Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з лісового господарства

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2004 N 673
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 січня 2005 р.
                   за N 82/10362
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
                     комітету статистики
    N 290 ( z1198-05 ) від 28.09.2005 )
 
      Про затвердження інструкцій щодо заповнення
       форм державних статистичних спостережень
           з лісового господарства
 
 
 
   Відповідно до  статті  14  Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) та з метою удосконалення  державних
статистичних спостережень з лісового господарства Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1. Інструкцію щодо заповнення форм державних статистичних
спостережень N 3-лг (квартальна) "Звіт про заготівлю деревини" та
N 3-лг (річна) "Звіт про заготівлю та відпуск деревини й інших
лісових ресурсів", затверджених наказом Держкомстату України від
25 червня 2004 року N 411 ( v0411202-04 ) (додається).
 
   1.2. Інструкцію   щодо  заповнення  форми  державного
статистичного спостереження N 4-лг "Звіт про залишки деревини на
лісосіках  і очищення   місць   рубок",    затвердженої
наказом Держкомстату України від 25 червня 2004 року N 411
( v0411202-04 ) (додається) ( z0083-05 ).
 
   1.3. Інструкцію  щодо  заповнення  форми   державного
статистичного спостереження N 12-лг "Звіт про порушення лісового
законодавства  та   проведення    лісозахисних   робіт",
затвердженої наказом Держкомстату України від 25 червня 2004 року
N 411 ( v0411202-04 ) (додається) ( z0084-05 ).
 
   2. Дію затверджених пунктом 1 цього  наказу  Інструкцій
поширити на підприємства та організації, інші юридичні особи, яким
надані в користування або власність землі лісового фонду для
ведення лісового господарства.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Остапчука Ю.М.
 
 Голова                       О.Г.Осауленко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету
 лісового господарства України          М.В.Колісниченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   комітету статистики
                   України
                   30.12.2004 N 673
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 січня 2005 р.
                   за N 82/10362
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
      щодо заповнення форм державних статистичних
    спостережень N 3-лг (квартальна) "Звіт про заготівлю
     деревини" та N 3-лг (річна) "Звіт про заготівлю
     та відпуск деревини і інших лісових ресурсів"
 
 
   Інструкція встановлює   порядок   складання  державного
статистичного спостереження за формою N 3-лг (квартальна) "Звіт
про заготівлю деревини" (далі - форма N 3-лг /квартальна/) та
формою N 3-лг (річна) "Звіт про заготівлю та відпуск деревини і
інших лісових ресурсів" (далі - форма N 3-лг /річна/).
   Форми N 3-лг (квартальна) та N  3-лг  (річна)  подають
підприємства та організації, інші юридичні особи, яким надані в
користування або власність землі лісового фонду для ведення
лісового господарства (далі - лісогосподарські підприємства).
   Форма N 3-лг (квартальна) подається 20 числа наступного після
звітного періоду місяця, N 3-лг (річна) - 3 лютого наступного за
звітним року. Дані у формі відображаються наростаючим підсумком з
початку року.
   Форми N 3-лг (квартальна) та N 3-лг (річна) заповнюються на
підставі  даних  первинної  облікової  документації,  зокрема
лісорубних квитків (ордерів), лісових квитків, актів огляду місць
заготівлі деревини, інших продуктів лісу та використання корисних
властивостей лісів тощо.
 
     Порядок заповнення статистичного спостереження
         за формою N 3-лг (квартальна)
 
   До рядка 100 "Обсяги продукції, робіт та послуг лісового
господарства без ПДВ, гривень" включаються продукція, роботи,
послуги, обраховані у фактичних оптових цінах (тарифах) звітного
періоду, без урахування ПДВ, зокрема:
   - обсяги заготівлі продукції лісового господарства (продукція
лісозаготівель, лісові продукти (жолуді, каштани, мох), деревні
соки,  живиця,  природні  смоли,  матеріали  для плетіння і
декоративного використання, насіння, сіянці та саджанці дерев і
чагарників тощо).
   Для визначення вартості лісозаготівель застосовуються оптові
ціни залежно від місця їх розміщення чи реалізації у звітному
періоді, тобто за оптовими цінами франко-верхнього складу чи
франко-нижнього складу. До ціни лісопродукції франко-верхнього
складу включаються спилювання, розкряжування,  трелювання  та
укладання деревини. У цінах на лісопродукцію франко-нижнього
складу, крім вищеперерахованих витрат, ураховуються витрати на
навантаження деревини в лісі, перевезення на нижній склад чи до
вагона, розвантаження на нижньому складі або навантаження у
вагони.
   До обсягів продукції лісозаготівель не включаються вартість
нетоварних нерозкряжованих хлистів (крім реалізованих споживачам)
на всіх пунктах (франко), а також вартість ліквідної деревини,
заготовленої  іншими лісозаготівельниками, у порядку відпуску
деревини на пні;
   - витрати  на  роботи  та послуги, пов'язані з лісовим
господарством (лісокультурні роботи в державному лісовому фонді,
охорона лісу від пожеж, боротьба зі шкідниками та хворобами лісу,
створення  захисних  лісових  насаджень,  лісовпорядкування,
проектно-вишукувальні роботи тощо).
   Витрати на послуги, пов'язані з  лісовим  господарством,
розрізняються за джерелами фінансування на:
   - профінансовані державою та виконані за рахунок спеціальних
коштів чи з інших джерел;
   - виконані за рахунок власних коштів підприємств.
   Якщо витрати на послуги, пов'язані з лісовим господарством, у
звітному періоді були профінансовані державою або виконувались за
рахунок спеціальних коштів чи з інших джерел, то їх обсяги
відображаються лише в рядку 100.
   Витрати на аналогічні лісогосподарські послуги, виконані за
рахунок власних коштів підприємств, покриваються за  рахунок
виробничої собівартості лісозаготівель;
   - надання послуг, пов'язаних з лісовим господарством, іншим
користувачам.
   У рядку  110  відображаються  тільки  обсяги  продукції
лісозаготівель, обраховані в оптових цінах без ПДВ.
   У рядку 200 відображається запас заготовленої  ліквідної
деревини, включаючи дострокові рубки.
   У рядку 210 "Рубки головного користування" відображається
вирубування стиглих деревостанів з метою заготівлі деревини.
   У рядку 220 показуються рубки, пов'язані з веденням лісового
господарства (рубки догляду, санітарні рубки, рубки, пов'язані з
реконструкцією молодняків і похідних деревостанів, прокладання
просік,  створення протипожежних розривів, лісовідновні рубки
тощо).
   У рядку 230 відображаються інші рубки (розчищення земельних
ділянок лісового фонду, укритих лісовою рослинністю, у зв'язку з
будівництвом  гідровузлів, трубопроводів, шляхів, видобуванням
корисних копалин, прокладанням кабелю та інших  комунікацій,
здійснення  інших  робіт, не пов'язаних з веденням лісового
господарства).
   Очистка лісу від захаращеності відображається в рядку 240.
   У рядку 300 "Лісоматеріали круглі" йдеться про лісоматеріали
круглі різних порід, призначень, сортиментів.
   У рядку 310 показується та частина лісоматеріалів круглих,
яка  відповідно до державного стандарту використовується для
виробництва пиломатеріалів і заготовок.
   У рядках 311-314 відображаються відповідні дані за породами
дерев.
   У рядку 320 показуються об'єми заготовлених лісоматеріалів
круглих, які призначені для виробництва клеєної фанери і шпони.
   До них належать:
   - лісоматеріали для виробництва струганої шпони;
   - лісоматеріали для лущіння.
   У рядках 321-323 відображаються відповідні дані за породами
дерев, а в рядку 324 - лісоматеріали для виробництва струганої
шпони.
   У рядку 330 відображаються об'єми заготовлених лісоматеріалів
круглих, які за державним стандартом віднесені для будівництва.
   У рядку 340 відображається заготівля лісоматеріалів круглих
для виробництва целюлози і деревної маси (баланси), з яких
виділяються лісоматеріали хвойних порід (рядок 341).
   У рядках  400  та  500  показуються  відповідно  об'єми
заготовленої дров'яної деревини для технологічних потреб та об'єми
заготовлених дров для опалення.
   Сума даних рядків 300, 400, 500 повинна бути меншою або
дорівнювати сумі даних рядка 200 за рахунок урахування ліквідного
хворосту та хлистів, які не відображаються в сортиментній частині
звіту.
 
     Порядок заповнення статистичного спостереження
           за формою N 3-лг (річна)
 
     Розділ I. Обсяги продукції лісового господарства
 
   Показники розділу  I форми N 3-лг (річна) збігаються з
показниками форми N 3-лг (квартальна). Тому для їх заповнення
необхідно  керуватися  порядком  заповнення  статистичного
спостереження за формою N 3-лг (квартальна).
 
          Розділ II. Фактична рубка
 
   У графах 1, 2, 7, 8 розділу II показується площа фактичної
рубки, а в графах 3, 4, 9, 10 - загальний запас заготовленої
деревини. При цьому показники граф 1, 2, 3, 4 дострокові рубки не
включають.
   До ліквідної деревини (графи 5, 11) належить деревина, яка
може бути використана з господарською метою.
   До ділової деревини (графи 6, 12) належать усі лісоматеріали
круглі,  крім  дров для опалення та дров'яної деревини для
технологічних потреб.
   У рядку 1110 відображаються дані за всіма видами поступових і
вибіркових рубок головного користування, а в рядку 1111 - тільки
кінцевий прийом поступових рубок.
   У рядку 1200 наводяться рубки, пов'язані з веденням лісового
господарства (рубки догляду та інші види рубок, пов'язаних з
веденням лісового господарства).
   У рядку 1210 відображаються дані про освітлення, прочищення,
проріджування, прохідні рубки.
   До інших  видів  рубок,  пов'язаних з веденням лісового
господарства (рядок 1220), включаються вибіркові санітарні (рядок
1221),  суцільні  санітарні  (1222),  лісовідновні (1223) та
реконструктивні рубки (1224) тощо.
   У рядку 1300 відображають інші рубки (розчищення земельних
ділянок лісового фонду, укритих лісовою рослинністю, у зв'язку з
будівництвом  гідровузлів, трубопроводів, шляхів, видобуванням
корисних копалин, прокладанням кабелю та інших  комунікацій,
здійснення  інших  робіт, не пов'язаних з веденням лісового
господарства).
   Очистка від захаращеності відображається у рядку 1400.
   У рядку 1500 наводиться інформація про заготівлю деревини в
рахунок виділеного ліміту лісосічного фонду, яка розраховується з
рядків 1200 і 1300, а показники рядків 1510, 1511, 1512, 1513,
1520 - відповідно з рядків 1200, 1222, 1223, 1224, 1300.
   Сума граф 5 і 11 рядка 1000 розділу II повинна дорівнювати
обсягам  деревини,  заготовленої  постійними  і  тимчасовими
лісокористувачами, відображеним у рядку 200 (графа 1 + графа 2)
розділу I, а сума граф 5 і 11 у рядках 1100, 1200, 1300, 1400
розділу II - відповідно сумі граф 1 і 2 рядків 210, 220, 230, 240
розділу I.
 
       Розділ III. Відпуск деревини в порядку
     рубок головного користування за господарствами
 
   Лісогосподарські підприємства,  які  займаються  відпуском
деревини в порядку рубок головного користування, заповнюють розділ
у розрізі груп лісів, господарств і господарських секцій.
   У рядках 3000, 3100, 3200 заповнюються дані розрахункової
лісосіки - усього, у тому числі за групами лісів, у розрізі
господарств  і  господарських  секцій.  Розрахункова лісосіка
затверджується  в  установленому  порядку  і  доводиться  до
лісогосподарських підприємств.
   У рядках 4000, 4100, 4200 відображається встановлений ліміт
лісосічного фонду відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів
України.
   У рядках 5000, 5100, 5200 відображаються обсяги освоєння
виділеного ліміту лісосічного фонду на звітний рік, з урахуванням
достроково освоєного ліміту в попередньому році, а в рядках 5110 і
5210 - тільки достроково освоєний ліміт лісосічного фонду в
попередньому році. У разі коли ділянки, на які виписані лісорубні
квитки (ордери), зрубані повністю, у рядках 5000, 5100, 5110, 5200
і  5210  повинні враховуватись обсяги деревини, зазначені в
лісорубних квитках (ордерах), незалежно від обсягів фактичної
заготівлі деревини.
   Приклад 1. Виписано лісорубних квитків (ордерів) на звітний
рік - 1000 куб. м, усі ділянки зрубані; фактично заготовлено 950
куб. м, у відповідних  рядках  освоєння  лісосічного  фонду
проставляється 1000 куб. м.
   Приклад 2. Виписано лісорубних квитків (ордерів) на звітний
рік - 1000 куб. м, усі ділянки зрубані, фактично заготовлено 1050
куб.  м,  у  відповідних  рядках освоєння лісосічного фонду
проставляється 1000 куб. м.
   У разі коли ділянки, на які виписані лісорубні квитки
(ордерів), не зрубані на всій площі, у відповідних рядках освоєння
лісосічного фонду проставляється запас деревини без урахування
недорубів на незакінчених рубками лісосіках.
   Приклад 3. Виписано лісорубних квитків (ордерів) на звітний
рік - 1000 куб. м, фактично заготовлено 800 куб. м, при освідченні
місць заготівлі виявлені недоруби 250 куб. м, у рядку "освоєння
лісосічного фонду" проставляється 750 куб. м.
   У рядках 6000, 6100, 6200 показуються  обсяги  фактично
заготовленої деревини в порядку рубок головного користування, з
урахуванням достроково заготовленої в попередньому році із ліміту
лісосічного фонду, виділеного на звітний період. У рядках 6110 та
6210 відображаються обсяги достроково заготовленої деревини від
рубок головного користування в попередньому році.
 
    Розділ IV. Заготівля другорядних лісових матеріалів
      та продукції побічного лісового користування
 
   У розділі вказуються обсяги заготівлі другорядних лісових
матеріалів та продукції побічного лісового користування (включаючи
спеціально створені для цього насадження), які здійснюються для
потреб виробничої та комерційної діяльності в порядку спеціального
використання і проводяться за плату на підставі спеціального
дозволу - лісового квитка в межах відведених ділянок лісового
фонду. У розділі не відображається заготівля другорядних лісових
ресурсів  (лікарської  сировини,  ягід  тощо)  та здійснення
користувань  (заготівля  сіна,  випасання  худоби  тощо)  на
сільськогосподарських  угіддях,  наданих  для потреб лісового
господарства.
   Усі показники форми заповнюються цілим числом (площа - га,
запас деревини - куб. м). При відсутності явища ставиться прочерк
у відповідній графі.
   Форму підписує керівник підприємства (організації).
 
 Директор департаменту статистики
 сільського господарства
 та навколишнього середовища
 Держкомстату України                О.М.Прокопенко

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка