Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02.06.2003 р. N 183

Про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю

На виконання Указу Президента України від 13 травня 2003 року N 402/2003 "Про підвищення ефективності діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю", з метою забезпечення більш результативної і скоординованої роботи органів виконавчої влади щодо запобігання і протидії корупції і організованій злочинності, підвищення ролі та відповідальності зазначених органів за виконання завдань із зміцнення законності і правопорядку в регіоні:

1. Утворити при обласній державній адміністрації Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю та затвердити персональний склад цього комітету (додається).

2. Затвердити Положення про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при обласній державній адміністрації (додається).

3. Заступнику голови, керівнику апарату облдержадміністрації Стрільцю М. І. до 5 червня 2003 року подати пропозиції щодо Положення про групу організаційного забезпечення діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при облдержадміністрації та її склад.

 

Голова
обласної державної адміністрації 

 
В. В. Мельничук 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації
від 2 червня 2003 р. N 183 

СКЛАД
Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при обласній державній адміністрації

МЕЛЬНИЧУК
Валентин Васильович 

голова обласної державної адміністрації, голова Координаційного комітету 

ГУЩЕНКО
Володимир Олексійович 

перший заступник голови обласної державної адміністрації, заступник голови Координаційного комітету 

СТРІЛЕЦЬ
Микола Іванович 

заступник голови, керівник апарату обласної державної адміністрації, заступник голови Координаційного комітету - керівник групи організаційного забезпечення діяльності Координаційного комітету 

ЧЕРНІН
Борис Зіновійович 

начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами апарату обласної державної адміністрації, секретар Координаційного комітету 

ВЕДМІДЬ
Віталій Віталійович 

начальник Головного фінансового управління обласної державної адміністрації 

ВОВЧЕНКО
Володимир Іванович 

начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в області 

ВОЛОШОК
Леонід Петрович 

начальник управління Національного банку України в області 

КАЧАНОВ
Анатолій Олександрович 

перший заступник начальника УМВС в області - начальник управління по боротьбі з організованою злочинністю 

КОЛЕСНИКОВ
Володимир Іванович 

начальник управління Служби безпеки України в області 

МАЛИШ
Сергій Володимирович 

перший заступник Голови Державної податкової адміністрації в області - начальник управління податкової міліції 

МАНІН
Михайло Федорович 

начальник Управління Міністерства внутрішніх справ України в області 

НАСТОЯЩИЙ
Володимир Іванович 

начальник управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в області 

ОСИПЕНКО
Валентин Васильович 

Голова Державної податкової адміністрації в області 

ОСТАХ
Іван Володимирович 

начальник юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації 

ОСТРОЛУЦЬКИЙ
Сергій Миколайович 

начальник Чернігівської митниці 

ПОХТЕЛЬ
Геннадій Миколайович 

начальник Новгород-Сіверської митниці 

РЕПІКОВ
Олександр Васильович 

начальник відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в області 

РУДНИЦЬКИЙ
Володимир Олександрович 

командир Чернігівського прикордонного загону 

СЛЄДОВСЬКИЙ
Михайло Станіславович 

начальник управління юстиції в області 

УЛЯНЕНКО
Федір Михайлович 

начальник контрольно-ревізійного управління в області 

ФЕДОРОВ
Юрій Миколайович 

начальник управління з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації 

ШУСТЕНКО
Олег Михайлович 

командувач військами Північного оперативного командування Збройних Сил України. 

 

Заступник голови, керівник апарату
обласної державної адміністрації 

 
М. І. Стрілець 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації
від 2 червня 2003 р. N 183 

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Чернігівській обласній державній адміністрації

1. Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю (далі - Координаційний комітет) при Чернігівській обласній державній адміністрації спеціально утворений орган для здійснення координації діяльності на території області державних органів, на які відповідно до законодавства України покладено обов'язки щодо здійснення цієї боротьби.

2. У своїй діяльності Координаційний комітет керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, цим Положенням, а також власними рішеннями.

3. Координаційний комітет очолює голова Чернігівської обласної державної адміністрації.

4. Основними завданнями Координаційного комітету є:

4.1. Координація діяльності державних органів, що діють на території області, на які законами України покладено обов'язки вести боротьбу із корупцією, злочинністю та її організованими формами;

4.2. Комплексний аналіз, оцінка і прогнозування криміногенної обстановки, виявлення тенденції щодо її ускладнення, визначення пріоритетних напрямів боротьби з організованими формами злочинності, вжиття заходів щодо їх усунення і запобігання та зміцнення законності і правопорядку;

4.3. Розроблення заходів щодо створення відповідних умов запобігання встановленню корумпованих зв'язків кримінальних елементів з державними службовцями та іншими посадовими особами, втягненню їх у протиправну діяльність;

4.4. Інформування населення про заходи, які вживаються щодо боротьби з корупцією і організованою злочинністю.

5. Відповідно до покладених на нього завдань Координаційний комітет:

5.1. Об'єднує зусилля державних органів та громадськості у здійсненні спільних, скоординованих, організаційних і практичних профілактичних заходів щодо усунення причин і умов, які сприяють злочинності;

5.2. Контролює виконання правоохоронними, іншими місцевими органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності законодавства України, рішень Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, власних рішень щодо захисту прав і свобод громадян та юридичних осіб, вживає заходів стосовно недопущення паралелізму в роботі цих органів;

5.3. Накопичує та аналізує інформацію з питань боротьби зі злочинністю, у тому числі з її організованими формами, і корупцією, створює робочі групи для розробки пропозицій з питань, що входять до його компетенції, залучає фахівців правоохоронних органів, наукових установ і навчальних закладів;

5.4. Готує щорічну доповідь про стан та результати боротьби з корупцією та організованою злочинністю, іншими злочинними проявами, яку вносить на розгляд сесії обласної ради до 10 лютого наступного року. В разі необхідності готує спеціальні доповіді та інформації з цих питань, які вносяться на її розгляд;

5.5. Взаємодіє з комісіями обласної ради та органами прокуратури, судами та іншими зацікавленими органами у вирішенні завдань щодо забезпечення законності та правопорядку на території області.

6. Для виконання покладених на нього завдань і функцій Координаційний комітет має право:

6.1. Заслуховувати доповіді керівників місцевих органів державної виконавчої влади, правоохоронних органів (крім прокурорів, а також голів судів) щодо стану боротьби з корупцією, злочинністю та її організованими формами, приймати рішення з цих питань;

6.2. Вимагати від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій усіх форм власності усунення причин і умов, які сприяють злочинним проявам;

6.3. Утворювати робочі групи для розробки пропозицій з питань, що входять до його компетенції, залучати фахівців правоохоронних та інших органів виконавчої влади і навчальних закладів;

6.4. Одержувати безкоштовно від державних органів, а також установ, організацій та підприємств всіх форм власності необхідну інформацію, статистичні дані та документи з питань, що входять до його компетенції, вивчати документи, інші матеріали, організацію роботи державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю і корупцією;

6.5. Брати участь у розгляді органами державної виконавчої влади питань, що спрямовані на боротьбу зі злочинністю;

6.6. Доручати відповідним державним органам або створюваним Координаційним комітетом комісіям проведення перевірок щодо додержання органами державної виконавчої влади, установами, організаціями та підприємствами всіх форм власності вимог чинного законодавства, фінансово-кредитної дисципліни, повноти сплати податків та внесення інших обов'язкових платежів до бюджету;

6.7. Порушувати у встановленому порядку питання щодо притягнення посадових осіб до відповідальності за неналежне виконання покладених на них обов'язків щодо запобігання корупції і організованій злочинності в установах, організаціях та на підприємствах, в т. ч. і звільнення із займаних посад.

7. Координаційний комітет не втручається в оперативно-розшукову діяльність правоохоронних органів та проведення досудового слідства у кримінальних справах, діяльність прокурорів і судів.

8. Координаційний комітет утворюється в складі голови, його заступника, членів Комітету та секретаря. Персональний склад Комітету та положення про нього затверджує голова обласної державної адміністрації.

Членами Координаційного комітету є начальник управління Служби безпеки України в області, начальник відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в області, начальник Управління Міністерства внутрішніх справ України в області, перший заступник начальника УМВС в області - начальник управління по боротьбі з організованою злочинністю, начальник управління Національного банку України в області, командир прикордонного загону, начальники регіональних митниць, Голова Державної податкової адміністрації в області, а також керівники інших відомств та установ, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю.

9. У засіданнях Координаційного комітету бере участь голова комісії обласної ради з питань законності, регламенту і депутатської діяльності, прокурор області. Можуть бути запрошені керівники інших державних органів, підприємств, установ і організацій та інші особи, діяльність яких пов'язана з питаннями боротьби з корупцією та організованою злочинністю і профілактикою правопорушень.

10. Основною організаційною формою діяльності Координаційного комітету є його засідання, періодичність яких визначається головою. Засідання проводяться згідно з планом роботи, який розробляється на півріччя та затверджується головою після розгляду його проекту на засіданні Координаційного комітету. Нагальні питання до порядку денного засідання можуть бути включені незалежно від планових заходів.

Про день і місце засідання Координаційного комітету його члени та запрошені повинні бути повідомлені і ознайомлені з матеріалами та проектами рішень щодо питань, які вносяться на розгляд Комітету, не пізніше ніж за три дні.

Засідання Координаційного комітету є правомочним за наявності на ньому не менше 2/3 його членів. Засідання веде голова Координаційного комітету, а в разі його відсутності - заступник голови.

Присутність членів Координаційного комітету на його засіданнях є обов'язковою. Делегування ними своїх повноважень іншим посадовим особам не допускається.

Керівники органів державної виконавчої влади та інші особи, запрошені на розгляд окремих питань, можуть брати участь в їх обговоренні.

11. Рішення Координаційного комітету приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів його членів, які беруть участь у засіданні. Рішення, прийняті в межах компетенції Координаційного комітету, є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади і посадовими особами, до яких вони звернені.

12. Для підготовки матеріалів до засідань та проектів рішень Координаційного комітету і здійснення контролю за реалізацією прийнятих рішень створюється група організаційного забезпечення діяльності Координаційного комітету, її склад та положення про неї затверджуються головою Координаційного комітету.

Матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності групи здійснюється обласною державною адміністрацією.

13. Координаційний комітет використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням та реквізитами.

 

Заступник голови, керівник апарату
обласної державної адміністрації 

 
М. І. Стрілець 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка