Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію приймання заключних (проміжних) звітів про результати науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у 2004 році

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2004 N 495
 
 
     Про організацію приймання заключних (проміжних)
       звітів про результати науково-дослідних
     і дослідно-конструкторських робіт у 2004 році
 
 
   З метою підвищення рівня наукового забезпечення розвитку
галузі, створення конкурентоспроможної продукції та посилення
контролю за використанням матеріальних і фінансових  ресурсів
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити графік звітування на секціях науково-технічної
ради   Міністерства   керівників   науково-дослідних   і
дослідно-конструкторських розробок про виконання робіт у 2004
році, що додається.
 
   2. Керівникам секцій науково-технічної ради  Міністерства
Лузану Ю.Я.,   Довганю С.В.,  Яковенку В.Я.,   Мельнику Ю.Ф.,
Сергеєву В.В.,  Омельяненку Г.Г., Алімову С.І.,  Лаврову Є.М.,
Вербицькому П.І., Вовкодаву В.В.:
 
   2.1. Здійснити  приймання звітів у встановленому порядку
відповідно до затвердженого графіка, що додається.
 
   2.2. Забезпечити подання виконавцями науково-дослідних та
дослідно-конструкторських розробок (далі - НДДКР) до 31.12.2004
Департаменту аграрної освіти та науки (Бойко М.Ф.)  річних  і
заключних звітів, а також короткої інформації на магнітних та
паперових носіях про виконану роботу.
 
   2.3. Проаналізувати  хід  виконання  НДДКР  відповідних
організацій на предмет їх конкурентоздатності, отримання кінцевого
результату, а також доцільності подальшого їх продовження в умовах
обмеженого фінансування з державного бюджету.
 
   3. Виконавцям НДДКР:
 
   3.1. Підготувати звіт (перехідний, заключний за весь період
досліджень)     про     виконану     науково-дослідну,
дослідно-конструкторську розробку.
 
   3.2. Разом із звітом надати витяг з протоколу засідання
науково-технічної ради установи про  відповідність  отриманих
результатів календарному плану НДДКР та технічному завданню.
 
   3.3. Підготувати довідку про практичну реалізацію результатів
виконання наукової розробки за формою згідно з додатком 1.
 
   3.4. Установам, які підпорядковані  Міністерству,  надати
відомості про основні показники науково-дослідної роботи (додаток
2).
 
   4. Вченим секретарям секцій НТР Міністерства оформити акти
приймання науково-дослідної роботи (додаток 3) на закінчені НДДКР
та здати їх Департаменту аграрної освіти та науки разом з
протоколами засідання секцій НТР Міністерства до 20 січня 2005
року.
 
   5. Департаменту аграрної освіти та науки підготувати до
20.04.2005 зведений звіт про результати науково-дослідних та
дослідно-конструкторських розробок за 2004 рік.
 
   6. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Міністра Довганя С.В.
 
В.о. Міністра                      Ю.Я.Лузан
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінагрополітики
                   України
                   30.12.2004 N 495
 
 
               ГРАФІК
      звітування на секціях науково-технічної ради
        (НТР) керівників науково-дослідних
     і дослідно-конструкторських розробок (проектів)
         про виконання робіт у 2004 році
 
 
-------------------------------------------------------------------------
| N | Секція НТР  | Галузевий  |Кількість| Дата   |Відповідальні |
|п/п|Мінагрополітики|  замовник  |  тем  |звітування|  особи за  |
|  |        | розробки -  |     |     |організацію та|
|  |        | структурний  |     |     | проведення |
|  |        | підрозділ  |     |     | звітування |
|  |        |Мінагрополітики|     |     |       |
|---+---------------+---------------+---------+----------+--------------|
|1 |   2    |   3    |  4  | 5    |   6    |
|---+---------------+---------------+---------+----------+--------------|
|1. |Економіка та  |Депертамент  |     |22.12.2004|Дробот Віталій|
|  |фінансово-   |стратегії   |     |     |Іванович   |
|  |кредитна    |розвитку    |     |     |228-26-14   |
|  |політика    |аграрної    |     |     |       |
|  |        |економіки   |     |     |       |
|  |Голова секції -|---------------+---------|     |       |
|  |Лузан Ю. Я.  |за кодом    | 16   |     |       |
|  |228-47-74   |2801030    |     |     |       |
|  |        |---------------+---------|     |       |
|  |Вчений     |за кодом    | 1   |     |       |
|  |секретар -   |2801050    |     |     |       |
|  |Крисюк Ніна  |---------------+---------|     |--------------|
|  |Миколаївна   |Депертамент  |     |     |Зуб Григорій |
|  |229-83-11   |фінансово-   |     |     |Іванович   |
|  |        |кредитної та  |     |     |229-63-90   |
|  |        |податкової   |     |     |226-20-41   |
|  |        |політики    |     |     |       |
|  |        |---------------+---------|     |       |
|  |        |за кодом    |  11  |     |       |
|  |        |2801030    |     |     |       |
|  |        |---------------+---------|     |--------------|
|  |        |Управління   |     |     |Савицька Олена|
|  |        |реформування  |     |     |Петрівна   |
|  |        |управління ФПК |     |     |226-25-75   |
|  |        |та соціально- |     |     |       |
|  |        |трудових    |     |     |       |
|  |        |відносин    |     |     |       |
|  |        |---------------+---------|     |       |
|  |        |за кодом    |  2  |     |       |
|  |        |2801030    |     |     |       |
|  |        |---------------+---------|     +--------------|
|  |        |Департамент з |     |     |Калюжний   |
|  |        |управління   |     |     |Микола    |
|  |        |державною   |     |     |Никифоровнч  |
|  |        |власністю та  |     |     |228-43-98   |
|  |        |бухгалтерського|     |     |       |
|  |        |обліку     |     |     |Крисюк Ніна  |
|  |        |---------------+---------|     |Миколаївна  |
|  |        |за кодом    |  7  |     |229-83-11   |
|  |        |2801030    |     |     |       |
|  |        |        |     |     |Бова Віта   |
|  |        |        |     |     |Михайлівна 229|
|  |        |        |     |     |229-81-04   |
|---+---------------+---------------+---------+----------+--------------|
|2. |Реструктуриза- |Департамент  |  4  |22.12.2004|Письмак Віктор|
|  |ції і     |міжнародної  |     |     |Петрович   |
|  |модернізації  |інтеграції,  |     |     |228-79-42   |
|  |сільського   |інвестиційної |     |     |       |
|  |господарства  |політики та  |     |     |Розгон    |
|  |та формування |розвитку    |     |     |Анатолій   |
|  |аграрного   |аграрного   |     |     |Васильович  |
|  |ринку     |бізнесу    |     |     |226-32-42   |
|  |        |---------------+---------|     |       |
|  |Голова секції -|Департамент  |     |     |Шаповал    |
|  |Омельяненко  |формування та |     |     |Людмила    |
|  |Григорій    |функціонування |     |     |Давидівна   |
|  |Григорович   |аграрного   |     |     |228-44-14   |
|  |226-26-21   |ринку     |     |     |229-68-11   |
|  |        |---------------+---------|     |       |
|  |Вчений     |за кодом    |  10  |     |Подгаєцький  |
|  |секретар -   |2801030    |     |     |Анатолій   |
|  |Шаповал    |---------------+---------|     |Анатолійович |
|  |Людмила    |за кодом    |  367  |     |229-81-04   |
|  |Давидівна   |2801060    |     |     |       |
|  |228-44-14   |        |     |     |       |
|  |229-68-11   |        |     |     |       |
|---+---------------+---------------+---------+----------+--------------|
|3. |Землеробство  |Департамент  |     |22.12.2004|Лаврик    |
|  |та виробництво |ринків     |     |     |Олександр   |
|  |продукції   |продукції   |     |     |Миколайович  |
|  |рослинництва  |рослинництва  |     |     |226-26-51   |
|  |        |та розвитку  |     |     |229-67-77   |
|  |Голова секції -|насінництва  |     |     |       |
|  |Лаврик     |---------------+---------|     |Жилкін    |
|  |Олександр   |за кодом    |  56  |     |Володимир   |
|  |Миколайович  |2801030    |     |     |Андрійович  |
|  |226-26-51   |---------------+---------|     |229-82-89   |
|  |229-67-77   |за кодом    |  14  |     |       |
|  |        |2801050    |     |     |Коваленко   |
|  |Вчений     |---------------+---------|     |Тетяна    |
|  |секретар -   |за кодом    |  2  |     |Миколаївна  |
|  |Жилкін     |2801360    |     |     |228-77-08   |
|  |Володимир   |        |     |     |       |
|  |Андрійович   |        |     |     |       |
|  |229-82-89   |        |     |     |       |
|---+---------------+---------------+---------+----------+--------------|
|4. |Виробництво та |Департамент  |     |23.12.2004|Микитюк Дмитро|
|  |переробка   |ринків     |     |     |Миколайович  |
|  |продукції   |продукції   |     |     |228-43-64   |
|  |тваринництва і |тваринництва з |     |     |       |
|  |птахівництва  |Головною    |     |     |Круть     |
|  |        |державною   |     |     |Володимир   |
|  |Голова секції -|племінною   |     |     |Іванович   |
|  |Мельник Юрій  |інспекцією   |     |     |228-82-15   |
|  |Федорович   |---------------+---------|     |       |
|  |226-20-18   |за кодом    |  31  |     |Шаламай    |
|  |        |2801030    |     |     |Лариса    |
|  |Вчений     |---------------+---------|     |Петрівна   |
|  |секретар -   |за кодом    |  6  |     |228-77-08   |
|  |Круть     |2801050    |     |     |       |
|  |Володимир   |        |     |     |       |
|  |Іванович    |        |     |     |       |
|  |228-82-15   |        |     |     |       |
|---+---------------+---------------+---------+----------+--------------|
|5. |Технічна    |Департамент  |     |23.12.2004|Саченко    |
|  |політика    |науково-    |     |     |Володимир   |
|  |        |технічної   |     |     |Ілліч     |
|  |Голова секції |політики    |     |     |226-30-62   |
|  |- Яковенко   |---------------+---------|     |       |
|  |Валентин    |за кодом    |  12  |     |Бурилко    |
|  |Петрович    |2801030    |     |     |Анатолій   |
|  |228-56-61   |---------------+---------|     |Васильович  |
|  |        |за кодом    |  4  |     |226-27-13   |
|  |Вчений     |2801050    |     |     |       |
|  |секретар -   |        |     |     |Подгаєцький  |
|  |Бурилко    |        |     |     |Анатолій   |
|  |Анатолій    |        |     |     |Анатолійович |
|  |Васильович   |        |     |     |229-81-04   |
|  |226-27-13   |        |     |     |       |
|---+---------------+---------------+---------+----------+--------------|
|6. |Розвиток    |Департамент  |     |23.12.2004|Антипенко   |
|  |сільської   |розвитку    |     |     |Віталій    |
|  |місцевості та |сільської   |     |     |Іванович   |
|  |підприємництва |місцевості та |     |     |228-26-54   |
|  |        |підприємництва |     |     |       |
|  |Голова секції |---------------+---------|     |Слободян   |
|  |- Яковенко   |за кодом    |  8  |     |Ярослав    |
|  |Валентин    |2801030    |     |     |Дмитрович   |
|  |Петрович    |---------------+---------|     |228-48-82   |
|  |228-56-61   |за кодом    |  2  |     |       |
|  |        |2801050    |     |     |Дегодюк    |
|  |Вчений     |        |     |     |Вікторія   |
|  |секретар -   |        |     |     |Вікторівна  |
|  |Слободян    |        |     |     |228-77-08   |
|  |Ярослав    |        |     |     |       |
|  |Дмитрович   |        |     |     |       |
|  |228-48-82   |        |     |     |       |
|---+---------------+---------------+---------+----------+--------------|
|7. |Аграрна    |Департамент  |     |23.12.2004|Бойко Микола |
|  |освіта, наука, |аграрної    |     |     |Федорович   |
|  |інформатизація |освіти та   |     |     |228-57-23   |
|  |та дорадництво |науки     |     |     |       |
|  |        |---------------+---------|     |Гойчук    |
|  |Голова секції -|за кодом    |  4  |     |Анатолій   |
|  |Довгань    |2801030    |     |     |Федорович   |
|  |Сергій     |        |     |     |228-66-78   |
|  |Васильович   |        |     |     |       |
|  |226-31-40   |        |     |     |Попудрібко  |
|  |226-24-44   |        |     |     |Володимир   |
|  |        |        |     |     |Олексійович  |
|  |Вчений     |        |     |     |       |
|  |секретар -   |        |     |     |Коваленко   |
|  |Коваленко   |        |     |     |Тетяна    |
|  |Тетяна     |        |     |     |Миколаївна  |
|  |Миколаївна   |        |     |     |       |
|  |228-77-08   |        |     |     |       |
|---+---------------+---------------+---------+----------+--------------|
|8. |Науково-    |Державний   |     |22.12.2004|Горжеєв    |
|  |методична рада |департамент  |     |     |Володимир   |
|  |Державного   |ветеринарної  |     |     |Михайлович  |
|  |департаменту  |медицини    |     |     |229-47-39   |
|  |ветеринарної  |---------------+---------|     |       |
|  |медицини    |за кодом    |  26  |     |ЛІтошко    |
|  |        |2801030    |     |     |Григорій   |
|  |Голова ради - |---------------+---------|     |Дмитрович   |
|  |Вербицький   |за кодом    |  5  |     |243-15-19   |
|  |Петро     |2801050    |     |     |       |
|  |Іванович    |        |     |     |Шаламай    |
|  |229-12-70   |        |     |     |Лариса    |
|  |        |        |     |     |Петрівна   |
|  |Вчений     |        |     |     |228-77-08   |
|  |секретар -   |        |     |     |       |
|  |Літошко    |        |     |     |       |
|  |Григорій    |        |     |     |       |
|  |Дмитрович   |        |     |     |       |
|  |243-15-10   |        |     |     |       |
|---+---------------+---------------+---------+----------+--------------|
| 9.|Науково-техніч |Державний   |     |16.12.2004|Яницький   |
|  |на рада    |департамент  |     |     |Віктор    |
|  |Державного   |продовольства |     |     |Васильович  |
|  |департаменту  |---------------+---------|     |229-71-00   |
|  |продовольства |за кодом    |  14  |     |       |
|  |        |2801030    |     |     |Литвицька   |
|  |Голова ради - |---------------+---------|     |Ольга     |
|  |Лавров Євген  |за кодом    |  4  |     |Вікторівна  |
|  |Миколайович  |2801050    |     |     |229-76-23   |
|  |229-69-92   |---------------+---------|     |       |
|  |226-23-53   |за кодом    |  7  |     |Дзюба     |
|  |        |2801360    |     |     |Ірина     |
|  |Вчений     |        |     |     |Миколаївна  |
|  |секретар -   |        |     |     |228-77-08   |
|  |Литвицька   |        |     |     |       |
|  |Ольга     |        |     |     |       |
|  |Вікторівна   |        |     |     |       |
|  |229-76-23   |        |     |     |       |
-------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Департаменту
 аграрної освіти та науки                М.Ф.Бойко
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   30.12.2004 N 495
 
 
               Довідка
     про практичну реалізацію результатів виконання
      наукової розробки та подальше впровадження
             закінчених НДДКР
 
 
------------------------------------------------------------------
|Назва   |Етапи   |Місце та |Результати|Науково- |Економі-|
|наукової  |освоєння |обсяги  |впровадже-|технічний |чний  |
|розробки  |(науково- |впроваджен|ння    |рівень  |ефект  |
|(теми),  |виробнича |ня    |експери- |наукової |    |
|строки   |перевірка,|експери- |ментальної|розробки в|    |
|виконання, |експери- |ментальної|розробки |порівнянні|    |
|керівник  |ментальне |розробки |     |з     |    |
|теми    |впровадже-|     |     |аналогами |    |
|(проекту) |ння,   |     |     |     |    |
|      |тиражуван-|     |     |     |    |
|      |ня)    |     |     |     |    |
|-----------+----------+----------+----------+----------+--------|
|      |     |     |     |     |    |
|-----------+----------+----------+----------+----------+--------|
|      |     |     |     |     |    |
|-----------+----------+----------+----------+----------+--------|
|      |     |     |     |     |    |
|-----------+----------+----------+----------+----------+--------|
|      |     |     |     |     |    |
|-----------+----------+----------+----------+----------+--------|
|      |     |     |     |     |    |
------------------------------------------------------------------
 
 "___" ____________ 2004 р.      Керівник ______________
 
                         М.П.
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   30.12.2004 N 495
 
 
        Основні показники науково-дослідної
            роботи за 2004 рік
 
 
------------------------------------------------------------------
|N п/п |       Показники           |Кількість |
|-------+---------------------------------------------+----------|
|  1  |          2            |  3   |
|-------+---------------------------------------------+----------|
|I.   |Кадрове забезпечення             |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |Чисельність працівників: загальна      |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |що беруть участь в НДДКР, всього       |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |в т. ч.: - докторів наук           |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |- кандидатів наук              |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |- наукових працівників без наукового ступеня |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |з них; у віці до 29 років включно      |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |30 - 39 років                |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |40 - 49 років                |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |50 - 54 роки                 |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |55 - 59 років                |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |60 - 69 років                |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |70 років і більше              |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
|II.  |Підготовка наукових кадрів          |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |Захищено дисертацій всього          |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |в т. ч.: - докторських            |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |- кандидатських               |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
|III.  |Фінансування                 |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |Обсяги фінансування наукових досліджень, тис.|     |
|    |грн., всього                 |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |в т. ч.: - бюджетних             |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |- госпдоговірних               |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |- інших                   |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
|IV.  |Видавнича діяльність             |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |Всього видано                |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |в т. ч.: - монографій            |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |- підручників                |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |- статей та тез доповідей в наукових виданнях|     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
|V.   |Патентно-ліцензійна робота          |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |Подано заявок на винахідництво        |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |Одержано авторських свідоцтв         |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |Одержано патентів              |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
|VI.  |Міжнародні відносини             |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |Кількість виїздів наукових працівників за  |     |
|    |межі України, всього:            |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |в т. ч. з метою: - стажування, навчання,   |     |
|    |підвищення кваліфікації           |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |- проведення наукових досліджень       |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |- участі у міжнародних семінарах,      |     |
|    |конференціях тощо              |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |Участь у виконанні спільних міжнародних   |     |
|    |наукових проектів (програм):         |     |
|    |_____________________________________________|     |
|    |_____________________________________________|     |
|    |_____________________________________________|     |
|    |_____________________________________________|     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |з яким закладом:               |     |
|    |_____________________________________________|     |
|    |_____________________________________________|     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |назва проекту:                |     |
|    |_____________________________________________|     |
|    |_____________________________________________|     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |період здійснення проекту:          |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |обсяги фінансування:             |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |Кількість: - міжнародних конференцій     |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |- семінарів                 |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |- грантів, отриманих науковими працівниками |     |
|    |від міжнародних фондів та їх тематика    |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
|VII.  |Завершено тем науково-дослідних робіт, всього|     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |в т. ч.: - розробка нової технології     |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |- технологічних процесів           |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |- створено сортів, гібридів с.-г. культур  |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |- з них передано у державне сортовипробування|     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |- виведено порід, типів, ліній с.-г. тварин |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |- розроблено вакцин, сироваток, лікарських  |     |
|    |препаратів                  |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |- розроблено нових видів устаткування,    |     |
|    |приладів, робочих органів          |     |
|-------+---------------------------------------------+----------|
|VIII. |Участь у виставках, всього          |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |в т. ч: - міжнародних            |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |- республіканських              |     |
|    |---------------------------------------------+----------|
|    |- обласних, районних             |     |
------------------------------------------------------------------
 
 "___" ____________ 2004 р.      Керівник ______________
 
                         М.П.
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Мінагрополітики
                   України
                   30.12.2004 N 495
 
 
                АКТ
        приймання науково-дослідної роботи
 
 
   ____________________________________________________________,
               (назва роботи)
 
яка виконувалась за договором від "___" __________ 200_ р. N _____
Секція у складі голови:
__________________________________________________________________
     (прізвище, ім'я, по батькові, посада, установа)
 
вченого секретаря ________________________________________________
         (прізвище, ім'я, по батькові, посада, установа)
 
членів секції: яка діє на підставі наказу Міністерства аграрної
політики України від "___" ____________ 2004 р. N ____, склали цей
акт про таке:
 
   1. Робота проводилась у період з __________по _________ роки.
 
   2. Секції були подані: ______________________________________
               (найменування продукції)
 
   3. Секція розглянула звіт про виконання науково-дослідної
роботи, витяг з протоколу засідання науково-технічної ради про
відповідність результатів роботи вимогам технічного завдання, звіт
про патентні дослідження і встановила, що в результаті проведення
досліджень і розробок виконано:
 
   4. Секція  постановила:  вважати  роботу за договором від
"___"____________ 2004 р. N ______ виконаною  відповідно  до
технічного завдання у повному обсязі і прийнятою.
   Договір закрити (продовжити). Спецобладнання, придбане за
договором, залишити (вилучити, повернути замовнику) виконавцю для
подальшого використання у науковій роботі та взяти на баланс:
_________________________________________________________________.
 
   5. Секція пропонує використати результати виконання розробки
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
 
 Голова секції          ________________________
 Вчений секретар         ________________________
 Члени секції:          ________________________
                 ________________________
                 ________________________
                 ________________________
                 ________________________
                 ________________________

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка