Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про впорядкування розміщення реклами на транспорті комунальної власності м. Києва

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
 N 2377 від 29.12.2004        Зареєстровано в Київському
                   міському управлінні юстиції
                   4 лютого 2005 р.
                   за N 10/652
 
   ( Розпорядження скасовано на підставі Розпорядження КМДА
    N 2430 ( ra_004017-06 ) від 28.12.2005 )
 
       Про впорядкування розміщення реклами на
      транспорті комунальної власності м. Києва
 
  ( Державну реєстрацію Розпорядження скасовано на підставі
       Висновку Київського міського управління юстиції
   N 3/34 ( ra3_34019-05 ) від 20.07.2005 )
 
 
 
   Відповідно до статей 1, 18 Закону України "Про рекламу"
( 270/96-ВР ), ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" ( 280/97-ВР ), з метою впорядкування розміщення реклами
на транспорті комунальної власності м. Києва та акумулювання
коштів для потреб міського транспорту:
 
   1. Затвердити Положення про порядок розміщення реклами на
транспорті комунальної власності м. Києва, що додається.
 
   2. Головному управлінню транспорту, зв'язку та інформатизації
та Головному управлінню з питань цінової політики виконавчого
органу  Київської  міської ради (Київської міської державної
адміністрації) визначити розміри плати за послуги з розміщення
реклами та за оформлення документації, пов'язаної з розміщенням
реклами на транспорті комунальної власності м. Києва на договірній
основі.
 
   3. Доручити   комунальним   підприємствам   "Київський
метрополітен"  та  "Київпастранс"  оформлення  документації,
пов'язаної  з  розміщенням реклами на транспорті комунальної
власності м. Києва, та укладання з рекламодавцями договорів про
надання відповідних послуг.
 
   4. Встановити, що дія цього розпорядження поширюється на
розміщення реклами на території підприємств транспорту загального
користування, метрополітену, зовнішній та внутрішній поверхнях
транспортних засобів та споруд підприємств транспорту загального
користування і метрополітену, що закріплені за КП "Київський
метрополітен" та КП "Київпастранс" на  праві  господарського
відання.
 
   5. Монтаж та демонтаж спеціальних конструкцій та інженерних
комунікацій для розміщення реклами на  спорудах  підприємств
транспорту здійснюється самим підприємством або спеціалізованими
підприємствами та організаціями,  які  забезпечують  технічне
обслуговування  цих  споруд,  згідно з проектом, розробленим
відповідно до технічних умов підприємства транспорту.
 
   6. Плата за оформлення документації, пов'язаної з розміщенням
реклами на транспорті комунальної власності м. Києва та інші
платежі перераховуються рекламодавцями комунальним підприємствам
"Київський метрополітен" та "Київпастранс".
 
   7. Визнати  таким,  що  втратило  чинність розпорядження
Київської міської державної адміністрації від 11.10.99 N 1650
( ra1650017-99 ) "Про порядок розміщення реклами на міському
транспорті".
 
   8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступників  голови Київської міської державної адміністрації
згідно з розподілом обов'язків.
 
 Голова                        О.Омельченко
 
 
                   Затверджено
                   розпорядженням
                   Київської міської державної
                   адміністрації
                   від 29.12.2004 N 2377
 
                   Зареєстровано в Київському
                   міському управлінні юстиції
                   4 лютого 2005 р.
                   за N 10/652
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про порядок розміщення реклами на транспорті
         комунальної власності м. Києва
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Положення про порядок розміщення реклами на транспорті
комунальної власності  м.  Києва  (далі - Положення) регулює
правовідносини, що виникають між Головним управлінням транспорту,
зв'язку та інформатизації виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) як уповноваженим
власником органом, Головним управлінням з питань внутрішньої
політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та підпорядкованими комунальними
підприємствами "Київський метрополітен" та "Київпастранс" (далі -
підприємства транспорту) у зв'язку з розміщенням реклами на
транспортних засобах та спорудах зазначених підприємств.
 
   1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні:
   Реклама на транспорті - реклама, що розміщується на території
підприємств транспорту загального користування, метрополітену,
зовнішній та внутрішній поверхнях транспортних засобів та споруд
(будівлі,  павільйони  очікування, кіоски з продажу проїзних
квитків, станції швидкісного трамваю та метрополітену, опори та
поперечини контактної мережі, огорожі) підприємств транспорту
загального користування і метрополітену;
   Спеціальні конструкції - тимчасові рекламні засоби (світлові
та несвітлові, наземні та неназемні плоскі та об'ємні стенди,
щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні,
динамічні, електронні табло,  екрани,  панелі,  тумби),  які
використовуються для розміщення реклами;
   Рекламоносії - будь-які місця, які використовуються  для
розміщення на них реклами;
   Погодження на розміщення реклами на транспорті (далі  -
Погодження)  - документ встановленого зразка, який засвідчує
відповідність реклами, що має бути розміщена, вимогам безпеки і
правилам дорожнього руху, технічним умовам підприємств транспорту,
цьому Положенню,  оформлюється  підприємством  транспорту  та
затверджується  і  видається Головним управлінням транспорту,
зв'язку та інформатизації виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації);
   Рекламодавець - суб'єкт господарювання, який є замовником
реклами для її виробництва та/або розповсюдження.
 
   1.3. Розміщення соціальної реклами здійснюється відповідно до
цього Положення з урахуванням вимог ст. 12 Закону України "Про
рекламу" ( 270/96-ВР ).
 
         2. Порядок оформлення Погодження
 
   2.1. У разі звернення рекламодавця стосовно надання послуг з
розміщення реклами підприємство транспорту оформляє замовлення
встановленого зразка.
 
   2.2. До замовлення додаються:
   - два примірники, відповідним чином  заповненого  бланка
Погодження;
   - фотографічний  знімок  або  комп'ютерний  макет  майна
(з фрагментом місцевості)*, де планується розташувати спеціальну
конструкцію;
   - ескіз спеціальної конструкції (виконується за технічними
умовами відповідних спеціалізованих  підрозділів  підприємства
транспорту)*.
 
   2.3. Підприємство транспорту:
   - ознайомлює рекламодавця з нормативними актами, тарифами
тощо з питань реклами;
   - вивчає архітектурно-планувальні та інженерно-транспортні
умови і можливості розміщення спеціальних конструкцій*;
   - розробляє за рахунок рекламодавця  самостійно  або  з
залученням  спеціалізованих  організацій  необхідну  технічну
документацію*;
   - розглядає  і  погоджує  з  відповідними установами та
організаціями технічні і  конструктивні  рішення  спеціальних
конструкцій*;
   - передає сюжет реклами на погодження до Головного управління
з питань внутрішньої політики виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації);
   - у разі необхідності погоджує розміщення реклами з іншими
відповідними установами і організаціями.
 
   2.4. Підприємство транспорту  виготовляє  два  примірники
Погодження, що мають однакову юридичну силу, і подає їх на
затвердження до Головного управління транспорту, зв'язку  та
інформатизації  виконавчого  органу  Київської  міської  ради
(Київської міської державної адміністрації) та видає 1 примірник
Погодження рекламодавцю.
 
   2.5. Зареєстроване та видане Погодження є підставою для
виконання робіт із встановлення спеціальних конструкцій та/або
розміщення  реклами  (нанесення  рекламного  зображення)  на
рекламоносіях.
 
   2.6. Відповідальність  за  технічний  стан  спеціальної
конструкції та її зовнішній вигляд покладається на підприємство
транспорту.
 
   2.7. Після  здійснення  робіт  із  розміщення  реклами
підприємство транспорту складає відповідний акт, копію якого надає
Головному управлінню транспорту,  зв'язку  та  інформатизації
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
 
         3. Відмова у видачі Погодження
 
   3.1. Рекламодавцю може бути відмовлено у видачі Погодження у
випадках:
   - якщо розміщення реклами суперечить вимогам законодавчих та
інших нормативно-правових актів;
   - технічної   неможливості   встановлення   спеціальної
конструкції;
   - заборгованості рекламодавця місцевому бюджету з податку на
рекламу, а також підприємству транспорту за раніше укладеними
договорами;
   - раніше  виявлених  грубих  порушень та недобросовісної
конкуренції при розміщенні реклами на транспорті.
   Відмову у  наданні  Погодження  може  бути  оскаржено
рекламодавцем відповідно до законодавства України.
 
      4. Плата за послуги підприємства транспорту
             та інші платежі
 
   4.1. Плата за послуги підприємства транспорту передбачає такі
види платежів:
   - плата за оформлення документації, пов'язаної з розміщенням
реклами на транспорті комунальної власності м. Києва;
   - плата за монтаж/демонтаж спеціальних конструкцій та їх
обслуговування, за  відновлення  рекламоносіїв  після  зняття
рекламного зображення та інших робіт.
 
   4.2. Плата за розміщення реклами здійснюється відповідно до
умов договору про надання відповідних послуг.
 
   4.3. При розміщенні реклами на транспорті податок на рекламу
сплачується згідно з декретом Кабінету Міністрів України від
20 травня 1993 року N 56-93 ( 56-93 ) "Про місцеві податки та
збори" та  рішенням  Київради  від  24.04.2003  N  360/520
( ra0360023-03 ) "Про затвердження Положення про податок з реклами
в м. Києві".
 
        5. Вимоги до реклами на транспорті
 
   5.1. Монтаж та демонтаж спеціальних конструкцій та інженерних
комунікацій для розміщення реклами на  спорудах  підприємств
транспорту здійснюється самим підприємством або спеціалізованими
підприємствами та організаціями,  які  забезпечують  технічне
обслуговування  цих  споруд,  згідно з проектом, розробленим
відповідно до технічних умов підприємства транспорту.
 
   5.2. Забезпечення  відповідності  спеціальної  конструкції
проекту, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної
міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки покладається
на власника спеціальної конструкції.
 
           6. Скасування Погодження
 
   6.1. Погодження скасовується Головним управлінням транспорту,
зв'язку та інформатизації виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням
підприємства транспорту при порушенні вимог законодавчих  та
нормативних актів та цього Положення. При цьому кошти, внесені за
період дії Погодження, не повертаються.
 
   6.2. Після закінчення терміну дії Погодження його дія може
бути  подовжена  Головним управлінням транспорту, зв'язку та
інформатизації  виконавчого  органу  Київської  міської  ради
(Київської  міської  державної  адміністрації)  за  поданням
підприємства транспорту.
 
   6.3. При необхідності демонтажу спеціальної конструкції з
ініціативи  власника  майна  власнику спеціальної конструкції
повертаються кошти за невикористаний термін дії Погодження, та
надаються пропозиції щодо розміщення конструкції в іншому місці.
 
     7. Контроль за розміщенням реклами на транспорті
           та порядок її демонтажу
 
   7.1. Контроль за використанням майна підприємств транспорту
для розміщення реклами здійснює Головне управління транспорту,
зв'язку та інформатизації виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).
 
   7.2. Контроль  за виконанням умов розміщення реклами на
транспорті здійснює підприємство транспорту.
 
   7.3. У разі самовільного розміщення реклами демонтаж реклами
здійснює спеціальний підрозділ підприємства транспорту.
 
   (* крім розміщення реклами на рухомому складі).
 
 Заступник голови -
 керівник апарату                  Б.Стичинський

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка