Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про координаційну раду облдержадміністрації з питань внутрішньої політики

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

Про координаційну раду облдержадміністрації з питань внутрішньої політики

Розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
від 5 листопада 1998 року N 461

Зареєстровано в Черкаському обласному управлінні юстиції
6 листопада 1998 р. за N 131/358

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації
 від 2 листопада 2000 року N 464

З метою забезпечення системного аналізу суспільно-політичних і соціально-економічних процесів в області, прогнозування їх розвитку, вироблення на цій основі рекомендацій для місцевих органів влади щодо реалізації основних засад внутрішньої політики і враховуючи Указ Президента України від 08.10.98 N 1130/98 "Про Положення про Координаційну раду з питань внутрішньої політики", відповідно до підп. "г" підрозділу 8 пункту 18 Положення про обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію, затвердженого Указом Президента України від 21.08.95 N 760/95:

1. Утворити координаційну раду облдержадміністрації з питань внутрішньої політики та затвердити її персональний склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про координаційну раду облдержадміністрації з питань внутрішньої політики (додаток 2).

 

Голова
державної адміністрації 

 
А. С. Даниленко 

 

Додаток 1
до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
від 5 листопада 1998 р. N 461 
(у редакції розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
від 2 листопада 2000 р. N 464) 

Склад
координаційної ради облдержадміністрації з питань внутрішньої політики

Лук'янець Володимир Лукич 

- голова облдержадміністрації, голова координаційної ради 

Чабан Анатолій Юзефович 

- заступник голови облдержадміністрації, заступник голови координаційної ради 

Терещук Сергій Миколайович 

- заступник голови облдержадміністрації, заступник голови координаційної ради 

Рибак Анатолій Миколайович 

- заступник голови облдержадміністрації, заступник голови координаційної ради 

Фещенко Олена Василівна 

- начальник управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації, секретар координаційної ради 

Артюх Валентина Дмитрівна 

- в. о. начальника головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації 

Багрійчук Володимир Петрович 

- начальник обласного управління Пенсійного фонду України 

Божко Анатолій Олександрович 

- начальник обласного управління статистики 

Головковський Володимир Сергійович 

- головний редактор газети "Черкаський край" 

Горбенко Дмитро Стефанович 

- начальник головного управління економіки облдержадміністрації 

Десятов Тимофій Михайлович 

- начальник управління освіти і науки облдержадміністрації 

Калініченко Михайло Михайлович 

- генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії (за згодою) 

Козленко Іван Григорович 

- начальник управління культури облдержадміністрації 

Костецький Микола Андрійович 

- начальник управління у справах преси та інформації облдержадміністрації 

Кочегаров Олег Дмитрович 

- начальник Управління Міністерства внутрішніх справ України в області 

Кулеша Володимир Олексійович 

- начальник головного фінансового управління облдержадміністрації 

Маловічко Юрій Павлович 

- в. о. начальника головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації 

Лищенко Олексій Костянтинович 

- заступник керівника апарату, начальник організаційного відділу апарату облдержадміністрації 

Назарко Григорій Андрійович 

- в. о. начальника відділу у справах національностей, міграції та релігій облдержадміністрації 

Піньковський Валерій Якович 

- начальник регіонального відділення Фонду державного майна України в області 

Пономаренко Микола Іванович 

- начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами апарату облдержадміністрації 

Ситник Анатолій Павлович 

- начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації 

Тимошенко Микола Іванович 

- начальник управління у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації 

Товстоп'ят Віталій Іванович 

- голова федерації профспілок області (за згодою) 

Хабазня Юрій Андрійович 

- начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації 

Холоденко Микола Миколайович 

- начальника управління з питань молоді, спорту та туризму облдержадміністрації 

Хукаленко Петро Трохимович 

- голова Державної податкової адміністрації в області. 

 

Заступник голови,
керівник апарату
державної адміністрації 

 
 
М. Г. Бондар 

 

Додаток 2
до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
від 5 листопада 1998 р. N 461 

ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду облдержадміністрації з питань внутрішньої політики

1. Координаційна рада з питань внутрішньої політики (далі - координаційна рада) є консультативно-дорадчим органом облдержадміністрації.

2. У своїй діяльності координаційна рада керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, голови облдержадміністрації та цим Положенням.

3. Основними завданнями координаційної ради є:

системний аналіз ситуації в області, прогнозування її розвитку, вироблення на цій основі рекомендацій органам влади;

сприяння координації діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та об'єднань громадян;

опрацювання рекомендацій щодо політичного і правового забезпечення реалізації внутрішньої політики держави;

розгляд і оцінка проектів обласних програм та заходів з питань внутрішньої політики;

розроблення пропозицій щодо фінансування в області пріоритетних напрямів внутрішньої політики, експертиза ефективності використання коштів, що виділяються на цю мету;

аналіз стану додержання законів, указів і розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови облдержадміністрації з питань внутрішньої політики;

організаційне забезпечення реалізації основних засад внутрішньої політики.

4. Координаційна рада має право:

одержувати безоплатно у встановленому порядку від органів виконавчої влади і місцевого самоврядування інформацію, документи, матеріали і статистичні дані з питань, що належать до її компетенції;

утворювати у разі потреби робочі та експертні групи, залучати у встановленому порядку для участі в їх роботі спеціалістів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, наукових установ, а також представників об'єднань громадян;

заслуховувати на своїх засіданнях керівників органів виконавчої влади, державних підприємств, установ і організацій з питань, що належать до її компетенції.

5. Координаційну раду очолює голова облдержадміністрації. Голова ради має трьох заступників.

Працює координаційна рада за планами, що затверджуються головою облдержадміністрації. Члени ради беруть участь в її роботі на громадських засадах.

Засіданнями координаційної ради керує її голова або за його дорученням один із заступників голови ради.

6. Забезпечення поточної роботи координаційної ради здійснює організаційне бюро у складі 7 осіб, яких призначає голова ради із числа членів координаційної ради.

7. Організаційною формою роботи координаційної ради є засідання, які проводяться в міру потреби. Засідання ради є правомочним, якщо на ньому присутня не менш як половина її членів.

8. Рішення координаційної ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради.

9. Рішення координаційної ради оформляються протоколами, які підписує голова ради, і реалізуються шляхом прийняття розпоряджень голови облдержадміністрації та рішень місцевих органів виконавчої влади.

10. Координаційна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення.

 

 Заступник голови
облдержадміністрації,
керівник секретаріату 

 
 
Ю. С. Кононенко 

 

Текст надано Черкаською обласною державною адміністрацією.


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка