Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

      ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
             03.03.2004 N 58
 
 
      Про присудження Національною академією наук
      України премій імені видатних учених України
 
 
   Відповідно до Положення про премії імені видатних учених
України Президія НАН України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Присудити у 2004 році:
   - премію ім. М.Боголюбова - Антону Григоровичу Наумовцю,
академіку НАН України, академіку-секретарю Відділення фізики і
астрономії   НАН   України;   Дмитру   Яковичу  Петрині,
члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу Інституту
математики  НАН  України;  Олексію  Борисовичу  Жижченку,
члену-кореспонденту РАН, директору Центру наукових телекомунікацій
та інформаційних технологій РАН, - за цикл робіт з теоретичної і
математичної фізики;
   - премію  ім.  М.Остроградського  - Анатолію Михайловичу
Самойленку, академіку НАН України, директору Інституту математики
НАН України; Миколі Івановичу Шкілю, академіку АПН України,
доктору фізико-математичних наук, раднику ректора Національного
педагогічного університету  ім.  М.П.Драгоманова, МОН України;
Василю Павловичу Яковцю, доктору фізико-математичних наук, ректору
Ніжинського  державного педагогічного університету ім. Миколи
Гоголя МОН України, - за цикл праць "Асимптотична теорія лінійних
сингулярних диференціальних рівнянь";
   - премію ім. С.Лебедєва - Віталію Феодосійовичу Бардаченку,
доктору технічних наук, директору Центру таймерних обчислювальних
систем Інституту кібернетики ім.  В.М.Глушкова  НАН  України;
Володимиру Сергійовичу Лисенку, члену-кореспонденту НАН України,
завідувачу відділу   Інституту   фізики   напівпровідників
ім. В.Є.Лашкарьова  НАН України; Анатолію Івановичу Шевченку,
доктору технічних наук, директору Інституту проблем штучного
інтелекту МОН та НАН України, - за цикл наукових робіт "Розробка і
створення компонентів, пристроїв і систем захисту і обробки
інформації";
   - премію ім. В.Михалєвича - Михайлу Захаровичу Згуровському,
академіку НАН України, директору Навчально-наукового комплексу
"Інститут прикладного системного аналізу МОН та НАН України в
структурі НТУУ "КПІ"; Всеволоду Михайловичу Кунцевичу, академіку
НАН України, директору Інституту космічних досліджень НАН та НКА
України, - за серію праць "Методи оптимізації та системного
аналізу в рішенні актуальних проблем управління, прийняття рішень
і стратегічного планування";
   - премію ім. М.Амосова - Леоніду Седековичу Алєєву, доктору
медичних наук, завідувачу відділу; Лорі Михайлівні Касаткіній,
кандидату технічних наук, в. о. завідувача  відділу;  Аліні
Борисівні Котовій, доктору біологічних наук, завідувачу виділу, -
працівникам  Міжнародного  науково-навчального  центру  ЮНЕСКО
інформаційних технологій і систем НАН та МОН України, - за цикл
робіт "Інтелектуальні інформаційні технології в біологічній та
медичній кібернетиці. Фундаментальні та прикладні аспекти";
   - премію  ім.  О.Антонова  -  Олександру  Анатолійовичу
Приходькові, доктору фізико-математичних наук, завідувачу кафедри
Дніпропетровського  національного  університету  МОН  України,
провідному науковому співробітнику Інституту транспортних систем і
технологій НАН України; Юрію Олександровичу Кваші, кандидату
технічних  наук,  старшому  науковому співробітнику Інституту
технічної механіки НАН України та НКА України, - за цикл робіт
"Розробка  науково-методичного  забезпечення  для  чисельного
дослідження з аерогазодинаміки літальних апаратів";
   - премію ім. С.Тимошенка - Анатолію Олексійовичу Лебедєву,
академіку НАН України, головному науковому співробітнику Інституту
проблем міцності ім. Г.Є.Писаренка НАН України; Вадиму Сергійовичу
Гудрамовичу, члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу
Інституту технічної механіки НАН України та НКА України; Миколі
Георгійовичу Чаусову, доктору технічних наук, завідувачу кафедри
Національного аграрного університету України, - за цикл праць
"Процеси деформування матеріалів та граничні стани елементів
конструкцій в умовах складного навантаження";
   - премію ім. О.Давидова - Єлю Марковичу Ганапольському,
члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу; Зої Єлівні
Єременко, кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому
співробітнику, - працівникам Інституту радіофізики та електроніки
ім. О.Я.Усикова НАН України, - за цикл робіт "Стохастичні явища у
квазіоптичних НВЧ - системах міліметрового діапазону";
   - премію ім. В.Чашкарьова - Наталії Андріївні Власенко,
доктору  фізико-математичних  наук,  провідному  науковому
співробітнику;  Зінаїді  Леонідівні  Денисовій,  кандидату
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику; Якову
Федоровичу Кононцю, кандидату фізико-математичних наук, старшому
науковому  співробітнику,  -  працівникам  Інституту  фізики
напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, - за цикл робіт
"Фізичні  механізми  і  роль  дефектів у самоорганізації та
бістабільності тонкоплівкових електролюмінесцентних структур на
основі напівпровідників А2В6";
   - премію ім. А.Прихотько - Юрію Григоровичу Птушинському,
члену-кореспонденту  НАН  України, завідувачу відділу; Василю
Денисовичу  Осовському,  кандидату  фізико-математичних  наук,
науковому співробітнику; Борису Олексійовичу Чуйкову, кандидату
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику, -
працівникам Інституту фізики НАН України, - за цикл наукових робіт
"Квантові ефекти і фазові переходи  при  низькотемпературній
адсорбції водню";
   - премію ім. Є.Федорова - Миколі Степановичу Черниху, доктору
фізико-математичних  наук, провідному науковому співробітнику;
Людмилі  Іванівні  Черних,  науковому  співробітнику;  Василю
Володимировичу Румянцеву, науковому співробітнику - працівникам
НДІ "Кримська астрофізична обсерваторія", - за роботу "Кримський
огляд малих планет";
   - премію ім. Л.Шубникова - Віктору Валентиновичу Єременку,
академіку НАН України, директору; Валентині Анатоліївні Сіренко,
доктору  фізико-математичних  наук,  провідному  науковому
співробітнику;   Вячеславу   Дмитровичу   Філю,   доктору
фізико-математичних наук, завідувачу відділу,  -  працівникам
Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН
України, - за цикл робіт "Магнітопружні явища у шубниковській фазі
надпровідників";
   - премію ім. С.Субботіна - Валентину Юхимовичу Максимчуку,
доктору фізико-математичних наук, директору; Юрію Михайловичу
Городиському,  кандидату  фізико-математичних  наук,  старшому
науковому  співробітнику;  Валентині  Георгіївні  Кузнєцовій,
кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику, -
працівникам  Карпатського  відділення Інституту геофізики ім.
С.І.Субботіна НАН України, - за роботу "Динаміка аномального
магнітного поля Землі";
   - премію ім. Є.Патона - Леоніду  Михайловичу  Лобанову,
академіку  НАН  України,  заступнику  директора  Інституту
електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, - за цикл робіт з
питань  міцності,  діагностики га подовження ресурсу зварних
конструкцій;
   - премію  ім.  В.Трефілова - Юлію Вікторовичу Мільману,
члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу Інституту
проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України; Сергію
Олексійовичу Фірстову, члену-кореспонденту НАН України, заступнику
директора Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича
НАН України; Юрію Яковичу Мєшкову, доктору технічних  наук,
головному науковому   співробітнику  Інституту  металофізики
ім. Г.В.Курдюмова НАН України, - за роботу "Структурні основи
формування високоміцних станів";
   - премію ім. Г.Карпенка - Ігорю  Михайловичу  Андрейку,
кандидату  технічних  наук,  старшому науковому співробітнику
Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України; Івану
Петровичу Волчку, доктору технічних наук, завідувачу кафедри
Запорізького національного технічного університету МОН України;
Віктору Петровичу Силованюку, доктору технічних наук, старшому
науковому співробітнику    Фізико-механічного    інституту
ім. Г.В.Карпенка НАН України, - за роботу "Фізико-хімічна механіка
руйнування структурно-неоднорідних вуглецевих сплавів (теорія та
експеримент)";
   - премію ім. М.Доброхатова - Борису Івановичу Бондаренку,
члену-кореспонденту НАН України, в. о. директора Інституту газу
НАН України, - за монографію "Теория и технология безкоксовой
металлургии";
   - премію ім. Г.Проскури - Віктору  Федоровичу  Рєзцову,
члену-кореспонденту НАН України, керівнику відділення; Миколі
Миколайовичу Юрченку, доктору технічних наук, завідувачу відділу -
працівникам Інституту електродинаміки НАН України, - за серію
праць "Елементи теорії та методи побудови фотоелектричних систем
для бортових технологічних установок космічних апаратів";
   - премію ім. Л.Писаржевського - Валерію Павловичу Привалку,
доктору  хімічних  наук,  завідувачу відділу Інституту хімії
високомолекулярних сполук НАН України, - за цикл наукових праць
"Фізико-хімія гетерогенних полімерних систем";
   - премію ім. А.Кіпріанова - Мирону Онуфрійовичу Лозинському,
академіку НАН України, директору; Василю Івановичу Станінцю,
доктору хімічних наук, завідувачу відділу; Юрію Олексійовичу
Сергучову,  доктору  хімічних  наук,  провідному  науковому
співробітнику, - працівникам Інституту органічної хімії  НАН
України,  -  за цикл наукових праць "Нові напрямки синтезу
функціонально заміщених гетероциклів та карбоциклів";
   - премію ім. І.Мечникова - Миколі Яковичу Співаку, доктору
біологічних наук, завідувачу відділу Інституту мікробіології та
вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України; Людмилі Миколаївні
Лазаренко, кандидату  біологічних  наук,  старшому  науковому
співробітнику Інституту   мікробіології   та   вірусології
ім. Д.К.Заболотного НАН України; Ользі Миколаївні Михайленко,
лікарю міського пологового будинку N 7, - за цикл наукових праць
"Інтерферон та система мононуклеарних фагоцитів";
   - премію  ім.  І.Шмальгаузена  -  Віталію В'ячеславовичу
Аністратенку, кандидату біологічних наук, старшому  науковому
співробітнику; Ігорю Васильовичу Довгалю, кандидату біологічних
наук, старшому науковому  співробітнику:  Олексію  Вадимовичу
Корнюшину,  кандидату  біологічних  наук,  старшому науковому
співробітнику (посмертно), -  працівникам  Інституту  зоології
ім І.Шмальгаузена НАН України, - за цикл робіт "Проблеми еволюції
водних безхребетних (найпростіших та молюсків)";
   - премію ім. В.Юрьєва - Миколі Михайловичу Чекаліну, доктору
біологічних наук, професору  Полтавської  державної  аграрної
академії Мінагропрому України, - за монографію "Генетические
основы селекции зернобобовых культур на устойчивость к патогенам";
   - премію ім. М.Туган-Барановського - Володимиру Григоровичу
Єременку,  доктору  економічних  наук,  головному  науковому
співробітнику Інституту світової економіки та міжнародних відносин
НАН України; Ларисі Павлівні Горкіній, диктору економічних наук,
провідному  науковому  співробітнику  інституту економіки НАН
України, - за цикл наукових праць "Соціальна економіка та історія
економічної думки";
   - премію  ім.  М.Василенка  -  Віталію  Станіславовичу
Журавському,  доктору  юридичних  наук,  головному  науковому
співробітнику; Олександру Любимовичу Копиленку, доктору юридичних
наук,  головному  науковому співробітнику; Наталії Миколаївні
Оніщенко,  доктору  юридичних  наук,  провідному  науковому
співробітнику, -  працівникам  Інституту  держави  і  права
ім. В.М.Корецького НАН України, - за серію наукових праць "Правова
система і парламентаризм в Україні - проблеми становлення і
розвитку";
   - премію ім. М.Костомарова - Миколі Федоровичу Котляру,
члену-кореспонденту НАН України, головному науковому співробітнику
Інституту історії України НАН України; Вірі Юріївні Франчук,
доктору філологічних наук, провідному науковому співробітнику
Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України, - за роботу
"Галицько-Волинський літопис: Дослідження. Текст. Коментар";
   - премію ім. А.Кримського - Лесі Василівні Матвєєвій, доктору
історичних наук,   директору   Інституту    сходознавства
ім. А.Кримського НАН України, - за монографію "Юлиан Кулаковский";
   - премію ім. І.Франка - Миколі Григоровичу Жулинському,
академіку НАН України, директору; Віталію Григоровичу Дончику,
члену-кореспонденту НАН України, завідувачу відділу;  Олексію
Васильовичу Мишаничу, члену-кореспонденту НАН України, завідувачу
відділу (посмертно),  -  працівникам  Інституту  літератури
ім. Т.Г.Шевченка НАН України, - за працю "Інститут літератури
ім. Т.Г.Шевченка НАН України, 1926-2001; Сторінки історії".
 
 Президент Національної академії
 наук України, академік НАН України           Б.Є.Патон
 
 Перший віце-президент, головний
 учений секретар Національної
 академії наук України, академік
 НАН України                       А.П.Шпак


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка