Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Громадську приймальню Міністерства палива та енергетики України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

      МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2004 N 843
 
 
     Про Громадську приймальню Міністерства палива
           та енергетики України
 
 
   Відповідно до Указу Президента України від 14.04.2004 N 434
( 434/2004 ) "Про невідкладні заходи з удосконалення організації
прийому громадян органа ми державної влади, органами місцевого
самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів",
наказу Міністерства палива та енергетики України від 15.09.2004
N 559 ( v0559359-04 ) "Про завдання з виконання Указу Президента
України  "Про  забезпечення  умов  для більш широкої участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики"
( 854/2004 ), з метою надання громадянам, які звернулися до
міністерства, відповіді на їх звернення Н А К А З У Ю:
 
   1. Утворити Громадську приймальню Міністерства палива та
енергетики України.
 
   2. Затвердити:
 
   2.1. Положення про Громадську приймальню Міністерства палива
та енергетики України (додаток 1);
 
   2.2. Порядок прийому громадян у  Громадській  приймальні
Міністерства палива та енергетики України (додаток 2);
 
   2.3. Графік  прийому  громадян  у Громадській приймальні
Міністерства палива та енергетики України (додаток 3).
 
   3. Організацію роботи Громадської приймальні Міністерства
палива та енергетики забезпечує відділ з питань звернень громадян
Управління   документального   забезпечення   і   контролю
Адміністративно-господарського департаменту.
 
   4. Керівникам департаментів, управлінь, самостійних відділів
забезпечити чергування працівників Мінпаливенерго у Громадській
приймальні згідно із затвердженим графіком.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра палива та енергетики Лушкіна В.А.
 
 Перший заступник Міністра               О.Шеберстов
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Мінпаливенерго
                   від 30 грудня 2004 р. N 843
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Громадську приймальню Міністерства палива
           та енергетики України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Громадська приймальня Міністерства палива та енергетики
України (далі - Громадська  приймальня)  створена  з  метою
забезпечення належного виконання Указу Президента України від
14.04.2004 N 434 ( 434/2004 ) "Про невідкладні  заходи  з
удосконалення організації прийому громадян органами державної
влади, органами місцевого  самоврядування  та  посадовими  і
службовими особами цих органів".
 
   1.2. Громадська приймальня Мінпаливенерго України утворена у
складі  Відділу  з  питань  звернень  громадян  Управління
документального     забезпечення     і     контролю
Адміністративно-господарського департаменту.
 
   1.3. Громадська приймальня  створена  з  метою  вивчення
громадської думки, проведення аналізу отриманих результатів за
зверненнями громадян, напрацювання ефективних шляхів вирішення
соціальних проблем, які порушують заявники у своїх зверненнях до
Мінпаливенерго.
 
   1.4. У своїй діяльності Громадська приймальня  керується
Конституцією  України  ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
звернення громадян ( 393/96-ВР )", Положенням про Міністерство
палива та енергетики України, затвердженим Указом Президента від
14.04.2000 N 598/2000 ( 598/2000 ), Положенням про Відділ з питань
звернень громадян, інструкцією про порядок розгляду пропозицій,
заяв і скарг та організацію особистого прийому громадян  у
Міністерстві палива та енергетики України, затвердженою наказом
Мінпаливенерго від 23.01.2001 N 19, цим Положенням.
 
              2. Завдання
 
   Основними завданнями приймальні є:
 
   2.1. Організація роботи з прийому громадян, які звернулися
безпосередньо до Міністерства палива та енергетики України у
вирішенні питань, які викладені у зверненнях.
   Прийом громадян  проводиться у кімнаті N 302 по вулиці
Хрещатик, 30 адміністративного  будинку  Мінпаливенерго,  яка
обладнана належним чином для забезпечення:
   - умов для чіткої організації прийому громадян, спілкування з
ними в атмосфері доброзичливості та взаємоповаги згідно із статтею
5 Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 );
   - об'єктивного та своєчасного розгляду звернень громадян у
встановлені законодавством терміни;
   - невідкладного  вжиття  заходів  у разі необ'єктивного,
несвоєчасного розгляду  звернень  громадян,  виявлення  ознак
тяганини, формалізму, що призводять до порушення конституційних
прав громадян;
   - уважного ставлення до розгляду та вирішення проблем у
зверненнях Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці,
осіб, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та
інших незахищених верств населення.
 
              3. Функції
 
   Приймальня відповідно до покладених на неї завдань:
 
   3.1 Контролює дотримання вимог Закону України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ), указів Президента України, інструкції про
порядок розгляду пропозицій, заяв і  скарг  та  організацію
особистого прийому громадян у Міністерстві палива та енергетики
України та інших нормативних актів у підрозділах центрального
апарату  міністерства  та підприємств, що належать до сфери
управління Мінпаливенерго.
 
   3.2 Веде встановлений порядок контролю розгляду звернень
громадян, які звернулися до Громадської приймальні Мінпаливенерго.
 
   3.3 Перевіряє стан виконання звернень громадян у структурних
підрозділах міністерства.
 
   3.4 Інформує керівництво міністерства щодо осіб, винних у
порушенні своєчасного розгляду звернень громадян.
 
   3.5 Здійснює та бере участь у цільових перевірках стану
роботи зі зверненнями  громадян  у  структурних  підрозділах
міністерства та підприємствах, що належать до сфери управління
Мінпаливенерго.
 
   3.6 Готує аналітичну інформацію про стан розгляду звернень
громадян.
 
               4. Права
 
   Приймальня має право:
 
   4.1 Одержувати  від  структурних підрозділів центрального
апарату міністерства та підпорядкованих підприємств інформацію або
відповідні документи, необхідні для виконання покладених на неї
завдань.
 
   4.2 Надсилати запити до державних органів, органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування щодо інформації, яка необхідна
для вирішення питань, які порушені у зверненнях громадян.
 
   4.3 Залучати у встановленому порядку керівників структурних
підрозділів Мінпаливенерго (чи відповідальних працівників, яких
визначить керівник) для надання консультативної або будь-якої
іншої  необхідної допомоги для проведення особистого прийому
громадян, які звернулися до Громадської приймальні Мінпаливенерго.
 
   4.4 Одержувати від керівників та спеціалістів підрозділів
центрального апарату міністерства та підпорядкованих підприємств
інформацію щодо стану виконання звернень громадян, які звернулися
до Громадської приймальні Мінпаливенерго.
 
   4.5 Брати  участь  у засіданнях колегій та нарадах, що
проводяться в апараті міністерства з питань, які стосуються роботи
з громадськістю.
 
   4.6 Вносити керівництву, в установленому порядку, пропозиції
щодо удосконалення роботи зі зверненнями громадян в апараті
міністерства та на підприємствах, що належать до сфери управління
Мінпаливенерго.
 
       5. Завдання та повноваження завідувача
       Громадської приймальні Мінпаливенерго
 
   5.1 Громадську  приймальню  очолює  завідувач Громадської
приймальні, який призначається на посаду і звільняється з посади
наказом  по  міністерству  за  поданням керівника Управління
документального забезпечення і контролю.
 
   5.2 Завідувач Громадської приймальні:
   5.2.1 Здійснює керівництво діяльністю Громадської приймальні,
несе персональну відповідальність перед керівником Управління
документального забезпечення і контролю за виконання покладених на
Громадську приймальню завдань.
   5.2.2 Організовує особистий прийом громадян, надає вичерпні,
чіткі роз'яснення заявнику щодо питань, які він порушує у своєму
зверненні, консультує, надає допомогу (на прохання заявника) у
написанні письмового звернення.
   5.2.3 Для  забезпечення більш кваліфікованого роз'яснення
питань, порушених громадянами під час особистого прийому  у
Громадській приймальні, залучає згідно з графіком, затвердженим
цим наказом, до їх розгляду керівників структурних підрозділів
Мінпаливенерго (чи відповідальних працівників, яких визначить
керівник) в частині вирішення питань, що  належать  до  їх
компетенції,  або  одержує  від них потрібну інформацію (за
необхідності). Посадові особи Мінпаливенерго, які  здійснюють
особистий прийом громадян у Громадській приймальні Мінпаливенерго,
забезпечують особливо уважне ставлення до вирішення проблем, з
якими звертаються Герої України, особи, що постраждали внаслідок
аварії на  Чорнобильській  АЕС,  громадяни,  які  потребують
соціального захисту та підтримки.
   5.2.4 Разом з керівниками чи відповідальними працівниками
Мінпаливенерго,  які  здійснюють особистий прийом громадян у
Громадській приймальні Мінпаливенерго, забезпечує аналіз звернень
з метою виявлення причин, що їх породжують, а також найбільш
гострих галузевих проблем, що потребують негайного вирішення.
 
            6. Відповідальність
 
   6.1 Завідувач Громадської приймальні Мінпаливенерго  несе
відповідальність згідно з чинним законодавством:
   - за недотримання вимог Закону України  "Про  звернення
громадян"  ( 393/96-ВР ) щодо здійснення особистого прийому
громадян і розгляду їх звернень, постанови Кабінету Міністрів
України від 14.04.97 N 348 ( 348-97-п ) "Про затвердження
інструкції з діловодства за зверненнями громадян в  органах
державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян,
на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм
власності, в засобах масової інформації";
   - за допущення тяганини, формалізму та бюрократизму, що
призвело до невирішення порушених у зверненні громадянина питань,
які належать до компетенції  Мінпаливенерго,  відповідно  до
нормативно-правової бази;
   - за порушення Закону  України  "Про  державну службу"
( 3723-12 ) згідно із статтею 38 цього Закону.
 
 Начальник Управління
 документального
 забезпечення і контролю               І.Прокопенко
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Мінпаливенерго
                   від 30 грудня 2004 р. N 843
 
 
               ПОРЯДОК
      прийому громадян у Громадській приймальні
      Міністерства палива та енергетики України
 
 
   1. Особистий прийом громадян  у  Громадській  приймальні
проводиться  кожного  робочого  дня з 8.30 до 17.30 (п'ятниця
8.30-16.15) завідувачем громадської приймальні  із  залученням
чергового працівника апарату Мінпаливенерго (за необхідності)
згідно із затвердженим графіком.
 
   2. Звернення  може  бути  подано  як  окремою  особою
(індивідуальне), так і групою осіб (колективне).
 
   3. Під  час прийому громадян присутність сторонніх осіб
забороняється, окрім їх представників, опікунів (піклувальників)
та осіб, які представляють їх інтереси.
 
   4. Громадянин під час особистого прийому має повідомити: своє
прізвище, ім'я та по батькові; місце проживання; стисло викласти
зміст питання, з приводу якого він звертається;
   - пред'явити документ, що  посвідчує  особу  або  надає
повноваження на представництво інтересів іншої особи.
   Особистий прийом розпочинається з пропозиції  громадянину
повідомити своє прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання,
роботи, а також викласти суть питання, з яким він звертається.
Якщо із цього питання громадянин вже звертався, перед початком
прийому вивчаються наявні архівні матеріали. Письмові звернення,
подані під час особистого прийому, реєструються у комп'ютерній
базі Мінпаливенерго для контролю до повного їх виконання. При
цьому до числового вхідного номера документа додаються великі
літери ГП (Громадська приймальня).
 
   5. Якщо вирішити порушені в  усному  зверненні  питання
безпосередньо на особистому прийомі неможливо, вони розглядаються
в тому ж порядку, що й письмове звернення. Письмове звернення має
бути надруковано або написане від руки чітко й розбірливо та
підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати звернення.
Документ, отриманий на особистому прийомі у Громадській приймальні
Мінпаливенерго, підлягає обов'язковій реєстрації у комп'ютерній
інформаційній базі у відділі з питань звернень громадян (згідно з
вимогами інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг
та організацію особистого прийому громадян у Міністерстві палива
та енергетики України, затвердженої наказом Мінпаливенерго від
23.01.2001 N 19) з присвоєнням вхідного номера і передається для
подальшого опрацювання відповідними структурними  підрозділами
Мінпаливенерго  в межах їх компетенцій згідно з резолюціями
керівництва, відповідно до наказу Мінпаливенерго від 20.08.2004
N 496 ( v0496558-04 ) "Про функціональні повноваження Міністра та
його заступників". У верхньому правому куті заяви ставиться
позначка "Громадська приймальня".
 
      6. Звернення громадян, які мають встановлені
        законодавством пільги, розглядаються
          у першочерговому порядку.
 
   7. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше
одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують
додаткового вивчення, - невідкладно або не пізніше п'ятнадцяти
днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити
порушене  у  зверненні  питання  неможливо,  керівництвом
Мінпаливенерго встановлюється необхідний термін для його розгляду,
про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому
загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може
перевищувати сорока п'яти днів.
   Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не
належить до компетенції Мінпаливенерго, посадова особа, яка веде
прийом, пояснює громадянину, до якого органу державної влади або
місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи
слід звернутися для вирішення питання, і за можливості надає
допомогу (номер телефону, адресу тощо).
   Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі
їхніх законних представників не допускаються.
 
   8. Не  допускається  розголошення  одержаних зі звернень
відомостей про особисте життя громадян без їх згоди чи відомостей,
що  становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється
законом, та іншої інформації, якщо це зачіпає права і законні
інтереси громадян. Не допускається з'ясування даних про особу
громадянина, які не стосуються звернення. На прохання громадянина
(висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення) не
підлягають розголошенню його прізвище, відомості  про  місце
проживання та роботи.
   Ця заборона  не  поширюється  на  випадки  повідомлення
інформації, що міститься у зверненні, особам, яких стосується
вирішення справи.
 
       9. Про результати розгляду громадянина
       має бути повідомлено письмово або усно
            за його бажанням.
 
   10. У Громадській приймальні Мінпаливенерго також ведеться
журнал обліку звернень громадян за встановленою формою.
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу Мінпаливенерго
                   від 30 грудня 2004 р. N 843
 
 
               ГРАФІК
      прийому громадян у Громадській приймальні
      Міністерства палива та енергетики України
 
 
------------------------------------------------------------------
|Структурний підрозділ |Прізвище, ім'я, по|  День  | Години  |
|           |батькові керівника| прийому | прийому  |
|           |  підрозділу   |     |      |
|----------------------+------------------+----------+-----------|
|Департамент      |Держак Віктор   | четвер  |8.30-17.30 |
|соціально-трудових  |Васильович    |     |      |
|відносин       |         |     |      |
|----------------------+------------------+----------+-----------|
|Департамент вугільної |Фічов Володимир  |вівторок |8.30-17.30 |
|промисловості     |Вікторович    |     |      |
|----------------------+------------------+----------+-----------|
|Департамент      |Євдощук Микола  | середа  |8.30-17.30 |
|нафтогазової та    |Іванович     |     |      |
|нафтопереробної    |         |     |      |
|промисловості     |         |     |      |
|----------------------+------------------+----------+-----------|
|Департамент      |Улітіч Юрій    |п'ятниця |8.30-17.30 |
|електроенергетики   |Іванович     |     |      |
|----------------------+------------------+----------+-----------|
|Департамент      |Шумкова Наталія  |вівторок |8.30-17.30 |
|атомно-промислового  |Юріївна      |     |      |
|комплексу       |         |     |      |
|----------------------+------------------+----------+-----------|
|Департамент майнових |Лисенко Григорій | другий |8.30-17.30 |
|відносин       |Іванович     | вівторок |      |
|           |         | місяця |      |
|----------------------+------------------+----------+-----------|
|Департамент із    |Ященко Ігор    | перший |8.30-17.30 |
|надзвичайних ситуацій |Олексійович    |понеділок |      |
|та охорони праці   |         | місяця  |      |
|----------------------+------------------+----------+-----------|
|Управління      |Русанцов Юрій   | середа  |8.30-17.30 |
|реструктуризації   |Олексійович    |     |      |
|вугільних і      |         |     |      |
|торфодобувних     |         |     |      |
|підприємств      |         |     |      |
|----------------------+------------------+----------+-----------|
|Управління кадрової  |Яковлєв Володимир | другий |8.30-17.30 |
|політики       |Степанович    | четвер |      |
|           |         | місяця |      |
|----------------------+------------------+----------+-----------|
|Юридичне управління  |Пітік Ганна    | третій |8.30-17.30 |
|           |Борисівна     | четвер |      |
|           |         | місяця |      |
------------------------------------------------------------------

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка