Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про створення комісії з питань утилізації та знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 30.12.2004 р. N 565-р-04

Про створення комісії з питань утилізації та знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2004 року N 508 "Про затвердження Порядку утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів", з метою організації в області роботи з утилізації і знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів:

1. Створити обласну комісію з питань утилізації та знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв і тютюнових виробів та затвердити її склад згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про комісію з питань утилізації та знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв і тютюнових виробів згідно з додатком 2.

3. Обласній комісії організувати роботу щодо забезпечення утилізації та знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

4. Координацію роботи та контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника управління споживчого ринку облдержадміністрації Рудниченка В. В.

 

Голова облдержадміністрації 

В. Г. Яцуба 

 

Додаток 1
до розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
від 30 грудня 2004 р. N 565-р-04 

СКЛАД
обласної комісії з питань утилізації та знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв і тютюнових виробів

ПАСІЧНИК
Валерій Анатолійович 

заступник голови обласної ради по виконавчому апарату - керуючий справами, голова комісії (за згодою) 

РУДНИЧЕНКО
Віталій Володимирович 

начальник управління споживчого ринку облдержадміністрації 

РОБЕРТС
Маргарита Віталіївна 

перший заступник начальника управління споживчого ринку облдержадміністрації, секретар комісії 

САРАНЦЕВ
Віктор Олексійович 

заступник Голови Державної податкової адміністрації у Дніпропетровській області (за згодою) 

МАМАТОВ
Валерій Петрович 

директор державного підприємства "Дніпростандартметрологія" (за згодою) 

ГОГУАДЗЕ
Георгій Гівійович 

начальник Головного управління у справах захисту прав споживачів у Дніпропетровській області (за згодою) 

РИЖЕНКО
Сергій Анатолійович 

головний державний санітарний лікар Дніпропетровської області (за згодою) 

КРИКУН
Олексій Олексійович 

начальник Управління Міністерства внутрішніх справ України у Дніпропетровській області (за згодою) 

КУДЕЛЯ
Павло Олександрович 

заступник Дніпропетровського міського голови (за згодою) 

ПОДОПЛЄЛОВА
Надія Леонідівна 

заступник Криворізького міського голови з питань діяльності виконавчих органів - начальник управління розвитку підприємництва (за згодою) 

ЧОБАНЯН
Арташ Аршикович 

заступник Дніпродзержинського міського голови - начальник управління по координації торгівлі, громадського харчування (за згодою) 

КАЧАНОВ
Сергій Олександрович 

начальник регіонального управління Департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів Державної податкової адміністрації у Дніпропетровській області, депутат обласної ради (за згодою) 

ІВЧЕНКО
Юрій Федорович 

начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації 

ГОМОНЮК
Ганна Семенівна 

начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації. 

 

Керівник апарату
облдержадміністрації 

 
Ю. І. Кирпа 

 

Додаток 2
до розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації
від 30 грудня 2004 р. N 565-р-04 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань утилізації та знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв і тютюнових виробів

1. Це Положення розроблене відповідно до пункту 4 Порядку утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2004 року N 508, та наказу Державної податкової адміністрації України від 5 липня 2004 року N 374 "Про затвердження Типового положення про комісію з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 липня 2004 року за N 869/9468, і визначає порядок діяльності комісії з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - продукція).

2. Комісія з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - комісія) є колегіальним органом, який розглядає питання щодо утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, нормативно-правовими актами, які регулюють відносини у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, цим Положенням.

4. Основні завдання комісії:

прийняття рішення щодо утилізації або знищення неякісної або небезпечної продукції;

участь у проведенні утилізації або знищення продукції;

ведення обліку утилізації або знищення неякісної або небезпечної продукції.

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

приймає рішення про утилізацію або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

розглядає документи, що є підставою для проведення утилізації або знищення продукції;

підписує, за наслідками проведення утилізації або знищення продукції, акт в особі уповноваженого представника;

вирішує спірні питання, які виникають під час проведення утилізації або знищення продукції.

6. Основними формами роботи комісії є її засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на місяць. Головує на засіданнях голова комісії.

7. Засідання комісії є правомочним тільки за умови присутності всіх її членів.

8. Секретар комісії формує проект порядку денного засідання комісії. Порядок денний засідання комісії затверджується безпосередньо на її засіданні.

9. Засідання комісії ведеться в протокольній формі. Рішення про утилізацію або знищення продукції приймається колегіально, відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

10. Для прийняття рішення про утилізацію або знищення продукції до комісії подаються на розгляд такі документи:

рішення спеціально уповноваженого органу виконавчої влади про вилучення з обігу продукції;

рішення власника продукції;

висновок експерта про визнання неякісними або небезпечними алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

товаросупровідні документи на продукцію, яка підлягає утилізації або знищенню.

11. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади, який вилучив з обігу продукцію, або власник цієї продукції, які прийняли рішення про утилізацію або знищення продукції, подають зразки таких виробів до експертної установи для проведення експертизи, яка проводиться за рахунок сторони, що ініціює цю експертизу.

12. Подані документи реєструються секретарем комісії в журналі обліку та формуються в окремі справи за кожним видом продукції, яка підлягає утилізації або знищенню.

13. Рішення про утилізацію або знищення продукції складається за формою, затвердженою наказом Державної податкової адміністрації України від 5 липня 2004 року N 374 "Про затвердження Типового положення про комісію з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

14. Перед початком утилізації або знищення продукції комісія проводить огляд виробів з метою перевірки відповідності наявної кількості та найменувань виробів, зазначених у рішенні про утилізацію або знищення продукції.

15. Про проведення утилізації або знищення продукції складається акт, що підписується відповідними посадовими особами підприємства, яке виконало ці роботи, та уповноваженим представником комісії. Акт складається за встановленою формою, затвердженою наказом Державної податкової адміністрації України від 5 липня 2004 року N 374 "Про затвердження Типового положення про комісію з питань утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

16. Акт складається в трьох примірниках, один з яких залишається на підприємстві, що проводило утилізацію або знищення продукції, другий надається замовнику, третій - комісії.

17. Бланки актів утилізації або знищення продукції виготовляються друкарським способом. Сторінки акта повинні бути пронумеровані.

18. Підприємство, яке проводило утилізацію або знищення продукції, веде облік актів утилізації або знищення продукції.

19. Члени комісії зобов'язані забезпечувати конфіденційність одержаної інформації.

 

Керівник апарату
облдержадміністрації 

 
Ю. І. Кирпа 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка