Законы Украины

Новости Партнеров
 

Правила добровільного страхування транспортних засобів /КАСКО/

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


    КОМІТЕТ У СПРАВАХ НАГЛЯДУ ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Укрстрахнаглядом
                   25.03.1997 N 19-1
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Президент ВАТ Українська
                   страхова компанія
                   "Гарант-АВТО"
                   Ю.О.Лахно
 
               ПРАВИЛА
     добровільного страхування транспортних засобів
               /КАСКО/


 
           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   1.1. Українська страхова компанія "Гарант-АВТО" (надалі -
Страховик) на умовах цих Правил проводить добровільне страхування
автомобілів, автобусів, самохідних машин, що сконструйовані на
шасі  автомобілів,  мотоциклів усіх типів, марок і моделей,
причепів, напівпричепів і мотоколясок, а також колісних тракторів
(надалі - транспортні засоби).
   1.2. Правила розроблені відповідно до вимог Закону України
"Про страхування" ( 85/96-вр ) та інших законодавчих актів України
і поширюються на резидентів і нерезидентів.
   1.3. Договір страхування (страховий поліс) укладається з
фізичними або юридичними особами (надалі - Страхувальники) при
пред'явленні  ними  документів,  що  необхідні  для внесення
достовірних даних у поліс.
   1.4. Об'єкт страхування: майнові інтереси Страхувальника, що
не суперечать законодавству України, пов'язані з володінням,
користуванням і розпорядженням транспортним засобом, який пройшов
реєстрацію в ДАІ і належить йому на правах власності, повного
господарського володіння, оперативного управління або на інших
законних підставах (договір оренди, лізингу, доручення тощо).
       2. СТРАХОВІ РИЗИКИ І СТРАХОВІ ВИПАДКИ
   2.1. Страховий ризик - це ймовірне пошкодження, знищення або
викрадення транспортного засобу Страхувальника.
   2.2. До страхових випадків відносяться:
   2.2.1. Пошкодження чи знищення транспортного засобу або його
частин  (у  т. ч.  фар,   дзеркал,   стекол)  внаслідок
дорожньо-транспортної пригоди.
   2.2.2. Викрадення транспортного засобу; крадіжка, пошкодження
або знищення його частин, деталей, приладів і приладдя, що
викликані навмисними  діями третіх осіб у  будь-якому місці
знаходження транспортного засобу.
   2.2.3. Пошкодження  або  знищення  транспортного  засобу
внаслідок стихійного лиха (повінь, буря, ураган, смерч, цунамі,
шторм, злива, град, обвал, лавина, оповзень, вихід підгрунтових
вод, паводок, сель, удар блискавки, осідання грунту), падіння
дерев та інших предметів, нападу тварин, а також пожежі чи
самозаймання транспортного засобу.
      3. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.
             СТРАХОВІ СУМИ
   3.1. Страхування може бути здійснене на підставі одного,
декількох чи усіх підпунктів пункту 2.2 цих Правил.
   3.2. Термін дії договору страхування: від двох тижнів до
одного року.
   3.3. Страхувальники  згідно  з  укладеними  договорами
страхування мають право вносити платежі лише валютою України, а
страхувальник-нерезидент - іноземною вільно конвертованою валютою
або  валютою  України  у  випадках,  передбачених  чинним
законодавством.
   3.4. На страхування  приймається  транспортний  засіб  у
непошкодженому стані, що пройшов техогляд в установлений термін і
не застрахований в інших страхових компаніях за тими ж видами
ризиків.
   При первинному страхуванні транспортного засобу згідно з
умовами пп. 2.2.2 вартістю, еквівалентною 10000 та більше доларів
США (за курсом Національного банку на момент укладання договору
страхування), від викрадення, необхідна наявність встановленого на
транспортному засобі пристрою проти викрадення.
   На страхування КАСКО не приймаються транспортні засоби, що
знаходяться в експлуатації понад 9 років (якщо інше не передбачено
договором  страхування), а  також такі,  що мають  серйозні
пошкодження і значну корозію за оцінкою Страховика.
   3.5. Транспортний засіб може бути застрахований:
   3.5.1. На повну вартість. При цьому страхова сума дорівнює
дійсній вартості транспортного засобу. Якщо заявлена Страховиком
вартість викличе сумнів у Страховика, він має право вимагати
документ, що підтверджує її достовірність.
   3.5.2. На суму в частці від повної вартості (але не менше
1/10 дійсної вартості). У цьому разі Страховик бере на себе
зобов'язання відшкодувати збитки пропорційно відношенню страхової
суми до дійсної вартості транспортного засобу.
   3.5.3. Із застосуванням "системи першого ризику".
   Суттю цієї системи є: повна виплата збитків в межах страхової
суми, незалежно від того, яку частину від дійсної вартості складає
страхова сума. Тобто в цьому випадку принцип пропорційності (див.
п. 3.5.2) не діє.  Дія договору страхування, укладеного із
застосуванням цієї системи, розповсюджується  тільки на один
(перший) страховий випадок.
   3.6. Страхова сума по транспортних засобах, що взяті в оренду
(напрокат) або в лізинг, не може перевищувати розміру, в якому
Страхувальник несе відповідальність перед орендодавцем.
   3.7. Договір страхування може бути укладений тільки за умови
власної участі Страхувальника у відшкодуванні збитків з безумовною
франшизою (розрахованою відносно розміру страхової суми), розмір
якої  визначається  залежно  від умов  страхування  і  типу
транспортного засобу:
   3.7.1. У разі страхових випадків, визначених у пп. 2.2.2 цих
Правил (виключаючи викрадення транспортного засобу) та 2.2.3 цих
Правил, безумовна франшиза складає 0,2 % страхової суми для
легкових автомобілів  і мотоциклів та 1,0 %  для вантажних
автомобілів, автобусів, причепів і інших транспортних засобів,
якщо інше не передбачено договором страхування.
   3.7.2. У разі страхових випадків, визначених у пп. 2.2.1 цих
Правил, за наявності повної чи часткової вини водія застрахованого
транспортного  засобу, якщо  інше  не передбачено  договором
страхування, безумовна франшиза складає 1,0 % страхової суми для
легкових автомобілів  і мотоциклів та 2,0 %  для вантажних
автомобілів, автобусів, причепів і інших транспортних засобів; без
наявності вини у вчиненні ДТП - 0,2 % та 1,0 % відповідно.
   3.7.3. На випадок викрадення транспортних засобів, якщо інше
не  передбачено  договором  страхування,  безумовна  франшиза
встановлюється у таких розмірах:
   а) 2,5 % - для вантажних автомобілів, автобусів, причепів та
інших транспортних засобів (крім зазначених у п/п в) і д)
виробництва СНД;
   б) 5,0 % - для вантажних автомобілів, автобусів, причепів та
інших транспортних засобів (крім зазначених у п/п г) і д)
іноземного виробництва;
   в) 5,0 % - для легкових автомобілів, мікроавтобусів та
мотоциклів виробництва СНД;
   г) 10,0 % - для легкових автомобілів, мікроавтобусів та
мотоциклів іноземного виробництва (крім перелічених у підпункті
д);
   д) 15,0 % - для ВАЗ-2108, 2109, 2110 та джипів іноземного
виробництва.
   3.8. Безумовна  франшиза  вираховується  з  кожної  суми
відшкодування збитків.
   3.9. За бажанням Страхувальника окрім безумовної франшизи
може бути заявлена умовна франшиза, але за розміром не більше
4,0 % страхової суми. У такому разі страхова премія сплачується у
зменшеному розмірі: кожний 1,0 % умовної франшизи знижує платежі
за страхування КАСКО на 5,0 %.
   При цьому збитки, завдані транспортному засобу та додатковому
устаткуванню, не відшкодовуються, якщо їхній розмір менший за
встановлену суму умовної та безумовної франшизи, і відшкодовуються
у повному обсязі за вирахуванням безумовної франшизи, якщо їхній
розмір більше за цю суму.
   Приклад: Транспортний  засіб  застраховано  від будь-яких
ризиків на суму 10000 грн., безумовна франшиза встановлена 0,2 %,
що складає 20 грн. Якщо збитки складуть 20 грн., то страхове
відшкодування не виплачується, якщо ж 23 грн., то виплачується (23
- 20) грн., тобто 3 грн.
   3.10. При страхуванні транспортних засобів Страхувальнику, за
згодою зі Страховиком, надається право укладати договір за умови
відшкодування збитків без урахування знижки на знос частин,
деталей і  приладдя, що  підлягають заміні у разі  їхнього
пошкодження або знищення, зі сплатою додаткового платежу до тарифу
КАСКО, залежно від терміну експлуатації транспортного засобу:
   а) від 1 року до 3-х років - 5 %;
   б) від 3-х років до 5-ти - 10 %;
   в) від 5-ти років до 7-и - 25 %;
   г) від 7-и років до 9-ти - 30 %.
   3.11. При  страхуванні  групи  транспортних   засобів
Страхувальнику, за згодою зі Страховиком, може бути надано знижку
до страхового тарифу залежно від кількості транспортних засобів у
групі, а саме:
   а) від 5 одиниць до 10 одиниць - 10 %;
   б) від 10 одиниць до 20 одиниць - 15 %;
   в) від 20 одиниць до 30 одиниць - 20 %.
   3.12. Місце дії договору страхування:
   При страхуванні транспортних засобів (крім самохідних машин,
що сконструйовані на шасі автомобілів, та колісних тракторів)
відшкодовуються збитки, що виникли внаслідок страхових випадків за
пп. 2.2.1, 2.2.3 цих Правил на території всієї Європи, а за пп.
2.2.2 цих Правил - на території України, якщо інше не передбачено
договором страхування.
   Усі збитки, які пов'язані зі страхуванням самохідних машин,
що сконструйовані на шасі автомобілів, та колісних тракторів
відшкодовуються у разі настання страхових випадків на території
України.
   4. ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
   4.1. До страхових випадків  не  відносяться  і  виплати
страхового  відшкодування  не  провадяться у разі викрадення
транспортного засобу або крадіжці його окремих частин і деталей, а
також при знищенні чи пошкодженні його внаслідок:
   4.1.1. Умисних дій Страхувальника або його довірених осіб.
   4.1.2. Гниття, корозії та інших природних хімічних процесів
матеріалів, що використовуються у транспортному засобі, через
зберігання у несприятливих умовах.
   4.1.3. Обробки теплом, вогнем чи іншим термічним впливом на
транспортний засіб (сушіння, зварювання, гаряча обробка та інше).
   4.1.4. Використання Страхувальником транспортного засобу в
аварійному  стані (визначення технічного стану та обладнання
транспортних засобів згідно з п. 31 Правил дорожнього руху
( 1094-93-п ), далі - ПДР).
   4.1.5. Управління транспортним засобом особою, яка не має
посвідчення водія та/або перебуває у стані алкогольного сп'яніння,
під впливом наркотичних чи токсичних речовин.
   4.1.6. Непідкорення  владі  (втеча  з  місця  пригоди,
переслідування працівниками ДАІ), вчинення кримінально-карних дій,
крім дій, що пов'язані з порушенням ПДР ( 1094-93-п ).
   4.1.7. Перевезення його морським, залізничним та  іншими
видами транспорту.
   4.1.8. Буксирування застрахованого транспортного засобу іншим
транспортним засобом або буксирування іншого транспортного засобу
застрахованим транспортним засобом.
   4.1.9. Участі у спортивних змаганнях.
   4.1.10. Використання транспортного засобу для  навчальної
їзди.
   4.2. До  страхових  випадків  не  відноситься захоплення
транспортного засобу третіми особами, які добровільно допущені
власником чи його дорученою особою в салон, чи при використанні
транспортного засобу як таксі (якщо це не обумовлено у договорі
страхування - "транспортний засіб - таксі").
   4.3. Страховик  не  приймає  на  страхування відновлення
втраченої вартості транспортного засобу, а також не відшкодовує
збитки за пошкодження (знищення) автошин, крадіжку інструментів та
коліс, що входять у комплектність транспортного засобу.
   4.4. Страховик не  приймає  на  страхування  багаж,  що
перевозиться застрахованим транспортним засобом.
   4.5. Цими правилами не передбачається відшкодування збитків
Страхувальнику внаслідок:
   4.5.1. Військових дій, громадських заворушень.
   4.5.2. Захвату, конфіскації, арешту, що проведені цивільною
чи військовою владою.
   4.5.3. Радіоактивного зараження, внаслідок якого неможлива
експлуатація транспортного засобу.
   4.5.4. Вибуху внаслідок перевезення, зберігання боєприпасів,
вибухових речовин.
   4.5.5. Пожежі з причини порушення правил техніки безпеки під
час користування пальними рідинами.
      5. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
   5.1. Договір страхування може укладати будь-яка фізична або
юридична особа на користь власника чи будь-якої іншої особи, яка
використовує транспортний засіб на законних підставах.
   5.2. Договір страхування може бути укладено із застосуванням
"системи першого ризику" за таких умов:
   - кількість транспортних засобів, що страхуються, не менше
15;
   - парк транспортних засобів має бути однотипним: наприклад,
тільки легкові автомобілі або тільки вантажні автомобілі (у т. ч.
можуть бути й автобуси);
   - страхова сума має складати не менше 70 % від фактичної
ринкової вартості транспортного засобу.
   Невід'ємною  умовою укладання такого  договору є  також
застосування франшизи з дотриманням вимог згідно з п. 3.7 - 3.9
цих Правил, якщо інше не передбачено договором страхування.
   5.3. Договір страхування укладається на підставі письмової
заяви про добровільне страхування. При заповненні бланка заяви
Страхувальнику необхідно відповісти на ряд запитань, на підставі
яких визначається розмір страхового тарифу. Заповнення заяви не
зобов'язує  Страхувальника  продовжувати  укладання  договору
страхування.
   5.4. При укладанні договору страхування Страхувальник надає
Страховику:
   5.4.1. Можливість оглянути об'єкт страхування у світлий час
доби.
   5.4.2. Усі  необхідні  дані  про об'єкт страхування, за
достовірність яких він несе відповідальність.
   5.4.3. Інформацію про договори страхування, що укладені щодо
даного об'єкта страхування з іншими страховими організаціями.
   5.5. Страхувальник має право сплачувати страхові  премії
готівкою або шляхом безготівкових розрахунків.
   5.6. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення
першого страхового платежу, якщо інше не передбачено договором
страхування.
   5.7. У договорі страхування може бути передбачено, зокрема,
що він набирає чинності:
   - з 00 годин доби, що настає за днем надходження обумовленої
страхової премії на рахунок Страховика;
   - з дати, що зазначена в полісі у разі сплати страхової
премії готівкою.
   5.8. При значних темпах інфляції, з метою приведення у
відповідність  суми  страхових  відшкодовувань  з рівнем цін
Страхувальник, за згодою зі Страховиком, має право збільшити
страхову  суму  за  будь-яким пунктом страхування, сплативши
додаткову страхову премію. Збільшення страхової суми та додаткової
страхової  премії  фіксується  у графі "Доповнення і зміни"
страхового поліса та у заяві на страхування.
   Приклад. На період з 1 січня по 31 грудня був укладений
договір страхування на таких умовах: страхова сума розміром 20000
грн., страховий тариф - 10 %, страхова премія - 2000 грн. У
вересні у зв'язку з інфляцією Страхувальник написав заяву про
збільшення страхової суми до 40000 грн. Доплата на залишок періоду
страхування становить:
    (40000-20000)х4
   --------------------- х10%=667грн.
       12
   5.9. Страховик залишає за собою право  відмовитися  від
прийняття ризику на страхування без пояснення причин відмови.
          6. СТРАХОВІ ПРЕМІЇ (ПЛАТЕЖІ)
   6.1. Страхова премія визначається залежно від:
   6.1.1. Страхової суми, вибраних Страхувальником страхових
випадків, ряду чинників, що впливають на рівень ризику виникнення
страхового випадку (місця та умов зберігання, марки (моделі)
транспортного засобу, року випуску; стажу водія (якщо водіїв
декілька, то кожного з них); наявності охоронної сигналізації та
протиугінних пристроїв (з урахуванням чи без урахування зносу).
   6.1.2. Терміну страхування і розміру умовної франшизи у
будь-якому випадку.
   6.2. Тарифи визначаються Страховиком.
   6.3. Страхову премію за договором страхування, що укладений
на один рік, Страхувальник, за згодою зі Страховиком, має право
внести як одноразово, так і шляхом поетапної оплати згідно з
обумовленим в договорі страхування графіком внесення платежів.


          7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
   7.1. Страховик зобов'язаний:
   7.1.1. Ознайомити  Страхувальника  з умовами і Правилами
страхування.
   7.1.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане йому
відомо про настання страхового випадку, вжити заходів  щодо
оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати
страхового відшкодування Страхувальнику.
   7.1.3. Скласти страховий акт протягом семи робочих днів після
отримання усіх необхідних документів.
   7.1.4. При настанні страхового випадку виплатити страхове
відшкодування Страхувальнику у порядку  та  на  умовах,  що
передбачені цими Правилами та договором страхування.
   7.1.5. При  порушенні  термінів  виплати   страхового
відшкодування  сплачувати  Страхувальнику  пеню,  розмір якої
визначається умовами договору страхування.
   7.1.6. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при
настанні страхового випадку щодо запобігання  або  зменшення
збитків, якщо це передбачено договором страхування.
   7.1.7. За заявою Страхувальника у разі  здійснення  ним
заходів,  що  зменшили ризик, або збільшення вартості майна
переукласти з ним договір страхування.
   7.1.8. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його
майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством
України.
   Умовами договору страхування можуть бути передбачені також
інші обов'язки Страховика.
   7.2. Страхувальник зобов'язаний:
   7.2.1. Сплачувати Страховику страхову премію за прийняті на
страхування страхові ризики у розмірах і терміни, передбачені
договором страхування.
   7.2.2. При укладанні договору страхування надати Страховикові
інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне
значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його
про будь-яку зміну страхового ризику.
   7.2.3. Повідомити  Страховика  про  інші  діючі договори
страхування щодо цього об'єкта страхування.
   7.2.4. При настанні страхового випадку протягом двох робочих
днів (якщо цьому не перешкоджали об'єктивні причини) повідомити
про те, що сталося, Страховика. Письмовий опис обставин страхового
випадку має бути наданий Страховику не пізніше 7 днів.
   7.2.5. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків,
завданих внаслідок настання страхового випадку, і негайно заявити
про подію у відповідні державні органи (органи внутрішніх справ,
лікувальний заклад та інші).
   Умовами договору страхування можуть бути передбачені також
інші обов'язки Страхувальника, і зокрема:
   - не страхувати одні й ті ж ризики одночасно в інших
страхових організаціях, а також надавати інформацію про договори
страхування, що укладалися з іншими страховими компаніями та
відносяться до об'єкта страхування;
   - ставитися  до застрахованого транспортного засобу так,
нібито він не був застрахований, аніяким чином не посилювати
наслідки страхових випадків, а навпаки, вживати усіх заходів щодо
рятування транспортного засобу;
   - впродовж двох робочих днів письмово повідомити Страховика
про всі зміни у ризику (наприклад: заміна водіїв, які мають
довіреність на керування транспортним засобом, зміна власника
транспортного засобу та інше).
   7.3. Страховик має право:
   7.3.1. Змінювати умови страхування за згодою Страхувальника і
вимагати від Страхувальника сплати додаткових премій при зміні у
ризику після укладання цього договору. У разі, якщо Страхувальник
не погодиться на зміну умов страхування або відмовиться від сплати
додаткової премії, виплати по страхових випадках, якщо вони
стануться  внаслідок  збільшених  ризиків,  будуть  зменшені
пропорційно зростанню ризиків.
   7.3.2. Перевіряти інформацію, яку повідомив Страхувальник, а
також виконання Страхувальником вимог і умов договору.
   7.3.3. Самостійно з'ясовувати причини та обставини страхового
випадку.
   7.3.4. Надсилати запити в компетентні органи та отримувати
додаткові документи, необхідні для складання страхового акта. При
цьому термін складання страхового акта  та  термін  виплати
страхового відшкодування подовжується на період надсилання запитів
і отримання відповідей та додаткових документів.
   7.3.5. Відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо:
   - Страхувальник або особа, на користь якої укладено договір
страхування, здійснив  навмисні дії, спрямовані  на настання
страхового випадку;
   - Страхувальник або інша особа, на користь якої укладено
договір страхування, умисно вчинив злочин,  що  призвів  до
страхового випадку;
   - Страхувальник  подав  Страховикові  свідомо  неправдиві
відомості про об'єкт страхування під час укладання договору;
   - Страхувальник отримав повне відшкодування збитків  від
особи, винної у їх заподіянні;
   - Страхувальник своєчасно не  повідомив  Страховика  про
настання страхового випадку без поважних на це причин або створив
страховикові перешкоди у визначенні обставин, характеру та розміру
збитків;
   - мали місце інші  випадки,  передбачені  законодавством
України.
   У договорі страхування можуть бути передбачені  й  інші
підстави  для  відмови  Страховика  у  виплаті  страхового
відшкодування, якщо це не суперечить законодавству  України,
зокрема,  у разі, коли Страхувальник своєчасно не повідомив
Страховика про зміну власника транспортного засобу.
   7.3.6. Достроково  припинити  дію договору страхування з
обов'язковим письмовим повідомленням про це Страхувальника не
пізніше,  ніж за 30 днів до передбачуваного припинення дії
договору, якщо інше ним не передбачено.
   7.4. Страхувальник має право:
   7.4.1. Звернутися до Страховика для внесення змін у поліс при
заміні власника застрахованого транспортного засобу. У противному
разі страхові відшкодування не виплачуються.
   7.4.2. Призначити будь-яку особу (декількох осіб  -  із
зазначенням процентного співвідношення між ними) для одержання
страхового відшкодування у разі своєї смерті.
   7.4.3. У разі втрати страхового поліса у період дії договору
страхування звернутися до Страховика з письмовою заявою про видачу
дубліката. З моменту видачі дубліката загублений поліс вважається
недійсним.
   7.4.4. Достроково  припинити  дію договору страхування з
обов'язковим письмовим повідомленням про це Страховика не пізніше,
ніж за 30 днів до передбачуваного припинення дії договору, якщо
інше ним не передбачено.
   7.4.5. Оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового
відшкодування судовим порядком.
     8. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ
        СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ
   8.1. Залежно від характеру страхового випадку і обставин його
скоєння настання страхового випадку може бути підтверджене такими
документами:
   - Довідка Державтоінспекції (ДАІ) про ДТП  встановленого
взірця;
   - Довідка станції технічного обслуговування щодо технічного
стану транспортного засобу, окремих його вузлів та агрегатів;
   - Довідки від пожежної служби, гідрометеослужби, слідчих
органів і т. ін.
   8.2. Розмір завданих збитків визначається Страховиком за
участю Страхувальника на підставі:
   - Документа, де визначено перелік знищених, пошкоджених або
викрадених складових частин об'єкта страхування (самого об'єкта в
цілому).
   - Документа, складеного компетентними органами про  час,
обставини і причини знищення, пошкодження або викрадення складових
частин об'єкта страхування (самого об'єкта в цілому).
   - Документа про витрати на компенсацію скоєних збитків.
     9. ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВИПЛАТИ
           СТРАХОВИХ ВІДШКОДУВАНЬ
   9.1. При настанні страхового випадку відшкодуванню підлягають
тільки прямі збитки, виключаючи упущену користь, витрати на оренду
чи наймання іншого транспортного засобу, моральні збитки та інше.
   Сума страхових відшкодувань за один або декілька страхових
випадків не може бути більше за страхову суму, що обумовлена
договором страхування.
   9.2. Страховик виплачує страхове відшкодування протягом трьох
робочих днів після складання страхового акта.
   Страхові  виплати здійснюються  в тій  валюті, у  якій
провадилося страхування, якщо інше не обумовлене додатковою угодою
сторін і не суперечить чинному законодавству України.
   9.3. Розмір  завданих  збитків  визначається на підставі
документів згідно з п. 8.2 цих Правил.
   В документах,  що підтверджують затрати  на відновлення
транспортних засобів, до сплати приймаються тільки ті, у яких ціни
на запасні частини прийняті за рекомендацією Страховика, який
гарантує  Страхувальнику якість запасних  частин за  рахунок
використання таких, що є продукцією тільки визнаних світових
виробників.
   Якщо  Страховик не в  змозі забезпечити  Страхувальника
запасними частинами  на відновлення транспортних  засобів по
страхових зобов'язаннях, то перший сплачує останньому вартість
запасних частин за цінами, означеними в поданих документах.
   Огляд пошкодженого об'єкта страхування провадиться у світлий
час доби.
   9.4. Не включається в кошторис витрат вартість:
   9.4.1. Ремонту  і технічного обслуговування транспортного
засобу, що не викликані настанням страхового випадку.
   9.4.2. Робіт, що пов'язані з переобладнанням транспортного
засобу, ремонтом або заміною його окремих частин, деталей і
приладдя внаслідок їхнього зносу, технічного браку, поломки та
інше.
   9.4.3. Заміни  замість  ремонту тих чи інших вузлів та
агрегатів у зборі через відсутність у ремонтних підприємствах
необхідних запасних частин і деталей для ремонту цих вузлів та
агрегатів.
   9.4.4. Відновлення втрачених експлуатаційних якостей.
   9.4.5. Яка перевищує ціну на запасні частини до транспортних
засобів,  запропонованих  Страховиком,  якщо  Страхувальник
відмовиться від його послуг і придбає запасні частини за більш
високими цінами.
   9.5. Відшкодування збитків  провадиться  за  вирахуванням
амортизаційного зносу запасних частин, що підлягають заміні,
деталей і приладдя, якщо інше не було обумовлено при укладанні
договору страхування.
   Приклад. Транспортний засіб застрахований на випадок ДТП з
урахуванням зносу. Термін експлуатації цього транспортного засобу
- п'ять років. Внаслідок ДТП необхідно зробити заміну крила
транспортного засобу. Нове крило коштує дорожче, ніж те крило, що
було в експлуатації 5 років. Різниця між цими сумами Страховиком
відшкодовуватися не буде. Страховик відшкодує вартість старого
крила. Різницю між вартістю старого і нового крила, а також
надбавку за ремонт Страхувальник відшкодовуватиме за свій рахунок.
   9.6. Розмір збитків визначається:
   9.6.1. Розміром страхової суми в разі знищення чи викрадення
транспортного засобу.
   9.6.2. Різницею між страховою сумою і вартістю транспортного
засобу, що визначається експертом, з урахуванням знецінювання
внаслідок страхового випадку при пошкодженні транспортного засобу.
   9.6.3. Витратами  на  рятування  транспортного  засобу і
приведення його у порядок у зв'язку з настанням страхового
випадку.
   9.7. При частковому страхуванні відшкодування за пп. 2.2 цих
Правил виплачується Страховиком в тій же пропорції від розмірів
фактичних збитків.
   Приклад: Якщо  транспортний  засіб  вартістю  5000  грн.
застраховано від будь-яких ризиків на суму 50 % від повної
вартості, і внаслідок страхової події збитки складуть 1000 грн.,
то Страховик відшкодовує також тільки половину збитків, тобто 500
грн.
   9.8. Для одержання страхового відшкодування Страхувальник
(або особа, яка представляє його інтереси) повинен представити
заяву про виплату страхового відшкодування.
   9.9. Розмір збитків визначається з урахуванням  цін  на
трудовитрати,  які  діють  на сервісних центрах чи станціях
технічного обслуговування (СТО).
   Вибір  сервісної  станції  Страхувальник  зобов'язаний
узгоджувати із Страховиком, у противному разі Страховик має право
переглянути і змінити розмір відшкодування.
   Пошкоджені при страховому випадку запасні частини та деталі
транспортного засобу, заміна яких оплачена при відшкодуванні
збитків, повинні бути передані Страховику.
   При настанні  страхових випадків за межами  України та
необхідності здійснення ремонту на місці ДТП, Страховик оплачує
рахунки за  використані запасні частини, а  трудовитрати на
відновлення оплачуються, виходячи з розцінок, що діють в Україні.
   9.10. Виплати за пп. 2.2.2 цих Правил провадяться тільки при
порушенні кримінальної справи.
   9.11. У разі викрадення застрахованого транспортного засобу,
при порушенні кримінальної справи виплата провадиться у розмірі
30 % страхового відшкодування, решта - не раніше, ніж через два
місяці по закінченні терміну попереднього розслідування органами
МВС (припинення чи призупинення провадження з даної справи), в
цьому випадку Страхувальнику, в разі його невинності, виплачуються
70 % страхового відшкодування, за винятком обумовленої франшизи. В
усіх інших випадках протиправних дій третіх осіб - виплата
страхового відшкодування провадиться одноразово.
   При  викраденні  застрахованого  транспортного  засобу
Страхувальник має передати Страховику технічний паспорт і повний
комплект оригінальних ключів.
   Після  цього Страхувальник  має здійснити  документальну
передачу права власності, на транспортний засіб від власника до
Страховика.
   9.12. Якщо у період дії договору страхування страхові випадки
виникали  неодноразово,  то  наступні  виплати  страхового
відшкодування провадитимуться з розрахунку зменшеної страхової
суми на розмір сум, що раніше виплачені.
   9.13. Страховик, який виплатив страхове відшкодування, має
право пред'явити позов до особи, яка винна у заподіянні збитків,
відповідно до чинного законодавства.
   9.14. Страхувальник, який одержав від особи,  винної  у
настанні страхового випадку повне відшкодування збитків, втрачає
право на одержання страхового відшкодування від Страховика. У
разі, якщо збитки відшкодовано частково, страхове відшкодування
виплачується Страховиком з  урахуванням  суми,  що  одержана
Страхувальником від особи, яка заподіяла збитки.
   9.15. У разі, якщо Страхувальнику було повернено викрадений
транспортний засіб, він зобов'язаний не пізніше одного місяця
повернути Страховику одержане за нього страхове відшкодування за
вирахуванням витрат на ремонт та приведення його в порядок. У
противному разі Страховик пред'являє  Страхувальнику позов у
порядку, що встановлений чинним законодавством.
   9.16. При страхуванні транспортного засобу на повну вартість,
у разі його повного знищення (коли вартість відновлювального
ремонту перевищує 80 % страхової суми), Страховик виплачує всю
страхову суму по транспортному засобу за вирахуванням безумовної
франшизи.
   Пошкоджений  транспортний  засіб  передається  власником
Страховику після зняття його з обліку в органах ДАІ. Витрати щодо
зняття транспортного засобу з обліку оплачуються Страхувальником.
   9.17. Страхувальнику  при настанні страхового випадку за
рахунок страхового відшкодування в межах страхової суми надається:
   9.17.1. Експертна   оцінка   пошкоджень  застрахованого
транспортного засобу та оформлення відповідного документа.
   9.17.2. Оплата витрат на рятування і доставку транспортного
засобу до найближчої станції технічного обслуговування.
     10. СИСТЕМА ЗНИЖОК ТА НАДБАВОК ("БОНУС-МАЛУС")
   10.1. Страховик при визначенні страхових премій застосовує
систему знижок та надбавок (так звану систему "бонус-малус")
залежно від результатів попереднього страхування. Знижки діють
тільки для транспортних засобів, що страхувалися на повну вартість
та строком страхування не менше одного року.
   10.2. Система "бонус-малус" передбачає визначення розміру
страхового тарифу (див. Додаток - страхові тарифи) залежно від
класу транспортного засобу (усього 14 класів) відповідно до умов,
викладених у пп. 10.3 - 10.8.
   10.3. При укладанні договору страхування вперше транспортному
засобу присвоюється 7 клас, за яким страхова премія вираховується,
виходячи з розміру базового тарифу. розрахованого на рік (100 %).
   Якщо новий транспортний засіб, що приймається на страхування,
куплено замість украденого, йому присвоюється 8 клас.
   При продовженні страхування на  наступний рік Страховик
проводить перегляд класу системи "бонус-малус".
   10.4. Зміни класу по КАСКО проводяться таким чином:
   10.4.1. Клас збільшується, якщо протягом року:
   а) оплачена претензія по ДТП, яка сталася з вини (у тому
числі й часткової) особи, яка керувала транспортним засобом. Кожна
ДТП збільшує клас на одну одиницю;
   б) оплачено дві та  більше  претензій  по  пошкодженням
транспортного засобу, що не пов'язані з ДТП. При цьому, кожна
наступна претензія, починаючи з другої, збільшує клас на одну
одиницю.
   10.4.2. Клас залишається без змін, якщо протягом року:
   а) оплачена одна претензія по пошкодженню транспортного
засобу, не пов'язаного з ДТП;
   б) оплачені претензії по ДТП, які сталися не з вини особи,
яка керувала транспортним засобом.
   10.4.3. Клас зменшується на одну одиницю, якщо протягом року
не оплачено жодної претензії.
   10.5. Знижки  та  надбавки  за  системою  "бонус-малус"
зберігаються за Страхувальником при перенесенні страхування з
одного транспортного засобу на інший протягом страхового періоду
та  при  переході  з  іншої  страхової  компанії, за умови
документального підтвердження відсутності страхових випадків.
   10.6. При перерві  у  страхуванні  знижки  та  надбавки
зберігаються за тим же Страхувальником по тому ж транспортному
засобу протягом одного року.
   10.7. Для Страхувальника - фізичної особи знижки та надбавки
переносяться на новий транспортний засіб, придбаний замість раніше
застрахованого.
   10.8. При зміні власника транспортного засобу, який раніше
було застраховано, одержує початковий клас відповідно до п. 9.3.


       11. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
   11.1. Дія договору страхування припиняється за згодою сторін,
а також у разі:
   11.1.1. Закінчення терміну дії.
   11.1.2. Виконання   Страховиком   зобов'язань   перед
Страхувальником у повному обсязі.
   11.1.3. Несплати  Страхувальником  страхової  премії  у
встановлені  договором терміни, при цьому договір вважається
достроково припиненим у випадку, якщо перша (або чергова) частина
страхової премії не була сплачена за письмовою вимогою Страховика
протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги
Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами договору.
   11.1.4. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи  або
смерті Страхувальника - громадянина чи втрати ним дієздатності, за
винятком випадків, передбачених статтями 21, 22 і 23 Закону
України "Про страхування" ( 85/96-вр ).
   11.1.5. Ліквідації Страховика  у  порядку,  встановленому
законодавством України.
   11.1.6. Прийняття судового рішення про визнання договору
страхування недійсним.
   В інших випадках, передбачених законодавством України, а
також договором страхування.
   11.2. У разі дострокового припинення дії договору:
   а) за вимогою Страхувальника - Страховик повертає  йому
страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії
договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справ (30 %)
та  фактично здійснених виплат страхового відшкодування. При
порушенні  Страховиком  договору  Страхувальнику  повертається
страховий платіж повністю.
   б) за вимогою Страховика -  Страхувальнику  повертаються
повністю сплачені ним страхові платежі, при невиконанні умов
договору Страхувальником йому повертають страхові платежі за час
дії договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи
(30  %)  та  вже  здійснених  страхових  виплат  страхового
відшкодування.
   У розрахунок  беруться повні місяці, що  залишилися до
закінчення терміну дії договору.
   Приклад. На період з 1 січня по 31 грудня було укладено
договір страхування зі сплатою страхової премії розміром 2000 грн.
У березні стався страховий випадок, по якому відшкодовано збиток
розміром 500 грн. 15 березня Страховик одержує від Страхувальника
заяву про дострокове припинення дії Договору страхування. Після 13
квітня Страховик повертає Страхувальнику частину премії розміром:
    0,7х2000х8
   ---------------- -500=433грн.
      12
          12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
   Спори,  що  виникають  відносно  договору  страхування,
вирішуються шляхом переговорів.
   У разі недосягнення згоди справа передається на розгляд
арбітражного суду в порядку, передбаченому чинним законодавством
України.
               13. ІНШЕ
   Питання, що лишились поза межами Правил, регулюються чинним
законодавством України.
       ТЕРМІНИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ПРАВИЛАХ
   1. Договір  страхування  -  це  письмова  угода  між
Страхувальником і Страховиком, згідно з якою Страховик бере на
себе зобов'язання у разі настання страхового випадку виплатити
страхове відшкодування за завданий збиток у межах страхової суми
Страхувальнику чи іншій особі, визначеній Страхувальником, або на
користь  якої  укладено договір страхування, а Страхувальник
зобов'язується сплачувати страхову премію (страхові платежі) у
визначені терміни та виконувати інші умови договору.
   2. Додаткове обладнання - обладнання транспортного засобу
(причепу), що не входять до його комплектації згідно з інструкцією
заводу-виробника (автомобільні приймачі та магнітофони, чохли на
сидіння, додаткове світлове і сигнальне устаткування, допоміжне
устаткування і пристрої, прилади та інше).
   3. Дорожньо-транспортна пригода - це подія, яка сталася за
участю хоча б одного транспортного засобу, що рухався, і призвела
до загибелі або поранення людей чи пошкодження одного або кількох
транспортних засобів, вантажу, доріг, дорожніх чи інших споруд або
майна.
   4. Збитки - ступінь пошкодження застрахованого об'єкта у
грошовому вимірі.
   5. Знижка з платежів - зменшення страхового внеску (на певну
суму чи процент суми) на підставі пільг або умов, що обумовлені в
договорі страхування.
   6. Знижка на знос - зниження вартості пошкоджених деталей
застрахованого транспортного засобу, залежно від терміну його
експлуатації.
   8. Навмисні дії третіх осіб - невипадкові, цілеспрямовані дії
будь-яких осіб, які не беруть участі у страхуванні, що направлені
проти майна Страхувальника.
   9. Пеня - форма покарання у вигляді грошового стягнення, що
застосовується до сторони, яка затримала виконання прийнятого по
договору страхування зобов'язання.
   10. Позов - засіб судового захисту порушеного права або
права, що оспорюється у зв'язку з невиконанням умов договору
страхування.
   11. Складові частини транспортних засобів - це деталі, вузли
та агрегати.
   12. Страховик  -  юридична  особа,  створена  у  формі,
передбаченій Законом  України  "Про господарські  товариства"
( 1576-12 ), яка одержала у встановленому порядку ліцензію на
здійснення страхової діяльності.
   13. Страхувальник - юридична особа або дієздатний громадянин,
який уклав із Страховиком договір страхування.
   14. Страхування - це вид цивільно-правових відносин щодо
захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі
настання певних подій (страхових випадків), визначених договором
страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів,
що формуються шляхом сплати громадянами чи юридичними особами
страхових премій (страхових платежів).
   15. Страховий випадок - подія,  передбачувана  договором
страхування або законодавством, яка відбулась і з настанням якої
виникає обов'язок  Страховика  здійснити  виплату  страхового
відшкодування Страхувальнику.
   16. Страховий поліс - це форма договору страхування, що
видається Страховиком Страхувальнику і містить умови укладеного
договору страхування.
   17. Страховий  ризик  -  певна  подія, на випадок якої
проводиться страхування і яка  має  ознаки  ймовірності  та
випадковості настання.
   18. Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик
відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при
настанні страхового випадку.
   19. Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці
страхової суми за визначений період страхування.
   20. Франшиза - частина збитків, що  не  відшкодовується
Страховиком згідно з договором страхування.


 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка