Законы Украины

Новости Партнеров
 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 81 "Культура та мистецтво"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


       МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
     МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
 N 168 від 14.04.2000
   м. Київ
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства культури
                   і мистецтв України
                   14.04.2000 N 168
 
               Довідник
    кваліфікаційних характеристик професій працівників
              Випуск 81
           "Культура та мистецтво"
 
   Випуск 81 "Культура та  мистецтво"  затверджено  наказом
Міністерства культури і мистецтв України від 14.04.2000 р. N 168
за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики
України.
   Випуск розроблено Українським центром культурних досліджень
за участю Центру продуктивності.
   Чинний випуск містить характеристики професій працівників,
зайнятих діяльністю у галузі культури та мистецтва.
   Кваліфікаційні характеристики  професійних  працівників  є
обов'язковими  для  встановлення  кваліфікаційних  розрядів
(категорій)  та  під час тарифікації робіт, які виконуються
робітниками.
               Вступ
   Випуск 81 Довідника кваліфікаційних характеристик професій
працівників розроблений з урахуванням змін і доповнень до змісту
характеристик, які виникли під впливом впровадження досягнень
науки, техніки, технології, організації виробництва і праці. У
випуску враховані нові вимоги щодо розроблення кваліфікаційних
характеристик  і  одночасно  збережені наступність,  традиції
застосування і особливості їх побудови.
   До чинного випуску включені професії працівників, які є
специфічними для даного виду економічної діяльності. Внесені
відповідні доповнення та зміни до змісту окремих кваліфікаційних
характеристик.
   Кваліфікаційні характеристики застосовуються при тарифікації
робіт  і  встановлені  кваліфікаційних  розрядів  (категорій)
працівникам  на  підприємствах (установах, організаціях) всіх
галузей економіки, незалежно від відомчого підпорядкування, де є
вказані в чинному випуску професії та види робіт.
   Порядок застосування характеристик, присвоєння та підвищення
розрядів, внесення змін та доповнень до випуску наведений в
"Загальних положеннях Довідника кваліфікаційних  характеристик
професій працівників", які подані у випуску 01 ДКХП.
               Розділ 1
     Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи
         Кваліфікаційні характеристики
              Керівники
     1. Генеральний директор національної бібліотеки,
    директор державної, наукової, обласної бібліотеки
   Завдання та обов'язки. Визначає, формулює, планує, здійснює і
координує всі види діяльності бібліотеки. Організує роботу і
ефективну  взаємодію  виробничих  одиниць, відділів та інших
структурних підрозділів бібліотеки. Забезпечує виконання завдань
бібліотеки, що направлені на формування та забезпечення потреб
населення у бібліотечно-бібліографічних  послугах;  соціальний
розвиток  колективу.  Встановлює  зв'язки  з вітчизняними та
зарубіжними бібліотеками, сприяє налагодженню  координаційних
зв'язків  з органами науково-технічної інформації, установами,
громадськими організаціями і фондами, творчими спілками; дбає про
залучення благодійницької допомоги, додаткових джерел фінансування
на розвиток бібліотеки. Забезпечує ефективне використання  і
зберігання закріпленого за бібліотекою майна. Діє від імені
бібліотеки.  Представляє її інтереси в державних, кооперативних,
комерційних підприємствах, установах, громадських організаціях,
судових і арбітражних органах. Користується правом розпорядження
коштами. В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає
вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників. Укладає
договори та контракти. Визначає загальну чисельність працівників,
структуру та штати, посадові обов'язки та посадові оклади (тарифні
ставки)  працівників.  Вживає  заходів  щодо  морального  та
матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні
стягнення.  Вживає  заходів  щодо  забезпечення  бібліотеки
кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду
працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці. Вирішує
всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих
організаційно-господарських функцій  іншим  посадовим  особам:
заступникам  директора, керівникам функціональних підрозділів.
Забезпечує додержання законності, активне використання правових
засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни
і обліку.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури  і
бібліотечної  справи; основи економіки, організації праці та
управління; теорію і практику бібліотечної справи,  передові
вітчизняні та зарубіжні бібліотечні та інформаційні технології;
основи трудового законодавства; сучасні методи господарювання та
управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії
та протипожежного захисту.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст).  Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж бібліотечної роботи за професіями керівників
нижчого рівня: - в бібліотеках національного (загальнодержавного)
рівня: для магістра не менше 5 років, спеціаліста не менше 7
років. Для спеціаліста обов'язкова наявність публікацій з питань
бібліотекознавства (бібліографознавства, книгознавства);  -  в
обласних бібліотеках: для магістра  -  не  менше  3  років;
спеціаліста - не менше 5 років.
           2. Головний бібліограф
   Завдання та  обов'язки.   Веде   самостійну   ділянку
інформаційно-бібліографічної  роботи.  Бере участь у розробці
програм, планів, положень,  інших  документів,  що  сприяють
інформаційній діяльності. Здійснює довідково-бібліографічне та
інформаційне обслуговування читачів. Організовує роботу  щодо
складання  бібліографічних  покажчиків,  переліків літератури,
методичних посібників з питань бібліографії. Бере участь  у
проведенні наукових досліджень в галузі бібліографії, історії
книги. Готує бібліографічні  довідки  підвищеної  складності.
Проводить консультації, організовує публікації рекомендацій щодо
удосконалення інформаційно-бібліографічної діяльності. Координує
інформаційну та бібліографічну діяльність з іншими бібліотеками.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та
бібліотечної    справи;    теорію    і    практику
бібліографічно-інформаційної діяльності; досвід вітчизняної та
світової  науки в галузі бібліографії та інформації; основи
організації праці, технології бібліотечних процесів;  правила
внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці,
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професією провідного бібліографа: для
магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років.
           3. Головний бібліотекар
   Завдання та обов'язки. Веде самостійну ділянку роботи одного
з напрямів діяльності бібліотеки або в одному із її відділів.
Забезпечує вивчення запитів читачів і розробку пропозицій щодо
підвищення   ефективності   їх   обслуговування.  Здійснює
науково-дослідну та  науково-методичну  діяльність  в  галузі
бібліотекознавства.  Бере  участь  у  розробці та реалізації
перспективних та поточних планів роботи бібліотеки, бібліотечних
нормативних документів та технологій. Веде роботу щодо підвищення
кваліфікації бібліотечних працівників. Бере участь у роботі щодо
впровадження  та  використання  автоматизації  і  механізації
бібліотечних процесів.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та
бібліотечної справи; теорію і практику бібліотечної справи; досвід
вітчизняних та світових бібліотек; основи економіки і управління
бібліотечною справою; організацію праці та технологію бібліотечних
процесів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і
норми охорони праці, виробничої санітарії та  протипожежного
захисту.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професією провідного бібліотекаря: для
магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років.
      4. Головний методист (бібліотечна справа)
   Завдання та   обов'язки.   Веде   самостійну  ділянку
науково-методичної     роботи.     Аналізує     стан
бібліотечно-бібліографічного  обслуговування регіону, розробляє
пропозиції щодо його покращення. Бере участь у науково-дослідній
роботі  та    реалізації  поточних і перспективних планів,
нормативної та іншої документації,   що регламентує  роботу
бібліотеки. Здійснює координаційну роботу із   зацікавленими
відомствами. Виявляє потребу потенційних  користувачів    у
бібліотечно-бібліографічних  послугах. Бере участь у роботах,
пов'язаних  з  автоматизацією  та  механізацією  бібліотечної
діяльності, сприяє впровадженню і передового досвіду у діяльність
бібліотеки.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури; теорію
і практику бібліотекознавства та бібліографії; досвід вітчизняної
та світової науки в галузі бібліотекознавства та бібліографії;
основи організації методичної  роботи;  правила  внутрішнього
трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професією провідного методиста: для
магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років.
        5. Директор (завідувач) бібліотеки,
      централізованої бібліотечної системи (ЦБС)
   Завдання та  обов'язки.  Здійснює  оперативне керівництво
бібліотекою (ЦБС), забезпечує її високоефективну  діяльність,
розробку та виконання виробничо-творчих і фінансових планів, що
направлені на формування та забезпечення потреб населення у
бібліотечно-бібліографічних послугах,  соціальний    розвиток
колективу. Діє від імені бібліотеки (ЦБС). Представляє її інтереси
в державних, кооперативних, комерційних підприємствах і установах,
громадських організаціях, судових і арбітражних органах. Відкриває
у банках рахунки.   Користується правом розпорядження коштами.
Видає, приймає до платежів   зобов'язання. В  межах  своєї
компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові
для всіх підрозділів та працівників. Укладає угоди та контракти.
Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати,
посадові  обов'язки  та  посадові  оклади  (тарифні  ставки)
працівників.  Вживає  заходів  щодо  морального заохочення і
матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні
стягнення. Забезпечує  ефективне  виконання  і  зберігання
закріпленого за бібліотекою (ЦБС) майна. Організує формування
бібліотечного фонду. Вживає заходів щодо забезпечення бібліотеки
(ЦБС) кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та
досвіду працівників, створення безпеки і сприятливих умов праці.
Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання
окремих  організаційно-господарських  функцій  іншим посадовим
особам:  заступникам  директора,  керівникам  функціональних
підрозділів бібліотеки (ЦБС). Забезпечує додержання законності,
активне використання правових засобів удосконалення управління,
зміцнення договірної дисципліни і обліку.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та
бібліотечної справи; сучасні методи господарювання та управління;
основи трудового законодавства; теорію та практику бібліотечної
справи;  досвід  вітчизняної  та  світової  науки  в галузі
бібліотекознавства та бібліографії; правила і норми охорони праці,
виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж бібліотечної роботи за професіями керівників
нижчого рівня: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не
менше 3 років.
     6. Завідувач філіалу бібліотеки централізованої
          бібліотечної системи (ЦБС)
   Завдання та  обов'язки.  Здійснює  керівництво  філіалом
бібліотеки щодо бібліотечного обслуговування читачів. Організовує
розробку перспективних та поточних планів роботи та контролює їх
виконання. Веде облік діяльності філіалу бібліотеки, забезпечує
роботу  щодо  обслуговування  читачів,  що  включає  в себе
індивідуальні  та  масові  форми,  довідково-бібліографічне
забезпечення, функціонування міжбібліотечного абонементу. Бере
участь в комплектуванні бібліотечних фондів бібліотеки. Вивчає
передовий  досвід організації роботи вітчизняних та світових
бібліотек, застосовує цей досвід у практичній діяльності. Здійснює
зв'язок іншими бібліотеками, контролює дотримання працівниками
виробничої та трудової дисципліни, правил і норм охорони праці та
протипожежного захисту.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та
бібліотечної справи; основи трудового законодавства; теорію і
практику бібліотечної справи; основи економіки, організації праці
та  управління;  технологію  бібліотечних  процесів;  питання
автоматизації і механізації бібліотечних процесів; вітчизняний та
світовий  досвід у бібліотечній справі; правила внутрішнього
трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший
спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі  управління.  Для
спеціалістів без вимог до стажу роботи; бакалавра або молодшого
спеціаліста стаж бібліотечної роботи не менше 1 року (у сільській
місцевості - без вимог до стажу роботи).
    7. Начальник відділу, завідувач відділу (сектора)
              бібліотеки
   Завдання та обов'язки.  Здійснює  керівництво  діяльністю
підпорядкованого  йому  структурного  підрозділу  бібліотеки.
Організує розробку перспективних та поточних  планів  роботи
підрозділу та контролює їх виконання. Здійснює облік роботи
відділу (сектора). Проводить наукові  дослідження  в  галузі
бібліотекознавства, бібліографії, історії книги, інших галузях, що
відповідають завданням та планам діяльності бібліотеки. Вивчає
передовий  досвід організації роботи вітчизняних та світових
бібліотек. Аналізує та вносить пропозиції щодо його використання.
Здійснює добір кадрів працівників, їх розстановку і доцільне
використання. Контролює додержання працюючими правил і  норм
охорони  праці,  виробничої  і  трудової  дисципліни, правил
внутрішнього трудового розпорядку та протипожежного захисту. Подає
пропозиції  щодо  заохочення  працівників  та  накладання
дисциплінарних стягнень.
   Повинен знати:  чинне  законодавство  в галузі культури,
бібліотечної діяльності; теорію та практику бібліотечної справи;
основи  економіки,  організації  праці та управління; основи
трудового законодавства; технологію бібліотечних процесів; питання
механізації  та  автоматизації  бібліотечних процесів; досвід
вітчизняних та світових бібліотек; правила внутрішнього трудового
розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного  напряму  підготовки  (спеціаліст або бакалавр).
Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж  бібліотечної
роботи: для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра - не менше 3
років.
       8. Учений секретар (бібліотечна справа)
   Завдання та обов'язки.  Організує  роботу  Ученої  Ради,
контролює виконання її рішень, а також наказів директора. Готує
пропозиції щодо планів наукових досліджень і розробок в галузі
бібліотекознавства,  бібліографії та історії книги. Контролює
своєчасне і якісне виконання затверджених  планів.  Здійснює
підготовку зведених планів і звітів щодо діяльності бібліотеки.
Організує  діловодство.  Бере   участь   в   організації
загальнобібліотечних  заходів  (наукових  нарад,  конференцій,
семінарів).  За  дорученням  директора  розробляє  нормативні
документи,  що регламентують роботу бібліотеки. Співпрацює з
відділами бібліотеки у питаннях щодо розробки програм наукової
діяльності, прогнозування розвитку бібліотеки, розробки наукових
рекомендацій і впровадження їх у практику.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та
бібліотечної справи; теорію і практику бібліотекознавства та
бібліографії; досвід вітчизняної та світової науки в галузі
бібліотекознавства,  бібліотекографії  та  інформації;  основи
діловодства; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і
норми охорони праці, виробничої санітарії та  протипожежного
захисту.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  вища  освіта  (магістр,
спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Для магістра та за
наявності наукового ступеня - без вимог до стажу роботи, стаж
бібліотечної роботи для спеціаліста не менше 1 року.
              Професіонали
             1. Бібліограф
   Завдання та  обов'язки.  Веде  роботи  з  організації
довідково-бібліографічного апарату  бібліотеки в традиційному та
автоматизованому режимі. Здійснює  довідково-бібліографічне  та
інформаційне обслуговування читачів. Бере участь в підготовці
бібліографічних матеріалів та посібників, методичних матеріалів.
Складає  рекомендаційні переліки літератури, проводить огляди
літератури, індивідуальне інформування абонентів  щодо  нової
літератури.
   Повинен знати:  основи бібліотечної справи, бібліографії,
інформаційної роботи; методичні матеріали в галузі бібліографії та
інформатики; книжковий фонд і довідково-бібліографічний апарат
бібліотеки; передовий досвід бібліографічної та інформаційної
роботи вітчизняних та світових бібліотек; правила внутрішнього
трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний бібліограф:  повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бібліографа 1-ї
категорії для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра - не менше 3
років.
   Бібліограф 1-ї  категорії  повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший
спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
бібліографа 2-ї категорії для спеціаліста не менше 1 року,
бакалавра, молодшого спеціаліста - не менше 2 років.
   Бібліограф 2-ї категорії повна або базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший
спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста - без
вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста - стаж
роботи за професією бібліографа не менше 1 року.
   Бібліограф: базова  вища  освіта  відповідного  напряму
підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу
роботи.
             2. Бібліотекар
   Завдання та  обов'язки. Виконує роботи щодо забезпечення
бібліотечних процесів відповідно до профілю та технології однієї
із  виробничих ділянок (комплектування, обробка бібліотечного
фонду, організація та використання каталогів та інших елементів
довідково-бібліографічного  апарату,  ведення  та використання
автоматизованих баз даних, облік, організація та  зберігання
фондів, обслуговування читачів та абонентів). Бере участь у
науково-дослідній та методичній роботі бібліотеки, в розробці та
реалізації  програм розвитку бібліотеки, планів бібліотечного
обслуговування населення. Застосовує наукові, методи та передовий
досвід роботи у бібліотечній діяльності.
   Повинен знати: основи бібліотечної справи,  бібліографії;
основні  бібліотечні  технологічні  процеси;  форми і методи
індивідуальної та масової роботи з читачами; передовий досвід
бібліотечної роботи вітчизняних та світових бібліотек; правила і
норми охорони праці, виробничої санітарії та  протипожежного
захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний бібліотекар:  повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бібліотекаря 1-ї
категорії для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра - не менше 3
років.
   Бібліотекар 1-ї категорії повна або базова вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший
спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
бібліотекаря 2-ї категорії для спеціаліста не менше 1 року,
бакалавра, молодшого спеціаліста - не менше 2 років.
   Бібліотекар 2-ї  категорії повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший
спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста - без
вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста - стаж
роботи за професією бібліотекаря не менше 1 року.
   Бібліотекар: базова  вища  освіта  відповідного  напряму
підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу
роботи.
         3. Методист (бібліотечна справа)
   Завдання та обов'язки. Відповідає за ділянку роботи у відділі
(секторі) бібліотеки (ЦБС). Розробляє методичні матеріали з питань
бібліотечно-бібліографічного  обслуговування.  Бере  участь  у
розробці перспективних і поточних планів роботи відділу (сектора).
Здійснює аналіз стану бібліотечно-бібліографічного обслуговування.
Систематизує та аналізує матеріали щодо діяльності бібліотек,
готує пропозиції щодо поліпшення їх роботи. Сприяє впровадженню
результатів наукових досліджень у практику. Бере  участь  в
організації і проведенні нарад, семінарів, лекцій, висновок, а
також у підготовці посібників і методичних матеріалів.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури; теорію
і практику бібліотекознавства та бібліографії; вітчизняний та
світовий досвід в галузі бібліотечної справи; основи організації
методичної роботи; правила внутрішнього трудового розпорядку;
правила  і  норми  охорони  праці,  виробничої санітарії та
протипожежного захисту.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний методист: повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр)  та  підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією методиста 1-ї категорії для
спеціаліста не менше 1 року, бакалавра - не менше 3 років.
   Методист 1-ї категорії повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший
спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
методиста  2-ї  категорії для спеціаліста не менше 1 року,
бакалавра, молодшого спеціаліста - не менше 2 років.
   Методист 2-ї категорії повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший
спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста - без
вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста - стаж
роботи за професією методиста не менше 1 року.
   Методист: базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
         4. Редактор (бібліотечна справа)
   Завдання та обов'язки. Розробляє перспективні та поточні
плани випуску друкованої продукції, бере участь в підготовці
рукописів до видання, здійснює їх редагування  та  технічне
оформлення.  Готує  відредаговані  оригінали  до  здавання в
поліграфічне виробництво. Проводить практику коректурних відбитків
та читає сигнальні екземпляри видань. Складає рецензії та анотації
на друковану продукцію. Редагує бібліографічні, методичні та інші
матеріали, розділи або частини довідково-бібліографічного апарату,
здійснює складання каталогів, допоміжних покажчиків.
   Повинен знати:  чинне  законодавство  в галузі культури,
бібліотечної справи,   культурно-освітницької   роботи   та
редакційно-видавничої діяльності; методи редагування рукописів та
художньо-технічного оформлення друкованої продукції; інструкції та
стандарти за профілем роботи; правила і норми охорони праці,
виробничої  санітарії  та  протипожежного  захисту;  правила
внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний редактор: повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр)  та  підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією редактора 1-ї категорії для
спеціаліста не менше 1 року, бакалавра - не менше 3 років.
   Редактор 1-ї категорії повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший
спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
редактора  2-ї  категорії для спеціаліста не менше 1 року,
бакалавра, молодшого спеціаліста - не менше 2 років.
   Редактор 2-ї категорії повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший
спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста - без
вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста - стаж
роботи за професією редактора не менше 1 років.
   Редактор: базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
               Розділ 2
         Музеї та заклади музейного типу
         Кваліфікаційні характеристики
              Керівники
      1. Генеральний директор національного музею,
             директор музею
   Завдання та обов'язки. Визначає, формулює, планує, здійснює і
координує всі види діяльності музею. Організує роботу і ефективну
взаємодію виробничих одиниць, відділів та інших  структурних
підрозділів музею, що направлені на вивчення, збереження та
використання пам'яток матеріальної і духовної культури, залучення
громадян до надбань національної і світової історико-культурної
спадщини. Відповідно до профілю музею організує вивчення  і
пропаганду  історичної,  культурної  і літературної спадщини,
природничо-наукових  знань,  кращих  культурних  цінностей
вітчизняного та світового мистецтва. Забезпечує проведення масової
науково-освітньої роботи, що сприяє підвищенню світового рівня та
культури відвідувачів, формуванні естетичних поглядів. Організує у
встановленому порядку наукові зв'язки,  обмін  виставками  з
вітчизняними та зарубіжними музеями. Забезпечує комплектування
фондів музею, їх вивчення і популяризацію. Організує  облік
наявності і руху музейних фондів, їх розміщення в спеціально
обладнаних  фондосховищах,  а  також  проведення  необхідних
реставраційних  робіт.  Забезпечує  ефективне  використання і
зберігання закріпленого за музеєм майна. Діє від імені музею.
Представляє його інтереси в державних, кооперативних, комерційних
підприємствах і установах, громадських організаціях, судових і
арбітражних органах. Користується правом розпорядження коштами. В
межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки,
обов'язкові для всіх підрозділів та працівників. Укладає договори
та контракти. Визначає загальну чисельність працівників, структуру
та штати, посадові обов'язки та посадові оклади (тарифні ставки)
працівників. Вживає заходів щодо морального та матеріального
стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення. Вживає
заходів  щодо  забезпечення  музею  кваліфікованими  кадрами,
найкращого використання знань та досвіду працівників, створення
безпечних і сприятливих умов праці. Вирішує всі питання в межах
наданих   йому   прав,   доручає   виконання   окремих
організаційно-господарських функцій  іншим  посадовим  особам:
заступникам  директора,  керівникам функціональних підрозділів
музею. Забезпечує додержання законності, активне використання
правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної
дисципліни і обліку.
   Повинен знати:  чинне  законодавство  в галузі культури;
постанови та рішення Кабінету Міністрів, Міністерства культури і
мистецтв,  органів місцевого самоврядування, що регламентують
музейну діяльність; сучасні методи господарювання та управління;
порядок обміну і зберігання музейних фондів; форми і методи
проведення науково-дослідницької, експозиційно-виставочної роботи,
методичної, реставраційної і видавничої роботи музею; передовий
досвід роботи вітчизняних та світових музеїв; основи трудового
законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії
та протипожежного захисту.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи в галузі культури за професіями керівників
нижчого рівня: не менше 5 років.
          2. Головний зберігач фондів
   Завдання та обов'язки. Забезпечує цілісність і недоторканість
музейних цінностей, що знаходяться в експлуатації  музею  і
фондосховищі. Організує суворий облік фондів музею. На основі
діючих нормативних документів здійснює керівництво роботою з
обліку, зберігання, консервації і реставрації музейних цінностей.
Організує роботу з виявлення музейних предметів, що потребують
реставрації,  а  також  проведення  заходів, що забезпечують
збереження фондів. Розробляє заходи, що спрямовані на поліпшення,
зберігання і обліку музейних фондів, удосконалення реставраційних
робіт. Організує планування роботи із  збереження,  розробки
графіків проведення реставраційних робіт, своєчасне складання
заявок на необхідні матеріали і обладнання. Розробляє правила та
інструкції, що визначають порядок організації обліку, охорони і
зберігання фондів, видачі музейних експонатів для експозицій,
виставок згідно з запитами установ і організацій, а також роботу
відвідувачів у фондосховищі. Готує  до  публікації  каталоги
колекцій, огляди матеріалів фонду, методичні рекомендації. Веде
науково-дослідну роботу, виступає з лекціями і доповідями на
нарадах, конференціях і семінарах музейних працівників, проводить
консультації.  Контролює  дотримання  працівниками  музейних
інструкцій, виробничої і трудової дисципліни, правил і норм
охорони праці, протипожежного  захисту.  Організує  облік  і
встановлену звітність. Є головою реставраційної ради.
   Повинен знати: чинне законодавство  в  галузі  культури;
нормативні і керівні матеріали з питань музейної роботи; порядок
обліку та зберігання музейних фондів; технологію реставрації
експонатів;  основи  музеєзнавства;  обладнання  фондосховищ;
передовий досвід роботи вітчизняних і зарубіжних музеїв; правила і
норми  охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного
захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки, що відповідає профілю музею (магістр, спеціаліст).
Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж музейної роботи не
менше 3 років, з них не менше 2 років у фондах музею.
   3. Завідувач науково-дослідного відділу (сектора) музею
   Завдання та обов'язки. Здійснює наукове керівництво відділом
(сектором) під час дослідження самостійних тем, проводить наукові
дослідження і розробки, складних і відповідальних тем. Організує
збирання  наукової  інформації  за  темою, проводить аналіз,
теоретичне узагальнення наукових даних, результатів експериментів
і  обстежень.  Перевіряє  правильність результатів, отриманих
працюючими під його керівництвом. Бере участь у  підвищення
кваліфікації працівників. Проводить екскурсії і читає лекції
згідно з встановленими нормами. Забезпечує раціональну розстановку
працівників відділу (сектора). Сприяє розвитку творчої ініціативи
працівників і підвищенню їх кваліфікації. Контролює дотримання
працівниками відділу (сектору) правил і норм охорони праці,
виробничої санітарії, протипожежного захисту і правил внутрішнього
трудового розпорядку.
   Повинен знати: чинне законодавство  в  галузі  культури;
нормативні і керівні матеріали з питань музейної роботи; основи
музеєзнавства; методику проведення екскурсійно-лекційної роботи та
інших  науково-освітніх  заходів;  тематику експозицій музею,
тематику екскурсій, лекцій; передовий досвід науково-освітньої
роботи вітчизняних і зарубіжних музеїв; правила внутрішнього
трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж музейної роботи: для магістра - не менше 2 років,
спеціаліста - не менше 3 років.
   4. Завідувач відділу (сектора) науково-освітньої роботи
   Завдання та обов'язки. Організує екскурсійну та інші види
освітньої роботи музею. Здійснює планування тематичних лекцій,
екскурсій,  складає  графіки їх проведення. Організує прийом
замовлень на екскурсії, забезпечує  їх екскурсоводами і лекторами
відповідної   кваліфікації.   Контролює  роботу  лекторів,
екскурсоводів, що здійснюють оглядові і тематичні екскурсії по
експозиціях музею, виставок, надають консультації в експозиційних
залах, а також тих, що виступають з лекціями в музеях та поза
музеєм. Здійснює постійний зв'язок з громадськими організаціями,
підприємствами, установами, учбовими закладами з метою організації
серед працюючих і учнів науково-освітньої роботи. Займається
питаннями менеджменту, маркетингу, реклами. Проводить екскурсії та
читає лекції згідно з встановленими нормами. Забезпечує правильну
розстановку і доцільне використання працівників відділу. Сприяє
розвитку  творчої  ініціативи  працівників  і  підвищенню їх
кваліфікації. Контролює дотримання працівниками правил і норм
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту,
правил внутрішнього трудового розпорядку.
   Повинен знати:  чинне  законодавство  в галузі культури;
нормативні і керівні матеріали з питань роботи музеїв; основи
музеєзнавства; методику проведення екскурсійно-лекційної роботи;
тематику експозицій музею, тематику екскурсій, лекцій; передовий
досвід  екскурсійно-лекційної роботи вітчизняних і зарубіжних
музеїв; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж музейної роботи: для магістра - не менше 2 років,
спеціаліста - не менше 3 років.
   5. Завідувач відділу (сектора) обліку музейних фондів
   Завдання та обов'язки. Забезпечує своєчасний первинний облік
музейних фондів, збереження і суворий порядок ведення облікової
документації музею (книг надходження, обліку  науково-допоміжного
фонду, тимчасових надходжень, реєстрації актів прийому-видачі,
журналу фондових книг; документації фондо-закупівельної комісії).
Готує статистичні, інформаційні матеріали стосовно руху музейних
фондів. Оформляє актами рух музейних предметів. Відповідає за
своєчасне і  правильне  передавання  музейних  предметів  на
матеріально-відповідальне  зберігання.  Здійснює  контроль  за
своєчасним поверненням усіх предметів, виданих або прийнятих на
тимчасове зберігання секретарем фондово-закупівельної комісії,
забезпечує підготовку її засідань і  оформлення  відповідної
документації. Бере участь у комісіях із звіряння наявності фондів.
Забезпечує розробку і введення допоміжних форм обліку. Проводить
екскурсії та читає лекції згідно з встановленими нормами.
   Повинен знати: чинне законодавство  в  галузі  культури;
нормативні і керівні матеріали з питань фондової роботи; передовий
досвід  вітчизняних  і  зарубіжних  музеїв  у   галузі
обліково-зберігальної роботи; правила і норми охорони праці,
виробничої  санітарії  та  протипожежного  захисту;  правила
внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж музейної роботи: для магістра - не менше 2 років,
спеціаліста - не менше 3 років.
  6. Завідувач відділу (сектора) реклами, друку, інформації
             (музеєзнавство)
   Завдання та  обов'язки.  Здійснює  керівництво  і  несе
відповідальність  за  організацію  та  планування  видавничої
діяльності музею. Забезпечує видавання  каталогів,  буклетів,
путівників та іншої рекламної продукції, тематичних збірників
наукових праць, інформації з досвіду роботи музею тощо. Здійснює
зв'язок з видавництвами та типографіями. Забезпечує раціональну
розстановку працівників відділу (сектора). Сприяє розвитку творчої
ініціативи працівників і підвищенню їх кваліфікації, контролює
дотримання працівниками відділу (сектора) правил і норм охорони
праці,  виробничої  санітарії, протипожежного захисту, правил
внутрішнього трудового розпорядку.
   Повинен знати:  чинне  законодавство  в галузі культури;
нормативні і керівні матеріали з питань роботи музеїв; основи
музеєзнавства; методику проведення екскурсійно-лекційної роботи та
інших науково-освітніх заходів;  тематику  експозицій  музею,
тематику екскурсій, лекцій; передовий досвід науково-освітницької
роботи вітчизняних і зарубіжних музеїв; правила і норми охорони
праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила
внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного  напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст  або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи
за професією: для магістра, спеціаліста - не менше 2 років
бакалавра - З років.
      7. Завідувач науково-дослідної лабораторії
   Завдання та обов'язки. Керує роботою лабораторії, проводить
дослідження в галузі використання науки і техніки для потреб
поліпшення пропаганди, охорони і зберігання пам'яток матеріальної
та духовної культури. Організує роботу з впровадження в музейну
практику сучасних знань і технологій. Здійснює зв'язок з іншими
науковими установами та учбовими закладами.
   Повинен знати: нормативні акти, що регламентують діяльність
музеїв та впровадження в практику роботи музейних  закладів
досягнень  науки і техніки; правила і норми охорони праці,
виробничої  санітарії  та  протипожежного  захисту;  правила
внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за  професією: для магістра - не менше 2
років, спеціаліста - не менше 3 років.
      8. Завідувач відділу реставрації, завідувач
          реставраційною майстернею
   Завдання та обов'язки. На основі нормативних документів і
рішень науково-реставраційної ради керує реставраційними роботами
в музеї. Здійснює регулярний огляд музейного фонду, виявляє
експонати, що потребують реєстрації. Вивчає матеріали і технологію
створення експоната, причини пошкоджень або порушень первісного
його вигляду і визначає спосіб їх усунення. Забезпечує збереження
та консервацію в первісному  вигляді  пошкоджених  пам'яток,
зберігаючи  їх  історичне і художнє значення. Планує роботу
реставраційної майстерні, розробляє графік черговості проведення
реставраційних робіт. Забезпечує укладання заявок на матеріали і
обладнання з розрахунками і обгрунтуванням їх потреби. Розробляє і
здійснює  заходи щодо удосконалення технології реставраційних
робіт, організації робочих місць, підвищення продуктивності праці,
зниження трудомісткості, економії матеріалів. Організує засідання
реставраційної ради. Є членом закупівельної комісії. Бере участь у
комплектуванні виставки з експонатів музею, обстежує їх до та
після виставки, контролює кріплення та  демонтаж  експонатів
експозицій. Складає списки матеріалів та інструментів необхідних
для роботи. Виконує консерваційні  та  реставраційні  роботи
підвищеної складності згідно з вимогами художника-реставратора
першої та вищої категорії. Проводить стажування реставраторів
нижчої  категорії,  забезпечує  підвищення професійного рівня
співробітників, висуває їх на одержання наступних кваліфікаційних
категорій. Контролює дотримання працівниками правил внутрішнього
трудового розпорядку, правил і норм охорони праці, виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   Повинен знати: чинне законодавство  в  галузі  культури;
рішення, розпорядження, накази та інші керівні матеріали з питань
музейної роботи; технологію виготовлення музейних експонатів, їх
фізичні  і  фізико-хімічні  якості; досягнення вітчизняної і
зарубіжної науки в галузі реставрації;  основи  лабораторних
досліджень: принцип фотофіксації об'єктів, що реставрувались,
інструкції по зберіганню і застосуванню отруйних речовин; методи
проведення  реставраційних робіт; обладнання і матеріали, що
застосовуються у реставраційній роботі; правила і норми охорони
праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила
внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки  (спеціаліст  або  бакалавр).
Післядипломна  освіта  в  галузі управління. Стаж роботи за
професією: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не
менше 5 років.
        9. Завідувач виставки (пересувної)
   Завдання та обов'язки. Несе відповідальність за організацію
роботи пересувної  виставки,  охорону,  облік  і  збереження
експонатів,  що  експонуються на виставці. Розробляє наукові
концепції та тематико-експозиційні плани пересувних виставок.
Вносить  пропозиції  щодо організації виставочної діяльності.
Забезпечує видання каталогів, буклетів пересувних виставок та іншу
рекламну  продукцію,  пов'язану  з  прогнозуванням пересувних
виставок. Організує і проводить згідно з установленими нормами
екскурсії і лекції на виставці. Відповідає за науковий рівень та
зміст пересувних виставок.
   Повинен знати:  чинне  законодавство  в галузі культури;
нормативні і керівні матеріали з питань роботи музеїв; нормативні
акти, що регламентують діяльність пересувних виставок; найновіші
дослідження і методичні матеріали з цього питання; правила і норми
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки  (спеціаліст  або  бакалавр).
Післядипломна  освіта  в  галузі управління. Стаж роботи за
професією: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше
2 років.
          10. Завідувач філіалу музею
   Завдання та  обов'язки.  Організує  науково-експозиційну,
освітню, методичну та інші види діяльності  філіалу  музею,
комплектування і вивчення музейного фонду. Забезпечує зберігання і
суворе дотримання інструкції з обліку і збереження пам'яток, що
знаходяться  в  колекціях  філіалу музею. Розробляє річні і
перспективні плани роботи філіалу, погоджує і затверджує їх у
встановленому порядку. За погодженням з директором здійснює підбір
кадрів працівників, забезпечує їх раціональну розстановку  і
доцільне використання. Контролює дотримання працівниками філіалу
музейних інструкцій з обліку і збереження музейних предметів,
правил  і  норм  охорони  праці,  виробничої  санітарії  та
протипожежного захисту, правил внутрішнього трудового розпорядку.
   Повинен знати:  чинне  законодавство  в галузі культури;
нормативні і керівні матеріали з питань роботи музеїв; нормативні
акти, що регламентують і визначають розвиток української культури
і науки; основи  музеєзнавства;  основні  напрями  фондової,
експозиційної, пропагандистської, науково-дослідної, методичної
роботи музею; передовий досвід роботи вітчизняних і зарубіжних
музеїв; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж музейної роботи за професіями керівників нижчого
рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3
років.
        11. Учений секретар (музеєзнавство)
   Завдання та обов'язки. Проводить науково-організаційну роботу
в музеї під час проведення наукових досліджень і розробок виходячи
з  основних  напрямів  діяльності.  Є  секретарем  ученої і
науково-методичної ради музею. Складає  перспективні,  річні,
квартальні плани роботи музею, контролює хід їх виконання. Складає
річні звіти про роботу музею.  Готує  засідання  ученої  і
науково-методичної ради музею. Керує роботою з підготовки і
проведення конференцій, семінарів. Веде протоколи  виробничих
засідань, науково-методичних, учених рад, контролює виконання
прийнятих рішень. Підтримує контакти з музеями, науковими і
учбовими  закладами,  громадськими  організаціями.  Здійснює
листування музею з  установами  і  організаціями,  контролює
підготовку  відповідей.  Контролює  роботу  наукового архіву,
фотолабораторії і комплектування бібліотеки, згідно з профілем
музею.
   Повинен знати: чинне законодавство  в  галузі  культури;
нормативні   акти,   що   регламентують  науково-дослідну,
науково-експозиційну, фондову та науково-освітню роботу музею;
напрями діяльності і спеціалізацію музею; систему інформаційного
забезпечення музею; досягнення науки у відповідній області знань;
планування і організацію наукових досліджень і розробок; основи
діловодства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії
та  протипожежного  захисту;  правила  внутрішнього трудового
розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж музейної роботи:  для
магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років, за
наявності наукового ступеня - не менше 1 року.
 
 
              Професіонали
            1. Зберігач фондів
   Завдання та обов'язки. Несе дисциплінарну і  матеріальну
відповідальність згідно з чинним законодавством за збереження
музейних фондів, переданих йому на  матеріально-відповідальне
зберігання  за  відповідною  документацією. Відповідає за їх
правильний облік, схоронність від руйнування і крадіжок. Веде
дослідну  роботу  з вивчення музейних предметів і колекцій,
забезпечує їх своєчасну наукову інвентаризацію. Веде облік і
щорічно перевіряє наявність та стан збереження музейних предметів
із фондів музею. Готує акти й описи на приймання і видачу музейних
предметів із фондів музею. Бере участь у реєстраційних оглядах.
Веде облік і реєстрацію відвідувачів фондосховищ, стежить за
дотриманням  ними  встановлених  правил  роботи  з музейними
предметами.  Забезпечує  правильне  ведення  і  зберігання
обліково-зберігальної  документації.  Здійснює  комплектування
систематичних колекцій. Вивчає музейні колекції, бере участь у
підготовці наукових праць, каталогів, рекламних - та інших видань
музею. Проводить екскурсії та читає лекції згідно з встановленими
нормами.
   Повинен знати:  чинне  законодавство  в галузі культури;
нормативні і керівні матеріали з питань фондової роботи;  новітні
дослідження, методичну літературу, передовий досвід вітчизняних і
зарубіжних музеїв з питань обліково-зберігальної роботи; правила і
норми  охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного
захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний зберігач фондів: повна вища освіта відповідного
напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст)  та  підвищення
кваліфікації. Стаж  роботи за професією зберігача фондів 1-ї
категорії - не менше 2 років.
   Зберігач фондів 1-ї категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр)
та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог стажу
роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією зберігача фондів
2-ї категорії - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.
   Зберігач фондів 2-ї категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації; для спеціаліста - стаж  роботи  за
професією зберігача фондів не менше 1 року; бакалавра - не менше 2
років.
   Зберігач фондів:  повна  базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу
роботи.
           2. Лектор (екскурсовод)
   Завдання та  обов'язки.  Відповідно до встановлених норм
проводить екскурсії і читає лекції на експозиціях, виставках,
відкритому зберіганні фондів і музейних об'єктах. Розробляє нові
екскурсійні і лекційні теми. Відповідно до нових матеріалів і
вказівок методиста вносить доповнення і зміни в екскурсії і
лекції. Працює над удосконаленням методики проведення екскурсій і
лекцій.  Бере  участь  у підготовці методичної документації,
прослуховуванні екскурсій і лекцій, пропаганді, організації і
проведенні науково-освітніх заходів.
   Повинен знати: чинне законодавство  в  галузі  культури;
нормативні і керівні матеріали з питань музейної роботи; найновіші
дослідження і методичну літературу з проблем науково-освітницької
роботи;  тематику  екскурсій,  лекцій;  передовий  досвід
екскурсійно-лекційної роботи вітчизняних і зарубіжних музеїв;
культуру мови; правила літературної вимови, лексику української та
інших мов; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний лектор  (екскурсовод):  повна  вища  освіта
відповідного  напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст)  та
підвищення  кваліфікації.  Стаж  роботи за професією лектора
(екскурсовода) 1-ї не менше 2 років.
   Лектор (екскурсовод) 1-ї категорії повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або
бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до
стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією лектора
(екскурсовода) 2-ї категорії - не менше 2 років, бакалавра - не
менше 3 років.
   Лектор (екскурсовод) 2-ї категорії повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр,
молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста -
стаж роботи за професією лектора (екскурсовода) не менше 1 року;
бакалавра, не менше 2 років.
   Лектор (екскурсовод):  повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без
вимог до стажу роботи.
    3. Молодший науковий співробітник (музеєзнавство)
   Завдання та  обов'язки.  Під  керівництвом  відповідного
виконавця  здійснює  наукову  роботу  в  галузі  наукового
комплектування  фондів,  науково-дослідної,  експозиційної  і
науково-освітньої діяльності музею на основі  індивідуального
плану, затвердженого завідувачем відділу. У процесі досліджень
складає наукові  звіти,  необхідний науково-довідковий апарат.
Вивчає наукову інформацію, вітчизняний і зарубіжний досвід з
досліджуваної  тематики.  Готує  наукові публікації за темою
дослідження. Комплектує фонди музею матеріалами за  профілем
відділу, бере участь в їх каталогізації, систематизації, вивченні.
Бере участь у проведенні науково-освітніх заходів, роботі наукових
нарад, семінарів і конференцій. Проводить екскурсії та читає
лекції згідно з встановленими нормами.
   Повинен знати: чинне законодавство  в  галузі  культури;
нормативні і керівні матеріали з питань музейної роботи; новітні
дослідження і методичну літературу в  галузі  музеєзнавства,
профільних наук; передовий досвід вітчизняних і зарубіжних музеїв;
правила і норми  охорони  праці,  виробничої  санітарії  та
протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог стажу роботи.
       4. Науковий співробітник (музеєзнавство)
   Завдання та обов'язки. Здійснює наукову роботу в галузі
наукового комплектування фондів, науково-дослідної, експозиційної
і науково-освітньої діяльності музею на основі індивідуального
плану. Веде наукову роботу з проблем, визначених профілем і планом
роботи відділу, з урахуванням конкретної спеціалізації. В процесі
досліджень складає наукові звіти, необхідний науково-довідковий
апарат. Готує наукові праці, публікації за темою дослідження.
Комплектує фонди музею матеріалами за профілем відділу, бере
участь в їх каталогізації, систематизації, вивченні. Бере участь у
створенні  експозицій і виставок, розробці наукових довідок,
концепцій, тематичних і тематико-експозиційних планів, етикетажу.
Здійснює спільно з художниками монтаж експозиції. Бере участь у
проведенні науково-освітніх заходів, роботі  наукових  нарад,
семінарів і конференцій. Проводить екскурсії та читає лекції
згідно з встановленими нормами.
   Повинен знати: чинне законодавство  в  галузі  культури;
нормативні і керівні матеріали з питань музейної роботи; новітні
дослідження і методичну літературу в  галузі  музеєзнавства,
профілюючих  наук; передовий досвід вітчизняних і зарубіжних
музеїв; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж
музейної роботи за професією не менше 1 року.
    5. Провідний науковий співробітник (музеєзнавство)
   Завдання та обов'язки. Здійснює наукову роботу в галузі
наукового комплектування фондів, науково-дослідної, експозиційної
і науково-освітньої діяльності музею. Здійснює наукове керівництво
проведенням досліджень з окремих проблем, тем, завдань відповідно
до профілю відділу і очолює групу наукових співробітників або є
відповідальним виконавцем окремих складних дослідних завдань і
напрямів музейних наукових програм. Обгрунтовує напрями нових
досліджень і розробок, методи і способи їх виконання, вносить
пропозиції до планів і програм наукової роботи музею. Координує
діяльність  співвиконавців, узагальнює отримані результати. У
процесі досліджень складає наукові звіти, а також необхідний
науково-довідковий апарат. Готує наукові праці, публікації за
темою дослідження. Проектує і бере участь у побудові експозицій і
виставок, розробляє концепції, тематичні і тематико-експозиційні
плани, бере участь в обговоренні архітектурно-художніх проектів,
монтажі експозиції. Здійснює підготовку наукових кадрів і бере
участь у підвищенні їх кваліфікації. Проводить екскурсії та читає
лекції згідно з встановленими нормами.
   Повинен знати: чинне законодавство  в  галузі  культури;
нормативні і керівні матеріали з питань музейної роботи; новітні
дослідження і методичну літературу з питань музейної справи і
профільних наук; передовий досвід вітчизняних і зарубіжних музеїв;
правила і  норми  охорони  праці,  виробничої  санітарії  та
протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги. Науковий ступінь або вчене звання.
Наявність наукових праць і розробок тематико-експозиційних планів,
каталогів музейних збірок.
     6. Старший науковий співробітник (музеєзнавство)
   Завдання та обов'язки. Здійснює наукове керівництво групою
працівників під час дослідження самостійних тем, а також розробок,
які є частиною (розділом, етапом) теми. Здійснює наукову роботу в
галузі  наукового  комплектування  фондів,  науково-дослідної,
експозиційної і науково-освітньої діяльності музею на основі
індивідуального плану. Веде наукову роботу з проблем, визначених
профілем  і планом роботи відділу, з урахуванням конкретної
спеціалізації. У процесі досліджень складає  наукові  звіти,
необхідний  науково-довідковий  апарат.  Готує наукові праці,
публікації за темою дослідження, бере  участь  у  підготовці
музеєграфічних і рекламних видань музею (путівників, буклетів
тощо). Здійснює наукові консультації з кола питань, пов'язаних з
проблематикою досліджень. Комплектує фонди музею матеріалами за
профілем відділу, бере участь в їх каталогізації, систематизації,
вивченні. Бере участь у створенні експозицій і виставок, розробці
наукових довідок, концепції, тематичних і тематико-експозиційних
планів, в обговоренні архітектурно-художніх проектів. Здійснює
монтаж експозицій спільно з художниками. Допомагає співробітникам
музею в  освоєнні  екскурсійної тематики, розробці методичної
документації з науково-освітньої діяльності. Бере участь в роботі
наукових нарад, семінарів і конференцій. Проводить екскурсії та
читає лекції згідно з встановленими нормами.
   Повинен знати: чинне законодавство  в  галузі  культури;
нормативні і керівні матеріали з питань музейної роботи; новітні
дослідження і методичну літературу в  галузі  музеєзнавства,
профільних наук; передовий досвід вітчизняних і зарубіжних музеїв;
правила і норми  охорони  праці,  виробничої  санітарії  та
протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки  (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації.
Наявність наукових праць, каталогів музейних збірок. Стаж музейної
роботи за професією наукового співробітника не менше 2 року. За
наявності наукового ступеня або вченого звання - без вимог стажу
роботи.
               Фахівці
           1. Організатор екскурсій
   Завдання та  обов'язки.  Організує  проведення екскурсії.
Заключає угоди з організаціями та закладами  на  проведення
екскурсій. Виписує рахунки та контролює перерахування коштів
відповідно до угод. Залучає громадян, бажаючих прийняти участь в
екскурсіях, продає їм квитки, збирає в групу та направляє на
екскурсію.  Забезпечує  своєчасне  проведення  екскурсій  за
передбаченого програмою. В установлені терміни здає гроші та
звіти. Веде облік заявок та угод на проведення екскурсій, складає
звітність щодо проведених екскурсій.
   Повинен знати:  порядок  укладання  угод  на  проведення
екскурсій; тарифи на послуги, що надаються організаціям, які
обслуговують екскурсантів; програми екскурсій; форми та правила
складання документів на проведення екскурсій; правила і норми
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Організатор екскурсій 1-ї категорії повна або базова вища
освіта відповідного напряму, підготовки (спеціаліст або бакалавр);
для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра  -
підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією організатора
екскурсій 2-ї категорії - не менше 2 років.
   Організатор екскурсій  2-ї  категорії базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст).
Стаж роботи за професією організатора екскурсій не менше 2 років.
   Організатор екскурсій: базова  вища  освіта  відповідного
напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до
стажу роботи.
              Робітники
            1. Музейний доглядач
   Завдання та обов'язки. Забезпечує збереження експонатів у
дорученій йому експозиції від псування і крадіжок. Приймає і здає
згідно зі списком після закінчення роботи доручену йому експозицію
черговому співробітникові. Стежить за чистотою закріплених за ним
залів. Спостерігає за тим, щоб відвідувачі не порушували правил
поведінки в музеї і режимів його роботи.
   Старший музейний доглядач здійснює безпосереднє керівництво
групою музейних доглядачів, що за ним закріплені.
   Повинен знати: правила поведінки відвідувачів у музеї, режим
роботи музею, правила зберігання експонатів; правила і норми
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Старший музейний доглядач: повна загальна середня освіта,
індивідуальна підготовка, підвищення кваліфікації та стаж роботи
за професією музейного доглядача не менше 1 року.
   Музейний доглядач:  повна  загальна  середня  освіта,
індивідуальна підготовка не менше 2 місяців. Без вимог до стажу
роботи.
               Розділ 3
  Діяльність клубних закладів, центрів культури і дозвілля,
     центрів дозвілля, парків культури і відпочинку,
   науково-методичних центрів, будинків народної творчості
         Кваліфікаційні характеристики
              Керівники
      1. Головний балетмейстер клубного закладу
   Завдання та  обов'язки.   Керує   загальною   роботою
хореографічного колективу, що має звання "народний" (для дорослих)
або "зразковий" (для дітей). Розробляє творчу концепцію розвитку
колективу,  формує його репертуар. Бере участь у підготовці
щорічних і перспективних  планів  роботи  клубного  закладу,
проведенні художніх заходів. Здійснює постановку хореографічних
вистав, танців, танцювальних номерів у концертах.  Проводить
групові та індивідуальні заняття з хореографічної майстерності,
забезпечує роботу над тематичною програмою. Веде заняття  з
класичного  і  характерного  тренажу,  теорії хореографічного
мистецтва. Забезпечує навчально-виховний процес у колективі, його
виступи з концертами й виставами. Бере участь у роботі методичного
кабінету щодо організації та проведення масових видовищ, вистав,
тематичних вечорів, театралізованих свят, концертів, карнавалів,
народних гулянь тощо. Веде облік репетицій, виступів, занять з
хореографії. Бере участь у складанні кошторису витрат і подає його
на затвердження в установленому порядку. Головний балетмейстер
районного будинку культури надає методичну і практичну допомогу
профільним колективам району.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та
мистецтва; основи трудового законодавства та авторського права;
основи  економіки,  організації  праці  та управління; чинні
нормативні акти з питань розвитку художньої творчості; основи
музичної драматургії; основи режисури та акторської майстерності
щодо її застосування в хореографічному мистецтві; методологію і
організацію творчого процесу; сучасний та класичний репертуар;
принципи формування  репертуару;  методологію  і  організацію
навчально-виховного  процесу; правила і норми охорони праці,
виробничої  санітарії  та  протипожежного  захисту;  правила
внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного  напряму  підготовки  (спеціаліст або бакалавр).
Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією
балетмейстера: для спеціаліста не менше 3 років, бакалавра - не
менше 5 років.
       2. Головний диригент клубного закладу
   Завдання та обов'язки. Керує роботою музичного колективу, що
має звання "народний" (для дорослих) або "зразковий" (для дітей).
Бере участь у підготовці щорічних і перспективних планів роботи
клубного закладу, проведенні художніх заходів. Організовує та
очолює роботу з підготовки та випуску нових музичних програм.
Забезпечує  належний  рівень  концертних  програм. Забезпечує
навчально-виховний процес у колективі. Проводить  групові  та
індивідуальні  заняття  з учасниками колективу з розучування
оркестрових партій. Бере участь у  роботі  художньої  ради,
методичного  кабінету щодо організації та проведення масових
видовищ, вистав, свят, народних гулянь та інших масово-видовищних
заходів. Веде облік репетицій, виступів, занять. Бере участь у
складанні кошторису витрат і подає його на затвердження  в
установленому  порядку.  Головний  диригент районного будинку
культури надає методичну  і  практичну  допомогу  профільним
колективам району.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та
мистецтва; чинні нормативні акти з питань розвитку художньої
творчості; теорію і практику диригування; методологію творчого
процесу;  сучасний  та  класичний  репертуар;  принципи його
формування; основи методології і організації навчально-виховного
процесу;  досвід роботи кращих колективів; основи економіки,
організації праці та управління; основи трудового законодавства та
авторського права; правила і норми охорони праці, виробничої
санітарії та  протипожежного  захисту;  правила  внутрішнього
трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного  напряму  підготовки  (спеціаліст або бакалавр).
Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією
диригента: для спеціаліста не менше 3 років, бакалавра - не менше
5 років.
        3. Головний режисер клубного закладу
   Завдання та обов'язки. Керує роботою театрального колективу,
що має звання "народний" (для дорослих) або "зразковий" (для
дітей). Розробляє творчу концепцію розвитку колективу, формує
репертуар. Бере участь у складанні щорічних і перспективних планів
роботи клубного закладу, проведенні художніх заходів. Здійснює
постановку вистав. Проводить групові та індивідуальні заняття з
учасниками з акторської майстерності, техніки мови, постановки
голосу,  розучування  ролей.  Здійснює роботу над тематичною
програмою, літературно-музичною композицією, поетичними творами.
Проводить  перегляд  і  обговорення  вистав.  Забезпечує
навчально-виховний процес у колективі, його виступи з концертами й
виставами.  Бере  участь у роботі методичного кабінету щодо
організації та проведення масових видовищ, вистав, тематичних
вечорів, театралізованих свят, карнавалів, народних гулянь тощо.
Веде облік репетицій, виступів, занять. Бере участь у складанні
кошторису витрат. Головний режисер районного будинку культури
надає методичну і практичну допомогу профільним колективам району.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та
мистецтва; основи трудового законодавства та авторського права;
чинні нормативні акти з питань розвитку художньої творчості;
теорію і практику режисури та акторської майстерності; методологію
творчого процесу; сучасний і класичний репертуар та принципи його
формування; основи методології і організації навчально-виховного
процесу;  основи економіки, організації праці та управління;
правила і норми  охорони  праці,  виробничої  санітарії  та
протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного  напряму  підготовки  (спеціаліст або бакалавр).
Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією
режисера: для спеціаліста не менше 3 років, бакалавра - не менше 5
років.
       4. Головний хормейстер клубного закладу
   Завдання та обов'язки. Керує загальною роботою  хорового
колективу (ансамблю пісні і танцю), що має звання "народний" (для
дорослих) або "зразковий" (для дітей). Бере участь у підготовці
щорічних  і  перспективних  планів  роботи клубного закладу,
проведенні художніх заходів. Організовує та очолює роботу з
підготовки та випуску нових концертних програм, забезпечує їх
належний рівень. Бере участь у роботі художньої ради, методичного
кабінету щодо організації та проведення масово-видовищних заходів,
тематичних вечорів, театралізованих свят, народних гулянь тощо.
Забезпечує  навчально-виховний  процес у колективі, проводить
групові та індивідуальні заняття з учасниками  колективу  з
розучування хорових партій по загально-музичній освіті учасників.
Веде облік репетицій, виступів, занять. Бере участь у складанні
кошторису витрат. Головний хормейстер районного будинку культури
надає методичну і практичну допомогу профільним колективам району.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та
мистецтва; чинні нормативні акти з питань розвитку художньої
творчості; основи теорії та практичні навички хорового співу,
теорію і практику диригування; методологію творчого процесу,
основи вокального мистецтва; сучасний та класичний репертуар та
принципи його формування; основи методології  і  організації
навчально-виховного процесу в колективі; досвід роботи кращих
вітчизняних колективів; основи економіки, організації праці та
управління; основи трудового та авторського права; правила і норми
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного  напряму  підготовки  (спеціаліст або бакалавр).
Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією
хормейстера: для спеціаліста не менше 3 років, бакалавра - не
менше 5 років.
       5. Головний художник клубного закладу
   Завдання та обов'язки. Керує роботою студії образотворчого та
декоративно-прикладного  мистецтва.  Бере участь у підготовці
щорічних і перспективних  планів  роботи  клубного  закладу,
оформленні художніх заходів. Бере участь у підготовці виставок
образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва. Веде заняття з
історії образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, техніки
і 26 технології живопису, методики організації фотовиставок тощо.
Проводить перегляд і обговорення виставок. Організує діяльність
студій, майстерень тощо, веде облік занять. Бере участь  в
організації та художньому оформленні масово-видовищних, вистав,
свят, карнавалів, народних гулянь тощо. Бере участь у складанні
кошторису витрат і подає його на затвердження в установленому
порядку. Головний художник районного будинку культури  надає
методичну і практичну допомогу профільним колективам району.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та
мистецтва;  основи  трудового законодавства; чинні нормативні
документи з питань розвитку художньої творчості; основи теорії та
методології  творчого  процесу;  методологію  і  організацію
навчально-виховного процесу; історію мистецтва; правила і норми
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки  (спеціаліст  або  бакалавр).
Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією
художника: для спеціаліста не менше 3 років, бакалавра - не менше
5 років.
         6. Директор клубного закладу.
         Завідувач закладу клубного типу
   Завдання та обов'язки. Визначає, планує, здійснює і координує
всі види діяльності клубного закладу. Організує роботу і ефективну
взаємодію відділів, секторів та інших структурних підрозділів
клубного закладу. Відповідно до діючого законодавства забезпечує
виконання основних напрямків культурно-освітньої та дозвіллєвої
діяльності серед населення. Організує вивчення і впроваджує в
практику нові форми і методи культурно-освітньої роботи  та
організації  дозвілля, всебічно сприяє розвитку ініціативи й
самодіяльності населення; створює сприятливі умови для творчої
діяльності різних категорій населення, дбає про підвищення ролі і
значення клубного закладу, як осередку збереження, відродження й
розвитку національних культурних традицій, звичаїв та обрядів,
зокрема, місцевих, історичної спадщини краю. Діє від  імені
клубного  закладу.  Представляє  його  інтереси в державних,
кооперативних, комерційних підприємствах, установах, громадських
організаціях, судових і арбітражних органах. Відкриває у банках
рахунки, користується правом розпоряджання коштами. Забезпечує
доцільне використання коштів, зберігання закріпленого за клубним
закладом майна. В межах своєї компетенції видає накази та інші
акти,  дає  вказівки,  обов'язкові  для всіх підрозділів та
працівників. Укладає договори та контракти. Визначає загальну
чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов'язки та
посадові оклади (тарифні ставки) працівників. Вживає заходів щодо
матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні
стягнення. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає
виконання  окремих  організаційно-господарських  функцій іншим
посадовим особам. Вживає заходів щодо забезпечення  клубного
закладу кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та
досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці.
Забезпечує додержання законності, активне використання правових
засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни
і обліку.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури; чинні
нормативні акти, що регулюють культурно-освітню та дозвіллєву
діяльність; форми і методи організації роботи з населенням із
урахуванням демографічних, вікових та національних особливостей;
сучасні методи господарювання та управління; основи трудового
законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії
та протипожежного захисту.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного  напряму  підготовки  (спеціаліст або бакалавр).
Післядипломна освіта в галузі управління.  Стаж  роботи  за
професіями керівників нижчого рівня: для спеціаліста не менше 2
років, бакалавра - не менше 3 років (у сільській місцевості - без
вимог до стажу роботи).
       7. Директор парку культура та відпочинку
   Завдання та обов'язки. Визначає, планує, здійснює і координує
всі види діяльності парку культури та відпочинку. Організує роботу
і ефективну взаємодію відділів, секторів та інших структурних
підрозділів. Відповідно до діючого  законодавства  забезпечує
виконання завдань парку культури та відпочинку, що направлені на
проведення масово-творчої роботи,  організацію  відпочинку  і
культурного  обслуговування населення. Організує створення на
території парку та його філіалів естрадних та зелених театрів,
кінолекторіїв, бібліотек, танцювальних залів  та  майданчиків,
павільйонів ігрових автоматів та комп'ютерних ігор, човнових та
лижних станцій, ковзанярських полів, тирів, більярдних, ігротек,
спортивних споруд, душових, баз прокату культурно-побутового і
спортивного інвентарю, різноманітних атракціонів, інших об'єктів
для  обслуговування населення, а також духових та естрадних
оркестрів, колективів народної творчості, різноманітних секцій та
гуртків.  Забезпечує  розвиток та зберігання садово-паркового
господарства. Укладає договори на розробку проектів реконструкції
парку, модернізацію устаткування та обладнання. Діє від імені
парку культури та відпочинку. Представляє його  інтереси  в
державних, кооперативних, комерційних підприємствах, установах,
громадських організаціях, судових і арбітражних органах. Відкриває
у банках рахунки, користується правом розпоряджання коштами.
Забезпечує доцільне використання коштів, зберігання закріпленого
за парком культури та відпочинку майна. В межах своєї компетенції
видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх
підрозділів  та  працівників. Укладає договори та контракти.
Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати,
посадові  обов'язки  та  посадові  оклади  (тарифні  ставки)
працівників. Вживає заходів щодо  матеріального  стимулювання
працівників, накладає дисциплінарні стягнення. Вирішує всі питання
в  межах  наданих  йому  прав,  доручає  виконання  окремих
організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам. Вживає
заходів  щодо  забезпечення  парку  культури  та  відпочинку
кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду
працівників, створення безпечних і сприятливих  умов  праці.
Забезпечує додержання законності, активне використання правових
засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни
і обліку.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури; чинні
нормативні акти, що регулюють культурно-освітню та дозвіллєву
діяльність; форми і методи організації роботи з населенням із
урахуванням демографічних, вікових та соціальних особливостей;
сучасні  методи  господарювання та управління; досвід роботи
вітчизняних та світових парків; основи трудового законодавства;
правила і  норми  охорони  праці,  виробничої  санітарії  та
протипожежного захисту.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки  (спеціаліст  або  бакалавр).
Післядипломна  освіта  в  галузі управління. Стаж роботи за
професіями керівників нижчого рівня: для спеціаліста не менше 2
років, бакалавра - не менше 3 років.
   8. Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля,
      науково-методичного центру, будинку народної
              творчості
   Завдання та обов'язки. Визначає, планує, здійснює і координує
всі види діяльності центру, що спрямовані на відродження та
розвиток української національної культури і культур народів, які
проживають в Україні. Організує роботу з створення належних умов
для спілкування людей у сфері дозвілля, сімейного відпочинку;
забезпечує  надання  інформаційних  та  методичних  послуг і
консультацій  культурно-дозвіллєвим  та  іншим  закладам  у
вдосконаленні форм і методів організації дозвілля. Розробляє та
бере участь в реалізації регіональних програм відродження та
розвитку  традиційної  народної культури. Організує роботу і
ефективну взаємодію відділів, секторів та інших  структурних
підрозділів  центру. Діє під імені центру. Представляє його
інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах,
установах,  громадських  організаціях,  судових і арбітражних
органах. Відкриває у  банках  рахунки,  користується  правом
розпоряджання коштами. Забезпечує доцільне використання коштів,
зберігання закріпленого за центром  майна.  В  межах  своєї
компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові
для всіх підрозділів та працівників.  Укладає  договори  та
контракти. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та
штати, посадові обов'язки та посадові оклади (тарифні ставки)
працівників. Вживає  заходів  щодо  матеріального стимулювання
працівників, накладає дисциплінарні стягнення. Вирішує всі питання
в  межах  наданих  йому  прав,  доручає  виконання  окремих
організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам. Вживає
заходів  щодо  морального  заохочення,  забезпечення  центру
кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду
працівників,  створення  безпечних і сприятливих умов праці.
Забезпечує додержання законності, активне використання правових
засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни
і обліку.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури; чинні
нормативні акти, що регулюють культурно-освітню та дозвіллєву
діяльність; форми і методи організації роботи з населенням з
урахуванням демографічних, вікових та соціальних особливостей;
сучасні методи господарювання та управління; основи трудового
законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії
та протипожежного захисту.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного  напряму  підготовки  (спеціаліст або бакалавр).
Післядипломна освіта в галузі управління.  Стаж  роботи  за
професіями керівників нижчого рівня: для спеціаліста не менше 2
років, бакалавра - не менше 3 років.
           9. Завідувач атракціону
   Завдання та обов'язки. Організує роботу спеціалістів  та
робітників атракціону. Забезпечує безаварійну робочу, надійну та
технічно-відповідну експлуатацію, підтримку в робочому  стані
атракціонів та всіх видів устаткування. Здійснює їх систематичний
огляд та вживає заходів щодо усунення аварійних ситуацій. Вживає
заходів  щодо  запобігання  аварій  та  випадків виробничого
травматизму. Бере участь в розслідуванні причин аварій. Забезпечує
безпеку відвідувачів атракціонів від нещасних випадків. Складає
кошториси на проведення ремонтних робіт, монтаж і  демонтаж
атракціонів, заявок на придбання матеріалів і запасних частин,
необхідних для експлуатації атракціонів. Здійснює раціональну
розстановку  й  доцільне використання робітників атракціонів.
Контролює дотримання працівниками атракціонів правил внутрішнього
трудового  розпорядку,  правил  і  норм  охорони  праці  та
протипожежного захисту. Організує облік і складання встановленої
звітності.
   Повинен знати:  технічні  характеристики,  конструкторські
особливості, призначення та режим роботи устаткування атракціонів;
правила технічної експлуатації, прийняття та здавання атракціонів
після ремонту; основи економіки та організації праці; правила і
норми охорони праці, виробничої санітарії та  протипожежного
захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного  напряму  підготовки  (спеціаліст або бакалавр).
Післядипломна освіта в галузі управління.  Стаж  роботи  за
аналогічною за характером професією: для спеціаліста не менше З
років, бакалавра - не менше 5 років.
    10. Завідувач майстерні (художньо-оформлювальної)
   Завдання та обов'язки. Організує роботу майстерні з усіх
видів діяльності. Затверджує ескізи елементів оформлення, реклами,
плакатів, запрошень тощо. Здійснює облік виконуваних робіт в
установленому порядку. Визначає потребу майстерні в обладнанні та
матеріалах, в установленому порядку забезпечує їх придбання,
стежить за їх станом. Контролює дотримання фінансової, договірної
і виробничої дисципліни. Здійснює раціональну розстановку  й
доцільне використання працівників майстерні. Контролює дотримання
працівниками вимог технічної естетики під час виконання робіт,
правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного
захисту, правил внутрішнього трудового розпорядку. Організує облік
та складання встановленої звітності.
   Повинен знати: чинні нормативні акти, що вивчають вимоги щодо
рівня художньо-оформлювальних робіт; методи та способи виконання
художньо-оформлювальних робіт; діючі стандарти та технічні умови;
методику  та інструкції щодо художнього оформлення; технічну
естетику; оздоблювальні та будівельні матеріали та їх застосування
в оформлювальній роботі; основи трудового законодавства; основи
економіки та організації праці; правила і норми охорони праці,
виробничої  санітарії  та  протипожежного  захисту;  правила
внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки  (спеціаліст  або  бакалавр).
Післядипломна  освіта  в  галузі управління. Стаж роботи за
аналогічною за характером професією: для спеціаліста не менше 2
років, бакалавра - не менше 3 років.
         11. Завідувач театру (літнього)
   Завдання та обов'язки. Забезпечує підготовку приміщень театру
для літнього сезону. Укладає в межах своєї  компетенції  у
встановленому порядку договори з театрами, концертними та творчими
організаціями на проведення вистав, концертів, зустрічей з діячами
літератури та мистецтва. Складає календарно-тематичні та фінансові
плани роботи театру, забезпечує його виконання. Організує рекламу
та інформацію щодо роботи театру, а також облік і складання
встановленої звітності. Добирає кадри обслуговуючого персоналу,
забезпечує їх раціональне розташування та доцільне використання.
Контролює дотримання працівниками театру правил і норм охорони
праці та протипожежного захисту, виробничої санітарії; правил
внутрішнього трудового розпорядку.
   Повинен знати:  чинне законодавство в галузі культури і
мистецтва; чинні нормативні акти з питань культурно-освітньої та
дозвіллєвої діяльності; принципи формування репертуару; форми і
методи пропаганди культури і мистецтва; основи економіки та
організації праці; основи трудового законодавства; правила і норми
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного  напряму  підготовки  (спеціаліст або бакалавр).
Післядипломна освіта в галузі управління. Для спеціаліста - без
вимог до стажу роботи, бакалавра стаж роботи за аналогічною за
характером професією не менше 3 років.
        12. Завідувач центру (молодіжного)
   Завдання та обов'язки.  Здійснює  керівництво  молодіжним
центром. Забезпечує кваліфіковане комплектування та використання
кадрів, проводить виховну роботу щодо розвитку творчої ініціативи,
підвищення  професійної  кваліфікації.  Контролює  виконання
працівниками поточних і перспективних планів роботи. Проводить
роботу щодо організації дозвілля молоді, діяльності молодіжного
центру. Забезпечує розроблення сценаріїв молодіжних і народних
свят, тематичних заходів, театралізованих видовищ тощо та їх
постановку. Аналізує діяльність центру, забезпечує підготовку та
своєчасне подання встановленої звітності. Контролює творчу та
трудову дисципліну, додержання працюючими правил і норм охорони
праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури  і
мистецтва; чинні нормативні акти, що регулюють культурно-освітню
та дозвіллєву діяльності; основи трудового законодавства; форми і
методи  організації  дозвілля;  методологію творчого процесу;
принципи формування репертуару; правила і норми охорони праці,
виробничої  санітарії  та  протипожежного  захисту;  правила
внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки  (спеціаліст  або  бакалавр).
Післядипломна освіта в галузі управління. Для спеціаліста - без
вимог до стажу роботи, бакалавра стаж роботи за аналогічною за
характером професією не менше 2 років.
        13. Завідувач частини (художньої)
   Завдання та  обов'язки.  На  основі  вивчення  сценарних
матеріалів розробляє декоративно-художнє  оформлення  виставки.
Створює ескізи і макети декорацій, костюмів, гриму, меблів,
бутафорії відповідно до творчого задуму режисера, а також ескізи
реклам,  афіш,  програм,  запрошень.  Розробляє  робочі  та
конструктивні креслення декорацій, інших деталей  оформлення.
Вирішує питання щодо світлового оформлення вистави. Організує і
контролює виконання всіх оформлювальних робіт, їх відповідність
кресленням та описам, забезпечує технічно-відповідну експлуатацію
техніки сцени, підтримання її у робочому  стані.  Проводить
монтувальні  репетиції,  здійснює  коригування  оформлення  з
урахуванням зауважень. Визначає  потребу  в  матеріалах  для
оформлення вистав та обладнання сцени, складає на них заявки.
Забезпечує раціональне використання коштів  на  оформлювальні
роботи. Керує технічним персоналом під час генеральних репетицій
та вистав. Контролює дотримання працівниками правил внутрішнього
трудового розпорядку, правил і норм охорони праці виробничої
санітарії та протипожежного захисту.
   Повинен знати:  чинне законодавство в галузі культури і
мистецтва; техніку і технологію художньо-оформлювальних робіт;
техніку  сцени та правила її експлуатації; передовий досвід
професійного і самодіяльного театру щодо оформлення вистав та
використання техніки сцени; основи економіки та організації праці;
правила і норми  охорони  праці,  виробничої  санітарії  та
протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного  напряму  підготовки  (спеціаліст або бакалавр).
Післядипломна освіта в галузі управління.  Стаж  роботи  за
аналогічною за характером професією не менше 2 років, бакалавра -
не менше 3 років.
      14. Керівник гуртка. Керівник самодіяльного
         об'єднання (клубу за інтересами)
   Завдання та обов'язки. Керує роботою театрального (музичного,
хорового, хореографічного тощо) гуртка, самодіяльного об'єднання,
клубу за інтересами. Бере участь в розробці перспективних та
поточних планів роботи,  у  проведенні  організаційно-творчих
заходів. Проводить групові та індивідуальні заняття з акторської
майстерності, техніки  мови,  художнього  слова,  розучування
вокальних партій, а також роботу над тематичною програмою. Навчає
грі на музичних інструментах, проводить оркестрові заняття з
розучування партій. Проводить заняття з класичного та характерного
тренажу, вивчення історії образотворчого мистецтва, техніки й
технології живопису  в  майстернях,  художньо-оформлювального
мистецтва, операторської майстерності,  створення  аматорських
фільмів  та  фотографій,  методики  організації фотовиставок,
організації виставок технічної  творчості.  Проводить  учбові
заняття, виступи учасників з концертами та виставками. Бере участь
у роботі методичного кабінету щодо організації та проведення
масових  заходів,  тематичних  вечорів, театралізованих свят,
карнавалів, народних гулянь тощо. Складає кошторис витрат та подає
його на затвердження у встановленому порядку.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та
мистецтва; чинні нормативні акти, з питань культурно-освітньої та
дозвіллєвої діяльності, розвитку художньої та технічної творчості;
теорію і практику відповідного виду мистецтва; принципи формування
репертуару; форми і методи навчально-виховної роботи; правила і
норми  охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного
захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки  (спеціаліст  або  бакалавр).
Післядипломна освіта в галузі управління. Для спеціаліста - без
вимог до стажу роботи, бакалавра стаж роботи за аналогічною за
характером професією не менше 3 років.
      15. Керівник студії, колективу (за видами
         мистецтва і народної творчості)
   Завдання та обов'язки.  Здійснює  керівництво  діяльністю
студії, колективу. Бере участь у складанні планів роботи. Добирає
матеріали для занять, проводить добір виконавців, групові та
індивідуальні  заняття, репетиційну, навчальну та тренувальну
роботу. Здійснює добір літературного, музичного, іконографічного
та  інших матеріалів, необхідних для вирішення постановочних
завдань. Бере участь у  роботі  методичного  кабінету  щодо
організації та проведення масових видовищ, вистав, тематичних
вечорів, театралізованих свят, карнавалів, народних гулянь та
інших масових заходів.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та
мистецтва; чинні нормативні документи з питань культурно-освітньої
та дозвіллєвої діяльності, самодіяльної художньої творчості; форми
і  методи  організації роботи, навчально-виховного процесу у
самодіяльних колективах, студіях; досвід ідентичних за профілем
студій; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки  (спеціаліст  або  бакалавр).
Післядипломна освіта в галузі управління. Для спеціаліста - без
вимог до стажу роботи, бакалавра стаж роботи за аналогічною за
характером професією не менше 3 років.
    16. Начальник (завідувач) відділу (сектора) клубного
       закладу, парку культури та відпочинку
   Завдання та обов'язки. Керує роботою відділу  (сектора).
Розробляє раціональну розстановку працівників відділу (сектора) та
контролює їх виконання. Забезпечує проведення заходів, методичну і
практичну   допомогу   закладам   культури  щодо  питань
культурно-освітньої роботи. Вивчає досвід перспективних форм і
методів  роботи інших регіонів та готує пропозиції щодо їх
впровадження, виходячи з місцевих особливостей. Сприяє підвищенню
кваліфікації працівників відділу (сектора). Контролює дотримання
працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, правил і
норм праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та
мистецтва; основи трудового законодавства; чинні нормативні акти
щодо культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності; форми і методи
організації  роботи  з  населенням;  кращий досвід в галузі
культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності; правила і норми
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки  (спеціаліст  або  бакалавр).
Післядипломна  освіта  в  галузі управління. Стаж роботи за
аналогічною за характером професією: для спеціаліста не менше 2
років, бакалавра - не менше 5 років.
 
 
              Професіонали
       1. Акомпаніатор, концертмейстер клубного
               закладу
   Завдання та обов'язки. Забезпечує музичний супровід виступів
та репетицій художніх  колективів,  ансамблів  та  солістів,
культорганізаторів відповідно до їх творчих планів. Бере участь у
проведенні дозвіллєвих заходів, концертів, вистав, свят, вечорів
відпочинку тощо. Бере участь у проведенні навчально-виховної
роботи у колективі народної творчості.
   Повинен знати: історію та теорію музики; методику роботи з
аматорськими колективами  й  окремими  виконавцями;  принципи
формування репертуару; правила і норми охорони праці, виробничої
санітарії та  протипожежного  захисту;  правила  внутрішнього
трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Акомпаніатор 1-ї категорії - повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення  кваліфікації;  для  спеціаліста  за  професією
акомпаніатора 2-ї категорії - не менше 2 років, бакалавра - не
менше 3 років.
   Акомпаніатор 2-ї категорії - повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший
спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без
вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста - стаж
роботи за професією акомпаніатора - не менше 2 років.
   Акомпаніатор: базова  вища  освіта  відповідного  напряму
підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу
роботи.
     2. Асистент режисера, балетмейстера, диригента,
          хормейстера клубного закладу
   Завдання та обов'язки. Бере участь у розробці й реалізації
організаційно-творчих  планів  роботи  студії,  самодіяльних
колективів. Веде репетиційну, навчальну, тренувальну роботу з
виконавцями. Надає їм допомогу у доборі літературного, музичного,
іконографічного та інших матеріалів, необхідних для вирішення
постановочних завдань тощо.  Сприяє  популяризації  творчості
учасників колективу, студії.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та
мистецтва; чинні нормативні акти, що визначають розвиток народної
творчості; основи організації і методи  здійснення  творчого
процесу;  основи  виконавської  майстерності;  досвід  роботи
аналогічних колективів, студій; правила і норми охорони праці,
виробничої  санітарії  та  протипожежного  захисту;  правила
внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для
спеціаліста - без вимог до стажу роботи; бакалавра - підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією - не менше 3 років.
        3. Концертмейстер клубного закладу
   Завдання та обов'язки.  Здійснює  керівництво  діяльністю
хореографічного  колективу,  ансамблю пісні і танцю, гуртка,
об'єднання, центру тощо. Складає репертуарні річні та перспективні
плани роботи. Забезпечує участь колективу у проведенні художніх
заходів, звітних виступів, концертів тощо. Здійснює постановку
хореографічних вистав, концертних номерів і програм. Проводить
заняття з учасниками художнього колективу щодо удосконалення
виконавської майстерності, організує учбово-методичну роботу. Бере
участь  в  розробці,  проведенні  клубних  і   масових
культурно-освітніх,  видовищних  і  дозвіллєвих  заходів  для
різноманітних груп населення.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та
мистецтва; чинні нормативні акти щодо культурно-освітньої та
дозвіллєвої діяльності; теорію хореографічного мистецтва; принципи
формування репертуару, організацію учбово-виховного процесу; форми
і  методи  організації  роботи  з  населенням з урахуванням
демографічних. Вікових та національних особливостей; передовий
досвід роботи вітчизняних та світових культурно-освітніх установ;
правила і норми  охорони  праці,  виробничої  санітарії  та
протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для
спеціаліста - без вимог до стажу роботи; бакалавра - підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією артиста балету не менше 3
років.
          4. Диригент клубного закладу
   Завдання та обов'язки. Керує роботою музичного колективу,
гуртка, самодіяльного об'єднання, центру тощо. Складає репертуарні
річні та перспективні плани роботи. Забезпечує участь колективу у
проведенні художніх заходів, звітних виступів, концертів тощо.
Здійснює постановку музичних програм і  концертних  номерів,
репетиційну роботу. Проводить учбово-виховну роботу в колективі,
групі та індивідуальні заняття з учасниками колективу щодо гри на
музичних  інструментах,  розучування  оркестрових  партій,
удосконалення виконавської майстерності. Бере участь в розробці та
проведенні клубних і масових культурно-освітніх, видовищних і
дозвіллєвих заходів для різноманітних груп населення.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та
мистецтва; чинні нормативні акти щодо культурно-освітньої та
дозвіллєвої діяльності; теорію музичного мистецтва та диригування;
методологію творчого процесу; принципи формування репертуару та
організацію навчально-виховного процесу; форми і методи роботи з
населенням з урахуванням демографічних, вікових та національних
особливостей;  репертуар,  необхідний для забезпечення роботи
колективу та репетиційного процесу; досвід роботи вітчизняних та
світових культурно-освітніх установ; правила і норми охорони
праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила
внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для
спеціаліста - без вимог до стажу роботи; бакалавра - підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією артиста оркестру не менше
3 років.
    5. Керівник колективу (театрального, самодіяльного)
     керівник самодіяльного об'єднання прикладного та
       декоративного мистецтва, керівник студії
     (за видами мистецтва та художньої творчості),
     любительського об'єднання, клубу за інтересами,
     керівник танцювального колективу, керівник хору
   (фольклорного ансамблю), керівник оркестру (ансамблю)
       духових інструментів, керівник оркестру
   (ансамблю, фольклорного ансамблю) народних інструментів
   Завдання та обов'язки. Керує роботою колективу, об'єднання,
студії, клубу, хору, ансамблю, оркестру залежно  від  видів
мистецтва  та  народної  творчості.  Бере участь у розробці
перспективних  та  поточних  планів  роботи,  в  проведенні
організаційно-творчих заходів. Проводить групові та індивідуальні
заняття з учасниками з акторської майстерності, техніки мови,
художнього слова, розучування вокальних партій тощо. Навчає грі на
музичних інструментах, проводить оркестрові заняття з розучування
партій. Проводить заняття з вивчення історії образотворчого,
декоративного та ужиткового мистецтва, техніки і  технології
живопису,  художньо-оформлювального  мистецтва тощо. Проводить
учбові заняття, виступи з концертами та виставами, виставки. Бере
участь  у  роботі  методичного кабінету щодо організації та
проведення масових заходів, тематичних вечорів, театралізованих
свят  тощо.  Здійснює  облік репетицій, виступів, проведеної
навчально-виховної роботи.
   Повинен знати; чинне законодавство в галузі культури та
мистецтва; чинні нормативні акти щодо культурно-освітньої та
дозвіллєвої діяльності, народної творчості; теорію відповідного
виду мистецтва; принципи формування репертуару; форми і методи
навчально-виховної  роботи;  правила  і норми охорони праці,
виробничої санітарії  та  протипожежного  захисту;  правила
внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для
спеціаліста - без вимог до стажу роботи; бакалавра - підвищення
кваліфікації та стаж роботи за аналогічною за характером професією
не менше 3 років.
       6. Керівник художній клубного закладу,
   науково-методичного центру, будинку народної творчості,
     центру культури і дозвілля, центру дозвілля тощо
   Завдання та обов'язки. Організує і планує роботу колективів
народної творчості. Надає методичну та практичну допомогу клубним
закладам району, міста, мікрорайону. Координує роботу творчих
підрозділів щодо проведення художніх заходів, здійснює керівництво
розробкою та постановкою сценаріїв проведення великих масових
художніх заходів (театралізованих видовищ і свят, народних гулянь,
жанрових свят тощо). Добирає для колективів народної творчості
репертуар. Проводить семінари з керівниками гуртків. Організує
вивчення та обмін досвідом роботи колективів народної творчості,
їх огляди, фестивалі, виступи в районі, мікрорайоні, місті. З
метою удосконалення роботи з обслуговування населення підтримує в
процесі діяльності зв'язки з творчими спілками та громадськими
організаціями  щодо  залучення до проведення заходів творчих
працівників.  Вживає  заходів  щодо  удосконалення  творчої
майстерності виконавців.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та
мистецтва;  основи  трудового законодавства; чинні нормативні
документи з питань культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності;
основи історії і теорії культури і мистецтва, режисури масових
театральних видовищ і свят; принципи формування  репертуару,
організаційної  та методичної роботи з творчими колективами;
специфіку клубної, учбово-виховної роботи в колективах художньої
самодіяльності;  правила  і  норми охорони праці, виробничої
санітарії та  протипожежного  захисту;  правила  внутрішнього
трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації. Стаж творчої роботи для спеціаліста - не
менше 3 років; бакалавра - не менше 5 років.
     7. Керівник художній парку культури і відпочинку
   Завдання та обов'язки. Координує роботу творчих відділів
парку щодо організації масових художніх заходів, планує  та
забезпечує її проведення на високому рівні. Здійснює керівництво
розробкою та постановкою сценаріїв проведення великих масових
художніх заходів (театралізованих видовищ і свят, народних гулянь,
жанрових свят тощо). Розглядає та затверджує плани й сценарії,
розроблені  творчими відділами парку культури та запрошеними
фахівцями. Вживає заходів щодо своєчасної підготовки та проведення
заходів. Надає практичну допомогу режисерам, творчим та іншим
працівникам парку у підготовці й проведенні різних форм роботи.
Веде облік основних культурно-масових заходів. Вживає заходів щодо
організації центрів дозвілля, відеосалонів, дискотек, студій,
гуртків, курсів, секцій, шкіл, створення при парку художніх
колективів (хорових, музичних, танцювальних  тощо)  залучення
професійних духових оркестрів, хорових, танцювальних колективів.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та
мистецтва; основи трудового законодавства;  чинні  нормативні
документи з питань культурно-освітньої та дозвіллєвої діяльності;
основи історії і теорії культури і мистецтва, режисури масових
театральних  видовищ і свят; принципи формування репертуару,
організаційної та методичної роботи з творчими  колективами;
специфіку клубної, учбово-виховної роботи в колективах народної
творчості; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації. Стаж творчої роботи для спеціаліста - не
менше 3 років; бакалавра - не менше 5 років.
       8. Методист культурно-освітнього закладу
   Завдання та обов'язки. Веде самостійну  ділянку  роботи,
проводить  аналіз  стану  обслуговування  регіону,  розробляє
пропозиції  щодо  його  удосконалення.  Бере  участь  в
науково-дослідній роботі, розробці та реалізації поточних та
перспективних планів, нормативної та іншої документації,  що
регламентує діяльність  клубної  установи,  науково-методичного
центру, будинку народної творчості, центру культури і дозвілля
тощо. Здійснює координаційну роботу із зацікавленими відомствами.
Бере участь у підготовці сценаріїв. Узагальнює досвід роботи
культурно-освітніх  установ,  організує  його  впровадження в
практичну діяльність. Підтримує в процесі роботи зв'язок  з
творчими спілками та громадськими організаціями щодо залучення до
проведення заходів професійних творчих працівників  з  метою
вдосконалення роботи щодо обслуговування населення.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та
мистецтва; чинні нормативні акти щодо культурно-освітньої та
дозвіллєвої діяльності, народної творчості; форми і методи клубної
роботи; найкращий досвід роботи щодо аматорського мистецтва та
організації дозвіллєвої діяльності;  правила і норми охорони
праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила
внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний методист: повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр)  та  підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією методиста 1-ї категорії для
спеціаліста не менше 1 року, бакалавра - не менше 3 років.
   Методист 1-ї категорії повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший
спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
методиста  2-ї  категорії для спеціаліста не менше 1 року,
бакалавра, молодшого спеціаліста - не менше 2 років.
   Методист 2-ї  категорії  повна  або  базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший
спеціаліст) - та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста - без
вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого спеціаліста - стаж
роботи за професією методиста не менше 1 року.
   Методист: базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
          9. Режисер клубного закладу
   Завдання та обов'язки. Керує роботою театрального колективу,
гуртка,   самодіяльного об'єднання тощо. Складає репертуарні
поточні та перспективні плани роботи. Забезпечує участь колективу,
гуртка в проведенні художніх заходів, звітних виступів, концертів.
Здійснює постановку вистав, програм окремих номерів. Проводить
учбово-виховні заняття з учасниками з техніки мови, акторської
майстерності тощо. Бере участь в розробці та проведенні клубних і
масових культурно-освітніх, видовищних і дозвіллєвих заходів для
різноманітних груп населення.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та
мистецтва; чинні нормативні акти щодо культурно-освітньої та
дозвіллєвої  діяльності,  художньої  творчості; основи теорії
театрального мистецтва;  принципи  формування  репертуару  та
організацію  навчально-виховного  процесу;  форми  й  методи
організації роботи з населенням; методологію творчого процесу;
класичну та сучасну драматургію; правила і норми охорони праці,
виробничої  санітарії  та  протипожежного  захисту;  правила
внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для
спеціаліста - без вимог до стажу роботи; бакалавра - підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією артиста не менше 3 років.
         10. Хормейстер клубного закладу
   Завдання та обов'язки. Керує роботою хорового (вокального)
колективу, гуртка, об'єднання тощо. Складає репертуарні поточні та
перспективні  плани  роботи.  Забезпечує  участь колективу у
проведенні художніх заходів, звітних виступів, концертів тощо.
Здійснює  постановку  програм  окремих  номерів.  Проводить
учбово-виховну роботу в колективі, групові та  індивідуальні
заняття з учасниками з розучування вокальних партій, удосконалення
виконавської майстерності. Бере участь в розробці та проведенні
клубних і масових культурно-освітніх, видовищних і дозвіллєвих
заходів для різноманітних груп населення.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та
мистецтва; чинні нормативні акти з питань культурно-освітньої та
дозвіллєвої діяльності художньої творчості; теорію художнього
співу; основи диригування; методологію творчого процесу; класичний
та  сучасний  репертуар;  принципи  формування репертуару та
організацію навчально-виховного процесу; правила і норми охорони
праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила
внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для
спеціаліста - без вимог до стажу роботи; бакалавра - підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією артиста хору не менше 3
років.
      11. Художник-постановник клубного закладу
   Завдання та обов'язки. Розробляє на основі вивчення сценарних
матеріалів декоративно-художнє оформлення виставки. Створює ескізи
і макети декорацій, костюмів, гриму, меблів, бутафорії згідно з
загальним творчим задумом режисера, а також ескізи реклам, афіш,
програм, запрошень. Розробляє робочі та конструктивні креслення
декорацій, інших деталей оформлення. Вирішує питання світлового
оформлення вистави. Організує  і  контролює  виконання  всіх
оформлювальних  робіт,  їх  відповідність кресленням, описам.
Проводить монтувальні репетиції, коригує оформлювальні роботи.
Керує технічним персоналом під час генеральних репетицій та
вистав. Визначає потребу в матеріалах для оформлення вистав та
обладнання сцени, складає на них заявки. Забезпечує монтування
декорацій на стаціонарі, а також на виїздах.
   Повинен знати: техніку і технологію художньо-оформлювальних
робіт; техніку сцени та правила ЇЇ експлуатації; передовий досвід
професійного і самодіяльного театру щодо оформлення вистав та
використання техніки сцени; правила і норми охорони  праці,
виробничої  санітарії  та  протипожежного  захисту;  правила
внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для
спеціаліста - без вимог до стажу роботи; бакалавра - підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією не менше 3 років.
               Фахівці
      1. Інструктор культурно-освітнього закладу
   Завдання та  обов'язки.  Розробляє плани роботи закладу;
інструктивно-методичні матеріали з питань культурно-дозвіллєвої
діяльності. Добирає спеціалістів для гурткової роботи та складає
графіки  їх  роботи.  Підтримує  контакти  з  громадськими
організаціями, спонсорами, об'єднаннями тощо. Рекламує роботу
художніх колективів, закладу культури, проводить  роботу  по
залученню до участі в гуртках населення мікрорайону, а також у
заходах, що організовуються закладом культури. Відповідає за
своєчасне виконання планових завдань.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та
мистецтва; чинні нормативні акти з питань культурно-освітньої та
дозвіллєвої діяльності; організацію навчально-виховної роботи;
досвід роботи гуртків закладів культури інших регіонів; оформлення
методичних документів; правила і норми охорони праці, виробничої
санітарії  та  протипожежного  захисту;  правила внутрішнього
трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст бакалавр або молодший
спеціаліст);  для спеціаліста - без вимог до стажу роботи;
бакалавра, молодшого спеціаліста - підвищення кваліфікації та стаж
роботи за професією не менше 2 років.
            2. Культорганізатор
   Завдання та обов'язки. Проводить масові ігри, забезпечує
колективне ігрове спілкування. Організує вистави, проводить вечори
розваг та інші форми організації дозвілля населення. Бере участь у
розробленні та складанні сценаріїв, тематичних програм, ігрових
форм колективного дозвілля, художньому оформленні та музичному
супроводі заходів. Складає кошторис видатків на проведення заходів
і подає його на затвердження в установленому порядку.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та
мистецтва; чинні нормативні акти з питань культурно-освітньої та
дозвіллєвої діяльності; основи історії і теорії мистецтва, історії
виникнення ігор та розваг, їх соціально-психологічні й педагогічні
функції; методи та способи активізації аудиторії, залучення різних
категорій  населення  до  колективного  ігрового спілкування;
драматургічну побудову масових розважальних  заходів;  основи
конферансу;  ігровий  репертуар для різних вікових категорій
населення; досвід роботи культорганізаторів в інших закладах
культури; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Культорганізатор 1-ї категорії повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший
спеціаліст) для спеціаліста - без вимог до  стажу  роботи;
бакалавра, молодшого спеціаліста - підвищення кваліфікації та стаж
роботи за професією культорганізатора 2-ї категорії - не менше 2
років.
   Культорганізатор 2-ї категорії повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) та
підвищення  кваліфікації,  стаж  роботи   за   професією
культорганізатора не менше 2 років.
   Методист: базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
      3. Розпорядник танцювального вечора, ведучий
              дискотеки
   Завдання та  обов'язки.  Організує  танцювальні  вечори,
дискотеки. Бере участь в підготовці сценаріїв, художнього та
світлового  оформлення  музичних  програм,  доборі  музичного
репертуару  для  різних вікових груп відвідувачів. Проводить
танцювальні вечори, виступаючи як, розпорядник і ведучий. Здійснює
контроль за виконанням музичної програми.
   Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та
мистецтва; чинні нормативні акти щодо культурно-освітньої та
дозвіллєвої діяльності; методи та способи активізації аудиторії;
історію та теорію хореографічного й музичного мистецтва; основи
конферансу; передовий досвід ведучих дискотек; правила і норми
охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Розпорядник танцювального вечора, ведучий  дискотеки  1-ї
категорії повна або базова вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст); для
спеціаліста - без вимог до стажу роботи; бакалавра, молодшого
спеціаліста підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією
розпорядника  танцювального  вечора,  ведучого  дискотеки 2-ї
категорії для спеціаліста не менше 2 років.
   Розпорядник танцювального  вечора,  ведучий дискотеки 2-Ї
категорії базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(бакалавр або молодший спеціаліст) підвищення кваліфікації, стаж
роботи за професією розпорядника танцювального вечора, ведучий
дискотеки не менше 2 років.
   Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки: базова
вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший
спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
            Технічні службовці
        1. Черговий залу ігрових автоматів,
            атракціонів і тирів
   Завдання та обов'язки. Видає відвідувачам і  приймає  в
установленому порядку необхідний інвентар. Стежить за дотриманням
інструкцій та встановлених правил гри. Забезпечує зберігання
інвентарю та майна, а також дотримання порядку, чистоти в залі.
   Повинен знати: інструкції та правила гри; розпорядок роботи
залу; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та
протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог
до стажу роботи.
         2. Черговий у залі більярдному
   Завдання та  обов'язки.  Видає відвідувачам і приймає в
установленому порядку необхідний для гри інвентар. Стежить за
дотриманням гравцями інструкції та встановлених правил гри на
більярді. Забезпечує зберігання інвентарю та майна більярдної, а
також  дотримання  порядку,  чистоти в залі.
   Повинен знати:  інструкції  та правила гри на більярді;
розпорядок роботи більярдного залу; правила і норми охорони праці,
виробничої  санітарії  та  протипожежного  захисту;  правила
внутрішнього трудового розпорядку.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог
до стажу роботи.
          Абетковий покажчик професій
 
------------------------------------------------------------------
| N |          Професії             |Стор.|
|п/п|                           |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
|  |  Розділ 1. Бібліотеки, централізовані бібліотечні |   |
|  |            системи            |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
|  |            Керівники           |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 1.|Генеральний директор національної бібліотеки, директор|   |
|  |державної, наукової, обласної бібліотеки       |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 2.| Головний бібліограф                 |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 3.| Головний бібліотекар                 |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 4.| Головний методист (бібліотечна справа)        |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 5.| Директор (завідувач) бібліотеки,           |   |
|  | Централізованої бібліотечної системи (ЦБС)      |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 6.| Завідувач філіалу бібліотеки централізованої     |   |
|  | бібліотечної системи (ЦБС)              |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 7.| Начальник відділу, завідувач відділу (сектора)    |   |
|  | бібліотеки                      |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 8.| Учений секретар (бібліотечна справа)         |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
|  |           Професіонали          |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 1.| Бібліограф                      |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 2.| Бібліотекар                     |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 3.| Методист (бібліотечна справа)            |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 4.| Редактор (бібліотечна справа)            |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
|  |    Розділ 2. Музеї та заклади музейного типу   |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
|  |            Керівники           |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 1.| Генеральний директор національного музею, директор  |   |
|  | музею                        |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 2.| Головний зберігач фондів               |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 3.| Завідувач науково-дослідного відділу (сектора) музею |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 4.| Завідувач відділу (сектора) науково-освітньої роботи |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 5.| Завідувач відділу (сектора) обліку музейних фондів  |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 6.| Завідувач відділу (сектора) реклами, друку,     |   |
|  | інформації (музеєзнавство)              |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 7.| Завідувач науково-дослідної лабораторії       |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 8.| Завідувач відділу реставрації, Завідувач       |   |
|  | реставраційною майстернею              |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 9.| Завідувач виставки (пересувної)           |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
|10.| Завідувач філіалу музею               |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
|11.| Учений секретар (музеєзнавство)           |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
|  |           Професіонали          |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 1.| Зберігач фондів                   |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 2.| Лектор (екскурсовод)                 |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 3.| Молодший науковий співробітник (музеєзнавство)    |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 4.| Науковий співробітник (музеєзнавство)        |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 5.| Провідний науковий співробітник (музеєзнавство)   |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 6.| Старший науковий співробітник (музеєзнавство)    |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
|  |             Фахівці           |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 1.| Організатор екскурсій                |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
|  |            Робітники           |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 1.| Музейний доглядач                  |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
|  |     Розділ 3. Діяльність клубних закладів,    |   |
|  |   центрів культури і дозвілля, центрів дозвілля,  |   |
|  |       парків культури і відпочинку,      |   |
|  |       науково-методичних центрів,       |   |
|  |       будинків народної творчості       |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
|  |            Керівники           |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 1.| Головний балетмейстер клубного закладу        |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 2.| Головний диригент клубного закладу          |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 3.| Головний режисер клубного закладу          |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 4.| Головний хормейстер клубного закладу         |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 5.| Головний художник клубного закладу          |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 6.| Директор клубного закладу. Завідувач закладу клубного|   |
|  | типу                         |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 7.| Директор парку культури та відпочинку        |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 8.| Директор центру культури і дозвілля, центру дозвілля,|   |
|  | науково-методичного центру, будинку народної     |   |
|  | творчості                      |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 9.| Завідувач атракціону                 |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
|10.| Завідувач майстерні (художньо-оформлювальної)    |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
|11.| Завідувач театру (літнього)             |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
|12.| Завідувач центру (молодіжного)            |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
|13.| Завідувач частини (художньої)            |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
|14.| Керівник гуртка. Керівник самодіяльного об'єднання  |   |
|  | (клубу за інтересами)                |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
|15.|Керівник студії, колективу (за видами мистецтва і   |   |
|  |народної творчості)                  |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
|16.|Начальник (завідувач) відділу (сектора) клубного   |   |
|  |закладу, парку культури та відпочинку         |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
|  |           Професіонали          |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 1.| Акомпаніатор, концертмейстер клубного закладу    |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 2.| Асистент режисера, балетмейстера, диригента,     |   |
|  | хормейстера клубного закладу             |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 3.| Концертмейстер клубного закладу           |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 4.| Диригент клубного закладу              |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 5.| Керівник  колективу  (театрального, самодіяльного),|   |
|  | керівник  самодіяльного  об'єднання прикладного та|   |
|  | декоративного  мистецтва, керівник студії (за видами|   |
|  | мистецтва  та  художньої творчості), любительського|   |
|  | об'єднання,   клубу   за   інтересами, керівник|   |
|  | танцювального колективу, керівник хору (фольклорного|   |
|  | ансамблю),  керівник  оркестру (ансамблю) духових|   |
|  | інструментів,   керівник   оркестру  (ансамблю,|   |
|  | фольклорного ансамблю) народних інструментів     |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 6.| Керівник     художній     клубного закладу,|   |
|  | науково-методичного  центру,   будинку  народної|   |
|  | творчості,  центру   культури і дозвілля, центру|   |
|  | дозвілля тощо                    |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 7.| Керівник художній парку культури і відпочинку    |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 8.| Методист культурно-освітнього закладу        |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 9.| Режисер клубного закладу               |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
|10.| Хормейстер клубного закладу             |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
|11.| Художник-постановник клубного закладу        |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
|  |             Фахівці           |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 1.| Інструктор культурно-освітнього закладу       |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 2.| Культорганізатор                   |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 3.| Розпорядник танцювального вечора, ведучий дискотеки |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
|  |          Технічні службовці         |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 1.| Черговий залу ігрових автоматів, атракціонів і тирів |   |
|---+------------------------------------------------------+-----|
| 2.| Черговий у залі більярдному             |   |
------------------------------------------------------------------
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка