Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження рішення Ліцензійної комісії МОЗ України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2004 N 669
 
 
           Про затвердження рішення
         Ліцензійної комісії МОЗ України
 
 
   Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності"  (  1775-14  ),  Ліцензійних  умов
провадження  господарської  діяльності  з  медичної практики,
затверджених спільним наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва і Міністерства охорони
здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63 (  z0189-01  ),
зареєстрованим  в Міністерстві юстиції України 02.03.2001 за
N 189/5380 Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити рішення Ліцензійної  комісії  МОЗ  України
(протокол від 30.12.2004 N 183 додається) щодо:
 
   1.1. Анулювання ліцензії МОЗ України від 16.05.02 серія
АА 327811,  виданої  підприємству  "Науково-виробничий  центр
"Мандрагора", (ідентифікаційний код 30021056, місцезнаходження
юридичної особи - м. Київ, вул. Ломоносова, 8-Б) на провадження
медичної практики за спеціальностями: народна та нетрадиційна
медицина, рефлексотерапія, медична сестра з масажу, у зв'язку з
виявленням  недостовірних  відомостей  у  документах, поданих
суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, та неможливістю
ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов ( абз. 6 та 10
статті 21 Закону України  "Про  ліцензування  певних  видів
господарської діяльності" ( 1775-14 );
 
   1.2. Надання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики ТОВ
"ICIDA-IVF" (ідентифікаційний  код  21642567,  місцезнаходження
юридичної особи - м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-а).
 
   2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 В.о. Міністра                   В.В.Загородній
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   30.12.2004 N 669
 
 
             ПРОТОКОЛ N 183
      засідання Ліцензійної комісії МОЗ України
              30.12.2004
 
 
   На засіданні присутні члени Ліцензійної комісії:
   Загородній В.В., Долот В.Д., Гарник Т.П., Фещенко І.І.,
Алешко Д.В., Зозовська Л.П.,
 
   Запрошені: Жилка Н.Я. та Герцюк Т.І.
 
   Порядок денний:
 
   1. Про  результати  позапланової  перевірки  додержання
Ліцензійних умов провадження медичної практики ТОВ "ICIDA-IVF"
 
   2. Про  результати  позапланової  перевірки  додержання
Ліцензійних  умов  провадження медичної практики підприємства
"Науково-виробничий центр "Мандрагора"
 
   Слухали по першому питанню :
   Жилку Н.Я. - заступника начальника Управління організації
медичної допомоги дітям і матерям МОЗ України:
   21-22 грудня 2004 р. на підставі наказу МОЗ України від
13.12.04 N 401-адм щодо звернення прокуратури м. Києва (лист від
18.11.04 N 07/1-75-04) за посвідченням МОЗ України від 20.12.04
N 1963-05 здійснено позапланову перевірку додержання Ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ) ТОВ "ICIDA-IVF" за адресою  місця  провадження
діяльності: м. Київ, бульвар Лепсе 65.
   Перевіркою встановлено, що ТОВ "ICIDA-IVF" здійснює медичну
практику на підставі ліцензії серії АА N 782125 від 05.05.2004 р.
за спеціальностями: акушерство і гінекологія, генетика медична,
генетика лабораторна, клінічна лабораторна діагностика, терапія,
ендокринологія, анестезіологія, неонатологія, медична психологія,
лікувальна фізкультура.
   Проте, відповідно  до  штатного  розкладу,  затвердженого
01.06.04 р.,  в  клініці  "ICIDA-IVF"  працюють  лікарі  за
спеціальностями, які не заявлені в ліцензії (лікар-рентгенолог,
лікар-невропатолог,  лікар  з  ультразвукової  діагностики,
лікар-судово-медичний  експерт  імунолог,  лікар  з  дитячої
травматології та ортопедії) , що є порушенням вимог Закону України
"Про ліцензування  певних  видів  господарської  діяльності"
( 1775-14 ), статті 17 Закону України "Основи законодавства
України про охорону здоров'я" ( 2801-12 ) та пунктів 2.1.1.,
2.1.2. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики, затверджених наказом  Державного  комітету
України  з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерства охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0189-01 ) (далі - Ліцензійні умови).
   Крім того штатний розпис складений з  порушенням  вимог
"Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Випуск 78". Охорона здоров'я" та  наказу  МОЗ  України  від
19.12.97 р. N 359 ( z0014-98 ) "Про подальше удосконалення
атестації лікарів", а саме - включено посаду лікаря-мамолога, яка
відсутня у переліку посад лікарів-спеціалістів.
   В порушення вимог наказу МОЗ України від 19.08.94 р. N 118-С
( z0218-94 ) "Про затвердження Порядку допуску до медичної і
фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну
чи фармацевтичну підготовку в навчальних закладах іноземних країн"
та пунктів  2.1.1.,  2.2.1-2.2.4.,  2.2.5.  Ліцензійних  умов
( z0189-01 ) на посаду лікаря судово-медичного експерту імунолога
прийнято Дмитренко О.О.  з  дипломом  Іркутського  медичного
університету.
   Крім того, як встановлено перевіркою, видачу ТОВ "ICIDA-IVF"
акредитаційного сертифікату МЗ N 005521 здійснено акредитаційною
комісією Головного управління охорони здоров'я та  медичного
забезпечення Київської  міськдержадміністрації.  з  порушенням
пункту 5 Порядку державної акредитації закладів охорони здоров'я,
затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
15.07.97 р. N 765 ( 765-97-п ), оскільки як юридична особа
приватної форми власності товариство повинне було пройти державну
акредитацію і отримати акредитаційний сертифікат лише в Головній
акредитаційній комісії при МОЗ України.
   На час перевірки ТОВ "ICIDA-IVF" здійснює свою діяльність за
адресою м. Київ, б. Лепсе, 65, яка не внесена до ліцензії серії
АА N 782125 від 05.05.2004 р., як місце провадження діяльності
   Ведення медичної  документації (первинні медичні облікові
форми ведуться та заповнюються не за встановленими формами і не в
повному обсязі) здійснюється з порушення вимог пункту 2.3.1.
Ліцензійних умов ( z0189-01 ).
   Як встановлено  перевіркою, гр. Єфімовій О.П. у клініці
"ICIDA-IVF" в грудні 1999 року було проведено лише гормональне
обстеження.
 
   Вирішили:
   за результатами позапланової перевірки додержання ліцензійних
умов провадження медичної практики:
   надати розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов
провадження господарської  діяльності  з  медичної  практики
ТОВ "ICIDA-IVF" (ідентифікаційний код 21642567, місцезнаходження
юридичної особи: м. Київ, вул. Кіквідзе, 18-а).
 
   Слухали по другому питанню:
   Герцюк Т.І. - головного спеціаліста Комітету  з  питань
народної і нетрадиційної медицини при МОЗ України
   Відповідно до наказу МОЗ України від 14.12.04 N 405-адм
22 грудня 2004 р. на підставі звернення прокуратури Печерського
району м. Києва від 22.10.04 N 544к за посвідченням МОЗ України
від 21.12.04 N 19.63-06 здійснено позапланову перевірку додержання
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ) підприємства "Науково-виробничий центр
"Мандрагора".
   Підприємство "Науково-виробничий центр "Мандрагора" здійснює
господарську діяльність з медичної практики на підставі ліцензії
серії АА N 327811 від 16.05.2002 р. за спеціальностями: народна та
нетрадиційна медицина, рефлексотерапія, медична сестра з масажу.
   Перевіркою виявлені  недостовірні відомості у документах,
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, що вже є
підставою для анулювання ліцензії (абз. 6 статті 21 Закону України
"Про ліцензування  певних  видів  господарської  діяльності"
( 1775-14 ). Так, в пакеті документів, які були подані до
Ліцензійної комісії для отримання ліцензії з медичної практики
головним лікарем   закладу   охорони   здоров'я  значиться
Вітебський В.С., фактично ж головним лікарем  центру  працює
Гордов А.О.
   Крім того, на час перевірки головний лікар центру Гордов А.О.
не  представив  кваліфікаційної  категорії  з  лікарської
спеціальності,  що  є  порушенням  Закону  України  "Основи
законодавства України про охорону здоров'я" ( 2801-12 ) ст. 74
"Заняття медичною і фармацевтичною діяльністю" та наказів МОЗ
України від 23.10.1991 р. N 146 ( v0146282-91 ) "Про атестацію
середніх медичних працівників" та 19.12.1997 р. N 359 ( z0014-98 )
"Про подальше удосконалення атестації лікарів" та пунктів 2.1.1.,
2.1.2. Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
медичної практики ( z0189-01 ).
   В порушення вищезазначених вимог Закону України  "Основи
законодавства України про охорону здоров'я" ( 2801-12 ) та пунктів
2.1.1., 2.1.2.  Ліцензійних  умов  провадження  господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) фітотерапією в центрі
займається спеціаліст, який взагалі не має допуску до медичної
практики, оскільки має кваліфікацію провізора.
   Медична документація в підприємстві "Науково-виробничий центр
"Мандрагора" ведеться з порушення вимог пункту 2.3.1. Ліцензійних
умов ( z0189-01 ) (первинні медичні облікові форми ведуться та
заповнюються не за встановленими формами і не в повному обсязі).
 
   Вирішили:
   за результатами позапланової перевірки додержання ліцензійних
умов провадження медичної практики:
   анулювати ліцензію МОЗ України від 16.05.2002 р.  серії
АА N  327811,  видану  підприємству "Науково-виробничий центр
"Мандрагора" (ідентифікаційний код 30021056,  місцезнаходження
юридичної особи - м. Київ, вул. Ломоносова, 8-Б) на провадження
медичної практики за спеціальностями: народна та нетрадиційна
медицина, рефлексотерапія, медична сестра з масажу, у зв'язку з
виявленням недостовірних  відомостей  у  документах,  поданих
суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, та неможливістю
ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов (абз. 6 та 10
статті  21  Закону  України  "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ).
 
 Голова Ліцензійної комісії             В.В.Загородній
 
 Секретар комісії                  Л.П.Зозовська

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка