Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження рекомендацій щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
              Н А К А З
 
 N 130 від 30.12.99
   м.Київ
 
 vd991230 vn130
 
     Про затвердження рекомендацій щодо прискорення
       реформування аграрного сектора економіки
 
   Згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 22.12.99
до N 26601/1 на виконання Указу Президента України від 3 грудня
1999 р. N 1529 ( 1529/99 ) "Про невідкладні заходи  щодо
прискорення реформування   аграрного   сектора   економіки"
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити:
   1.1. Рекомендації  щодо спрощення процедури виходу членів
колективних сільськогосподарських  підприємств   зі   складу
господарств з  належними  їм  земельними  частками  (паями)
(додаток 1).
   1.2. Рекомендації щодо виділення єдиним масивом земельних
ділянок груп власників земельних часток (паїв) (додаток 2).
   1.3. Рекомендації щодо визначення вартості землевпорядних
робіт при  реформуванні  колективних   сільськогосподарських
підприємств (додаток 3).
   1.4. Рекомендації щодо створення поблизу населених пунктів із
земель запасу  та  резервного  фонду громадських пасовищ для
випасання худоби (додаток 4).
   1.5. Рекомендації  щодо розширення  особистих  підсобних
господарств за рахунок земельних часток (паїв) без створення
юридичної особи (додаток 5).
   2. Зазначені рекомендації довести до відома і керівництва в
роботі Уряду Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської  міських,  районних  державних адміністрацій,
Республіканського  комітету  Автономної  Республіки  Крим  по
земельних  ресурсах, обласних, Київського і Севастопольського
міських управлінь земельних ресурсів.
   3. Рекомендації, зазначені в п. 1.5 цього наказу, вступають в
дію після внесення змін і доповнень до Земельного кодексу України
( 561-12 ).
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
голови Комітету Кулініча В.В.
 
 Голова Комітету                   А.С.Даниленко
                             Додаток 1
                    Затверджено
                    наказом Держкомзему України
                    від 30 грудня 1999 р. N 130
              Рекомендації
    щодо спрощення процедури виходу членів колективних
   сільськогосподарських підприємств зі складу господарств
      з належними їм земельними частками (паями)
           1. Загальні положення
   1.1. Рекомендації розроблено відповідно до Указу Президента
України від 3 грудня 1999 р. N 1529 ( 1529/99 ) "Про невідкладні
заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки"
з метою забезпечення всім членам колективних сільськогосподарських
підприємств права вільного виходу з цих підприємств із належними
їм земельними частками (паями) та створення на їх основі приватних
(приватно-орендних)  підприємств,  селянських  (фермерських)
господарств,  господарських  товариств,  сільськогосподарських
кооперативів,  інших  суб'єктів господарювання, заснованих на
приватній власності.
   1.2. Рекомендації  визначають  порядок  виходу  членів
колективних сільськогосподарських підприємств із належними їм
земельними частками (паями).
  2. Порядок розгляду та затвердження проектів реформування
  колективних сільськогосподарських підприємств та схем поділу
   земель колективної власності на земельні частки (паї)
   2.1. З метою спрощення процедури виходу членів колективних
сільськогосподарських підприємств з  належними  їм  земельними
частками (паями)  на  кожне підприємство розробляється проект
реформування цього  підприємства  або  схема  поділу  земель
колективної власності на земельні частки (паї).
   2.2. Проекти реформування колективних сільськогосподарських
підприємств розробляються  відповідно до Тимчасових методичних
рекомендацій щодо формування землеволодінь  і  землекористувань
недержавних сільськогосподарських   підприємств   в  процесі
реструктуризації існуючих господарств, схвалених науково-технічною
радою Держкомзему України 30 жовтня 1997 року ( n0002219-97 ).
Схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї)
розробляються відповідно до Методичних рекомендацій щодо порядку
передачі земельної частки (паю) в натурі із земель колективної
власності членам колективних сільськогосподарських підприємств і
організацій, затверджених наказом Держкомзему, Мінсільгосппроду
України  та Української академії аграрних наук від 04.06.96
N 47/172/48 ( v0047219-96 ) (із змінами, внесеними згідно з
наказом Держкомзему,  Мінсільгосппроду  та  УААН від 03.03.98
N 23/65/30 ( v0023219-98 ).
   2.3. Проекти реформування колективних сільськогосподарських
підприємств або схеми поділу земель колективної власності на
земельні частки (паї) розглядаються та схвалюються загальними
зборами (зборами уповноважених)  членів  цих  підприємств  та
затверджуються на сесіях сільських, селищних, міських, районних у
містах рад.
   У випадках  зміни  складу  сільськогосподарських  угідь,
пов'язаної з консервацією малопродуктивних або сильно деградованих
ріллі та багаторічних насаджень, переведення меліорованих земель
в богарні, проекти реформування колективних сільськогосподарських
підприємств розглядаються і затверджуються на сесіях районних рад
після позитивного схвалення сільськими, селищними або міськими
радами.
   2.4. Проекти реформування колективних сільськогосподарських
підприємств  і схеми поділу земель колективної власності на
земельні  частки (паї),  затверджені в порядку, вказаному у
п.  2.3.,  та заяви членів колективних сільськогосподарських
підприємств,  які  мають право на земельну частку (пай), є
підставою для прийняття рішення сільськими, селищними, міськими,
районними  у містах радами або їх виконавчими органами про
відведення в натурі земельних ділянок, а також видачі державних
актів на право приватної власності на землю.
  3. Порядок виходу членів колективних сільськогосподарських
   підприємств із належними їм земельними частками (паями)
   3.1. Члени колективних сільськогосподарських підприємств, які
мають право на земельну частку (пай), подають заяви до сільської,
селищної, міської, районної у містах ради про виділення в натурі
(на місцевості) земельної частки (паю).
   У заяві вказується цільове призначення земельної ділянки та
умови її використання.
   3.2. До заяви додається сертифікат на право на земельну
частку (пай).
   3.3. Сільська, селищна, міська, районна у містах рада або її
виконавчий орган у дводенний термін розглядає заяви і доручає
місцевому державному органу земельних ресурсів внести пропозиції
щодо виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю).
   3.4. Місцевий  державний  орган  земельних  ресурсів  у
двадцятиденний термін вносить пропозиції щодо виділення в натурі
(на місцевості) земельної частки (паю) та перенесення її меж в
натуру (на  місцевість)  на  підставі  проекту  реформування
колективного сільськогосподарського підприємства або схеми поділу
земель колективної власності на земельні частки (паї).
   3.5. Сільська, селищна, міська, районна у містах рада або її
виконавчий орган у восьмиденний термін приймає  рішення  про
відведення в натурі (на місцевості) земельної ділянки в розмірі
земельної частки (паю), видачу державного акта на право приватної
власності на землю.
   3.6. Організацію робіт по виділенню в натурі  земельних
ділянок в розмірі земельних часток (паїв) та оформлення державних
актів на право приватної власності на землю здійснюють місцеві
державні органи земельних ресурсів.
   3.7. Рішення про відмову щодо виділення земельної частки
(паю) в натурі, а також залишення заяви громадянина без розгляду
більше місяця можуть бути оскаржені в суді.
 
 Начальник Головного
 управління землеустрою                В.О.Леонець
                             Додаток 2
                    Затверджено
                    наказом Держкомзему України
                    від 30 грудня 1999 р. N 130
              Рекомендації
     щодо виділення єдиним масивом земельних ділянок
       групі власників земельних часток (паїв)
   1. Рекомендації щодо виділення єдиним масивом  земельних
ділянок  групі  власників земельних часток (паїв) розроблено
відповідно до  Указу  Президента  України  від  3  грудня
1999 р.  N  1529 ( 1529/99 ) "Про невідкладні заходи щодо
прискорення реформування аграрного сектора економіки".
   2. Рекомендації визначають порядок виділення єдиним масивом
земельних ділянок групі власників земельних часток (паїв), які
звернулися із заявами про відведення земельних ділянок в натурі з
метою спільного використання або надання в оренду цих ділянок.
   3. Власники земельних часток (паїв) звертаються із заявами
про виділення єдиним масивом земельних ділянок в натурі для
спільного використання або надання в оренду цих ділянок до
сільської, селищної, міської, районної у містах ради.
   4. До заяв додаються сертифікати на право на земельну частку
(пай).
   5. Сільська, селищна, міська, районна у містах рада або її
виконавчий орган у дводенний термін доручає місцевому державному
органу  земельних ресурсів внести пропозиції щодо формування
єдиного масиву земельних ділянок групи власників земельних часток
(паїв).
   6. Місцевий державний орган земельних ресурсів відповідно до
проекту   реформування  колективного  сільськогосподарського
підприємства або схеми поділу земель колективної власності на
земельні частки (паї) у двадцятиденний термін вносить пропозиції
відповідній раді або її виконавчому органу щодо формування єдиного
земельного масиву.
   7. На підставі внесених пропозицій місцевого  державного
органу земельних ресурсів сільська, селищна, міська, районна у
містах рада або її виконавчий орган у восьмиденний термін приймає
рішення про виділення земельної ділянки в натурі єдиним масивом та
дає доручення місцевому державному органу земельних ресурсів
визначити цю ділянку в натурі (на місцевості).
   8. На виділену земельну ділянку єдиним масивом в натурі
складається акт  перенесення  на місцевості її зовнішніх меж та
кадастровий план, який зберігається в місцевому державному органі
земельних ресурсів. Копії цих документів передаються сільській,
селищній, міській, районній у містах раді, яка здійснює реєстрацію
договорів оренди, орендарю, а також власникам земельних часток
(паїв).
   9. Рішення  про відмову  щодо  виділення єдиним масивом
земельних ділянок групі власників земельних часток (паїв), а
також залишення заяв громадян без розгляду більше місяця можуть
бути оскаржені в суді.
 
 Начальник Головного
 управління землеустрою                В.О.Леонець
                             Додаток 3
                    Затверджено
                    наказом Держкомзему України
                    від 30 грудня 1999 р. N 130
              Рекомендації
       щодо визначення вартості землевпорядних
        робіт при реформуванні колективних
        сільськогосподарських підприємств
   1. Рекомендації щодо визначення вартості землевпорядних робіт
при реформуванні колективних сільськогосподарських підприємств
розроблені відповідно до Указу Президента України від 3 грудня
1999 р.  N  1529 ( 1529/99 ) "Про невідкладні заходи щодо
прискорення реформування аграрного сектора економіки".
   2. Рекомендації встановлюють склад землевпорядних робіт та
визначення  їх  вартості  при  реформуванні  колективних
сільськогосподарських підприємств.
   3. Землевпорядні роботи включають:
   3.1. Підготовчі роботи.
   3.2. Проектні роботи.
   3.3. Виготовлення  технічної  документації  для складання
державних актів на право приватної власності на землю членам
колективних сільськогосподарських підприємств.
   3.4. Складання державних актів на право приватної власності
на землю членам колективних сільськогосподарських підприємств.
   4. Підготовчі роботи включають:
   4.1. Збір, систематизацію і аналіз земельно-облікових та
статистичних матеріалів.
   4.2. Вивчення  і  аналіз  попередньої  проектно-технічної
документації, зокрема:
   - проекту роздержавлення земель;
   - технічної документації по складанню державних актів на
право колективної власності на землю;
   - технічної документації по паюванню земель;
   - матеріалів грунтових обстежень.
   4.3. Обстеження земель  колективних  сільськогосподарських
підприємств з метою:
   - визначення  площ,  необхідних  для  створення  системи
полезахисних   лісових  смуг,  будівництва  протиерозійних
гідротехнічних споруд, водоохоронних насаджень тощо;
   - визначення  площ  деградованих,  малопродуктивних  і
забруднених орних земель, а також сіножатей, пасовищ, багаторічних
насаджень та меліорованих земель, які необхідно трансформувати в
менш продуктивні;
   4.4. Уточнення  складу  земельних  угідь та їх площ за
результатами обстежень;
   4.5. Уточнення площ і фактичного використання земель запасу і
резервного фонду, а також розробка пропозицій (при необхідності)
по перерозподілу їх місця знаходження в обмін на рівновеликі (у
вартісному виразі) земельні ділянки колективної власності.
   4.6. Вибір земельних ділянок із земель запасу та резервного
фонду придатних за місцем знаходженням,  грунтовим  покривом,
геоморфологічними умовами для створення громадських пасовищ.
   4.7. Уточнення за матеріалами обстеження грошової оцінки
земель, що підлягають паюванню, а також вартості та розміру
земельної частки (паю) з урахуванням змін, що відбулися у складі
угідь та їх площах.
   5. Проектні роботи включають розробку проекту реформування
колективного сільськогосподарського підприємства відповідно до
Тимчасових методичних рекомендацій щодо формування землеволодінь і
землекористувань недержавних сільськогосподарських підприємств в
процесі реструктуризації  існуючих  господарств,   схвалених
науково-технічною радою Держкомзему України 30 жовтня 1997 року
( n0002219-97 ), або розробку Схеми поділу земель колективної
власності на земельні частки (паї) відповідно до Методичних
рекомендацій щодо порядку передачі земельної частки (паю) в натурі
із   земель  колективної  власності  членам  колективних
сільськогосподарських  підприємств і організацій, затверджених
спільним наказом Держкомзему України, Мінсільгосппроду України та
Української  академії  аграрних  наук  04.06.96  N 47/172/48
(  v0047219-96  )  (із змінами, внесеними згідно з наказом
Держкомзему, Мінсільгосппроду та УААН від 03.03.98 N 23/65/30
( v0023219-98 ).
   6. Виготовлення  технічної  документації  зі  складання
державного акта на право приватної власності на землю здійснюється
згідно з Інструкцією про порядок складання, видачі, реєстрації і
зберігання державних актів на право приватної власності на землю,
право колективної власності на землю, право власності на землю і
право постійного користування  землею,  договорів  на  право
тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та
договорів оренди землі, затвердженою наказом Держкомзему України
від 04.05.99 N 43 ( z0354-99 ).
   7. Вартість землевпорядних робіт визначається виходячи з
величини базової вартості робіт для одного сільськогосподарського
підприємства площею 3000 га, що складає:
 
------------------------------------------------------------------
|  Види робіт  | Спеціалісти |Затрати, людино-дні/ |Всього, |
|        |        |денний виробіток, грн.|грн.  |
|----------------+---------------+----------------------+--------|
|1. Підготовчі  |ГІП      |     6/60     |  360 |
|  роботи    |---------------+----------------------+--------|
|        |провідні    |     7/50     |  350 |
|        |спеціалісти  |           |    |
|        |---------------+----------------------+--------|
|        |інженери    |     3/50     |  150 |
|        |---------------+----------------------+--------|
|        |грунтознавці  |     3/40     |  120 |
|----------------------------------------------------------------|
|Всього                           980 |
|----------------------------------------------------------------|
|2. Проектні   |ГІП      |     5/60     |  300 |
|  роботи    |---------------+----------------------+--------|
|        |інженери    |     5/50     |  250 |
|        |---------------+----------------------+--------|
|        |техніки    |     5/40     |  200 |
|----------------------------------------------------------------|
|Всього                           750 |
|----------------------------------------------------------------|
|3. Виготовлення |інженери    |    10/50     |  500 |
|технічної    |---------------+----------------------+--------|
|документації для|техніки    |    10/40     |  400 |
|складання    |---------------+----------------------+--------|
|державних актів |оператор ЕОМ  |     8/35     |  280 |
|----------------------------------------------------------------|
|Всього                          1180 |
|----------------------------------------------------------------|
|Базова вартість - разом                  2910 |
|----------------------------------------------------------------|
|4. Складання  |техніки    |    1.7/40    | 68  |
|державних актів |---------------+----------------------+--------|
|на право приват-|оператор ЕОМ  |    0.5/35    | 17  |
|ної власності на|        |           |    |
|землю (1 шт.)  |        |           |    |
|----------------------------------------------------------------|
|Всього                          85  |
------------------------------------------------------------------
Примітка. До базової вартості вводяться коефіцієнти залежно від
площі землекористування та кількості приватних формувань.
       Коефіцієнти за площу землекористування
 
------------------------------------------------------------------
|Площа, тис. га    |  до 2.0  |  2.0-3.0  | більше 3.0 |
|---------------------+------------+--------------+--------------|
|значення коефіцієнта |   0.8  |   1.0   |   1.2   |
------------------------------------------------------------------
   Коефіцієнти за кількістю створюваних приватних формувань
 
------------------------------------------------------------------
|Кількість приватних |  1  |  2  |  3  |  більше 3 |
|формувань      |     |     |     |       |
|--------------------+---------+---------+---------+-------------|
|значення коефіцієнта|  0.8  |  1.0  |  1.2  |   1.3   |
------------------------------------------------------------------
                             Додаток 4
                    Затверджено
                    наказом Держкомзему України
                    від 30 грудня 1999 р. N 130
              Рекомендації
  щодо створення поблизу населених пунктів із земель запасу та
  резервного фонду громадських пасовищ для випасання худоби
           1. Загальні положення
   1.1. Рекомендації щодо створення поблизу населених пунктів із
земель запасу та резервного фонду громадських  пасовищ  для
випасання  худоби  (далі  -  громадських пасовищ) розроблено
відповідно до Указу Президента України від 3 грудня 1999 р.
N 1529 ( 1529/99 ) "Про невідкладні заходи щодо прискорення
реформування аграрного сектора економіки".
   1.2. Рекомендації встановлюють порядок створення громадських
пасовищ за рахунок земель запасу та резервного фонду.
       2. Порядок створення громадських пасовищ
   2.1. Громадяни, які виявили бажання здійснювати випас своєї
худоби на громадських пасовищах, подають заяви до сільської,
селищної, міської, районної у містах ради із зазначенням виду і
кількості тварин та бажаного місцезнаходження пасовища.
   2.2. Сільська, селищна, міська, районна у містах рада або її
виконавчий орган у дводенний термін розглядає заяви і доручає
місцевому державному органу земельних ресурсів внести пропозиції
щодо формування громадських пасовищ.
   2.3. Місцевий  державний  орган  земельних  ресурсів  у
двадцятиденний  термін  вносить  пропозиції  щодо  формування
громадських пасовищ та перенесення їх меж в натуру (на місцевість)
на    підставі   проекту   реформування   колективного
сільськогосподарського підприємства або схеми  поділу  земель
колективної власності на земельні частки (паї).
   2.4. Сільська, селищна, міська, районна у містах рада або її
виконавчий  орган в восьмиденний термін приймає рішення про
створення громадських пасовищ на землях запасу або резервного
фонду та надає доручення місцевому державному органу земельних
ресурсів здійснити землевпорядні роботи відповідно до чинного
законодавства.
   2.5. Організація спільного використання громадських пасовищ
громадянами здійснюється через уповноважену особу, яка обирається
об'єднанням цих громадян.
   2.6. Рішення  про відмову громадянам у наданні земельних
ділянок для створення громадських пасовищ, а також залишення без
розгляду заяв більше місяця можуть бути оскаржені в суді.
 
 Начальник Головного
 управління землеустрою                В.О.Леонець
                             Додаток 5
                    Затверджено
                    наказом Держкомзему України
                    від 30 грудня 1999 р. N 130
              Рекомендації
  щодо розширення особистих підсобних господарств за рахунок
   земельних часток (паїв) без створення юридичної особи
           1. Загальні положення
   1.1. Рекомендації  щодо  розширення  особистих  підсобних
господарств за рахунок земельних часток (паїв) без створення
юридичної особи розроблено відповідно до Указу Президента України
від 3 грудня 1999 р. N 1529 ( 1529/99 ) "Про невідкладні заходи
щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки".
   1.2. Рекомендації  встановлюють  порядок оформлення права
власності на землю при розширенні особистих підсобних господарств
за рахунок земельних часток (паїв) без створення юридичної особи.
     2. Порядок оформлення права власності на землю
    при розширенні особистих підсобних господарств за
         рахунок земельних часток (паїв)
   2.1. Громадяни,  які бажають розширити особисті підсобні
господарства за рахунок земельних часток (паїв) без створення
юридичної особи, подають заяви до сільської, селищної, міської,
районної у містах ради.
   2.2. До заяви додається сертифікат на право на земельну
частку (пай).
   2.3. Сільська, селищна, міська, районна у містах рада або її
виконавчий орган у дводенний термін розглядає заяви і доручає
місцевому державному органу земельних ресурсів внести пропозиції
щодо  розширення  особистих підсобних господарств за рахунок
земельних часток (паїв).
   2.4. Місцевий  державний  орган  земельних  ресурсів  у
двадцятиденний термін вносить пропозиції щодо розширення особистих
підсобних господарств за рахунок земельних часток (паїв)  та
перенесення їх меж в натурі (на місцевість) на підставі проекту
реформування колективного сільськогосподарського підприємства або
схеми поділу земель колективної власності на земельні частки
(паї).
   2.5. Сільська, селищна, міська, районна у містах рада або її
виконавчий орган в восьмиденний термін приймає рішення  про
виділення земельної частки або її частини в натурі для ведення
особистого підсобного господарства, без створення юридичної особи.
   2.6. Землевпорядні роботи по виділенню земельної частки або
її частини в натурі для особистого підсобного господарства та
виготовлення державного акта на право приватної власності на землю
виконують державні та інші землевпорядні організації відповідно
до чинного законодавства.
   2.7. Рішення про відмову виділення земельної частки або її
частини  в  натурі  для  розширення  особистого  підсобного
господарства, а також залишення заяви громадянина без розгляду
більше одного місяця можуть бути оскаржені в суді.
 
 Начальник Головного
 управління землеустрою                В.О.Леонець
 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка