Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Раду з питань кінематографії Міністерства культури і мистецтв України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            07.11.2003 N 710
 
 
          Про Раду з питань кінематографії
        Міністерства культури і мистецтв України
 
 
   На виконання  протокольного  доручення  засідання колегії
Міністерства культури і мистецтв України від 3 жовтня 2003 року
щодо перегляду складу Ради з питань кінематографії Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити нову редакцію Положення та склад Ради з питань
кінематографії (додаються).
 
   2. Департаменту  експертизи,  аналізу  та  реформування
кінематографії (Мазяр М.П.) забезпечити роботу Ради з питань
кінематографії згідно з Положенням.
 
   3. Заступнику Міністра Т.Г.Кохану забезпечити фінансування
роботи Ради з питань кінематографії за рахунок коштів Спеціального
рахунка фінансової підтримки національної кінематографії.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Т.Г.Кохана.
 
 Міністр                       Ю.П.Богуцький
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова правління
 Національної спілки
 кінематографістів
 України                        М.О.Бєліков
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства культури
                   і мистецтв України
                   07.11.2003 N 710
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Раду з питань кінематографії
       Міністерства культури і мистецтв України
 
 
   1. Рада з питань кінематографії Міністерства культури і
мистецтв України (далі - Рада) створена відповідно до постанови
Колегії Міністерства культури і мистецтв України і Секретаріату
Правління Національної  спілки  кінематографістів  України від
28 лютого 2001 р. N 2/2.
 
   2. Рада є дорадчим органом.
 
   3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), Законами України, указами та розпорядженнями
Президента  України,  постановами  і  розпорядженнями  Уряду,
міжнародними договорами України в галузі культури і мистецтв,
Положенням про Міністерство культури і мистецтв України, цим
Положенням та іншими нормативними актами.
 
   4. До  складу Ради входять відомі кіномитці, продюсери,
дистриб'ютори, представники Міністерства культури і  мистецтв
України, Національної спілки кінематографістів України, інших
зацікавлених органів виконавчої влади.
   Головою Ради  є  заступник Міністра культури і мистецтв
України, який відповідає за питання кінематографії за розподілом
обов'язків.  Заступником  Голови  Ради  є секретар Правління
Національної спілки кінематографістів України.
   Голова Ради керує роботою Ради, забезпечуючи колегіальність в
обговоренні питань, розподіляє обов'язки між членами Ради.
   Склад Ради затверджуються наказом  Міністра  культури  і
мистецтв  України  за  погодженням  з  Національною  спілкою
кінематографістів України.
   Склад Ради щорічно переглядається.
 
   5. Рада розглядає найважливіші питання діяльності у галузі
кінематографії щодо:
   - державної підтримки вітчизняної кінематографії, у тому
числі фінансової підтримки виробництва, тиражування, прокату і
показу національних фільмів і кінолітопису;
   - вдосконалення структури кіногалузі, залучення інвестицій у
сферу кінематографії;
   - розвитку продюсерської системи кіновиробництва;
   - здійснення  у  встановленому  порядку  міжнародного
кінематографічного співробітництва;
   - конкретних кінопроектів кіностудій, продюсерів та авторів
щодо створення фільмів і їх розповсюдження;
   - проектів програм виробництва і розповсюдження фільмів за
державним замовленням;
   - інших нагальних питань галузі кінематографії.
 
   6. Головним завданням Ради є експертиза кінопроектів з метою
внесення їх до проекту Програми виробництва та розповсюдження
кіновідеофільмів за державним замовленням.
   Кінопроекти надаються на розгляд Ради у пакеті документів,
який включає:
   - заявку на державне замовлення в галузі кінематографії з
визначенням потенційного виконавця. У заявці вказуються технічні
характеристики майбутнього фільму: носій зображення, кількість
частин/хвилин, формат, система озвучення, колір, жанр, тощо;
   - літературний сценарій (5 примірників);
   - орієнтовний розширений ліміт витрат;
   - копії нотаріально завірених авторських договорів;
   - документи,  які  підтверджують  можливість  залучення
позабюджетних коштів.
   Рада має  право  одержувати  додаткові  відомості  щодо
кінопроектів, які розглядаються, а також щодо попередніх робіт
авторів.
   В разі необхідності до роботи  Ради  можуть  залучатися
відповідні спеціалісти.
 
   7. Засідання Ради проводяться відповідно до плану роботи
Ради, але не рідше одного разу на квартал.
   Члени Ради беруть участь у засіданнях без права заміни.
   Члени Ради висловлюють свою думку шляхом письмової оцінки
заявлених кінопроектів (рецензій) для включення їх до Програми
виробництва та розповсюдження фільмів за державним замовленням.
   У випадку, коли Рада більшістю голосів відхиляє заявлений
кінопроект, Міністерство культури і мистецтв надсилає заявнику
мотивований висновок щодо відхилення проекту.
   Рада визначає  художньо-естетичну  цінність  кінопроектів,
виходячи  з  їх  мистецького  рівня,  соціальної значимості,
пріоритетності національної тематики і забезпечення державної
мовної політики.
   Рада здійснює експертизу виробничо-постановочної складності
кінопроекту, орієнтовного розширеного ліміту витрат, а також
можливостей його практичного втілення на вказаних замовником
кінопроекту виробничих базах.
   Кінопроекти розглядаються на конкурсній основі і оцінюються
більшістю голосів осіб, що входять до складу Ради і присутні на її
засіданні. Для оцінки кінопроекту необхідна думка не  менше
половини осіб, що входять складу Ради.
   Рішення щодо схвалення чи відхилення кінопроектів приймаються
шляхом відкритого голосування.
 
   8. Засідання Ради також проводяться в міру необхідності з
метою підведення підсумків розгляду заявлених протягом певного
періоду  (місяць  чи квартал) кінопроектів, а також в разі
виникнення конфліктних ситуацій та в інших випадках з ініціативи
Голови Ради чи його заступника.
   Рішення Ради оформлюються протоколами і  передаються  до
Департаменту експертизи, аналізу і реформування кінематографії з
метою подальшої підготовки проекту Програми  виробництва  та
розповсюдження фільмів за державним замовленням на розгляд Колегії
Мінкультури. У випадку розбіжностей між Головою і членами Ради
рішення  приймає Голова, інформуючи про розбіжності Міністра
культури і мистецтв України.
   У випадку, якщо голоси осіб, які входять до складу Ради,
розділились порівну, голос Голови Ради є вирішальним.
   Члени Ради  мають  право повідомити свою думку Міністру
культури і мистецтв України.
   Колегія Міністерства культури і мистецтв України розглядає
проект Програми і затверджує його Постановою колегії. Надалі
виробництво фільмів відбувається згідно затвердженої Програми
виробництва та розповсюдження фільмів за державним замовленням та
державних контрактів за підписом Міністра культури і мистецтв
України або заступника Міністра, який відповідає за питання
кінематографії.
 
   9. Поточну роботу Ради організує секретар Ради, що працює в
апараті Мінкультури України і виконує такі функції:
   - збір пропозицій і підготовка проектів планів роботи Ради;
   - організаційне забезпечення роботи Ради;
   - ведення протоколів засідань Ради;
   - виконання доручень Голови Ради.
 
   10. Активна участь у роботі Ради заохочується  виплатою
гонорару за умови подачі членом комісії письмового висновку
(рецензії) щодо кінопроекту, у розгляді якого він бере участь.
   Виплата гонорару здійснюється за кошти Спеціального рахунка
фінансової підтримки національної кінематографії з розрахунку 20
(двадцять) гривень за творчу, виробничу, фінансову або прокатну
експертизу кінопроекту повнометражного фільму і 10  (десять)
гривень - короткометражного фільму.
 
 ПОГОДЖЕНО:
 Голова правління
 Національної спілки
 кінематографістів України               М.О.Бєліков
 
 
                   Додаток
                   до Положення про Раду
                   з питань кінематографії
                   Міністерства культури
                   і мистецтв України
 
 
               СКЛАД
     Ради по кінематографії міністерства культури і
             мистецтв України
 
 
   Голова Ради - заступник Міністра культури і мистецтв України
КОХАН ТИМОФІЙ ГРИГОРОВИЧ
 
   Заступник Голови Ради - Секретар правління  Національної
спілки  кінематографістів  України,  кінознавець,  заступник
генерального директора Національного центру Олександра Довженка
ТРИМБАЧ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (за згодою)
 
   Члени Ради:
   (за згодою)
 
 БРЮХОВЕЦЬКА     кінокритик, головний редактор журналу
 ЛАРИСА ІВАНІВНА   "КІНО-ТЕАТР", член НСКУ
 
 БЄЛЯЄВА       кінознавець, член НСКУ
 РАЇСА АНДРІЇВНА
 
 ВЕРГЕЛІС       завідувач відділом культури газети "Київські
 ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ  відомості"
 
 ЗУБАВІНА       кінознавець, кандидат мистецтвознавства
 ІРИНА БОРИСІВНА
 
 КУЗЬМУК       кінокритик, член НСКУ
 ВОЛОДИМИР ЮХИМОВИЧ
 
 МАСЛОБОЙЩИКОВ    кінорежисер, член НСКУ
 СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 
 МЕЛЬНИК       кінознавець, член НСКУ
 ВІРА НИКИФОРІВНА
 
 МУСІЄНКО       кінознавець, кандидат мистецтвознавства,
 ОКСАНА СТАНІСЛАВІВНА доцент, завідуюча кафедрою кінознавства
           Київського університету кіно і телебачення
           імені І.К.Карпенка-Карого, член НСКУ член
           НСКУ
 
 РІПЕНКО       кінопрокатник, заступник генерального
 ЮРІЙ ІВАНОВИЧ    директора Національного центру Олександра
           Довженка, член НСКУ
 
 СИВОКІНЬ       кінорежисер, художній керівник Української
 ЄВГЕН ЯКОВИЧ     кіностудії анімаційних фільмів, член НСКУ
 
 СКУРАТІВСЬКИЙ    кінознавець, доктор мистецтвознавства, член
 ВАДИМ ЛЕОНТІЙОВИЧ  НСКУ
 
 СЛОБОДЯН       кінознавець, член НСКУ
 МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 
 ТОПАЧЕВСЬКИЙ     кінодраматург, член НСКУ
 АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 
 ХАЛПАХЧІ       Генеральний директор МКФ "Молодість"
 АНДРІЙ ЯКОВИЧ
 
 ЧЕРЕВАТЕНКО     письменник, кінознавець, член НСКУ
 ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ
 
 ШИРМАН        кінорежисер, член НСКУ
 РОМАН НАТАНОВИЧ
 
   Секретар Ради - головний спеціаліст відділу з питань програм
державного замовлення управління з питань програм державного
замовлення  Департаменту  експертизи, аналізу та реформування
кінематографії - ІВАНОВА КІРА СВЯТОСЛАВІВНА.


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка