Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження рішення Ліцензійної комісії МОЗ України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            11.08.2004 N 412
 
 
           Про затвердження рішення
         Ліцензійної комісії МОЗ України
 
 
   Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності"  (  1775-14  ),  Ліцензійних  умов
провадження господарської  діяльності  з  медичної  практики
( z0189-01 ), затверджених спільним наказом Державного комітету
України  з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерства охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01  ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
02.03.2001 за  N  189/5380,  Ліцензійних  умов  провадження
господарської   діяльності  з  проведення  дезінфекційних,
дезінсекційних та дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах
ветеринарного  контролю) ( z0190-01 ), затверджених спільним
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва і Міністерства охорони здоров'я України від
16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 02.03.2001 за N 189/5381 та Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з переробки донорської крові
та її компонентів, виготовлення з них препаратів, затверджених
спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва і Міністерства охорони здоров'я України
від 16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ),  зареєстрованим  в
Міністерстві юстиції  України  02.03.2001  за  N  189/5379
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити рішення Ліцензійної  комісії  МОЗ  України
(протокол від 11.08.2004 N 171 додається) щодо:
 
   1.1 Видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з
медичної практики (Перелік 1 додатка 1 до Протоколу).
 
   1.2 Відмови у видачі ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 2 додатка 1 до Протоколу).
 
   1.3 Залишення  без розгляду заяв на видачу ліцензій на
провадження господарської  діяльності  з  медичної  практики
(Перелік 3 додатка 1 до Протоколу).
 
   1.4 Переоформлення  ліцензій на провадження господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 4 додатка 1 до Протоколу).
 
   1.5 Видачі копій ліцензій на  провадження  господарської
діяльності з медичної практики (Перелік 5 додатка 1 до Протоколу).
 
   1.6 Видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з
проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт
(Перелік 1 додатка 2 до Протоколу).
 
   1.7 Відмови у видачі ліцензій на провадження господарської
діяльності з  проведення  дезінфекційних,  дезінсекційних  та
дератизаційних робіт (Перелік 2 додатка 2 до Протоколу).
 
   1.8 Залишення заяв без розгляду на провадження господарської
діяльності з  проведення  дезінфекційних,  дезінсекційних  та
дератизаційних робіт (Перелік 2 додатка 2 до Протоколу).
 
   1.9 Видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з
переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів (Перелік 1 додатка 3 до Протоколу)
 
   1.10 залишення заяв без розгляду на провадження господарської
діяльності з переробки донорської крові та її  компонентів,
виготовлення з них препаратів (Перелік 2 додатка 3 до Протоколу)
 
   2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Заступник Міністра
 Голова Ліцензійної комісії             В.В.Загородній
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   11.08.2004 N 412
 
 
             ПРОТОКОЛ N 171
         засідання Ліцензійної комісії
       Міністерства охорони здоров'я України
              11.08.2004
 
 
   На засіданні присутні:
   Загородній В.В, Алешко Д.В., Жданова М.П., Фещенко І.І.,
Гарник Т.П., Зозовська Л.П.
 
             Порядок денний:
 
   1. Про  розгляд  заяв суб'єктів господарювання з питань
ліцензування медичної практики.
 
   2. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання  з  питань
ліцензування   проведення   дезінфекційних,  дезінсекційних,
дератизаційних робіт.
 
   3. Про розгляд заяв суб'єктів господарювання  з  питань
ліцензування  переробки  донорської крові та її компонентів,
виготовлення з них препаратів.
 
   Слухали по першому питанню:
   Зозовську Л.П. - секретаря Ліцензійної комісії МОЗ України.
   Про розгляд  заяв  суб'єктів  господарювання  з  питань
ліцензування медичної практики.
 
   Вирішили:
   За результатами розгляду  заяв  та  доданих  документів,
відповідно до ст. 14, 16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ):
   - видати відповідні ліцензії 158 суб'єктам господарювання
(Перелік 1 додатку 1).
   - відмовити  у  видачі відповідної ліцензії 5 суб'єктам
господарювання (Перелік 2 додатку 1).
   - залишити без розгляду заяви 39 суб'єктів господарювання
(Перелік 3 додатку 1).
   - переоформити відповідну ліцензію 5 суб'єктам господарювання
(Перелік 4 додатку 1).
   - видати копії ліцензій на заяви 2 суб'єктів господарювання
(Перелік 5 додатку 1).
 
   Слухали по другому питанню:
   Зозовську Л.П. - секретаря Ліцензійної комісії МОЗ України
   Про розгляд  заяв  суб'єктів  господарювання  з  питань
ліцензування   проведення   дезінфекційних,  дезінсекційних,
дератизаційних робіт.
 
   Вирішили:
   За результатами  розгляду  заяв  та  доданих документів,
відповідно до ст. 14, 16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ):
   - видати відповідні ліцензії 9 суб'єктам  господарювання
(Перелік 1 додатку 2)
   - відмовити у видачі відповідної  ліцензії  1  суб'єкту
господарювання (Перелік 2 додатку 2).
   - залишити без розгляду заяви 7 суб'єктів господарювання
(Перелік 3 додатку 2).
 
   Слухали по третьому питанню:
   Зозовську Л.П. - секретаря Ліцензійної комісії МОЗ України
   Про розгляд  заяв  суб'єктів  господарювання  з  питань
ліцензування переробки донорської крові та  її  компонентів,
виготовлення з них препаратів.
 
   Вирішили:
   За результатами розгляду  заяв  та  доданих  документів,
відповідно до ст. 14, 16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ):
   - видати  відповідну  ліцензію 1 суб'єкту господарювання
(Перелік 1 додатку 3)
   - залишити без розгляду заяви 3 суб'єктів господарювання
(Перелік 2 додатку 3).
 
 Заступник Міністра
 Голова комісії                   В.В.Загородній
 
 Секретар комісії                  Л.П.Зозовська
 
 
                   Додаток 1
                   до протоколу засідання
                   Ліцензійної комісії
                   Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   11.08.2004 N 171
                   Наказ
                   11.08.2004 N 412
 
 
              ПЕРЕЛІК N 1
        Суб'єктів господарської діяльності,
      за заявами яких прийнято рішення про видачу
       ліцензій на провадження господарської
         діяльності з медичної практики
 
 
   1. Дев'ятко Віталій Антонович
 
   Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Кременчук, квартал 278,
б. 22-а, кв. 62
   Ідентифікаційний код: 2460210552
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю хірургічна стоматологія
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/04-М
 
   2. Нощенко Олександр Миколайович
 
   Місцезнаходження: Дніпропетровська  обл.,  м.  Марганець,
Ювілейний квартал, 11/55
   Ідентифікаційний код: 2108007090
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика,
функціональна діагностика
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/05-М
 
   3. Новомосковська центральна районна лікарня
 
   Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ,
вул. Радянська, 238
   Ідентифікаційний код: 26137707
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
анестезіологія,  дитяча  анестезіологія,  дитяча  гінекологія,
дерматовенерологія,  дитяча  дерматовенерологія,  дієтологія,
ендокринологія, ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина,
імунологія, дитяча  імунологія,  дитячі  інфекційні  хвороби,
інфекційні  хвороби,  кардіологія,  дитяча кардіоревматологія,
клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, лікувальна
фізкультура,  організація  і  управління  охороною  здоров'я,
наркологія, неврологія, дитяча неврологія, онкологія, ортопедія і
травматологія, дитяча ортопедія і травматологія, отоларингологія,
дитяча отоларингологія, офтальмологія,  дитяча  офтальмологія,
патологічна анатомія, педіатрія, неонатологія, психіатрія, дитяча
психіатрія, психотерапія, терапія, рентгенологія, рефлексотерапія,
стоматологія,  терапевтична стоматологія, дитяча стоматологія,
хірургічна стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія,
підліткова  терапія,  урологія,  ультразвукова  діагностика,
фтизіатрія, фізіотерапія,  функціональна  діагностика,  дитяча
хірургія, медицина невідкладних станів, народна та нетрадиційна
медицина, медична психологія
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/06-М
 
   4. Новохацький Олександр Васильович
 
   Місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25, кв. 79
   Ідентифікаційний код: 1964502119
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/07-М
 
   5. Лінинський Ігор Миколайович
 
   Місцезнаходження: Львівська  обл.,  Старосамбірський р-н.,
м. Старий самбір, вул.
   Ідентифікаційний код: 2312109098
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ультразвукова діагностика
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/09-М
 
   6. Центральна районна лікарня Києво-Святошинського району
 
   Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м.
Боярка, вул. 40-річчя Жовтня, 51
   Ідентифікаційний код: 01994669
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і  управління
охороною  здоров'я, акушерство і гінекологія, анестезіологія,
алергологія,  гастроентерологія,  дерматовенерологія,  дитяча
гінекологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча ендокринологія,
дитяча імунологія, дитяча кардіоревматологія, дитяча неврологія,
дитяча ортопедія і травматологія, дитяча отоларингологія, дитяча
офтальмологія, дитяча психіатрія, дитяча стоматологія, дитяча
фтизіатрія,  дитяча  хірургія,  дитячі  інфекційні  хвороби,
дієтологія, ендокринологія, загальна практика - сімейна медицина,
інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна лабораторна діагностика,
лікувальна фізкультура, медицина невідкладних станів, наркологія,
неврологія, нейрохірургія, неонатологія, онкологія, ортопедична
стоматологія,  ортопедія  і  травматологія,  отоларингологія,
офтальмологія, патологічна анатомія, психіатрія, пульмонологія,
ревматологія,  педіатрія,  рентгенологія,   рефлексотерапія,
стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, трансфузіологія,
ультразвукова діагностика, урологія, фтизіатрія, функціональна
діагностика,  хірургічна  стоматологія,  хірургія, акушерство,
медична сестра, зубний технік, фельдшер
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/11-М
 
   7. Корєннова Тетяна Володимирівна
 
   Місцезнаходження: Херсонська  обл.,  Бериславський  р-н.,
м. Берислав, вул. Артема, 50
   Ідентифікаційний код: 1809411723
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/12-М
 
   8. Клюшников Володимир Вікторович
 
   Місцезнаходження: Дніпропетровська           обл.,
Дніпропетровський р-н., м. Підгородне, вул. Харківська, 4-а
   Ідентифікаційний код: 2507600134
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/13-М
 
   9. Березій Микола Васильович
 
   Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Миру, буд. 16, кв. 21
   Ідентифікаційний код: 2039313057
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/14-М
 
   10. Запорізьке обласне закрите акціонерне товариство  по
туризму та екскурсіях "Запоріжтурист"
 
   Місцезнаходження: Запорізька обл., Запорізький р-н., острів
Хортиця ДСП
   Ідентифікаційний код: 02647444
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної  практики  за  спеціальністю  неврологія, педіатрія,
пульмонологія,   фізіотерапія,   професійна    патологія,
рефлексотерапія,  народна  та нетрадиційна медицина, терапія,
ультразвукова  діагностика,  лікувальна  фізкультура,  дитяча
пульмонологія, отоларингологія
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/15-М
 
   11. Приватне підприємство "ОПТИКА БЕБІ"
 
   Місцезнаходження: м. Харків, вул. Соціалістична, 54, кв. 27
   Ідентифікаційний код: 33067706
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної  практики  за  спеціальністю  дитяча  офтальмологія,
офтальмологія
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/16-М
 
   12. Товариство з обмеженою відповідальністю "Доктор Міла"
 
   Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 10,
кв. 188
   Ідентифікаційний код: 32811238
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю  хірургічна  стоматологія,
терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія, рентгенологія
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/17-М
 
   13. Непомилуєва Віра Іллівна
 
   Місцезнаходження: Донецька обл., м. Харцизьк, м. Іловайськ,
вул. Ярославського, 9, 15
   Ідентифікаційний код: 2144719787
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної  практики  за спеціальністю народна та нетрадиційна
медицина
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/18-М
 
   14. Чуб Микола Юрійович
 
   Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Пушкіна, 6, кв. 6
   Ідентифікаційний код: 2424816931
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/20-М
 
   15. Комунальна 6-та міська лікарня м. Львова
 
   Місцезнаходження: м. Львів, вул. Медова Печера, 1
   Ідентифікаційний код: 01996674
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
алергологія,  анестезіологія,  гастроентерологія,  геріатрія,
дерматовенерологія, дитяча алергологія, дитяча гастроентерологія,
дитяча   гінекологія,  дитяча  дерматовенерологія,  дитяча
ендокринологія, дитяча імунологія, дитяча  кардіоревматологія,
дитяча  неврологія,  дитяча  нефрологія,  дитяча ортопедія і
травматологія, дитяча хірургія,  дитячі  інфекційні  хвороби,
дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, імунологія, інфекційні
хвороби, дитяча офтальмологія, дитяча  пульмонологія,  дитяча
урологія, кардіологія, клінічна біохімія, клінічна лабораторна
діагностика, лікувальна фізкультура, народна та  нетрадиційна
медицина,  неврологія, нефрологія, онкогінекологія, онкологія,
організація і  управління  охороною  здоров'я,  ортопедія  і
травматологія,  отоларингологія,  офтальмологія, паразитологія,
педіатрія, підліткова терапія, проктологія, професійна патологія,
психотерапія,  пульмонологія,  ревматологія,  рентгенологія,
рефлексотерапія, санологія, сексопатологія, терапія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика,
хірургія, загальна практика - сімейна медицина
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/21-М
 
   16. Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніколас"
 
   Місцезнаходження: м. Харків, вул. Пушкінська 67, кв. 19
   Ідентифікаційний код: 31796518
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю народна  та  нетрадиційна
медицина, медична сестра з масажу
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/22-М
 
   17. Мале приватне підприємство "БІЗНЕС КОНТАКТ"
 
   Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Кольцова, 25
   Ідентифікаційний код: 21962163
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і  управління
охороною  здоров'я,  терапевтична  стоматологія,  хірургічна
стоматологія,  ортопедична  стоматологія,  медична  сестра  з
стоматології
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/23-М
 
   18. Медичний психотерапевтичний центр "ГРАЦІЯ" у вигляді
товариства з обмеженою відповідальністю
 
   Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Кінна, 14, кв. 9
   Ідентифікаційний код: 21026529
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю психотерапія
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/24-М
 
   19. Юдін Дмитро Юрійович
 
   Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, пр-т Правди, 65/236
   Ідентифікаційний код: 2633511276
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю проктологія
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/25-М
 
   20. Товариство з обмеженою відповідальністю "Кристал КВК"
 
   Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, 139
   Ідентифікаційний код: 32879909
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної  практики за спеціальністю організація і управління
охороною  здоров'я,  терапевтична  стоматологія,  хірургічна
стоматологія,  ортопедична  стоматологія,  медична  сестра  з
стоматології, зубний технік
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/26-М
 
   21. Бузов Микола Петрович
 
   Місцезнаходження: м. Київ, вул. Волоська, 18, кв. 3
   Ідентифікаційний код: 1720502999
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю наркологія
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/27-М
 
   22. Приватне підприємство "ІРІС"
 
   Місцезнаходження: м. Запоріжжя, пр-т Ювілейний, б. 23-А,
кв. 36
   Ідентифікаційний код: 22151811
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю офтальмологія
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/28-М
 
   23. Лінник Віталій Петрович
 
   Місцезнаходження: Черкаська  обл.,  Чорнобаївський  р-н.,
смт Чорнобай, вул. Леніна, 117, кв. 13
   Ідентифікаційний код: 1909606754
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю неврологія
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/01-М
 
   24. Лазарева Олена Вікторівна
 
   Місцезнаходження: Донецька    обл.,   м.   Горлівка,
вул. Першотравнева, 22/2
   Ідентифікаційний код: 2217215841
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/02-М
 
   25. Крет Богдан Орестович
 
   Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Рокосовського, 37-а, кв.
89
   Ідентифікаційний код: 2612917030
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/03-М
 
   26. Ткачов Юрій Олексійович
 
   Місцезнаходження: м. Полтава, пров. Інтернаціональний, 19,
кв. 40
   Ідентифікаційний код: 2162405530
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/04-М
 
   27. Кравченко Геннадій Дмитрович
 
   Місцезнаходження: Київська   обл.,    м.    Бровари,
вул. Незалежності, 12 кв. 112
   Ідентифікаційний код: 1794414856
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю медична сестра з масажу
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/05-М
 
   28. Черкаська обласна лікарня
 
   Місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Менделєєва, 3
   Ідентифікаційний код: 02005585
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
алергологія,  дитяча  алергологія,  анестезіологія,  дитяча
анестезіологія,  бактеріологія,  гастроентерологія,   дитяча
гастроентерологія,  дитяча  гінекологія, дезінфекційна справа,
дієтологія, ендокринологія, дитяча ендокринологія, ендоскопія,
епідеміологія, імунологія, дитяча імунологія, клінічна лабораторна
діагностика, лабораторна імунологія, клінічна біохімія, лікувальна
фізкультура,  нефрологія,  нейрохірургія,  неврологія,  дитяча
неврологія, дитяча нейрохірургія, ортопедія і  травматологія,
дитяча  ортопедія  і  травматологія,  отоларингологія, дитяча
отоларингологія, офтальмологія, дитяча офтальмологія, педіатрія,
неонатологія, медична психологія, психотерапія, пульмонологія,
терапія, радіологія, рентгенологія, ревматологія, рефлексотерапія,
стоматологія,  хірургічна стоматологія, сурдологія, підліткова
терапія, трансплантологія, ультразвукова діагностика, урологія,
фізіотерапія,  функціональна  діагностика,  хірургія,  дитяча
хірургія, судинна хірургія, торакальна хірургія, проктологія
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/06-М
 
   29. Шевченко Володимир Володимирович
 
   Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Нагнибіди, буд. 8, кв. 9
   Ідентифікаційний код: 2390815472
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/07-М
 
   30. Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "ЗАРЕВО"
 
   Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. С. Ковалевської,
69, кв. 94
   Ідентифікаційний код: 24440241
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 8
   м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 83/1
   Реєстраційне досьє від 08.08.2004 N 0408/08-М
 
   31. Хміль Стефан Володимирович
 
   Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Коперника, 5/3
   Ідентифікаційний код: 2079402472
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/10-М
 
   32. Макар Олена Євгенівна
 
   Місцезнаходження: м. Миколаїв, пров. Піонерський, 9
   Ідентифікаційний код: 2195004546
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю санологія
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/11-М
 
   33. Міндаліна Валентина Миколаївна
 
   Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ,
пр-т металургів, 50-39
   Ідентифікаційний код: 1916620465
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/13-М
 
   34. Левицька Алла Володимирівна
 
   Місцезнаходження: м.  Дніпропетровськ,  вул.  Набережна
Перемоги, буд. 100, кв. 140
   Ідентифікаційний код: 2174507949
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/15-М
 
   35. Товариство з обмеженою відповідальністю "Алкіон"
 
   Місцезнаходження: м. Київ, пр-т Перемоги, 16, кв. 126
   Ідентифікаційний код: 23498304
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/16-М
 
   36. Сумцова Ірина Геогіївна
 
   Місцезнаходження: м. Суми, вул. Холодногірська, 51, кв. 65
   Ідентифікаційний код: 2312005924
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дитяча офтальмологія
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/17-М
 
   37. Обласна лікарня відновного лікування
 
   Місцезнаходження: Київська  обл.,  Миронівський   р-н.,
м. Миронівка, вул. Пироженка, 1
   Ідентифікаційний код: 01994474
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і  управління
охороною  здоров'я,  неврологія,  акушерство  і  гінекологія,
дерматовенерологія,  терапія,  фізіотерапія,   функціональна
діагностика, клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика,
лікувальна фізкультура, рефлексотерапія, дієтологія,  медичний
статистик, медична сестра з масажу, медична сестра
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/19-М
 
   38. Комунальний    лікувально-профілактичний    заклад
"Чернігівська міська лікарня N 2"
 
   Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. 1-го Травня, 168
   Ідентифікаційний код: 14233274
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
алергологія,  анестезіологія,  гастроентерологія,  гематологія,
геріатрія,  дерматовенерологія,  дієтологія,  ендокринологія,
ендоскопія, епідеміологія, загальна практика - сімейна медицина,
імунологія, інфекційні хвороби,  кардіологія,  комбустіологія,
клінічна  лабораторна  діагностика,  лабораторна  імунологія,
лікувальна  фізкультура,  медична  психологія,  наркологія,
неврологія, нефрологія, нейрохірургія, онкологія, ортопедія і
травматологія, отоларингологія, офтальмологія,  організація  і
управління  охороною  здоров'я,  паразитологія,  психотерапія,
пульмонологія,  проктологія,  рентгенологія,   ревматологія,
рефлексотерапія,  сурдологія,  сексопатологія,  стоматологія,
терапія, торакальна хірургія, ультразвукова діагностика
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/20-М
 
   39. Товариство з обмеженою відповідальністю "Агромед"
 
   Місцезнаходження: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Паризької
Комуни, 3
   Ідентифікаційний код: 13733974
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної  практики  за  спеціальністю  терапія,  лікувальна
фізкультура, неврологія, офтальмологія, отоларингологія, ортопедія
і травматологія
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/21-М
 
   40. Шкірно-вернерологічний диспансер N 2 Деснянського району
м. Києва
 
   Місцезнаходження: м.Київ, б-р Висоцького, 8
   Ідентифікаційний код: 04593391
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія, дитяча
дерматовенерологія, клінічна лабораторна діагностика
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/22-М
 
   41. Комунальна  установа  "Запорізький  обласний  центр
реабілітації репродуктивної функції людини"
 
   Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Дивногорська, буд. 5
   Ідентифікаційний код: 19282308
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
анестезіологія, генетика медична,  дерматовенерологія,  дитяча
гінекологія, дитяча урологія, ендокринологія, клінічна лабораторна
діагностика,   педіатрія,   психотерапія,   рентгенологія,
сексопатологія,  терапія, ультразвукова діагностика, урологія,
лаборант  клініко-діагностичної  лабораторії,  рентгенлаборант,
операційна медична сестра, медична сестра, медична сестра з
дієтичного харчування, медичний статистик, медична сестра  з
масажу, медична сестра з фізіотерапії
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/24-М
 
   42. Дочірнє  підприємство   "Вільногірський   державний
гірничо-металургійний комбінат"
 
   Місцезнаходження: Дніпропетровська  обл., м. Вільногірськ,
вул. Степова, 1
   Ідентифікаційний код: 00194694
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
терапія, терапевтична стоматологія, ортопедична  стоматологія,
офтальмологія, клінічна лабораторна діагностика, зубний технік,
фельдшер,  медична  сестра,  лаборант  клініко-діагностичної
лабораторії, медична сестра з фізіотерапії, медична сестра з
масажу, медична сестра з  стоматології,  медична  сестра  з
лікувальної фізкультури
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/25-М
 
   43. Приватне підприємство "БІЛИЙ"
 
   Місцезнаходження: Дніпропетровська  обл.,  Синельниковський
р-н., вул. Робоча, 13
   Ідентифікаційний код: 32450065
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/27-М
 
   44. Міханоша Ігор Георгійович
 
   Місцезнаходження: Закарпатська обл., Хутський р-н., м. Хуст,
вул. Свободи, 15/1
   Ідентифікаційний код: 2340706634
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/28-М
 
   45. Благодійна установа - шпиталь імені Митрополита Андрія
Шептицького   Курії   Львівської   Архієпарії  Української
Греко-Католицької Церкви
 
   Місцезнаходження: м. Львів, вул. Озаркевича, 4
   Ідентифікаційний код: 22348948
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
алергологія,  анестезіологія,  гастроентерологія,  геріатрія,
дерматовенерологія,   дитяча  стоматологія,  ендокринологія,
ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина, кардіологія,
клінічна біохімія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна
імунологія, лабораторна імунологія, лікувальна фізкультура  і
спортивна медицина, медична психологія, наркологія, народна та
нетрадиційна  медицина,  неврологія,  нефрологія,  ортодонтія,
ортопедична   стоматологія,   ортопедія  і  травматологія,
отоларингологія, офтальмологія, підліткова терапія, проктологія,
променева  терапія, психотерапія, пульмонологія, ревматологія,
рентгенологія,  рефлексотерапія,  стоматологія,  сурдологія,
терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика,
урологія, фізіотерапія, функціональна  діагностика,  хірургія,
хірургічна стоматологія
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/29-М
 
   46. Товариство з обмеженою відповідальністю  інформаційне
технологічне агенство "ДОНАР"
 
   Місцезнаходження: м. Львів, вул. Б. Лепкого, 14, кім. 5-А
   Ідентифікаційний код: 20854419
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики  за  спеціальністю  терапія,  фізіотерапія,
неврологія
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/30-М
 
   47. Мовчан Ірина Іванівна
 
   Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Заліська,
буд. 81, кв. 236
   Ідентифікаційний код: 2208514646
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дитяча неврологія
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/31-М
 
   48. Державне підприємство - Харківський метрополітен
 
   Місцезнаходження: м. Харків, вул. Енгельса, 27
   Ідентифікаційний код: 04805918
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної  практики  за  спеціальністю  терапія,  педіатрія,
фізіотерапія, терапевтична стоматологія, дитяча  стоматологія,
лікувальна фізкультура, геріатрія, дієтологія, рефлексотерапія,
народна та нетрадиційна медицина, медична сестра з масажу
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/32-М
 
   49. Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  Санаторій
"Карпатські зорі"
 
   Місцезнаходження: Ів.-Франківська обл., Косівський р-н., м.
Косів, вул. Над Гуком, 15а
   Ідентифікаційний код: 19398301
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної  практики  за  спеціальністю  терапія,  педіатрія,
гастроентерологія, пульмонологія, психотерапія, рефлексотерапія,
фізіотерапія, лікувальна фізкультура
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/33-М
 
   50. Приватне підприємство "Сімілія"
 
   Місцезнаходження: м. Суми, вул. Нижньохолодногірська, 10,
кв. 36
   Ідентифікаційний код: 32318517
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, неврологія, педіатрія,
народна та нетрадиційна медицина, рефлексотерапія, фізіотерапія,
функціональна   діагностика,  офтальмологія,  пульмонологія,
нефрологія, урологія, медична сестра з масажу, медична сестра з
фізіотерапії
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/34-М
 
   51. Личкатий Володимир Вікторович
 
   Місцезнаходження: Кіровоградська  обл.,  м.  Світловодськ,
вул. Павлова, буд. 5, кв. 3
   Ідентифікаційний код: 2455603730
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія,  ортопедична
стоматологія
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/35-М
 
   52. Якімчук Анатолій Олексійович
 
   Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Кременчук, квартал 278,
б. 18 кв. 73
   Ідентифікаційний код: 2387404357
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю хірургічна стоматологія
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/36-М
 
   53. Панченко Ніна Базилівна
 
   Місцезнаходження: Луганська обл., м. Свердловськ, вул. 40
років Жовтня буд. 21, кв. 1
   Ідентифікаційний код: 2069914285
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю медицина невідкладних станів
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/37-М
 
   54. Миколаївське обласне закрите акціонерне товариство по
туризму та екскурсіях "Миколаївтурист"
 
   Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Г. Карпенка, 46
   Ідентифікаційний код: 02659223
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної  практики  за  спеціальністю  терапія,  педіатрія,
фізіотерапія, лікувальна фізкультура
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/01-М
 
   55. Носівська центральна районна лікарня
 
   Місцезнаходження: Чернігівська  обл.,  Носівський  р-н.,
м. Носівка, вул. Центральна, 53
   Ідентифікаційний код: 2006426
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики  за  спеціальністю  терапія,  ревматологія,
педіатрія, кардіологія, акушерство і гінекологія, ендокринологія,
інфекційні хвороби, анестезіологія, хірургія, отоларингологія,
офтальмологія,  ортопедія і травматологія, урологія, загальна
практика - сімейна медицина, рефлексотерапія, клінічна лабораторна
діагностика, ультразвукова діагностика, рентгенологія, фтизіатрія,
наркологія,  психіатрія,  фізіотерапія,  дерматовенерологія,
функціональна діагностика, ендоскопія, лікувальна фізкультура,
хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія, ортопедична
стоматологія, неонатологія, підліткова терапія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2002 N 0608/02-М
 
   56. Сидорук Іван Адамович
 
   Місцезнаходження: м. Суми, вул. Серпнева, 5, кв. 35
   Ідентифікаційний код: 2233511934
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю наркологія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/05-М
 
   57. Чанчікова Світлана Олексіївна
 
   Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м.  Кривий  Ріг,
вул. А. Головка, 17/16
   Ідентифікаційний код: 1885613165
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортодонтія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/06-М
 
   58. Комунальна 2-а міська поліклініка
 
   Місцезнаходження: м. Львів, вул. Симоненка, 4
   Ідентифікаційний код: 20761149
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ревматологія, кардіологія,
ендокринологія, гастроентерологія, інфекційні хвороби, акушерство
і гінекологія, загальна практика - сімейна медицина, терапія,
хірургія,  ортопедія  і травматологія, проктологія, урологія,
офтальмологія,  отоларингологія,  неврологія,  фізіотерапія,
функціональна діагностика, ультразвукова діагностика, ендоскопія,
рентгенологія,  педіатрія,  дитяча  ендокринологія,  дитяча
гастроентерологія, дитяча алергологія, дитяча кардіоревматологія,
дитяча гінекологія, дитяча неврологія,  клінічна  лабораторна
діагностика,  клінічна  біохімія,  лабораторна  імунологія,
бактеріологія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/07-М
 
   59. Комунальний заклад Дніпропетровська центральна районна
лікарня
 
   Місцезнаходження: Дніпропетровська обл.,  Дніпропетровський
р-н., смт Ювілейне, вул. Радгоспна, 72
   Ідентифікаційний код: 03296202
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
анестезіологія, гастроентерологія, геріатрія, дерматовенерологія,
дитяча  анестезіологія,  дитяча  гастроентерологія,  дитяча
гематологія, дитяча гінекологія, дитяча дерматовенерологія, дитяча
ендокринологія, дитяча імунологія, дитяча  кардіоревматологія,
дитяча  неврологія, дитяча ортопедія і травматологія, дитяча
отоларингологія, дитяча офтальмологія, дитяча психіатрія, дитяча
пульмонологія, дитяча стоматологія, дитяча фтизіатрія, дитяча
хірургія, дитячі інфекційні хвороби, дієтологія, ендокринологія,
ендоскопія, загальна практика - сімейна медицина, імунологія,
інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна біохімія,  клінічна
лабораторна  діагностика,  лікувальна  фізкультура,  медицина
невідкладних станів, мікробіологія і вірусологія, наркологія,
народна  та  нетрадиційна медицина, неврологія, неонатологія,
онкологія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедична
стоматологія,  ортопедія  і  травматологія,  отоларингологія,
офтальмологія,  педіатрія,  підліткова  терапія,  психіатрія,
пульмонологія,  ревматологія,  рентгенологія,  рефлексотерапія,
стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, трансфузіологія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія,
функціональна діагностика, хірургія, хірургічна  стоматологія,
зубний лікар, зубний технік, фельдшер швидкої допомоги, фельдшер
санітарної освіти,  фельдшер,  лаборант  клініко-діагностичної
лабораторії, лаборант з імунології, лаборант з бактеріології,
рентгенлаборант, операційна медична сестра,  медична  сестра,
медична сестра з фізіотерапії, медична сестра з масажу, медична
сестра з лікувальної фізкультури, медична сестра з функціональної
діагностики, медична сестра з дієтичного харчування, медична
сестра з стоматології, медичний статистик
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/08-М
 
   60. Пирогов Валерій Вікторович
 
   Місцезнаходження: м. Кіровоград, вул. Василини, 7, кв. 59
   Ідентифікаційний код: 2251311698
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/09-М
 
   61. Шибенко Віктор Анатолійович
 
   Місцезнаходження: м. Донецьк, пл. Перемоги, 30, кв. 53
   Ідентифікаційний код: 2225000439
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/10-М
 
   62. Сумцов Георгій Олексійович
 
   Місцезнаходження: м.  Суми,  вул. Червоногвардійська, 38,
кв. 29
   Ідентифікаційний код: 1359315391
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/11-М
 
   63. Штопко Наталія Михайлівна
 
   Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Доценка, 18, кв. 77
   Ідентифікаційний код: 2162824180
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/12-М
 
   64. Спільне українсько-російське підприємство товариства з
обмеженою відповідальністю фірми "ОРТОС-ЦЕНТР"
 
   Місцезнаходження: Ів.-Франківська обл., м. Івано-Франківськ,
вул. Микитинецька, 36
   Ідентифікаційний код: 25071225
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедія і травматологія,
дитяча ортопедія і травматологія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/13-М
 
   65. Заплотна Ганна Олексіївна
 
   Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Миронова, буд. 3, кв. 12
   Ідентифікаційний код: 2264604020
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю клінічна імунологія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/14-М
 
   66. Когут Олександр Андрійович
 
   Місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Гагаріна. 83, кв. 132
   Ідентифікаційний код: 1827402576
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/15-М
 
   67. "Пологовий будинок" м. Павлоград
 
   Місцезнаходження: Дніпропетровська  обл.,  м.  Павлоград,
вул. Шевченка, 102
   Ідентифікаційний код: 23066473
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
анестезіологія,  генетика  медична,  санологія,  хірургія,
стоматологія, терапія, дитяча гінекологія, дитяча ортопедія і
травматологія,  дитяча  неврологія,  педіатрія,  урологія,
офтальмологія,  клінічна  лабораторна діагностика, акушерство,
медична сестра, медична сестра з фізіотерапії, медична сестра з
функціональної  діагностики,  медична  сестра  з  дієтичного
харчування, медичний статистик, лаборант клініко-діагностичної
лабораторії, операційна медична сестра
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/16-М
 
   68. Соколова Лідія Георгіївна
 
   Місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Піонерська, 23, кв. 14
   Ідентифікаційний код: 2014415587
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/18-М
 
   69. Гишко Ірина Романівна
 
   Місцезнаходження: Ів.-Франківська обл., м. Калуш, вул. Сірка,
10
   Ідентифікаційний код: 2230910765
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/19-М
 
   70. Боберець Анатолій Валентинович
 
   Місцезнаходження: м. Херсон, вул. 295 Стрілецької дивізії, 3,
кв. 28
   Ідентифікаційний код: 2118622515
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/20-М
 
   71. Міська лікарня N 7 міста Єнакієве
 
   Місцезнаходження: Донецька обл., м. Єнакіїве, вул. 60 років
СРСР, буд. 37
   Ідентифікаційний код: 01990588
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і  управління
охороною здоров'я, неврологія, отоларингологія, офтальмологія,
урологія, ендоскопія, ортопедія  і  травматологія,  хірургія,
геріатрія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія,
лікувальна фізкультура, дієтологія, гастроентерологія, терапія,
інфекційні хвороби, кардіологія, ендокринологія, ревматологія,
акушерство і гінекологія, неонатологія, функціональна діагностика,
фізіотерапія, анестезіологія, рентгенологія, клінічна лабораторна
діагностика,  лабораторна  імунологія,  клінічна  біохімія,
бактеріологія, медична сестра з фізіотерапії, медична сестра з
масажу, медична сестра з стоматології, рентгенлаборант, лаборант
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/21-М
 
   72. Цимбалюк Віталій Гаврилович
 
   Місцезнаходження: Київська   обл.,  Макарівський  р-н.,
смт Макарів, вул. Проектна, буд. 3, кв. 13
   Ідентифікаційний код: 2110800015
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю медична сестра з масажу
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/22-М
 
   73. Колективне підприємство "ЛІКАР АЙБОЛІТ"  міжнародного
благодійного дитячого фонду "СВІТОЧ"
 
   Місцезнаходження: м. Київ, вул. Волоська, 19
   Ідентифікаційний код: 24737585
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/23-М
 
   74. Комунальна організація (установа, заклад) Рокитнянська
ценральна районна лікарня
 
   Місцезнаходження: Київська  обл.,  Рокитнянський  р-н.,
смт Рокитне, вул. Вокзальна, б.
   Ідентифікаційний код: 01994184
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
анестезіологія,  дитяча   гінекологія,   дерматовенерологія,
ендокринологія,  дитяча  ендокринологія,  ендоскопія, загальна
практика - сімейна медицина, інфекційні хвороби, дитячі інфекційні
хвороби,  клінічна  лабораторна  діагностика,  кардіологія,
організація  і  управління  охороною  здоров'я,  наркологія,
неврологія,  дитяча  неврологія,  онкологія,  ортопедія  і
травматологія,   отоларингологія,   офтальмологія,   дитяча
офтальмологія,  патологічна анатомія, педіатрія, неонатологія,
психіатрія,  рентгенологія,  терапія,  стоматологія,  дитяча
стоматологія, ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія,
хірургічна стоматологія, ультразвукова діагностика,  урологія,
фізіотерапія,  фтизіатрія,  дитяча  фтизіатрія,  функціональна
діагностика, хірургія, акушерство, лаборант клініко-діагностичної
лабораторії,  медична  сестра  з  масажу,  медична сестра з
фізіотерапії, зубний лікар, медичний статистик, фельдшер, фельдшер
швидкої  допомоги, рентгенлаборант, зубний технік, операційна
медична сестра, медична сестра, медична сестра з лікувальної
фізкультури, медична сестра з функціональної діагностики, медична
сестра з дієтичного харчування
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/24-М
 
   75. Дем'яненко Світлана Олександрівна
 
   Місцезнаходження: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Некрасова,
50/61, кв. 10
   Ідентифікаційний код: 2452412845
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/26-М
 
   76. Чайкіна Валентина Іванівна
 
   Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Новицького, 8, 34
   Ідентифікаційний код: 1516814606
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю пульмонологія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/27-М
 
   77. Приватне підприємство "Медичний центр "КЕДР"
 
   Місцезнаходження: АР Крим, м. Саки, вул. Революції, 1, кв. 49
   Ідентифікаційний код: 32858234
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної  практики  за  спеціальністю  терапія,  педіатрія,
фізіотерапія, неврологія, урологія, психотерапія, функціональна
діагностика,  гастроентерологія,  кардіологія,  акушерство  і
гінекологія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/28-М
 
   78. Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР
"АНКАН"
 
   Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 60, кв. 13
   Ідентифікаційний код: 32997139
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/29-М
 
   79. Комарова Тетяна Іннокентіївна
 
   Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Б. Куна, 21,
кв. 242
   Ідентифікаційний код: 2165908242
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю наркологія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/30-М
 
   80. Мале приватне підприємство "Спірос"
 
   Місцезнаходження: Львівська   обл.,   м.   Борислав,
вул. С. Бандери, 52, кв. 3
   Ідентифікаційний код: 19166915
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної  практики  за спеціальністю народна та нетрадиційна
медицина
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/31-М
 
   81. Закрите акціонерне товариство "Пансіонат "ЧАЙКА"
 
   Місцезнаходження: АР Крим, м. Євпаторія, вул. 60 років СРСР,
б. 37
   Ідентифікаційний код: 24492597
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної  практики  за  спеціальністю  педіатрія,  терапія,
фізіотерапія, терапевтична стоматологія, лікувальна фізкультура,
кардіологія, неврологія, функціональна діагностика, ультразвукова
діагностика, дерматовенерологія, отоларингологія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/32-М
 
   82. Міське комунальне підприємство "Луганськелектротранс"
 
   Місцезнаходження: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 130
   Ідентифікаційний код: 03328058
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики  за  спеціальністю  терапія,  фізіотерапія,
рефлексотерапія, терапевтична стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   м. Луганськ, кв. Єрьоменко, 7
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/33-М
 
   83. Товариство з обмеженою відповідальністю "Олімп-С"
 
   Місцезнаходження: м. Київ, вул. Червоноармійська, 55
   Ідентифікаційний код: 25661139
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної  практики  за  спеціальністю  дитяча  стоматологія,
ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, ортодонтія
   за місцем провадження діяльності
   м. Київ, вул. Січневого повстання, 10
   м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/34-М
 
   84. Товариство з обмеженою відповідальністю "Медична фірма
"ВІРОВІТ"
 
   Місцезнаходження: м. Київ, вул. Гарматна, 36
   Ідентифікаційний код: 31410092
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/35-М
 
   85. Степанова Іда Архипівна
 
   Місцезнаходження: Донецька   обл.,   м.   Слов'янськ,
вул. Л. Толстого, 22/17
   Ідентифікаційний код: 1753806187
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/37-М
 
   86. Відкрите  акціонерне  товариство  "Будівельно-монтажне
управління "Укрторгбуд"
 
   Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Паркова, 7
   Ідентифікаційний код: 01547479
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю гастроентерологія, клінічна
лабораторна  діагностика,  педіатрія,  психотерапія,  терапія,
інфекційні
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/38-М
 
   87. Шаматульська Ельвіра Михайлівна
 
   Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе,
буд. 10, кв. 32
   Ідентифікаційний код: 2386414289
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/39-М
 
   88. Омельченко Наталія Миколаївна
 
   Місцезнаходження:     м.        Дніпропетровськ,
вул. Червоногокозачества, Б. 16, кв. 5
   Ідентифікаційний код: 1901416061
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/40-М
 
   89. Медичний центр "МЕДИКИ-ЧОРНОБИЛЮ"
 
   Місцезнаходження: АР  Крим,  м. Євпаторія, смт Заозерне,
вул. Чкалова, 42 "б"
   Ідентифікаційний код: 04778937
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і  управління
охороною   здоров'я,  неврологія,  терапія,  психотерапія,
фізіотерапія, урологія, акушерство і гінекологія, медична сестра з
масажу, лікувальна фізкультура, стоматологія, отоларингологія,
ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, клінічна
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, дієтологія
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/41-М
 
   90. Товариство з обмеженою відповідальністю "АНКАС"
 
   Місцезнаходження: м. Луганськ, вул. Совєтская, 52
   Ідентифікаційний код: 23489280
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю хірургія, терапія, педіатрія,
дерматовенерологія,  акушерство  і  гінекологія,  психіатрія,
алергологія,  дитяча  алергологія,  дитяча імунологія, дитяча
хірургія, ендокринологія,  ендоскопія,  кардіологія,  медицина
невідкладних станів, наркологія, народна та нетрадиційна медицина,
неврологія,  організація  і  управління  охороною  здоров'я,
офтальмологія,  проктологія,  психотерапія,  рефлексотерапія,
ультразвукова діагностика, урологія, фельдшер швидкої допомоги,
фельдшер, операційна медична сестра, медична сестра, медична
сестра з масажу, медичний статистик, лікувальна фізкультура,
стоматологія, фізіотерапія
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/01-М
 
   91. Приватна фірма "Кіліманджаро"
 
   Місцезнаходження: м. Харків, вул. 2 П'ятирічки, 28 к. 26
   Ідентифікаційний код: 24143371
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/02-М
 
   92. Рибальченко Валерій Борисович
 
   Місцезнаходження: Донецька   обл.,   м.   Краматорськ,
б. Краматорський б. 15, кв. 381
   Ідентифікаційний код: 2199903337
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/04-М
 
   93. Товариство з обмеженою відповідальністю "Медасістанс"
 
   Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Цусимська, б. 57, к. 40
   Ідентифікаційний код: 32036939
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної  практики  за  спеціальністю  терапія,  неврологія,
отоларингологія, дерматовенерологія,  офтальмологія,  урологія,
хірургія,  стоматологія, наркологія, психіатрія, функціональна
діагностика,  ультразвукова  діагностика,  клінічна  біохімія,
акушерство і гінекологія, рентгенологія, клінічна лабораторна
діагностика
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/05-М
 
   94. Соколовський Владислав Вікторович
 
   Місцезнаходження: Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Гмирі,
69, 80
   Ідентифікаційний код: 2266908754
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю наркологія
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/09-М
 
   95. Рогозянський Олександр Станіславович
 
   Місцезнаходження: АР Крим, м. Феодосія, вул. Анюнаса, б. 2,
кв. 22
   Ідентифікаційний код: 2613700171
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/10-М
 
   96. Рогозянська Олена Василівна
 
   Місцезнаходження: АР Крим, м. Феодосія, Анюнаса, б. 2, кв. 22
   Ідентифікаційний код: 2565409568
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/11-М
 
   97. Ваховський Андрій Владиславович
 
   Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, Київська, 107, 25
   Ідентифікаційний код: 2471611433
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю психіатрія
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/13-М
 
   98. Наконечний Володимир Андрійович
 
   Місцезнаходження: Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Червона
Слобода, вул. Жовтнева,
   Ідентифікаційний код: 2416901793
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/14-М
 
   99. Кузнецова Вікторія Григорівна
 
   Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Університетська, б. 26,
кв. 35
   Ідентифікаційний код: 2064600609
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/15-М
 
   100. Державний комунальний заклад Новотроїцька міська лікарня
 
   Місцезнаходження: Донецька  обл.,  Волновахський р-н., с.
Новотроїцьке,
   Ідентифікаційний код: 05493645
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю **********
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/16-М
 
   101. Державна комунальна установа "Оленівська міська лікарня"
 
   Місцезнаходження: Донецька  обл.,  Волновахський  р-н.,
смт. Оленівка, вул. Московська,
   Ідентифікаційний код: 01989740
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і  управління
охороною здоров'я, терапія, педіатрія, хірургія, акушерство і
гінекологія, фізіотерапія, рентгенологія, клінічна лабораторна
діагностика,  стоматологія,  медичний  статистик,  імунологія,
рентгенлаборант, медична сестра, фельдшер, акушерство
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/17-М
 
   102. Глинський Володимир Тарасович
 
   Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 4/60
   Ідентифікаційний код: 2470801917
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю урологія
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/18-М
 
   103. Приймак Ганна Іванівна
 
   Місцезнаходження: м. Тернопіль, м. Заліщики, вул. Лисенка,
11 "в"
   Ідентифікаційний код: 1834310483
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю бактеріологія
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/19-М
 
   104. Бучковська Валентина Володимирівна
 
   Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Чалдаєва, 12, 51
   Ідентифікаційний код: 1979923303
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедія і травматологія
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/20-М
 
   105. Андрєєв Сергій Володимирович
 
   Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахі, 77-А,
к. 3, кв. 8
   Ідентифікаційний код: 1928300450
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю отоларингологія
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/22-М
 
   106. Товариство з обмеженою відповідальністю "Дайвіс"
 
   Місцезнаходження: АР Крим, м. Алушта, вул. 15 Апреля, 4
   Ідентифікаційний код: 30999380
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за  спеціальністю  терапія,  акушерство  і
гінекологія,  отоларингологія,  урологія,  дерматовенерологія,
неврологія, терапевтична стоматологія, хірургічна стоматологія,
ортопедична стоматологія, ортодонтія, функціональна діагностика,
фізіотерапія, рефлексотерапія, медична сестра з масажу
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/23-М
 
   107. Ольшанський Григорій Григорович
 
   Місцезнаходження: м. Черкаси, в. Гайдара, 8, 008
   Ідентифікаційний код: 1510413152
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю педіатрія
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/24-М
 
   108. Панько Роман Йожефович
 
   Місцезнаходження: Закарпатська   обл.,   м.   Ужгород,
вул. Грушевського, 37/52
   Ідентифікаційний код: 2566809613
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/25-М
 
   109. Дочірнє підприємство "Американський інститут здоров'я та
науки"
 
   Місцезнаходження: м. Одеса, пр. Шевченка, 6/2
   Ідентифікаційний код: 30030060
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
анестезіологія,  дерматовенерологія,  кардіологія,  клінічна
лабораторна діагностика, неврологія, народна та  нетрадиційна
медицина, проктологія, ревматологія, ультразвукова діагностика,
урологія, ендокринологія, фізіотерапія
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/27-М
 
   110. Приватне  підприємство  Клініка біологічної медицини
"Мітера"
 
   Місцезнаходження: м. Київ, вул. Січневого повстання, 12-а
   Ідентифікаційний код: 20379473
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
гастроентерологія, кардіологія, народна та нетрадиційна медицина,
рефлексотерапія, терапія, ультразвукова діагностика, урологія,
функціональна діагностика, медична сестра, геріатрія, педіатрія,
дерматовенерологія
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/28-М
 
   111. Відкрите   акціонерне   товариство   "Криворізький
гірничо-металургійний комбінат "Криворіжсталь"
 
   Місцезнаходження: Дніпропетровська  обл.,  м. Кривий Ріг,
вул. Орджонікідзе, 1
   Ідентифікаційний код: 24432974
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
дерматовенерологія, ендоскопія, кардіологія, клінічна біохімія,
клінічна  лабораторна  діагностика, неврологія, організація і
управління охороною здоров'я, ортопедична стоматологія, ортопедія
і  травматологія,  отоларингологія,  офтальмологія, професійна
патологія, рентгенологія, санологія, стоматологія, терапевтична
стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика, фізіотерапія,
функціональна діагностика, хірургія, хірургічна  стоматологія,
лаборант  клініко-діагностичної  лабораторії,  рентгенлаборант,
медична сестра, медична сестра з фізіотерапії, медична сестра з
функціональної  діагностики,  медична  сестра з стоматології,
медичний статистик, зубний технік
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/01-М
 
   112. Луцька центральна районна лікарня
 
   Місцезнаходження: Волинська обл., Луцький р-н., с. Липини
   Ідентифікаційний код: 01983134
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
анестезіологія, дерматовенерологія, інфекційні хвороби, дитячі
інфекційні хвороби, ендокринологія,  ендоскопія,  кардіологія,
клінічна  лабораторна  діагностика,  наркологія,  неврологія,
неонатологія, онкологія, організація  і  управління  охороною
здоров'я, ортопедична стоматологія, ортопедія і травматологія,
отоларингологія, офтальмологія, педіатрія, підліткова терапія,
психіатрія, рентгенологія, стоматологія, терапія, ультразвукова
діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія, функціональна
діагностика, хірургія, хірургічна стоматологія, зубний лікар,
зубний  технік,  фельдшер  швидкої  допомоги,   лаборант
клініко-діагностичної  лабораторії, рентгенлаборант, операційна
медична сестра, медична сестра, медична сестра з фізіотерапії,
медична сестра з масажу, медична сестра з лікувальної фізкультури,
медична сестра з функціональної діагностики, медична сестра з
дієтичного харчування, медична сестра з стоматології, медичний
статистик
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/03-М
 
   113. Бойко Віктор Володимирович
 
   Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Ватутіна, 19, кв. 23
   Ідентифікаційний код: 2618604006
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедія і травматологія
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/06-М
 
   114. Приватне підприємство "ІвнеС Стома"
 
   Місцезнаходження: Житомирська  обл.,  Чуднівський  р-н.,
смт Іванопіль, вул. Леніна, 107
   Ідентифікаційний код: 32777297
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/08-М
 
   115. Відкрите акціонерне товариство "ДніпроАзот"
 
   Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ,
вул. С.Х. Горобця, 1
   Ідентифікаційний код: 05761620
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
ендоскопія, кардіологія, лікувальна фізкультура, отоларингологія,
офтальмологія,  психотерапія,  пульмонологія,  рефлексотерапія,
стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія, ультразвукова
діагностика,  фізіотерапія, функціональна діагностика, медична
сестра з фізіотерапії, медична сестра з масажу, медична сестра з
лікувальної фізкультури, медична сестра з дієтичного харчування
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/09-М
 
   116. Приватна медична фірма "ДЕНТА"
 
   Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ,
пр-т Леніна, 87
   Ідентифікаційний код: 06955852
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   Дніпропетровська обл.,     м.     Дніпродзержинськ,
пр-т Комсомольський, 19
   Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр-т Леніна, 87
   Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр-т Леніна, 40
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/11-М
 
   117. Товариство з обмеженою відповідальністю "Медімтех"
 
   Місцезнаходження: Донецька   обл.,   м.   Маріуполь,
вул. Казанцева, 22А
   Ідентифікаційний код: 24815899
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і  управління
охороною  здоров'я, педіатрія, терапія, фізіотерапія, медична
сестра з масажу
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/13-М
 
   118. Савченко Віктор Калістратович
 
   Місцезнаходження: Вінницька   обл.,   м.   Хмільник,
вул. Тургєнєва, 85
   Ідентифікаційний код: 1643815773
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю фізіотерапія
   Реєстраційне досьє від 28.07.2014 N 2807/14-М
 
   119. Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕОН"
 
   Місцезнаходження: м. Донецьк,  вул.  Капітана  Ратнікова,
буд. 10, кв. 56
   Ідентифікаційний код: 32515840
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і  управління
охороною  здоров'я,  терапевтична  стоматологія,  хірургічна
стоматологія,  ортопедична  стоматологія,  ортодонтія,  дитяча
стоматологія
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/15-М
 
   120. Комунальний лікувально-профілактичний  заклад  міська
стоматологічна поліклініка N 4 м. Донецька
 
   Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Бурденка, 26
   Ідентифікаційний код: 03098465
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю організація і  управління
охороною  здоров'я,  терапевтична  стоматологія,  хірургічна
стоматологія, ортопедична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/16-М
 
   121. Чубарь Станіслав Васильович
 
   Місцезнаходження: м. Донецьк, вул. Барнаульська, буд. 59,
кв. 6
   Ідентифікаційний код: 1919000438
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю офтальмологія
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/17-М
 
   122. Товариство   з    обмеженою    відповідальністю
Науково-виробничого об'єднання "МАГРІС"
 
   Місцезнаходження: м. Київ, вул. Любченко, 15
   Ідентифікаційний код: 24731429
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/19-М
 
   123. Камінь-Каширська центральна районна лікарня
 
   Місцезнаходження: Волинська  обл., Камінь-Каширський р-н.,
м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43
   Ідентифікаційний код: 01983051
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
алергологія,  анестезіологія,  гастроентерологія,  гематологія,
дерматовенерологія,  дитяча  гінекологія,  дитяча ортопедія і
травматологія, дитяча офтальмологія, ендокринологія, ендоскопія,
загальна практика - сімейна медицина, імунологія, інфекційні
хвороби,  кардіологія,  клінічна  лабораторна  діагностика,
лабораторна  імунологія, наркологія, неврологія, неонатологія,
онкологія, організація і управління охороною здоров'я, ортопедична
стоматологія,  ортопедія  і  травматологія,  отоларингологія,
офтальмологія,  педіатрія,  підліткова  терапія,  психіатрія,
рентгенологія, стоматологія, терапевтична стоматологія, терапія,
ультразвукова діагностика, урологія, фізіотерапія, фтизіатрія,
функціональна  діагностика, хірургія, хірургічна стоматологія,
зубний лікар, зубний технік, фельдшер швидкої допомоги, фельдшер,
лаборант клініко-діагностичної лабораторії, лаборант з імунології,
рентгенлаборант, операційна медична сестра,  медична  сестра,
медична сестра з фізіотерапії, медична сестра з масажу, медична
сестра з лікувальної фізкультури, медична сестра з функціональної
діагностики, медична сестра з дієтичного харчування, медична
сестра з стоматології, медичний статистик
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/21-М
 
   124. Шумаков Руслан Юрійович
 
   Місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова буд-4,
кв. 7
   Ідентифікаційний код: 2467814172
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/22-М
 
   125. Товариство з обмеженою відповідальністю "АРКА"
 
   Місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. 15 квітня, 9
   Ідентифікаційний код: 23590926
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/23-М
 
   126. Васильєв Ігор Нестиславович
 
   Місцезнаходження: Донецька обл., м. Макіївка,  мікрорайон
"Центральний", буд. 4, кв. 85
   Ідентифікаційний код: 2389317679
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю дерматовенерологія
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/24-М
 
   127. Київський міський пологовий будинок N 4
 
   Місцезнаходження: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 16
   Ідентифікаційний код: 02124976
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
анестезіологія, дитяча анестезіологія, бактеріологія, вірусологія,
онкогінекологія, дерматовенерологія, інфекційні хвороби, клінічна
лабораторна  діагностика,  клінічна  біохімія,  неонатологія,
організація і управління охороною здоров'я, стоматологія, терапія
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 2807/25-М
 
   128. Потапчук Анатолій Мифодійович
 
   Місцезнаходження: Закарпатська  обл.,  Ужгородський  р-н.,
с. Минай, вул. Шевченка, 1
   Ідентифікаційний код: 1753621577
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/27-М
 
   129. Мазурик Микола Богданович
 
   Місцезнаходження: Закарпатська  обл.,  Іршавський  р-н.,
с. Кушниця, вул. Набережна, 38
   Ідентифікаційний код: 2304903070
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/29-М
 
   130. Мельницький Роман Васильович
 
   Місцезнаходження: Ів.-Франківська обл., м. Івано-Франківськ,
вул. В. Маланюка, б. 12,
   Ідентифікаційний код: 2662201878
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/30-М
 
   131. Аверко Лариса Вікторівна
 
   Місцезнаходження: Донецька   обл.,   м.    Єнакіїве,
вул. Саратівська, 9-113
   Ідентифікаційний код: 2354501928
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/32-М
 
   132. Бойко Анатолій Борисович
 
   Місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Фрунзе, 15, кв. 80
   Ідентифікаційний код: 2348217472
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю офтальмологія
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/33-М
 
   133. Антоненко Анатолій Олексійович
 
   Місцезнаходження: Дніпропетровська  обл.,  м.  Марганець,
вул. Ювілейний кв-л, 11/24
   Ідентифікаційний код: 1787005514
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/34-М
 
   134. Співак Олена Володимірівна
 
   Місцезнаходження: Хмельницька  обл.,  Новоушицький  р-н.,
смт Нова Ушиця, вул. Шевченка, 31/3
   Ідентифікаційний код: 2378602762
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/35-М
 
   135. Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРАКТИК"
 
   Місцезнаходження: Донецька    обл.,    м.    Торез,
вул. Чернишевського буд.25
   Ідентифікаційний код: 32746274
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної  практики за спеціальністю організація і управління
охороною здоров'я, ультразвукова  діагностика,  акушерство  і
гінекологія, хірургія, урологія, медичний статистик
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/36-М
 
   136. Товариство   з    обмеженою    відповідальністю
"Лікувально-оздоровчий центр "Ніжній Місхор"
 
   Місцезнаходження: АР Крим, м. Ялта, смт Кореїз, Алупкінське
шосе, 15-б
   Ідентифікаційний код: 20714173
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія, педіатрія, лікувальна
фізкультура, медична сестра з масажу
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/37-М
 
   137. Ківерцівська центральна районна лікарня
 
   Місцезнаходження: Волинська  обл.,  Ківерцівський  р-н.,
м. Ківерці, вул. Філатова, 6
   Ідентифікаційний код: 01982838
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
анестезіологія,  бактеріологія,  гастроентерологія,   дитяча
гінекологія, дерматовенерологія,   ендокринологія,   загальна
практика - сімейна медицина,  дитяча  імунологія,  інфекційні
хвороби,  кардіологія,  клінічна  лабораторна  діагностика,
організація  і  управління  охороною  здоров'я,  наркологія,
неврологія,  дитяча  неврологія,  онкологія,  ортопедія  і
травматологія,  отоларингологія,  офтальмологія,  педіатрія,
неонатологія, психіатрія, рентгенологія, ревматологія, медицина
невідкладних станів,  стоматологія,  ортодонтія,  терапевтична
стоматологія,  хірургічна  стоматологія,  терапія,  підліткова
терапія, ультразвукова  діагностика,  урологія,  фізіотерапія,
фтизіатрія, дитяча фтизіатрія, функціональна діагностика, хірургія
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/01-М
 
   138. Барановська Валентина Василівна
 
   Місцезнаходження: Полтавська   обл.,   м.   Кременчук,
вул. І. Приходька, 15, кв. 12
   Ідентифікаційний код: 2439804145
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/02-М
 
   139. Уманська міська лікарня
 
   Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Умань, вул. Шевченка, 50
   Ідентифікаційний код: 02005036
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю бактеріологія, гематологія,
дерматовенерологія, ендокринологія, ендоскопія, загальна практика
- сімейна медицина, інфекційні хвороби, кардіологія, клінічна
лабораторна діагностика, клінічна біохімія, неврологія, онкологія,
отоларингологія,   офтальмологія,   патологічна   анатомія,
рентгенологія, ревматологія, рефлексотерапія, спортивна медицина,
стоматологія, сурдологія, терапія, ультразвукова  діагностика,
урологія,  фізіотерапія,  функціональна діагностика, хірургія,
онкохірургія
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/05-М
 
   140. Айзуп Наталія Петрівна
 
   Місцезнаходження: Полтавська   обл.,  м.  Комсомольськ,
вул. Молодіжна, 6, кв. 17
   Ідентифікаційний код: 2028308608
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/08-М
 
   141. Мале приватне підприємство Центр народної  медицини
"ЗНАХАР"
 
   Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Садіковська, буд. 25
   Ідентифікаційний код: 13879608
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю алергологія, гастроентерологія,
геріатрія,   дієтологія,   дитяча   алергологія,   дитяча
гастроентерологія, дитяча ортопедія і  травматологія,  дитяча
хірургія, ендокринологія, загальна практика - сімейна медицина,
лікувальна фізкультура і спортивна медицина, медична психологія,
наркологія,  народна  та  нетрадиційна  медицина, неврологія,
ортопедія і травматологія, психіатрія, психотерапія, проктологія,
рефлексотерапія, стоматологія, терапія, ультразвукова діагностика,
урологія, фізіотерапія, функціональна  діагностика,  хірургія,
медична сестра з лікувальної фізкультури,
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/09-М
 
   142. Коваленко Євген Миколайович
 
   Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Стаханівська, буд. 20
   Ідентифікаційний код: 2113306718
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю неврологія
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/10-М
 
   143. Товариство з обмеженою відповідальністю "СІМЕРЕКС"
 
   Місцезнаходження: м. Київ, пр-т Перемоги, 89-а
   Ідентифікаційний код: 31168081
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю сурдологія
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/11-М
 
   144. Корсун Олена Анатоліївна
 
   Місцезнаходження: Полтавська  обл.,  м.   Комсомольськ,
вул. Молодіжна, 15, кв. 14
   Ідентифікаційний код: 2246706083
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/12-М
 
   145. Єдинак Борис Йосипович
 
   Місцезнаходження: Волинська  обл.,  м.  Ковель, б-р Лесі
Українки, 30, кв. 2
   Ідентифікаційний код: 2009005657
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапія
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/14-М
 
   146. Божко Григорій Іванович
 
   Місцезнаходження: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Садова, 3/4
   Ідентифікаційний код: 1775220958
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю ортопедична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/16-М
 
   147. Приватне підприємство "Лопата В.Г."
 
   Місцезнаходження: м. Київ, вул. Васильківська, 34, офіс 221
   Ідентифікаційний код: 32659412
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, зубний технік
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/20-М
 
   148. Приватне підприємство "МЕДОДЕНТ"
 
   Місцезнаходження: м. Львів, вул. Акад. Богомольця, 3, кв. 2
   Ідентифікаційний код: 22343249
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, терапевтична
стоматологія, ортопедична стоматологія, ортодонтія
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/22-М
 
   149. Малюк Маріанна Василівна
 
   Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Стельмаха, 53, кв. 84
   Ідентифікаційний код: 2252106261
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю кардіологія
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/23-М
 
   150. Казнох Ірина Юріївна
 
   Місцезнаходження: м. Львів, вул. Вернадського, 12/121
   Ідентифікаційний код: 2495912784
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/27-М
 
   151. Підприємство "Центр  соціально-трудової  реабілітації
інвалідів"
 
   Місцезнаходження: АР   Крим,   Бахчисарайський   р-н.,
м. Бахчисарай, вул. Толбухіна, 16
   Ідентифікаційний код: 32561833
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
ортопедична стоматологія
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/29-М
 
   152. Туйкін Ядкар Бареєвич
 
   Місцезнаходження: Донецька   обл.,   м.   Дружківка,
вул. Урицького, 181
   Ідентифікаційний код: 1779500072
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю медична сестра з масажу
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/30-М
 
   153. Луганська міська стоматологічна поліклініка N 1
 
   Місцезнаходження: м. Луганськ, площа Героїв ВВВ, 7
   Ідентифікаційний код: 01986693
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної  практики  за  спеціальністю  дитяча  стоматологія,
ортопедична стоматологія, терапевтична стоматологія, хірургічна
стоматологія, рентгенологія, фізіотерапія
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/31-М
 
   154. Товариство  з  обмеженою  відповідальністю  "Дитячий
санаторій "ПРИМОРСЬКИЙ"
 
   Місцезнаходження: АР Крим, м. Євпаторія, вул. Дувановська, 6
   Ідентифікаційний код: 32783850
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної  практики  за  спеціальністю  педіатрія,  терапія,
отоларингологія,  акушерство  і  гінекологія,  терапевтична
стоматологія, фізіотерапія, лікувальна фізкультура, народна та
нетрадиційна медицина, дієтологія, психотерапія
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/32-М
 
   155. Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДИМАКС"
 
   Місцезнаходження: АР  Крим,  м.  Ялта,  м.  Алупка,
вул. Червоногвардійська, 27
   Ідентифікаційний код: 32876913
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю геріатрія, гігієна праці,
дерматовенерологія, лікувальна фізкультура і спортивна медицина,
народна та нетрадиційна медицина, психотерапія, пульмонологія,
рефлексотерапія, сексопатологія, терапія, неврологія, дієтологія,
ендокринологія, загальна практика - сімейна медицина, наркологія,
отоларингологія, педіатрія
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/34-М
 
   156. Санаторій "Нижня Ореанда" Управління справами апарату
Верховної Ради України
 
   Місцезнаходження: АР Крим, м. Ялта, смт Ореанда
   Ідентифікаційний код: 26171756
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за  спеціальністю  терапія,  акушерство  і
гінекологія,   алергологія,   гастроентерологія,  геріатрія,
дієтологія, ендокринологія, ендоскопія, кардіологія,  клінічна
лабораторна  діагностика,  лікувальна фізкультура і спортивна
медицина, медицина невідкладних станів,  медична  психологія,
народна  та  нетрадиційна  медицина,  неврологія, нефрологія,
отоларингологія,  офтальмологія,   педіатрія,   проктологія,
психотерапія,  пульмонологія,  ревматологія,  рентгенологія,
рефлексотерапія,  санологія,  сексопатологія,   терапевтична
стоматологія, хірургічна стоматологія, ультразвукова діагностика,
урологія, фізіотерапія, функціональна діагностика, хірургія
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/35-М
 
   157. Комунальний заклад "Міська лікарня N 4"
 
   Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Мелешкіна, 21
   Ідентифікаційний код: 01986339
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю акушерство і гінекологія,
анестезіологія,   гематологія,   дерматовенерологія,  дитяча
офтальмологія, ендокринологія, ендоскопія, інфекційні хвороби,
клінічна  лабораторна  діагностика,  неврологія,  онкологія,
організація і  управління  охороною  здоров'я,  ортопедія  і
травматологія,  отоларингологія,  офтальмологія,  педіатрія,
ревматологія, рентгенологія, терапія, ультразвукова діагностика,
урологія,  фізіотерапія,  функціональна діагностика, хірургія,
фельдшер, акушерство, лаборант клініко-діагностичної лабораторії,
рентгенлаборант,  операційна  медична сестра, медична сестра,
медична сестра з фізіотерапії, медична сестра з масажу, медична
сестра з лікувальної фізкультури, медична сестра з функціональної
діагностики, медична сестра з дієтичного харчування, медичний
статистик, патологічна анатомія
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/37-М
 
   158. Поліклініка N 2 Дарницького району м. Києва
 
   Місцезнаходження: м. Київ, вул. Бориспільська, 30-а
   Ідентифікаційний код: 03568132
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
медичної практики за спеціальністю стоматологія, акушерство і
гінекологія, терапія, фізіотерапія, хірургія, клінічна лабораторна
діагностика,  неврологія,  медицина  невідкладних  станів,
отоларингологія, ортопедія  і  травматологія,  ендокринологія,
кардіологія, урологія, інфекційні хвороби, рентгенологія,
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/40-М
 
   Всього: 158 справ
 
 
                   Додаток 1
                   до протоколу засідання
                   Ліцензійної комісії
                   Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   11.08.2004 N 171
                   Наказ
                   11.08.2004 N 412
 
 
              ПЕРЕЛІК N 3
       Суб'єктів підприємницької діяльності,
     заяви яких про видачу ліцензії на провадження
      господарської діяльності з медичної практики
           залишені без розгляду
 
 
   1. Бутенко Віталій Васильович
 
   Місцезнаходження: Полтавська  обл.,  Хорольський  р-н.,
м. Хорол, вул. Шевченка, 68-а
   Ідентифікаційний код: 1847010337
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст.10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14  )  ,  а  саме:  довідка  про  стан
матеріально-технічної  бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської  діяльності  з  медичної  практики,
переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів не відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів
України від 04.07.01 N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження
переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії
для окремого виду господарської діяльності"
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/01-М
 
   2. Ханова Людмила Сергіївна
 
   Місцезнаходження: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Кірова,
6/53
   Ідентифікаційний код: 1955815447
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності"  (  1775-14  ),  а  саме:  довідка  про  стан
матеріально-технічної  бази суб'єкта господарської діяльності,
наявності у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативно-правових документів із стандартизації, необхідних для
провадження господарської  діяльності  з  медичної  практики,
переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів не відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів
України від 04.07.01 N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження
переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії
для окремого виду господарської діяльності"
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/02-М
 
   3. Лявданський Валентин Євгенійович
 
   Місцезнаходження: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Ватутіна,
4/98
   Ідентифікаційний код: 1833504056
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: заява оформлена з порушенням
вимог зазначеного закону
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/03-М
 
   4. Нестеренко Ірина Петрівна
 
   Місцезнаходження: Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Гагаріна,
буд. 21, кв. 20
   Ідентифікаційний код: 2364009028
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: заява оформлена з порушенням
вимог зазначеного закону
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/08-М
 
   5. Кондрашова Тамара Олександрівна
 
   Місцезнаходження: Київська обл., Києво-Святошинський р-н.,
м. Вишневе, вул. Калініна, 40-а, кв. 58
   Ідентифікаційний код: 1720413281
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність адреси
місцезнаходження заявника між свідоцтвом про державну реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності та поданими документами
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/10-М
 
   6. Верігін Володимир Іванович
 
   Місцезнаходження: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Сосюри, 1,
34
   Ідентифікаційний код: 1835108194
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: заява оформлена з порушенням
вимог зазначеного закону
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/19-М
 
   7. Товариство    з    обмеженою    відповідальністю
"Лікувально-оздоровчий комплекс "Ковчег" ШТМ"
 
   Місцезнаходження: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гоголя,
112
   Ідентифікаційний код: 30131747
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: документи на фахівців засвідчені
не в установленому порядку
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/12-М
 
   8. Вітенчук Сергій Захарович
 
   Місцезнаходження: м. Севастополь, вул. Ген.  Мельгникова,
буд. 21, кв. 17
   Ідентифікаційний код: 1176700055
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність адреси
провадження діяльності між заявою та поданими документами
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/14-М
 
   9. Комунальна лікувально-профілактична  установа  "Станція
переливання крові м.Єнакієве"
 
   Місцезнаходження: Донецька обл., м. Єнакіїве, вул. Гагаріна,
2-а
   Ідентифікаційний код: 05492350
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: копії поданих документів на
фахівців засвідчені не в установленому порядку,  у  статуті
відсутній вид господарської діяльності, на який суб'єкт має намір
отримати ліцензію
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/18-М
 
   10. Дебальцевська центральна міська лікарня
 
   Місцезнаходження: Донецька   обл.,   м.   Дебальцеве,
вул. Луганська, 1
   Ідентифікаційний код: 02006797
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності"  (  1775-14  ),  а  саме: у висновку державної
санітарно-епідеміологічної служби  про  відповідність  наявних
приміщень  вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики не вірно зазначена назва суб'єкта господарювання
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/03-М
 
   11. Кам'янська ценральна районна лікарня
 
   Місцезнаходження: Черкаська   обл.,  Кам'янський  р-н.,
м. Кам'янка, вул.
   Ідентифікаційний код: 02005310
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: заява оформлена з порушеннями
вимог зазначеного закону
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/04-М
 
   12. Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАНАЯ"
 
   Місцезнаходження: Донецька  обл.,  Першотравневий  р-н.,
смт Мангуш, вул. Гагаріна, 62
   Ідентифікаційний код: 31424301
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: подані документи засвідчені не в
установленому порядку
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/36-М
 
   13. Монашко Микола Миколайович
 
   Місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Федорова
2/80
   Ідентифікаційний код: 2196813252
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: подані документи засвідчені не в
установленому порядку
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/03-М
 
   14. Комунально-лікувально-профілактична       установа
"Мар'янівська сімейна амбулаторія"
 
   Місцезнаходження: Донецька  обл.,  Старобешевський  р-н.,
с. Мар'янівка, пр-т Миру, 20
   Ідентифікаційний код: 32925530
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: в статуті відсутній  вид
діяльності, на який суб'єкт господарювання має намір отримати
ліцензію
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/06-М
 
   15. Комунальна лікувально-профілактична установа "Кумачовська
сімейна амбулаторія"
 
   Місцезнаходження: Донецька  обл.,  Старобешевський  р-н.,
с. Кумачове, вул. Леніна, 104
   Ідентифікаційний код: 32925483
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: в статуті відсутній  вид
діяльності, на який суб'єкт господарювання має намір отримати
ліцензію
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/07-М
 
   16. Комунальна    лікувально-профілактична    установа
"Новозар'ївська сімейна амбулаторія"
 
   Місцезнаходження: Донецька  обл.,  Старобешевський  р-н.,
с. Новозар'ївка, вул. Шкільна,
   Ідентифікаційний код: 32418571
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: на титульному листі статуту
відсутня відмітка про внесення змін щодо виду господарської
діяльності
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/08-М
 
   17. Колеснік Володимир Анатолійович
 
   Місцезнаходження: Луганська   обл.,  м.  Сєверодонецьк,
пр. Космонавтів, б. 8, кв. 10
   Ідентифікаційний код: 1484700950
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності"  (  1775-14  ),  а  саме:  виявлена розбіжність
місцезнаходження суб'єкта між заявою та поданими документами
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/12-М
 
   18. Карпова Парасковія Андріївна
 
   Місцезнаходження: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Миру 1,
кв. 5
   Ідентифікаційний код: 1126803809
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність місця
провадження діяльності між заявою та поданими документами
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/21-М
 
   19. Боднар Георгій Юрійович
 
   Місцезнаходження: Закарпатська  обл.,  Тячевський  р-н.,
смт. Солотвино, вул. Харківська, 13, кв. 1
   Ідентифікаційний код: 2467012936
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності"  (  1775-14  ), а саме: виявлена розбіжність у
найменуванні суб'єкта господарювання у поданих документах
   Реєстраційне досьє від 09.08.2004 N 0908/26-М
 
   20. Косьмина Костянтин Володимирович
 
   Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Тясминська,
39
   Ідентифікаційний код: 2408308117
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: заява оформлена з порушенням
вимог зазначеного закону
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/04-М
 
   21. Вторенко Юрій Іванович
 
   Місцезнаходження: м. Одеса, Дніпропетровська дорога, 118,
кв. 84
   Ідентифікаційний код: 2313503132
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність адреси
проживання у поданих документах
   Реєстраційне досьє від 28.07.2007 N 2807/07-М
 
   22. Фідор Віталій Сигізмундович
 
   Місцезнаходження: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Карла
Маркса, буд. 13, кв. 21
   Ідентифікаційний код: 1525012812
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: заява оформлена з порушенням
вимог зазначеного закону, подані документи засвідчені не  в
установленому порядку
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/10-М
 
   23. Мостепан Володимир Іванович
 
   Місцезнаходження: м. Рівне, вул. С. Бандери, буд.  69А,
кв. 120
   Ідентифікаційний код: 2231214138
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність найменування
суб'єкта господарювання у поданих документах
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/18-М
 
   24. Закрите акціонерне товариство "Кришталеве Джерело"
 
   Місцезнаходження: Закарпатська  обл.,  Свалявський  р-н.,
с. Солочин, санаторій-профілакторій "Кришталеве Джерело"
   Ідентифікаційний код: 31509620
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ),  а  саме:  у  висновку  державної
санітарно-епідеміологічної  служби  про  відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо  здійснення
медичної практики перелік лікарських спеціальностей зазначений не
відповідно до вимог наказу МОЗ України від 28.10.02 N  385
( z0892-02  )  "Про  затвердження переліків закладів охорони
здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад  молодших
спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/20-М
 
   25. Явна Вікторія Юліянівна
 
   Місцезнаходження: м. Львів, вул. Наукова, 55/8
   Ідентифікаційний код: 2261710742
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: відсутнє свідоцтво про реєстрацію
шлюбу
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/26-М
 
   26. Ужгородський національний університет
 
   Місцезнаходження: Закарпатська   обл.,   м.   Ужгород,
вул. Підгірний, 46
   Ідентифікаційний код: 02070832
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності"  ( 1775-14 ), а саме: у статуті відсутній вид
господарської діяльності, на який суб'єкт господарювання має намір
отримати ліцензію,
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/31-М
 
   27. Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання
 
   Місцезнаходження: Волинська обл., м. Ковель, вул.  Олени
Пчілки, 4
   Ідентифікаційний код: 01982940
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: заява оформлена з порушеннями
зазначеного закону
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/04-М
 
   28. Волинська обласна психіатрична лікарня N 2 смт Олика
 
   Місцезнаходження: Волинська  обл.,  Ківерцівський  р-н.,
смт Олика, вул. Замкова, 28
   Ідентифікаційний код: 01983111
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: в заяві та висновку державної
санітарно-епідеміологічної  служби  про  відповідність наявних
приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо  здійснення
медичної практики перелік лікарських спеціальностей зазначений не
відповідно до вимог наказу МОЗ України від 28.10.02 N  385
( z0892-02  )  "Про  затвердження переліків закладів охорони
здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад  молодших
спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/06-М
 
   29. Відкрите акціонерне товариство "Електротермометрія"
 
   Місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Ковельська,
40
   Ідентифікаційний код: 00225644
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: заява оформлена з порушенням
вимог зазначеного закону
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/07-М
 
   30. Борісова Алла Борисівна
 
   Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 44/46, кв. 27
   Ідентифікаційний код: 2037808627
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності"  (  1775-14  ),  а  саме: у висновку державної
санітарно-епідеміологічної служби  про  відповідність  наявних
приміщень  вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення
медичної практики не вірно зазначене місце проживання суб'єкта
господарювання
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/13-М
 
   31. Месьянінов Олександр Дмитрович
 
   Місцезнаходження: Луганська  обл.,  м.   Сєверодонецьк,
вул. Вілесова, б. 41, кв. 98
   Ідентифікаційний код: 2121235098
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: заява оформлена з порушеннями
вимог зазначеного закону
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/17-М
 
   32. Михайлов Віктор Юрійович
 
   Місцезнаходження: Луганська  обл.,  м.   Сєверодонецьк,
вул. Курчатова, б. 18, кв. 15
   Ідентифікаційний код: 2358512895
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: заява оформлена з порушенням
зазначеного закону
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/18-М
 
   33. Даниленко Ольга Леонідівна
 
   Місцезнаходження: Херсонська  обл.,  м.  Каховка,  пр-т
Ворошилова, 11, кв. 10
   Ідентифікаційний код: 2039208246
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: заява оформлена з порушеннями
зазначеного закону
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/19-М
 
   34. Коваленко Зінаїда Василівна
 
   Місцезнаходження: Херсонська обл., м. Каховка, вул. Квіткова,
23
   Ідентифікаційний код: 2157620240
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: заява оформлена з порушенням
вимог зазначеного закону
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/21-М
 
   35. Миляник Ірина Іванівна
 
   Місцезнаходження: Львівська  обл.,   Мостиський   р-н.,
м. Мостиська, вул. Сахарова, 2,
   Ідентифікаційний код: 2388912484
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність адреси
проживання  суб'єкта  господарювання  між заявою та поданими
документами
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/24-М
 
   36. Величко Любов Василівна
 
   Місцезнаходження: Одеська  обл.,  Комінтернівський  р-н.,
смт Комінтернівське, вул. Київська, 77-а
   Ідентифікаційний код: 1849317168
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: заява оформлена з порушенням
вимог зазначеного закону
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/25-М
 
   37. Люля Людмила Євгенівна
 
   Місцезнаходження: Львівська обл., Мостиський р-н., с. Завада
   Ідентифікаційний код: 2377511241
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме:подані документи засвідчені не в
установленому порядку
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/26-М
 
   38. Алупкінська міська лікарня
 
   Місцезнаходження: АР Крим, м. Ялта, м. Алупка, Лікарняний
тупік, 3
   Ідентифікаційний код: 23191439
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: на титульному листі статуту
відсутня  позначка  про внесення змін до статуту щодо виду
господарської діяльності
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/33-М
 
   39. Штикало Віктор Любомирович
 
   Місцезнаходження: Житомирська  обл.,  Черняхівський  р-н.,
смт Черняхів, вул. Калініна,
   Ідентифікаційний код: 2411505291
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: виявлена розбіжність місця
проживання суб'єкта господарювання у поданих документах
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/36-М
 
   Всього: 39 справ
 
 
                   Додаток 1
                   до протоколу засідання
                   Ліцензійної комісії
                   Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   11.08.2004 N 171
                   Наказ
                   11.08.2004 N 412
 
 
              ПЕРЕЛІК N 2
        Суб'єктів господарської діяльності,
      за заявами яких прийнято рішення про відмову
    у видачі ліцензій та копій ліцензій на провадження
      господарської діяльності з медичної практики
 
 
   1. Стрелкова Лідія Семенівна
 
   Місцезнаходження: Запорізька   обл.,   м.   Мелітополь,
пр-т Б. Хмельницького, 64/28
   Ідентифікаційний код: 1413805669
   Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія у зв'язку з невідповідністю заявника згідно  з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) затвердженим спільним
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від
16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме: відсутні відомості про
первинну спеціалізацію та сертифікат лікаря  спеціаліста  за
спеціальністю "терапевтична стоматологія"
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/25-М
 
   2. Куценко Ольга Ювіналіївна
 
   Місцезнаходження: м. Харків, пр-т Героїв Сталінграду, 1/8,
кв. 15
   Ідентифікаційний код: 2418001207
   Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапія у зв'язку
з  невідповідністю  заявника  згідно  з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ) затвердженим спільним наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
і Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: відсутній сертифікат лікаря-спеціаліста з
2002  року  або  посвідчення  про  присвоєння  категорії за
спеціальністю "терапія"
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/05-М
 
   3. Панченко Валентин Миколайович
 
   Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ,
вул. Інтернаціоналістів, 4"б"-24
   Ідентифікаційний код: 2215515875
   Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія у зв'язку з невідповідністю заявника згідно  з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) затвердженим спільним
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від
16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме: відсутня первинна
спеціалізація та сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю
"терапевтична стоматологія"
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/12-М
 
   4. Соляник Тетяна Сергіївна
 
   Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 18/3
   Ідентифікаційний код: 2297214305
   Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю ортодонтія у
зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної
практики ( z0189-01 ) затвердженим спільним наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
і Міністерством охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), а саме: відсутні відомості про спеціалізацію за
спеціальністю "ортодонтія"
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/03-М
 
   5. Єдинак Валентина Василівна
 
   Місцезнаходження: Волинська обл., м. Ковель, пр. Шевченка, 1,
кв. 110
   Ідентифікаційний код: 2013803300
   Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики за спеціальністю терапевтична
стоматологія у зв'язку з невідповідністю заявника згідно  з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ) затвердженим спільним
наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва і Міністерством охорони здоров'я України від
16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме: відсутні відомості про
роботу на посаді лікаря стоматолога-терапевта з 2000 року
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/15-М
 
   Всього: 5 справ
 
 
                   Додаток 1
                   до протоколу засідання
                   Ліцензійної комісії
                   Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   11.08.2004 N 171
                   Наказ
                   11.08.2004 N 412
 
 
              ПЕРЕЛІК N 5
        Суб'єктів господарської діяльності,
    за заявами яких прийнято рішення про видачу копії
     ліцензій на провадження господарської діяльності
            з медичної практики
 
 
   1. Товариство   з   обмеженою   відповідальністю   -
Лікувально-оздоровчий центр "Ельбрус"
 
   Місцезнаходження: м. Житомир, вул. Б. Тена, 143
   Ідентифікаційний код: 13547504
   Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю терапія, педіатрія
   за місцем провадження діяльності
   Житомирська обл.,  Коростишівський  р-н.,  м. Коростишів,
пров. Дачний, 13
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/23-М
 
   2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Альмед"
 
   Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Коблевська, 46
   Ідентифікаційний код: 25029714
   Видати копію ліцензії на провадження господарської діяльності
з медичної практики за спеціальністю терапевтична стоматологія,
хірургія,   неврологія,   отоларингологія,   офтальмологія,
дерматовенерологія, психіатрія, стоматологія
   за місцем провадження діяльності
   м. Одеса, вул. Єврейська, буд. 11
   м. Одеса, вул. Буніна, буд. 7
   Реєстраційне досьє від 30.07.2004 N 3007/39-М
 
   Всього: 2 справ
 
 
                   Додаток 2
                   до протоколу засідання
                   Ліцензійної комісії
                   Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   11.08.2004 N 171
                   Наказ
                   11.08.2004 N 412
 
 
              ПЕРЕЛІК N 2
        Суб'єктів господарської діяльності,
      за заявами яких прийнято рішення про відмову
    у видачі ліцензій та копій ліцензій на провадження
   господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
       дезінсекційних та дератизаційних робіт
 
 
   1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Полтавський центр
профдезінфекції"
 
   Місцезнаходження: м. Полтава, вул. Маршала Березова, 13
   Ідентифікаційний код: 30904896
   Відмовити у видачі ліцензії на провадження господарської
діяльності  з  проведення  дезінфекційних,  дезінсекційних,
дератизаційних робіт у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з
поданими документами Ліцензійним умовам провадження господарської
діяльності  з  проведення  дезінфекційних,  дезінсекційних,
дератизаційних робіт ( z0190-01 ) затвердженим спільним наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва  і Міністерством охорони здоров'я України від
16.02.2001 р. N 38/63 ( z0188-01 ), а саме: невідповідність
кваліфікаційним вимогам
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/03-Д
 
   Всього: 1 справ
 
 
                   Додаток 2
                   до протоколу засідання
                   Ліцензійної комісії
                   Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   11.08.2004 N 171
                   Наказ
                   11.08.2004 N 412
 
 
              ПЕРЕЛІК N 3
       Суб'єктів підприємницької діяльності,
     заяви яких про видачу ліцензії на провадження
   господарської діяльності з проведення дезінфекційних,
       дезінсекційних та дератизаційних робіт
           залишенні без розгляду
 
 
   1. Державне підприємство "Фумігаційний завод"
 
   Місцезнаходження: м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 9-В, оф. 2
   Ідентифікаційний код: 21708298
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ),  а  саме:  у  висновку  державної
санітарно-епідеміологічної  служби  про  відповідність наявних
приміщень, матеріально-технічної бази вимогам санітарних норм і
правил  у  частині організації та проведення дезінфекційних,
дезінсекційних і дератизаційних робіт та кваліфікації персоналу
відсутня   інформація   стосовно  відповідності  персоналу
кваліфікаційним вимогам
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/01-Д
 
   2. Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОФДЕЗІНФЕКЦІЯ"
 
   Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Миру, 20
   Ідентифікаційний код: 20475509
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: поданий не повний  пакет
документів
   Реєстраційне досьє від 02.08.2004 N 0208/03-Д
 
   3. Ялтинське   міське   медико-виробниче   підприємство
"Профілактична дезінфекція"
 
   Місцезнаходження: АР Крим, м. Ялта, вул. Соханя, буд. 16
   Ідентифікаційний код: 20671736
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: поданий не повний  пакет
документів
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/01-Д
 
   4. Санітарно-епідеміологічна станція Державного управління
справами
 
   Місцезнаходження: м. Київ, вул. Акад. Заболотного, 15
   Ідентифікаційний код: 03363341
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: в статуті відсутній  вид
діяльності, на який суб'єкт господарювання має намір отримати
ліцензію
   Реєстраційне досьє від 04.08.2000 N 0408/05-Д
 
   5. Одеське міське об'єднання "МЕДДЕЗІНФЕКЦІЯ"
 
   Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 10
   Ідентифікаційний код: 20972283
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: документи на фахівців засвідчені
не в установленому порядку
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/07-Д
 
   6. Алуштинське  госпрозрахункове  міське  госпрозрахункове
медико-виробниче підприємство "Профілактична дезінфекція"
 
   Місцезнаходження: АР Крим, м. Алушта, вул. 60-річчя СРСР, 3-а
   Ідентифікаційний код: 19009895
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: в статуті відсутній  вид
діяльності, на який суб'єкт господарювання має намір отримати
ліцензію
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/01-Д
 
   7. Товариство  з  обмеженою відповідальністю Богуславське
відділення профілактичної дезінфекції "Профдезвідділ"
 
   Місцезнаходження: Київська  обл.,  Богуславський  р-н.,
м. Богуслав, вул. Острів, 10
   Ідентифікаційний код: 22201673
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: розбіжності адреси провадження
діяльності   між   заявою   та   висновком   державної
санітарно-епідеміологічної служби  про  відповідність  наявних
приміщень, матеріально-технічної бази вимогам санітарних норм і
правил у частині організації та  проведення  дезінфекційних,
дезінсекційних і дератизаційних робіт та кваліфікації персоналу
   Реєстраційне досьє від 28.04.2004 N 2807/01-Д
 
   Всього: 7 справ
 
 
                   Додаток 3
                   до протоколу засідання
                   Ліцензійної комісії
                   Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   11.08.2004 N 171
                   Наказ
                   11.08.2004 N 412
 
 
              ПЕРЕЛІК N 2
       Суб'єктів підприємницької діяльності,
     заяви яких про видачу ліцензії на провадження
   господарської діяльності з переробки донорської крові
      та її компонентів, виготовлення препаратів
          з них залишені без розгляду
 
 
   1. Комунальна  лікувально-профілактична  установа "Станція
переливання крові м.Єнакієве"
 
   Місцезнаходження: Донецька обл., м. Єнакіїве, вул. Гагаріна,
2-а
   Ідентифікаційний код: 05492350
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: в статуті відсутній  вид
діяльності, на який суб'єкт господарювання має намір отриматти
ліцензію; документи на фахівців засвідчені не в установленому
порядку; відсутній договір державного контролю
   Реєстраційне досьє від 04.08.2004 N 0408/01-К
 
   2. 7-ма міська клінічна лікарня м. Сімферополя
 
   Місцезнаходження: АР Крим, м. Сімферополь, вул. 60 років
Жовтня, 30
   Ідентифікаційний код: 20671771
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), а саме: поданий не повний  пакет
документів
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/01-К
 
   3. Одеська обласна станція переливання крові
 
   Місцезнаходження: м. Одеса, пров. Бісквітний, 2
   Ідентифікаційний код: 05480878
   Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду у зв'язку
з тим, що подані документи оформлені з порушенням вимог ст. 10
Закону України "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності"  ( 1775-14 ), а саме: в статуті відсутній вид
діяльності, на який суб'єкт господарювання має намір отримати
ліцензію; відсутній договір державного контролю;
   Реєстраційне досьє від 06.08.2004 N 0608/02-К
 
   Всього: 3 справ
 
 
                   Додаток 3
                   до протоколу засідання
                   Ліцензійної комісії
                   Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   11.08.2004 N 171
                   Наказ
                   11.08.2004 N 412
 
 
              ПЕРЕЛІК N 1
        Суб'єктів господарської діяльності,
      за заявами яких прийнято рішення про видачу
     ліцензій на провадження господарської діяльності
     з переробки донорської крові та її компонентів,
         виготовлення препаратів з них
 
 
   1. Комунальна  установа  "Запорізька  обласна  станція
переливання крові"
 
   Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Правди, буд. 32
   Ідентифікаційний код: 05499085
   Видати ліцензію на провадження господарської діяльності з
переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів
   Реєстраційне досьє від 28.07.2004 N 2807/01-К
 
   Всього: 1 справ

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка