Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про комісію з передачі будинку Українського науково-дослідного інституту цукрової промисловості, розташованого по вул. Лютеранській, 20, у м. Києві, із сфери управління Міністерства аграрної політики України до сфери оперативного управління Центральн...

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
 
       П Р О Т О К О Л Ь Н Е  Р І Ш Е Н Н Я
 
N 8 від 05.08.2004
  м. Київ
 
      Про комісію з передачі будинку Українського
    науково-дослідного інституту цукрової промисловості,
    розташованого по вул. Лютеранській, 20, у м. Києві,
    із сфери управління Міністерства аграрної політики
       України до сфери оперативного управління
          Центральної виборчої комісії
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Центральної
                      виборчої комісії
    N 10 ( vp010359-04 ) від 11.08.2004 )
 
 
   З метою  передачі будинку Українського науково-дослідного
інституту цукрової   промисловості,   розташованого    по
вул. Лютеранській,  20,  у  м.  Києві,  із сфери управління
Міністерства аграрної політики України до сфери оперативного
управління  Центральної  виборчої  комісії,  відповідно  до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 липня 2004 року
N 452-р  ( 452-2004-р ) "Про передачу будинку в оперативне
управління Центрвиборчкому", Декрету Кабінету Міністрів України
від 11 січня 1993 року N 5-93 ( 5-93 ) "Про впорядкування
використання адміністративних будинків і нежилих приміщень, що
перебувають у державній власності", наказу Міністерства аграрної
політики України від 3 серпня 2004 року N 281 ( v0281555-04 ) "Про
передачу будинку в оперативне користування", керуючись частиною
першою статті 10, частинами другою, третьою статті 11, частинами
другою, четвертою, шостою статті 12, частинами першою, другою,
п'ятою статті 13 Закону України "Про Центральну виборчу комісію"
( 1932-15 ) та Положенням про порядок передачі об'єктів права
державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 21 вересня 1998 року N 1482 ( 1482-98-п ) "Про
передачу об'єктів права державної та комунальної власності",
Центральна виборча комісія п о с т а н о в л я є:
 
   1. Утворити  комісію  з  передачі  будинку  Українського
науково-дослідного інституту цукрової промисловості, розташованого
по вул. Лютеранській, 20, у м. Києві, із сфери управління
Міністерства аграрної політики України до сфери оперативного
управління Центральної виборчої комісії у такому складі:
 
             Голова комісії:
 
   ОСТРОВСЬКА       - заступник керівника Секретаріату
Марія Анатоліївна       Центральної виборчої комісії,
               начальник правового управління;             
 
             Члени комісії:
 
   БУДНИК         - заступник голови Печерської районної
Костянтин Іванович      у місті Києві державної
               адміністрації;
 
   ВОЗІЯН         - головний бухгалтер Українського
Любов Дмитрівна        науково-дослідного інституту
               цукрової промисловості;
 
   ЗАРІЦЬКА        - начальник управління планування,
Лариса Іванівна        обліку, звітності та фінансового
               контролю Секретаріату Центральної
               виборчої комісії - головний
               бухгалтер;
 
   КАЧУР         - член Центральної виборчої комісії;
Ігор Анатолійович
 
   КАЛЮЖНИЙ        - начальник Департаменту з управління
Микола Никифорович      державною власністю та
               бухгалтерського обліку Міністерства
               аграрної політики України;
 
   ПЕРЕЙМА        - заступник начальника відділення
Олена Володимирівна      Державного казначейства у
               Печерському районі міста Києва;
 
   СІТАЙЛО        - начальник управління господарського
Григорій Іванович       забезпечення Секретаріату
               Центральної виборчої комісії;
 
   СКОПА         - начальник управління інформаційного
Олександр Олександрович    забезпечення Секретаріату
               Центральної виборчої комісії;
 
   ШТАНГЕЄВ        - директор Українського
Валерій Остапович       науково-дослідного інституту
               цукрової промисловості.
 
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Центральної
виборчої комісії N 10 ( vp010359-04 ) від 11.08.2004 )
 
   2. Голові комісії Островській М.А. до 3 вересня 2004 року
забезпечити передачу зазначеного будинку з балансу Міністерства
аграрної політики України на баланс Центральної виборчої комісії
та подати на затвердження і зберігання до Центральної виборчої
комісії  акт  приймання-передачі  цього  будинку  за формою,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня
1998 року N 1482 ( 1482-98-п ) "Про передачу об'єктів права
державної та комунальної власності. ( Пункт 2 в редакції Рішення
Центральної виборчої комісії N 10 ( vp010359-04 ) від 11.08.2004 )
 
   3. Директору  Українського  науково-дослідного  інституту
цукрової промисловості Штангеєву В.О. подати  до  Центральної
виборчої комісії виписку з бухгалтерського балансу, складеного за
останньою звітною датою, про вартість  будинку  Українського
науково-дослідного  інституту цукрової промисловості та після
підписання акта, зазначеного у пункті 2 цього протокольного
рішення, вжити невідкладних заходів до звільнення приміщень цього
будинку, про що повідомити Центральну виборчу комісію.
 
   4. Начальнику управління планування, обліку, звітності та
фінансового  контролю  -  головному  бухгалтеру  Секретаріату
Центральної виборчої комісії Заріцькій Л.І. забезпечити внесення
змін до бухгалтерського обліку та звітності основних засобів.
 
   5. Контроль  за  виконанням  цього протокольного рішення
покласти на заступника Голови Центральної  виборчої  комісії
Давидовича Я.В.
 
 Голова Центральної виборчої комісії           С.КІВАЛОВ

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка