Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про умови проведення конкурсу з визначення виконавців Загальнодержавної програми селекції у тваринництві, що фінансується з Державного бюджету України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2004 N 488
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 січня 2005 р.
                   за N 48/10328
 
 
          Про затвердження Положення
      про умови проведення конкурсу з визначення
     виконавців Загальнодержавної програми селекції
         у тваринництві, що фінансується
          з Державного бюджету України
 
 
   На виконання  Законів  України  "Про  племінну справу у
тваринництві" ( 3691-12 ), "Про Загальнодержавну програму селекції
у тваринництві на період до 2010 року" ( 1517-15 ) та з метою
забезпечення ефективного використання коштів з Державного бюджету
України для фінансування Загальнодержавної програми селекції у
тваринництві Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про умови проведення конкурсу з
визначення  виконавців  Загальнодержавної програми селекції у
тваринництві, що фінансується з Державного бюджету України (далі -
Положення), що додається.
 
   2. Департаменту ринків продукції тваринництва з Головною
державною племінною інспекцією (Микитюк Д.М.) у встановленому
порядку: забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України;
   довести наказ до відома структурних підрозділів Міністерства
аграрної політики України, Міністерства агропромислового комплексу
Автономної  Республіки  Крим,  головних  управлінь сільського
господарства і продовольства обласних,  Головного  управління
промисловості та сільського господарства Севастопольської міської
держадміністрацій, галузевих об'єднань при Міністерстві аграрної
політики України.
 
   3. Міністерству  агропромислового  комплексу  Автономної
Республіки Крим, головним управлінням сільського господарства і
продовольства  обласних  державних  адміністрацій,  галузевим
об'єднанням при Міністерстві аграрної політики України забезпечити
створення  та  діяльність  конкурсних  комісій  з визначення
претендентів на виконання Загальнодержавної програми селекції у
тваринництві ( 1517-15 ), що фінансується з Державного бюджету
України, у встановленому порядку.
 
   4. Керівникам  Міністерства  агропромислового  комплексу
Автономної  Республіки  Крим,  головних  управлінь сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій
забезпечити: опублікування цього наказу в місцевих засобах масової
інформації; подання на конкурсну комісію Мінагрополітики України
узагальнених даних щодо потреби власників неплемінних тварин у
племінних (генетичних) ресурсах та послугах з племінної справи у
тваринництві.
 
   5. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства
агропромислового комплексу України від 3 березня 2000 року N 27
( z0219-00 ) "Про затвердження Положення про умови проведення
конкурсу з визначення виконавців державної програми селекції у
тваринництві, що фінансується з державного бюджету" (зареєстровано
в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2000 року за N 219/4440)
та Міністерства аграрної політики України від 22 грудня 2003 року
N 457 ( z0026-04 ) "Про внесення змін до Положення про умови
проведення конкурсу з визначення виконавців державної програми
селекції у тваринництві, що фінансується з державного бюджету"
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 січня 2004 року
за N 26/8625).
 
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника Ю.Ф.
 
 В.о. Міністра                      Ю.Я.Лузан
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   30.12.2004 N 488
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 січня 2005 р.
                   за N 48/10328
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про умови проведення конкурсу з визначення
     виконавців Загальнодержавної програми селекції
         у тваринництві, що фінансується
          з Державного бюджету України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення
конкурсу  з  визначення виконавців Загальнодержавної програми
селекції у тваринництві ( 1517-15 ), що фінансується з Державного
бюджету України (далі - Загальнодержавна програма).
 
   1.2. Це Положення поширюється на суб'єктів племінної справи у
тваринництві незалежно від організаційно-правової форми та форми
власності, яким за результатами державної атестації присвоєно
відповідний статус.
 
   1.3. Метою проведення конкурсу є забезпечення: виконання
Закону  України  "Про  Загальнодержавну  програму селекції у
тваринництві на період до 2010 року" ( 1517-15 ); ефективного
використання коштів державного бюджету, виділених на виконання
Загальнодержавної програми; створення середовища для конкурентного
визначення  виконавців  Загальнодержавної  програми;  вибір
найсприятливіших  умов  раціонального  використання  племінних
(генетичних) ресурсів вищої племінної (генетичної) цінності для
поліпшення   генетичної   якості   тварин,   підвищення
конкурентоспроможності тваринництва; функціонування єдиної системи
селекції.
 
         2. Порядок організації конкурсу
 
   2.1. Для виконання організаційної роботи,  пов'язаної  з
проведенням конкурсу,  Міністерство  аграрної політики України
(далі - Мінагрополітики) своїм наказом формує конкурсну комісію з
визначення виконавців  Загальнодержавної програми ( 1517-15 )
(далі - комісія Мінагрополітики) та затверджує її  склад  у
кількості не менш як 5 осіб. До комісії Мінагрополітики входять
його працівники, а в разі потреби, за згодою, - представники
галузевих об'єднань при Мінагрополітики та Української академії
аграрних наук.
 
   2.2. Міністерство  агропромислового  комплексу  Автономної
Республіки Крим, головні управління сільського господарства і
продовольства обласних державних  адміністрацій  та  галузеві
об'єднання при Мінагрополітики (далі - уповноважені органи) своїм
наказом утворюють конкурсні комісії з визначення претендентів на
виконання Загальнодержавної програми ( 1517-15 ) (далі - комісії
уповноважених органів) у кількості не менш як 5 осіб. Комісію
уповноваженого органу очолює керівник відповідного органу. До
складу  комісій  уповноважених  органів  входять  фахівці  з
тваринництва та з фінансово-економічних питань.
 
   2.3. Заявки на участь у конкурсі з визначення виконавців
Загальнодержавної програми ( 1517-15 ) подаються претендентами до
комісій  уповноважених  органів (суб'єкти племінної справи у
тваринництві, які входять до складу об'єднання, - до відповідного
об'єднання,  інші - до комісій Міністерства агропромислового
комплексу  Автономної  Республіки  Крим,  головних  управлінь
сільського  господарства  і  продовольства обласних державних
адміністрацій або до комісії Мінагрополітики).
 
   Заявки на участь у конкурсі 2005 року приймаються у місячний
термін після державної реєстрації цього Положення.
 
   Заявки на участь у конкурсі наступних років приймаються
комісіями уповноважених органів та Мінагрополітики з 15 жовтня до
15 листопада року, що передує року, у якому здійснюватимуться
роботи з виконання Загальнодержавної програми ( 1517-15 ).
 
   2.4. Претенденти подають до комісій уповноважених органів
заявки  на  участь  у  конкурсі  з  визначення  виконавців
Загальнодержавної програми селекції у тваринництві ( 1517-15 ), що
фінансується з Державного бюджету України (додаток 1), один чистий
конверт та такі документи:
   2.4.1. Завірені в установленому порядку копії:
   свідоцтва про державну реєстрацію;
   довідки з  Єдиного  державного  реєстру  підприємств  та
організацій України, виданої органами статистики.
   2.4.2. Витяг з Реєстру тварин, що підтверджує ідентифікацію і
реєстрацію великої рогатої худоби в господарстві претендента.
   2.4.3. Копію  атестата про присвоєння суб'єкту племінної
справи у тваринництві відповідного статусу.
   2.4.4. Копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних)
ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій
тварин (для суб'єктів племінної справи у  тваринництві,  що
здійснюють відповідні види господарської діяльності).
   2.4.5. Баланс виробничо-фінансової діяльності за останній рік
та за 9 місяців поточного року.
   2.4.6. Витяг з Державного племінного реєстру, що підтверджує
державну реєстрацію племінного стада та подання претендентом
відповідної звітності.
   2.4.7. Пропозиції претендента з виконання Загальнодержавної
програми ( 1517-15 ), а саме:
   спеціалізація претендента в племінному тваринництві;
   наявність племінного поголів'я (за видами) та  показники
продуктивності (фактичні та очікувані);
   роботи, які  здійснені  на  виконання  Загальнодержавної
програми( 1517-15 ) у поточному році;
   перспективи розвитку племінного тваринництва у претендента;
   пропозиції претендента щодо видів та обсягів (у кількісному
виразі) робіт і послуг на виконання Загальнодержавної програми
( 1517-15 ) (на рік та помісячно).
 
   2.5. Усі  вищезазначені документи подаються прошитими та
пронумерованими, з описом документів, що подаються на конкурс з
визначення  виконавців  Загальнодержавної програми селекції у
тваринництві ( 1517-15 ), що фінансується з Державного бюджету
України (додаток 2), запаковані в конверти, на яких зазначаються
повна назва та реквізити (адреса, телефон, телефакс, електронна
адреса) претендента.
 
   2.6. Якщо  частина  чи  вся інформація, що міститься у
пропозиції, має конфіденційний характер або становить комерційну
таємницю,  то претендент повинен письмово повідомити про це
комісію.
 
   За розголошення такої інформації  члени  комісії  несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством.
 
   2.7. Розпечатування  конвертів  з документами на конкурс
проводиться відповідальними секретарями комісій  в  міру  їх
надходження.
 
   2.8. Подані на конкурс документи реєструються у журналі
обліку претендентів на виконання  Загальнодержавної  програми
селекції у тваринництві ( 1517-15 ), що фінансується з Державного
бюджету України (додаток 3).
 
   Документи, представлені не в повному обсязі або не належним
чином оформлені, не реєструються і повертаються претендентам із
зазначенням причин повернення.
 
   2.9. Комісії уповноважених органів у тижневий термін після
встановленої цим Положенням дати закінчення приймання заявок
подають до комісії Мінагрополітики на паперових та магнітних
носіях  реєстри  претендентів  на виконання Загальнодержавної
програми селекції у тваринництві ( 1517-15 ), що фінансується з
Державного бюджету України (додаток 4) та документи, подані
претендентами.
 
   2.10. Документи подаються щодо кожного претендента окремо
запакованими в конверті, на якому зазначаються повна назва та
реквізити претендента, реєстраційний номер справи претендента в
журналі обліку комісії уповноваженого органу. Опис документів,
поданих претендентом, засвідчується  підписом  відповідального
секретаря комісії уповноваженого органу.
 
   2.11. Подані  документи  приймаються  секретарем  комісії
Мінагрополітики та реєструються в журналі обліку претендентів на
виконання Загальнодержавної  програми  (  1517-15  ). У разі
відсутності  документів,  зазначених  в  описі,  складеному
претендентом та засвідченому відповідальним секретарем комісії
уповноваженого органу, документи не реєструються і повертаються
відповідній комісії уповноваженого органу з повідомленням про це
претендента.
 
   2.12. Під  час вивчення документів, поданих на конкурс,
комісія може проводити перевірку достовірності наданої інформації.
 
   Претендент є відповідальним за достовірність поданої ним
інформації.
 
          3. Порядок роботи комісій
 
   3.1. Проведення конкурсу покладається на комісію.
 
   3.2. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу
про її створення.
 
   3.3. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова
комісії.
 
   3.4. Голова комісії в межах своєї компетенції:
   скликає засідання комісії;
   головує на засіданнях комісії;
   дає розпорядження  та  доручення, обов'язкові для членів
комісії;
   дає доручення  спеціалістам,  радникам та експертам, які
залучені до роботи комісії.
 
   3.5. Рішення комісії приймаються на закритих засіданнях у
присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням
простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос
головуючого на засіданні є ухвальним.
 
   3.6. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують
усі члени комісії, які були присутні на засіданні.
 
        4. Визначення переможців конкурсу
 
   4.1. Комісія Мінагрополітики проводить попередній розгляд
документів, поданих претендентами, аналізує та зводить матеріали,
подані комісіями уповноважених  органів,  і  формує  реєстри
претендентів на виконання Загальнодержавної програми ( 1517-15 ) в
розрізі областей,  які  направляються  комісіям  Міністерства
агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, головних
управлінь сільського господарства  і  продовольства  обласних
державних адміністрацій.
 
   4.2. Комісії  Міністерства  агропромислового  комплексу
Автономної Республіки  Крим,  головних  управлінь  сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій у
триденний термін з дня отримання відповідного реєстру направляють
Мінагрополітики пропозиції в розрізі господарств щодо видів та
обсягів робіт і послуг з виконання Загальнодержавної програми
( 1517-15 ), виходячи з потреб області.
 
   4.3. День і час проведення конкурсу визначаються комісією
Мінагрополітики після прийняття Закону України про Державний
бюджет України на відповідний рік.
 
   Комісія Мінагрополітики не пізніше ніж за 10 днів до дати
проведення конкурсу розміщує відповідне оголошення в засобах
масової інформації.
 
   4.4. Комісія Мінагрополітики в установлений головою комісії
термін аналізує подані претендентами документи, відповідність
претендентів вимогам, викладеним у пункті 4.5 цього Положення,
визначає переможців конкурсу з урахуванням пропозицій щодо видів
та обсягів  робіт  з  виконання  Загальнодержавної  програми
( 1517-15 ), виходячи з потреб областей, та узагальнених даних
щодо потреби власників неплемінних тварин у племінних (генетичних)
ресурсах та послугах з племінної справи у тваринництві, поданих
комісіями  Міністерства  агропромислового комплексу Автономної
Республіки Крим, головних управлінь сільського господарства і
продовольства обласних державних адміністрацій.
 
   4.5. Критеріями до претендентів при визначенні переможців
конкурсу є:
   відповідність племінних   (генетичних)   ресурсів,   що
придбаваються (реалізуються), вимогам (стандартам), установленим
для кожної породи (типу, кросу) всіх об'єктів племінної справи у
тваринництві інструкціями з бонітування;
   ідентифікація і  реєстрація  великої  рогатої  худоби
господарства, що підтверджується витягом з Реєстру тварин;
   пріоритетні напрями фінансування Загальнодержавної програми
( 1517-15 ) на відповідний рік, визначені Мінагрополітики та
Українською академією аграрних наук;
   ефективність використання претендентом  бюджетних  коштів,
виділених  на  виконання програм селекції у тваринництві та
птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу і в
науково-дослідних  господарствах  за  попередні  2 роки (або
Загальнодержавної програми ( 1517-15 ); статус суб'єктів племінної
справи у тваринництві;
   платоспроможність претендента;
   досвід роботи претендента на ринку племінних (генетичних)
ресурсів, надання відповідних послуг  та  створення  окремих
елементів  системи селекції, формування інформаційної бази з
племінної справи.
 
   4.6. Підставами, за яких претендент не може бути визначеним
переможцем конкурсу, є:
   невідповідність критеріям, наведеним у пункті 4.5  цього
Положення;
   подання недостовірної інформації;
   заборгованість з виплати заробітної плати, а також перед
державним та місцевими бюджетами;
   визнання банкрутом або порушення справи про банкрутство;
прийняте рішення про ліквідацію.
 
   4.7. Комісія Мінагрополітики  в  5-денний  термін  після
завершення конкурсу формує зведений річний план використання
коштів державного бюджету на виконання Загальнодержавної програми
(  1517-15  )  із зазначенням виконавців, виду робіт, який
фінансується, та суми виділених коштів  і  подає  його  на
затвердження керівництву Мінагрополітики.
 
   4.8. Перелік  переможців  конкурсу  надається  комісією
Мінагрополітики письмово, факсом або телефонограмою в 14-денний
термін з дня прийняття відповідного рішення комісіям уповноважених
органів.
 
   Комісії уповноважених органів повідомляють претендентів щодо
результатів  конкурсу  письмово, факсом або телефонограмою в
3-денний термін з дня одержання переліку переможців конкурсу від
комісії Мінагрополітики.
 
 Начальник Департаменту
 ринків продукції тваринництва
 з Головдержплемінспекцією               Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.4 Положення
                   про умови проведення
                   конкурсу з визначення
                   виконавців Загальнодержавної
                   програми селекції
                   у тваринництві,
                   що фінансується з Державного
                   бюджету України
 
 
               ЗАЯВКА
      на участь у конкурсі з визначення виконавців
        Загальнодержавної програми селекції
         у тваринництві, що фінансується
          з Державного бюджету України
 
 
   Прошу допустити до участі в конкурсі з визначення виконавців
Загальнодержавної  програми  селекції  у  тваринництві,  що
фінансується з Державного бюджету України.
 
   З вимогами Положення про умови  проведення  конкурсу  з
визначення  виконавців  Загальнодержавної програми селекції у
тваринництві, що фінансується з Державного бюджету  України,
ознайомлені та зобов'язуємося виконувати їх.
 
   Відомості про юридичну особу
 
 1. Назва
 1.1. Повна ______________________________________________________
 1.2. Скорочена __________________________________________________
   2. Місцезнаходження
 2.1. Юридична адреса ____________________________________________
 2.2. Адреса виконавчого органу __________________________________
 2.3.Телефон ______________________ Факс _________________________
 Телетайп _____________________ E-mail ___________________________
   3. Класифікаційні ознаки
 3.1. Форма власності ____________________________________________
 3.2. Види діяльності ____________________________________________
 3.3. Ідентифікаційний код _______________________________________
 4. Банківські реквізити _________________________________________
__________________________________________________________________
   5. Державна реєстрація
 5.1. Повна назва реєструвального органу _________________________
 5.2. Реєстраційний номер та дата реєстрації _____________________
 6. Орган управління майном ______________________________________
 7. Керівник _____________________________________________________
          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 _____________________________ телефон ___________________________
 8. Головний бухгалтер ____________________________ телефон ______
 
 Керівник        ________________________
               (підпис)
   М.П
 
 Начальник Департаменту
 ринків продукції тваринництва
 з Головдержплемінспекцією               Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 2.5 Положення
                   про умови проведення
                   конкурсу з визначення
                   виконавців Загальнодержавної
                   програми селекції
                   у тваринництві,
                   що фінансується з Державного
                   бюджету України
 
 
              Міністерство аграрної політики України
               _____________________________________
                   (уповноважений орган)
 
 
                ОПИС
     документів, що подаються на конкурс з визначення
     виконавців Загальнодержавної програми селекції
         у тваринництві, що фінансується
          з Державного бюджету України
 
_________________________________________________________________
   (найменування суб'єкта племінної справи у тваринництві)
 
------------------------------------------------------------------------------------
| N |           Найменування документа       |Кількість| Примітки |
|з/п|                             | аркушів |     |
|---+---------------------------------------------------------+---------+----------|
|1 |  Заявка на участь у конкурсі з визначення виконавців  |     |     |
|  |  Загальнодержавної програми селекції у тваринництві, |     |     |
|  |    що фінансується з Державного бюджету України   |     |     |
|---+---------------------------------------------------------+---------+----------|
|2 |      Копія свідоцтва про державну реєстрацію   |     |     |
|---+---------------------------------------------------------+---------+----------|
|3 | Копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств |     |     |
|  | та організацій України, виданої органами статистики  |     |     |
|---+---------------------------------------------------------+---------+----------|
|4 | Витяг з Реєстру тварин, що підтверджує ідентифікацію  |     |     |
|  | і реєстрацію великої рогатої худоби в господарстві   |     |     |
|---+---------------------------------------------------------+---------+----------|
|5 | Копія атестата про присвоєння суб'єкту племінної справи |     |     |
|  |      у тваринництві відповідного статусу      |     |     |
|---+---------------------------------------------------------+---------+----------|
|6 | Копія ліцензії на провадження господарської діяльності |     |     |
|  |   з виробництва, зберігання і реалізації племінних  |     |     |
|  | (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи |     |     |
|  |       походження та аномалій тварин*       |     |     |
|---+---------------------------------------------------------+---------+----------|
|7 | Баланс виробничо-фінансової діяльності за останній рік |     |     |
|  |       та за 9 місяців поточного року       |     |     |
|---+---------------------------------------------------------+---------+----------|
|8 | Витяг з Державного племінного реєстру, що підтверджує  |     |     |
|  |  державну реєстрацію племінного стада та подання   |     |     |
|  |     претендентом відповідної звітності*      |     |     |
|---+---------------------------------------------------------+---------+----------|
|9 | Пропозиції претендента з виконання Загальнодержавної  |     |     |
|  |      програми селекції у тваринництві       |     |     |
------------------------------------------------------------------------------------
   * Подається у разі здійснення відповідної  господарської
діяльності
 
 
 Підпис заявника _________________________________________________
 
 "___" _________ 20__ р.           М. П.
 
 
------------------------------------------------------------------
| Відмітка про прийняття документів "___" _______ 20___ р. N ___ |
|                                |
| ____________ ________________________________________________ |
|  (підпис)      (П.І.Б. відповідальної особи)      |
|                                |
| ______________________________________________________________ |
|         (посада відповідальної особи)         |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Департаменту
 ринків продукції тваринництва
 з Головдержплемінспекцією               Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 2.8 Положення
                   про умови проведення
                   конкурсу з визначення
                   виконавців Загальнодержавної
                   програми селекції
                   у тваринництві,
                   що фінансується з Державного
                   бюджету України
 
 
             Журнал обліку
    претендентів на виконання Загальнодержавної програми
       селекції у тваринництві, що фінансується
          з Державного бюджету України
            на ___________ рік
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
| N |Повна назва претендента, район,|Дата подання заявки|  Підпис   |Примітки|
|з/п |  область, код за ЄДРПОУ   |  та документів  |відповідального|    |
|  |                |          |  секретаря  |    |
|----+-------------------------------+-------------------+---------------+--------|
| 1 |        2        |     3     |    4    |  5  |
|----+-------------------------------+-------------------+---------------+--------|
|  |                |          |        |    |
|----+-------------------------------+-------------------+---------------+--------|
|  |                |          |        |    |
|----+-------------------------------+-------------------+---------------+--------|
|  |                |          |        |    |
|----+-------------------------------+-------------------+---------------+--------|
|  |                |          |        |    |
|----+-------------------------------+-------------------+---------------+--------|
|  |                |          |        |    |
|----+-------------------------------+-------------------+---------------+--------|
|  |                |          |        |    |
|----+-------------------------------+-------------------+---------------+--------|
|  |                |          |        |    |
|----+-------------------------------+-------------------+---------------+--------|
|  |                |          |        |    |
|----+-------------------------------+-------------------+---------------+--------|
|  |                |          |        |    |
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Департаменту
 ринків продукції тваринництва
 з Головдержплемінспекцією               Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 4.
                   до пункту 2.9 Положення
                   про умови проведення
                   конкурсу з визначення
                   виконавців Загальнодержавної
                   програми селекції
                   у тваринництві,
                   що фінансується з Державного
                   бюджету України
 
 
               РЕЄСТР
      претендентів на виконання Загальнодержавної
    програми селекції у тваринництві, що фінансується
          з Державного бюджету України
            на ___________ рік
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Інформація про претендента |   Вид робіт   |Одиниця | Обсяги робіт і послуг на виконання  |
|з/п |               |    і послуг   | виміру | Загальнодержавної програми селекції  |
|  |               |   на виконання  |    |  у тваринництві, що фінансується   |
|  |               | Загальнодержавної |    |   з Державного бюджету України   |
|  |               | програми селекції |    |                    |
|----+------------------------------|  у тваринництві,  |--------+---------------------------------------|
|  | повна назва,| код | статус;|  що фінансується  |    | на|    у тому числі помісячно   |
|  |  район  |  за |  вид | з Державного бюджету|    |рік|                  |
|  |       | ЄДРПОУ| тварин;|  України; галузь  |    |  |-----------------------------------|
|  |       |    | порода|  тваринництва;  |    |  |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|
|  |       |    | (тип, |  вид племінних  |    |  | | | | | | | | | | | | |
|  |       |    | крос) |   (генетичних)  |    |  | | | | | | | | | | | | |
|  |       |    |    |    ресурсів   |    |  | | | | | | | | | | | | |
|  |       |    |    | або стать тварин  |    |  | | | | | | | | | | | | |
|  |       |    |    |  (за потреби)   |    |  | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+--------+---------------------+--------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
| 1 |   2   |  3  |  4  |     5      |  6  | 7 |8 |9 |10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       область                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |       |    |    |           |    |  | | | | | | | | | | | | |
|----+-------------+-------+--------+----------------------+--------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-|
|  |       |    |    |           |    |  | | | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Департаменту
 ринків продукції тваринництва
 з Головдержплемінспекцією               Д.М.Микитюк

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка