Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про головні напрямки та контрольні показники роботи вугільної промисловості України у 2005 році

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

      МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            30.12.2004 N 850
 
 
      Про головні напрямки та контрольні показники
    роботи вугільної промисловості України у 2005 році
 
 
   З метою  забезпечення  оптимального  паливно-енергетичного
балансу держави у 2005 році, підвищення ефективності роботи
вугільної промисловості України та гарантованого виконання галуззю
своєї виробничо-економічної та соціальної функції Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити прогнозний баланс (розподіл між споживачами)
товарної вугільної продукції на 2005 рік.
 
   2. Затвердити граничний рівень собівартості та попередній
розподіл обсягів державної підтримки на собівартість товарної
вугільної продукції.
 
   3. Затвердити мінімальний рівень капітальних інвестицій та
попередній розподіл обсягів державної підтримки вугледобувних
підприємств на капітальне будівництво та технічне переоснащення.
 
   4. Рекомендувати керівникам НАК "Вугілля України", державних
вугледобувних підприємств та відкритих акціонерних товариств з
метою  оптимізації відтворювальних пропорцій вугільної галузі
опрацювати та затвердити конкретні заходи щодо зменшення питомої
ваги матеріальних і непродуктивних витрат, залучення додаткових
інвестицій у розвиток виробництва.
   Врахувати при цьому необхідність:
   - здійснення інвентаризації шахтного фонду з визначенням
шахт, таких що:
   а) мають продуктивні запаси вугілля не менше 15 млн. тонн та
у складі державних підприємств здатні забезпечити відтворення
виробництва вугільної продукції протягом 15 - 20 років;
   б) мають зазначені у пп. а) запаси конвенційного вугілля, але
не  забезпечують  відтворення  виробництва  без  здійснення
реконструкції  та  технічного  переоснащення  з  припиненням
виробництва;
   в) відпрацювали продуктивні запаси вугілля та реконструкція
яких є недоцільною;
   - використання ціни на товарну вугільну продукцію, яка є не
меншою ніж прийнята у Програмі економічного розвитку вугледобувних
підприємств на 2005 рік собівартість 1 тонни за мінусом державної
підтримки на собівартість 1 тонни товарної вугільної продукції;
   - запровадження аукціонного продажу дефіцитних марок вугілля;
   - розроблення та затвердження річної (в місячному розрізі)
програми  закупівлі  основних  товарів,  робіт  та послуг з
оприлюднення цієї програми в СМІ;
   - запровадження закупівлі товарів, робіт та послуг виключно
на тендерних засадах;
   - здійснення інвентаризації дебіторської та кредиторської
заборгованості, наступне вирішення з основними кредиторами питання
розстрочення заборгованості, списання пені та штрафних санкцій,
укладання з дебіторами  графіків  повернення  заборгованості,
застосування,  у  межах чинної нормативної бази, клірингових
розрахунків щодо дебіторсько-кредиторської заборгованості;
   - впровадження економічних механізмів стимулювання виведення
з експлуатації малопродуктових  лав,  морально  та  технічно
застарілої гірничої техніки;
   - укладання з комерційними банками та із  зацікавленими
суб'єктами підприємницької діяльності інвестиційних угод.
   Надати зазначені заходи у термін до 31 січня 2005 року
Міністерству палива та енергетики України для узагальнення та
сприяння у реалізації.
 
   5. Рекомендувати керівництву НАК "Вугілля України":
   - затвердити у термін до 15 січня 2005 року Програму розвитку
підпорядкованих підприємств на 2005 рік, визначивши  основні
виробничо-технічні та фінансово-економічні показники;
   - затвердити у термін до 31 січня 2005 року Заходи щодо
стабілізації та розвитку виробництва на 2005 рік, передбачивши
головними складовими цих заходів забезпечення повного використання
наявних  виробничих  потужностей,  в тому числі концентрацію
виробництва, впровадження комплексних систем управління якістю
продукції, комплексних систем управління витрачання матеріальних
та фінансових ресурсів, зміцнення технологічної дисципліни та
дисципліни праці, підвищення відповідальності керівників всіх
рівнів за кінцеві результати роботи;
   - затвердити на 2005 рік Програму заходів з енергозбереження;
   - затвердити перспективну (на 5 - 10  років)  Програму
будівництва вугледобувних горизонтів на діючих шахтах, Програму
реконструкції шахт з припиненням виробництва, Програму переведення
шахт, що є безперспективними для розвитку, у режим закриття,
забезпечивши розробку відповідних проектів протягом 2 - 3 місяців;
   - затвердити  п'ятирічну  Програму кардинального зниження
металоємкості підготовчих робіт, в тому  числі  за  рахунок
широкомасштабного впровадження перспективних технологічних схем,
збільшення середньої довжини очисних вибоїв та  застосування
анкерних систем кріплення;
   - затвердити п'ятирічну комплексну Програму заходів з охорони
та безпеки праці в шахтах, передбачивши відповідні технологічні,
технічні  та  організаційні  заходи,  наукове  та  фінансове
забезпечення.
   Надати зазначені програми та заходи Міністерству палива та
енергетики України для узагальнення та сприяння у реалізації.
 
   6. Першому  заступнику  Міністра Ященку Ю.П., заступнику
Міністра Кужелю С.В.:
   - забезпечити колегіальний розгляд, в разі необхідності,
фахову експертизу поточних і перспективних програм вугільної
промисловості України, угодити ці програми з наявними економічними
та фінансовими обмеженнями, підготувати зазначені програми для
розгляду  (у  разі необхідності) урядом України або колегію
Мінпаливенерго;
   - організувати опрацювання Програми будівництва нових шахт і
розрізів на перспективних ділянках вугільних родовищ України;
   - опрацювати та затвердити Програму навчання, підготовки та
перепідготовки  працівників  керівного  складу   вугільної
промисловості;
   - відпрацювати систему взаємовідносин між  Мінпаливенерго
(іншими державними органами управління), НАК "Вугілля України" та
іншими підприємствами вугільної промисловості України, підготувати
відповідні до пропозиції розгляду колегії Мінпаливенерго.
 
   7. Заступнику Міністра Шевцову М.І. організувати розробку
програми закриття шахт, які відпрацювали продуктивні  запаси
вугілля, з урахуванням того, що закриття глибоко збиткових шахт,
згідно з Указом Президента України від 6 липня 2004 р. N 752/2004
( 752/2004 ) "Про заходи щодо підвищення ефективності управління
вугільною галуззю та її розвитку" має бути закінчене до 1 липня
2006 року.
   Підготувати до 1 лютого 2005 року зазначену програму для
розгляду колегію Мінпаливенерго.
 
   8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Ященко Ю.П.
 
 Міністр                          С.Тулуб

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка