Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Правил технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
              Н А К А З
 
            29.12.2004 N 234
 
 
          Про внесення змін до Правил
     технічної експлуатації систем теплопостачання
         комунальної енергетики України
 
 
   На виконання  доручення  Кабінету  Міністрів України від
15.07.04  N 31035/0/1-04   щодо   необхідності   приведення
нормативно-правових актів у відповідність до Закону України "Про
метрологію  та  метрологічну  діяльність"  ( 113/98-ВР )  та
прикінцевих положень  Закону  України  "Про житлово-комунальні
послуги" ( 1875-15 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Викласти розділ 10 "Метрологічне забезпечення  обліку
використання  теплової енергії систем теплопостачання" Правил
технічної  експлуатації  систем  теплопостачання  комунальної
енергетики України, затверджених наказом Держбуду України від
19.01.99 N 9 в новій редакції, що додається.
 
   2. Управлінню комунальної теплоенергетики  (В.М.Бербенець)
забезпечити погодження наказу із заінтересованими центральними
органами виконавчої влади та довести цей наказ  до  відома
теплопостачальних підприємств та інших організацій.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Т.в.о.Голови Комітету                 Ю.Є.Хіврич
 
 
                   Додаток
                   до наказу
                   Держжитлокомунгоспу України
                   29.12.04 N 234
 
 
       10. Метрологічне забезпечення обліку
         використання теплової енергії
           систем теплопостачання
 
 
   10.1. Загальні положення
   10.1.1. Технічні засоби, що застосовуються у вузлах обліку,
випускаються  серійно  і підлягають державним приймальним та
контрольним випробуванням з метою затвердження типів цих засобів
або контролю їх відповідності затвердженим типам і обов'язковим
вимогам нормативних документів з метрології і Закону України від
15.06.2004 N 1765-IV ( 1765-15 ).
   Затверджені типи засобів вимірювальної техніки заносяться
центральним органом виконавчої влади у сфері метрології (далі -
ЦОВМ) до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки у
порядку, встановленому нормативним документом з метрології цього
органу.
   10.1.2. Державна метрологічна атестація засобів вимірювальної
техніки здійснюється метрологічними центрами,  територіальними
органами та метрологічними службами підприємств і організацій,
уповноваженими на проведення державних випробувань чи повірки
аналогічних засобів.
   10.1.3. Державна метрологічна атестація та оформлення її
результатів проводяться у порядку, встановленому нормативними
документами з метрології ЦОВМ.
   10.1.4. Прилади  обліку,  встановлені  на  зворотному
трубопроводі магістралей, повинні монтуватися на місці приєднання
підживлення (по ходу води у зворотному трубопроводі).
   10.1.5. На  підживлювальному  трубопроводі  встановлюється
реєструючий  витратомір або водолічильник  для вимірювання і
реєстрації витрати підживлювальної води. На трубопроводі холодної
води також повинен бути встановлений реєструючий витратомір або
лічильник.
   10.1.6. Кожна водяна магістраль, що відходить від джерела
теплової енергії, обладнується такими реєструючими приладами на
подавальному і зворотному трубопроводах:
   - витратомірами;
   - засобами вимірювання температури;
   - манометрами.
   На джерелі  теплової енергії слід встановити реєструючий
прилад для вимірювання температури води у джерелі холодного
водопостачання.
   10.1.7. Кожна парова  магістраль  перегрітої  пари,  яка
відходить від джерела теплоти, повинна бути обладнана такими
розрахунковими приладами обліку теплової енергії:
   - теплолічильником, витратомір (лічильник) і манометр якого
установлені на паропроводі, а термометри - в паропроводі та
трубопроводі  холодного  водопостачання,  і  теплолічильником,
витратомір (лічильник) якого установлений на конденсатопроводі, а
термометри  -  в конденсатопроводі та трубопроводі холодного
водопостачання;
   - теплолічильником,   витратоміри   (лічильники)  якого
установлені на паропроводі та конденсатопроводі, манометр - на
паропроводі, а термометри - в паропроводі, конденсатопроводі та
трубопроводі холодного водопостачання.
   Кількість теплової енергії, відпущеної джерелом теплоти за
звітний період, визначається як сума кількостей теплової енергії,
відпущеної по кожній магістралі і визначеної за показаннями
теплолічильників.
   10.1.8. Вузол обліку після приймання його в експлуатацію
перебуває на балансі абонента, який несе відповідальність за
зберігання  приладів,  пристроїв  вузла,  цілісність  пломб,
комплектність   експлуатаційної  документації,  своєчасність
проведення повірки приладів.
   Під час  підключення  теплового  пункту   представник
енергопостачальної   організації   повинен  у  присутності
відповідального представника абонента провести технічний огляд
приладів і за його результатами скласти акт.
   10.1.9. Під час технічного огляду слід звернути увагу на
відповідність:
   - приладів, що встановлюються в теплопункті, наведених у
проекті, погодженому з енергопостачальною організацією;
   - параметрів приладів розрахунковим параметрам теплоносія
(витраті, тиску, температурі);
   - монтажу засобів вимірювання, комплектуючих і встановлених
виробів відповідно до вимог ЦОВМ, заводських інструкцій щодо
експлуатації і технічних описів, що відповідають нормам і керівним
документам.
   10.1.10. За   погодженим    графіком    представники
енергопостачальної організації й абонента проводять технічний
огляд приладів обліку теплової енергії на тепловому  пункті
абонента.
   Під час технічного огляду перевіряється:
   - збереженість пломб, відповідність строків повірки приладів;
   - справність приладів згідно з заводськими інструкціями з
експлуатації.
   Безпосередньо після   технічного   огляду   представник
енергопостачаючої організації повинен зняти покази з приладів
обліку і занести їх до журналу обліку.
 
   10.2. Основні вимоги до приладів обліку теплової енергії
   10.2.1. Вузол обліку теплової енергії обладнується засобами
вимірювання     (теплолічильниками,     водолічильниками,
теплообчислювачами,  приладами,  що  реєструють  параметри
теплоносія, тощо), занесеними до Державного реєстру  засобів
вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні, або
такими, що пройшли державну метрологічну атестацію.
   У разі  використання  для  обліку  теплової  енергії
теплолічильників, теплообчислювачів і лічильників маси (об'єму),
які забезпечують принцип вимірювань витрат теплоносія методом
змінного перепаду тиску (де як звужуючий пристрій використовується
діафрагма, сопло або інший пристрій, виконаний відповідно до вимог
РД 50-411-83), вузол  обліку  повинен  бути  атестованим  в
індивідуальному порядку, встановленому нормативними документами з
метрології ЦОВМ і погодженому з Держенергонаглядом України.
   10.2.2. Кожний прилад обліку повинен проходити періодичну
повірку із встановленим для кожного конкретного типу міжповірочним
інтервалом. Прилади, термін дії повірки яких закінчився, до
експлуатації не допускаються. Прилади обліку на момент випуску з
виробництва або ввезення на територію України партіями повинні
бути занесеними до Державного реєстру засобів  вимірювальної
техніки, допущених до застосування в Україні, або такими, що
пройшли державну метрологічну атестацію.
   10.2.3. Вибір приладів для використання на вузлі обліку
джерела теплоти здійснює теплопостачальна організація відповідно
до вимог Держенергонагляду.
   10.2.4. Вибір приладів для використання на вузлі обліку
споживача здійснює споживач за погодженням з теплопостачальною
організацією.
   У разі  розходження  між  споживачем і теплопостачальною
організацією у виборі типів приладів обліку остаточне рішення
приймає Держенергонагляд.
   10.2.5. Прилади  вузла  обліку  повинні  захищатися  від
несанкціонованого втручання в їх роботу, що порушує достовірність
обліку теплової енергії, маси (обсягу) і реєстрацію параметрів
теплоносія.
 
   10.3. Вимоги до метрологічних характеристик приладів обліку
   10.3.1. Ці Правила встановлюють вимоги до  метрологічних
характеристик приладів обліку кількості теплоти, води, визначених
договором.
   10.3.2. Гранично  допустиме  значення  основної відносної
похибки засобів вимірювання кількості теплової енергії для кожного
вимірювального  каналу, який складається з двох термометрів,
витратоміра  (лічильника)  і  теплообчислювача,  не  мусить
перевищувати:
   + 5 % (+- 7 %) - при різниці температур в подавальному і
зворотному трубопроводах 20 град.С та більше;
   + 7 % (+- 9 %) - при різниці температур в подавальному і
зворотному трубопроводах від 10 до 20 град.С;
   +- 8 % (+- 10 %) - при різниці температур в подавальному і
зворотному трубопроводах від 5 до 10 град.С.
   Числа в дужках показують гранично допустиму похибку при
витраті теплоносія від найменшої до найбільшої (10 %) витрати,
якщо найбільша витрата не перевищує 3 куб.м/год.
   Гранично допустиме значення відносної похибки витратомірів
(лічильників) не мусить перевищувати +- 3 %.
   10.3.3. Для  приладу  обліку,  який реєструє температуру
теплоносія, абсолютна похибка вимірювання температури у градусах
Цельсія повинна  бути  у  межах,  визначених  за  формулою:
(дельта)t = +- (0.6 + 0.004 * t), де t - температура теплоносія.
   10.3.4. Прилади  обліку,  що реєструють тиск теплоносія,
повинні забезпечувати вимірювання тиску з відносною похибкою не
більше 2%.
   10.3.5. Прилади  обліку,  які  реєструють  час,  мусять
забезпечувати вимірювання поточного часу з відносною похибкою не
більше 0,1%.
 
   10.4. Допуск до експлуатації вузла обліку теплової енергії
джерела теплоти
   10.4.1. Допуск до експлуатації вузла обліку джерела теплоти
здійснюється  представником  Держенергонагляду  в  присутності
представника джерела теплоти і теплових мереж, про що складається
відповідний акт. Акт складається у трьох примірниках, один з яких
одержує представник джерела теплоти,  другий  -  представник
Держенергонагляду, а третій - представник теплових мереж.
   Акт допуску до експлуатації вузлів обліку теплової енергії на
джерелі теплоти повинен бути затверджений керівником підрозділу
Держенергонагляду.
   Для допуску вузла обліку теплової енергії до експлуатації
представник джерела теплоти повинен пред'явити:
   - принципові схеми підключення виводів джерела;
   - проект вузла обліку, погоджений з Держенергонаглядом;
   - паспорти приладів вузла обліку;
   - документи про перевірку приладів вузла обліку з чинним
клеймом держперевірювача;
   - схеми вузла обліку, узгоджені з ЦОВМ (ця вимога стосується
тільки тих приладів, які вимірюють масу або обсяг теплоносія
методом змінного перепаду тиску);
   - акт про відповідність монтажу вимогам Правил вимірювання
витрати газів  і  рідини  стандартним  звужуючим  обладнанням
РД 50-213-80 (ця вимога стосується тільки тих приладів, які
вимірюють витрати теплоносія методом змінного перепаду тиску);
   - змонтований і перевірений на працездатність вузол обліку
теплової енергії і теплоносія, включаючи прилади, що реєструють
параметри теплоносія.
   10 4.2. При допуску вузла обліку до експлуатації повинні бути
перевірені:
   - відповідність заводських номерів на приладах обліку, що
вказані у їх паспортах;
   - відповідність діапазонів вимірювань встановлених приладів
обліку діапазонам вимірюваних параметрів;
   - якість монтажу засобів вимірювань і ліній зв'язку, а також
відповідність монтажу вимогам паспорта і проектної документації;
   - наявність пломб.
   10.4.3. У  випадку виявлення невідповідності вимогам цих
Правил вузол обліку до експлуатації не приймається і в акті
наводиться повний перелік виявлених недоліків щодо пунктів Правил,
положення яких порушені.
   10.4.4. При допуску до експлуатації вузла обліку джерела
теплоти після отримання акта представник Держенергонагляду пломбує
прилади вузла обліку теплової енергії та теплоносія.
   10.4.5. Вузол обліку джерела теплоти визнається придатним для
здійснення обліку постачання теплової енергії та теплоносія з
моменту  підписання  акта  представником  джерела  теплоти,
представником  підрозділу  Держенергонагляду  та представником
теплових мереж.
   10.4.6. Виклик представників Держенергонагляду і теплових
мереж для оформлення допуску вузла обліку  джерела  теплоти
здійснюється не менш, ніж за 10 днів до передбачуваного дня
оформлення вузла обліку, а допуск до експлуатації мусить бути
зроблений не пізніше, ніж через 15 днів з моменту подачі заявки.
   10.4.7. Перед кожним  опалювальним  сезоном  здійснюється
перевірка  готовності  вузлів  обліку  теплової  енергії  до
експлуатації, про що складається відповідний акт.
 
   10.5. Допуск до експлуатації вузла обліку теплової енергії у
споживача
   10.5.1. Допуск до експлуатації вузлів обліку у споживача
здійснюється представником  енергопостачальної  організації  в
присутності представника споживача, про що складається відповідний
акт. Акт складається у 2-х примірниках, один з яких одержує
представник споживача, а другий - представник енергопостачальної
організації. Акт допуску до експлуатації вузла обліку теплової
енергії  у  споживача  повинен  бути затверджений керівником
енергопостачальної організації.
   Для допуску вузла обліку теплової енергії до експлуатації
представник споживача повинен пред'явити:
   - принципову схему теплового пункту;
   - проект на вузол обліку, погоджений з енергопостачальною
організацією;
   - паспорти на прилади вузла обліку;
   - документи про перевірку приладів вузла обліку з чинним
клеймом держперевірювача;
   - технологічні схеми вузла обліку, погоджені з ЦОВМ (ця
вимога стосується тільки тих приладів, які вимірюють масу або
обсяг теплоносія методом змінного перепаду тиску);
   - акт про відповідність монтажу вимогам Правил вимірювання
витрати газів і рідини стандартними звужуючими  улаштуваннями
РД 50-213-80 (ця вимога стосується тільки тих приладів, які
вимірюють витрату теплоносія методом змінного перепаду тиску);
   - змонтований і перевірений на працездатність вузол обліку
теплової енергії і теплоносія, включаючи прилади  реєструючи
параметри теплоносія.
   10.5.2 При допуску вузла обліку до експлуатації повинні бути
перевірені:
   - відповідність заводських номерів  на  приладах  обліку
вказаним у їх паспортах;
   - відповідність діапазонів вимірювань встановлених приладів
обліку діапазонам вимірюємих параметрів;
   - якість монтажу засобів вимірювань і ліній зв'язку, а також
відповідність монтажу вимогам паспортів і проектної документації;
   - наявність пломб.
   10.5.3. У разі виявлення порушень вимог цих Правил вузол
обліку до експлуатації не приймається і в акті наводиться повний
перелік  виявлених  недоліків  із вказівками пунктів Правил,
положення яких порушено.
   10.5.4. При допуску до експлуатації вузла обліку у споживача
після одержання акта представник енергопостачальної організації
пломбує прилади вузла обліку теплової енергії та теплоносія.
   10.5.5. Вузол обліку споживача визнається  допущеним  до
ведення обліку отриманої теплової енергії та теплоносія після
підписання акта представником енергопостачальної організації та
представником споживача.
   Облік теплової енергії і теплоносія на основі  показань
приладів вузла обліку споживача здійснюється з моменту підписання
акта про його прийняття в експлуатацію.
   10.5.6. Виклик  споживачем представника енергопостачальної
організації для оформлення допуску вузла обліку здійснюється не
менше, ніж за 5 днів до передбаченого дня оформлення вузла обліку,
а рішення про допуск в експлуатацію повинно бути прийняте не
пізніше, ніж через 10 днів з моменту подання заявки споживачем.
   10.5.7. Перед кожним  опалювальним  сезоном  здійснюється
перевірка  готовності  вузлів  обліку  теплової  енергії  до
експлуатації, про що складається відповідний акт.
 
   10.6. Експлуатація вузла обліку теплової енергії на джерелі
теплоти
   10.6.1. Вузол обліку теплової енергії на джерелі теплоти
повинен експлуатуватися відповідно до технічної документації,
перелік якої наведено у п. 10.4.1. цих Правил.
   10.6.2. За технічний стан приладів вузла обліку джерела
теплоти несе відповідальність, зазначену в акті допуску вузла
обліку до експлуатації, службова особа організації, на балансі
якої перебуває вузол обліку.
   10.6.3. Вузол  обліку  джерела  теплоти  експлуатується
персоналом джерела теплоти.
   10.6.4. Керівник джерела теплоти повинен на першу вимогу
забезпечити представникам Держенергонагляду і теплових  мереж
безперешкодний доступ до вузла обліку теплової енергії, надати їм
для ознайомлення документацію, причетну до вузла обліку.
   Безперешкодний доступ  забезпечується  також  представнику
споживача, якщо облік отриманої споживачем теплової  енергії
робиться за приладами обліку, які встановлено на вузлі обліку
джерела теплоти.
   10.6.5. Порушення вимог експлуатації, визначених технічною
документацією згідно з п. 10.4.1 цих Правил, прирівнюється до
виходу із ладу вузла обліку теплової енергії джерела. Час виходу
із ладу вузла обліку теплової енергії джерела теплоти фіксується
відповідним записом у журнал з негайним (не більш, ніж доба)
повідомлення про це представникові Держенергонагляду і теплових
мереж.
   10.6.6. Вузол обліку теплової енергії визнається таким, що
вийшов з ладу, у випадку:
   - несанкціонованого втручання у його роботу;
   - порушення  пломб  на устаткуванні вузла обліку, ліній
електричних зв'язків;
   - механічного пошкодження приладів і елементів вузла обліку;
   - роботи будь-якого з них за межею норм точності, які
встановлено у розділі 10.2;
   - підключення до трубопроводів, не передбачених проектом
вузла обліку.
   Представник джерела  теплоти  повинен  також  повідомити
Держенергонагляд і теплові мережі про показання приладів вузла
обліку на момент їхнього виходу з ладу.
   Порядок ведення обліку теплової енергії та теплоносія, а
також його параметрів після виходу з ладу приладів вузла обліку
приймаються спільним рішенням представників джерела теплоти і
теплових мереж і оформлюється протоколом.
   Представник джерела теплоти повинен повідомити представника
абонента про вихід з ладу приладів (приладу) вузла обліку, якщо
облік отриманої теплової енергії здійснюється приладами обліку,
які встановлено на вузлі обліку джерела теплоти, і передати
споживачеві дані показань приладів на момент їх виходу з ладу.
   Взаємозв'язок між  енергопостачальною  організацією   і
споживачем у таких випадках регламентується Договором.
   10.6.7. Показання приладів вузла обліку джерела  теплоти
щодоби, в один і той же час, фіксується у журналах. Час початку
записів показань приладів вузла обліку в журналі фіксується в акті
допуску вузла обліку до експлуатації.
   До журналу мусять додаватися записи показань приладів, які
реєструють параметри теплоносія.
   10.6.8. Періодичну перевірку вузлів обліку джерела теплоти
здійснюють  представник Держенергонагляду і теплових мереж у
присутності представника джерела теплоти, а також представника
споживача, якщо облік спожитої теплової енергії ведеться приладами
обліку, які встановлені на вузлі обліку джерела теплоти.
 
   10.7. Експлуатація вузла обліку теплової енергії у споживача
   10.7.1. Вузол обліку теплової енергії у споживача повинен
експлуатуватися згідно з технічною документацією відповідно до
п. 10.5.1 цих Правил.
   10.7.2. Відповідальність  за  експлуатацію  і  поточне
обслуговування  вузла  обліку споживача несе службова особа,
призначена керівником організації, у віданні якої перебував цей
вузол обліку.
   10.7.3. Роботи з обслуговування вузла обліку, пов'язані з
демонтажем, перевіркою, монтажем і ремонтом устаткування, мусять
виконуватися персоналом спеціалізованих організацій, які мають
ліцензію ЦОВМ на право виконання таких робіт.
   10.7.4. Керівник організації, у віданні якої перебуває вузол
обліку теплової енергії споживача, зобов'язаний на першу ж вимогу
представників ЦОВМ, енергопостачальної організації і енергонагляду
забезпечити їм безперешкодний доступ на вузол обліку теплової
енергії.
   10.7.5. Показання приладів вузла обліку споживача щодобово, у
один і той же час, фіксуються у журналах. Час початку записів
показань приладів вузла обліку в журналі фіксується в акті
введення вузла обліку в експлуатацію. До журналу додаються записи
показань приладів, що реєструють параметри теплоносія.
   10.7.6. У термін,  який  визначено  Договором,  споживач
зобов'язаний  подати  до енергопостачальної організації копію
журналів обліку теплової енергії та енергоносія, а також записи
показань приладів, які реєструюють параметри теплоносія.
   У разі відмови у прийомі копії журналу обліку і записів
показань  приладів,  які  використовують  для розрахунків із
споживачем  за  отриману  теплову  енергію  і  теплоносії,
енергопостачальна  організація  зобов'язана  у 3-денний строк
повідомити споживача у письмовій формі про причини відмови із
зазначенням відповідних пунктів чинних Правил і Договору.
   10.7.7. Порушення вимог експлуатації, згідно з технічною
документацією, п. 10.5.1 цих Правил, прирівнюється до виходу з
ладу вузла обліку, фіксується відповідним записом у журналі з
негайним (не більш, ніж протягом доби) повідомленням про це
енергопостачальної організації і оформлюється протоколом.
   Представник споживача повинен повідомити енергопостачальну
організацію про показання приладів вузла обліку на момент їхнього
виходу з ладу.
   10.7.8. У разі виходу з ладу приладів обліку, за допомогою
яких визначається кількість теплової енергії та маса (обсяг)
теплоносія, а також приладів, що реєструють параметри теплоносія,
ведення обліку теплової енергії та маси (обсягу) теплоносія та
реєстрацію його параметрів (на період у загальному підсумку не
більше 15 діб протягом року з моменту прийняття вузла обліку на
комерційний розрахунок) здійснюється на підставі показань цих
приладів, які знято за попередні перед виходом з ладу 3 доби з
коригуванням за фактичною температурою зовнішнього повітря на
період перерахунку.
   10.7.9. У разі несвоєчасного повідомлення споживачем про
порушення режиму і умов роботи у вузлах обліку і про вихід його з
ладу, вузол обліку вважається таким, що вийшов з ладу, з моменту
його останньої перевірки енергопостачальною організацією. У цьому
випадку кількість теплової енергії, маса (обсяг) теплоносія і
значення  його  параметрів  визначаються  енергопостачальною
організацією на підставі розрахункових теплових навантажень згідно
з Договором і показаннями приладів вузла обліку джерела теплоти.
   10.7.10. Вузол обліку теплової енергії вважається таким, що
вийшов з ладу, у випадках:
   - несанкціонованого втручання у його роботу;
   - порушення  пломб  на устаткуванні вузла обліку, ліній
електричних зв'язків;
   - механічного пошкодження приладів і елементів вузла обліку;
   - роботи будь-якого з них за межами норм точності згідно з
розділом 10.2;
   - підключення у трубопроводи, не передбачені проектом вузла
обліку.
   При цьому положення пункту 10.7.8 на цих споживачів не
поширюються,  а  розрахунки  здійснюються  енергопостачальною
організацією на підставі розрахункових теплових навантажень згідно
з Договором і показаннями приладів вузла обліку джерела теплоти з
моменту останньої перевірки енергопостачальною організацією вузла
обліку споживача.
   10.7.11. Після закінчення строку дії Договору перевірки хоч
би одного з приладів вузла обліку теплової енергії і теплоносія,
показання приладів цього вузла обліку не враховують у взаємних
розрахунках між енергопостачальною організацією і споживачем.
Вузол обліку вважається таким, що вийшов з ладу, згідно  з
п. 10.7.9.
   10.7.12. Після відновлення  працездатності  вузла  обліку
теплової енергії і теплоносія споживача допуск його в експлуатацію
здійснюється відповідно до розділу 10.6, про що складається акт.
 
   10.8. Повірка засобів вимірювальної техніки
   10.8.1. Засоби  вимірювальної  техніки, що перебувають в
експлуатації, підлягають повірці згідно з ДСТУ 2708-99 "Повірка
засобів вимірювальної техніки. Організація і порядок проведення".
   Повірці також підлягають засоби вимірювальної техніки, що
застосовуються  під  час  державних  випробувань,  державної
метрологічної атестації та повірки засобів вимірювальної техніки,
а також під час калібрування засобів вимірювальної техніки для
інших підприємств, організацій та для фізичних осіб.
   10.8.2. Засоби  вимірювальної  техніки, що перебувають в
експлуатації, підлягають періодичній повірці через міжповірочні
інтервали,   порядок   встановлення   яких   визначається
нормативно-правовим актом ЦОВМ.
   Підприємства, організації  та  фізичні  особи зобов'язані
своєчасно ( з урахуванням встановлених міжповірочних інтервалів)
подавати засоби вимірювальної техніки на повірку.
   10.8.3. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому
числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної
техніки здійснюється за рахунок підприємств і організацій, які
надають послуги з теплопостачання.
   10.8.4. Переліки  засобів  вимірювальної  техніки,  що
перебувають в експлуатації та підлягають повірці, складаються їх
користувачами (за винятком фізичних осіб, що не є суб'єктами
підприємницької  діяльності)  і  подаються для погодження до
відповідного територіального органу.
   Порядок складання   цих   переліків   установлюється
нормативно-правовим актом ЦОВМ.
 
   10.9. Види метрологічного контролю і нагляду, що здійснюють
метрологічні служби  центральних  органів  виконавчої  влади,
підприємств і організацій
   10.9.1. До метрологічного контролю належать:
   - атестація калібрувальних та  вимірювальних  лабораторій
підприємств і організацій;
   - метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки;
   - калібрування засобів вимірювальної техніки;
   - метрологічна експертиза документації та атестація методик
виконання вимірювань.
   10.9.2. Метрологічний контроль здійснюється метрологічними
службами центральних органів виконавчої влади, їх головними і
базовими організаціями, метрологічними службами підприємств і
організацій.
   10.9.3. Головними і  базовими  організаціями  проводиться
атестація калібрувальних та вимірювальних лабораторій підприємств
і організацій, що належать до сфери управління  відповідних
центральних органів виконавчої влади або не належать до цієї
сфери, але належать до сфери, в якій реалізація державної політики
належить до повноважень цих органів (за винятком вимірювальних
лабораторій, атестація яких згідно із законодавством здійснюється
територіальними органами), - на проведення відповідно калібрування
засобів вимірювальної техніки для власних потреб цих підприємств і
організацій та вимірювань у сфері та / або поза сферою поширення
державного метрологічного нагляду.
   При цьому атестація зазначених лабораторій може здійснюватися
головними і базовими організаціями або метрологічними центрами та
територіальними органами.
   10.9.4. Атестація калібрувальних і вимірювальних лабораторій
головних і базових організацій на проведення робіт здійснюється
метрологічними службами відповідних центральних органів виконавчої
влади.
   10.9.5. Головними і базовими організаціями  метрологічних
служб  центральних  органів  виконавчої влади, метрологічними
службами підприємств і організацій  проводиться  метрологічна
атестація  та  калібрування  засобів  вимірювальної техніки,
метрологічна експертиза документації та атестація методик.
   10.9.6. Метрологічний нагляд здійснюється за забезпеченням
єдності вимірювань.
   10.9.7. Метрологічний нагляд здійснюється:
   - метрологічними службами центральних органів  виконавчої
влади - на підприємствах і в організаціях, що належать до сфери
їхнього управління;
   - головними і базовими організаціями метрологічних служб
центральних органів виконавчої влади - на підприємствах і в
організаціях,  що належать до сфери управління цих органів,
визначених положеннями  про  відповідні  головні  та  базові
організації;
   - метрологічними службами підприємств і організацій - на
відповідних підприємствах і в організаціях;
   - повідомляти власників і користувачів засобів вимірювальної
техніки про час і місце проведення повірки.
 
   10.10. Державний  метрологічний  нагляд  за забезпеченням
єдності вимірювань
   10.10.1. Перевірку  вузлів  обліку  споживача  здійснюють
представники ЦОВМ і / або енергопостачальної організації  у
присутності представника споживача.
   10.10.2. Споживач має право вимагати, а енергопостачальна
організація повинна надавати йому результати розрахунків кількості
теплової енергії, маси (обсягу) і параметрів теплоносія, виконаних
відповідно з вимогами тимчасових правил обліку теплової енергії.
   10.10.3. У процесі експлуатації вузлів  обліку  теплової
енергії  необхідно керуватись чинними законодавчо-нормативними
документами:
   - Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
( 113/98-ВР ) зі змінами і доповненнями від 15.06.2004 N 1765-IV
( 1765-15 );
   - Правилами надання населенню послуг з водопостачання та
водовідведення (затверджено КМ України від 30 грудня 1997 р.
N 1497 ( 1497-97-п );
   - ГОСТ 26969-86. Диафрагмы для измерения расхода жидкостей и
газов стандартные;
   - ДСТУ 2708-99. Перевірка засобів вимірювання. Організація та
порядок проведення;
   - РД 50-213-80. Правила измерения расхода газов и жидкостей
стандартными сужающими устройствами;
   - РД 50-411-83. Расход жидкостей и газов. Методика выполнения
измерений с помощью специальных сужающих устройств;
   - вихідними і робочими еталонами метрологічних центрів і
територіальних органів;
   - вихідними еталонами підприємств і організацій;
   - ПР 50.2.006-94. "ГСІ. Перевірка засобів вимірювань";
   - МИ 2273-93. "ГСІ. Галузеві використання засобів вимірювань,
які підлягають перевірці";
   - МИ 2164-91. "ГСІ. Теплолічильники. Вимоги до випробувань,
метрологічної атестації, перевірки";
   - ПМА 081/24.01-96. "Устройство автоматизированного учета
потребления тепловой энергии на базе программируемого контролера";
   - Р 081/24.04-96. "Рекомендации. Счетчики тепловой энергии.
Методика поверки";
   - ПМА 081/24.08-96. "Теплосчетчики комбинированные";
   - МИ 2083-90.  "ГСИ.  Измерения  косвенные.  Определение
результатов измерений и оценивание их погрешностей";
   - ГСССД 98-86. Вода. Питомий  обсяг  і  ентальпія  при
температурах 0-800 град.С і тисках 0,001-1000 МПа;
   - ГСССД 6-89. Вода. Коефіцієнт динамічної в'язкості при
температурах 0-800 град.С і тисках, які відповідають розрідженому
газу до 300 МПа;
   - збірником СанПиН N 4723-88 "Санитарные правила устройства и
эксплуатации системы централизованного горячего водоснабжения",
згідно  з  якими  мусять здійснюватись лабораторно-виробничий
контроль за якістю гарячої води;
   - інструкціями  заводів-виготівників  для  експлуатації
комплектів приладів і окремих приладів обліку і контролю теплової
енергії та теплоносія.
   10.10.4. За якістю гарячої  води  в  закритих  системах
теплозабезпечення здійснюється лабораторний виробничий контроль у
місцях надходження вихідної води  (водопровідної)  та  після
водонагрівачів.
   Лабораторно-виробничий контроль за  якістю  гарячої  води
передбачає визначення таких показників:
   - температура (градуси С);
   - колірність (градуси);
   - каламутність (мг/куб.дм);
   - запах (бал);
   - реакція рН (од. РН);
   - наявність заліза (мг/куб.дм);
   - залишкова кількість реагентів, які застосовуються в процесі
водопідготовки (мг/куб.дм);
   - допустимий вміст хімічних речовин, вимивання яких можливе
із матеріалу труб гарячого водопостачання (міді, цинку тощо,
мг/куб.дм);
   - колі-індекс;
   - число мікроорганізмів в 1 куб.см.
   Кількість відбору проб визначається відповідно до кількості
населення, що обслуговується.
   10.10.5. Контроль  якості  гарячої  води  виконується
вимірювальними лабораторіями теплозабезпечуючих підприємств.
   10.10.6. Метрологічний контроль за діяльністю вимірювальних
лабораторій здійснюється метрологічною службою центрального органу
виконавчої влади, її головними і базовими організаціями.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка