порядок визначення яких встановлено
Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні,
затвердженою постановою Правління Національного банку України від
28.08.2001 N 368 ( z0841-01 ), із змінами (далі - Інструкція).
 
   У зв'язку з тим, що за роз'ясненням Національного банку
України від 02.12.2004 N 12-111/1756-12501 банки зобов'язані
привести бухгалтерський облік операцій відповідно  до  вимог
Постанови N 280 ( z0918-04 ) у строк до 25.01.2005, тому на
перехідний період, тобто з 06.01.2005 до 25.01.2005 розрахунок
економічних нормативів має здійснюватися з урахуванням рахунків
бухгалтерського обліку як за чинним, так і за новим Планом
рахунків бухгалтерського обліку банків України.
 
   1. При  розрахунку економічних нормативів слід врахувати
наступне:
   1) Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2):
   Ар - активи, зважені на відповідний коефіцієнт ризику:
   доповнити рахунками:
   1502/1, 1502/2, 1502/3 - за даними аналітичного  обліку
відповідно до файла 42; 1600/1А; 1600/2А; 1607/1; 1607/2; 2036КА;
2063; 2066КА; 2076КА; 2106КА; 2116КА; 2203; 2206КА; 2212; 2215;
2216КА; 2220; 2226КА; 2227; 2228; 2229; 2292.
   2) Норматив адекватності основного капіталу (Н3):
   ЗА - загальні активи доповнити рахунками:
   1403; 1404; 1413; 1414; 1423; 1424; 1502; 1600А; 1607А; 2203;
2215; 2220; 2227; 2228; 2229; 2292.
   Загальні активи, що коригуються (зменшуються),  доповнити
рахунками:
   1592; 1593; 2036; 2066; 2076; 2106; 2116; 2206; 2216; 2226.
   3) Норматив поточної ліквідності (Н5):
   Апв - активи первинної та вторинної ліквідності:
   доповнити рахунками: 1413; 1414; 1423; 1424; 1502; 1600А;
2063; 2066КА; 2076КА; 2106КА; 2116КА; 2203; 2206КА.
   З - зобов'язання банку:
   доповнити рахунками: 1500П; 1602; 1626КП; 3340; 3346КП.
   4) Норматив короткострокової ліквідності (Н6):
   Ал - ліквідні активи:
   доповнити рахунками: 1502; 1600А.
   Зк - короткострокові зобов'язання:
   доповнити рахунками: 1316КП; 1500П; 1600П; 1602; 2606.
   5) Нормативи кредитного ризику (Н7, Н8, Н9, Н10):
   Зс, Зв, Зін, СЗін:
   доповнити рахунками: 1526КА; 1600А; 2063; 2072;  2076КА;
2106КА; 2116КА; 2203; 2206КА; 2216КА; 2220; 2226КА; 2292.
   6) Норматив ризику загальної відкритої  (довгої/короткої)
валютної позиції (Н13):
   ВПа - балансові та позабалансові активи:
   доповнити рахунками:
   1403; 1404; 1413; 1414; 1423; 1424; 1502; 1526КА; 1592КА;
1593КА; 1600А; 1607А; 2036КА; 2066КА; 2076КА; 2106КА; 2116КА;
2206КА; 2216КА; 2226КА; 2227; 2228; 2229; 2292.
   ВПз - балансові та позабалансові зобов'язання:
   доповнити рахунками: 1313; 1322; 1326КП; 1500П; 1507П; 1602;
1617; 1626КП; 1627; 3346КП; 3347; 3348.
 
   2. Відповідно до пункту 2 постанови Правління Національного
банку України від 17.06.2004 N 267 ( z0825-04 ) банки, починаючи з
30.12.2004, мають коригувати (зменшувати) розмір регулятивного
капіталу на суму перевищення вартості основних засобів  над
розміром регулятивного капіталу.
   До основних засобів слід враховувати наступні рахунки: 4400;
4409; 4430; 4431; 4500; 4509; 4530.
 
   3. На виконання вимог підпункту "в" (абзац одинадцятий)
пункту 1.4 глави 1 розділу II Інструкції ( z0841-01 ) до структури
файла 42 вводиться аналітичний облік за рахунком 5100/4 "Сума
дооцінки основних засобів поточного року".
 
   4. Відповідно до вимог  пункту  3  постанови  Правління
Національного банку України від 15.09.2004 N 443 ( z1261-04 ) "Про
затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності
банків  в  Україні"  порядок  визначення  банків,  що мають
дотримуватися  спеціальних  значень  економічних  нормативів,
установлених для спеціалізованих ощадних банків, уводиться в дію,
починаючи з 01.01.2005 та за даними звітності за січень місяць
2005 року.
   У зв'язку   з   цим   розрахунок   співвідношення
середньоарифметичних  залишків  за вкладами фізичних осіб до
середньоарифметичних  залишків  пасивів  банку  (далі  -
співвідношення)  за  останні  30  календарних  днів  поспіль
здійснюється за наступним порядком: початкова дата розрахункового
періоду береться місяць назад від звітної дати плюс 1 робочий
день. Наприклад: до розрахунку, що здійснюється на 01.02.2005,
приймаються  дані за період з 02.01.2005 по 01.02.2005; до
розрахунку, що здійснюється на 02.02.2005, приймаються дані за
період з 03.01.2005 по 02.02.2005.
   За таким самим порядком розраховується співвідношення за
180 календарних днів (за період - шість місяців назад від дати
обрахунку плюс 1 день).
 
   5. Починаючи з 01.01.2005, розрахунок економічних нормативів
має здійснюватися за всі дні кожного звітного місяця, а саме:
починаючи з другого числа місяця (тобто за 1-е число звітного
місяця) і закінчуючи першим числом наступного місяця (тобто за
31 число звітного місяця).
 
 В. о. заступника Голови               В.В.Пушкарьов

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка