Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про сертифікацію суб'єктів, що надають агентські послуги з продажу авіаційних перевезень на території України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

        ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ
         ЗА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2004 N 255
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 січня 2005 р.
                   за N 27/10307
 
 
      Про затвердження Положення про сертифікацію
       суб'єктів, що надають агентські послуги
    з продажу авіаційних перевезень на території України
 
  ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної служби
      України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації
   N 954 ( z1558-05 ) від 19.12.2005 )
 
 
 
   На виконання Указу Президента України від 23 листопада 1996
року N 1120 ( 1120/96 ) "Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 21 листопада 1996 року "Про невідкладні заходи
щодо впорядкування державного регулювання діяльності авіації в
Україні" та Указу Президента України від 15 липня 2004 року N 803
(  803/2004  )  "Про Державну службу України з нагляду за
забезпеченням безпеки авіації" (із змінами), а також з метою
вдосконалення системи продажу авіаційних перевезень на території
України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про сертифікацію  суб'єктів,  що
надають агентські послуги з продажу авіаційних перевезень на
території України, що додається.
 
   2. Начальнику управління авіаційних перевезень:
 
   2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
 
   2.2. Довести зазначений наказ до відома авіаперевізників, які
здійснюють авіаційні перевезення в(із) Україну.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Павлюка Ю.С.
 
 Голова                        В.О.Максимов
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Антимонопольного
 комітету України                   О.О.Костусєв
 
 Голова Державного комітету України
 з питань регуляторної політики
 та підприємництва                 Ю.А.Авксентьєв
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної служби
                   України
                   з нагляду за забезпеченням
                   безпеки авіації
                   30.12.2004 N 255
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 січня 2005 р.
                   за N 27/10307
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про сертифікацію суб'єктів, що надають
       агентські послуги з продажу авіаційних
         перевезень на території України
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення розроблено на виконання Указу Президента
України від 23 листопада 1996 року N 1120 ( 1120/96 ) "Про рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 21 листопада 1996
року  "Про  невідкладні заходи щодо впорядкування державного
регулювання діяльності авіації в Україні" та Указу Президента
України від 15.07.2004 N 803 ( 803/2004 ) "Про Державну службу
України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації" (із змінами).
Положення  поширюється на юридичних осіб незалежно від форм
власності, що надають агентські послуги з продажу авіаційних
перевезень на території України.
 
   1.2. Положення встановлює порядок сертифікації суб'єктів, які
надають на території України агентські  послуги  з  продажу
авіаційних перевезень (далі - агентства), обов'язки агентства,
порядок  здійснення  перевірок  агентства,  умови  анулювання
сертифіката  на право продажу авіаційних перевезень (далі -
Сертифікат), а також умови продажу авіаційних перевезень на
території України для авіаперевізників, які здійснюють авіаційні
перевезення в Україну або з України.
 
   1.3. Сертифікація агентств здійснюється Державіаслужбою.
 
   1.4. Нормативні посилання
   У цьому  Положенні  наведені  посилання   на   такі
нормативно-правові акти:
   Положення про Державний спеціалізований фонд фінансування
загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України
у міжнародних авіаційних організаціях, затверджене постановою
Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 року N 819
( 819-93-п  ) (із змінами) (далі - Положення про Державний
спеціалізований фонд);
   рекомендації ICAO, Doc. 9587;
   "Словарь по международной гражданской авиации", ICAO, Doc.
9713;
   резолюції IATA N 800, 810-г, 814;
   Технічні інструкції  з безпечного перевезення небезпечних
вантажів по повітрю ІКАО, Резолюція ІАТА 801.
 
   1.5. Визначення термінів
   У цьому Положенні терміни мають такі значення:
   Генеральний агент з продажу авіаційних перевезень (далі -
Генеральний  агент)  -  юридична особа, яка здійснює продаж
авіаційних перевезень за договором з авіаперевізником, включаючи
взаєморозрахунки, управління блоками комерційного завантаження,
маркетингові дослідження.
   Агентство - юридична особа, яка здійснює продаж авіаційних
перевезень за дорученням авіаперевізника або Генерального агента.
   Агентські послуги  -  діяльність  з  продажу  авіаційних
перевезень, яка здійснюється за винагороду (комісійні) однією
особою (агентством) за дорученням іншої особи (авіаперевізника або
його Генерального агента).
   Бронювання авіаційних перевезень - попереднє виділення на
повітряному судні місць для перевезення пасажирів на певний рейс і
певну дату, а також тоннажу для перевезення багажу та вантажів.
   Сертифікат на право продажу авіаційних перевезень - документ
на право здійснювати продаж авіаційних перевезень на території
України, який видається агентству Державіаслужбою згідно з цим
Положенням і свідчить про те, що агентство відповідає вимогам
цього Положення.
   Код-шерінг - термін відповідає визначенню, зазначеному в
"Циркуляре ИКАО" 269-АТ/110.
   Автоматизована система  бронювання  -  термін  відповідає
визначенню, зазначеному в "Кодексе поведения по регулированию
использования автоматизированных систем бронирования", Doc. 9587.
 
   2. Умови продажу авіаційних перевезень авіаперевізниками
 
   2.1. Авіаперевізники, які виконують регулярні рейси в Україну
або з України, повинні незалежно від країни реєстрації здійснювати
продаж авіаційних перевезень на території України через агентства,
які мають Сертифікат, оформлений згідно з цим Положенням.
 
   2.2. Іноземні авіаперевізники, які виконують регулярні рейси
в Україну або з України, мають право здійснювати продаж авіаційних
перевезень через свої представництва лише в пунктах призначення,
якщо інше не передбачено двосторонньою міжурядовою угодою про
повітряне сполучення або іншою письмовою домовленістю на рівні
авіаційних властей.
 
   2.3. Іноземні авіаперевізники, які виконують регулярні рейси
в Україну або з  України  з  використанням  код-шерінгу  з
авіаперевізниками третіх країн, мають право здійснювати продаж
авіаційних перевезень на території України через представництва
авіаперевізників-партнерів  за  код-шерінгом  і  (або)  через
агентства, які мають Сертифікат.
 
   2.4. Іноземні авіаперевізники, які не виконують регулярні
рейси в Україну або з України, мають право здійснювати продаж
авіаційних перевезень на території України через Генерального
агента.
 
   2.5. Якщо авіаперевізник не дотримується вимог пунктів 2.1,
2.3 цього Положення, то Державіаслужба вживає заходів  щодо
притягнення до відповідальності цього авіаперевізника згідно з
чинним законодавством України.
 
   3. Порядок сертифікації агентств
 
   3.1. Для  сертифікації  агентств  наказом  Державіаслужби
створюється  комісія  із  сертифікації суб'єктів комерційного
обслуговування авіаційних перевезень (далі - Комісія).
 
   3.2. Зі складу Комісії Державіаслужба  призначає  голову
Комісії,  його заступників та відповідального секретаря. При
відсутності голови Комісії його права передаються одному із
заступників.
 
   3.3. Комісія приймає рішення, яке підписується усіма членами
Комісії, більшістю голосів на закритих засіданнях у присутності не
менше двох третин складу Комісії та оформлюється у вигляді
протоколу. Окрема думка члена Комісії викладається на окремому
аркуші та додається до рішення Комісії. На підставі рішення
Комісії Державіаслужба видає агентству Сертифікат.
 
   3.4. Для  отримання  Сертифіката  агентство  подає  такі
документи:
   заяву на ім'я Голови Державіаслужби про видачу Сертифіката на
право продажу авіаційних  перевезень,  яка  оформлюється  на
офіційному бланку агентства за підписом керівника агентства.
   У заяві наводиться така інформація:
   місцезнаходження агентства, філій агентства;
   номери телефонів, телефаксів, телексів, адреси AFTN, SITA,
адреси в інших мережах передання даних (указати яких);
   банківські реквізити (рахунок у гривнях, валютний рахунок).
   До заяви додаються:
   статут, установчий договір, свідоцтво про реєстрацію, баланс,
звіт  про  фінансові  результати, акт останньої аудиторської
перевірки або акт останньої перевірки фінансово-господарської
діяльності підприємства податковими органами;
   документи, які підтверджують акредитацію офісів агентства при
ІАТА (у разі наявності);
   акт з попередньої перевірки агентства;
   копії агентських угод між авіаперевізником та агентством;
   довідка банку про створення агентством резерву в банківських
установах або  довідка  від  авіаперевізника  про  наявність
депозитного внеску в розмірі, погодженому з авіаперевізником;
   довідка щодо штату працюючих;
   документи, які  підтверджують  кваліфікацію  персоналу,
наявність приміщення;
   відомості про використання автоматизованих систем бронювання,
включаючи офіційне підтвердження уповноваженого представництва
автоматизованої системи бронювання щодо наявності або подальшого
встановлення цієї системи (для агентств з продажу авіавантажних
перевезень у разі наявності).
   Попередня перевірка агентства здійснюється Державіаслужбою
або акредитованою організацією. У разі незгоди з висновками
попередньої перевірки, виконаної  акредитованою  організацією,
агентство має право звернутись до Державіаслужби з обґрунтованим
проханням дозволити провести попередню перевірку повторно силами
іншої акредитованої організації чи Державіаслужби.
 
   3.5. Розгляд документів агентства та прийняття рішення щодо
видачі йому Сертифіката здійснюється протягом 20 робочих днів з
дати отримання Державіаслужбою документів від агентства. Зазначені
документи розглядаються після сплати державного збору за розгляд
заяви агентства щодо видачі Сертифіката згідно з Положенням про
Державний спеціалізований фонд ( 819-93-п ).
   Заява без повного комплекту  документів  або  письмового
пояснення щодо відсутності документів до розгляду не приймається.
 
   3.6. Під час розгляду документів Комісія проводить перевірку
достовірності  наданої  агентством  інформації.  Виявлення
недостовірної  інформації  є  підставою для відхилення заяви
агентства.
 
   3.7. Якщо під час розгляду документів Комісією виявлені
недоліки,  агентство  повинно  усунути  недоліки  в терміни,
установлені Комісією, або подати до Державіаслужби план-графік
заходів щодо їх усунення. Після усунення недоліків у встановлені
терміни агентство може подати документи вдруге  без  сплати
державного збору за розгляд заяви щодо видачі Сертифіката. У разі
недотримання встановлених термінів агентство подає заяву  на
загальних підставах.
 
   3.8. У разі прийняття рішення щодо видачі Сертифіката Комісія
оформлює Сертифікат згідно з цим Положенням (додаток), який
підписується Головою Державіаслужби.
 
   3.9. За отримання Сертифіката агентство повинно сплатити
державний збір згідно з Положенням про Державний спеціалізований
фонд ( 819-93-п ).
 
   3.10. Сертифікат видається строком на два роки.
 
   3.11. Видача агентству Сертифіката в разі реорганізації,
анулювання або закінчення терміну дії Сертифіката здійснюється на
загальних підставах.
 
   3.12. Державіаслужба веде реєстр даних щодо агентств, які
отримали Сертифікат, присвоює їм реєстраційний код та публікує
реєстр через засоби масової інформації один раз на шість місяців.
 
   3.13. У  разі розширення суб'єктом з продажу авіаційних
перевезень мережі підпорядкованих агентству офісів, філій та інших
відокремлених підрозділів до Сертифіката вносяться відповідні
доповнення.
 
   3.14. У разі внесення змін до Сертифіката заявник подає такі
документи:
   заяву, у якій вказується місцезнаходження офісів, філій та
інших відокремлених підрозділів агентства;
   номери телефонів, телефаксів, телексів, адреси AFTN, SITA та
інше.
   До заяви додаються:
   акт з попередньої перевірки офісу агентства;
   документи, які  підтверджують  кваліфікацію  персоналу,
наявність приміщення;
   відомості про використання в офісі агентства автоматизованих
систем бронювання;
   довідка щодо штату працюючих.
 
   3.15. Відповідні доповнення вносяться в Сертифікат згідно з
рішенням Комісії, яке оформлюється протоколом та затверджується
головою Комісії.
 
   3.16. Державні збори за внесення доповнень або змін до
існуючого Сертифіката не стягуються.
 
   4. Обов'язки агентства. Порядок анулювання Сертифіката
 
   4.1 Агентство зобов'язане:
   надати фінансові гарантії авіаперевізникам для відшкодування
їм можливих збитків, пов'язаних з діяльністю агентства. Фінансові
гарантії оформляються агентством у вигляді банківської гарантії
або довідки від авіаперевізника про наявність депозитного внеску
або страхового полісу (сертифіката) у розмірі, погодженому з
авіаперевізником; ( Абзац другий пункту 4.1 в редакції Наказу
Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки
авіації N 954 ( z1558-05 ) від 19.12.2005 )
   мати у своєму штаті не менше одного спеціаліста,  який
закінчив курси Міжнародної асоціації перевізників повітряного
транспорту (ІАТА) або інші сертифіковані курси з підготовки
персоналу  з  продажу  авіаційних перевезень. Якщо агентство
займається діяльністю, пов'язаною з  перевезенням  небезпечних
вантажів, воно повинно мати у своєму штаті не менше одного
спеціаліста,  який  закінчив  курси  Міжнародної  асоціації
перевізників повітряного транспорту (ІАТА) або інші сертифіковані
курси з перевезення небезпечних вантажів повітрям;
   мати автоматизовані системи бронювання (у кожному офісі), при
здійсненні продажу міжнародних авіаційних перевезень - декілька
міжнародних автоматизованих систем бронювання (для агентств з
продажу авіавантажних перевезень у разі наявності);
   мати у своєму штаті не менше одного спеціаліста, який має
відповідний  документ,  що  підтверджує  право  роботи  з
автоматизованою  системою бронювання (для агентств з продажу
авіавантажних перевезень у разі підключення до системи);
   мати спеціальне відокремлене приміщення для здійснення своєї
діяльності, обладнане охоронною сигналізацією ( у кожному офісі);
   мати відповідне  технічне та технологічне обладнання для
забезпечення продажу авіаційних перевезень;
   мати в кожному офісі сейф для зберігання робочого запасу
бланків суворої звітності та наявних коштів. Біля робочого місця
агента - металеву шафу або сейф, що дає змогу безпечно тимчасово
зберігати бланки суворої звітності, валідатори та кошти для
розрахунку з пасажирами.
 
   4.2. Дотримання агентством вимог пункту 4.1 цього Положення
визначається Державіаслужбою шляхом перевірки агентства не частіше
одного разу на рік, а в разі наявності інформації щодо порушення
агентством вимог пункту 4.1 цього Положення - за кожним фактом
порушення.
 
   4.3. Сертифікат може бути анульований Державіаслужбою, якщо
агентство:
   порушує вимоги пункту 4.1 цього Положення щодо створення
резерву в банківських установах або наявності депозитного внеску
на  рахунку  авіаперевізника  в  розмірі,  погодженому  з
авіаперевізником;
   не має  передбаченого  цим  Положенням  кваліфікованого
персоналу;
   порушує умови оформлення перевізних документів та технології
взаєморозрахунків з авіаперевізниками та клієнтами;
   не дотримується строків звітності і перерахування виручки на
рахунки авіаперевізників;
   не забезпечує збереження бланків суворої звітності, у тому
числі бланків перевізної документації;
   не використовує  автоматизовані  системи  бронювання (для
агентств з продажу авіавантажних перевезень у разі наявності).
 
   4.4. У разі анулювання Сертифіката Державіаслужба інформує
про  це авіаперевізників, після чого авіаперевізники повинні
припинити дію агентського договору з цим агентством.
 
 Начальник управління
 міждержавних угод
 та авіаційних перевезень               М.В.Кочубей
 
 
                   Додаток
                   до пункту 3.8
                   Положення про сертифікацію
                   суб'єктів, що надають
                   агентські послуги
                   з продажу авіаційних
                   перевезень на території
                   України
 
 
   УКРАЇНА              UKRAINE
Державна служба України      State Administration of Ukraine
з нагляду за забезпеченням     for Aviation Safety
безпеки авіації          Oversight
(Державіаслужба)          (State Aviation Administration)
 
 
              СЕРТИФІКАТ
       НА ПРАВО ПРОДАЖУ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
         AIR SERVICES SALE CERTIFICATE
           Цим засвідчується, що
            This certifies that
 
  ___________________________________________________________,
       (найменування агентства / agency name)
  ___________________________________________________________,
     (місцезнаходження агентства / agency location)
  ___________________________________________________________,
   (місцезнаходження офісів агентства / offices location)
  ____________________________________________________________
       (особливі умови / special conditions)
 
   відповідає вимогам чинного законодавства України про цивільну
авіацію, у тому числі Положенню про сертифікацію суб'єктів, що
надають агентські послуги з продажу авіаційних перевезень на
території України, і здатне  здійснювати  продаж  авіаційних
перевезень на території України через указані офіси.
   Цей Сертифікат не підлягає передаванню і буде чинним протягом
зазначеного терміну, якщо не буде анульований.
 
   meets the requirements of the Ukrainian Laws and Enactment
for certification of Agencies, and this Agency can sale air
services in Ukraine.
   This Certificate is non-transferable and, unless  sooner
cancelled, shall continue in effect until otherwise terminated.
 
 Голова ___________________
 Chairman
 Сертифікат N ________________
 Certificate N
 Дата введення в дію _________________
 Effective day
 Сертифікат дійсний до __________________
 Certificate is valid till

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка