Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо оцінки орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення, здійсненні за час його оренди, під час приватизації

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
           07.06.2004 N 10-36-7683
 
                   Центральному апарату,
                   регіональним відділенням,
                   представництвам
                   Фонду державного
                   майна України,
                   Фонду майна АР Крим,
                   виконавчим органам місцевого
                   самоврядування
 
 
   На численні звернення регіональних відділень Фонд державного
майна України надає роз'яснення деяких положень Порядку оцінки
орендованого нерухомого майна, що містить невід'ємні поліпшення,
здійснені за час його оренди, під час приватизації, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 27.02.2004 N 377
( z0343-04 ) та  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18.03.2004 за N 343/8942.
 
      Щодо віднесення до підтвердних документів
     про здійснені орендарем поліпшення погодженої
        проектно-кошторисної документації
 
   Відповідно  до  вищезазначеного Порядку ( z0343-04 )  до
підтвердних документів про здійснені орендарем поліпшення, які
подаються орендарем до відповідного органу приватизації, зокрема,
віднесено погоджену орендодавцем проектно-кошторисну документацію
на проведення поліпшень.
 
   Статтею 778 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) зазначено,
що наймач може поліпшити річ, яка є предметом договору найму, лише
за згодою наймодавця. Одночасно з нормами Закону України "Про
оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ) орендар має
право здійснювати поліпшення орендованого майна за погодженням з
орендодавцем, якщо інше не передбачено договором оренди.
 
   Вимога Порядку    стосовно    подання    погодженої
проектно-кошторисної документації ґрунтується на нормах постанови
Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 N 483 ( 483-2002-п ) та
на підставі того, що поліпшення здійснюються на нерухоме майно
державної  власності.  Зазначена  норма  запобігає здійсненню
орендарем  надлишкових  поліпшень,  напрям  яких  орендодавцю
невідомий,  сприяє  усуненню непорозумінь під час визначення
державної частки, частки комунального майна або майна, що належить
Автономній Республіці Крим, у ринковій вартості нерухомого майна,
що містить здійснені орендарем поліпшення, під час приватизації.
 
   Проектно-кошторисна документація  вважається   погодженою
орендодавцем у разі наявності у пакеті документів, що подається
орендарем до відповідного органу приватизації, одного з таких
документів: проектно-кошторисної документації, яка містить гриф
погодження, що включає слово "Погоджую" із вказівкою посади,
ініціалів та прізвища особи, якою погоджується проектно-кошторисна
документація, її особистий підпис та дату погодження; листа
орендодавця про надання згоди на здійснення поліпшень, в якому
міститься  посилання  на  відповідну   проектно-кошторисну
документацію; листа орендодавця, в якому міститься погодження
граничної суми витрат на поліпшення відповідно до кошторисної
документації.
 
   У випадках  здійснення  орендарем поліпшення орендованого
нерухомого майна до  набрання  чинності  зазначеним  Порядком
( z0343-04 ), які були здійснені відповідно до законодавства, але
без погодження проектно-кошторисної документації, допускається
погодження  орендодавцем  проектно-кошторисної  документації,
відповідно до якої здійснювались поліпшення, упродовж періоду від
дати набрання чинності Порядком до дати прийняття рішення про
приватизацію.
 
   Робота щодо погодження проектно-кошторисної документації має
здійснюватись у межах функціональних повноважень з укладання
договорів оренди та контролю  за  їх  виконанням  фахівцями
відповідних  структурних підрозділів органів приватизації, до
компетенції яких віднесено зазначені функції. Орган приватизації
може  вимагати  подання  на  погодження  проектно-кошторисної
документації з результатами її експертизи, здійсненої Центральною
службою Української інвестиційної експертизи (Укрінвестекспертизи)
Держбуду України, обласними, міськими та галузевими службами
Укрінвестекспертизи, підпорядкованими відповідним центральним та
місцевим органам виконавчої влади, перелік яких встановлюється
Держбудом України; суб'єктами господарювання, які мають ліцензію
на провадження господарської діяльності з виконання проектних
робіт для будівництва.
 
    Щодо погодження проектно-кошторисної документації
      у випадку отримання матеріальних ресурсів,
       придатних для подальшого використання
 
   Відповідно до  Державних  будівельних  норм   України
(ДБН Д.1.1-1-2000  "Правила  визначення  вартості будівництва"
( v0174241-00 ) у тих випадках, коли відповідно до проектних
документів  здійснюється  розбирання  конструкцій  (металевих,
залізобетонних, дерев'яних тощо), знесення будівель та споруд,
внаслідок  чого  намічається  одержання конструкцій, виробів,
матеріалів, придатних для повторного використання, але не для
даного  будівництва,  матеріалів  і  виробів,  одержаних від
розбирання, тимчасових будівель (споруд), або проводиться попутне
будівництву добування окремих матеріалів, довідкою у кошторисній
документації наводяться зворотні суми, що враховують реалізацію
таких матеріальних ресурсів. У кошторисних документах зворотні
суми зазначаються окремим рядком і зазначаються на підставі
номенклатури і кількості матеріальних ресурсів, що одержуються для
подальшого використання. Вартість таких матеріальних ресурсів у
складі зворотних сум приймається як вартість нових за поточними
відпускними цінами із застосуванням усередненого коефіцієнта зносу
0,5, крім тих, на які ціни реалізації можуть бути визначені.
 
   У випадках, коли кошторисними документами, наданими орендарем
для  погодження  орендодавцю,  передбачені  зворотні  суми,
орендодавець у процесі погодження визначає спосіб подальшого
використання таких матеріальних ресурсів із зазначенням свого
рішення в одному з документів, що наводяться у абзаці шостому
цього листа.
 
   З метою  виконання  пункту 3.6 Порядку ( z0343-04 ) до
відповідного органу приватизації подається довідка орендодавця про
повернення (неповернення) йому матеріальних ресурсів, отриманих
під час здійснення поліпшень орендованого нерухомого  майна,
придатних  для  подальшого  використання,  або  відшкодування
(невідшкодування) йому їх вартості.
 
     Щодо підтвердження розрахунків, що здійснювались
       у формі бартеру, за здійснені поліпшення
         орендованого нерухомого майна
 
   У випадку проведення орендарем розрахунків за товари (роботи,
послуги), пов'язані зі здійсненням ним поліпшень орендованого
нерухомого майна, у будь-якій формі,  іншій,  ніж  грошова,
підтвердними  документами про здійснення орендарем зазначених
поліпшень є  відповідні  договори,  платіжні  документи,  що
підтверджують проведені орендарем бартерні господарські операції
відповідно до законодавства.
 
 Голова Фонду                      М.Чечетов


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка