Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про міський бюджет на 2005 рік

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Двадцять дев'ята сесія IV скликання

РІШЕННЯ

від 30.12.2004 р. N 658

Про міський бюджет на 2005 рік

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України та Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" Чернівецька міська рада вирішила:

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2005 рік у сумі 167457,4 тис. грн., у тому числі обсяг дотації вирівнювання - 2245,5 тис. грн. та субвенції з державного бюджету - 22647,1 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 122734,4 тис. грн., спеціального фонду бюджету - 44723,0 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку - 26700,0 тис. грн. (додаток 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2005 рік у сумі 167057,4 тис. грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі - 122734,4 тис. грн. та спеціального фонду бюджету - 44323,0 тис. грн. за функціональною (додаток 2) та відомчою (додаток 3) структурою бюджету.

3. Установити розмір оборотної касової готівки міського бюджету у сумі 500 тис. грн.

4. Затвердити на 2005 рік:

Обсяг повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету у сумі 5,0 тис. грн.

Обсяг надання кредитів із спеціального фонду міського бюджету у сумі 400,0 тис. грн. (додаток 4).

5. Відповідно до повноважень, переданих районним у місті радам, визначити:

5.1. Доходи районних бюджетів:

5.1.1. податок з доходів фізичних осіб у відсотках, затверджених п. 6 рішення;

5.1.2. земельний податок з фізичних осіб (75 %);

5.1.3. 100 % надходжень ринкового збору (від ринків на відповідній території), за виключенням ринків КП МТК "Калинівський ринок", МКП "Газкомплектприлад" та АТВТ АК "Буковина-Авто";

5.1.4. надходження державного мита, сплаченого на відповідній території фізичними особами;

5.1.5. субвенції з Державного бюджету України;

5.1.6. адмінштрафи, накладені районними адмінкомісіями;

5.1.7. 6 % від суми надходження ринкового збору з КП МТК "Калинівський ринок" до бюджету Садгірського району.

5.2. Видатки районних бюджетів на:

5.2.1. утримання органів місцевого самоврядування;

5.2.2. соцзахист та соціальне забезпечення;

5.2.3. житлово-комунальне господарство;

5.2.4. інші видатки.

6. Затвердити бюджетам районів м. Чернівців норматив відрахувань від податку з доходів фізичних осіб у 2005 році (у відсотках):

- Першотравневий - 2,82;

- Садгірський - 0,74;

- Шевченківський - 2,47.

7. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 5) на 2005 рік - субвенції з державного бюджету на:

- виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам - 5317,8 тис. грн.;

- надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 11326,6 тис. грн.;

- надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 86,3 тис. грн.;

- надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших, передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - 1057,0 тис. грн.

8. Установити розмір резервного фонду міського бюджету на 2005 рік у сумі 500 тис. грн.

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2005 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

- нарахування на заробітну плату (код 1120);

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

- забезпечення продуктами харчування (код 1133);

- трансферти населенню (код 1340).

10. Затвердити відомчу класифікацію видатків міського бюджету на 2005 рік (додаток 6).

11. Затвердити перелік об'єктів (додаток 7), фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку.

Дозволити виконавчому комітету міської ради за обгрунтованим поданням головних розпорядників коштів міського бюджету вносити зміни в зазначений перелік в межах загального обсягу коштів.

12. Установити, що департаменти, управління та відділи міської ради, керівники бюджетних установ:

12.1. утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ і організацій в кошторисах;

12.2. мають право приймати зобов'язання на здійснення видатків або платежів тільки в межах бюджетних асигнувань, затверджених їм на 2005 рік;

12.3. можуть проводити поточні видатки, пов'язані з утриманням бюджетних установ, у разі, коли відсутня заборгованість із заробітної плати (стаття 64 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік").

Якщо після прийняття цього рішення повноваження на виконання функцій або надання послуг, на які затверджене бюджетне призначення, передається від одного головного розпорядника коштів міського бюджету іншому, то дія бюджетного призначення не припиняється і може застосовуватися у порядку, встановленому цим рішенням для виконання тих же функцій чи надання тих же послуг головним розпорядником коштів міського бюджету, якому це повноваження передано.

13. Керівникам установ та організацій, які фінансуються з міського бюджету, передбачити в кошторисах на 2005 рік в повному обсязі кошти на оплату праці з нарахуваннями, спожитого природного газу, теплової та електричної енергії, водопостачання і водовідведення, послуг зв'язку, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених виплат.

Доручити виконавчому комітету міської ради встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів згідно з додатками 2 та 3 до цього рішення.

14. Установити, що в тих випадках, коли управління та інші виконавчі органи міської ради, депутати міської ради вносять до міської ради пропозиції щодо виділення додаткових асигнувань з міського бюджету, вони повинні одночасно подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків міського бюджету.

15. Для покриття тимчасових касових розривів, що виникають в процесі виконання по загальному фонду міського бюджету, надати право виконкому міської ради отримувати короткотермінові та середньострокові позички у фінансово-кредитних установах, органах Державного казначейства України відповідно до статті 58 Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік".

16. Надати право міському голові в процесі виконання бюджетів м. Чернівців та, в разі необхідності, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань економіки, бюджету та фінансів вносити зміни в розподіл субвенції між міським бюджетом та бюджетами районів міста, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог населенню.

17. Дозволити фінансовому управлінню міської ради в процесі виконання міського бюджету, у виключних випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету, здійснювати перерозподіл його бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах в межах їх загального обсягу.

17.1. При цьому, забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах на:

17.1.1. оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

17.1.2. капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки;

17.1.3. видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів державної влади, за рахунок зменшення інших видатків.

18. Встановити, що міські комунальні підприємства (крім збиткових та планово-дотаційних) сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності 2004 року (крім результатів фінансово-господарської діяльності у 2004 р., з яких сплачено частину прибутку відповідно до п. 19 рішення 18 сесії міської ради XXIV скликання від 25.12.2003 р. N 358 "Про міський бюджет на 2004 рік") та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2005 році до спеціального фонду міського бюджету частину прибутку в розмірі 10 %.

19. Схвалити текст Звернення до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік " (додається).

Доручити постійній комісії міської ради з питань економіки, бюджету та фінансів і фінансовому управлінню продовжити роботу над вивченням пропозицій постійних комісій та окремих депутатів міської ради щодо внесення змін до міського бюджету.

20. Додатки 1 - 7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

21. Рішення сесії міської ради "Про міський бюджет на 2005 рік" ввести в дію з 1 січня 2005 року.

22. Визнати таким, що не набув чинності, пункт 2 рішення 29 сесії міської ради IV скликання від 23.12.2004 р. N 619 "Про внесення змін до міського бюджету на 2004 рік та затвердження тимчасового розпису міського бюджету на I квартал 2005 року".

23. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління Прокопця Є. Д.

24. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економіки, бюджету та фінансів.

 

Чернівецький міський голова 

М. Федорук 

 

Додаток 1
до рішення Чернівецької міської ради
від 30 грудня 2004 р. N 658 

Доходи міського бюджету міста Чернівці на 2005 рік

(тис. грн.)

Код 

Показники 

Сума 

  

Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів 

  

11010000 

Податок з доходів фізичних осіб 

51722,5 

14060300 

Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що справляється виконавчими органами місцевих рад 

170,0 

14070000 

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами місцевих рад 

8520,0 

16050000 

Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва, у частині, що належить відповідним бюджетам 

17490,0 

22090000 

Державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам 

40,0 

23000000 

Надходження штрафів, що накладаються виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями 

116 

  

Разом по I кошику 

77954,1 

  

Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів 

  

11020200 

Податок на прибуток підприємств комунальної власності 

1500,0 

13030200 

Платежі за користування надрами місцевого значення 

95,0 

13050000 

Плата за землю 

8225,0 

14060100 

Податок на промисел 

25,0 

16010000 

Місцеві податки і збори 

10024,8 

16040000 

Фіксований сільськогосподарський податок 

10,0 

22020000 

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах 

0,9 

22080000 

Плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності 

6,0 

24060300 

Інші надходження 

1,0 

  

Разом по II кошику 

19887,7 

  

Всього по I та II кошиках 

97841,8 

41020100 

Дотації вирівнювання, що одержуються з державного бюджету 

2245,5 

  

Субвенції з державного бюджету 

  

41030600 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам 

5317,8 

41030800 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, а також звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я, частиною 2 статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту", та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 

11326,6 

41030900 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

5916,4 

41031000 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

86,3 

  

Разом субвенцій 

22647,1 

  

Разом по загальному фонду бюджету 

122734,4 

  

Спеціальний фонд 

  

12020000 

Податок з власників транспортних засобів 

4200,0 

14071500 

Плата за придбання торгового патенту пунктами продажу нафтопродуктів 

125,0 

21050400 

Дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, що е у власності територіальної громади м. Чернівці 

250,0 

24061600 

Інші надходження до фондів охорони природного середовища 

31,0 

25000000 

Власні надходження бюджетних установ 

4506,5 

31030000 

Надходження коштів від відчуження майна комунальної власності 

18000,0 

33010000 

Надходження коштів від продажу землі 

8450,0 

50080000 

Збір за забруднення навколишнього природного середовища 

120,5 

50110000 

Цільові фонди, створені міською радою 

9040,0 

  

Всього по спеціальному фонду 

44723,0 

  

Всього по бюджету 

167457,4 

 

Секретар міської ради 

Т. Єремічук 

 

Додаток 2
до рішення Чернівецької міської ради
від 30 грудня 2004 р. N 658 

Видатки міського бюджету на 2005 рік за функціональною структурою бюджету

(тис. грн.)

Код 

Найменування 

Видатки загального фонду 

Видатки спеціального фонду 

Разом 

Всього загальні видатки 

Поточні (1000) 

в т. ч. 

Капі-
тальні (2000) 

Всього спеціальні видатки 

Поточні (1000) 

в т. ч. 

Капі-
тальні (2000) 

В т. ч. бюджет розвитку 

Оплата праці (1110) 

Оплата комуналь-
них послуг та енерго-
носіїв (1160) 

Оплата праці (1110) 

Оплата кому-
нальних послуг та енерго-
носіїв (1160) 

010000 

  

4626,00 

4626,00 

2782,80 

118,50 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4626,00 

010116 

  

4626,00 

4626,00 

2782,80 

118,50 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4626,00 

070000 

Освіта 

47827,90 

47827,90 

29549,60 

4108,00 

0,00 

1521,00 

1521,00 

44,70 

11,30 

0,00 

0,00 

49348,90 

070101 

Дошкільні заклади освіти 

15653,90 

15653,90 

8725,00 

1703,60 

0,00 

1420,00 

1420,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

17073,90 

070201 

Загальноосвітні школи (в т. ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

28131,50 

28131,50 

18470,00 

2091,00 

0,00 

35,00 

35,00 

1,00 

10,50 

0,00 

0,00 

28166,50 

070202 

Вечірні (змінні) школи 

289,30 

289,30 

200,50 

13,70 

0,00 

40,00 

40,00 

26,20 

0,20 

0,00 

0,00 

329,30 

070301 

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати 

1159,50 

1159,50 

518,70 

168,30 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1159,50 

070303 

Дитячі будинки (в тому числі сімейного типу, прийомні сім'ї) 

23,00 

23,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

23,00 

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

1176,40 

1176,40 

762,00 

104,10 

0,00 

26,00 

26,00 

17,50 

0,60 

0,00 

0,00 

1202,40 

070802 

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 

307,80 

307,80 

140,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

307,80 

070804 

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 

863,10 

863,10 

588,40 

24,20 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

863,10 

070806 

Інші заклади освіти 

203,50 

203,50 

145,00 

3,10 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

203,50 

070807 

Інші освітні програми 

19,90 

19,90 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

19,90 

080000 

Охорона здоров'я 

29764,40 

29664,40 

18535,00 

1629,00 

100,00 

2058,20 

1805,50 

629,10 

129,70 

252,70 

0,00 

31822,60 

080101 

Лікарні 

7243,80 

7143,80 

4500,00 

484,50 

100,00 

194,60 

160,60 

2,50 

16,20 

34,00 

0,00 

7438,40 

080203 

Пологові будинки 

6365,50 

6365,50 

3986,00 

670,00 

0,00 

633,10 

546,10 

219,40 

49,80 

87,00 

0,00 

6998,60 

080209 

Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги 

4441,10 

4441,10 

2788,00 

83,50 

0,00 

26,90 

16,40 

0,30 

3,10 

10,50 

0,00 

4468,00 

080300 

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 

10109,30 

10109,30 

6375,00 

333,50 

0,00 

164,50 

145,50 

12,50 

28,40 

19,00 

0,00 

10273,80 

080500 

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

1124,20 

1124,20 

748,00 

54,00 

0,00 

1039,10 

936,90 

394,40 

32,20 

102,20 

0,00 

2163,30 

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я 

435,30 

435,30 

105,00 

3,50 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

435,30 

081004 

Централізовані бухгалтерії 

45,20 

45,20 

33,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

45,20 

090000 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

1493,80 

1493,80 

888,00 

22,90 

0,00 

7,00 

7,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1500,80 

090412 

Інші видатки на соціальний захист населення 

65,00 

65,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

65,00 

091101 

Утримання центрів соціальних служб для молоді 

162,90 

162,90 

106,80 

7,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

162,90 

091102 

Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді 

28,50 

28,50 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

28,50 

091103 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

31,00 

31,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

31,00 

091204 

Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому 

1128,80 

1128,80 

781,20 

15,90 

0,00 

7,00 

7,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1135,80 

091209 

Фінансова підтримка громадських організацій 

77,60 

77,60 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

77,60 

100000 

Житлово-комунальне господарство 

8336,70 

6251,70 

0,00 

0,00 

2085,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

8336,70 

100103 

Дотація житлово-комунальному господарству 

170,00 

170,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

170,00 

100202 

Водопровідно-каналізаційне господарство 

300,00 

0,00 

0,00 

0,00 

300,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

300,00 

100203 

Благоустрій міст, сіл, селищ 

4684,70 

2984,70 

0,00 

0,00 

1700,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4684,70 

100207 

Берегоукріплювальні роботи 

70,00 

30,00 

0,00 

0,00 

40,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

70,00 

100302 

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

1852,00 

1807,00 

0,00 

0,00 

45,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1852,00 

100303 

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства 

1260,00 

1260,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1260,00 

110000 

Культура і мистецтво 

3329,50 

3250,50 

2078,00 

190,00 

79,00 

920,30 

849,90 

472,50 

17,00 

70,40 

0,00 

4249,80 

110201 

Бібліотеки 

531,90 

481,90 

280,00 

38,30 

50,00 

2,60 

2,60 

1,00 

0,00 

0,00 

0,00 

534,50 

110204 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

633,00 

604,00 

318,00 

115,70 

29,00 

557,80 

489,80 

215,00 

16,50 

68,00 

0,00 

1190,80 

110205 

Школи естетичного виховання дітей 

1840,30 

1840,30 

1290,00 

35,00 

0,00 

357,90 

355,50 

255,50 

0,50 

2,40 

0,00 

2198,20 

110300 

Кінематографія 

30,00 

30,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

30,00 

110502 

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

294,30 

294,30 

190,00 

1,00 

0,00 

2,00 

2,00 

1,00 

0,00 

0,00 

0,00 

296,30 

120000 

Засоби масової інформації 

250,00 

250,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

250,00 

120100 

Телебачення і радіомовлення 

42,70 

42,70 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

42,70 

120201 

Періодичні видання (газети та журнали) 

192,30 

192,30 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

192,30 

120300 

Книговидання 

15,00 

15,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

15,00 

130000 

Фізична культура і спорт 

1158,80 

1158,80 

701,60 

60,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1158,80 

130102 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

48,00 

48,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

48,00 

130106 

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури 

12,00 

12,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

12,00 

130107 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

1048,80 

1048,80 

701,60 

60,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1048,80 

130110 

Фінансова підтримка спортивних споруд 

50,00 

50,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

50,00 

150000 

Будівництво 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

26300,00 

0,00 

0,00 

0,00 

26300,00 

26300,00 

26300,00 

150101 

Капітальні вкладення 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

26300,00 

0,00 

0,00 

0,00 

26300,00 

26300,00 

26300,00 

160000 

Сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство 

30,00 

30,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

30,00 

160101 

Землеустрій 

30,00 

30,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

30,00 

170000 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 

5359,40 

5359,40 

0,00 

0,00 

0,00 

4325,00 

2515,00 

0,00 

0,00 

1810,00 

0,00 

9684,40 

170102 

Місцевий автомобільний транспорт 

1057,50 

1057,50 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1057,50 

170602 

Міський електротранспорт 

4301,90 

4301,90 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4301,90 

170703 

Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4325,00 

2515,00 

0,00 

0,00 

1810,00 

0,00 

4325,00 

180000 

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 

50,00 

50,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

50,00 

180404 

Підтримка малого і середнього підприємництва 

50,00 

50,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

50,00 

240000 

Цільові фонди 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3561,50 

2683,60 

96,00 

6,00 

877,90 

0,00 

3561,50 

240604 

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

151,50 

51,50 

0,00 

0,00 

100,00 

0,00 

151,50 

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3410,00 

2632,10 

96,00 

6,00 

777,90 

0,00 

3410,00 

250000 

Видатки, не віднесені до основних груп 

20507,90 

20212,90 

735,00 

44,00 

295,00 

5630,00 

5630,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

26137,90 

250102 

Резервний фонд 

500,00 

500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

500,00 

250326 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям і інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 

5317,80 

5317,80 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5317,80 

250328 

Субвенція з держ. бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг та субсидій населенню на оплату електроенерг., прир. газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 

11326,60 

11326,60 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

11326,60 

250329 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством інших пільг населенню на оплату послуг зв'язку та компенсаційних виплат за пільгові перевезення 

1057,00 

1057,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1057,00 

250330 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого і рідкого пічного палива, скрапленого газу 

86,30 

86,30 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

86,30 

250380 

Інші субвенції 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5630,00 

5630,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5630,00 

250404 

Інші видатки 

2220,20 

1925,20 

735,00 

44,00 

295,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2220,20 

Разом: 

  

122734,40 

120175,40 

55270,00 

6172,40 

2559,00 

44323,00 

15012,00 

1242,30 

164,00 

29311,00 

26300,00 

167057,40 

 

Секретар міської ради 

Т. Єремічук 

 

Додаток 3
до рішення Чернівецької міської ради
від 30 грудня 2004 р. N 658 

Розподіл видатків міського бюджету на 2005 рік за відомчою структурою бюджету

(тис. грн.)

Код  

Найменування  

Видатки загального фонду  

Видатки спеціального фонду 

Разом 

Всього загальні видатки 

Поточні (1000) 

в т. ч. 

Капі-
тальні (2000) 

Всього спеці-
альні видатки 

Поточні (1000) 

в т. ч. 

Капі-
тальні (2000) 

В т. ч. бюджет розвитку 

Оплата праці (1110) 

Оплата кому-
нальних послуг та енерго-
носіїв (1160) 

Оплата праці (1110) 

Оплата кому-
нальних послуг та енерго-
носіїв (1160) 

006 

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради 

2406,20 

2406,20 

1112,60 

52,00 

0,00 

9270,00 

8262,10 

96,00 

6,00 

1007,90 

230,00 

11676,20 

010116 

Органи місцевого самоврядування 

1981,60 

1981,60 

1112,60 

52,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1981,60 

070802 

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 

80,00 

80,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

80,00 

091209 

Фінансова підтримка громадських організацій 

67,60 

67,60 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

67,60 

120100 

Телебачення і радіомовлення 

42,70 

42,70 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

42,70 

120201 

Періодичні видання (газети та журнали) 

192,30 

192,30 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

192,30 

120300 

Книговидання 

15,00 

15,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

15,00 

150101 

Капітальні вкладення 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

230,00 

0,00 

0,00 

0,00 

230,00 

230,00 

230,00 

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3410,00 

2632,10 

96,00 

6,00 

777,90 

0,00 

3410,00 

250380 

Інші субвенції 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5630,00 

5630,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5630,00 

250404 

Інші видатки 

27,00 

27,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

27,00 

007 

Господарське управління Чернівецької міської ради 

2144,00 

1849,00 

735,00 

44,00 

295,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2144,00 

250404 

Інші видатки 

2144,00 

1849,00 

735,00 

44,00 

295,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2144,00 

020 

Управління освіти Чернівецької міської ради 

48464,90 

48464,90 

30060,30 

4128,20 

0,00 

1521,00 

1521,00 

44,70 

11,30 

0,00 

0,00 

49985,90 

010116 

Органи місцевого самоврядування 

202,20 

202,20 

138,70 

0,20 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

202,20 

070101 

Дошкільні заклади освіти 

15653,90 

15653,90 

8725,00 

1703,60 

0,00 

1420,00 

1420,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

17073,90 

070201 

Загальноосвітні школи (в т.ч. школа - дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 

28131,50 

28131,50 

18470,00 

2091,00 

0,00 

35,00 

35,00 

1,00 

10,50 

0,00 

0,00 

28166,50 

070202 

Вечірні (змінні) школи 

289,30 

289,30 

200,50 

13,70 

0,00 

40,00 

40,00 

26,20 

0,20 

0,00 

0,00 

329,30 

070301 

Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати 

1159,50 

1159,50 

518,70 

168,30 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1159,50 

070401 

Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 

1176,40 

1176,40 

762,00 

104,10 

0,00 

26,00 

26,00 

17,50 

0,60 

0,00 

0,00 

1202,40 

070802 

Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 

227,80 

227,80 

140,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

227,80 

070804 

Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти 

863,10 

863,10 

588,40 

24,20 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

863,10 

070806 

Інші заклади освіти 

203,50 

203,50 

145,00 

3,10 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

203,50 

070807 

Інші освітні програми 

19,90 

19,90 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

19,90 

130107 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

537,80 

537,80 

372,00 

20,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

537,80 

030 

Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради 

29906,40 

29806,40 

18614,30 

1631,90 

100,00 

2058,20 

1805,50 

629,10 

129,70 

252,70 

0,00 

31964,60 

010116 

Органи місцевого самоврядування 

142,00 

142,00 

79,30 

2,90 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

142,00 

080101 

Лікарні 

7243,80 

7143,80 

4500,00 

484,50 

100,00 

194,60 

160,60 

2,50 

16,20 

34,00 

0,00 

7438,40 

080203 

Пологові будинки 

6365,50 

6365,50 

3986,00 

670,00 

0,00 

633,10 

546,10 

219,40 

49,80 

87,00 

0,00 

6998,60 

080209 

Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги 

4441,10 

4441,10 

2788,00 

83,50 

0,00 

26,90 

16,40 

0,30 

3,10 

10,50 

0,00 

4468,00 

080300 

Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 

10109,30 

10109,30 

6375,00 

333,50 

0,00 

164,50 

145,50 

12,50 

28,40 

19,00 

0,00 

10273,80 

080500 

Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки 

1124,20 

1124,20 

748,00 

54,00 

0,00 

1039,10 

936,90 

394,40 

32,20 

102,20 

0,00 

2163,30 

081002 

Інші заходи по охороні здоров'я 

435,30 

435,30 

105,00 

3,50 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

435,30 

081004 

Централізовані бухгалтерії 

45,20 

45,20 

33,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

45,20 

050 

Управління праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради 

1203,80 

1203,80 

781,20 

15,90 

0,00 

7,00 

7,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1210,80 

090412 

Інші видатки на соціальний захист населення 

65,00 

65,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

65,00 

091204 

Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому 

1128,80 

1128,80 

781,20 

15,90 

0,00 

7,00 

7,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1135,80 

091209 

Фінансова підтримка громадських організацій 

10,00 

10,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

10,00 

060 

Відділ у справах сім'ї та молоді Чернівецької міської ради 

245,40 

245,40 

106,80 

7,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

245,40 

070303 

Дитячі будинки (в тому числі сімейного типу, прийомні сім'ї) 

23,00 

23,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

23,00 

091101 

Утримання центрів соціальних служб для молоді 

162,90 

162,90 

106,80 

7,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

162,90 

091102 

Програми і заходи центрів соціальних служб для молоді 

28,50 

28,50 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

28,50 

091103 

Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 

31,00 

31,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

31,00 

080 

Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради 

13724,90 

11839,90 

268,80 

14,50 

1885,00 

20376,50 

2566,50 

0,00 

0,00 

17810,00 

15900,00 

34101,40 

010116 

Органи місцевого самоврядування 

415,70 

415,70 

268,80 

14,50 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

415,70 

100103 

Дотація житлово-комунальному господарству 

170,00 

170,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

170,00 

100202 

Водопровідно-каналізаційне господарство 

300,00 

0,00 

0,00 

0,00 

300,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

300,00 

100203 

Благоустрій міст, сіл, селищ 

4297,80 

2797,80 

0,00 

0,00 

1500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4297,80 

100207 

Берегоукріплювальні роботи 

70,00 

30,00 

0,00 

0,00 

40,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

70,00 

100302 

Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства 

1852,00 

1807,00 

0,00 

0,00 

45,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1852,00 

100303 

Ремонтно-будівельні організації житлово-комунального господарства 

1260,00 

1260,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1260,00 

150101 

Капітальні вкладення 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

15900,00 

0,00 

0,00 

0,00 

15900,00 

15900,00 

15900,00 

170102 

Місцевий автомобільний транспорт 

1057,50 

1057,50 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1057,50 

170602 

Міський електротранспорт 

4301,90 

4301,90 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4301,90 

170703 

Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

4325,00 

2515,00 

0,00 

0,00 

1810,00 

0,00 

4325,00 

240604 

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

151,50 

51,50 

0,00 

0,00 

100,00 

0,00 

151,50 

110 

Управління культури Чернівецької міської ради 

3603,40 

3524,40 

2133,50 

193,00 

79,00 

920,30 

849,90 

472,50 

17,00 

70,40 

0,00 

4523,70 

010116 

Органи місцевого самоврядування 

87,00 

87,00 

55,50 

3,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

87,00 

100203 

Благоустрій міст, сіл, селищ 

186,90 

186,90 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

186,90 

110201 

Бібліотеки 

531,90 

481,90 

280,00 

38,30 

50,00 

2,60 

2,60 

1,00 

0,00 

0,00 

0,00 

534,50 

110204 

Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 

633,00 

604,00 

318,00 

115,70 

29,00 

557,80 

489,80 

215,00 

16,50 

68,00 

0,00 

1190,80 

110205 

Школи естетичного виховання дітей 

1840,30 

1840,30 

1290,00 

35,00 

0,00 

357,90 

355,50 

255,50 

0,50 

2,40 

0,00 

2198,20 

110300 

Кінематографія 

30,00 

30,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

30,00 

110502 

Інші культурно-освітні заклади та заходи 

294,30 

294,30 

190,00 

1,00 

0,00 

2,00 

2,00 

1,00 

0,00 

0,00 

0,00 

296,30 

150 

Управління по фізичній культурі і спорту Чернівецької міської ради 

621,00 

621,00 

329,60 

40,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

621,00 

130102 

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 

48,00 

48,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

48,00 

130106 

Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури 

12,00 

12,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

12,00 

130107 

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

511,00 

511,00 

329,60 

40,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

511,00 

130110 

Фінансова підтримка спортивних споруд 

50,00 

50,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

50,00 

190 

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради 

997,70 

797,70 

490,30 

22,50 

200,00 

10170,00 

0,00 

0,00 

0,00 

10170,00 

10170,00 

11167,70 

010116 

Органи місцевого самоврядування 

767,70 

767,70 

490,30 

22,50 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

767,70 

100203 

Благоустрій міст, сіл, селищ 

200,00 

0,00 

0,00 

0,00 

200,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

200,00 

150101 

Капітальні вкладення 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

10170,00 

0,00 

0,00 

0,00 

10170,00 

10170,00 

10170,00 

160101 

Землеустрій 

30,00 

30,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

30,00 

220 

Фінансове управління Чернівецької міської ради 

18168,50 

18168,50 

254,10 

0,20 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

18168,50 

010116 

Органи місцевого самоврядування 

380,80 

380,80 

254,10 

0,20 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

380,80 

250326 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям і інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 

5317,80 

5317,80 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5317,80 

250328 

Субвенція з держ. бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг та субсидій населенню на оплату електроенерг., прир. газу, послуг тепло-, водопостачання та водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття 

11326,60 

11326,60 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

11326,60 

250329 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством інших пільг населенню на оплату послуг зв'язку та компенсаційних виплат за пільгові перевезення 

1057,00 

1057,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1057,00 

250330 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого і рідкого пічного палива, скрапленого газу 

86,30 

86,30 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

86,30 

230 

Департамент економіки Чернівецької міської ради 

748,20 

748,20 

383,50 

23,20 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

748,20 

010116 

Органи місцевого самоврядування 

649,00 

649,00 

383,50 

23,20 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

649,00 

180404 

Підтримка малого і середнього підприємництва 

50,00 

50,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

50,00 

250404 

Інші видатки 

49,20 

49,20 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

49,20 

300 

Резервний фонд міського бюджету міста Чернівців 

500,00 

500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

500,00 

250102 

Резервний фонд 

500,00 

500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

500,00 

Разом: 

  

122734,40 

120175,40 

55270,00 

6172,40 

2559,00 

44323,00 

15012,00 

1242,30 

164,00 

29311,00 

26300,00 

167057,40 

 

Секретар міської ради 

Т. Єремічук 

 

Додаток 4
до рішення Чернівецької міської ради
від 30 грудня 2004 р. N 658 

Повернення кредитів до міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету на 2005 рік

(тис. грн.)

КВК
КФК 

Найменування 

Надання кредитів 

Повернення кредитів 

Кредитування - всього 

Загаль-
ний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загаль-
ний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Загаль-
ний фонд 

Спеціальний фонд 

Разом 

Всього 

у т. ч. бюд-
жет роз-
витку 

Всьо-
го 

у т. ч. бюд-
жет роз-
витку 

Всьо-
го 

у т. ч. бюд-
жет роз-
витку 

060 

Відділ у справах сім'ї та молоді 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

250908 

Надання кредитів молодим сім'ям на будівництво (придбання) житла 

  

376,0 

376,0 

376,0 

  

  

  

  

  

376,0 

376,0 

376,0 

250404 

  

24,0 

24,0 

24,0 

  

  

  

  

  

24,0 

24,0 

24,0 

250909 

Повернення кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла 

  

  

  

  

  

-5,0 

-5,0 

-5,0 

  

-5,0 

-5,0 

-5,0 

  

Разом 

  

400,0 

400,0 

400,0 

0,0 

-5,0 

-5,0 

-5,0 

0,0 

395,0 

395,0 

395,0 

 

Секретар міської ради 

Т. Єремічук 

 

Додаток 5
до рішення Чернівецької міської ради
від 30 грудня 2004 р. N 658 

Обсяги міжбюджетних трансфертів на 2005 рік

(тис. грн.)

Найменування районів 

Субвенція з державного бюджету (загального фонду) на: 

Разом 

виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 

надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 

надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 

Першотравневий 

1498,5 

3572,2 

7,3 

333,3 

5411,3 

Садгірський 

844,5 

961,6 

62,8 

85,1 

1954,0 

Шевченківський 

2974,8 

6792,8 

16,2 

638,6 

10422,4 

Всього: 

5317,8 

11326,6 

86,3 

1057,0 

17787,7 

 

Секретар міської ради 

Т. Єремічук 

 

Додаток 6
до рішення Чернівецької міської ради
від 30 грудня 2004 р. N 658 

Відомча класифікація видатків міського бюджету

Код 

Назва головного розпорядника коштів 

006 

Виконавчий комітет Чернівецької міської ради  

007 

Господарське управління Чернівецької міської ради 

020 

Управління освіти Чернівецької міської ради 

030 

Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради 

050 

Управління праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради 

060 

Відділ у справах сім'ї та молоді Чернівецької міської ради 

080 

Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради 

110 

Управління культури Чернівецької міської ради  

150 

Управління по фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради 

190 

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради  

220 

Фінансове управління Чернівецької міської ради  

230 

Департамент економіки Чернівецької міської ради  

300 

Резервний фонд міського бюджету міста Чернівців 

 

Секретар міської ради 

Т. Єремічук 

 

Додаток 7
до рішення Чернівецької міської ради
від 30 грудня 2004 р. N 658 

Перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку в 2005 році

(тис. грн.)

Код головного розпорядника коштів КФКФ 

Назва головного розпорядника коштів 

Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо 

Загальний обсяг фінансування будівництва 

Відсоток завершеності будівництва об'єкта на початок планового бюджетного року 

Всього видатків на завершення будівництва об'єкта на майбутні роки 

Всього видатків на поточний рік 

080 

Департамент житлово-комунального господарства 

  

  

  

  

150101  

Придбання техніки 

  

  

  

3750,0  

  

Придбання та будівництво житла 

  

  

  

2000,0  

  

Будівництво КНС в Садгірському районі 

1100,0 

  

  

1100,0  

  

Будівництво 2 черги полігону ТПВ 

2921,4 

48,6 

1500,0 

1500,0  

  

Будівництво асфальтного заводу 

650,0 

  

  

650,0  

  

Реконструкція зовнішнього освітлення 

1200,0 

31,0 

828,0 

500,0  

  

Модернізація та заміна ліфтів житлового фонду 

  

  

  

334,0  

  

Реконструкція самоплинного каналізаційного колектора від геріатричного пансіонату до КНС по вул. Карбулицького 

  

  

  

225,0 

  

Будівництво бювету з очисткою води по бул. Героїв Сталінграду 

  

  

  

500,0 

  

Будівництво теплопункту 

  

  

  

100,0 

  

Заміна аварійного насосно-силового обладнання на РКНС - 1, 1а, 5 

1600,0 

  

  

150,0  

  

Заміна аварійного насосно-силового обладнання на насосній станції 2-го підйому водогону "Дністер-Чернівці" 

1740,0 

0,4 

1733,0 

141,0 

  

Заміна аварійного насосно-силового обладнання на водопровідних станціях Рогізна, Біла, ТРП - 3, 5а 

890,0 

  

  

100,0  

  

Перекладання дільниці аварійного водогону в районі вул. Зарожанської - Челябінської 

1150,0 

  

  

200,0 

  

Перекладання повітряної дільниці аварійного водогону в районі зсувного схилу с. Біла 

1660,0 

  

  

30,0 

  

Перекладання водопроводу по вул. Червоноармійській (від вул. Комарова до вул. П. Кільцевої) 

230,0 

  

  

130,0 

  

Будівництво хлораторної на насосній станції Рогізна 

100,0 

  

  

100,0 

  

Виконання робіт по інтенсифікації системи подачі розподілу води 

250,0 

  

  

250,0 

  

Реконструкція водопроводу по вул. Сагайдачного (від вул. Головної до вул. Руської) 

250,0 

  

  

250,0 

  

Реконструкція каналізаційних мереж по вул. Старобельській  

150,0 

  

  

20,0 

  

Будівництво другої нитки каналізаційного дюкера через р. Прут в районі ГНС 

1200,0 

2,5 

1170,0 

500,0 

  

Заміна аварійних каналізаційних дюкерів в районі міських очисних споруд 

1200,0 

  

  

20,0 

  

Перекладання аварійної мережі по вул. Л. Кобилиці (від вул. Кармелюка до вул. Головної) та розподільчих мереж і вводів по вул. Л. Кобилиці (від вул. Ольжича до вул. Головної) 

  

  

  

350,0 

  

Будівництво дороги по вул. Воробкевича 

  

  

  

3000,0 

  

Всього по департаменту: 

  

  

  

15900,0 

190 

Департамент містобудівного комплексу та земельних відносин 

  

  

  

  

150101 

Переобладнання житлового будинку по вул. Луковецькій для відселенського фонду 

2700,0 

  

2700,0 

1000,0 

  

Будівництво житлового будинку для людей похилого віку 

  

  

  

200,0 

  

Ремонтно-реставраційні роботи по житлових будинках історичної забудови міста - всього, в т. ч.: 

  

  

  

  

  

Будинок по вул. Коцюбинського, 7 

750,0 

60,0 

300,0 

300,0 

  

Будинок по вул. Лермонтова, 1 

1800,0 

  

1800,0 

500,0 

  

Будинок по вул. Суворова, 6 

  

  

  

100,0 

  

Будинок по вул. Доброго, 15 

  

  

  

100,0 

  

Газифікація вулиць та житлових будинків пільгової категорії населення 

2500,0 

68,8 

780,0 

100,0 

  

Будівництво автономних котелень для опалення будинків 

  

  

  

450,0 

  

Будівництво корпусу дитячої лікарні по вул. Буковинській, 4 

  

  

  

500,0 

  

Будівництво 2-х електропідстанцій мікрорайону "Нові Ленківці" 

150,0 

  

  

150,0 

  

Каналізування (дренажна, зливова, побутова мережі) житлових масивів вулиць Залізняка, Каштанової, Залозецького, Кочубея, Пирогова та інших 

8500,0 

1,0 

8415,0 

500,0 

  

Влаштування зливової каналізації вулиці Б. Хмельницького 

  

  

  

100,0 

  

Реконструкція площі Філармонії 

  

  

  

2000,0 

  

Реконструкція будівлі філії міської дитячої поліклініки по вул. Горіхівській, 5 

  

  

  

100,0 

  

Будівництво школи N 31 по вул. Дібровецькій, 5а 

9500,0 

47,4 

4997,0 

3310,0 

  

Проектування та будівництво 2-го заживлення газом м. Чернівці 

  

  

  

50,0 

  

Проектування та реконструкція ГРС в Топорівцях 

  

  

  

60,0 

  

Проектування та будівництво клубу в мікрорайоні Ленківці 

  

  

  

50,0 

  

Реконструкція рекламної стели "Чернівці - сьогодні" 

  

  

  

70,0 

  

Реконструкція скверу на розі вул. Руська - Шевченка 

  

  

  

120,0 

  

Будівництво рекламних в'їзних знаків у місто 

  

  

  

40,0 

  

Будівництво шатрового даху над майданчиками із синтетичним покриттям по вул. Галицький шлях, 1 та вул. Воробкевича, 21  

  

  

  

70,0 

  

Реконструкція готелю СОУ "Буковина" 

650,0 

30,8 

450,0 

300,0 

  

Всього по департаменту: 

  

  

  

10170,0 

006 

Виконавчий комітет 

  

  

  

  

150101 

Внески в статутні фонди підприємств комунальної власності:  

  

  

  

  

  

- МКП харчування учнів шкіл 

  

  

  

150,0 

  

- МКП "Міський центр організації пасажирських перевезень" 

  

  

  

50,0 

  

- МКП "Нептун" 

  

  

  

30,0 

  

Всього по виконавчому комітету 

  

  

  

230,0 

  

Разом: 

  

  

  

26300,0 

 

Секретар міської ради 

Т. Єремічук 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка