Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження описів дипломів доктора наук, кандидата наук, доктора філософії та атестата старшого наукового співробітника

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
         ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 1-02/11 від 29.01.98
   м.Київ
 
 vd980129 vn1-02/11
 
     Про затвердження описів дипломів доктора наук,
     кандидата наук, доктора філософії та атестата
         старшого наукового співробітника
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17
листопада 1997 р. N 1273 ( 1273-97-п ) "Про підвищення ступеня
захисту дипломів доктора та кандидата наук і атестата старшого
наукового    співробітника"   президія   ВАК   України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Затвердити описи дипломів доктора наук, кандидата наук,
доктора філософії та атестата старшого наукового співробітника
згідно зразків,  затверджених  згаданою  постановою  Кабінету
Міністрів України (додаються).
   2. Припинити з 1 березня 1998 р. видачу:
   - дипломів доктора наук, кандидата наук та атестата старшого
наукового співробітника зразків, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 17 березня 1993 р. N 199 ( 199-93-п );
   - дипломів  доктора  філософії,  затверджених  постановою
президії Головної ради ВАК України від 23 вересня 1993 р. N 27/14
"Про затвердження форми і опису диплома доктора філософії".
   Постанову президії Головної ради ВАК України від 23 вересня
1993 р. N 27/14 "Про затвердження форми і опису диплома доктора
філософії" визнати такою, що втратила чинність.
   3. Розпочати з 1 березня 1998 р. видачу дипломів доктора
наук, кандидата наук, доктора філософії та атестата старшого
наукового співробітника  згідно  описів,  затверджених  даною
постановою.
 
 Голова Вищої атестаційної
 комісії України                     М.Панчук
 
 Вчений секретар Вищої атестаційної
 комісії України                      Р.Бойко
                Опис
         диплома доктора (кандидата) наук
   Диплом доктора  (кандидата)  наук  виготовляється  на
спеціальному папері з однаковим малюнком сітки (фону) та водяними
знаками форми граток.
   Диплом доктора наук має зелений колір, диплом кандидата наук
- блакитний колір.
   Диплом доктора (кандидата) наук складається з обкладинки і
вкладного аркуша. Вкладний аркуш має прямокутну форму розміром
210х297 мм, складений в один згин по короткій стороні. Перша
(лицьова) сторона вкладного аркуша заповнена кольоровою сіткою. На
ній розташоване зображення Малого Державного герба України. Нижче
надруковано друкарським способом: "Вища  атестаційна  комісія
України". Внутрішній бік аркуша заповнений кольоровою сіткою. На
лівій та правій половинах аркуша в центрі  силуети  Малого
Державного герба України. На лівому боці (друга сторінка диплома)
розташована нумерована захисна голограма,  нижче  надруковано
друкарським способом "Диплом доктора (кандидата) наук", під ним
вказується серія, шестизначний номер, далі слово "видано", після
якого вказується прізвище, ім'я та по батькові власника диплому.
Нижче зліва розташовано зображення Малого  Державного  герба
України, навколо якого надруковано "Вища атестаційна комісія
України", а справа від нього надруковано "Рішення президії Вищої
атестаційної комісії України від (вказується число, місяць та рік)
року [протокол N (вказується номер протоколу засідання президії
ВАК  України)]. Нижче надруковано друкарським способом слово
"м.Київ". На правому боці аркуша (третя  сторінка  диплома)
надруковано "Вища атестаційна комісія України", нижче - "Рішенням
спеціалізованої вченої ради", далі вказується повна назва установи
та її підпорядкованість. Нижче йде текст "на підставі прилюдного
захисту дисертації", під ним вказується прізвище, ім'я та по
батькові власника диплому, далі йде текст "присуджено науковий
ступінь доктора (кандидата) (вказується назва галузі науки згідно
з переліком галузей науки, з яких може бути присуджений науковий
ступінь, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29
листопада 1997 р. N 1328 ( 1328-97-п ) наук із спеціальності", під
ним  вказується  назва  спеціальності  згідно  з  Переліком
спеціальностей наукових працівників ( z0133-97 ).
   Диплом доктора наук підписує голова  Вищої  атестаційної
комісії та її учений секретар. Диплом завіряється печаткою ВАК.
Під цим вказується серія та шестизначний номер диплому.
   Диплом кандидата наук підписує голова та вчений секретар
спеціалізованої вченої ради, де відбувся захист дисертаційної
роботи. Диплом завіряється печаткою з назвою установи, в якій
створена спеціалізована вчена рада. Під цим вказується серія та
шестизначний номер диплому.
   Обкладинка диплома має форму прямокутника розміром 215х307
мм, складена в один згин по короткій стороні. На лицьовому боці
обкладинки -  тиснений  золотистий  напис:  "Диплом  доктора
(кандидата)  наук".  Всередині обкладинки в місці її згину,
закріплено муарову стрічку для прикріплення вкладного аркуша.
                Опис
      атестата старшого наукового співробітника
   Атестат старшого наукового співробітника виготовляється на
спеціальному папері з однаковим малюнком сітки (фону) та водяними
знаками форми граток.
   Атестат старшого   наукового    співробітника    має
світло-коричневий колір.
   Атестат старшого наукового  співробітника  складається  з
обкладинки і вкладного аркуша. Вкладний аркуш має прямокутну форму
розміром 210х297 мм, складений в один згин по короткій стороні.
Перша (лицьова) сторона вкладного аркуша заповнена кольоровою
сіткою. На ній розташоване зображення Малого державного герба
України. Нижче надруковано друкарським способом: "Вища атестаційна
комісія України". Внутрішній бік аркуша заповнений кольоровою
сіткою. На лівій та правій половинах аркуша в центрі силуети
Малого Державного герба України. На лівому боці (друга сторінка
диплома)  розташована  нумерована  захисна  голограма,  нижче
надруковано друкарським способом "Атестат старшого  наукового
співробітника", під ним вказується серія, шестизначний номер, далі
слово "видано", після якого вказується прізвище, ім'я та по
батькові власника атестату. Нижче зліва розташовано зображення
Малого Державного герба України, навколо якого надруковано "Вища
атестаційна  комісія  України". Нижче надруковано друкарським
способом слово "м.Київ". На правому боці аркуша (третя сторінка
диплома) надруковано "Вища атестаційна комісія України", нижче
"Рішенням Вищої атестаційної комісії України від (вказується
число, місяць та рік) року [протокол N (вказується номер протоколу
засідання президії ВАК України)] на підставі рішення вченої ради",
далі вказується повна назва установи та її підпорядкованість.
Нижче вказується прізвище, ім'я та по батькові власника атестата,
далі  йде  текст "присвоєно вчене звання старшого наукового
співробітника за спеціальності", під  ним  вказується  назва
спеціальності  згідно  з  Переліком  спеціальностей  наукових
працівників ( z0133-97 ).
   Атестат старшого наукового співробітника підписує  голова
Вищої  атестаційної  комісії та її учений секретар. Атестат
завіряється печаткою ВАК. Під цим вказується серія та шестизначний
номер атестата.
   Обкладинка атестата має форму прямокутника розміром 215х307
мм, складена в один згин по короткій стороні. На лицьовому боці
обкладинки  -  тиснений  золотистий напис: "Атестат старшого
наукового співробітника". Всередині обкладинки в місці її згину,
закріплено муарову стрічку для прикріплення вкладного аркуша.
                Опис
          диплома доктора філософії
   Диплом доктора філософії виготовляється  на  спеціальному
папері з однаковим малюнком сітки (фону) та водяними знаками форми
граток.
   Диплом доктора філософії має світло-фіолетовий колір.
   Диплом доктора філософії складається з обкладинки і вкладного
аркуша. Вкладний аркуш має прямокутну форму розміром 210х297 мм,
складений в один згин по короткій стороні. Перша (лицьова) сторона
вкладного аркуша заповнена кольоровою сіткою. На ній розташоване
зображення Малого Державного герба України. Нижче надруковано
друкарським способом: "Supreme Attestation Commission of Ukraine".
Внутрішній бік аркуша заповнений кольоровою сіткою. На лівій та
правій половинах аркуша в центрі силуети Малого Державного герба
України. На лівому боці (друга сторінка диплома) розташована
нумерована  захисна  голограма, нижче надруковано друкарським
способом "Supreme Attestation Commission of Ukraine". Далі йде
текст "It is hereby certified upon the recommendation of", після
якого вказується повна назва установи та її підпорядкованість,
нижче надруковано слово "that", після якого вказується прізвище,
ім'я та по батькові власника диплома. Далі йде текст "was admitted
to the degree of Philosophy Doctor (Ph.D., (вказується назва
галузі науки згідно з переліком галузей науки, з яких може бути
присуджений науковий ступінь, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 29 листопада 1997 р. N 1328 ( 1328-97-п ))",
нижче розташоване слово "speciality", після якого вказується назва
спеціальності  згідно  з  Переліком  спеціальностей  наукових
працівників ( z0133-97 ). Під ним вказується серія, шестизначний
номер, далі слово "Kyiv". На правому боці аркуша (третя сторінка
диплома) надруковано "in recognition of his/her proficience in the
general and special studies and research, which was conferred on
him/her by the above-mentioned institution" Нижче йде текст
"Issued on", після якого вказується число, місяць та рік рішення
президії Вищої атестаційної комісії України, далі йде текст "and
sealed by the Supreme Attestation Commission of Ukraine, Kyiv,
Ukraine".
   Диплом доктора філософії підписує голова Вищої атестаційної
комісії та її учений секретар. Диплом завіряється печаткою ВАК.
Під цим вказується серія та шестизначний номер диплома.
   Обкладинка диплома має форму прямокутника розміром 215х307
мм, складена в один згин по короткій стороні. На лицьовому боці
обкладинки -  тиснений  золотистий  напис:  "Диплом  доктора
(кандидата)  наук".  Всередині обкладинки в місці її згину,
закріплено муарову стрічку для прикріплення вкладного аркушу.
 
 "Бюлетень ВАК України", N 1, 1998
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.33572
EUR29.33536
RUB0.40836
PLN6.81204
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка