Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про впорядкування справи обліку та охорони пам"ятників архітектури на території Української РСР

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 24 серпня 1963 р. N 970
                Київ
        Про впорядкування справи обліку та
        охорони пам'ятників архітектури на
          території Української РСР
    ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Постанови
                    Ради Міністрів УРСР
     N 442 ( 442-79-п ) від 06.09.79 
     N 445 ( 445-83-п ) від 25.10.83 
                        Постанови КМ
     N 522 ( 522-95-п ) від 17.07.95 
     N 916 ( 916-96-п ) від 06.08.96 
     N 943 ( 943-96-п ) від 14.08.96 
     N 1421 ( 1421-96-п ) від 28.11.96 
     N 647 ( 647-2000-п ) від 13.04.2000 
     N 864 ( 864-2003-п ) від 04.06.2003 ) 
 
   Рада Міністрів Української РСР відмічає, що в справі обліку,
охорони  і  збереження  пам'ятників архітектури на території
республіки є серйозні недоліки.
   Обстеження, проведені в 1962 році, показали, що до списку
пам'ятників архітектури Української РСР, які перебувають під
державною охороною і на реставрацію яких витрачено державою значні
кошти, внесено чимало старовинних споруд культового призначення,
що не мають визначної наукової, історичної та художньої цінності
або втратили її внаслідок руйнування і перебудов.
   З метою впорядкування справи обліку, охорони і збереження
визначних  пам'ятників  архітектури  УРСР,  більш  доцільного
витрачання  коштів на консерваційні та ремонтно-реставраційні
заходи, Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити список пам'ятників архітектури УРСР, поданий
комісією, створеною у відповідності з постановою Ради Міністрів
УРСР від 29 жовтня 1962 року N 1236 "Про впорядкування справи
обліку, реєстрації та охорони історико-архітектурних пам'ятників
УРСР". (Список додається).
   Зобов'язати виконкоми  місцевих  Рад  депутатів  трудящих
забезпечити, а Держбуд УРСР посилити контроль за належною охороною
і збереженням пам'ятників  архітектури,  суворо  додержуючись
"Положення  про  охорону пам'ятників культури", затвердженого
постановою Ради Міністрів УРСР від 30 грудня 1948 року N 3076
( 3076-48-п ) (ЗП УРСР 1948 р. N 23-24, ст. 91).
   Доручити Держбуду УРСР (т. Андріанову):
   а) продовжувати роботу по дальшому виявленню споруд, які не
мають визначної наукової, історичної та художньої цінності, або
втратили її внаслідок руйнування та перебудов, і подавати Раді
Міністрів УРСР пропозиції про виключення їх із списку пам'ятників
архітектури, що перебувають під державною охороною;
   б) вирішувати у встановленому порядку питання пристосування і
реконструкції пам'ятників архітектури  УРСР  для  практичного
використання.
   2. Зобов'язати виконкоми обласних та Київської міської Рад
депутатів трудящих культові споруди, що не використовуються під
молитовні  будинки, та інші об'єкти, зняті з реєстрації як
пам'ятники архітектури, використати в основному  для  потреб
соціально-культурних і побутових закладів, не залишаючи їх в
безгосподарному стані. Здійснення  робіт  по  перебудові  та
пристосуванню  цих споруд провадити після їх дослідження та
фіксації в обсязі, погодженому з Держбудом УРСР.
   Держбуду УРСР разом з Міністерством культури УРСР протягом
1963-1964 років обстежити і відповідним чином зафіксувати в
документах, фотографіях чи зарисовках видатні твори старовинного
монументального  живопису,  скульптури, а також високохудожню
різьбу, окремі архітектурні зразки і фрагменти в спорудах, що
виключені з списку пам'ятників архітектури, з оплатою цих робіт
згідно з існуючим порядком та вирішити питання про збереження
особливо цінних творів у музеях і спеціальних сховищах.
   3. Пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 28 березня 1956
року N 320 ( 320-56-п ) (ЗП УРСР 1956 р. N 5-6, ст. 40) вважати
таким, що втратив силу.
 
   Голова Ради Міністрів Української РСР       І.Казанець
   Керуючий Справами Ради Міністрів
   Української РСР                    К.Бойко
                    Затверджено
             постановою Ради Міністрів Української РСР
                від 24 серпня 1963 року N 970
               СПИСОК
       пам'ятників архітектури Української РСР,
        що перебувають під охороною держави
 
--------------------------------------------------------------------------
Охо- | N |    Адреса*   |   Найменування   |Дата спо- |Група
рон- |пам'-|          |    пам'ятника    |рудження |пам'-
ний N|ятни-|          |            |пам'ятника|ятни-
пам'-|ка в |          |            |     |ків
ятни-|комп-|          |            |     |щодо
ка  |лексі|          |            |     |їх
   |   |          |            |     |вико-
   |   |          |            |     |рис-
   |   |          |            |     |тан-
   |   |          |            |     |ня**
--------------------------------------------------------------------------
  1             м. Київ
      Вул. Володимирська,  Софійський заповідник
      24
    1     -"-       Софійський собор    1037 р.  "б"
    2     -"-       Дзвіниця        XVIII ст. "б"
    3     -"-       Будинок митрополита   1722 р.  "в"
    4     -"-       Трапезна церква     1722 р.  "в"
    5     -"-       Бурса          XVIII ст. "в"
    6     -"-       Брама Заборовського   1746 р.  "а"
    7     -"-       Південна проїзна башта XVIII ст. "в"
    8     -"-       Братський корпус    1760 р.  "в"
    9     -"-       Мури          XVIII-
                             XIX ст.  "а"
  2    Вул. Січневого    Церква Спаса на     XII ст.  "б"
      повстання, 15     Берестові
  3       -"- 17     Пороховий погріб    1751 р.  "в"
  4       -"- 21     Заповідник Києво-
                 Печерська Лавра
    1     -"-       Успенський собор    1073 р.  "а"
                 (руїни)
    2     -"-       Дзвіниця Успенського  1731 р.  "б"
                 собору
    3     -"-       Троїцька надбрамна   1106 р.  "б"
                 церква
    4     -"-       Келії (корпус N 3)   1720 р.  "в"
    5     -"-       Келії (корпус N 4)   XVI-
                             XVIII ст.
    6     -"-       Ковнірівський корпус  XVIII ст. "в"
                 (N 12)
    7     -"-       Корпус клирошан     1720 р.  "в"
                 (N 20)
    8     -"-       Економічний корпус   1720 р.  "в"
                 (N 7)
    9     -"-       Друкарня (корпус    1720 р.  "в"
                 N 8-9)
    10     -"-       Палітурна (корпус    XVIII ст. "в"
                 N 13)
    11     -"-       Микольська трапезна   XVII-
                 церква (корпус N 25)  XVIII ст. "в"
    12  Вул. Січневого    Церква над економічною 1696 р.  "б"
      повстання, 21     брамою
    13     -"-       Будинок митрополита   1727 р.  "в"
                 (корпус N 2)
    14     -"-       Монастирські мури    1698 р.  "а"
    15     -"-       Онуфріївська башта   1698 р.  "в"
                 (Палатна)
    16     -"-       Башта Івана Кушника   1698 р.  "в"
                 (Часова)
    17     -"-       Малярна башта      1698 р.  "в"
                 (Північна)
    18     -"-       Південна башта     1698 р.  "в"
    19     -"-       Дзвіниця на ближніх   1763 р.  "а"
                 печерах
    20     -"-       Церква Різдва      1696 р.  "в"
    21     -"-       Здвиженська церква   1700 р.  "в"
    22     -"-       Дзвіниця на дальніх   1754 р.  "а"
                 печерах
    23     -"-       Галерея біля церкви   XVIII ст. "а"
                 Різдва
    24     -"-       Зачаттівська церква на XVIII ст. "в"
                 дальніх печерах
    25     -"-       Будинок намісника    1824 р.  "в"
                 (корпус N 1)
    26     -"-       Трапезна        XIX ст.  "б"
    27     -"-       Трапезна        XVII ст.  "в"
    28     -"- 25     Корпус N 42       XIX ст.  "в"
    29     -"-       Корпус N 48       1839 р.  "в"
    30     -"-       Корпус N 49       1810 р.  "в"
    31     -"-       Корпус N 56       1846 р.  "в"
    32     -"-       Галерея на ближніх   1816 р.  "а"
                 печерах
    33     -"-       Ближні печери      XI ст.   "б"
    34     -"-       Галерея на дальніх   1816 р.  "а"
                 печерах
    35     -"-       Дальні печери      XI ст.   "б"
  5       -"-       Воскресенська церква  1696 р.  "в"
  6       -"- 30     Арсенал         1784 р.  "в"
  7       -"- 32     Церква Феодосія     1696 р.  "в"
                 Печерського
  8    Цитадельний пров.,  Васильківська брама   XVIII ст. "а"
          14      Фортеці
  9    Земляний вал     Московська брама    XVIII ст. "а"
                 Фортеці
 10    Вул. Видубецька, 1  Видубецький монастир
    1  Вул. Видубецька, 1  Михайлівська церква   1070 р.  "б"
    2     -"-       Георгіївська церква   1696 р.  "в"
    3     -"-       Трапезна        1696 р.  "в"
    4     -"-       Дзвіниця        XVIII ст. "а"
 11    Вул. Московська, 40  Жилий будинок (дер.)  1820 р.  "в"
 12    Вул. Кірова, 5    Маріїнський палац    1750-
                             1870 рр.  "в"
 13    Вул. Героїв      Трапезна церква Михай- XVIII ст. "в"
      революції, 2     лівського монастиря
 14    Андріївський     Андріївська церква   1747 р.  "б"
      спуск, 23
 15    Червона площа, 2   Братський монастир
    1     -"-       Старий академічний   1703-
                 корпус         1740 рр.  "в"
    2     -"-       Трапезна        XVII ст.  "в"
    3     -"-       Сонячний годинник    XVIII ст. "а"
 16       -"-       Контрактовий будинок  1817 р.  "в"
 17    Вул. Костянтинівсь-  Будинок Петра I     XVIII ст. "в"
      ка, 6
 18    Вул. Георгія     Флорівський монастир
      Лівера, 5
    1     -"-       Вознесенська церква   1722 р.  "д"
    2     -"-       Дзвіниця        1732 р.  "а"
    3     -"-       Трапезна        XVII-
                             XVIII ст. "в"
    4     -"-       Воскресенська церква  XIX ст.  "в"
    5     -"-       Будинок ігумені     1821 р.  "в"
    6     -"-       Жилий будинок (корпус  XIX ст.  "в"
                 N 11)
 19       -"-       Притиско-Микольська   1631 р.  "в"
                 церква
 20  1  Вул. Почайнинська,  Іллінська церква    1692 р.  "б"
      2
    2     -"-       Дзвіниця        XVIII ст. "а"
    3     -"-       Брама та мури      XVIII ст. "а"
 21    Вул. Зелінського, 5 Жилий будинок      1808 р.  "в"
 22       -"-     6 Дзвіниця церкви     1716 р.  "в"
                 Миколи Доброго
 23       -"-     7 Покровська церква    1766 р.  "в"
                 та дзвіниця
 24    Вул. Набережно-Ми-  Церква Миколи      1772 р.  "в"
      кольська, 12     Набережного
 25    Вул. Набережно-Хре-  Жилий будинок      XIX ст.  "в"
      щатицька, 4
 26       -"-       Бурса          1778 р.  "в"
 27    Поштова площа     Поштова станція     1850 р.  "в"
 28    Вул. Героїв Три-   Жилий будинок      XIX ст.  "в"
      пілля, 16       (флігель)
 29    Вул. Щекавицька, 1  Дмитрівська церква   XVIII ст. "в"
 30  1  Вул. Фрунзе, 103   Кирилівська церква   XII ст.  "б"
    2  Вул. Фрунзе, 103   Наріжна башта мурів   XVIII ст. "в"
 31    Набережне шосе    Колона Магдебурського  1802 р.  "а"
                 права
 32    Вул. Володимирська,  Жилий будинок      XIX ст.  "в"
            35
 33       -"-       Золота Брама      XI ст.   "а"
 34       -"-  64    Університет       1837 р.  "в"
 35    Бульвар Шевченка,   Гімназія        1850 р.  "в"
            14
 36       -"-  20    Володимирський собор  1863 р.  "б"
 37    Вул. Леніна, 37    Анатомічний театр    XIX ст.  "в"
 38    Вул. Китаївська, 15  Троїцька церква     1767 р.  "в"
            КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
 39    м. Біла Церква    Торгові ряди      поч. XIX  "в"
                             ст.
 40       -"-       Склади         XVIII ст. "в"
 41       -"-       Миколаївська церква   1702 р.  "в"
 42       -"-       Преображенський собор  1834 р.  "в"
 43       -"-       Дворянське зібрання   поч. XIX  "в"
                 (дер.)         ст.
 44       -"-       Зимовий палац (дер.)  поч. XIX  "в"
                             ст.
 45       -"-       Парк "Олександрія" та  XVIII-
                 паркові споруди     XIX ст.  "б"
 46    м. Богуслав      Троїцька церква     поч. XIX  "в"
                             ст.
 47    м. Васильків     Собор Антонія і     1758 р.  "в"
                 Феодосія
 48       -"-       Миколаївська церква   1792 р.  "в"
 49    м. Переяслав-Хмель-  Вознесенський монастир
      ницький
    1     -"-       Вознесенський собор   1700 р.  "в"
    2     -"-       Дзвіниця        1776 р.  "в"
    3     -"-       Колегіум        XVIII ст. "в"
 50       -"-       Михайлівська церква та 1666 р.  "в"
                 дзвіниця
 51    м. Фастів       Покровська церква    1740 р.  "в"
                 (дер.)
      Білоцерківський
      район
 52    с. Пищики       Трьохсвятительська   1651 р.  "в"
                 церква (дер.)
      Таращанський район
 53    с. Синява       Воскресенська церква  1649 р.  "в"
                 (дер.)
            ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
 
 54    м. Вінниця      Єзуїтський монастир
    1     -"-       Костьол         1617 р.  "в"
    2     -"-       Колегіум        XVII ст.  "в"
    3     -"-       Келії          XVIII ст. "в"
 55    м. Вінниця      Домініканський
                 монастир
    1     -"-       Костьол         1760 р.  "в"
    2     -"-       Келії          XVII ст.  "в"
    3     -"-       Башта та мури      XVII ст.  "в"
 56       -"-       Миколаївська церква   1746 р.  "б"
                 та дзвіниця (дер.)
                 в Старому місті
 57    м. Могилів-Поділь-  Миколаївська церква   1757 р.  "в"
      ський
       м. Тульчин
 58    вул. Леніна      Палац          XVIII ст. "в"
 59    вул. Леонтовича    Палац          1757 р.  "в"
 60    вул. Перемоги     Будинок декабристів   XIX ст.  "в"
 61       -"-       Успенська церква та   1789 р.  "в"
                 дзвіниця
      Барський район
 62    м. Бар        Кармелітський монастир 1531 р.  "в"
 63       -"-       Успенська церква    XVIII ст. "в"
      Гайсинський район
 64    смт Дашів       Михайлівська церква   XVIII ст. "в"
                 (дер.)
      Жмеринський район
 65    смт Шаргород     Комплекс будівель Ми-  XVII-
                 колаївського монасти-  XVIII ст. "в"
                 ря
 66       -"-       Костьол         1595 р.  "в"
 67       -"-       Синагога        1589 р.  "в"
 68    с. Браїлів      Троїцький собор з    1767 р.  "в"
                 келіями
 69    с. Слобода      Богородицька церква   XVIII ст. "в"
      Шаргородська     (дер.)
      Калинівський район
 70    с. Нова Гребля    Михайлівська церква   1861 р.  "в"
      Липовецький район
 71    с. Нападівка     Палац          XVIII ст. "в"
      Могилів-Подільський
      район
 72    с. Кукавка      Церква         1806 р.  "в"
      Немирівський район
 73    смт Немирів      Палац та парк      XIX ст.  "в"
 74    смт Вороновиця    Палац та парк      XVIII ст. "в"
            ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
 
 75    м. Луцьк       Замок
    1     -"-       В'їздова башта     XIV ст.  "б"
    2  м. Луцьк       Башта Свидригайла    XV ст.   "б"
    3     -"-       Владича башта      XV ст.   "б"
    4     -"-       Кріпосні мури      XV ст.   "б"
 76  1     -"-       Костьол бернардинів   1752 р.  "в"
    2     -"-       Келії          1752 р.  "в"
 77       -"-       Монастир єзуїтів
    1     -"-       Костьол         1610 р.  "в"
    2     -"-       Дзвіниця        1539 р.  "а"
    3     -"-       Келії          1610 р.  "в"
 78       -"-       Покровська церква    XIII-
                             XVII ст.  "в"
 79       -"-       Здвиженська церква   1887 р.  "в"
 80       -"-       Монастир домініканів  1752 р.  "в"
 81       -"-       Монастир тринітаріїв  1729 р.  "в"
 82       -"-       Жилий будинок      XVI-
                             XVII ст.  "в"
 83       -"-       Монастир василіанів   1647 р.  "в"
      Володимир-Волинсь-
      кий район
 84  1  м. Володимир-     Успенський собор    1156 р.  "б"
      Волинський      (Мстиславів храм)
    2     -"-       Будинок з дзвіницею   1494 р.  "в"
    3     -"-       Мури з брамами     XVII ст.  "а"
 85       -"-       Василівська церква   XIV-
                             XV ст.   "б"
 86       -"-       Костьол         1752 р.  "в"
 87    с. Бужковичі     Богородицька церква   1766 р.  "в"
                 (дер.)
 88    с. Зимне       Святогорський монастир
    1     -"-       Успенська церква з   1495 р.  "б"
                 печерами
    2     -"-       Оборонні мури з     XV ст.   "а"
                 баштами
    3     -"-       Троїцька церква     1567 р.  "в"
 89    с. Кисилин      Михайлівська церква   1632-
                 та дзвіниця       1677 рр.  "в"
 90    с. Когильне      Михайлівська церква   1729 р.  "в"
                 (дер.)
 91    с. Лудин       Миколаївська церква   1601 р.  "в"
                 (дер.)
 92    с. Мовників      Церква Різдва (дер.)  1713 р.  "в"
 93    с. Низкиничи     Успенська церква та   XVII ст.  "б"
                 дзвіниця
 94    с. Оса        Михайлівська церква   1772 р.  "в"
                 (дер.)
 95    с. Рогожани      Преображенська церква  1751 р.  "в"
                 (дер.)
 96    с. Стара Лішня    Михайлівська церква   1773 р.  "в"
                 (дер.)
 97    с. Туропин      Здвиженська церква   1777 р.  "в"
                 (дер.)
      Горохівський район
 98    м. Берестечко     Троїцький костьол та  1711 р.  "в"
                 дзвіниця
 99       -"-       Каплиця Теклівська   XVII ст.  "а"
 100    с. Борочиче      Миколаївська церква   XVII ст.  "в"
                 (дер.)
 101    с. Вільхівка     Здвиженська церква   1782 р.  "в"
                 (дер.)
 102    с. Квасів       Преображенська церква  1765 р.  "в"
                 (дер.)
 103    с. Кутрів       Георгіївська церква та 1761 р.  "в"
                 дзвіниця (дер.)
 104    с. Несвіч       Михайлівська церква   1771 р.  "в"
                 (дер.)
 105    с. Охлопів      Миколаївська церква   1638 р.  "в"
 106    с. Підбереззя     Зачаттівська церква   XVII ст.  "в"
                 (дер.)
 107    с. Ржищів       Михайлівська церква   1756 р.  "а"
                 (дер.)
      Камінь-Каширський
      район
 108    м. Камінь-Каширсь-  Церква Різдва (дер.)  1723 р.  "в"
      кий
 109    смт Заболоття     Здвиженська церква   1795 р.  "в"
                 (дер.)
 110    с. Верхи       Михайлівська церква   1742 р.  "в"
                 (дер.)
 111    с. Грудки       Михайлівська церква   1775 р.  "в"
                 (дер.)
 112    с. Качин       Успенська церква    1589 р.  "в"
                 (дер.)
 113    с. Михнівка      Стрітенська церква   1642 р.  "в"
                 (дер.)
 114    с. Нуйно       Преображенська церква  1600 р.  "в"
                 (дер.)
 115    с. Тур        Миколаївська церква   1778 р.  "в"
                 (дер.)
      Ківерцівський район
 116  1  смт Олика       Костьол колегіатів   1640 р.  "в"
    2     -"-       Дзвіниця        1650 р.  "а"
    3     -"-       Мури з баштами та    1650 р.  "а"
                 брамами
 117       -"-       Замок          1564 р.  "в"
 118       -"-       Петропавлівський    1450-
                 костьол         1612 рр.  "в"
 119    с. Жидичин      Миколаївська церква   1723 р.  "в"
 120    с. Залісоче      Стрітенська церква   1784 р.  "в"
                 та дзвіниця
 121    с. Карасин      Михайлівська церква   1691 р.  "в"
                 (дер.)
 122    с. Липне       Михайлівська церква   1770 р.  "в"
                 (дер.)
 123    с. Макаревичи     Михайлівська церква   1776 р.  "в"
                 (дер.)
 124    с. Метельне      Покровська церква    1810 р.  "в"
                 (дер.)
 125    с. Піддубці      Покровська церква    1745 р.  "в"
                 (дер.)
 126    с. Старий Чорто-   Костьол         1639 р.  "в"
      рийськ
 127    с. Троянівка     Церква Різдва (дер.)  1772 р.  "в"
 128    с. Четвертня     Преображенська церква  1600 р.  "в"
                 (дер.)
      Ковельський район
 129    с. Доротище      Успенська церква    1769 р.  "в"
 130    с. Дроздні      Михайлівська церква   1710 р.  "в"
 131    с. Мильці       Миколаївський монастир 1542 р.  "в"
      Любомльський район
 132    м. Любомль      Георгіївська церква   1264 р.  "в"
 133       -"-       Костьол та дзвіниця   1412 р.  "в"
 134    смт Луків       Костьол         XVI ст.  "в"
 135       -"-       Парасківська церква та 1723 р.  "в"
                 дзвіниця
 136    с. Згорани      Дмитрівська церква   1674 р.  "в"
                 (дер.)
 137    с. Новосілки     Церква Різдва (дер.)  1676 р.  "в"
 138    с. Радехів      Успенська церква    1701 р.  "в"
 139    с. Штунь       Богословська церква   1777 р.  "в"
      Рожищенський район
 140    смт Голоби      Костьол         1728 р.  "в"
 141    с. Іванівка      Петропавлівська церква 1629 р.  "в"
 142    с. Білосток      Михайлівська церква   1636 р.  "в"
 143    с. Пожарки      Стефанівська церква   1788 р.  "в"
                 (дер.)
 144    с. Сірнички      Лукинська церква    1788 р.  "в"
                 (дер.)
 145    с. Сокіл       Успенська церква    1816 р.  "в"
 146    с. Шепель       Успенська церква    1780 р.  "в"
                 (дер.)
 147    с. Шурин       Михайлівська церква   1661 р.  "в"
                 (дер.)
          ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
 148    м. Дніпропетровськ  Сукняна фабрика     1794 р.  "в"
 149       -"-       Преображенський собор  1835 р.  "в"
 150    м. Нікополь      Церква Різдва в Сули-  1812 р.  "в"
                 цькому
 151    м. Новомосковськ   Троїцький собор (дер.) 1772 р.  "б"
      Криничанський район
 152    с. Миронівка (Семе-  Вознесенська церква   1812 р.  "в"
      нівська с/р)
      Царичанський район
 153  1  с. Китайгород     Миколаївська церква   XVII ст.  "в"
    2     -"-       Успенська церква    XVII ст.  "в"
    3     -"-       Дзвіниця        XVII ст.  "в"
            ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
      Слов'янський район
 154    ст. Святогорськ    Миколаївська церква   XVII ст.  "а"
                 Святогорського мона-
                 стиря
            ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
 
 155    м. Бердичів      Кармелітський монастир
    1     -"-       Костьол з келіями    XVII-
                             XVIII ст. "в"
    2     -"-       Прибрамііий корпус   XVIII ст.
    3     -"-       Кріпосні мури з башта- XVI-    "в"
                 ми та келіями      XVIII ст. "в"
      Ємільчинський район
 156    с. Рясне       Парасківська церква   1771 р.  "в"
                 (дер.)
      Коростенський район
 157    с. Межирічка     Миколаївська церква та 1772 р.  "в"
                 дзвіниця (дер.)
      Овруцький район
 158    м. Овруч       Василівська церква та  XII-
                 монастирські споруди  XX ст.   "б"
      Олевський район
 159    смт Олевськ      Миколаївська церква   1596 р.  "в"
      Попільнянський
      район
 160  1  с. Верхівня      Палац          XVII ст.  "в"
    2-3    -"-       Два флігелі       XVII ст.  "в"
    4     -"-       Костьол         1810 р.  "в"
      Черняхівський район
 161    с. Кам'яний Брід   Здвиженська церква та  XVII ст.  "в"
                 дзвіниця (дер.)
 162    с. Краївщина     Михайлівська церква   1757 р.  "в"
                 (дер.)
            ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
 
 163    м. Ужгород      Замок-фортеця      X-XVI ст. "в"
 164       -"-       Кафедральний собор   1646 р.  "б"
 165       -"-       Резиденція епіскопа   1646 р.  "в"
 166       -"-       Адміністративний буди- 1809 р.  "в"
                 нок
 167       -"-       Будинок лісництва в   XVIII ст. "в"
                 Радванці
 168    м. Мукачеве      Замок "Паланок"     XIV-
                             XV ст.   "в"
 169       -"-       Палац          XVIII ст. "в"
 170       -"-       Каплиця         XVI ст.  "б"
 171  1     -"-       Миколаївська церква   1806 р.  "в"
    2     -"-       Келії          1772 р.  "в"
 172       -"-       Шелестівська церква   1733 р.  "в"
                 (дер.)
      Берегівський район
 173    м. Берегове      Костьол         XV ст.   "в"
 174    м. Виноградів     Костьол францисканів з XIV-
                 келіями         XV ст.   "в"
 175       -"-       Костьол         XV-
                             XVI ст.  "в"
 176       -"-       Палац          XVII ст.  "в"
 177       -"-       Усочанський замок    XV ст.   "а"
 178    смт Королеве     Замок          XIII ст.  "а"
 179    с. Івашковиця     Михайлівська церква   XVIII ст. "в"
                 та дзвіниця (дер.)
 180    с. Локіть       Введенська церква та  1734 р.  "в"
                 дзвіниця (дер.)
 181    с. Новоселиця     Церква та дзвіниця   XVIII ст. "в"
                 (дер.)
 182    с. Четове       Церква (дер.)      XVIII ст. "в"
      Мукачівський район
 183    смт Чинадієве     Замок          XIV-
                             XV ст.   "в"
 184    с. Вільховиця     Церква (дер.)      XVIII ст. "в"
 185    с. Вишній Бистрий   Святодухівська церква  XVIII ст. "в"
                 (дер.)
 186    с. Гукливий      Святодухівська церква
                 та дзвіниця (дер.)   XVIII ст. "в"
 187    с. Канора       Церква (дер.)      XVIII ст. "в"
      Перечинський район
 188    с. Буківцеве     Церква Ганни (дер.)   1792 р.  "в"
 189    с. Вишка       Церква (дер.)      XVIII ст. "в"
 190    с. Горяни       Ротонда         XIII-
                             XV ст.   "б"
 191    с. Гусний       Миколаївська церква   1655 р.  "в"
                 (дер.)
 192    с. Кострина      Покровська церква    1761 р.  "в"
                 (дер.)
 193    с. Лікіцари      Василівська церква   1748 р.  "в"
                 (дер.)
 194    с. Невицьке      Замок-фортеця      XIV ст.  "а"
 195    с. Середнє      Замок-фортеця      XIII ст.  "а"
 196    с. Сухий       Предтечинська церква  1769 р.  "в"
                 (дер.)
 197    с. Струмківка     Костьол         XV ст.   "в"
 198    с. Ужок        Михайлівська церква   XVII ст.  "в"
                 (дер.)
 199    с. Чорноголова    Миколаївська церква   1794 р.  "в"
                 (дер.)
      Тячівський район
 200    м. Тячів       Костьол         XV-
                             XVI ст.  "в"
 201    смт Ясіня       Струківська церква   XVI ст.  "в"
                 (дер.)
 202    с. Діброва      Церква (дер.)      XVIII ст. "в"
 203    с. Ділове       Успенська церква    1750 р.
                 (дер.)
 204    с. Кобилецька     Вознесенська церква та XVIII ст. "в"
      Поляна        дзвіниця (дер.)
 205    с. Колодне      Миколаївська церква   XVI ст.  "б"
                 (дер.)
 206    с. Лазещина      Плетівська церква    XVIII ст. "в"
                 (дер.)
 207    с. Нересниця     Михайлівська церква   XVIII ст. "в"
                 (дер.)
 208    с. Середнє Водяне   Миколаївська церква та 1428 р.  "б"
                 дзвіниця (дер.)
 209       -"-       Церква (дер.)      1776 р.  "в"
      Хустський район
 210    м. Хуст        Руїни замка       XIV ст.  "а"
 211       -"-       Єлізаветинська церква  XIV ст.  "в"
 212    с. Буковець      Введенська церква    XVIII ст. "в"
                 (дер.)
 213    с. Верхній Студений  Миколаївська церква та 1804 р.  "в"
                 дзвіниця (дер.)
 214    с. Данилове      Миколаївська церква та 1779 р.  "в"
                 дзвіниця (дер.)
 215    с. Ізки        Миколаївська церква   XVIII ст. "в"
                 (дер.)
 216    с. Колочава-Горб   Святодухівська церква  XVII ст.  "в"
                 та дзвіниця (дер.)
 217    с. Крайникове     Михайлівська церква   1688 р.  "б"
                 та дзвіниця (дер.)
 218    с. Майдан       Церква (дер.)      XVIII ст. "в"
 219    с. Негровець     Михайлівська церква   XVIII ст. "в"
                 (дер.)
 220    с. Олександрівка   Парасківська церква та XVII ст.  "б"
                 дзвіниця (дер.)
 221    с. Пилипець      Церква Різдва (дер.)  XVIII ст. "в"
 222    с. Присліп      Миколаївська церква та XVIII ст. "в"
                 дзвіниця (дер.)
 223    с. Репинне      Церква (дер.)      XVIII ст. "в"
 224    с. Розтока      Введенська церква    1759 р.  "в"
                 (дер.)
 225    с. Рокити       Миколаївська церква   XVIII ст. "в"
                 (дер.)
 226    с. Середній Студе-  Церква та дзвіниця   XVIII ст. "в"
      ний          (дер.)
 227    с. Сокирниця     Миколаївська церква та XVII ст.  "в"
                 дзвіниця (дер.)
 228    с. Стеблівка     Церква Різдва та дзві- 1643 р.  "в"
                 ниця (дер.)
            ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
      Бердянський район
 229    смт Ногайськ     Троїцька церква в Обі- 1814 р.  "в"
                 точному
          ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
 230    м. Івано-Франківськ  Костьол         XVII ст.  "б"
 231       -"-       Колегія єзуїтів     1742 р.  "в"
 232       -"-       Вірменський костьол   1762 р.  "б"
 233    м. Коломия      Благовіщенська церква  1587 р.  "б"
                 та дзвіниця (дер.)
      Богородчанський
      район
 234  1  смт Богородчани    Костьол         1745 р.  "в"
    2     -"-       Палати духівництва   1762 р.  "в"
 235    смт Ворохта      Церква Різдва (дер.)  XVII ст.  "в"
 236    смт Ділятин      Церква та дзвіниця   XVIII ст. "в"
                 (дер.)
 237    смт Тисмениця     Богородицька церква   1736 р.  "в"
                 (дер.)
 238    с. Дора        Михайлівська церква   XVII ст.  "в"
                 (дер.)
 239    с. Манява       Монастир-скит           "а"
 240    с. Пнів        Замок          XV ст.   "а"
      Галицький район
 241    м. Галич       Церква Різдва      XIII-
                             XVIII ст. "в"
 242  1  м. Рогатин      Церква Різдва      XII ст.  "б"
    2     -"-       Мури з брамами     XIII-
                             XIV ст.  "а"
 243       -"-       Святодухівська церква  XVII ст.  "в"
                 (дер.)
 244       -"-       Костьол         1666 р.  "в"
 245    с. Крилос       Успенська церква    XVI ст.  "в"
 246       -"-       Каплиця         XV ст.   "б"
 247    с. Черче       Церква (дер.)      1733 р.  "в"
 248    с. Шевченкове     Церква Пантелеймона   XIII-
                             XVI ст.  "б"
      Городенківський
      район
 249  1  м. Городенка     Костьол         1760 р.  "в"
    2     -"-       Келії          1760 р.  "в"
 250  1  смт Гвіздець     Костьол Бернардинів   1725 р.  "в"
    2     -"-       Келії          XVIII ст. "в"
    3     -"-       Надбрамна дзвіниця   XVIII ст. "а"
 251    смт Чернелиця     Замок          XVII ст.  "а"
           КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
 
 252  1-4 м. Кіровоград     Казарми Єлізаветинсь-  1754 р.  "в"
                 кої фортеці
 253       -"-       Двірцевий корпус    1848 р.  "в"
 254       -"-       Військове училище    1848 р.  "в"
 255       -"-       Манеж          1848 р.  "в"
 256       -"-       Штабний корпус     1848 р.  "в"
 257       -"-       Жилий будинок (вул.   1800 р.  "в"
                 Володарського, 61)
 258       -"-       Грецька церква     1812 р.  "в"
             КРИМСЬКА ОБЛАСТЬ
 
 259    м. Сімферополь    Палац в Салгірці    поч. XIX  "в"
                             ст.
 260    м. Євпаторія     Мечеть Джума-Джамі   1552 р.  "в"
 261       -"-       Теккіє дервішів (мона- XIV-
                 стир)          XV ст.   "в"
 262       -"-       Турецька баня      XVI ст.  "в"
 263  1     -"-       Велика кенаса      XVIII ст. "в"
    2     -"-       Мала кенаса       XVIII ст. "в"
    3     -"-       Двори з аркадами    XVIII ст. "а"
 264    м. Керч        Церква Івана Предтечі  VIII ст.  "б"
 265       -"-       Мелек-Чесменський кур- IV ст.   "б"
                 ган           до н. е.
 266       -"-       Царський курган     IV ст.   "б"
                             до н. е.
 267       -"-       Фортеця Ені-Кале    1703 р.  "а"
 268    м. Феодосія      Історико-архітектурний
                 заповідник "Генуезька
                 фортеця"
    1     -"-       Башта Климента     1348 р.  "а"
    2     -"-       Башта Криско      XIV ст.  "а"
    3     -"-       Церква Івана Предтечі  1348 р.  "б"
    4     -"-       Церква Івана Богослова XIV ст.  "б"
    5     -"-       Церква Георгія     XIV ст.  "б"
    6     -"-       Церква Стефана     XIII-
                             XIV ст.  "б"
    7     -"-       Стіни фортеці      XIV ст.  "а"
    8     -"-       Докова башта      XIV ст.  "а"
    9     -"-       Турецька баня      XV-
                             XVI ст.  "а"
 269               Міська фортеця
    1     -"-       Стіни фортеці      XIV ст.  "а"
    2     -"-       Башта Костянтина    1382-
                             1448 рр.  "а"
    3     -"-       Башта Фоми       1373 р.  "а"
    4     -"-       Башта Джіовані     1342 р.  "а"
                 ді Скаффа
 270       -"-       Генуезький міст     XIV ст.  "а"
 271       -"-       Церква Сергія      XIV ст.  "б"
 272       -"-       Церква Гаврила та Ми-  1408 р.  "а"
                 хайла
 273       -"-       Церква Георгія     1385 р.  "в"
 274       -"-       Мечеть         1623 р.  "в"
 275    30-й кілометр шосе  Катерининська миля   1786 р.  "а"
      Сімферополь - Фео-
      досія
 276    м. Старий Крим    Мечеть і медрессе    1314 р.  "а"
 277       -"-       Старовинна церква    X-XII ст. "а"
 278       -"-       Комплекс монастиря
                 Сурп-Хач
    1     -"-       Церква         1338 р.  "а"
    2     -"-       Келії          1338 р.  "а"
    3     -"-       Трапезна        1338 р.  "а"
    4     -"-       Фонтани         XIV ст.  "а"
 279    смт Судак       Державний історичний
                 заповідник "Генуезька
                 фортеця"
    1             Дозорна башта      XIV-XV   "а"
                             ст.
    2  смт Судак       Башта Якобо Торсело   1385 р.  "а"
    3     -"-       Передмостове укріплен- 1385-
                 ня           1414 рр.  "а"
    4     -"-       Башта Бернардо Фран-  1414 р.  "а"
                 ко Пагана
    5     -"-       Башта Пасквале Джу-   1392 р.  "а"
                 диче
    6     -"-       Кругла башта      1385-
                             1414 рр.  "а"
    7     -"-       Башта Корадо Чикало   1404 р.  "а"
    8     -"-       Башта Лукині Флеско   1409 р.  "а"
                 Лавані
    9     -"-       Безіменна башта     XIV-
                             XV ст.   "а"
    10     -"-       Башта Джіовані Маріоні 1387 р.  "а"
    11     -"-       Башта Гварко Румбальдо 1394 р.  "а"
    12     -"-       Башта          1385-
                             1414 рр.  "а"
    13     -"-       Башта Фредеріко Астаг- 1386 р.  "а"
                 вера
    14     -"-       Церква дванадцяти апо- XIV ст.  "а"
                 столів
    15     -"-       Кутова башта      XIV-
                             XV ст.   "а"
    16     -"-       Консульська башта    XIV-
                             XV ст.   "а"
    17     -"-       Георгіївська башта   XIV-
                             XV ст.   "а"
    18     -"-       Башта          1375-
                             1414 рр.  "а"
    19     -"-       Старовинний храм    XV ст.   "а"
    20     -"-       Церква з аркадою    до 1322  "б"
                             р.
    21     -"-       Підземна споруда    XIV ст.  "а"
    22     -"-       Складська споруда N 1  1385-
                             1414 рр.  "а"
    23     -"-       Складська споруда N 2  1385-
                             1414 рр.  "а"
      Алуштинський район
 280    м. Алушта       Квадратна башта     VI ст.   "а"
 281       -"-       Кругла башта      VI ст.   "а"
 282    с. Лагерне      Іллінська церква    X-XI ст.  "б"
 283    с. Морське      Башта Чабан-Куле    XIV-
                             XV ст.   "б"
 284    с. Уютне       Церква         X ст.   "б"
      Бахчисарайський
      район
 285    м. Бахчисарай     Ханський палац
    1     -"-       Головний корпус     поч. XVI-
                             XVIII ст. "б"
    2     -"-       Гарем          XVIII ст. "б"
    3     -"-       Графський (світський)  поч. XVI-
                 корпус         XVIII ст. "б"
    4     -"-       Ханська кухня
    5     -"-       Стайневий корпус    XVI-
                             XVIII ст. "в"
    6     -"-       Бібліотечний корпус   XIX ст.  "б"
    7     -"-       Соколина башта     XVIII ст. "б"
    8     -"-       Ханська мечеть     1740-
                             1743 рр.  "б"
    9     -"-       Гробниця "Дюрбе Ди-   1764 р.  "а"
                 ляра-Бикеч"
    10     -"-       Баня "Сари Гюзель"   1533 р.  "б"
    11     -"-       Гробниця "Північне   XVI ст.  "а"
                 Дюрбе"
    12     -"-       Гробниця "Південне   XVII ст.  "а"
                 Дюрбе"
    13     -"-       Надгробна ротонда    XVIII ст. "а"
    14     -"-       Набережна з трьома   XVI ст.  "в"
                 мостами
    15     -"-       Сади і паркові споруди XVI-
                             XVIII ст. "б"
    16     -"-       Катерининська миля   1787 р.  "а"
 286       -"-       Гробниця "Ескі Дюрбе"  XIV ст.  "а"
 287       -"-       Гробниця "Дюрбе Хаджи  1501 р.  "а"
                 Гірея"
 288       -"-       Школа "Зинджирли мед-  1500 р.  "в"
                 рессе"
 289       -"-       Печерний Успенський
                 монастир
    1     -"-       Успенська церква    XV ст.   "б"
    2     -"-       Дзвіниця        XVIII ст. "а"
    3     -"-       Настоятельський буди-  XVIII ст. "в"
                 нок
 290       -"-       Фортеця і печерне міс-
                 то "Чуфут-Кале"
    1     -"-       Мури фортеці з брамою  V-VI ст.  "а"
                 та баштою
    2     -"-       Східний мур фортеці з  XIII-
                 великою брамою     XIV ст.  "а"
    3  м. Бахчисарай     Мур фортеці з малою   XIII-
                 брамою         XIV ст.  "а"
    4     -"-       Гробниця "Дюрбе Джа-  1437 р.  "б"
                 ніке Ханим"
    5     -"-       Караїмська кенаса (ве- XIV ст.  "б"
                 лика)
    6     -"-       Караїмська кенаса (ма- XVIII ст. "б"
                 ла)
    7     -"-       Жилий будинок      XVIII ст. "в"
 291    с. Велике Садове   Кріпосні мури та Сюре- V-VI ст.  "а"
                 ньська башта
 292       -"-       Комплекс фортеці і пе- V-VI та
                 черного міста "Ман-   XIV-
                 гуп-Кале"        XV ст.   "а"
 293    с. Кріпке       Башта "Киз-Куле"    після X  "а"
                             ст.
 294       -"-       Руїни печерного міста  VI ст.   "а"
                 "Ескі-Кермен"
 295    с. Кудріне      Печерна церква "Тепе  V-VI ст.  "а"
                 Кермен"
 296    с. Підгороднє     Гробниця "Дюрбе вели-  XVI ст.  "а"
                 кий восьмигранник"
 297       -"-       Гробниця "Дюрбе малий  XV-
                 восьмигранник"     XVI ст.  "а"
 298       -"-       Гробниця "Дюрбе кубо-  XVI ст.  "а"
                 видне" і "Мембер"
 299       -"-       Гробниця "Старовинне        "а"
                 Дюрбе"
 300    с. Піонерське     Мечеть (руїни)     XIV-XV   "а"
                             ст.
      Білогірський район
 301    м. Білогірськ     Караван-Сарай      XIII-XVI  "а"
                             ст.
 302    с. Тополівка     Парасківська церква   до VIII  "а"
                             ст.
 303    с. Багате       Іллінська церква    X-XIV ст. "б"
      Ленінський район
 304    с. Каменське     Руїни фортеці      XIII ст.  "а"
 305    м. Севастополь    Петропавлівський собор 1848 р.  "в"
 306       -"-       Графська пристань    1846 р.  "в"
 307       -"-       Фортеця Каламіта та   V-XV ст.  "а"
                 Печерний монастир в
                 Інкермані
 308       -"-       Руїни міста Херсонеса  VI-IV ст. "а"
 309    м. Балаклава     Руїни фортеці      XV ст.   "а"
 310    с. Чорноріченське   Чоргунська башта    XV ст.   "а"
 
 
             ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
 
 311    м. Луганськ      Будинок (вул. Юного   XVIII-
                 Спартака, 7)      XIX ст.  "в"
 312    м. Олександрівськ   Садиба
    1     -"-       Головний будинок    1772 р.  "в"
    2-3    -"-       Флігелі         1772 р.  "в"
      Лисичанський район
 313    с. Городище      Покровська церква    1771 р.  "в"
                 (дер.)
 314    с. Михайлівка     Михайлівська церква   1787 р.  "в"
      Ново-Псковський
      район
 315    с. Осинівка      Успенська церква    1802 р.  "в"
            ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
      м. Львів
 316  1  Площа Рози Люксем-  Кафедральний собор з  1360-
      бург         каплицею кампіанів   1480 рр.  "б"
         -"-       Каплиця Боймів     XVI ст.  "б"
 317  2  Вул. Вірменська, 5  Жилий будинок      XVI-
                             XVIII ст. "в"
 318       -"-    7  Вірменський собор та  1363-
                 Дзвіниця        1527 рр.  "б"
 319       -"-    13  Жилий будинок      XVIII ст. "в"
 320       -"-    15      -"-       XVII ст.  "в"
 321       -"-    17      -"-       XVII-
                             XVIII ст. "в"
 322       -"-    20      -"-       XVI ст.  "в"
 323       -"-    23      -"-       XIX ст.  "в"
 324       -"-    25      -"-       XVI ст   "в"
 325       -"-    35      -"-       XVI-
                             XVIII ст. "в"
           Ансамбль площі Ринок
 326  1  Площа Ринок 2     Жилий будинок      XVII ст.  "б"
    2     -"-  3         -"-       1580 р.  "в"
    3     -"-  4         -"-       1589 р.  "б"
    4     -"-  5         -"-       1577 р.  "в"
    5     -"-  6         -"-       1589 р.  "в"
    6     -"-  7         -"-       XVI ст.  "в"
    7     -"-  8         -"-       XVI ст.  "в"
    8     -"-  9         -"-       1680 р.  "в"
    9     -"- 10         -"-       XVI-
                             XVIII ст. "в"
    10     -"- 11         -"-       XIX ст.  "в"
    11     -"- 12         -"-       XVI ст.  "в"
    12     -"- 13         -"-       XVI ст.  "в"
    13     -"- 14         -"-       XVI ст.  "в"
    14     -"- 15         -"-       1606 р.  "в"
    15     -"- 16         -"-       XVI ст.  "в"
    16  Площа Ринок, 17    Жилий будинок      XVI ст.  "в"
    17     -"-  18        -"-       XVI ст.
    18     -"-  19        -"-       XVIII ст. "в"
    19     -"-  20        -"-       XVIII ст. "в"
    20     -"-  21        -"-       XVII ст.  "в"
    21     -"-  23        -"-       XVII ст.  "в"
    22     -"-  24        -"-       XV ст.   "в"
    23     -"-  25        -"-       XVI ст.  "в"
    24     -"-  26        -"-       XV-
                             XVI ст.  "в"
    25     -"-  27        -"-       XVI ст.  "в"
    26     -"-  28        -"-       XV-
                             XVII ст.  "в"
    27     -"-  29        -"-       1768 р.  "в"
    28     -"-  30        -"-       XVI ст.  "в"
    29     -"-  31        -"-       XVI ст.  "в"
    30     -"-  33        -"-       XVIII ст. "в"
    31     -"-  34        -"-       XVIII ст. "в"
    32     -"-  35        -"-       XIX ст.  "в"
    33     -"-  36        -"-       XVIII ст. "в"
    34     -"-  37        -"-       XVII ст.  "в"
    35     -"-  38        -"-       XVII ст.  "в"
    36     -"-  39        -"-       XVIII ст. "в"
    37     -"-  40        -"-       XVII ст.  "в"
    38     -"-  41        -"-       XVIII ст. "в"
    39     -"-  42        -"-       XVIII ст. "в"
    40     -"-  43        -"-       XVIII ст. "в"
    41     -"-  44        -"-       XVII ст.  "в"
    42     -"-  45        -"-       XVIII ст. "в"
   43-46    -"-       Фонтани         XIX ст.  "а"
 327    Вул. 1-го Травня   Мури Фортеці      XIV ст.  "а"
 328    Вул. Руська, 2    Жилий будинок      XV-
                             XVII ст.  "в"
 329       -"-  4        -"-       XVI-
                             XVIII ст. "в"
 330       -"-  6        -"-       XVI-
                             XVIII ст. "в"
 331       -"-  8        -"-       XVIII ст. "в"
 332  1     -"-       Успенська церква    1630 р.  "б"
    2     -"-       Башта Корнякта     1578 р.  "б"
    3     -"-       Каплиця трьох святите- 1578 р.  "б"
                 лів
 333    Вул. Сербська, 9   Жилий будинок      XVI ст.  "в"
 334    Вул. Підвальна, 3   Міський арсенал     XVI ст.  "в"
 335       -"-   13   Королівський арсенал  XVII ст.  "в"
 336       -"-       Порохова башта     1554 р.  "в"
 337    Вул. Театральна, 10  Жилий будинок      XVIII ст. "в"
 338       -"-    11  Костьол єзуїтів     1610 р.  "в"
 339       -"-    13  Колегія єзуїтів     1723 р.  "в"
 340    Ставропигійська    Костьол домініканців з 1748 р.  "б"
      площа         келіями
 341    Площа Возз'єднання  Костьол бернардинів з  1630 р.  "б"
                 келіями
 342    Ставропигійська, 3  Жилий будинок      XVII ст.  "в"
 343       -"-    7      -"-       XVII ст.  "в"
 344       -"-    9      -"-       XVII ст.  "в"
 345    Вул. Миру, 10     Костьол Магдаліни    XVII ст.  "б"
 346    Вул. Лесі Українки,  Жилий будинок      XVII ст.  "в"
      32
 347    Вул. Фрунзе, 34    Жилий будинок      XVII ст.  "в"
 348       -"-  35    Жилий будинок      XVII ст.  "в"
 349    Вул. Щербакова, 2   Костьол Миколи     1745 р.
 350    Вул. Леніна, 2    Костьол Кларисок    XVIII ст. "в"
 351    Вул. Коперника, 36  Башта Святодухівської  XVIII ст. "в"
                 церкви
 352       -"-    42  Палац з брамою     XIX ст.  "в"
 353       -"-       Костьол Лазаря     XVII ст.  "в"
 354    Вул. Краківська, 1  Жилий будинок      XVIII ст. "в"
 355       -"-    4      -"-       XIX ст.  "в"
 356       -"-    7      -"-       XVIII-
                             XIX ст.  "в"
 357       -"-    9      -"-       XVIII-
                             XIX ст.  "в"
 358    Вул. Краківська, 22  Жилий будинок      XVIII-
                             XIX ст.  "в"
 359       -"-    24      -"-       XVIII ст.
 360    Вул. Трибунальська,  Жилий будинок      XVIII ст. "в"
      4
 361       -"-    10      -"-       XIX ст.  "в"
 362    Вул. Івана Франка   Костьол Софії      1594 р.  "в"
 363    Вул. Богдана Хмель-  Миколаївська церква   XIII-
      ницького, 28                 XVIII ст. "в"
 364       -"- 34     Онуфріївська церква   1518 р.  "в"
 365       -"- 63     Парасківська церква   1645 р.  "в"
 366    Вул. Сніжна      Костьол Марії Сніжної  XIII-
                             XIX ст.  "в"
 367    Високий замок     Руїни замка       XIV ст.  "а"
 368       -"-       Скульптура левів    XVII ст.  "а"
 369    Вул. Вечева      Костьол бенедиктинок з
                 келіями         1595 р.  "в"
 370    Вул. Декабристів   Костьол Мартина     1736 р.  "в"
 371    Чернеча гора     Дерев'яна церква
                 (з с. Кривки)      XVIII ст. "б"
 372    Вул. Леніна      Костьол Антонія     1784 р.  "в"
 373    Вул. Некрасова    Колегія піарів     1748 р.  "в"
 374    Вул. Радянська, 20  Костьол кармелітів   1634 р.  "в"
 375       -"-    32  Костьол стрітення    1644 р.  "в"
 376  1  Площа Богдана Хме-  Собор Юра        1740-
      льницького, 5                 1770 рр.  "в"
    2     -"-       Палац Митрополита    1761 р.  "в"
    3     -"-       Будинок з дзвіницею   XVIII ст. "в"
    4     -"-       Огорожа з брамами    1765 р.  "а"
 377    м. Дрогобич      Юр'ївська церква та   XVII ст.  "б"
                 дзвіниця (дер.)
 378       -"-       Церква Чесного Хреста  1661 р.  "б"
                 та дзвіниця (дер.)
 379       -"-       Костьол та дзвіниця   XIV-
                             XIX ст.  "в"
 380       -"-       Житниці         1778 р.  "в"
 381    м. Золочів      Замок          XVI ст.  "в"
 382       -"-       Миколаївська церква та XVI ст.  "в"
                 дзвіниця
 383       -"-       Воскресенська церква  1604 р.  "в"
                 та дзвіниця
 384       -"-       Костьол з келіями    1726 р.  "в"
 385    м. Нестеров      Замок          1594 р.  "в"
 386       -"-       Костьол та дзвіниця   1620 р.  "в"
 387       -"-       Костьол домініканів з  1653 р.  "в"
                 келіями
 388       -"-       Василіанська церква та 1612 р.  "в"
                 дзвіниця
 389       -"-       Синагога        1687 р.  "в"
 390       -"-       Глинська брама     XVII ст.  "а"
 391       -"-       Львівська брама     XVII ст.  "а"
 392       -"-       Башти та мури міста   XVII ст.  "а"
 393       -"-       Троїцька церква (дер.) 1720 р.  "в"
 394  1-4    -"-       Жилі будинки на пл.   XVII ст.  "в"
                 1-го Травня (NN 17,
                 18, 19 та 20)
 395       -"-       Церква Різдва (дер.) у 1705 р.  "в"
                 Вінниках
 396    смт Добротвір     Каплиця (дер.)     1750 р.  "в"
 397    м. Самбір       Костьол бернардинів з  1751 р.  "в"
                 келіями
 398       -"-       Костьол         XIV-
                             XVII ст.  "в"
 399       -"-       Ратуша         XVII-
                             XIX ст.  "в"
 400       -"-       Колегія єзуїтів     1759 р.  "в"
      Бродівський район
 401  1  м. Броди Палац                XVI ст.  "в"
    2     -"-       Каземати        XVI ст.  "в"
 402    м. Броди       Юр'ївська церква    XVI-
                             XVIII ст. "в"
 403       -"-       Синагога        XVII ст.  "в"
 404    смт Олесько      Замок          XIV-
                             XVII ст.  "в"
 405       -"-       Костьол         XV ст.   "в"
 406       -"-       Костьол капуцинів з   1739 р.  "в"
                 келіями
 407    смт Підкамінь     Монастир домініканів
    1     -"-       Костьол         1464 р.-
                             1760 рр.  "в"
    2     -"-       Келії          XVII ст.  "в"
    3     -"-       Мури з брамою, дзвіни- XVII-
                 цею та баштами     XVIII ст. "а"
    4     -"-       Корінфська колона    1719 р.  "а"
 408       -"-       Парасківська каплиця  XVII ст.  "в"
 409    с. Кути        Михайлівська церква   1697 р.  "в"
                 (дер.)
 410       -"-       Богородицька церква   XVIII ст. "в"
                 (дер.)
 411    с. Переволочна    Церква (дер.)      1754 р.  "в"
 412  1  с. Підгірці      Замок          XVII ст.  "в"
    2     -"-       Заїзд          XVIII ст. "в"
    3     -"-       Костьол         1763 р.  "в"
    4     -"-       Парк з парковими спо-  XVIII ст. "в"
                 рудами
 413       -"-       Церква (дер.)      1720 р.  "в"
 414    с. Плісницьке     Церква василіанів з   XVIII ст. "в"
                 келіями
 415    с. Соколівка     Церква (дер.)      XVII ст.  "в"
      Городоцький район
 416    м. Городок      Костьол та дзвіниця   XV-
                             XVIII ст. "в"
 417       -"-       Церква та дзвіниця   1510 р.  "в"
 418       -"-       Іванівська церква    1670 р.  "в"
                 (дер.) та дзвіниця
 419    м. Комарне      Михайлівська церква та 1754 р.  "в"
                 дзвіниця (дер.)
 420       -"-       Придорожний пам'ятник  1663 р.  "а"
 421       -"-       Костьол         1657 р.  "в"
 422    с. Тулиголово     Костьол         1600 р.  "в"
      Дрогобицький район
 423    с. Попелі       Покровська церква    XVII ст.  "в"
                 (дер.)
 424    с. Лішня       Іллінська церква    XVII ст.  "в"
                 (дер.)
 425    с. Сілець       Богородицька церква   1712 р.  "в"
                 (дер.)
      Жидачівський район
 426    с. Тейсарів      Микитівська церква та  XVIII ст. "в"
                 дзвіниця (дер.)
      Золочівський район
 427    смт Поморяни     Замок-палац       XVI-
                             XVII ст.  "в"
 428       -"-       Церква та дзвіниця   1690 р.  "в"
                 (дер.)
 429       -"-       Костьол         1738 р.  "в"
 430    с. Білий Камінь    Костьол         1613 р.  "в"
 431    с. Брюховичі     Церква та дзвіниця   XVII ст.  "в"
                 (дер.)
 432    с. Вижняни      Костьол         1400-
                             1651 рр.  "в"
 433    с. Дунаів       Костьол         1585 р.  "в"
 434    с. Красносільці    Церква та дзвіниця   XVIII ст. "в"
                 (дер.)
 435    с. Лоні        Церква (дер.)      1724 р.  "в"
 436    с. Махнівці      Церква та дзвіниця   1697 р.  "в"
                 (дер.)
 437    с. Міжгір'я      Унівський монастир-
                 фортеця
    1     -"-       Церква         1550 р.  "в"
    2     -"-       Будинок митрополита   1818 р.  "в"
    3     -"-       Келії          XIX ст.  "в"
    4     -"-       Мури з брамою і баш-  XV ст.   "а"
                 тами
 438    с. Плугів       Парасківська церква та 1751 р.  "в"
                 дзвіниця (дер.)
 439    с. Сасів       Церква (дер.)      1731 р.  "в"
      Кам'янсько-Бузький
      район
 440    м. Кам'янка Бузька  Церква (дер.)      1667 р.  "в"
 441    м. Буськ       Церква та дзвіниця   XVIII ст. "в"
                 (дер.)
 442    смт Красне      Церква (дер.)      XVIII ст. "в"
 443    смт Куликів      Костьол         1538 р.  "в"
 444    с. Артасів      Парасківська церква   1748 р.  "в"
                 (дер.)
 445    с. Бесіди       Богородицька церква та 1667 р.  "в"
                 дзвіниця (дер.)
 446    с. Віднів       Богородицька церква та 1738 р.  "в"
                 дзвіниця (дер.)
 447    с. Воля Висоцька   Миколаївська церква та 1698 р.  "в"
                 дзвіниця (дер.)
 448    с. Волиця Деревлян-  Церква (дер.)      1680 р.  "в"
      ська
 449    с. Деревня      Церква та дзвіниця   XVIII ст. "в"
                 (дер.)
 450    с. Дернів       Церква (дер.)      1666 р.  "в"
 451    с. Замочок      Дмитрівська церква та  1791 р.  "в"
                 дзвіниця (дер.)
 452    с. Зарудці      Церква та дзвіниця   1787 р.  "в"
                 (дер.)
 453    с. Звертів      Семенівська церква та  1782 р.  "в"
                 дзвіниця (дер.)
 454    с. Кошелів      Введенська церква та  1735 р.  "в"
                 дзвіниця (дер.)
 455    с. Крехів       Василіанський монастир
    1     -"-       Миколаївська церква   XVIII ст. "в"
    2     -"-       Дзвіниця        XVII-
                             XVIII ст. "в"
    3     -"-       Келії          XVIII ст. "в"
    4     -"-       Мури з брамою і баш-  XVII-
                 тами          XVIII ст. "а"
 456       -"-       Парасківська церква та 1724 р.  "б"
                 дзвіниця (дер.)
 457    с. Новий Милятин   Костьол кармелітів   1740 р.  "в"
 458       -"-       Корчма         XVIII ст. "в"
 459    с. Тадані       Костьол (дер.)     1655 р.  "в"
 460    с. Тишиця       Церква (дер.)      1861 р.  "в"
      Пустомитівський
      район
 461    м. Бібрка       Костьол         1402 р.  "в"
 462    смт Щирець      Костьол та дзвіниця   1553 р.  "в"
 463  1     -"-       Троїцька церква     XVI ст.  "в"
    2     -"-       Дзвіниця (дер.) з му-  XVIII ст. "а"
                 рами
 464    с. Будьків      Здвиженська церква та  1751 р.  "в"
                 дзвіниця (дер.)
 465    с. Верхня Білка    Костьол         1441 р.  "в"
 466    с. Водники      Миколаївська церква   1729 р.  "в"
                 (дер.)
 467    с. Водяне       Костьол         1625 р.  "в"
 468    с. Волощина      Церква (дер.)      1794 р.  "в"
 469    с. Глібовичі     Дзвіниця (дер.)     XVIII ст. "а"
 470    с. Годовиця      Костьол         1758 р.  "в"
 471    с. Горбачі      Гнатівська церква та  1712 р.  "в"
                 дзвіниця (дер.)
 472    с. Давидів      Костьол         1498 р.  "в"
 473    с. Жирівка      Церква та дзвіниця   1770 р.  "в"
                 (дер.)
 474  1  с. Коцурів      Церква (дер.)      1720 р.  "в"
 475    с. Кугаїв       Церква та дзвіниця   1683 р.  "в"
                 (дер.)
 476    с. Наварія      Костьол та дзвіниця   1748 р.  "в"
 477  1  с. Оброшине      Палац          1764 р.  "в"
    2     -"-       Службові будівлі    1764 р.  "в"
    3     -"-       Мури з брамами     1764 р.  "а"
 478    с. Пикуловичі     Церква (дер.)      1792 р.  "в"
 479  1  с. Піски       Церква Різдва      XVI ст.  "в"
    2     -"-       Дзвіниця (дер.) з му-  XVI ст.  "в"
                 рами
 480    с. Раковець      Костьол         1598 р.  "в"
 481    с. Свірж       Замок          1484 р.  "в"
 482       -"-       Костьол         1546 р.  "в"
 483    с. Семенівка     Церква та дзвіниця   1718 р.  "в"
                 (дер.)
 484    с. Сихів       Церква (дер.)      1654 р.  "в"
 485    с. Старе Село     Іванівська церква та  1742 р.  "в"
                 дзвіниця (дер.)
 486       -"-       Замок          XVII ст.  "в"
 487    с. Черепин      Церква та дзвіниця   1760 р.  "в"
                 (дер.)
      Сокольський район
 488  1  м. Сокаль       Костьол бернардинів   XVI-    "в"
    2     -"-       Келії          XVII ст.  "в"
 489       -"-       Миколаївська церква   XVI ст.  "в"
 490    м. Белз        Костьол домініканів з  XVI-
                 келіями         XVIII ст. "в"
 491       -"-       Башта          1606 р.  "в"
 492    м. Угнів       Костьол         XVII ст.  "в"
 493    с. Вузлове      Церква (дер.)      1724 р.  "в"
 494    с. Княже       Миколаївська церква   1782 р.  "в"
                 (дер.)
 495    с. Новоукраїнка    Костьол         XVII ст.  "в"
 496    с. Радванці      Церква та дзвіниця   1700 р.  "в"
                 (дер.)
 497    с. Фусів       Богословська церква   1782 р.  "в"
                 (дер.)
      Старосамбірський
      район
 498    с. Добромиль     Дзвіниця        1731 р.  "а"
 499       -"-       Замок          XVI ст.  "а"
 500    м. Турка       Покровська церква    1780 р.  "а"
                 (дер.)
 501       -"-       Миколаївська церква   1700 р.  "б"
                 (дер.)
 502    м. Турка       Успенська церква    1750 р.  "в"
                 (дер.)
 503    смт Нижанковичі    Троїцька церква     XVI ст.  "б"
 504    с. Верхня Яблунька  Церква та дзвіниця   1791 р.  "в"
                 (дер.)
 505    с. Вовче       Введенська церква    1680 р.  "в"
                 (дер.)
 506    с. Гнила       Михайлівська церква   1772 р.  "в"
                 (дер.)
 507    с. Комарники     Миколаївська церква та 1815 р.  "в"
                 дзвіниця (дер.)
 508    с. Лаврів       Онуфріївська церква з  XV ст.   "б"
                 келіями
 509    с. Лосинець      Дзвіниця (дер.)     XVII ст.  "а"
 510    с. Нижнє Висоцьке   Святодухівська церква  1814 р.  "в"
                 та дзвіниця (дер.)
 511    с. Скелівка      Костьол з оборонною   XV-
                 баштою         XVI ст.  "в"
      Стрийський район
 512    м. Сколе       Пантеліївська церква  XVII ст.  "в"
                 та дзвіниця (дер.)
 513    с. Верхня Рожанка   Церква Різдва (дер.)  1804 р.  "в"
 514    с. Добрівляни     Церква чесного Хреста  XVIII ст. "в"
                 та дзвіниця (дер.)
 515    с. Кальне       Вознесенська церква   1820 р.  "в"
                 (дер.)
 516    с. Матків       Богородицька церква та 1838 р.  "в"
                 дзвіниця (дер.)
 517    с. Нижня Рожанка   Дзвіниця (дер.)     поч. XIX  "а"
                             ст.
 518    с. Опорець      Церква та дзвіниця   1844 р.  "в"
                 (дер.)
 519    с. Підгірці      Святодухівська церква  поч. XIX  "в"
                 та дзвіниця (дер.)   ст.
 520    с. Стрілків      Миколаївська церква та XVII ст.  "в"
                 дзвіниця (дер.)
 521    с. Тухолька      Церква та дзвіниця   1854 р.  "в"
                 (дер.)
      Яворівський район
 522    м. Яворів       Церква Різдва та дзві- 1760 р.  "в"
                 ниця (дер.)
 523       -"-       Успенська церква    XVII ст.  "в"
                 (дер.)
 524    смт Івана Франка   Костьол та дзвіниця   XVII ст.  "в"
 525    с. Бунів       Церква та дзвіниця   XVII ст.  "в"
                 (дер.)
 526    с. Лелехівка     Успенська церква    1813 р.  "в"
                 (дер.)
 527    с. Мужиловичі     Церква (дер.)      1600 р.  "в"
 528    с. Новий Яр      Церква (дер.)      1748 р.  "в"
 529    с. Прилбичі      Церква (дер.)      1741 р.  "в"
 530    с. Потелич      Церква (дер.)      XVII ст.  "б"
 531    с. Старий Ярів    Церква (дер.)      1746 р.  "в"
 532    с. Цетуля       Церква (дер.)      1745 р.  "в"
            МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
 533    м. Миколаїв      Морська гімназія    1850 р.  "в"
 534  1-2    -"-       Старофлотські казарми  1850 р.  "в"
 535       -"-       Обсерваторія      1827 р.  "в"
 536       -"-       Миколаївська церква   1817 р.  "в"
 537       -"-       Офіцерське зібрання   1820 р.  "в"
 538    м. Вознесенськ    Альтанка        1837 р.  "а"
 539    м. Первомайськ    Покровська церква та  1805 р.  "в"
                 дзвіниця
      Первомайський район
 540    с. Катеринка     Катерининська церква  XVIII ст. "в"
      ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
      м. Одеса
 541    Приморський бульвар  Приморські сходи    1841 р.  "в"
 542       -"-       Пам'ятник Рішельє    1828 р.  "а"
 543       -"-  7    Присутствені місця   1829 р.  "в"
 544       -"-  8    Петербурзький готель  1829-
                             1900 рр.  "в"
 545       -"-  9    Палац          1830 р.  "в"
 546  1  Провулок Червоно-   Палац          1830 р.  "в"
      флотський, 2
    2     -"-       Стайня         1830 р.  "в"
    3     -"-       Бельведер        1830 р.  "а"
 547    Площа Комуни, 1    Стара біржа       1834 р.  "в"
 548    Вул. Ласточкіна, 3  Жилий будинок      поч. XIX  "в"
                             ст.
 549       -"-    8  Театр опери та балету  1887 р.  "в"
 550    Вул. Пастера, 5    Лікарня         1804-
                             1820 рр.  "в"
 551    Вул. Пушкінська, 9  Палац          1857 р.  "в"
 552       -"-    17  Нова біржа       1897 р.  "в"
 553       -"-    19  Жилий будинок      1847 р.  "в"
 554    Вул. Короленка, 5   Палац          1810 р.  "в"
 555       -"-       Будинок вчених     1830-
                             1890 рр.  "в"
 556    Вул. Свердлова, 23  Сабанські казарми    1827 р.  "в"
 557    Вул. Тираспільська,  Жилий будинок      1832 р.  "в"
      4
 558    Парк ім. Шевченка   Аркада фортеці з баш-  1799 р.  "а"
                 тою
 559    Спуск Кангуна, 2   Склади         1810 р.  "в"
 560    м. Білгород-     Аккерманська
      Дністровський     фортеця
    1     -"-       Генуезький замок    XV ст.   "б"
    2     -"-       Брами, башти та мури  XV ст.   "а"
 561       -"-       Вірменська церква    XIII-
                             XIV ст.  "б"
 562       -"-       Грецька церква     XIII-
                             XIV ст.  "б"
 563    м. Ізмаїл       Здвиженська церква   XV-
                             XVI ст.  "в"
 564       -"-       Церква Різдва      1823 р.  "в"
 565       -"-       Покровський собор    1831 р.  "в"
 566    м. Кілія       Миколаївська церква та XIII-
                 дзвіниця        XVII ст.  "в"
 567    м. Валкове      Церква Різдва      1850 р.  "в"
      Білгород-Дністров-
      ський район
 568    с. Крутоярівка    Михайлівська церква   1837 р.  "в"
      Біляївський район
 569    с. Нерубайське    Вознесенська церква   1816 р.  "в"
 570    с. Усатове      Церква Різдва      1822 р.  "в"
      Белградський район
 571    Болград        Мавзолей Інзова     1825 р.  "б"
 572       -"-       Преображенський собор  1838 р.  "в"
      Ізмаїльський район
 573    с. Кирнички      Успенська церква    1841 р.  "в"
 574    с. Стара Некрасівка  Дзвіниця Іванівської  1823 р.  "в"
                 церкви
      Комінтернівський
      район
 575    смт Петрівка     Садиба         1820-
                             1892 рр.  "в"
      Котовський район
 576    с. Липецьке      Михайлівська церква та 1807 р.  "в"
                 дзвіниця
             ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
      м. Полтава      Ансамбль круглої площі
 577  1  Вул. Жовтнева     Пам'ятник "Слави"    1805-
                             1811 рр.  "а"
    2     -"-       Поштамт         1809 р.  "в"
    3     -"-       Присутствені місця   1810 р.  "в"
    4  Вул. Жовтнева     Губернаторський буди-  1810 р.  "в"
                 нок
    5     -"-       Кадетський корпус    1840 р.  "в"
    6     -"-       Дворянське зібрання   1810 р.  "в"
    7     -"-       Старо-губернаторський  1811 р.  "в"
                 будинок
    8     -"-       Віце-губернаторський  1811 р.  "в"
                 будинок
 578       -"-       Спаська церква     1705-
                             1811 рр.  "б"
 579    Вул. Шевченка     Богадільня       1820 р.  "в"
 580    Проспект 1-го Трав-  Пожежна команда     XIX ст.  "в"
      ня
 581       -"-       Інститут благородних  1832 р.  "в"
                 виць
 582    Червона площа     Дзвіниця        1774-
                             1801 рр.  "в"
 583    Вул. Фрунзе      Здвиженський собор та  XVII-
                 дзвіниця        XVIII ст. "в"
      Гадяцький район
 584    м. Гадяч       Всесвятська церква   1836 р.  "в"
 585    с. Бобрик       Садибний будинок    1807 р.  "в"
 586    с. Веприк       Миколаївська церква   1800 р.  "в"
 587       -"-       Успенська церква    1821 р.  "в"
 588    с. Лютенька      Успенська церква    1686 р.  "в"
      Диканьський район
 589    смт Диканька     Тріумфальна арка    1784 р.  "а"
 590       -"-       Миколаївська церква та 1784 р.  "в"
                 дзвіниця
 591       -"-       Троїцька церква     1780 р.  "в"
      Зіньківський район
 592    с. Котельва      Троїцька церква     1812 р.  "в"
      Лубенський район
 593    с. Мгар        Мгарський монастир
    1     -"-       Преображенський собор  1682-
                             1754 рр.  "в"
    2     -"-       Дзвіниця        1837 р.  "а"
    3     -"-       Келії          XVIII ст. "в"
      Миргородський район
 594    с. Великі Сорочинці  Преображенська церква  1734 р.  "б"
      Пирятинський район
 595    м. Пирятин      Собор Різдва      1781 р.  "в"
      Хорольський район
 596    с. Вергуни      Церква Різдва      1801 р.  "в"
 597    с. Вишняки      Садибний будинок    1805 р.  "в"
 598       -"-       Троїцька церква     1799 р.  "в"
             РОВЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
 
 599    м. Ровно       Гімназія        1839 р.  "в"
      Гощанський район
 600    м. Корець       Замок          1550 р.  "в"
 601       -"-       Костьол         XVI-
                             XVII ст.  "в"
 602  1  м. Острог       Замок (сторожева баш-  XIV ст.  "б"
                 та)
    2     -"-       Башта на Замковій горі XVI ст.  "б"
    3     -"-       Богоявленська церква  1521 р.  "б"
 603       -"-       Татарська башта     XVI ст.  "б"
 604       -"-       Луцька башта      XVI ст.  "б"
 605    с. Межиріч      Троїцький монастир-   XV ст.   "в"
                 фортеця
 606    с. Милятин      Церква (дер.)      XVIII ст. "в"
 607    с. Розваж       Церква Кузьми і Дем'я- 1782 р.  "в"
                 на (дер.)
 608    с. Сіянці       Георгіївська церква   1747 р.  "в"
                 (дер.)
      Дубнівський район
 609  1  м. Дубно       Замок          XVI ст.  "в"
    2     -"-       Палац          XVI-
                             XVII ст.  "в"
 610       -"-       Луцька брама      XVI ст.  "в"
 611       -"-       Церква         1630 р.  "в"
      Млинівський район
 612    смт Млинів      Будинок Корецьких    1780 р.  "в"
      Ровенський район
 613    смт Клевань      Замок          1475 р.  "в"
 614       -"-       Костьол         1630 р.  "в"
 615    с. Городок      Миколаївська церква   1740 р.  "в"
 616    с. Устеньське Друге  Монастир-фортеця    XV-
                             XVII ст.  "б"
             СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
 
 617    м. Суми        Спасо-Преображенський  1776 р.  "в"
                 собор
 618       -"-       Іллінська церква    1836 р.  "в"
 619       -"-       Воскресенська церква  1702 р.  "в"
 620    м. Путивль      Миколаївська церква   1770 р.  "в"
 621       -"-       Спасо-Преображенський  1617-
                 собор та дзвіниця    1698 рр.  "б"
 622       -"-       Мовчанський монастир
    1     -"-       Собор Флора і Лавра   XV-
                             XVI ст.  "б"
    2  м. Путивль      Дзвіниця        XV-
                             XVI ст.  "б"
    3     -"-       Мури, башти та брами  XV-
                             XVI ст.  "а"
 623    м. Ромни       Вознесенська церква та 1753-
                 дзвіниця        1797 рр.  "в"
 624       -"-       Святодухівський собор  XVIII ст. "в"
 625    с. Лозова       Георгіївська церква   XVIII ст. "в"
                 (дер.)
      Ахтирський район
 626    м. Ахтирка      Покровський собор    1753 р.  "в"
 627       -"-       Введенська церква    1784 р.  "в"
 628       -"-       Здвиженська церква   1774 р.  "в"
      Глухівський район
 629    м. Глухів       Миколаївська церква   XVII ст.  "в"
 630       -"-       Тріумфальна брама    1785 р.
      Лебединський район
 631    м. Лебедин      Воскресенська церква  1748 р.  "в"
                 (дер.)
      Сумський район
 632    с. Великий Бобрик   Воскресенська церква  1822-
                             1851 рр.  "в"
 633    с. Славгород     Троїцька церква     1807 р.  "в"
            ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
 
 634    м. Тернопіль     Старий замок      1540 р.  "в"
 635       -"-       Здвиженська церква   XVI-
                             XVII ст.  "в"
 636       -"-       Воскресенська церква  XVII ст.  "в"
 637       -"-       Костьол домініканів   1749 р.  "в"
      Бережанський район
 638    м. Бережани      Ратуша         1811 р.  "в"
 639       -"-       Троїцький собор     XVII ст.  "в"
 640       -"-       Миколаївська церква   1691 р.  "в"
 641  1     -"-       Замок          XVI ст.  "в"
    2     -"-       Костьол         XVI ст.  "в"
 642       -"-       Костьол та дзвіниця   1620 р.  "в"
 643       -"-       Костьол бернардинів з  1630 р.  "в"
                 келіями
 644    с. Рай        Мисливський палац    XVIII ст. "в"
      Борщівський район
 645    смт Скала-Подільсь-  Замок          1518 р.  "а"
      ка
 646    с. Більче-Золоте   Парк                "в"
 647    с. Висічка      Замок          XVII-
                             XVII ст.  "а"
 648    с. Висічка      Церква (дер.)      1763 р.  "в"
 649    с. Саііогів      Церква (дер.)      1777 р.  "в"
      Бучацький район
 650    м. Бучач       Ратуша         XVIII ст. "в"
 651       -"-       Замок          XIV ст.  "а"
 652  1     -"-       Василіанська церква   1753 р.  "в"
    2     -"-       Келії          1753 р.  "в"
 653       -"-       Покровська церква    XVIII ст. "в"
 654       -"-       Миколаївська церква та 1610 р.  "в"
                 дзвіниця
 655       -"-       Костьол         XVIII ст. "в"
 656    с. Золотий Потік   Замок          XVII ст.  "а"
 657    с. Підзамочок     Замок          1600 р.  "а"
 658    с. Яблунівка     Замок          XV ст.   "а"
 659       -"-       Миколаївська церква   XVII ст.  "в"
 660       -"-       Костьол         XVI ст.  "в"
      Збаразький район
 661    м. Збараж       Замок          1631 р.  "в"
 662       -"-       Комплекс споруд мона-  1627 р.  "в"
                 стиря бернардинів
 663    смт Вишнівець     Палац та парк      1720 р.  "в"
 664    с. Залужжя      Преображенська церква  XVI-
                             XVII ст.  "в"
      Зборівський район
 665    смт Заложці      Замок          1516 р.  "а"
      Кременецький район
 666    м. Кременець     Замок          IX-
                             XVI ст.  "а"
 667       -"-       Ліцей з костьолом    1743 р.  "в"
 668       -"-       Миколаївський собор з  XVI-
                 келіями         XVII ст.  "в"
 669    м. Кременець     Будинок-музей Ю. Сло-  XVIII ст. "б"
                 вацького
 670       -"-       Жилий будинок (вул.   XVIII ст. "в"
                 Базарна, 74) (дер.)
 671       -"-       Жилий будинок "Близ-  XVIII ст. "в"
                 нята"
 672    смт Почаїв      Почаївська Лавра
    1     -"-       Успенський собор    1791 р.  "в"
    2     -"-       Троїцький собор     1912 р.  "в"
    3     -"-       Монастирські келії   XVI-
                             XVIII ст. "в"
    4     -"-       Архієрейський будинок  1825 р.  "в"
    5     -"-       Дзвіниця        1861 р.  "а"
    6     -"-       Надбрамний корпус    1839 р.  "в"
 673    с. Старий Почаїв   Покровська церква    1643 р.  "в"
                 (дер.)
 674    с. Підлісці      Каплиця         XVII ст.  "б"
      Підволочиський
      район
 675    м. Скалат       Замок          1630 р.  "а"
      Теребовлянський
      район
 676    м. Теребовля     Замок          XVII ст.  "а"
 677       -"-       Миколаївська церква   XVI ст.  "в"
 678       -"-       Комплекс споруд мона-  1635 р.  "в"
                 стиря кармелітів
 679    смт Микулинці     Замок          XVI ст.  "а"
 680       -"-       Палац          XVIII-
                             XIX ст.  "в"
 681       -"-       Костьол         1779 р.  "в"
 682    с. Іванівка      Костьол         XVII ст.  "в"
 683       -"-       Замок          XVII ст.  "а"
      Чортківський район
 684    м. Чортків      Вознесенська церква   1717 р.  "в"
                 (дер.)
 685       -"-       Успенська церква    XVII ст.  "в"
                 (дер.)
 686       -"-       Замок          XVII ст.  "а"
 687    смт Гусятин      Онуфріївська церква   XVI ст.  "в"
 688       -"-       Костьол бернардинів з  1610 р.  "в"
                 келіями
 689       -"-       Синагога        XVII ст.  "в"
 690    с. Кутець       Церква та дзвіниця   XVII ст.  "в"
                 (дер.)
 691    с. Ягільниця     Церква (дер.)      XVIII ст. "в"
            ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
      м.Харків
 692  1  Вул. Університетсь-  Покровська церква   1689 р.  "в"
      ка, 8
    2             Архієрейський будинок  XVIII ст. "в"
 693    Площа Радянська, 2  Успенський собор    1778 р.  "в"
 694  1  Вул. Університетсь-  Старий університетсь-  1767-
      ка, 12        кий корпус       1776 рр.  "в"
    2     -"-       Університетська церква 1823 р.  "в"
    3     -"-       Хімічний корпус     1820-
                             1823 рр.  "в"
    4     -"-       Фізичний корпус     1820-
                             1823 рр.  "в"
    5     -"-       Брама          1820-
                             1823 рр.  "а"
    6  Вул. Клочківська   Університетський бота- поч. XIX  "в"
                 нічний сад       ст.
 695    Площа Театральна   Провіантський склад   1787 р.  "в"
 696    Вул. Чернишевсько-  Жилий будинок      поч. XIX  "в"
      го, 14                    ст.
 697    Вул. Дмитрівська,   Жилий будинок      поч. XIX  "в"
      14                      ст.
 698    Проспект Московсь-  Казенне училище     1768 р.  "в"
      кий, 24
 699    Вул. Пушкінська, 6  Жилий будинок      кінець
                             XVIII ст. "в"
 700    Вул. К. Маркса, 26  Жилий будинок      кінець
                             XVIII ст. "в"
 701    Люботин        Парк          поч. XIX  "в"
                             ст.
 702    Гиївка        Садиба
    1     -"-       Палац          поч. XIX  "в"
                             ст.
    2     -"-       Службовий корпус    поч. XIX  "в"
                             ст.
    3     -"-       Церква         1843 р.  "в"
 703    м. Ізюм        Преображенський собор  1684 р.  "в"
 704    м. Чугуїв       Училище         кінець
                             XVIII ст. "в"
 705       -"-       Міська управа      кінець
                             XVIII ст. "в"
 706       -"-       Покровський собор    1834 р.  "в"
 707       -"-       Торгові ряди      поч. XIX  "в"
                             ст.
      Богодухівський
      район
 708    смт Шарівка      Парк          кінець
                             XIX ст.  "в"
 709  1  с. Володимирівка   Спаська церква     1908 р.  "в"
    2     -"-       Парк          XIX ст.  "в"
 710    с. Малижине      Садиба
    1     -"-       Головний будинок    поч. XIX  "в"
                             ст.
    2     -"-       Амбар          поч. XIX  "в"
                             ст.
    3     -"-       Флігель (дер.)     кінець
                             XVIII ст. "в"
    4     -"-       Церква         1823 р.  "в"
 711    с. Пархомівка     Покровська церква    1809 р.  "в"
      Валківський район
 712    смт Старий Мерчик   Садиба
    1     -"-       Палац          1776-
                             1778 рр.  "в"
    2     -"-       Службовий будинок    кінець
                             XVIII ст. "в"
    3-4    -"-       Флігелі         кінець
                             XVIII ст. "в"
    5     -"-       Амбар          кінець
                             XVIII ст. "в"
    6     -"-       Колодязь        кінець
                             XVIII ст. "в"
    7     -"-       Парк          кінець
                             XVIII ст. "в"
 713    с. Рокитне      Палац          кінець
                             XVIII ст. "в"
 714       -"-       Церква         1805 р.  "в"
      Вовчанський район
 715    с. Василівка     Садиба
    1     -"-       Головний будинок    поч. XIX  "в"
                             ст.
    2     -"-       Зерносховище      поч. XIX  "в"
                             ст.
    3     -"-       Насіннєсховище     поч. XIX  "в"
                             ст.
      Чугуївський район
 716    с. Коробочкине    Волосна управа     поч. XIX  "в"
                             ст.
            ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
      м. Херсон
 717    Територія фортеці   Арсенал         XVIII ст. "в"
 718       -"-       Очаківська брама фор-  XVIII ст. "а"
                 теці (Південна)
 719       -"-       Петербурзька брама   XVIII ст. "а"
                 фортеці (Північна)
 720       -"-       Спаський собор та    1806 р.  "в"
                 дзвіниця
 721    вул. Погранична, 32  Гостиний дім      XVIII ст. "в"
 722    вул. Краснофлотська  Греко-Софійська церква 1780 р.  "в"
 723    вул. Декабристів   Святодухівський собор  1836 р.  "в"
                 та дзвіниця
      Бериславський район
 724    м. Берислав      Введенська церква    1726 р.  "в"
                 (дер.)
 725    с. Червоний Маяк   Мури з баштами Гри-   XVIII ст. "а"
                 горівського монастиря
      Каховський район
 726    с. Нові Лагері    Корсунський монастир
    1     -"-       Малий собор       1794 р.  "в"
    2     -"-       Мури з баштами     1797 р.  "а"
 
 
            ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
 
 727    м. Кам'янець-     Укріплення міста
      Подільський
    1     -"-       Міські мури       XV ст.   "а"
    2     -"-       Міська брама      XVI ст.  "а"
    3     -"-       Кравецька башта     XVI ст.  "а"
    4     -"-       Кушнірська башта    XVI ст.  "в"
    5     -"-       Різницька башта     XVI ст.  "а"
    6     -"-       Гончарська башта    1583 р.  "б"
    7     -"-       Башта на броді     XVI ст.  "а"
    8     -"-       Ковальська башта N 1  XV-
                             XVI ст.  "а"
    9  м. Кам'янець-     Ковальська башта N 2  XV-
      Подільський                  XVI ст.  "а"
    10     -"-       Ковальська башта N 3  XV-
                             XVI ст.  "а"
    11     -"-       Підзамецька брама    XVIII ст. "а"
 728       -"-       Турецькі бастіони    XVII ст.  "в"
 729       -"-       Вірменські бастіони   XVI ст.  "в"
 730               Фортеця
    1     -"-       Мури фортеці      XIV-
                             XVII ст.  "б"
    2     -"-       Башта чорна N 1     XV ст.   "б"
    3     -"-       Башта Лянцкоронська   XV ст.   "б"
                 N 2
    4     -"-       Башта Комендантська   XVI ст.  "б"
                 N 3
    5     -"-       Башта Ружанка N 4    XV ст.   "б"
    6     -"-       Башта Водяна N 5    XV-
                             XVI ст.  "б"
    7     -"-       Башта Мала N 6     XV ст.   "б"
    8     -"-       Башта Нова N 7     1342 р.  "б"
    9     -"-       Башта Денна N 8     XV ст.   "б"
    10     -"-       Башта Ляцька N 9    XV ст.   "б"
    11     -"-       Башта Тенченська N 10  XVI ст.  "б"
    12     -"-       Башта Ковпак N 11    XVI ст.  "б"
    13     -"-       Башта Папська N 12   XVI ст.  "б"
 731       -"-       Нова Фортеця      XVII ст.  "б"
 732       -"-       Кріпосний міст     XIV-
                             XVII ст.  "в"
 733       -"-       Тринитарський костьол  XVIII ст. "в"
                 та дзвіниця
 734       -"-       Руська брама з башта-  XVI ст.  "в"
                 ми та укріпленнями
 735       -"-       Порохові склади     1730 р.  "в"
 736       -"-       Башта Казематська    1667 р.  "в"
 737       -"-       Будинок російського   XVII ст.  "в"
                 магістрату
 738       -"-       Будинок польського ма- XVI-    "в"
                 гістрату        XVIII ст.
 739       -"-       Вірменський колодязь  1638 р.  "а"
 740  1     -"-       Кафедральний костьол  XVI ст.  "в"
    2     -"-       Дзвіниця        XVIII ст. "а"
    3     -"-       Брама          1781 р.  "а"
 741       -"-       Петропавлівська церква XVI ст.  "в"
 742       -"-       Миколаївська церква   XIV ст.  "в"
 743       -"-       Вірменські склади    XVI ст.  "а"
 744  1     -"-       Костьол францисканів  XVI-
                             XVIII ст. "в"
    2  м. Кам'янець-     Будинок архієрея    1753 р.  "в"
      Подільський
 745       -"-       Вірменський торговий  XVII ст.  "в"
                 будинок
 746       -"-       Костьол домініканів з  XIV-
                 келіями         XVIII ст. "в"
 747       -"-       Будинок Потоцького   1755 р.  "в"
 748       -"-       Жилий будинок (вул.   XVI ст.  "в"
                 К. Лібкнехта)
 749       -"-       Будинок Чорторийських  XVI ст.  "в"
 750       -"-       Башта вірменського ко- XVI ст.  "в"
                 стьолу
 751       -"-       Казарми фортеці     1760 р.  "в"
 752       -"-       Здвиженська церква   1799 р.  "б"
                 (дер.) у Карвасарах
      Городоцький район
 753    смт Сатанів      Міська брама      XV-
                             XVIII ст. "а"
 754       -"-       Замок          XV-
                             XVIII ст. "а"
 755       -"-       Синагога        1514 р.  "в"
 756  1  с. Сатанівська    Троїцька церква     1654 р.  "в"
      Слобідка
    2     -"-       Келії з дзвіницею    1654 р.  "в"
    3     -"-       В'їзна брама      XVIII ст. "а"
      Ізяславський район
 757    м. Ізаслав      Замок          XVI ст.  "в"
 758       -"-       Садиба
    1     -"-       Палац          XVIII ст. "в"
    2     -"-       Дворик з аркадами    XVIII ст. "а"
    3     -"-       Місток         XVIII ст. "а"
    4     -"-       Костьол місіонерів   XVII ст.  "в"
 759       -"-       Кафедральний костьол  XVI ст.  "в"
 760  1     -"-       Костьол бернардинів   XVII ст.  "в"
    2     -"-       Келії          XVII ст.  "в"
    3     -"-       Мури з брамою та баш-  XVII ст.  "а"
                 тами
      Кам'янець-Подільсь-
      кий район
 761    с. Жванець      Замок          XVI ст.  "а"
 762    с. Рихта       Замок          XV-
                             XVI ст.  "а"
      Летичівський район
 763  1  смт Летичів      Костьол         1561 р.  "в"
    2     -"-       Мури з баштою      XIV-
                             XVIII ст. "а"
 764  1  смт Меджибіж     Палац          XVI ст.  "в"
    2  смт Миджибіж     Церква         XVI ст.  "в"
    3     -"-       Мури з баштою      XVI ст.  "а"
      Старокостянтинівсь-
      кий район
 765    м. Старокостянтинів  Замок          1571 р.  "в"
      Ярмолинецький район
 766    с. Адамівка      Покровська церква    1783 р.  "в"
 767    с. Зіньків      Михайлівська церква   1769 р.  "в"
                 (дер.)
 768       -"-       Фортеця         XII-
                             XIV ст.  "а"
 769    с. Сутківці      Церква-фортеця     XV-
                             XVI ст.  "б"
            ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
 
 770    м. Золотоноша     Преображенська церква  1757 р.  "в"
                 Красногорського мо-
                 настиря
 771    м. Умань       Костьол         1826 р.  "в"
 772       -"-       Парк "Софіївка" з ком- XVIII-   "б"
                 плексом паркових спо-  XIX ст.
                 руд
      Звенигородський
      район
 773    с. Козацьке      Садиба
    1     -"-       Будинок управляючого  поч. XIX  "в"
                             ст.
    2     -"-       Дворовий будинок    поч. XIX  "в"
                             ст.
      Корсунь-Шевченків-
      ський район
 774    м. Канів       Успенський собор    1147 р.  "б"
      Сліілянський район
 775  1  м. Кам'янка      Садиба Давидових
                 Головний будинок    поч. XIX  "б"
                             ст.
    2     -"-       Водяний млин      поч. XIX  "в"
                             ст.
    3     -"-       Грот          XVIII ст. "а"
      Уманський район
 776    с. Пугачівка     Троїцька церква (дер.) XVIII ст. "в"
      Чигиринський район
 777    с. Суботів      Іллінська церква    1653 р.  "б"
            ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
 
 778    м. Чернівці      Резиденція митрополита
    1     -"-       Митрополичий корпус   1866 р.  "в"
    2     -"-       Семінарський корпус   1870 р.  "в"
    3     -"-       Семінарська церква   1878 р.  "в"
    4     -"-       Будинок для приїжджих  1874 р.  "в"
    5  м. Чернівці      Парк та паркові спо-  1874 р.  "в"
                 руди
 779       -"-       Миколаївська церква   1607 р.  "в"
                 (дер.)
 780       -"-       Троїцька церква (дер.) 1774 р.  "в"
                 у Клокучці
 781       -"-       Успенська церква та   1783 р.  "в"
                 дзвіниця (дер.) у Ко-
                 личанці
 782               Церква Різдва та дзві- 1767 р.  "в"
                 ниця у Горечі
      Вижницький район
 783    с. Виженка      Іванівська церква    1792 р.  "в"
                 (дер.) та дзвіниця
 784    с. Конятин      Церква (дер.)      1790 р.  "в"
 785    с. Селятин      Церква та дзвіниця   XVII ст.  "в"
                 (дер.)
 786    с. Усть Путила    Церква та дзвіниця   1881 р.  "в"
                 (дер.)
      Глибоцький район
 787    м. Герца       Спиридонівська церква  1807 р.  "в"
 788    с. Байраки      Церква Різдва та дзві- 1646 р.  "в"
                 ниця
 789    с. Велика Буда    Успенська церква    1794 р.  "в"
 790    с. Круп'янське    Благовіщенська церква  1772 р.  "в"
                 (дер.) та дзвіниця
 791    с. Луковиця      Дмитрівська церква   1757 р.  "в"
                 (дер.) та брама з
                 дзвіницею
 792    с. Мала Буда     Всесвятська церква   1818 р.  "в"
 793    с. Підвальне     Здвиженська церква   1561 р.  "в"
                 (дер.)
 794    с. Поляна       Миколаївська церква та 1618 р.  "в"
                 дзвіниця (дер.)
      Кіцманський район
 795    с. Берегомет     Миколаївська церква та 1786 р.  "в"
                 дзвіниця (дер.)
 796    с. Валява       Успенська церква та   1778 р.  "в"
                 дзвіниця (дер.)
 797    с. Дубівці      Успенська церква та   1775 р.  "в"
                 дзвіниця (дер.)
 798    с. Кулівці      Успенська церква    1779 р.  "в"
                 (дер.) та дзвіниця
 799    с. Звенячин      Церква Різдва      1797 р.  "в"
 800    с. Лужанн       Вознесенська церква та XV ст.   "в"
                 дзвіниця
 801    с. Ошихліби      Костянтинівська церква 1779 р.  "в"
                 та дзвіниця (дер.)
 802  1  с. Хрещатик      Іванівська церква    1765 р.  "в"
    2     -"-       Дзвіниця з каплицею   XVII ст.  "в"
      Новоселицький район
 803    м. Хотин       Комплекс споруд фор-  XIII-
                 теці          XVIII ст. "б"
 804    с. Долішні Шерівці  Спиридонівська церква  1773 р.  "в"
                 та дзвіниця (дер.)
 805    с. Магала       Троїцька церква     1818 р.  "в"
 806    с. Топорівці     Іллінська церква,    1560 р.  "в"
                 дзвіниця та мури
      Сторожинецький
      район
 807    с. Костинці      Церква (дер.)      1785 р.  "в"
 808    с. Нижні Станівці   Церква та дзвіниця   1794 р.  "в"
                 (дер.)
 809    с. Стара Жадова    Михайлівська церква   1806 р.  "в"
                 (дер.)
 810    с. Ясени       Церква та дзвіниця   XVII ст.  "в"
                 (дер.)
            ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 
 811    м. Чернігів      Спасо-Преображенський  XI ст.   "б"
                 собор
 812       -"-       Борисоглібський собор  1120-
                             1123 рр.  "б"
 813       -"-       Колегіум        1701 р.  "в"
 814       -"-       Будинок полкової кан-  XVII ст.  "б"
                 целярії
 815       -"-       П'ятннцька церква    XII ст.  "б"
 816       -"-       Катерининська церква  1710 р.  "в"
 817       -"-       Єлецький монастир
    1     -"-       Успенський собор    XII ст.  "б"
    2     -"-       Дзвіниця        XVII ст.  "а"
    3-5    -"-       Келії          XVII ст.  "в"
    6     -"-       Мури та брами      XVII ст.  "а"
 818  1     -"-       Іллінська церква    1069 р.  "б"
    2     -"-       Дзвіниця        1774 р.  "а"
    3     -"-       Печери та підземні   XI ст.   "б"
                 споруди
 819               Троїцько-Іллінський
                 монастир
    1     -"-       Троїцький собор     1679-
                             1695 рр.  "б"
    2     -"-       Дзвіниця        1774-
                             1775 рр.  "а"
    3     -"-       Введенська церква    1677 р.  "в"
    4-6 м. Чернігів      Келії          1677 р.  "в"
    7     -"-       Архієрейський будинок  XVIII ст. "в"
    8     -"-       Друкарня        XVII ст.  "в"
    9     -"-       Мури з брамами та    XVII ст.  "а"
                 баштами
 820       -"-       Губернаторський буди-  1804 р.  "в"
                 нок
 821       -"-       Будинок архієпіскопа  1780 р.  "в"
 822       -"-       Воскресенська церква  1772-
                 та дзвіниця       1799 рр.  "в"
 823    м. Ніжин       Миколаївський собор   1668 р.  "в"
 824       -"-       Введенський собор    1778 р.  "в"
 825       -"-       Ліцей          1805-
                             1817 рр.  "в"
 826       -"-       Грецька Всесвятська   XVIII ст. "в"
                 церква
 827       -"-       Грецька Михайлівська  1714-
                 церква         1731 рр.  "в"
 828       -"-       Троїцька церква     1733 р.  "в"
 829       -"-       Покровська церква    1757 р.  "в"
 830       -"-       Благовіщенський собор  1716 р.  "б"
 831       -"-       Іваніпська церква    XVIII ст. "в"
 832       -"-       Купецький будинок    XVIII ст. "в"
 833    м. Прилуки      Спасо-Преображенський  1705-
                 собор          1720 рр.  "в"
 834       -"-       Полкова скарбниця    1708 р.  "в"
 835       -"-       Миколаївська церква   1720 р.  "в"
 836       -"-       Церква Різдва      XVIII ст. "в"
      Бахмацький район
 837    смт Батурин      Палац          1799-
                             1803 рр.  "в"
 838       -"-       Воскресенська церква  1803 р.  "в"
 839    смт Короп       Вознесенська церква   1764 р.  "в"
 840       -"-       Іллінська церква    XVIII ст. "в"
 841    с. Осіч        Дзвіниця        XVII ст.  "а"
      Ічнянський район
 842    с. Качанівка     Садиба
    1             Палац          XVIII ст. "в"
    2-3            Флігелі         поч. XIX  "в"
                             ст.
    4             Башта          поч. XIX  "в"
                             ст.
    5-6            Служби         XVIII ст. "в"
    7             Павільйон Глінки    поч. XIX  "в"
                             ст.
    8             Церква         1827 р.  "в"
    9             Господарська будівля  XVIII ст. "в"
    10             Парк          XVIII ст. "в"
      Козелецький район
 843    смт Козелець     Собор Різдва та дзві-  1752-
                 ниця          1766 рр.  "в"
 844       -"-       Будинок полкової кан-  1740-
                 целярії         1760 рр.  "в"
 845       -"-       Миколаївська церква   1745 р.  "в"
 846       -"-       Садиба
    1     -"-       Головний будинок    XVIII ст. "в"
                 (дер.)
    2     -"-       Кам'яниця        XVIII ст. "в"
 847    с. Лемеші       Трьохсвятительська   1755 р.  "в"
                 церква
 848    с. Данівка      Георгіївська церква   1770 р.  "в"
 849    с. Старогородка    Юр'їва божниця     XII ст.  "б"
      Новгород-Сіверський
      район
 850    м. Новгород-     Спасо-Преображенський
      Сіверський      монастир
    1     -"-       Собор          1796 р.  "в"
    2     -"-       Дзвіниця        XIV-
                             XVII ст.  "в"
    3     -"-       Палатний корпус з Пет- XIV-
                 ропавлівською церквою  XVII ст.  "в"
    4     -"-       Покої настоятеля з Іл- XIV-
                 лінською церквою    XVII ст.  "в"
    5     -"-       Келії          XVII ст.  "в"
    6     -"-       Бурса          XVII ст.  "в"
    7     -"-       Мури та башти      XVII ст.  "а"
 851       -"-       Микольська церква    XVIII ст. "а"
                 (дер.)
 852       -"-       Успенський собор    1671 р.  "в"
 853       -"-       Тріумфальна брама    1786 р.  "а"
 854  1-2    -"-       Торгові ряди      поч. XIX  "в"
                             ст.
 855       -"-       Торгові склади     поч. XIX  "в"
                             ст.
 856    с. Вишеньки      Палац          XVIII ст. "в"
 857       -"-       Успенська церква    XVIII ст. "в"
      Прилуцький район
 858    смт Діхтярі      Садибний будинок    XIX ст.  "в";
 859    с. Густиня      Густинський монастир
    1     -"-       Троїцький собор     1672-
                             1674 рр.  "в"
    2     -"-       Петропавлівська церква 1693-
                             1708 рр.  "в"
    3     -"-       Воскресенська церква  1636-
                             1844 рр.  "в"
    4  с. Густиня      Надбрамна Миколаїв-   1693-
                 ська церква-дзвіниця  1708 рр.  "в"
    5     -"-       Корпус настоятеля    1719 р.  "в"
    6     -"-       Гостиниця        1843 р.  "в"
    7     -"-       Мури та брами      1614-
                             1636 рр.  "а"
 860    с.Сокиринці      Садиба         поч. XIX
                             ст.
    1     -"-       Палац           -"-   "в"
    2     -"-       Мури та в'їзна брама    -"-   "а"
    3     -"-       Стайня           -"-   "в"
    4     -"-       Альтанка          -"-   "а"
    5-6    -"-       Службові флігелі      -"-   "в"
    7     -"-       Оранжерея         -"-   "в"
    8     -"-       Місток           -"-   "а"
    9     -"-       Парк            -"-   "в"
 861    с. Тростянець     Дендропарк       1834 р.  "б"
      Ріпкинський район
 862    смт Любеч       Кам'яниця        XVIII ст. "в"
      Чернігівський район
 863    смт Седнів      Садиба Лизогуба
    1     -"-       Кам'яниця        XVII ст.  "в"
    2     -"-       Альтанка        XIX ст.  "а"
    3     -"-       Парк          XVIII ст. "в"
 864       -"-       Воскресенська церква  1690 р.  "в"
 
Примітки:
   * Адреси пам'ятників визначені за адміністративним поділом
УРСР на 1 квітня 1963 року;
   ** Група пам'ятників щодо їх використання (шоста графа)
визначена згідно з "Положенням про охорону пам'ятників культури":
   а) пам'ятники архітектури, які не можна використовувати для
практичних цілей (старовинні мури, тріумфальні арки, монументи,
фонтани, надгробні пам'ятники);
   б) пам'ятники, які можна використовувати, але виключно під
наукові та музейно-показові установи;
   в) пам'ятники архітектури, які можна використовувати для
культурних  або  господарських цілей і передавати в орендне
використання установам та організаціям.
 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка